Home / Justitie / Vasluienii care vor să se facă detectivi particulari sunt așteptați la examen

Vasluienii care vor să se facă detectivi particulari sunt așteptați la examen

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui organizează pe 31 Octombrie 2018, începând cu ora 10.00, un examen pentru atestarea profesională a calității de detectiv particular. Pot dobândi calitatea de detectiv particular vasluienii care îndeplinesc o serie de condiții.

Aceștia trebuie să aibă cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European. Să posede cel puțin studii medii și să fie absolvenți a unei școli postliceale de detectivi sau să fi îndeplinit funcția de polițist ori lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranței naționale ori să fi fost absolvenți a unei instituții de învățământ superior. Se mai cere să fie apți din punct de vedere medical și să nu fi fost condamnați pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. De asemenea să nu desfăsoare o activitate care implică exercițiul autorității publice și să fi obținut avizul inspectoratului de poliție județean sau a Direcției generale de poliție a municipiului București, după caz. Nu în ultimul rând trebuie să fi poromovat examenul de atestare a calității de detectiv particular, ori să dețină un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europen și ale Spațiului Economic European.

Vasluienii care vor să dea examen pe 31 octombrie pentru a deveni detectivi particulari trebuie să prezinte în perioada 27.09.2018 – 12.10.2018 la sediul IPJ Vaslui mai multe documente. Este vorba despre cerere de participare la examen; avizul de principiu eliberat de Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui; fișa medicală pentru atestarea calității de detectiv particular, conform prevederilor Ordinului M.A.I. nr. 724 din 09.07.2005; avizul psihologic; documentele de studii (original și copie), sau după caz adeverință din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist sau lucrător în cadrul unor instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale; curriculum vitae; declarație notarială din care să rezulte că nu desfășoară activități care să implice autoritatea publică a statului; actul de identitate al candidatului (original și copie xerox); certificat de naștere și certificat de căsătorie, după caz, în original și copie; dovada achitării la casieria Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui a taxei în cuantum de 139,28 lei, pentru susținerea examenului; dosar cu șină.

BIBLIOGRAFIE :

 • Constituția României – ediție 2003;

 • Codul Penal – Partea specială;

 • Codul de procedură penală – Partea generală;

 • Drept civil – Contracte civile; Obligații;

 • Legea 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, modificată și actualizată;

 • H.G. 1666/ 07.10.2004 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 329/ 2003 privind exerciatrea profesiei de detective particular ;

 • Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate actualizată;

 • H.G. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România ,actualizată;

 • Legea 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată;

 • Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale;

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului din 10.12.1948.

Pentru actele normative la care se face referire în bibliografie, se vor avea în vedere doar cele aflate în vigoare astăzi.

Examenul va avea o probă scrisă (test grilă cuprinzând un număr de 20 întrebări) și probă de interviu (pentru candidații declarați “Admis” la proba scrisă).

Rezultatele finale ale examenului de atestare vor fi afișate în timp de 10 zile.

Candidații respinși pot depune contestație în termen de trei zile de la data afișării rezultatelor. Reprezentanții mandatați ai asociațiilor profesionale de detectivi particulari care doresc să participe la examen își vor comunica intenția, în scris, la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, până la data de 12.10.2018 .

Relații suplimentare se pot obține la tel. 0235.303161 – Subinspector de poliție Cătălin Vasiliu.

About Tehno Redactor

x

Check Also

Autoturism furat din Franța, descoperit la controlul de frontieră Albița

Polițiștii de frontieră din Punctul ...

A încercat să iasă din România cu pașaportul fratelui său

Polițiștii de frontieră vasluieni au ...

Două persoane urmărite internațional prinse la Albița

Polițiștii de frontieră din cadrul ...

%d blogeri au apreciat: