Google+
Home » Invatamant » Concursuri pentru directorii de școli, în octombrie

Concursuri pentru directorii de școli, în octombrie

de Roxana NĂSTASĂ

Posturile de directori vor fi scoase la concurs începând cu luna octombrie. Astfel, deși unii directori sunt bucuroși că ocupă funcția cu delegație, e posibil ca zâmbetul să le dispară de pe chip după concurs, fiind posibilitatea ca altcineva să le ia locul. Candidații vor trebui să susțină trei probe: analiza și evaluarea CV-ului, interviul referitor la planul managerial și cunoașterea legislației specifice, testul alcătuit din cinci itemi/grile de management educațional. Pot să participe la concursul de director sau director adjunct profesorii titulari cu vechime de cel puțin patru ani și care au cel puțin studii universitare de licență. Pentru a participa la concurs în liceele și seminariile teologice, candidații sunt obligați să aibă binecuvântarea cultului respectiv, se arată în metodologie. Probele de concurs sunt înregistrate audio-video, potrivit documentului.

Potrivit unui proiect de metodologie publicat de Ministerul Educației, concursurile pentru directorii și directorii adjuncți ai unităților de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică vor fi organizate începând din octombrie. Probele vor fi înregistrate audio-video pentru eliminarea oricărei suspiciuni. Concursul va fi organizat de Inspectoratul Școlar Județean, data nefiind încă stabilită cu exactitate, perioada fiind octombrie-noiembrie.

În prezent, directorii de școli sunt numiți cu delegație, ultimele mandate ocupate prin concurs expirând în 2012. Anul acesta, au fost păstrați în funcții majoritatea directorilor, fiind schimbați doar 18. Din cei care nu mai sunt, o parte au demisionat, o parte au ieșit la pensie, o parte au fost înlocuiți din cauza unor deficiențe manageriale, iar alții au fost înlăturați fără să știe de ce.

Potrivit metodologiei, la concursul pentru ocuparea funcției de director sau director adjunct de școală pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții: au studii universitare de licență; sunt membre ale corpului național de experți educaționali; sunt titulare în învățământul preuniversitar; au cel puțin gradul didactic II sau titlul științific de doctor și o vechime în învățământul preuniversitar de cel puțin patru ani; dovedesc calități profesionale, manageriale și morale reflectate prin calificativul „Foarte bine” în ultimii trei ani consecutivi și nu au fost sancționate disciplinar în ultimele 12 luni; nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală; sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției; nu au desfășurat activități de poliție politică.

Nu pot ocupa funcția de director sau director adjunct persoanele care desfășoară activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice, cum sunt: activități comerciale în incinta unității de învățământ sau în zona limitrofă; comerț cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio ori vizuale; activități publice cu componență lubrică sau altele care implică exhibarea, în manieră obscenă, a corpului.

De asemenea, cei care ocupă funcția de președinte sau vicepreședinte în cadrul unui partid politic local, județean sau național nu pot fi directori.

Pentru a câștiga statutul de directori numiți prin concurs, candidații trebuie să susțină trei probe. Este vorba de analiza și evaluarea CV-ului, interviul referitor la planul managerial și testul alcătuit din cinci itemi/grile de management educațional. La analiza si evaluarea CV-ului punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, la această probă, este de 10 puncte, la interviu, care va dura maximum 45 de minute, punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, pentru această probă este de 14 puncte iar la a treia probă, punctajul maxim acordat de fiecare membru al comisiei, independent, pentru această probă este de 5 puncte.

Evaluarea CV-ului se realizează de către comisia de concurs, în lipsa candidatului. Punctajul total este de maximum 145 de puncte, iar punctajul minim pentru promovarea concursului este de 100 puncte. Este declarat „promovat” la concurs candidatul care a obținut cel mai mare punctaj total. În cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu.

Punctajele obținute la fiecare probă și punctajul total se afișează la sediul inspectoratului școlar, după încheierea concursului, în aceeași zi. Contestațiile se depun la inspectoratul școlar, în termen de trei zile lucrătoare de la afișarea punctajelor, și se soluționează de către Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar.

Rezultatele finale se afișează la sediul inspectoratului scolar, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de concurs.

Numirea în funcțiile de director și director adjunct de școală se realizează în urma promovării concursului pentru ocuparea posturilor de conducere vacante. Numirea se realizează prin decizie a inspectorului școlar, pentru o perioadă de patru ani.

Comments

comments

de Roxana NĂSTASĂ Posturile de directori vor fi scoase la concurs începând cu luna octombrie. Astfel, deși unii directori sunt bucuroși că ocupă funcția cu delegație, e posibil ca zâmbetul să le dispară de pe chip după concurs, fiind posibilitatea ca altcineva să le ia locul. Candidații vor trebui să susțină trei probe: analiza și evaluarea CV-ului, interviul referitor la planul managerial și cunoașterea legislației specifice, testul alcătuit din cinci itemi/grile de management educațional. Pot să participe la concursul de director sau director adjunct profesorii titulari cu vechime de cel puțin patru ani și care au cel puțin studii universitare…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: