Home / Administratie / O nouă procedură privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

O nouă procedură privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează că, începând cu 1 februarie 2015, a intrat în vigoare o nouă procedură privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile.
Astfel, prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 16 din 09 ianuarie 2015 se stabilesc criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților comerciale care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în următoarele situații:
1. solicită înregistrarea în scopuri de TVA de la înmatricularea societății la oficiul registrului comerțului, dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depășește plafonul de scutire de 220.000 lei, conform prevederilor art .153 alin (1) lit. a) din Codul fiscal. În această situație, societatea trebuie să depună la organele fiscale competente cererea de înregistrare în scopuri de TVA (formular 098), în aceeași zi cu depunerea, la oficiul registrului comerțului, a cererii de înmatriculare a societatii.
2. solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior înmatriculării societății, dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire de 220.000 de lei, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă, conform prevederilor art. 153 alin. 1 lit. c) din Codul fiscal. În această situație, societatea trebuie să depună la organele fiscale competente declarația de mentiuni (formular 010).
3. solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform prevederilor art. 153 alin. 9^1 din Codul fiscal, persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat din oficiu de organele fiscale competente. În această situație, persoanele impozabile trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 099.
Criteriile în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile sunt următoarele:
a). persoana impozabilă nu se află în situația prevăzută la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv în situația de a nu desfășura activități economice în spațiul destinat sediului social și/sau sediilor secundare și nici în afara acestora;
b). niciunul dintre administratorii și/sau asociații persoanei impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (9^1) din Codul fiscal, înregistrați fiscal în România, și nici persoana impozabilă însăși în cazul persoanei care solicită înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) și alin. (9^1) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracțiuni și/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea și funcționarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
c). evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și a capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum și operațiuni pentru care locul livrării/ prestării se consideră ca fiind în străinătate dacă taxa ar fi deductibilă în cazul în care aceste operațiuni ar avea locul în România.
Pentru evaluarea criteriilor în funcție de care se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA, persoanele impozabile vor depune la organele fiscale competente și documentele prevăzute la art. 4 din ordin. Ca element de noutate, persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA trebuie să depună la organul fiscal competent formularul (088) “Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”. Modelul și conținutul formularului 088 este prevăzut în OMFP nr. 112/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare fiscale utilizate de unele persoane impozabile în domeniul taxei pe valoarea adăugată, ordin publicat in Monitorul Oficial nr. 40/16.01.2015.
Printre informațiile care trebuie completate în formularul 088 figurează următoarele: • dacă există asociați și/sau administratori care au deținut în ultimii 3 ani fiscali încheiați anterior depunerii acestei declarații, calitatea de asociat și/sau administrator la societăți care înregistrau obligații restante la bugetul general consolidat al statului, cu excepția impozitelor și taxelor locale, potrivit evidenței financiar-contabile • dacă există deschis/deschise în țară/străinătate cont/conturi bancare în numele persoanei impozabile • veniturile brute realizate de asociați și administratori persoane fizice în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația • studiile / profesiile pe care le au administratorii persoane fizice și ce ocupații au avut în ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune declarația • la câte societăți dețin sau au deținut calitatea de asociat, în ultimii 3 ani anterior depunerii acestei declarații, administratorii și asociații persoanei impozabile.
Soluționarea solicitării de înregistrare în scopuri de TVA se finalizează prin emiterea deciziei de aprobare / respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui informează că, începând cu 1 februarie 2015, a intrat în vigoare o nouă procedură privind înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile. Astfel, prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 16 din 09 ianuarie 2015 se stabilesc criteriile pe baza cărora se condiționează înregistrarea în scopuri de TVA a societăților comerciale care sunt înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, în următoarele…

Review Overview

About Mihai Vasile

x

Check Also

Incendiu puternic într-o pădure de zece hectare cu salcâmi din Oșești. Pompierii au reușit să intervină la timp

Un incendiu puternic a cuprins, marți după-amiază, o lizieră ...

Spargere la o farmacie veterinară din Piața Traian. Hoțul, care a mai dat o lovitură în aceeași zonă, prins de polițiști

Un bărbat de 34 de ani, din Voinești, a ...

CJ Vaslui continuă sprijinirea raioanelor de peste Prut. Spitalul din Anenii Noi va fi dotat cu un generator electric

de Dănuț CIOBANU  În ședința ordinară care va avea ...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: