Google+
Home » Social » Doar încălzirea vremii mai poate salva culturile semănate în toamnă de agricultorii vasluieni

Doar încălzirea vremii mai poate salva culturile semănate în toamnă de agricultorii vasluieni

Fermierii vasluieni a[teapt\ ca odat\ cu topirea z\pezii [i cre[terea temperaturilor, culturile agricole sem\nate `n toamna anului trecut s\ r\sar\. Din cauza secetei prelungite, suprafe]e `ntinse sem\nate cu gr=u, rapi]\ [i alte culturi nu au avut o vegeta]ie bun\.

~n urma ninsorilor [i a precipita]iilor, nivelul de aprovizionare cu ap\ din sol s-a `mbun\t\]it [i apreciez c\ odat\ cu `nc\lzirea vremii se va recupera din vegeta]ia plantelor. Tr\iesc cu speran]a c\ vom avea un an a[a cum [i-l doresc fermierii. Mai avem suprafe]e de arat, iar pentru campania de prim\var\ va trebui preg\tit terenul pentru a sem\na porumb, sfecl\ de zah\r, soia, floarea soarelui. Suprafe]ele pe care nu a r\s\rit rapi]a [i orzul vor fi `ntoarse [i se vor sem\na culturi de prim\var\. Prim\vara `ncep [i lucr\rile de fertilizare, lucr\ri de t\ierea la vi]a de vie [i `n livezi”, a spus Gigel Crudu, directorul Direc]iei pentru Agricultur\ a Jude]ului (DAJ) Vaslui.

Potrivit datelor DAJ Vaslui, `n anul 2018 fermierii au sem\nat cu culturi de toamn\ 85.949 de hectare. Din suprafa]a total\, 61.741 hectare au fost `ns\m=n]ate cu gr=u, 4.765 hectare cu orz, 487 hectare cu orzoic\, 18.956 hectare cu rapi]\. Potrivit datelor privind starea de vegeta]ie a culturilor, centralizate `n perioada noiembrie – decembrie 2018 de la fermierii vasluieni, gr=ul a r\s\rit pe 31% din suprafa]a cultivat\, 23% este `n curs de r\s\rire [i pe 46% din suprafa]\ nu a r\s\rit. Rapi]a a r\s\rit pe 32% din suprafa]\, iar pe 55% nu a r\s\rit, orzul a r\s\rit pe 47% din suprafa]\, iar pe 31% nu a r\s\rit, iar orzoaica a r\s\rit pe 24% din suprafa]\ iar pe 42% nu a r\s\rit. (D\nu] CIOBANU)

About Simona Vasile

error: Content is protected !!
%d blogeri au apreciat: