Google+
Home » Administratie » Primăria Vaslui a înființat un compartiment de control a asociațiilor de proprietari

Primăria Vaslui a înființat un compartiment de control a asociațiilor de proprietari

Asociațiile de proprietari din municipiul Vaslui au intrat în atenția municipalității.

În cadrul Primăriei Vaslui a fost înființat un compartiment de specialitate, care are rolul de sprijinire, îndrumare și control a asociațiilor de proprietari. „Acest compartiment va avea o importanță deosebită la nivelul asociaților de proprietari. Compartimentul va asigura transmiterea documentelor și informarea asociațiilor. Trebuie ca toți să acționăm pentru a conștientiza proprietarii și asociațiile, că fără o colaborare nu se poate trăi decent”, a spus Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

În februarie 2019, Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat regulamentul privind atestarea administratorilor de condominii. Prin acest document, se împuternicește primarul municipiului Vaslui să ateste persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii. Aceste numiri se vor face la propunerea compartimentului de îndrumare a asociațiilor de proprietari sau a comisiei desemnate prin dispoziția primarului. Regulamentul cuprinde dispozițiile generale, prevederile legale privind inițierea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, îndrumarea și verificarea financiar contabilă a asociațiile de proprietari, precum și condițiile legale pe care trebuie să le îndeplinească administratorii pentru emiterea atestatului.

Calitatea de administrator de condominii se dovedește prin atestatul valabil al persoanei fizice care deține certificat de calificare profesională pentru funcția de administrator de condominii și îndeplinește condițiile legale la momentul eliberării atestatului. (Dănuț CIOBANU)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: