Google+
Home » Social » O nouă campanie de plantare de puieți

O nouă campanie de plantare de puieți

Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui, în colaborare cu Direcția Silvică Vaslui, organizează astăzi o nouă campanie de plantare de puieți. La acțiunea care va avea loc de la ora 08:30, în zona localității Gherghești, vor participa 15 voluntari din cadrul APM Vaslui. Obiectivul principal este regenerarea pădurilor prin plantare de puieți. Se sărbătorește astfel „Luna Pădurii”, care are loc anual în perioada 15 martie – 15 aprilie, eveniment silvic și ecologic sărbătorit cu scopul sensibilizării publicului cu privire la importanța pădurilor și a rolului esențial pe care îl au în menținerea echilibrului ecologic. Această sărbătoare își are originea încă din anul 1902, fiind promovată de Spiru Haret, pe atunci ministru al Cultelor și Instruiei Publice. Manifestarea purta la acea vreme denumirea de „Sărbătoarea sădirii arboretului”.

Biodiversitatea pădurilor din județul Vaslui este reprezentată prin numeroase specii de faună sălbatică precum căprioare (Capreolus capreolus), mistreț (Sus scrofa), iepure (Lupus europaens), vulpe (Vulpes vulpes), viezure (Meles meles), jder de copac (Martes martes), dihor (Putoris putoris), nevăstuică (Mustela nivalis), etc. Flora specifică pădurilor județului nostru este dată de stejar (Quecus sp.), fag (Fagus sylvatica), arțari (Acer tataricum, Acer campestre), mojdrean (Fraximus ornus), etc. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: