Google+
Home » Administratie » Consiliul Județean Vaslui alocă 800.000 de lei pentru finanțarea activităților nonprofit din anul 2019

Consiliul Județean Vaslui alocă 800.000 de lei pentru finanțarea activităților nonprofit din anul 2019

Consiliul Județean (CJ) Vaslui va aproba în ședința ordinară din această săptămână programul județean pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru 2019.

Conform legislației în vigoare, CJ Vaslui acordă finanțări nerambursabile pentru activități nonprofit din domeniile cultură, culte, social și sport. Scopul programului este stimularea persoanelor juridice fără scop patrimonial pentru realizarea unor obiective de interes public local. Beneficiarii direcți ai programului sunt organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul culturii și social, structurile sportive de drept privat și asociațiile pe ramura de sport din județul Vaslui și cultele religioase recunoscute. Beneficiarii indirecți ai programului sunt locuitorii județului Vaslui care vor participa la activitățile finanțate prin intermediul programului.

Pentru anul 2019, suma totală care se acordă programului este de 800.000 lei: cultură – 200.000 lei, culte – 100.000 lei, sport – 300.000 lei și social – 200.000 lei. Programul se va desfășura în perioada 2 mai 2019 – 31 decembrie 2019.

Finanțarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se face în baza unui contract de finanțare nerambursabilă încheiat între județul Vaslui prin CJ Vaslui și beneficiar, în urma aplicării procedurii de selecție publică de proiecte. În cursul unui an calendaristic pot avea loc una sau mai multe sesiuni de selecție publică de proiecte.

În vederea gestionării programului, în cadrul CJ Vaslui se va constitui comisia pentru gestionarea programului pentru finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit de interes general pentru 2019. (Dănuț CIOBANU)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: