Google+
Home » Administratie » Declarațiile fiscale se vor depune exclusiv în formă electronică începând cu 1 ianuarie 2018

Declarațiile fiscale se vor depune exclusiv în formă electronică începând cu 1 ianuarie 2018

Declarațiile fiscale cu privire la obligațiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu prin internet în format electronic, conform OPANAF nr. 2326 / 2017. Transmiterea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice conferă doar avantaje: economisește timpul, cheltuielile cu deplasarea și consumabilele necesare tipăririi, contribuind astfel la protecția mediului înconjurător.

Declarațiile fiscale care se vor transmite obligatoriu electronic sunt: 100 “Declarație privind obligatiile de plată la bugetul de stat”; 101 “Declarație privind impozitul pe profit”; 120 “Decont privind accizele”; 205 “Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă, veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile din investiții, pe beneficiari de venit “; 207 “Declarație informativă privind impozitul retinut la sursă/veniturile scutite , pe beneficiari de venit nerezidenți; 208 ,”Declarație informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal”; 300 “Decont de taxă pe valoarea adaugată”; 301 “Decont special de taxă pe valoarea adaugată”; 307 “Declarație privind sumele rezultate din ajustare/corecția ajustărilor /regularizarea taxei pe valoarea adăugată”; 311 “Declarație privind taxa pe valoarea adaugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de inregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin.(11) lit.a) –e), lit.g sau lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal”; 390 VIES “Declarație recapitulativă privind livrările /achizițiile /prestările intracomunitare”; 394 “Declarație informativă privind livrările /prestările si achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA “; 710 “Declarație rectificativă”.

Declarațiile menționate se completează/validează cu ajutorul programelor de asistență disponibile gratuit pe portalul www.ANAF.ro la adresa http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/710.html.

Informații pot fi obținute telefonic prin intermediul Call Center ANAF la numarul 031.403.91.60 sau la biroul de asistență pentru contribuabili din cadrul AJFP Vaslui la numarul 0235.316141.

Contribuabilii trebuie să aibă în vedere faptul că refuzul transmiterii sau depășirea termenelor legale pentru transmiterea declarațiilor fiscale se sancționează cu amendă de la 500 la 5000 lei”, a declarat Nelu Sava, șeful AJFP Vaslui. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: