Google+
Home » Sanatate » Cardul fără de care vasluienii nu ar trebui să părăsească țara

Cardul fără de care vasluienii nu ar trebui să părăsească țara

de Mihaela NICULESCU

În primele patru luni ale acestui an, la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui au fost înregistrate 568 cereri pentru eliberarea cardului european, cu 94 mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) nu ar trebui să lipsească celor care se deplasează în spațiul european, întrucât doar pe baza acestuia pot beneficia de servicii medicale în caz de nevoie. Asiguratul care posedă acest card beneficiază de serviciile medicale devenite necesare în timpul șederii temporare pe teritoriul unui stat membru al UE, Spațiului Economic European sau Confederației Elvețiene, în aceleași condiții ca asigurații din țara în care se deplasează. Este însă posibil ca pentru anumite servicii să fie necesară co-plata, chiar dacă în România aceleași servicii sunt decontate integral. Acest lucru depinde de sistemul de asigurări din țara în care sunt acordate aceste servicii. Cardul european asigură numai serviciile medicale obținute de la furnizorii care fac parte din sistemul de securitate socială din țara respectivă.

Furnizorii de servicii medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a acorda asistența medicală necesară, urmând a evidenția și raporta distinct caselor de asigurări sociale de sănătate serviciile medicale acordate pentru aceste categorii de persoane. Decontarea serviciilor medicale aferente cardului european se face la nivel interinstituțional. Costul cardului european este suportat de Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar valabilitatea cardului este de un an de la data emiterii”, a declarat pentru Est News Mihaela Chitariu, președinta CJAS Vaslui.

Aceasta a mai precizat că CEASS se eliberază la cererea asiguratului, care va depune în scris la sediul CJAS o cerere tip, însoțită de copia actului de identitate și dovada calității de asigurat. Asiguratul va intra în posesia cardului european în termen de maxim șapte zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. În cazul în care circumstanțe excepționale împiedică eliberarea cardului CEASS sau dacă există situații de urgență care ar face necesară eliberarea cardului în mai puțin de șapte zile lucrătoare, CJAS va elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului.

În situația în care asiguratul se află pe teritoriul unui stat membru UE și din diferite motive nu se mai află în posesia CEASS (nu l-a solicitat la plecare, l-a pierdut, a fost distrus sau i-a fost furat, ori cardul nu este recunoscut de furnizorul de servicii medicale unde este prezentat), acesta trebuie să contacteze casa de asigurări care i-a emis cardul (prin poștă, fax, e-mail) și să solicite certificatul provizoriu de înlocuire (CIP) al CEASS. CJAS îi va trimite certificatul în termen de 24 de ore, la adresa menționată. Certificatul provizoriu de înlocuire conferă angajatului aceleași drepturi ca și CEASS”, a mai adăugat Mihaela Chitariu.

About Tehno Redactor

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: