Home / National / Campania pentru locale începe vineri. Interzis la bannere și ”atenții” electorale

Campania pentru locale începe vineri. Interzis la bannere și ”atenții” electorale

Campania pentru alegerile locale din 5 iunie, care se vor desfășura într-un singur tur, începe vineri și durează 30 de zile, fiind pentru prima dată când românii nu vor mai fi asaltați de afișajul stradal de mari dimensiuni și vor fi văduviți de tradiționalele fulare, geci, căciuli sau găleți. 

Legea referitoare la campania electorală interzice competitorilor politici să utilizeze în campania electorală care debutează vineri bannere, mesh-uri, panouri publicitare, steaguri publicitare, calcane, ecrane publicitare, indicatoare publicitare direcționale, structuri de publicitate autoportante, publicitate luminoasă, publicitate pe vehicule.

În campanie sunt permise afișe electorale cu dimensiunile de cel mult 500 mm o latură și 350 mm cealaltă latură; afișele electorale prin care se convoacă o reuniune electorală vor avea 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură și vor fi amplasate în locurile speciale pentru afișaj, materiale de propagandă electorală audio sau video, difuzate de mass-media audiovizuală, publicitate în presa scrisă, materiale de propagandă electorală online, broșuri, pliante și alte materiale tipărite.

Nerespectarea acestor prevederi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.

Potrivit reglementărilor în vigoare, în campania electorală candidații, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, precum și cetățenii au dreptul să-și exprime opiniile în mod liber și fără nicio discriminare prin mitinguri, adunări, utilizarea televiziunii, radioului, presei și a celorlalte mijloace de informare în masă.

În timpul campaniei electorale se asigură candidaților, în mod nediscriminatoriu, spații corespunzătoare pentru a se întâlni cu alegătorii, care pot fi amplasate la sediul primăriei, în școli, universități, case de cultură, cămine culturale și cinematografe.

Este interzisă organizarea acțiunilor de campanie electorală în unitățile militare, precum și în spațiile din școli și universități în perioada de desfășurare a cursurilor.

“În campania electorală se interzice folosirea mesajelor sau sloganurilor cu caracter discriminatoriu sau a mesajelor de incitare la ură și intoleranță. În sensul prezentei legi, prin discurs care instigă la ură și la discuriminare se înțelege atât discursul, cât și mesajele de propagandă electorală exprimate în forma scrisă sau prin viu grai care incită, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul, alte forme de ură bazate pe intoleranță sau orice altă formă de discriminare”, se arată în lege.

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, însă nu intră în această categorie bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice.

În campania electorală, competitorilor electorali le este interzisă achiziționarea, oferirea, distribuirea sau darea, în mod direct sau indirect, a pixurilor, a cănilor, a ceasurilor, a tricourilor, a jachetelor, a gecilor, a impermeabilelor, a pelerinelor, a vestelor, a șepcilor, a căciulilor, a fularelor, a sacoșelor, a pungilor, a umbrelelor, a găleților, a brichetelor, a chibriturilor, a produselor alimentare, a produselor alcoolice, a țigărilor și a altor produse asemănătoare.

Potrivit prevederilor legale, primarii sunt obligați ca până la începerea campaniei electorale să stabilească, prin dispoziție, locuri speciale pentru afișaj electoral, care trebuie să fie situate în zone frecventate de cetățeni, fără stânjenirea circulației pe drumurile publice și a celorlalte activități din localitățile respective.

Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianță politică, alianță electorală ori candidat independent a locurilor speciale de afișaj electoral astfel încât să împiedice folosirea acestora de către alt competitor electoral.

Afișajul electoral este permis și în alte locuri decât cele speciale numai cu acordul proprietarilor, administratorilor sau, după caz, al deținătorilor.

Organele de ordine publică sunt obligate să asigure integritatea panourilor și a afișelor electorale.

Sunt interzise afișele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat.

Legea stabilește că sunt contravenții și se sancționează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afișate sau a oricăror alte afișe ori anunțuri de propagandă electorală, precum și afișarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise.

Pentru campania electorală partidele politice, alianțele politice, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți trebuie să aibă mandatari ai candidaților sau reprezentanților acestora, care trebuie să fie experți contabili sau contabili autorizați ori trebuie încheiate contracte pentru asistență de specialitate. Mandatarii financiari trebuie să se înscrie până vineri la Autoritatea Eletorală Permanentă, potrivit unui ghid de finanțare a campaniilor pentru alegerile locale.

Mandatarii financiari răspund în solidar cu partidul sau candidatul în legătură cu legalitatea operațiunilor financiare din timpul campaniei, organizează evidența operațiunilor financiare, efectuează plăți din contul bancar pentru campanie.

Competitorii electorali pot deschide conturi bancare până la începutul campaniei, dar doar după ce își înregistrează mandatarii financiari la AEP.

Mandatarii financiari coordonatori deschid pentru partid un cont bancar central pentru campania electorală, depun în timpul campaniei electorale lista conturilor bancare utilizate și declara la AEP, în termen de 5 zile de la data efectuării transferului, fondurile care au fost primite în contul bancar central pentru campania electorală și fondurile pe care le-a transferat din contul central în conturile județene sau de sector.

Mandatarii financiari teritoriali deschid pentru partid conturi bancare pentru campania electorală la nivel județean, la nivel de sector/la nivelul municipiului București, depun contribuțiile candidaților în conturile bancare deschise pentru campania electorală pe care le și verifică, efectuează operațiunile de plăți din contul bancar deschis pentru campania electorală la nivelul său de competentă și restituie candidaților, în termen de 120 de zile de la data alegerilor, sumele rambursate și sumele necheltuite.

Suma maximă care poate fi depusă în contul bancar central pentru campanie este de 2.205.000 lei. Fondurile obținute în afara campaniei, dar are sunt transferate în contul bancar al campaniei trebuie declarate la AEP în cel mult cinci zile de la data transferului și pot fi folosite doar după ce sunt declarate. Subvenții de la bugetul de stat nu pot fi transferate în contul de campanie.

Donațiile pot fi primite doar de la persoane fizice și nu pot depăși 210.000 lei, iar cele mai mari de 10.500 de lei pot fi primite doar prin transfer bancar.

Autoritățile, instituțiile, regiile autonome, companiile naționale, sindicatele, cultele religioase sau asociații ori fundații de altă naționalitate nu pot finața campania electorală. De asemenea, persoanele fizice sau juridice care nu au cetățenia română nu pot finanța campania și nu se pot primi donații decât în bani.

Campania pentru alegerile locale pentru toate posturile de televiziune și de radio începe vineri 6 mai și se încheie vineri 3 iunie, la ora 07.00 potrivit unei decizii a Consiliului Național al Audiovizualului pe această temă, în care sunt stabilite condițiile în care se desfășoară campania.

Astfel, toți candidații sau reprezentanții acestora au acces gratuit și în mod egal la toate cele 198 de posturi care au notificat CNA pe tema listelor de emisiuni electorale și a intervalului de timp pentru difuzarea acestor emisiuni. CNA obligă posturile să păstreze și să pună la dispoziția sa, la cerere, înregistrările emisiunilor timp de 30 de zile după comunicarea rezultatelor, însă în situații litigioase privind alocarea timpilor de antenă posturile trebuie să dovedească faptul că au oferit acces corect tuturor competitorilor electorali.

În acest caz, faptele se constată și sancțiunile se aplică de către Consiliul Național al Audiovizualului, care se autosesizează sau poate fi sesizat de către cei interesați.

Decizia CNA detaliază tipurile de emisiune pe care posturile le pot realiza și difuza în timpul campaniei, adică emisiuni informative, în care pot fi difuzate informații tehnice referitoare la campanie și despre candidați, acestea putând fi extinse cu 15 minute și difuzate oricând. De asemenea, posturile pot difuza emisiuni electorale cu activități și programe ale candidaților, iar transmisiile în direct trebuie să se încadreze în timpii de antenă stabiliți pentru fiecare candidat; aceste emisiuni trebuie marcate și pot fi difuzate de luni până vineri. Totodată, posturile pot difuza emisiuni de dezbateri electorale, cu cel puțin doi candidați sau reprezentanți, însă pot face emisiunea în cazul în care unul dintre cei doi candidați nu onorează invitația dacă este menționat acest lucuru la începutul emisiunii; dezbaterile trebuie marcate cu “emisiune de dezbatere electorală” și pot fi difuzate oricând.

Candidații sau reprezentanții lor nu pot modera, produce, realiza emisiuni pe care posturile să le difuzeze și au acces doar la tipurile de emisiuni detaliate în document, excepție făcând candidații care se exprima pe tema funcției publice pe care o dețin. De asemenea, posturilor le este interzisă difuzarea informațiilor false referitoare la sistemul electoral și tehnica votării.

Candidații sau reprezentanții acestora pot administra proporția în care timpii de antenă care le-au fost alocați sunt împărțiți între emisiuni în direct și înregistrate.

“În cadrul emisiunilor electorale și de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naționale ale României ori ale altui stat”, prevede documentul CNA.

Consiliul Național al Audiovizualului a decis ca spoturile publicitare să fie difuzate de televiziunile comerciale doar în timpul emisiunilor electorale, în calupuri separate, cu mențiunea că nu pot fi difuzate spoturi cu un candidat în timpul alocat altui candidat. Spoturile trebuie să respecte Constituția, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor, să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau “moralei publice” și să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie. Posturile publice pot difuza spoturi în timpii de antenă acordați competitorilor electorali. De asemenea, posturile sunt obligate să difuzeze spoturi informative referitoare la alegeri după spoturile electorale.

Posturile de televiziune și radio pot difuza televoturi sau anchete făcute pe stradă, dar cu mențiunea că nu sunt reprezentative pentru opinia publică, pentru un grup social sau etnic. Sondajele de opinie prezentate trebuie însoțite de numele instituției care a făcut sondajul, data realizării și metodologia, dimensiunea eșantionului și marja maximă de eroare, cine l-a comandat și cine l-a plătit.

După finalul campaniei electorale, cu 48 de ore înainte de începerea votării și până la încheiere, posturile nu mai pot difuza sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă, spoturi electorale, să aibă invitați în emisiuni candidați sau reprezentanți ai acestora sau comentarii referitorare la desfășurarea campaniei, candidaților și reprezentanților.

În sfârșit, în ziua votării, până la închiderea urnelor, posturile nu pot difuza sondaje la ieșirea de la urme, comentarii referitoare la candidați și reprezentanții lor ori îndemnuri de vota sau de a nu vota un candidat sau un partid.

Sursa: mediafax.ro

About Mihai Vasile

x

Check Also

Victimele din clubul Colectiv, comemorate printr-un mars al tacerii, la un an de la tragedie. Peste 5.000 de oameni au fost la Colectiv, unde au depus flori si lumanari

Peste 5.000 de persoane au ...

Șoferii de care să te ferești: o mașină din opt provoacă accidente

Mașina puternică la volanul căreia ...

Totul despre noua lege! Conversia creditelor în franci elvețieni, pas cu pas

Zilele trecute, a fost adoptată ...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: