Google+
Home » Social » Cum pot șomerii vasluieni să se angajeze mai ușor

Cum pot șomerii vasluieni să se angajeze mai ușor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui le reamintește vasluienilor care sunt măsurile active prin care șansele lor de a se angaja cresc.

Una din abordări o reprezintă serviciile specializate.

Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru persoanele înscrise în baza de date a ANOFM. În cadrul acestei activități fiecărei persoane și se întocmește planul individual de mediere.

Informarea și consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă,care au ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil; îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă pentru persoanele cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu și foarte greu ca urmare a profilării după încadrarea în muncă pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.

Evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal este cel de-al treilea serviciu specializat aflat la îndemâna vasluienilor. Accesul la serviciile gratuite de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, acordate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere, în situația în care, în cadrul acestor activități, se constată că persoanele nu dețin certificat de competențe profesionale, calificare sau absolvire pentru unitățile de competențe, ocupația ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competențelor profesionale și nu au eventuale restricții medicale cu privire la acestea.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere. Participarea la programe de formare profesională se realizează gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM-urilor și asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii.

Acordarea de prime șomerilor care se încadrează în muncă este o altă direcție prin care autoritățile vin în sprijinul vasluienilor.

Șomerii înregistrați la agenția pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pe o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior înregistrării în baza de date a agenției pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei. Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare (mobilitate).

Persoanele care primesc indemnizația de șomaj în perioada prevăzută de lege și care se angajează, cu normă întreagă și ca urmare a angajării beneficiază, din momentul angajării până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizație de șomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 30% din indemnizația de șomaj stabilită și, după caz, recalculată conform legii, pentru completarea veniturilor salariale.

Se mai acordă prime de mobilitate, inclusiv șomerilor de lungă durată (prima de încadrare și prima de instalare. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, beneficiază de o primă de încadrare al cărei cuantum se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de instalare.

Primesc drept primă de instalare 12.500 lei persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul/ reședința. Suma de 15.500 de lei se acordă pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere. În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare, în cuantumurile enunțate mai sus, se acordă în două tranșe: 50% din suma stabilită, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat: 3.500 lei pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau reședința; 6.500 lei atât în cazul persoanelor care își schimbă domiciliul sau reședința și sunt însoțite de membrii familiei, cât și în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere; 3.500 lei pentru fiecare soț care îndeplinește condițiile pentru acordarea primei de instalare.

Prima de instalare, stabilită prin excepțiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Prima de încadrare și prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de 36 de luni.Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.Prima de relocare nu se cumulează cu prima de încadrare, cu prima de instalare sau cu prima de activare.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.

Prima de inserție stabilită în cuantumul de mai sus se acordă în două tranșe, astfel: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: