Google+
Home » Invatamant » Peste 500 de unități de învățământ din județ încep noul an școlar fără autorizație de securitate la incendiu

Peste 500 de unități de învățământ din județ încep noul an școlar fără autorizație de securitate la incendiu

Ca la fiecare început de an școlar, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Podul Înalt” al județului Vaslui atenționează conducerile instituțiilor de învățământ cu privire la respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor.

Astfel, premergător desfășurării oricăror evenimente (serbări, decernări de premii, festivaluri, spectacole, banchete, etc.) se va executa controlul stării de funcționare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor cu care unitățile de învățământ sunt echipate și dotate, prin personal anume desemnat și instruit în acest scop. Scoaterea din funcțiune a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor fără luarea unor măsuri alternative de apărare împotriva incendiilor ori neasigurarea parametrilor necesari funcționării acestora în condiții de eficiență este strict interzisă.

Mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor se vor întreține în stare de funcționare, cu asigurarea fiabilității și eficienței necesare. Exploatarea sistemelor, instalațiilor și aparatelor de orice categorie cu defecțiuni, improvizații sau fără protecția corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate este interzisă.

Se interzic folosirea sobelor și a altor mijloace de încălzire defecte, cu improvizații, supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate și aprinderea focului prin utilizarea unor lichide inflamabile.

Conform Legii nr. 15/2016 privind modificarea și completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, fumatul este interzis în toate spațiile publice închise.

În cadrul școlilor, activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări care să îngreuneze sau chiar să blocheze evacuarea în caz de incendiu. Pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare în caz de incendiu se păstrează căile de evacuare libere, iar funcționarea iluminatului de siguranță și a celei de-a doua surse de energie electrică se vor asigura conform reglementărilor tehnice în vigoare. Este interzisă blocarea căilor de acces, de evacuare și de intervenție cu materiale care reduc lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum și efectuarea unor modificări la acestea, prin care se înrăutățește situația inițială. Totodată, funcționarea sistemelor de alarmare și semnalizare a incendiilor se va asigura la parametrii de performanță pentru care au fost proiectate. Intrările în incintele unităților școlare prin care se asigură accesul la clădiri și instalații, la racordurile de alimentare cu apă, cum sunt rețele, bazine și altele asemenea, se mențin practicabile, curate și libere de orice obstacole. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se asigură și se marchează căi de acces și circulație ocolitoare. Pentru asigurarea intervenției în caz de incendiu este obligatorie amplasarea unor stingătoare în cadrul instituțiilor de învățământ, conform reglementărilor în vigoare, precum și instruirea personalului asupra modului de utilizare a acestora.

În vederea formării unui comportament adecvat, atât al elevilor, cât și al personalului instituțiilor de învățământ, periodic se vor executa exerciții de alarmare-evacuare. În școlile pentru copii cu afecțiuni speciale se recomandă organizarea exercițiilor de alarmare-evacuare în prezența unui pompier profesionist care va avea asupra lui echipamentul complet de intervenție. Pe lângă executarea exercițiilor de alarmare în baza planului de alarmare și evacuare, educația elevilor trebuie să cuprindă și pregătirea preventivă în domeniul apărării împotriva incendiilor care se face organizat în școli.

Din totalul celor 790 de clădiri de învățământ, 278 fac obiectul avizării/autorizării. Concret, 52 dețin autorizație de securitate la incendiu, 226 au început lucrări de modernizare, iar 512 nu fac obiectul avizării autorizării.

Din cele 226 de construcții neautorizate din punct de vedere al securității la incendiu, pentru 93 de construcții a fost obținut avizul de securitate la incendiu, soluțiile adoptate în documentațiile tehnice de proiectare a construcțiilor de învățământ fiind conforme cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare privind securitatea la incendiu.

Documentațiile pentru celelalte 133 construcții neautorizate, din punct de vedere al securității la incendiu, sunt în diferite stadii de elaborare, ISU își exprimă disponibilitatea acordării asistenței tehnice de specialitate. (Paul ALEXA)

About Simona Vasile

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: