Home / National / Finantele au publicat proiectul de OUG care fixeaza acciza in lei, amana recalcularea redeventelor si modifica o serie de prevederi. Vezi in text principalele schimbari

Finantele au publicat proiectul de OUG care fixeaza acciza in lei, amana recalcularea redeventelor si modifica o serie de prevederi. Vezi in text principalele schimbari

Ministerul Finantelor Publice a postat vineri dimineata pe pagina sa de internet un proiect de Ordonanta de Urgenta care fixeaza acciza doar in lei (fara sa mai depinda de cursul euro), prelungeste cu un an termenul de modificare a nivelului redeventelor, eliminarea din Codul fiscal a obligatiilor privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla si a celor referitoare la completarea Registrului – jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar, pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole, dar si alte modificari ale unor acte normative. Vezi in textul articolelor principalele schimbari propuse spre legiferare si consulta proiectul si anexa in atasament.

Principalele schimbari propuse prin proiectul publicat vineri de Finante:

In cazul impozitului pe venit

 • Se propune eliminarea din Codul fiscal, pentru contribuabilii care obtin venituri din activitati independente, cedarea folosintei bunurilor si venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura a prevederilor referitoare la obligatiile privind organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla si a celor referitoare la completarea Registrului – jurnal de incasari si plati si a Registrului-inventar.
 • Precizarea exceptiilor de la obligatiile privind organizarea si conducerea evidentei contabile in Codul fiscal, in cadrul categoriilor de venituri.
 • Instituirea obligatiei privind completarea Registrului de evidenta fiscala. Modelul si continutul acestui registru vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
 • Alte prevederi de natura tehnica.

In privinta Taxei pe valoarea adaugata

Incepand cu 1 ianuarie 2015, companiile care furnizeaza servicii pe cale electronica, servicii telecom, radio si tv catre consumatori vor colecta TVA din Statul Membru in care este stabilit beneficiarul. Aceasta este consecinta modificarii regulilor privind locul prestarii acestor servicii catre consumatori finali (B2C), atat de catre prestatorii stabiliti in UE, cat si de catre prestatorii stabiliti in afara spatiului European.

Astfel, orice companie care vinde catre consumatorii din UE produse digitale cum ar fi ziare, muzica, software, jocuri, e-books, filme online, televiziune, telefonie sau e-banking va fi vizata de noile reguli din pachetul TVA 2015.

Luand un exemplu practic, un cetatean german care achizitioneaza in anul 2014 un antivirus pe cale electronica din Romania suporta un cost cu TVA de 24%, nivelul TVA din Romania (chiar daca rata aplicabila in Germania este de 19%), insa, din anul 2015, costul pentru acest cumparator va fi de 19% TVA, ca in Germania.

Proiectul Finantelor vine sa armonizeze in legislatia locala aceste noutati.

 • Definirea serviciilor de radiodifuziune si televiziune, pentru a se asigura aplicarea uniforma a noilor reguli privind locul prestarii acestor servicii catre persoane neimpozabile, incepand cu 1 ianuarie 2015;
 • Schimbarea monedei (din lei in euro) in care se vor intocmi declaratiile speciale de TVA si in care se va achita suma TVA datorata in statele membre de consum de catre persoanele impozabile care vor aplica regimurile speciale pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate catre persoane neimpozabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2015.
 • Instituirea de prevederi potrivit carora, in contextul aplicarii regimului special pentru serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, prestate catre persoane neimpozabile, incepand cu data de 1 ianuarie 2015, in cazul in care Romania este statul membru de inregistrare, din sumele transferate fiecarui stat membru de consum  se va retine un procent, conform Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului din 7 octombrie 2010 privind cooperarea administrativa si combaterea fraudei in domeniul taxei pe valoarea adaugata (reformare);

“Valoarea GAP-ului de TVA din Romania (8%) este alarmanta si denota o problema sistemica care necesita luarea de masuri atat de ordin legislativ, dar si imbunatatirea masurilor administrative si de control care sa conduca la cresterea colectarii acestui impozit. Scaderea cu fiecare punct procentual a GAP-ului de TVA ar genera o crestere cu 3,125% a bugetului general consolidat al statului, iar o relativa normalizare, pana la primul nivel de sustinere (4%), ar insemna o crestere a bugetului general consolidat al statului cu 12,5%.TVA colectata in Romania reprezinta circa 8,28% din PIB ( la nivelul anului 2013), cota comparabila cu GAP-ul de TVA din Romania. In termeni comuni, pentru fiecare 1 leu platit drept TVA, circa 1 leu nu este achitat.

Experienta a confirmat faptul ca aportul TVA la bugetul general consolidat al statului a fost puternic afectat de fenomene de evaziune fiscala complexe, caracterizate prin implicarea unui numar semnificativ de persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, in lanturi tranzactionale organizate in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale. Aceste persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA fie nu au prezentat risc fiscal la inregistrare,  fie au fost inregistrate in scopuri de TVA prin atingerea sau depasirea plafonului de scutire, fara  posibilitatea de a fi evaluat riscul ca acestia sa nu aiba un comportament fiscal adecvat ulterior inregistrarii.

Numai in urma unor controale din partea organelor fiscale a acestor contribuabili ar fi fost descoperite eventualele fenomene de frauda. In mod ideal trebuie sa se identifice posibile societati fantoma cat se poate de repede, de exemplu  la inregistrarea in scopuri de TVA, si sa se impiedice societatile fantoma sa intre in sistemul TVA. Prin urmare, trebuie sa se evalueze riscul tuturor inregistrarilor noi de TVA si, daca se poate, sa se refuze inregistrarea. Este important sa se observe ca verificarea la inregistrare nu numai ca vizeaza sa impiedice societatile fantoma sa intre in sistemul TVA, dar poate oferi informatii valoroase care sa permita administratiei fiscale sa identifice si sa opreasca frauda din timp. Cea mai buna solutie este sa se opreasca fraudatorii inainte sa inceapa frauda, de la inregistrare, dar nu se poate face mereu. Uneori, societatile care prezinta risc scapa la controlul la inregistrare. De asemenea, fraudatorii pot cumpara o societate existenta si inregistrata in scopuri de TVA, sau pot detine deja societati inregistrate in scopuri de TVA.

Prin urmare, pe langa controlul la inregistrare, este esential sa avem o strategie de identificare timpurie, pentru a identifica fraudele societatilor fantoma cat se poate de repede.

In acest context, intrucat in prezent numai contribuabilii nou infiintati si cei care se inregistreaza prin optiune ca platitori de TVA, ulterior inregistrarii fiscale, sunt supusi verificarii criteriilor de inregistrare care sunt stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice,  se impune ca prin lege sa se stabileasca  si o alta categorie de contribuabili care vor fi supusi acestei obligatii, respectiv toate persoanele impozabile carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA  de catre organele fiscale si care solicita reinregistrarea in scopuri de TVA”, se arata in Nota de Fundamentare a proiectului Finantelor

Totodata, spun finantistii, se impune crearea unui mecanism de evaluare periodica a unor categorii de persoane impozabile deja inregistrate in scopuri de TVA  care pot prezenta risc crescut:

 • in cazul persoanelor impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA prin depasire de plafon;
 • de fiecare data cand persoana impozabila are inscris in registrul comertului mentiuni privind modificarea sediului social;
 • de fiecare data cand persoana impozabila are inscris in registrul comertului mentiuni privind schimbarea asociatilor si/sau administratorilor.

Aceste masuri sunt menite sa elimine avantajul concurential neloial  al unui agent economic care se sustrage de la achitarea TVA fata de un contribuabil onest si totodata sa conduca la imbunatatirea colectarii TVA.
5. Au fost introduse prevederi general aplicabile cu privire la declaratiile pe propria raspundere pe care trebuie sa le depuna comerciantii de energie electrica  in vederea aplicarii taxarii inrverse.

Schimbari la nivelul Accizelor si altor taxe speciale

 • Pentru prevenirea fluctuatiei veniturilor din accize la bugetul de stat in functie de variatiile de curs valutar lei/euro stabilite de Banca Central Europeana la data de 1 octombrie a fiecarui an, functie de care se stabileste nivelul in lei a accizelor pentru anul urmator, precum si pentru pastrarea valorii reale a a acestor venituri si a predictibilitatii atat pentru bugetul de stat cat si pentru mediul de afaceri, este necesara stabilirea nivelului accizelor in lei si actualizarea cu cresterea preturilor de consum.

 • Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat in lei pe unitatea de masura utilizand nivelul in lei practicat in anul 2014. Incepand cu anul 2016, nivelul astfel obtinut se actualizeaza anual cu cresterea preturilor de consum, din ultimele 12 luni, calculata in luna septembrie a anului anterior celui de aplicare, comunicata oficial de Institutul National de Statistica pana la data de 15 octombrie.

 • In cazul tigaretelor, prin stabilirea in lei a nivelului accizei minime s-a constatat ca nivelul de 90 de euro/1000 tigarete, nivel minim impus prin Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura si ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat, si care era negociat a fi atins la 1 ianuarie 2018, va fi atins la 1 aprilie 2015. In consecinta calendarul de crestere graduala a accizei minime pentru tigarete cuprins in anexa 6 a Codului fiscal nu se mai justifica, aceasta anexa fiind abrogata.  Stabilirea in lei a cuantumului accizelor datorate bugetului de stat implica si stabilirea anuala in lei a accizei specifice pentru tigarete. Avand in vedere ca determinarea anuala a acestei componente a accizei pentru tigarete este un procedeu pur tehnic, care presupune numai efectuarea unor calcule si care nu necesita avizul altor institutii, in vederea fluidizarii procesului legislativ si pentru operativitate, se propune ca acciza specifica sa fie aprobata prin Ordin al ministrului finantelor publice.

 • Totodata, pentru unitate de tratament, nivelul impozitului datorat pentru titei precum si accizele datorate pentru alte produse decat cele pentru care se datoreaza accize armonizate cu directivele europene, va fi exprimat tot in lei pe unitatea de masura, cu actualizare la indicele preturilor de consum din ultimele 12 luni.
 • In acelasi sens, se impune stabilirea in lei a nivelului diferentiat al accizelor care se restituie operatorilor economici pentru motorina utilizata drept carburant in transportul rutier de marfuri si de persoane.
 • Totodata, s-a introdus o formula de calcul, ca masura tranzitorie pentru anul 2015, prin care se reglementeaza modul in care se stabileste cuantumul garantiilor minime si maxime, stabilite in euro si prevazute in Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modificari ale contributiilor sociale obligatorii
Venituri din activitati independente

 • Sunt efectuate corelatii cu prevederile Titlului III, referitoare la eliminarea sintagmei “pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla” si inlocuirea acesteia cu sintagma “pe baza datelor din contabilitate”, ca urmare a propunerilor de modificare a Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a proiectului de Ordin pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla.

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
Titlul XI “Finantarea unor cheltuieli de sanatate”

S-au corelat prevederile referitoare la contributiile pentru finantarea cheltuielilor pentru sanatate cu cele referitoare la nivelul accizelor, in sensul exprimarii acestora in lei.
Totodata, in vederea aplicarii unui tratament unitar tuturor platitorilor de accize, se introduce obligatia de plata a contributiilor pentru finantarea cheltuielilor pentru sanatate si in sarcina operatorilor economici care efectueaza achizitii intracomunitare de bauturi alcoolice si produse din tutun.

Deoarece contributiile pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate reprezinta o parte din contravaloarea accizelor datorate la bugetul de stat, se impune corelarea termenului de plata a acestora cu termenul de plata a accizelor prevazut in Codul fiscal. De asemenea s-a implementat un mecanism de actualizare anuala a contributiilor similar celui utilizat pentru determinarea nivelului accizelor armonizate.

Amanarea unor termene

 • Termenul prevazut la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr.7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturale, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul prevazut la art.6 din Ordonanta Guvernului nr.6/2013 privind instituirea unor masuri speciale pentru impozitarea exploatarii resurselor naturale, altele decat gazele naturale, aprobata prin Legea nr.261/2013, precum si termenul prevazut la art. 6 din  Ordonanta Guvernului nr.5/2013 privind stabilirea unor masuri speciale de impozitare a activitatilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice si al gazului natural, se proroga pana la data de 31 decembrie 2015, inclusiv

Sursa: hotnews.ro

About Mihai Vasile

x

Check Also

Victimele din clubul Colectiv, comemorate printr-un mars al tacerii, la un an de la tragedie. Peste 5.000 de oameni au fost la Colectiv, unde au depus flori si lumanari

Peste 5.000 de persoane au ...

Șoferii de care să te ferești: o mașină din opt provoacă accidente

Mașina puternică la volanul căreia ...

Totul despre noua lege! Conversia creditelor în franci elvețieni, pas cu pas

Zilele trecute, a fost adoptată ...

%d blogeri au apreciat: