Google+
Home » Administratie » Atenție, vasluieni! Care sunt actele fiscale pentru care nu vă trebuie semnătură și ștampilă

Atenție, vasluieni! Care sunt actele fiscale pentru care nu vă trebuie semnătură și ștampilă

O serie de noi acte administrative fiscale au valabilitate, chiar dacă nu sunt semnate și ștampilate de către emitent, potrivit anunțului făcut de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Lista acestor acte a fost revizuită recent și, în prezent, cuprinde 27 de documente, în loc de 29.

Actele administrative fiscale care cuprind toate elementele obligatorii și care sunt tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă sunt valabile și în situația în care nu sunt semnate de către persoana împuternicită a organului fiscal, potrivit legii, și ștampilate de către organul emitent, în situația în care îndeplinesc cerințele legale aplicabile în materie, prevede Codul de procedură fiscală.

Noul Ordin al ANAF care se referă la emiterea, prin intermediul centrului de imprimare masivă, a unor acte administrative fiscale și procedurale, a intrat în vigoare săptămȃna trecută. Mai exact, în Ordin se arată că, în lista documentelor valabile fără semnătură și ștampilă, au fost introduse adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți, decizia privind compensarea obligațiilor fiscale și nota privind restituirea/rambursarea unor sume, fiind eliminate, printre altele, notificarea privind neconcordanțe între documentele furnizate și evidența fiscală sau decizia privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.

Astfel, de acum înainte, 27 de acte administrative fiscale (în loc de 29) sunt valabile fără ștampilă persoanelor împuternicite ale organului fiscal central, potrivit legii, și ștampila organului emitent. Este vorba despre:

 1. titlul executoriu;
 2. somația;
 3. decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere;
 4. decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând penalități de nedeclarare;
 5. înștiințarea privind stingerea obligațiilor fiscale;
 6. adresa de înființare a popririi asupra disponibilităților bănești;
 7. adresa de înființare a popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terți;
 8. adresa de înștiințare privind înființarea popririi;
 9. decizia de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităților bănești;
 10. decizia de impunere privind plățile anticipate cu titul de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate/contribuții de asigurări sociale;
 11. decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice;
 12. decizia de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice;
 13. decizia de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
 14. decizia privind compensarea obligațiilor fiscale;
 15. nota privind restituirea / rambursarea unor sume;
 16. decizia privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private;
 17. decizia de impunere din oficiu pentru impozitele, taxele și contribuțiile cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă;
 18. notificarea privind îndeplinirea condițiilor pentru declararea ca inactiv potrivit prevederilor art. 92 alin. (1) lit. a) și lit. f)/g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 19. notificarea privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 20. notificări privind nedepunerea în termen a declarațiilor fiscale;
 21. notificări privind modul de completare a declarațiilor fiscale;
 22. decizia privind stabilirea din oficiu a contribuției de asigurări sociale pentru persoane fizice;
 23. decizia de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției de asigurări sociale;
 24. decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 25. decizia de anulare a deciziei de impunere din oficiu;
 26. decizia de anulare a deciziei de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice;
 27. notificarea privind obligațiile fiscale restante.

Ordinul ANAF Nr. 2.949 / 2017, recent intrat în vigoare, prevede că actul administrativ fiscal care este emis pe suport hârtie trebuie să cuprindă următoarele elemente obligatorii:

 • denumirea organului fiscal emitent;
 • data la care a fost emis și data de la care își produce efectele;
 • datele de identificare a contribuabilului/plătitorului și, dacă este cazul, datele de identificare a persoanei împuternicite de contribuabil/plătitor;
 • obiectul actului administrativ fiscal;
 • motivele de fapt;
 • temeiul de drept;
 • numele și calitatea persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii;
 • semnătura persoanelor împuternicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum și ștampila organului fiscal emitent;
 • posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestației și organul fiscal la care se depune contestația;
 • mențiuni privind audierea contribuabilului / plătitorului.

În ceea ce privește actul administrativ fiscal emis în forma electronică, vasluienii trebuie să rețină că acesta va cuprinde, în mod obligatoriu, elementele menționate mai sus, cu excepția semnăturii persoanelor împuternicite ale organului fiscal și a ștampilei organului fiscal emitent.

Actul se semnează cu semnătura electronică extinsă a Ministerului Finanțelor Publice, bazată pe un certificat calificat. În situația în care organul fiscal local este cel care emite un document emis în formă electronică, acesta trebuie semnat cu semnătura electronică extinsă a autorității administrației publice locale din care face parte, bazată pe un certificat calificat, se arată în Codul de procedură fiscală. (Mara GRIGORIU)

About Tehno Redactor

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: