Home / Social / Totul despre obținerea pensiei pentru limită de vârstă

Totul despre obținerea pensiei pentru limită de vârstă

Pensia pentru limită de vârstă (PLV) poate fi obținută la momentul atingerii vârstei standard de pensionare, dacă este realizată (cel puțin) perioada minimă de stagiu de cotizare prevăzută de Legea pensiilor. Persoanele care îndeplinesc cumulativ, la data pensionării, condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare/în specialitate obțin pensia pentru limită de vârstă, conform prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În prezent, vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, în cazul bărbaților, și de 63 de ani, în cazul femeilor. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, iar cel complet este de 35 de ani, indiferent de sex. Excepție de la aceste prevederi fac cadrele militare în activitate, soldații și gradații voluntari, politiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale. Potrivit Legii nr. 263/2010, pentru aceștia, vârsta standard de pensionare este de 60 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.

Condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare sunt calculate în funcție de data nașterii. Acestea cresc, până la limitele stabilite, în funcție de eșalonarea prevăzută în actul normativ. Legea pensiilor mai stabilește că, în anumite situații (condiții deosebite de muncă, grupa I de muncă, handicap etc.), cei care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare. Pensia se acordă la cererea persoanei îndreptățite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz. Cererea și actele prin care se dovedește îndeplinirea condițiilor pentru obținerea pensiei se depun personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială, la Casa Județeană de Pensii. Apoi, instituția emite o decizie, iar pensia se acordă de la momentul înregistrării cererii. Potrivit Legii 263/2010, decizia casei de pensii se comunică persoanei care a solicitat pensionarea, în termen de cinci zile de la data emiterii.

Cum se calculează PLV?Pensionari_ Casa _ Pensii

Cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie. Punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzator stagiului complet de cotizare.

Punctajul anual al asiguratului se determină  prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă.

PLV se poate cumula cu salariul?

Conform art. 118 din Legea 263/ 2010, PLV se poate cumula cu veniturile provenite din situații pentru care asigurarea este obligatorie. Pensionarii pentru limită de vârstă care, după data înscrierii la pensie, realizează stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în condițiile legii.

Actele necesare la dosarul de pensionare

Actele necesare pentru dosarul de pensia pentru limită de vârstă, anticipată și anticipata parțială, conform Casei Naționale de Pensii Publice sunt:

  • cerere tip pentru înscrierea la pensie, acte de vechime: carnetul de muncă (original și copie); adeverințe privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, completate potrivit legii;
  • adeverința privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);
  • adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale și/sau alte condiții (original);
  • actele de stare civilă ale solicitantului: buletin sau carte de identitate, certificat de naștere și de căsătorie (original și copie); livretul militar (original și copie);
  • diplomă de absolvire a învățământului universitar (original și copie) și adeverință din care sa rezulte durata normală, perioada studiilor și faptul că acestea au fost urmate la zi;
  • dovada încetării calității de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată sau pensie anticipată parțială, pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original);
  • dovada echivalării de către statul roman a cursurilor desfășurate în cadrul unor instituții de învățământ universitar din străinătate;
  • procura specială, pentru mandatar (original și copie), acte pentru dovedirea calității de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, și/sau al Legii recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din Decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare. (Roxana NĂSTASĂ)

About Mihai Vasile

x

Check Also

Vasluienii vor încasa în următorii ani printre cele mai mici salarii din România

de Dănuț CIOBANU Vasluienii vor avea ...

O victimă și patru autoturisme avariate, în urma unui accident petrecut în apropiere de Vaslui

Patru autoturisme au fost implicate vineri, ...

Cum au sărbătorit bârlădenii ziua de 24 Ianuarie

Bârlădenii au sărbătorit azi Ziua Unirii ...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: