Google+
Home » Administratie » Primăria Vaslui va investi într-o platformă de tip portal, pentru servicii online către cetățeni

Primăria Vaslui va investi într-o platformă de tip portal, pentru servicii online către cetățeni

Consiliul Local Vaslui va aproba în ședința din această săptămână un proiect de hotărâre privind participarea municipiului Vaslui în calitate de beneficiar în proiectul „Sistem informatic integrat de e-administrație pentru îmbunătățirea accesului populației la servicii electronice și simplificare administrativă”.

Proiectul va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2, Obiectiv specific 2.1. Valoarea totală a proiectului se ridică sumă de 2.433.531 lei (inclusiv TVA), din care asistența financiară nerambursabilă este în valoare de: 2.349.874 lei.

Contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 47.956,62 lei, reprezintă cofinanțarea proiectului. De asemenea, contribuția proprie în valoare de 35.700 lei (inclusiv TVA) reprezintă achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.

Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității instituționale a Primăriei Vaslui, prin implementare de măsuri în vederea optimizării furnizării serviciilor către cetățeni. Prin proiect se urmărește introducerea unor sisteme informatice pentru managementul integrat al fluxurilor de activități, cum ar fi digitalizarea arhivei Primăriei Vaslui și implementarea unei platforme de tip portal pentru servicii care să fie furnizate online către cetățeni.

Tot în cadrul proiectului, 165 de persoane din Primăria Vaslui vor fi instruite pentru procesarea cererilor în format electronic și pentru utilizarea și administrarea sistemelor informatice implementate prin proiect. Durata de desfășurare a proiectului este de 27 de luni de la data semnării contractului de finanțare. (Dănuț CIOBANU)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: