Home / Sanatate / Ce trebuie să facă vasluienii ca să beneficieze de cardul european de asigurări sociale de sănătate

Ce trebuie să facă vasluienii ca să beneficieze de cardul european de asigurări sociale de sănătate

Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui aduce vasluienilor lămuriri în ceea ce privește modul prin care pot deconta serviciile medicale de care dispun în străinătate, prin intermediul cardului european.

Cardul european se eliberează la cererea asiguratului. Asiguratul va depune în scris, la sediul casei de asigurări de sănătate în evidența căreia se află, o cerere tip (publicată în format pdf) însoțită de copia la actul de identitate și dovada calității de asigurat.

Asiguratul va intra în posesia cardului european în termen de maxim șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic național care gestionează aplicarea regulamentelor europene privind drepturile asiguraților aflați în ședere temporară într-un stat membru al UE. În cazul în care circumstanțe excepționale împiedică eliberarea Cardului European sau dacă există situații de urgentă care ar face necesară eliberarea cardului în mai puțin de 7 zile lucrătoare, casa de asigurări de sănătate va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului (CIP).

Costul cardului european este suportat din FNUASS ( Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate). Perioadă de valabilitate a Cardului European de Asigurări de Sănătate este de un an de la data emiterii. Asiguratul care posedă cârd european beneficiază de serviciile medicale devenite necesare, în timpul șederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene, în aceleași condiții ca și asigurații din țara în care s-a deplasat.

Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/SEE/Confederația Elvețiană pentru motive turistice, profesionale, familiale sau pentru studii, pentru o perioadă de timp de cel mult 12 luni.

Este însă posibil că, pentru anumite servicii, să fie necesară co-plată, chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din țara în care ne sunt acordate aceste servicii.

Cardul european nu acoperă situația în care asiguratul se deplasează întru-un stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene în scopul obținerii unui tratament medical planificat.

Cardul european acoperă numai serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă.

Titularii Cardului European emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European sau Confederația Elvețiană în perioadă de valabilitate a cardului, beneficiază de servicii medicale în România în aceleași condiții că și persoanele asigurate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din țara noastră. Furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a acordă asistentă medicală necesară, urmând a evidenția și raportă distinct caselor de asigurări sociale de sănătate, serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane.

Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituțional.

 În situația în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru al UE/SEE/Confederației Elvețiene și, din diferite motive, nu se mai află în posesia CEASS ( nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat sau cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat sau în orice altă situație similară), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul( prin postă, fax, email) și să solicite certificatul provizoriu de înlocuire al cardului european de asigurări sociale de sănătate. Casa de asigurări de sănătate îi va trimite certificatul la adresă menționată în termen de 24 ore.
Certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) conferă asiguratului aceleași drepturi ca și CEASS.
Formularul de cerere pentru emiterea cardului european se poate descărcă din site-ul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, de care aparține solicitantul.
În cursul anului 2017 la Casa de Asigurări de Sănătate Vaslui s-au înregistrat un număr de 2183 de solicitări pentru cardul European de asigurări sociale de sănătate .
Comparativ cu anul 2016, s-au înregistrat 27 de solicitări mai mult decât în anul precedent, deși termenul de valabilitate a crescut la 1 an de zile începând cu luna aprilie 2016, față de 6 luni . Lunile cu cele mai multe solicitări au fost lunile de vară-iunie, iulie , august, atât în anul 2016 cât și în anul 2017. (G.P)

About Tehno Redactor

x

Check Also

Nimeni nu dorește postul de director medical al Spitalului „Elena Beldiman” din Bârlad?

Spitalul Municipal de Urgență „Elena ...

Medicii de familie au vaccin antigripal gratuit pentru imunizarea populației, în special a grupelor de risc

Medicii de familie din județul ...

CJ Vaslui renunță la construcția unui heliport la Spitalul Județean de Urgențe

de Dănuț CIOBANU Vineri, 15 ...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: