Google+
Home » Sanatate » O nouă rețetă medicală electronică

O nouă rețetă medicală electronică

Se schimbă formularul pentru rețetele medicale. Farmaciile vor primi prescripțiile medicale de tip vechi până la data expirării termenului de valabilitate.

A fost aprobat un nou formular de prescripție medicală electronică pentru medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, anunță Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui.

Pentru evitarea disfunctionalitătilor care pot avea loc în procesul prescrierii și eliberării medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contributie personală, pe bază de rețetă în sistemul de asigurări sociale de sănătate, începând cu 20 iulie 2018 furnizorii de servicii medicale au obligația utilizării noului model de formular de prescripție medicală.

Prescripțiile medicale electronice emise de furnizorii de servicii medicale până la data de 20 iulie 2018 inclusiv se pot elibera de farmacii până la data expirării termenului de valabilitate al rețetei, stabilit potrivit prevederilor legale în vigoare. (Cristian DIMA)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: