Home / Invatamant / Formare profesională la nivel european pentru profesorii Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuzaˮdin Bârlad

Formare profesională la nivel european pentru profesorii Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuzaˮdin Bârlad

Așa cum am anunțat într-un articol anterior, cadrele didactice de la Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuzaˮ au fost implicate, în acest an școlar, în implementarea Proiectului European Erasmus+ de mobilități în domeniul educației școlare (KA1) „RESTART: Resurse Educaționale – Strategii și Tehnici Atractive Raportate la Tineri”.

Tema proiectului se referă la participarea unui număr de 22 de profesori ai școlii la cursuri de formare oferite de două instituții europene în vederea realizării de activități școlare și extrașcolare folosind metode actuale, mai atractive, care să conducă la reducerea abandonului școlar și a absenteismului la elevii școlii. La această dată toate mobilitățile la cursuri de formare au avut loc.

În derularea proiectului, următoarea etapă presupune realizarea de activități specifice tipurilor de cursuri la care au participat profesorii care se vor regăsi în două auxiliare didactice, patru proiecte educaționale locale, un ghid al activitatilor extracurriculare, un panou cu aspecte relevante ale proiectului, o bază de date la Biblioteca școlii cu materiale pe suport electronic, un proiect european eTwinning ,,Patrimoniul European – baza construirii viitorului Europei” și un film cu activități relevante din activitățile desfășurate care vor fi implementate în anul școlar următor.

Proiectul a fost aprobat pentru 22 de mobilități, dar datorită gestionării eficiente a bugetului, locurile au fost suplimentate, permițând participarea la cursuri a încă două cadre didactice. Astfel, se poate menționa că 25% din profesorii instituției au urmat programul de formare derulat în cadrul proiectului.

Primul flux, desfășurat între 10 și 17 martie, a presupus participarea la cursul „Special needs-children” și a avut ca tematică lucrul cu copiii care au nevoi speciale. Echipa formată din psiholog, Dominteanu Oana, și profesorii Crețu Anișoara, Merlușcă Daniel Florin, Severin-Neagu Andreea, fiind inițiată în aspectele teoretice ale problemei – identificarea copiilor cu nevoi speciale, tipurile de tulburări, noțiuni de integrare, excludere – , dar, mai ales, având posibilitatea de a găsi metode și soluții pentru rezolvarea ei: legătura cu familia, realizarea planurilor individuale de învățare, activități interactive, nonformale, etc.. De asemenea, membrii echipei și-au îmbogățit experiența profesională și și-au schimbat viziunea asupra actului educativ prin cunoașterea sistemelor de educație specifice țărilor participante: Cehia – țara gazdă, Portugalia, Italia, Grecia.

Între 17 și 24 martie, tot la Praga, a avut loc deplasarea celui de-al doilea grup, format din profesorii: Bertea Mihaela, Munteanu Atena, Ibănescu Magda și Bujoreanu Gabriela, iar cursul la care au participat, „Early School Leaving”, s-a axat, așa cum sugerează și numele, pe identificarea unor soluții optime pentru a preveni abandonul școlar. Cursanții au intrat în contact cu diferitele practici, abordări și strategii școlare din Europa, cunoscând, prin intermediul partenerilor, sistemele de educație din Cehia, Spania și Franța. Și-au însușit noi aspecte ale teoriei educaționale, modalități de identificare, abordare și consiliere a elevilor aflați în situații de risc, au deprins metode și tehnici de predare inovatoare și colaborative.

Într-o locație diferită, la Paris, între 7 și 15 aprilie, s-au desfășurat mobilitățile celui de-al treilea flux de participanți la care au participat profesorii: Diaconu Carmen, Pascaru Costel Eugen, Chedică Constanța și Oportov Mihaela. Aceștia au participat la cursul Grand Tour in Europe: Creativity, Innovation, Active Citizenship and Intercultural Dialogue, alături de profesori din Germania, Spania, Italia, Belgia, Ungaria, Portugalia, Grecia și Insulele Canare. Prin implicarea în activități, aceștia și-au consolidat capacitatea de inovare și creativitatea în vederea asigurării eficacității „triunghiului cunoștințelorˮ – educație, cercetare, inovare, și-au însușit metode inovative de realizare a activităților școlare și extrașcolare ce pot facilita dialogul intercultural, cetățenia activă, democrația participativă, au asistat la o punere în practică exemplară a conceptului de transversalitate.

A patra grupă a fost formată din profesorii: Chiriac Irina, care a avut și calitatea de monitor, Brașoveanu Diana, Angheluță Beatrice, Tetiva Daniela, Chiroșcă Remus și Chiriac Cătălin. Parcurgând modulele cursului „Innovative approaches to teachingˮ, membrii grupului au aprofundat, în cele cinci zile petrecute la Praga (19-26.05), aspecte referitoare la dezvoltarea gândirii critice și a creativității, lucru cu o clasă multiculturală, proiectarea și evaluarea unui proiect, formativ versus sumativ, adaptarea predării la nevoile clase sau metacogniția, învățarea elevilor să învețe. Cursurile au permis, de asemenea, un real schimb de experiență cu reprezentanții celorlalte țări participante: Spania, Portugalia, Turcia, Cipru.

Ultimul flux desfășurat între 26.05 și 02.06 a presupus deplasarea a șase profesori: Bujeniță Alina, Acasandrei Doina, Pancu Doina, Gînju Cristina, Chelaru Carmen și Rășcanu Lucian la cursul „Extracurricular activities”, prin parcurgerea căruia și-au îmbogățit experiența profesională cu exemple de bună practică, dar și cu o gamă variată de activități extracurriculare – arta fotografică, noile tehnologii și comunități on line, cluburi de literatură pentru secolul XXI, arta oratoriei – care ar putea să dezvolte pasiunea și interesul educabililor pentru școală și să reducă comportamentele antisociale.

Mobilitățile proiectului au constituit o oportunitate de formare pentru toți cei implicați, iar abilitățile și cunoștințele, dobândite sau aprofundate, vor sta la baza a numeroase activități ce se vor desfășura în următorul an școlar conturând o nouă viziune asupra procesului instructiv educativ.

About Mihai Vasile

x

Check Also

Cine sunt președinții Consiliilor Școlare ale Elevilor din Bârlad?

Alegeri pentru președințiile Consiliilor Școlare ...

Directoarea Școlii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad, singurul cadru didactic din județ selectat pentru o activitate organizată de Agenția Spațială Europeană

Experiență profesională remarcabilă! Mariana Balan, ...

Treizeci de elevi de liceu din județ vor vizita Parlamentul European, în cadrul Proiectului „Tineri în Parlamentul European”

Vizită la Parlamentul European! Zece ...

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: