Google+
Home » Administratie » Bucurie mare pe capul contribuabililor: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui și-a făcut planul la încasări luna trecută

Bucurie mare pe capul contribuabililor: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui și-a făcut planul la încasări luna trecută

Totalul veniturilor bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui în luna mai a fost de 57,33 milioane lei. Suma reprezintă un grad de realizare de 102,55% a programului de încasări. La bugetul de stat suma încasată a fost de 20,43 mil. lei, la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 24,5 mil. lei iar la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate suma încasată a fost de 11,5 milioane lei. La bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj s-a încasat 0,9 mil. lei.

Pentru prevenirea constituirii de arierate, în cazul debitorilor care nu și-au plătit de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, au fost întreprinse mai multe măsuri de executare silită. Au fost emise și comunicate 2.749 somații pentru o valoare a creanțelor de 12,9 milioane lei. De asemenea au fost înființate 1.033 popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale debitorilor și terților pentru creanțe în valoare de 3,6 mil. lei. Au mai fost instituite 13 sechestre pe bunurile mobile și imobile ale debitorilor în sumă de 1,7 milioane lei. Rezultatul acțiunilor de executare silită, în luna noiembrie 2016, s-a materializat prin încasarea a 6,1 mil. lei.

De asemenea, în cursul lunii mai, inspectorii din cadrul Activității de Inspecție Fiscală au efectuat 58 acțiuni de inspecție fiscală și au stabilit diferențe suplimentare de obligații fiscale în sumă de 3,9 milioane lei . Pentru nerespectarea unor acte normative, inspectorii fiscali au aplicat pe parcursul verificărilor opt amenzi contravenționale în sumă de 15,1 mii lei.

Acțiunile de inspecție fiscală au vizat verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, verificarea corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor, respectarea prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente și stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale.

În vederea îmbunătățirii conformării voluntare privind declararea și plata impozitelor și contribuțiilor sociale datorate bugetului general consolidat, în luna mai 2017, la nivelul Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui și a Serviciilor fiscale din Bârlad, Huși și Negrești au fost organizate întâlniri cu reprezentanții mediului de afaceri având ca teme: Impozitul specific unor activități, Taxa pe valoarea adăugată, Avantajele derulării unei eșalonări la plată, Declararea veniturilor de către persoanele fizice și depunerea formularelor 200 și 201”, a declarat Nelu Sava, șeful Administrației Finanțelor Publice Vaslui. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: