Google+
Home » Administratie » Burse mai mari pentru elevii buni la învățătură din Municipiul Vaslui

Burse mai mari pentru elevii buni la învățătură din Municipiul Vaslui

de Cristian DIMA

Autoritățile locale majorează bursele elevilor care au rezultate bune și foarte bune la învățătură.

Majorarea cuantumului burselor de performanță și a burselor de merit pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal din Municipiul Vaslui, aferente anului școlar 2017-2018, va fi supusă aprobării Consiliului Local Vaslui, în ședința de astăzi. Autoritățile locale stimulează elevii buni la învățătură majorând bursa de performanță de la 100 lei la 300 lei/elev/lună, iar pe cea de merit de la 50 lei la 60 lei/elev/lună. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Vaslui aferent anului 2018.

Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII la cursurile de zi ale anului școlar 2017-2018 într-o unitate de învățământ de stat, de pe raza Municipiului Vaslui.

Bursele de performanță se acordă elevilor dacă au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) sau dacă s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale. Bursa de performanță se acordă și elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național organizate de METCS.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. Pentru a obține bursă de merit elevii trebuie să aibă media generală cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare.

Primesc burse de merit și elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS, precum și cei care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor sau concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de METCS.

Pentru anul școlar 2017-2018, autoritățile locale vasluiene vor acorda lunar 50 burse de performanță și 3.259 burse de merit.

About Tehno Redactor

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: