Google+
Home » Administratie » Devenim gospodari, sau plătim mai mult! Terenurile și clădirile neîngrijite din Bârlad vor fi supraimpozitate

Devenim gospodari, sau plătim mai mult! Terenurile și clădirile neîngrijite din Bârlad vor fi supraimpozitate

Municipalitatea bârlădeană a pus în dezbatere publică regulamentul care stabilește criteriile de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bârlad.

Pentru a putea colecta bani în plus de la bȃrlădenii care dețin imobile insalubre sau în stare avansată de degradare, ori terenuri în paragină, primarul Dumitru Boroș va trebui să numească mai întȃi o comisie care să identifice aceste clădiri și suprafețe de teren aflate pe toată întinderea orașului. Comisia va face deplasări în teren și va lucra pe baza unor fișe de evaluare și a unor note de constatare, va împărți somații și va încheia procese verbale.

Proprietarii care vor luați în vizor de comisia de verificare a stării imobilelor și terenurilor vor fi somați ca, până la data de 15 iunie a anului fiscal în care s-a constatat că nu au fost gospodari și nu și-au îngrijit bunurile așa cum o cer normele urbanistice, să efectueze lucrările de întreținere necesare până la termenul de 30 octombrie, și ulterior să mențină clădirea sau terenul în stare corespunzătoare.

În cazul în care, pe parcursul anului respectiv, proprietarul clădirii ori terenului s-a conformat somației, comisia va încheia un proces – verbal de conformitate. Pentru intervențiile asupra imobilelor monumente istorice, clădirilor și terenurilor din zonele de protecție a monumentelor istorice și din zonele construite protejate, procesul – verbal va face referire la conformarea lucrărilor cu avizul Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor deconcentrate ale acestuia, potrivit prevederilor legii.

Dacă proprietarii nu se conformează pȃnă la data de 30 octombrie, comisia va încheia o notă de constatare și va eticheta imobilul sau terenul drept ″neîngrijit″. Pentru a nu există dubii referitor la decizie, nota de constatare va fi însoțită în mod obligatoriu de schițe și fotografii care să ateste starea clădirii sau a terenului la data inspecției. Documentul va fi transmis Direcției Economice din cadrul Primăriei Bârlad, iar primarul va propune Consiliului Local spre adoptare proiectul de hotărâre de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv.

Hotărârea de majorare a impozitului pentru imobilul respectiv va avea caracter individual, va cuprinde elementele de identificare privind zona în cadrul localității, nomenclatura stradală și datele exacte ale contribuabilului.

Nivelul impozitului majorat va fi decis anual prin hotărârea Consiliului Local de stabilire a nivelului valorilor impozabile pentru anul următor.

Cȃnd anume și cȃți bani vor ajunge, în acest mod, la bugetul local, rămȃne de văzut. Dacă bȃrlădenii se vor conforma noilor cerințe, ce se va întȃmpla cu clădirile și terenurile abandonate, aflate în proprietatea municipalității? (Simona MIHĂILĂ)

About Tehno Redactor

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: