Google+
Home » Justitie » Etanșarea canalelor de pătrundere a rețelelor de utilități în clădiri și ventilarea subsolurilor ne ferește de accidente!

Etanșarea canalelor de pătrundere a rețelelor de utilități în clădiri și ventilarea subsolurilor ne ferește de accidente!

În anul 2016, la nivel național s-au produs 20 de explozii urmate sau neurmate de incendiu, în urma cărora două persoane și-au pierdut viața, iar alte 16 au fost rănite. Cele mai multe dintre acestea (14), s-au înregistrat în mediul urban, iar restul în mediul rural. Principalele împrejurări care au generat aceste incidente au constat în manipularea, depozitarea sau păstrarea necorespunzătoare a materialelor combustibile ori a explozivilor, efectuarea unor lucrări/operațiuni periculoase ce au condus la apariția unor situații generatoare de explozii sau formarea unor amestecuri explozive.

Acest tip de situații pot fi generate de acumulările de gaze în subsolurile imobilelor, iar pentru prevenirea incidentelor care pot pune în pericol viața semenilor, reamintim utilizatorilor prevederile legale ce vizează obligativitatea etanșării căilor de acces în subsoluri a rețelelor de utilități.

Astfel, în conformitate cu prevederile Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor alimentate cu gaze naturale (NTPEE 2008), pentru clădirile amplasate în localitățile în care există rețea de gaze naturale, indiferent dacă acestea sunt sau nu alimentate cu gaze naturale, se prevăd măsuri de etanșare la trecerile instalațiilor de orice utilitate (încălzire, apă, canalizare, cabluri electrice, telefonice, televiziune etc.), prin pereții subterani și prin planșeele subsolurilor clădirilor.

Totodată, existența sistemelor corespunzătoare de ventilare/guri de aerisire a subsolurilor este necesară atât pentru protejarea împotriva umidității, apariției ciupercilor, mucegaiului, extinderii duratei de utilizare a construcției, cât și pentru prevenirea acumulării unor substanțe, în cantități ce pot declanșa incendii sau explozii.

Pompierii vasluieni reamintesc proprietarilor clădirilor (persoane fizice sau juridice, asociațiilor de proprietari) obligativitatea în ceea ce privește asigurarea condițiilor de funcționare normală a locuințelor și a spațiilor comune, precum și răspunderea deținută pentru administrarea și funcționarea clădirilor, întreținerea și repararea acestora.

De asemenea, pentru prevenirea incidentelor cu urmări grave, apelul nostru vizează și proprietarii clădirilor care, conform cerințelor legislației în vigoare, dețin responsabilitatea etanșării canalelor de trecere a rețelelor de utilități și ventilarea spațiilor din subsoluri.

Măsurile care trebuiesc luate atunci când se simte prezența mirosului specific scăpărilor de gaze într-un spațiu închis

Trebuie asigurată ventilarea rapidă a spațiului respectiv, prin deschiderea ferestrelor care conduc direct în exteriorul clădirii (nu spre holuri, case de scări, curți de lumină). Se întrerupe alimentarea cu gaze naturale, prin închiderea robinetului de incendiu. Se anunță de îndată, din exteriorul clădirii, operatorul sistemului de distribuție de gaze privind problema identificată. Nu se mai permite accesul persoanelor în incinta respectivă. Nu se exploatează instalațiile electrice și se decuplează de la sursa de alimentare. Nu se utilizează surse de foc pentru iluminat sau de generare a scânteilor. Nu se permite fumatul în incinta respectivă. Se anunță ceilalți consumatori racordați la instalația de utilizare, în situația existenței mai multor consumatori alimentați prin branșament comun. (G.P)

Comments

comments

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: