Home / Administratie / Noua lege privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari îi obligă pe vasluieni să scoată și mai mulți bani din buzunare

Noua lege privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari îi obligă pe vasluieni să scoată și mai mulți bani din buzunare

Fondul de rulment și fondul de reparații devin taxe obligatorii, iar stabilirea cuantumului acestora cade în sarcina asociației de proprietari, potrivit prevederilor legale care au fost publicate recent în Monitorul Oficial. În plus, președintele asociației de proprietari și membrii comitetului executiv pot fi plătiți în baza unui contract de mandat și pot fi sancționați dacă nu își îndeplinesc atribuțiile ori dacă activitatea lor aduce prejudicii proprietarilor.

Noua lege 196 / 2018 a Asociațiilor de proprietari se aplică proprietarilor, chiriașilor, asociațiilor de proprietari și asociațiilor de chiriași din condominii, și vine cu obligații și responsabilități suplimentare pentru fiecare dintre aceștia.

Nimeni nu e scutit de plata fondului de rulment și fondului de reparații

Cele mai importante modificări care îi vizează pe proprietari sunt cele care se referă la obligativitatea plății fondului de rulment și a celui de reparații. Suma aferentă fondului de rulment se va decide de către asociația de proprietari astfel încât să poată acoperi toate cheltuielile curente, la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu suma care a fost necesară în anul anterior, la nivelul lunii cu cheltuielile cele mai mari, majorate cu rata inflației. În cazurile asociațiilor de proprietari nou-înființate, valoarea taxei se va decide prin aproximarea sumei și compararea cu fondul de rulment stabilit la alte asociații de proprietari echivalente ca mărime.

Fondul de rulment se constituie prin plata anticipată a cotei ce revine fiecărui proprietar, potrivit hotărârii adunării generale a asociației de proprietari, iar reîntregirea acestuia se face lunar, prin achitarea de către proprietari a sumelor afișate pe lista de plată. Pentru încasarea fondului de rulment, administratorul va elibera chitanță nominală separată, iar suma încasată se va restitui la transmiterea dreptului de proprietate, dacă nu există alte acte care să stipuleze altfel.

Noua lege obligă asociațiile de proprietari să ia măsuri și pentru consolidarea și modernizarea blocurilor, iar pe proprietari să achite taxele de reparații. Este vorba despre cheltuieli legate de modernizarea echipamentelor, instalațiilor și dotărilor aferente, montarea contoarelor pentru individualizarea consumurilor la nivel de proprietate individuală, reabilitarea termică în scopul creșterii performanței energetice, precum și reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei condominiului pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a acestuia. Scopul este menținerea aspectului armonios și unitar al întregului condominiu, indiferent de natura intervențiilor.

Președintele asociației de proprietari stabilește penalitățile pentru neplata taxelor

Pe de altă parte, noile prevederi legale aduc clarificări în ceea ce privește atribuțiile conducerii asociației de proprietari, inclusiv cele ale președintelui. Acesta poate fi remunerat pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a proprietarilor. Pentru neîndeplinirea atribuțiilor ce le revin, sau pentru depășirea atribuțiilor legale și statutare, atȃt președintele asociației, cȃt și membrii comitetului executiv, respectiv membrii comisiei de cenzori ori, răspund personal sau solidar, pentru daunele și prejudiciile cauzate proprietarilor sau terților.

O altă noutate se referă la sistemul propriu de penalități pe care președintele asociației de proprietari îl poate stabili în vederea recuperării oricărei sume cu titlu de restanță, afișată pe lista de plată. Penalitățile nu pot fi, însă, mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere și se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile de la termenul scadent pentru plată, fără ca suma penalităților să poată depăși suma la care s-au aplicat. Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere vor fi incluse în fondul de penalități al asociației de proprietari și se vor utiliza cu prioritate pentru plata penalităților impuse asociației de către terți, precum și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune, reabilitarea termică sau consolidarea imobilului. (Mara GRIGORIU)

About Tehno Redactor

x

Check Also

Verde pentru investiții de 108 milioane lei, în transportul local din municipiul Vaslui

de Dănuț CIOBANU  Vasile Pavăl, primarul ...

Primarul Boroș a găsit vinovații pentru situația salubrității în Bârlad

Primarul Bârladului încearcă să se disculpe ...

Toalete de 12 miliarde de lei vechi la Pogana

Aproape 1,2 milioane lei costă cinci ...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: