Google+
Home » Social » Atenție agricultori: ghiduri consultative pentru patru submăsuri de finanțare din PNDR 2020

Atenție agricultori: ghiduri consultative pentru patru submăsuri de finanțare din PNDR 2020

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficială de internet, www.afir.info, la secțiunea ”Dezbatere Publică”, Ghidul solicitantului în variantă consultativă pentru patru submăsuri de finanțare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) prin care se acordă fonduri nerambursabile pentru implementarera proiectelor de investiții în agricultură. De aceste submăsuri vor putea beneficia și fermierii din județul nostru, cei interesați în special de investiții în exploatații agricole, în prelucrarea și comercializarea de produse agricole și dezvoltarea fermelor mici.

AFIR a dat startul, deocamdată pe ceea ce înseamnă consultare, pentru patru submăsuri importante prin care fermierii pot obține sume nerambursabile pentru dezvoltarea unor afaceri. Toți cei interesați să pregătească proiecte de investiții în vederea depunerii și să formuleze observații pot consulta varianta consultativă a ”Ghidurilor solicitantului” pentru următoarele submăsuri: 4.1 „Investiții în exploatații agricole”, 4.2  „Sprijin pentru investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau dezvoltarea de produse agricole”, 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, precum și 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”.
„După finalizarea consultării publice și analizarea tuturor propunerilor primite, vom publica versiunile finale în vederea deschiderii sesiunilor de primire a proiectelor. Condițiile generale de depunere nu s-au schimbat față de sesiunile din anul precedent, însă sunt câteva clarificări în ceea ce privește pragurile de calitate sau acordarea punctajului aferent fiecărui criteriu de selecție. Vom pune accent pe investițiile colective, astfel că prin sM 4.2 am introdus suplimentarea sprijinului nerambursabil cu 20% pentru proiectele propuse spre finanțare de către cooperative sau grupuri de producători”, a precizat directorul OJFIR Vaslui, Alin-Dan Trifu.

Printre modificările introduse în ”Ghidurile solicitantului”, varianta consultativă, se numără și faptul că solicitanții submăsurilor 6.1 și 6.3 pot beneficia de elaborarea documentației și consilierea pe perioada de derulare a proiectului, în mod gratuit prin Măsura 2 a PNDR, cu condiția ca să prevadă acest lucru în planul de afaceri. Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina de internet a variantei consultative a Ghidului solicitantului pentru toate cele 4 submăsuri. (Ionuț PREDA)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: