Google+
Home » Social » Iată ce trebuie să știe vasluienii care vor pensie internațională

Iată ce trebuie să știe vasluienii care vor pensie internațională

Tot mai mulți vasluieni care lucrează cu acte în regulă în străinătate au solicitat, în ultimii ani, pensie internațională sau comunitară, dacă e vorba despre stagii de cotizare la asigurările sociale din alte state europene. Numai în cursul anului 2018, la Casa Județeană de Pensii au fost primite aproximativ 2.000 cereri de soluționare a dosarelor pentru pensie comunitară.

Pentru a beneficia de pensie internațională, vasluienii care au muncit cu forme legale în străinătate trebuie să știe că fiecare stat are propriile reguli în materie de acordare a acestui drept. Vestea bună este că persoanele care au lucrat în mai multe țări pot beneficia de drepturi de pensie în fiecare dintre acestea, dar, atenție, vârsta legală de pensionare diferă de la un stat la altul!

Toate normele în vederea stabilirii pensiilor comunitare sunt prevăzute în Regulamentul Comisiei Europene nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, regulament care se aplică în toate statele din Uniunea Europeană, la care se adaugă Elveția, Islanda, Norvegia și Lichtenstein.

Pentru ca anii lucrați în străinătate să fie luați în considerare la calcularea pensiei solicitanții trebuie să fi muncit în fiecare stat cel puțin un an, după cum prevede regulamentul. În unele țări, este obligatoriu să fi lucrat o anumită perioadă pentru a dobândi dreptul la pensia corespunzătoare, în România, de exemplu, stagiul minim de cotizare este de 15 ani. La calculul pensiei se aplică principiul cumulării perioadelor de cotizare, ceea ce înseamnă că se vor lua în calcul toate perioadele lucrate în alte țări, ca și cum s-ar fi muncit pe teritoriul României.

Mai concret, un vasluian care a lucrat în Romȃnia timp de 10 ani și în Germania, 20 ani, poate să ceară pensie în România chiar dacă aici nu a efectuat stagiul minim de cotizare, deoarece casa de pensii română este obligată să ia în calcul perioada de cotizare din statul străin, ceea ce duce la depășirea limitei minime de 15 ani.

De reținut este că, pentru perioadele în care s-a lucrat fără îndeplinirea condițiilor de legalitate în muncă din țara respectivă, nu se poate spera ca acestea să fie luate în calcul nici la stagiul minim de cotizare, nici la stabilirea valorii pensiei cerute în România (sau în oricare alt stat).

Ce trebuie să facă vasluienii pentru a primi pensie internațională

Persoanele care vor să-și ceară drepturile pentru anii munciți în străinătate trebuie să se adreseze casei de pensii din ultima țară în care au lucrat. În România, cererea se depune la casa teritorială de pensii de care aparțin cu domiciliul, însoțită de documentele doveditoare.

Ulterior, autoritățile care primesc cererea sunt cele care se ocupă de stabilirea pensiei pentru toate perioadele lucrate în celelalte țări. Este responsabilitatea casei de pensii să obțină toate informațiile legate de normele legale aplicabile din străinătate, în fiecare dintre statele în care a muncit solicitantul.

Pentru fiecare dintre tipurile de pensie (pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială, invaliditate, de urmaș) ce se acordă în Romȃnia, legea stabilește reguli diferite și trebuie depuse documente diferite la casele de pensii.

Cele mai importante acte ce nu trebuie să lipsească de la dosarul de pensie sunt: formularul de cerere E 202; formularul E 207; declarație pe propria răspundere; copie după actul de identitate românesc (dacă dețin dublă cetățenie sau dacă au menținut cetățenia română); carnetul de muncă original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate; livretul militar original sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate; diploma de studii originală sau în copie certificată de instituțiile competente din străinătate sau adeverința din care să rezulte durata normală, perioada studiilor, certificarea absolvirii acestora și forma de învățământ; adeverință privind sporurile și adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă.

Cum se calculează pensia internațională

Autoritățile abilitate din fiecare țară comunitară calculează pensia ținând cont de toate perioadele lucrate în orice țară a Uniunii Europene. În acest scop, se cumulează perioadele de muncă și se stabilește pensia teoretică, adică pensia ce ar trebui să fie plătită dacă toate contribuțiile ar fi fost vărsate în fondul național de pensii, pe toată durata.

Apoi, valoarea rezultată se ajustează pentru a reflecta durata efectivă a perioadelor de cotizare din țara respectivă („prestația pro-rata”). Dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate pentru a primi o pensie de stat într-o anumită țară, indiferent de perioadele în care s-a cotizat la fondurile de pensii din alte țări, casa de pensie calculează și pensia națională, cunoscută drept „prestație autonomă”.

Autoritatea națională compară prestația pro-rata și prestația autonomă și oferă prestația care are valoarea mai mare în țara respectivă. Astfel, vasluienii pot primi de la cȃteva sute la cȃteva mii de euro dacă au muncit în străinătate, în funcție de domeniul în care au activat, dar și în funcție de vechime.

Începând cu anul 2008, pensionarii vasluieni stabiliți în străinătate pot primi pensia și pe teritoriul statului de domiciliu, dacă fac dovada că reședința lor se află peste granițe. (Mara GRIGORIU)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: