Google+
Home » Invatamant » Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad desfășoară proiectul european ERASMUS RESTART: Resurse Educaționale – Strategii și Tehnici Atractive Raportate la Tineri

Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad desfășoară proiectul european ERASMUS RESTART: Resurse Educaționale – Strategii și Tehnici Atractive Raportate la Tineri

În cadrul Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad se desfășoară în perioada 01.09.2018 – 29.02.2018 proiectul european ERASMUS de mobilități în domeniul educației școlare: RESTART: Resurse Educaționale – Strategii și Tehnici Atractive Raportate la Tineri.

Prin implementarea proiectului RESTART se urmărește dobândirea de noi competențe profesionale de către 22 de profesori ai școlii ca urmare a participării la 5 cursuri oferite de doi furnizori de formare europeni pe o perioadă de 18 luni.

Cursurile – „Early School Leaving”, „Innovative approaches to teaching”, „Extracurricular Activities”, „Special Needs-Children” – sunt furnizate de ITC-INTERNATIONAL TEFL Certificate – Praga, Cehia și se vor desfășura în Praga – Cehia, respectiv, Londra – Marea Britanie, dar și de LABORATORIO DEL CITTADINO ONLUS, Castiglione del Lago, Italia (cursul „Grand Tour in Europe: Creativity, Innovation, Active Citizenship and Intercultural Dialogue” care va avea loc în Paris-Franța).

Proiectul vizează atingerea unor obiective ca:

  • perfecționarea cadrelor didactice la standardele unui învățământ european de calitate;

  • dobândirea de noi competențe și abilități, utilizarea acestora în lucrul cu elevii cu nevoi speciale, transferul de know how în rândul a 98 profesori ai școlii pe parcursul desfășurării proiectului;

  • cunoașterea și aplicarea de metode și tehnici didactice inovative în activități școlare și extrașcolare în scopul motivării elevilor pentru continuarea studiilor, a reducerii abandonului școlar sub 3% și a reducerii absenteismului până la 25 absențe nemotivate pe elev pe parcursul a doi ani școlari;

  • cunoașterea patrimoniului cultural european ca modalitate de dezvoltare personală a profesorilor cu scopul formării elevilor în vederea recunoașterii și păstrării diversității în diferite forme de exprimare, urmărindu-se implicarea a 50% din elevii cu nevoi speciale în proiecte europene pe această temă.

Proiectul s-a conturat în urma analizei contextului socio-economic specific elevilor din școala noastră: lipsa motivației de învățare; neimplicarea, în procesul instructiv educativ a părinților care sunt ocupați, plecați în străinătate, cu situație materială precară, neputând să își susțină copiii la școală; familii dezorganizate.

În acest sens, ne-am propus dezvoltarea prezentului proiect care are ca grup țintă 22 profesori și 5 rezerve din cadrul școlii. Sunt cadre didactice cu experiență, motivate și interesate să se dezvolte profesional, dornice să contribuie la dezvoltarea liceului ca Școală Europeană. Participanții la acest proiect vor proveni din rândurile profesorilor titulari ai școlii din toate ariile curriculare, mai puțin Tehnologii, responsabililor comisiilor pe probleme din școală: Comisia pentru monitorizarea frecvenței, reducerea abandonului școlar și integrarea elevilor cu CES, Comisia pentru formare și perfecționare continuă, Comisia de realizare PAS, Comisia pentru proiecte și parteneriate europene, Comisia pentru monitorizarea activităților extracurriculare, Comisia pentru curriculum, Comisia diriginților, Comisia de control a activității din internat și cantină.

După efectuarea mobilităților, beneficiarii se vor organiza pe echipe/teme în vederea realizării următoarele produse ale proiectului:

1. Auxiliarul didactic cu tema: „Metode și tehnici inovative de predare-învățare-evaluare va prezenta noi metode de predare în diferite domenii adresabile tuturor elevilor, sugestii de lucru în proiecte cross-curriculare, vizând o mai bună înțelegere a practicilor, politicilor și sistemelor de educație europene.

2. Auxiliarul didactic „Împreună împotriva abandonului și a absenteismului va cuprinde soluții și modele de bună practică pentru prevenirea abandonului școlar și pentru motivarea elevilor de a-și finaliza educația obligatorie.

3. Patru proiecte educative locale care vor avea în grupul țintă elevi cu nevoi speciale din școală. Aceste proiecte sunt: „Voluntar în comunitatea mea”, „Viitorul începe azi”, „Computer in our life”, „Nu ești singur”. Proiectele vor cuprinde activități în urma cărora elevii vor înregistra schimbări pozitive în privința comportamentului în mediul școlar și a atitudinii față de învățare, își vor forma o serie abilități practice, competențe civice și sociale.

4. Un proiect e –Twinning ,,Patrimoniul European-baza construirii viitorului Europei pe tema cunoașterii patrimoniului cultural European ce va deschide noi orizonturi de cunoaștere, dezvoltare și formare a educabililor în vederea recunoașterii și păstrării diversității în diferite forme de exprimare promovând înțelegerea între culturi și popoare, între oameni și mentalități, cu scopul formării unui cetățean European activ implicat în viața comunității.

5. Realizarea și prezentarea unui film cu activități din proiect, cu cadre din timpul cursurilor, de la activitățile proiectului, interviuri cu participanții, interviuri cu elevii beneficiari ai rezultatelor formării. Filmul va fi înregistrat la bibliotecă și va fi folosit de toți profesorii interesați.

6. Înființarea unui cerc cultural-artistic la care vor fi atrași, în principal, elevi cu nevoi speciale, care vor fi implicați în activități extrașcolare atractive, motivante, inventive, valorificând optim timpul liber al acestora în vederea dobândirii de noi competențe, abilități și atitudini absolut necesare în societatea actuală: solidaritate, cinste, profesionalism și respect reciproc. Totodată își vor putea forma abilități practice noi, promovându-se originalitatea și creativitatea.

7. Realizarea unui ghid al activităților extracurriculare ce va cuprinde activitățile din proiectele educative desfășurate, descrierea acestora, obiectivele vizate, resurse necesare, elevi și profesori implicați, rezultatele obținute.

8. Crearea unei baze de date ce va putea fi accesată de toți profesorii școlii, la biblioteca, ce va cuprinde materiale furnizate de instituțiile de formare, informații privind sistemele educaționale ale țărilor din care provin ceilalți cursanți, pliante, broșuri și alte documente ce ilustrează specificul educațional, cultural și turistic din țările în care au loc cursurile de formare.

Profesorii participanți vor atrage în colectivele de lucru și alți profesori ai școlii care vor beneficia astfel indirect de rezultatele formării acestora.

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: