Google+
Home » Social » Băncile preferă terenurile pentru garantarea creditelor bancare

Băncile preferă terenurile pentru garantarea creditelor bancare

În perioada ianuarie – decembrie 2018, în județul Vaslui au fost înregistrate 1.900 de ipoteci. Potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, majoritatea ipotecilor intabulate în cartea funciară au fost formate din terenuri agricole extravilane și terenuri intravilane.

Practic, evaluatorii băncilor comerciale consideră terenurile vandabile pentru garanții imobiliare, în dauna caselor sau apartamentelor. Spre exemplu, din cele 144 de ipoteci înregistrate în luna noiembrie 2018, sunt 52 ipoteci active formate din terenuri agricole, extravilane, 42 ipoteci active pe terenuri intravilane cu construcții, 22 ipoteci active pe terenuri intravilane fără construcții etc.

Ipoteca este o garanție reală, servind la garantarea obligațiilor unui debitor față de creditorul său. Indiferent de felul ei, ipoteca prezintă următoarele caractere generale: este un drept accesoriu, deoarece însoțește și garantează un drept principal, și este o garanție imobiliară, deoarece are ca obiect numai bunuri imobile aflate în circuitul civil etc.

Cel ce constituie ipoteca trebuie să aibă capacitatea deplină de exercitiu și calitatea de proprietar actual al imobilului (teren sau apartament) ce se ipotechează. Bunurile viitoare ale debitorului nu pot forma obiectul unei ipoteci. De asemenea, nu se pot ipoteca bunurile altuia, indiferent dacă acestea aparțin persoanelor fizice sau juridice, decât cu consimțământul lor expres. (Dănuț CIOBANU)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: