Home / Author Archives: Cristian Dima

Author Archives: Cristian Dima

Cine are dreptul să aplice șomajul tehnic

 Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui anunță noile precizări aduse prin OUG 32/2020, publicată in Monitorul Oficial al României nr.260/30.03.2020.

Potrivit sursei citate, are dreptul să aplice șomajul tehnic: 

 • Angajatorii care reduc sau întrerup activitatea total sau parțial;
 • Pe perioada stării de urgență decretate prin Decretul nr. 195/2020;
 • Pe baza declarației pe propria răspunere a angajatorului

(*) este eliminată necesitatea deținerii Certificatului de Situații de Urgență

(*) sunt eliminate condiționările de indicatori financiari

(*) este eliminată limitarea in funcție de numărul de salariați

Cum se acordă șomajul tehnic?

Etapa 1. Suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaților, în conformitate cu dispozițiile art. 52, alin. (1), lit. (c din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii și operarea acestora în REVISAL;

Etapa 2. – Solicitarea indemnizației de șomaj tehnic, prin depunerea la AJOFM Vaslui a documentelor la adresa de email: vaslui@anofm.gov.ro

Documenetele se depun începând cu data de 01 aprilie 2020 pentru perioada 16-31 martie 2020 și 01 mai 2020 pentru perioada 01-16 aprilie 2020.

Cererea pentru acordarea indemnizației se depune electronic la AJOFM Vaslui, pe adresa vaslui@anofm.gov, însoțită de lista persoanelor beneficiare și declarația pe propria răspundere semnată și asumată de către reprezentantul legal.

Corespondenta niveluri de calificare in vederea completarii listei cu persoanele care intră în șomaj tehnic

 • ISCED 0 – Educația timpurie • ISCED 1 – Învățământ primar • ISCED 2 – Învățământ gimnazial   • ISCED 3 – Învățământ liceal   • ISCED 4 – Învățământ postliceal Învățământ superior    • ISCED 5 – Învățământ superior de scurtă durată   • ISCED 6 – Licență sau nivel echivalent   • ISCED 7 – Master sau nivel echivalent  • ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent

Plata sumei din bugetul asigurarilor de șomaj se face in baza cererii depuse, în cel mult 15 zile de la depunere a cererii.

Angajatorul plătește indemnizația către salariat în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la încasarea acesteia.

Reglementări suplimentare:

 • Angajatul care are mai multe CIM din care cel puțin unul cu normă întreagă este activ pe perioada stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizație;
 • Angajatul care are mai multe CIM și toate suspendate, beneficiază de indeminzație la contractul cel mai avantajos;
 • Dacă bugetul angajatorului permite, indemnizația poate fi suplimentată de angajator cu diferența de până la minimum de 75% din salariul de bază brut;
 • Următoarele categorii de persoane fizice/juridice se vor adresa Agenție Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Vaslui pentru obținere informațiilor referitoare la plata indemnizației de sprijin la următoarele numere de telefon: 0770583731, 0770580648, 0770590870, 0768145553 :
 • Persoane fizice autorizate: Intreprinderi individuale și familiale, profesii liberale
 • Stucturi sportive (persoane care îsi desfăsoara activitatea în baza contractului de activitate sportivă)
 • Persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturi conexe;
 • Personalul încadrat în muncă la un angajator prin altă modalitate prevăzută de lege (de exemplu convenții civile).

 

Modificări ale Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, valabile pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretul nr. 195/2020

 Conform art.XII din OUG 32/2020 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020 șomerii indemnizați și neindemnizați NU SE MAI PREZINTA LA VIZELE SAU LA SESIUNIELE DE CONSILIERE PROGRAMATE.

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 0733975397, 0752.081.397, pe site-ul institutiei sau pe pagina de Facebook a AJOFM Vaslui. (Cristian DIMA)

 

 

Acordarea serviciilor medicale pe perioada stării de urgență

Pe perioada instituirii stării de urgență, au  fost aprobate , ieri,  prin Hotărâre de Guvern, mai multe măsuri în domeniul sănătății , anunță Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui

Astfel, serviciile medicale și medicamentele necesare pentru tratarea cazurilor cu COVID 19 și a complicațiilor acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.

Tot pe perioada stării de urgență, medicii de familie și medicii de specialitate din ambulatoriul clinic pot acorda consultații la distanță, care pot fi realizate prin orice mijloace de comunicare, cu încadrarea într-un număr maxim de 8 consultații/oră.

Consultații la distanță

De asemenea, în vederea asigurării managementului pacienților simptomatici de către medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice din ambulatoriul clinic, pe perioada stării de urgență pacienții beneficiaza de consultații, inclusiv la distanță, pentru orice manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, pentru toate persoanele aflate pe teritoriul României, chiar dacă nu sunt asigurate.

Medicul de familie sau medicul specialist din ambulatoriul clinic va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultații, după caz, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate, și va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical. Documentele, inclusiv prescripțiile medicale, vor fi transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului – scrisoare medicală și/sau confirmarea înregistrării formularului specific de prescriere – și pentru medicamentele care până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri erau prescrise de către medicii specialiști.

Pentru pacienții cu boli cronice cu schemă stabilă de tratamentmedicii de familie pot elibera prescripție medicală fără a mai fi necesară o noua reevaluare a  medicului  specialist, respectiv fără a mai fi necesară reînnoirea scrisorii medicale inițiale.

Pentru emiterea prescripției medicale se pot acorda consultații la distanță în structurile ambulatorii ale spitalelor publice și private.

Medicii din spital pot elibera, dacă situația o impune, la externarea asiguratului, prescripție medicală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile, conform scrisorii medicale/biletului de ieșire din spital, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile. Detalierea modalității de prescriere va fi stabilită prin norme.

Se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere

Se prelungește cu 90 de zile termenul de valabilitate a biletelor de trimitere pentru specialități clinice și a biletelor de trimitere pentru specialități paraclinice, a recomandării medicale pentru dispozitive medicale și a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației PET-CT.

Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate și a documentelor înlocuitoare ale acestuia.

A fost aprobată prelungirea termenelor de aplicare a actelor normative referitoare la pachetele de servicii și la Contractul-cadru, precum și la programele naționale de sănătate, pe toată perioada stării de urgență. 

Actul normativ cuprinde și o serie de reglementări referitoare la modul de finanțare a furnizorilor de servicii medicale pe perioada instituirii stării de urgență. Astfel, pentru unitățile de specialitate care acordă servicii medicale, investigații paraclinice, medicamente în cadrul programelor naționale de sănătate publică, cât și pentru unitățile sanitare care vor derula programe naționale în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020. (Cristian DIMA)

 

Somaj tehnic: Etapele pe care trebuie să le parcurgă angajatorii

Agenția Județeană pentru Ocuparea Fortei de Muncă (AJOFM) Vaslui vine cu precizări referitoare la șomajul tehnic și etapele necesare a fi parcurse pentru încasarea șomajului tehnic.

„Angajatorul, și nu angajații, va face toate demersurile privind șomajul tehnic și se va adresa AJOFM Vaslui pentru a primi fondurile necesare plății indemnizațiilor de șomaj tehnic destinate angajaților”, a transmis, acum câteva minute, AJOFM Vaslui, printr-u cominicat de presă

Etapele pe care angajatorii le vor parcurge în acest sens sunt:

Etapa 1. Suspendarea contractelor individuale de muncă ale salariaților, în conformitate cu dispozițiile art. 52, alin. (1), lit. (c din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii și operarea acestora în REVISAL;

Etapa 2. Obținerea Cerificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiie, Energiei și Mediului de Afaceri;

Etapa 3. – Solicitarea indemnizației de șomaj tehnic, prin depunerea la AJOFM Vaslui a documentelor la adresa de email: vaslui@anofm.gov.ro

Corespondenta niveluri de calificare in vederea completarii listei cu persoanele care intră în șomaj tehnic

 • ISCED 0 – Educația timpurie • ISCED 1 – Învățământ primar • ISCED 2 – Învățământ gimnazial   • ISCED 3 – Învățământ liceal   • ISCED 4 – Învățământ postliceal Învățământ superior    • ISCED 5 – Învățământ superior de scurtă durată   • ISCED 6 – Licență sau nivel echivalent   • ISCED 7 – Master sau nivel echivalent  • ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent

Documenetele se depun începând cu data de 01 aprilie 2020 pentru perioada 16-31 martie 2020 și 01 mai 2020 pentru perioada 01-16 aprilie 2020.

Indemnizația se solicită lunar, doar pentru perioada suspendării contractului de muncă ulterior datei de 16.03.2020 (angajatori cu certificat de urgență de TIP 1- ALBASTRU), respectiv ulterior datei de 21.03.2020 (angajatori cu certificat de urgență de TIP 2- GALBEN).

Plata aferentă indemnizațiilor, pentru șomajul tehnic al angajaților, se face in contul angajatorului, în cel mult 30 de zile de la data solicitării.

Angajatorul va achita contribuțiile aferente indemnizațiilor și va face plățile în contul angajaților.

De prevederile de mai sus beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

 1. întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, si depun la AJOFM Vaslui pe adresa vaslui@anofm.gov.ro  următoarele documente:

certificat de situație de urgență TIP 1 – Albastru, eliberat on-line de Ministerul Economiei, Energiei și Mediul de afaceri de pe platforma: http://prevenire.gov.ro

– cerere tipizată –Anexa 1 din OUG nr. 30/2020;

-lista cu persoanele ce intra în șomaj tehnic – Anexa 3 din OUG nr. 30/2020

 1. b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor urmare a scăderii încasărilor cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020. Acești angajatori pot beneficia de șomaj tehnic pentru cel mult 75% din numărul salariaților și vor depune la AJOFM Vaslui pe adresa vaslui@anofm.gov.ro următoarele documente:

certificat de situație de urgență TIP 2 – Galben, eliberat on-line de Ministerul Economiei, Energiei și Mediul de afaceri de pe platforma: http://prevenire.gov.ro

– cerere tipizată –Anexa 2 din OUG nr. 30/2020;

– lista cu persoanele ce intra în șomaj tehnic – Anexa 3 din OUG nr. 30/2020

Textul complet al OUG 30/2020, impreuna cu anexele poate fi consultat pe si site-ul AJOFM Vaslui – https://www.anofm.ro/?agentie=Vaslui&page=0

Pentru informatii suplimentare va rog sa sunati la numerele de telefon: 0733.975.397, 0752.081.397. (Cristian DIMA)

 

 

Declarația pe propria răspundere poate fi completată integral de mână

Declarația pe proprie răspundere referitoare la circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, conform Ordonanței Militare nr. 2 din 21.03.2020,  poate fi completată integral olograf („de mână”), cu preluarea tuturor elementelor prevăzute în modelul declarației pus la dispoziție.

Modelul declarației pe proprie răspundere este accesibil pe pagina https://stirioficiale.ro/

Declarația pe proprie răspundere completată se va afla în posesia persoanei care efectuează deplasarea, împreună cu documentul de identitate, și va fi pusă la dispoziția reprezentanților Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale la momentul legitimării persoanei.Reprezentanții Poliției Române, ai Jandarmeriei sau ai Poliției Locale pot efectua fotografirea documentelor (declarație pe proprie răspundere și act de identitate) la momentul legitimării persoanei. (Cristian DIMA) 

ITM Vaslui: „Activitatea de relații cu publicul se va desfășura doar telefonic sau utilizând mail-ul instituției”

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM )Vaslui a anunțat, astăzi, că pe toată perioada stării de urgență activitatea de relații cu publicul se va desfășura doar telefonic sau utilizând mail-ul instituției: 

– pentru relația cu publicul utilizați mijloacele de comunicare electronice (telefon, mail, etc);

– pentru depunerea registrului electronic de evidență a salariaților (REVISAL) utilizați depunerea online (pe bază de user/parolă) respectiv, trimiterea fișierului revisal pe mail-ul instituției;

– pentru primirea userului/parolei online, necesare depunerii online a revisalului, trimiteți documentele necesare (cerere, certificat de înregistrare, certificat constatator, rezoluție, copie C.I. patron firmă), scanate, pe mail-ul instituției;

– pentru primirea unui extras revisal (persoană fizică / juridică) online, trimiteți documentele necesare (cerere eliberare extras revisal, dovada plății (date necesare pentru efectuarea plății: CUI 13158321, Cont IBAN RO65TREZ6565032XXX003864, Trezoreria Vaslui)), scanate, pe mail-ul instituției;

– pentru solicitare adeverință vechime online, trimiteți documentele necesare (cerere eliberare adeverință vechime, copie C.I., dovada plății (date necesare pentru efectuarea plății: CUI 13158321, Cont IBAN RO65TREZ6565032XXX003864, Trezoreria Vaslui)), scanate, pe mail-ul instituției;

Decizia a fost luată conform Ordinului nr. 721/25.03.2020, emis de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul COVID-19. (Cristian DIMA)

 

Somaj tehnic în timpul stării de urgență

În timpul stării de urgență salariații pot fi trimiși în șomaj tehnic, iar statul va suporta plata indemnizației.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Vaslui anunță că, în timpul stării de urgență (16 martie – 16 aprilie), pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activității, salariații vor beneficia de o indemnizație suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Nivelul indemnizației va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții

a) întrerup activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și dețin Certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobată prin ordin

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor.

Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe.

Etapele pe care angajatorii le vor parcurge pentru a putea solicita indemnizatia pentru suspendarea temporara

Etapa 1 – suspendarea contractelor individuale de munca ale salariatilor in conformitate cu dispozitiile art. 52, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii (emitere decizii si operarea acestora in REVISAL);

 

Etapa 2 – obtinerea Certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020

sau

Declaratie pe propria raspundere a administratorului din care sa reiasa faptul ca, angajatorul inregistreaza o DIMINUARE A INCASARILOR din luna anterioara depunerii declaratiei, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada 01.01.2020 – 29.02.2020 si nu are capacitatea financiara pentru a plati toti salariatii, pentru angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020 (pe baza analizei financiare interne a angajatorului)

Etapa 3 – solicitarea indemnizatiei pentru somaj tehnic prin depunerea la AJOFM Vaslui a urmatoarelor documente:

angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.a) din O.U.G. nr. 30/2020 angajatorii mentionati la art. XI, alin. (2), lit.b) din O.U.G. nr. 30/2020

 1. A) 1) Certificatul de Situatie de urgenta

2)  Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)

3) Tabel nominal (anexa 2 – OUG 30/2020)

 

 1. B) 1) Declaratie pe propria raspundere a administratorului (Ordin Presedinte ANOFM)

2) Cerere (anexa 1 – OUG 30/2020)

3) Tabel nominal (anexa 2 – OUG 30/2020)

Documentele mentionate mai sus se vor depune in format electronic la adresa de e-mail: vaslui@anofm.gov.ro

Documentele se depun incepand cu data de 01 Aprilie 2020 pentru perioada 16 – 31 Martie 2020 si cu 01 Mai 2020 pentru perioada 01-16 Aprilie 2020

Corespondenta niveluri de calificare in vederea completarii tabelului nominal (anexa 2)

 • ISCED 0 – Educația timpurie
 • ISCED 1 – Învățământ primar
 • ISCED 2 – Învățământ gimnazial
 • ISCED 3 – Învățământ liceal
 • ISCED 4 – Învățământ postliceal Învățământ superior
 • ISCED 5 – Învățământ superior de scurtă durată
 • ISCED 6 – Licență sau nivel echivalent
 • ISCED 7 – Master sau nivel echivalent
 • ISCED 8 – Doctorat sau nivel echivalent

 

Pentru informatii suplimentare puteti suna la 0733.975.397, 0752.081.397 sau Call center: 021/4444-000

De asemenea textul integral al Ordonanței poate fi consultat pe site-ul AJOFM VASLUI. (Cristian DIMA)

Medicii curanți vor decide cazurile pentru care se continuă tratamentele și investigațiile

Medicii curanți vor decide cazurile pentru care se continuă tratamentele și investigațiile, precizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) într-un comunicat de presă.

Având în vedere Ordinul Comandantului Acțiunii Secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74527/23.03.2020 privind instituirea unor măsuri necesare pentru limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților sanitare publice și private, precizăm urmatoarele:

În cadrul programelor naționale de sănătate curative există afecțiuni care nu reprezintă urgențe dar care necesită continuarea tratamentelor/investigațiilor. Acestea sunt:
 • chimioterapia și radioterapia pacienților cu afecțiuni oncologice;
 • investigația PET-CT – necesară stabilirii conduitei terapeutice a bolnavilor cu afecțiuni oncologice;
 • tratamentul de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică;
 • tratamentul diabetului zaharat;
 • tratamentul sclerozei multiple;
 • tratamentul hemofiliei și talasemiei;
 • tratamentul unor boli rare;
 • tratamentul unor boli endocrine;
 • tratamentul substitutiv cu metadonă;
 • tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic.

În cazul acestor afecțiuni, medicii curanți decid care sunt situațiile în care se poate amâna cu 14 zile efectuarea tratamentelor sau a investigațiilor care fac obiectul programelor naționale de sănătate curative și sunt furnizate în regim ambulatoriu sau spitalicesc de către unitățile sanitare publice și private.

Medicii curanți vor decide dacă întrerup curele de chimioterapie

Decizia de întrerupere a curelor de chimioterapie și radioterapie aflate în curs rămâne la latitudinea medicilor curanți, care vor lua decizia în funcție riscul de infecție cu virusul SARS-COV-2 și beneficiile aduse bolnavului de continuarea administrării terapiei oncologice.

Precizăm faptul că pentru tratamentul intratecal cu Nusinersenum, Comisia de Experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru Programul National de Diagnostic și Tratament pentru boli rare – Atrofia Musculară Spinală (copii și adulți) ne-a comunicat faptul că recomandă “continuarea tratamentului conform schemei din protocol cu o întârziere de maxim 7 zile pentru dozele de inițiere și 14 zile pentru cele de continuare dacă aceste situații au o justificare (medicală sau de altă natură), întreruperea tratamentului atrăgând după sine reapariția complicațiilor bolii și evoluția inexorabilă spre deces.” Reamintim faptul că algoritmul de administrare al acestui tratament presupune pentru inițiere 4 doze de încărcare – câte o doză în zilele 0, 14, 28 și 63.

Totodată, se continuă acordarea medicamentelor specifice, prin intermediul structurilor ambulatorii ale spitalelor, pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu scleroză multiplă, hemofilie, talasemie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă și pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienții cu transplant hepatic cuprinși în programele naționale de sănătate curative, care se eliberează prin farmaciile cu circuit închis aparținând unităților sanitare prin care se derulează aceste programe, pe bază de prescripție medicală electronică on-line sau off-line sau prescripție medicală cu regim special utilizată pentru preparate stupefiante și psihotrope, după caz.

În situația în care se suspendă complet activitatea structurilor ambulatorii medicația specifică poate fi acordată și pe o foaie de condică special întocmită în acest sens.

Atunci când medicul curant apreciază că este posibilă administrarea medicamentelor specifice perfuzabile și la domiciliul pacientului (în funcție de starea clinico-biologică a pacientului, de condițiile de viață și de nivelul de educație a acestuia sau ale aparținătorilor săi, de datele de siguranță privind administrarea medicamentului precizate în RCP–ul produsului), cu sprijinul conducerii unității sanitare se poate organiza administrarea la domiciliul bolnavului a tratamentului specific sub supravegherea personalului medical.(Cristian DIMA)

Puiești: investiții în infrastructură, educație și utilități 

Prioritatea zero, pentru autoritățile locale, este asfaltarea drumurilor comunale dintre cele 13 sate componente. Investițiile nu se opresc aici. Se va moderniza Liceul Tehnologic Puiești și se vor construi trei școli, o grădiniță și un centru medico-social. Autoritățile locale promit și gaze pentru locuitori.

Formată din 13 sate dispersate pe o suprafață de 120 de kilometri pătrați, comuna Puiești face parte dintre comunele greu de administrat, din județul Vaslui. Dar autoritățile locale nu au stat degeaba. Au atras investiții consistente din fonduri europene, de la bugetul de stat și din fonduri proprii disponibile la nivelul consiliului local.

Printre investițiile care sunt începute în comună, sunt cele de modernizare, cu peste 12 milioane de lei, a două drumuri comunale. Este vorba de drumurile Puiești-Gîlțeși (5km) și Puiești- Mocani (5 km).

„Lucrările la aceste două drumuri au început anul trecut. La unul în luna mai, iar la celălalt în august. Sperăm ca până în mai-iunie să avem asfaltat unul dintre ele. La drumul care a început mai înainte, constructorul Trans Carpat Onești nu a continuat lucrările, deci mai durează. Această firma de construcții și-a luat angajamente în mai multe comune și pe toate le-a lăsat așa. Pe lângă aceste două drumuri, vom asfalta încă două a câte cinci kilometri. Sunt drumuri care au fost afectate de precipitații în anii anteriori. Unul dintre acestea este în localitatea Puiești și o parte din satul Iezer, iar celălalt în satul Cetățuia și un cătun al satului Ruși. Valoarea ambelor lucrări este de 10 milioane de lei, cinci milioane de lei fiecare”, ne-a declarat Vasile Pântea, primarul comunei Puiești.

Primăria Puiești

Toate drumurile comunale vor fi asfaltate

Autoritățile locale au inclus în planul de dezvoltare, modernizarea drumului DC 96, pe o lungime de 9,8 kilometri. Dacă va fi modernizat și acest drum, comuna Puiești va avea toate drumurile comunale asfaltate.

„Mai avem de asfaltat drumul comunal DC 96  între satele Cristești, Lălești, Fulgu. Proiectul, în valoare de 11 milioane de lei, este depus la FNDI, la București, dar încă nu am primit un răspuns clar. Nu știm dacă a fost evaluat. Sperăm ca și acest proiect să treacă și atunci putem să spunem și noi că avem rezolvate toate drumurile comunale din Puiești. Drumurile comunale sunt o prioritate pentru noi, deoarece vrem să-i scoatem pe toți la asfalt. Rămâne în continuare să ne axăm pe drumurile sătești. Comuna noastră nu este atât de ușoară. Este formată din 13 sate și vă dați seama câte drumuri sătești avem. Avem 38 de kilometri de drumuri comunale și circa 100 de kilometri de drumuri sătești (ulițe)”, a subliniat primarul.

Tot în localitatea Puiești se va construi, cu 2,7 milioane de lei, un pod mare pentru a descongestiona centrul comunei. Peste acest pod vor trece utilajele agricole direct pe tarlale.

Investiții masive în educație

Administrația publică din Puiești este conștientă că trebuie să asigure o bază de învățământ modernă, pentru ca  elevii și cadrele didactice să-și desfășoare activitatea în bune condiții. În acest sens se construiesc școli și grădinițe moderne.

„La Cristești va fi construită o școală de la zero. Este acolo o școală veche, de aproape o sută de ani, care va fi demolată după ce va fi gata asta nouă. De mult am vrut să facem o școală acolo, iar acum i-a venit rândul. Noua instituție va avea două săli de clasă, cancelarie, utilități. Lucrarea ajunge la 1,1 milioane de lei, fonduri obținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2. Acum am terminat ultimele avize. În satul Ruși va fi construită, cu 2,6 milioane de lei, o grădiniță modernă cu două săli de clasă, hol și grupuri sanitare la interior. La ambele instituții s-au făcut licitațiile, iar lucrările vor începe curând”, a mai spus edilul.

Autoritățile locale au inclus, în planul de dezvoltare, extinderea și modernizarea liceului tehnologic, precum și construirea a două școli în localitatea Puiești

„În maximum o lună de zile vor începe lucrările la Liceul Tehnologic din localitatea Puiești. Asta înseamnă construirea a încă unui etaj și grupuri sanitare, așa cum prevăd normele europene. Valoarea lucrărilor de modernizare este de 2,7 milioane de lei. După ce primim avizul de la Inspectoratul de Construcții emitem ordinul de începere a lucrărilor. Comuna noastră are nevoie de multe alte investiții printre care am enumera o școală pentru clasele I-IV și o școală gimnazială pentru clasele V-VIII în Puiești. Pentru aceasta din urmă, am pregătit deja studiul de fezabilitate. În momentul în care se va deschide o sesiune de depunere, vom depune și acest proiect”, a spus primarul Vasile Pântea.

La Puiești se va construi, cu 2,6 milioane de lei, un centru medico-social

„Centrul medico-social se face lângă spital. Inițial am vrut să renovăm spitalul, dar s-a făcut  studiul geotehnic și nu ne-au dat voie pentru că se duce la vale. Am zis: <Decât să-l renovăm pe ăsta, mai bine facem un centru medico-social>Centrul va avea 42 de metri lungime și 11 metri lățime. Vor fi trei saloane, o sală de mese și toate utilitățile. Vor beneficia de serviciile centrului, persoanele cu venituri mici și bătrânii care nu au unde să mai stea. Sperăm să începem lucrările în aprilie”, a spus primarul.

Fonduri europene atrase în comuna Puiești

Centrul Cultural „Gheorghe Cucu” Puiești

„Referitor la proiectele realizate la nivelul comunei Puiești, am putea să enumerăm câteva dintre acestea și cred eu că sunt lucrări benefice pentru locuitorii comunei. Mă refer aici la un proiect depus la Măsura 3.2.2. în 2009, cu o valoare de 2,5 milioane de euro. Am realizat aducțiune de apă în localitatea Puiești, canalizare menajeră și stație de epurare. În cadrul aceluiași proiect s-au construit un cămin cultural și o creșă pentru copii, s-a asfaltat drumul DC 97, din DJ 243 către satul Călimănești cu o lungime de 1,7 kilometri și s-a achiziționat un buldoexcavator. Apoi am achiziționat un autogreder, tot cu fonduri europene, prin GAL Valea Prutului și Zeletinului. Utilajul ne folosește la întreținerea drumurilor de pe raza comunei noastre. Tot prin GAL am achiziționat și o autospecială PSI”, a precizat primarul.

Investițiile în comună nu se opresc aici. Autoritățile locale promit și gaze pentru locuitori.

„Avem aducțiune de apă și în satul  Bărtăluș-Răzeși. Urmează să rezolvăm problema apei și în celelalte sate. Avem contract cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Vaslui în care se preconizează ca, până în anul 2025, toate localitățile să aibă aducțiune de apă.  Vrem să racordăm comuna și la rețeaua de gaze naturale. Am început lucrările la un proiect pentru aducțiune de gaz metan în comuna Puiești. S-au făcut lucrările topografice și se face studiul geotehnic. În momentul în care vor fi finalizate, vor fi depuse la Ministerul Dezvoltării”, a promis primarul.

Punctul de racordare va fi în comuna Băcani, iar conducta va trece prin comunele Perieni-Pogana-Iana-Puiești. (Cristian DIMA)

 

Investiții importante la Roșiești

În comuna Roșiești sunt deschise mai multe șantiere. Se construiește un dispensar medical, o școală și o grădiniță. Tot aici vor fi construite două centre pentru persoanele cu dizabilități. Autoritățile locale promit și gaze pentru locuitori.

Aflată la 36 de kilometri de municipiul Vaslui, comuna Roșiești a cunoscut, în ultimii patru ani, o dezvoltare fără precedent. Administrația Locală, condusă de primarul Florin Anea, a reușit să acceseze fonduri europene și guvernamentale, în prezent fiind  finalizate sau în curs de finalizare lucrări de peste 30 de milioane de lei.

„Sunt primar la primul mandat. Când am luat contact cu administrația publică, nu mi-a fost ușor pentru că era un mediu nou pentru mine. Am ales calea asta pentru că mi-am dorit tare mult să dezvoltăm comuna Roșiești, să putem crea condiții de trai de care comunitatea chiar are nevoie. Eu sunt născut, crescut, format în Roșiești și chiar ne-am dorit să realizăm aceste condiții. Nu a fost ușor, dar am pornit la drum. Am depus o serie de proiecte pentru accesarea de fonduri europene și guvernamentale. Pe unele le-am pierdut, dar pentru marea majoritate am reușit să obținem finanțare”, a spus Florin Anea, primarul comunei Roșiești.

Școala din satul Valea lui Darie

În prezent se finalizează  școala în satul Valea lui Darie. Mai sunt câteva retușuri și urmează să se facă recepția finală. La această școală vor învăța copiii din clasele I-IV. Tot aici va funcționa și o grădiniță. Lucrările au ajuns la  1,2 milioane de lei, din care 90.000 de lei de la bugetul local.

„Lucrările la Școala Valea lui Darie este de fapt o continuare a unui proiect început acum 10 ani de către Ministerul Educației. A ajuns până la un anumit stadiu. S-au construit pereții laterali și s-a turnat placa deasupra și atât. Timp de zece ani clădirea respectivă a fost măcinată de ploi, vânt. A suferit un proces de degradare și noi am zis că bine ar fi, dacă tot a fost creionată ca și școală, să continuăm.  Am depus proiectul prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) și am obținut finanțarea. Noi ne-am dorit această școală, o finalizăm și sperăm  ca elevii  și cadrele didactice să se bucure de această realizare”, a spus edilul.

 Dispensarul Dumitru Bagdasar

În satul Roșiești va fi construit, cu 3,1 milioane de lei, fonduri obținute prin PNDL 2, un dispensar medical modern. Instituția va avea două cabinete de medicină generală, un cabinet stomatologic, o anexă plus dotarea aferentă. Dispensarul va purta numele vestitului doctor neurochirurg. care s-a născut la Roșiești, Dumitru Bagdasar.

dispensarul Dimitrie Bagdasar, în construcție

„Proiectul inițial a fost de reabilitare și modernizare, dar în momentul în care s-a intrat la structură s-a constatat că era tare degradat. A fost dărâmat și au fost reluate lucrările de la zero. Deci este un dispensar nou. Dacă legam de structura veche erau șanse să se degradeze. Va fi într-adevăr dispensarul modern pe care ni-l dorim. Noi în comunitate avem destule persoane vârstnice cu probleme și chiar au nevoi de servicii medicale”, a mai spus primarul.

Lucrările la acest dispensar au fost întrerupte din cauză că  Ministerul Lucărilor Publice a blocat pentru o vreme finanțarea.

„Lucrările au început în toamnă, dar  pentru că, în  noiembrie, aveam cheltuite aproximativ patru miliarde de lei, a fost blocatată finanțarea. Au urmat anumite controale, iar deblocarea s-a realizat în ianuarie. Am pierdut două luni în care am mai fi putut construi. Chiar și așa lucrarea este în grafic și sperăm ca prin mai–iunie lucrarea să fie finalizată. Este foarte greu să motivezi un medic să vină la țară, dar noi avem un medic calificat profesional  care își face responsabil treaba. Suntem mulțumiți de activitatea dumnealui. Sperăm ca odată cu finalizarea dispensarului, condițiile de desfășurare a activității să fie dintre cele mai bune”, a spus edilul.

 Două centre pentru persoanele cu dizabilități

„Am cedat două locații. Una la dispensar pentru construirea unei căsuțe protejate pentru copiii cu dizabilități și la fosta școală din satul Gara Roșiești pentru construirea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități.  Centrele vor fi construite cu fonduri guvernamentale, prin Direcția Județeană pentru Protecția Copilului Vaslui”

 Două proiecte de un milion de auro

Școala Veniamin Costachi

 ”Avem două proiecte majore la care ținem foarte mult:  reabilitarea și modernizare școlii Veniamin Costache din Roșiești și a unei grădinițe. Proiectele au fost depuse în 2018 și la momentul respectiv am primit o adresă prin care eram trecuți ca eligibili fără finanțare. Anul ăsta am primit o veste bună, spunem noi.  Aceste două proiecte depuse prin  Programul Operațional Regional, vor intra la contractare dacă respectă ghidul solicitantului. Noi îndeplinim toate condițiile și așteptăm comisia să urmărească toată documentația. Sperăm ca aceste două proiecte, care se ridică la un milion de euro, să aibă finanțare. Este un lucru chiar extraordinar. Ar însemna atragere de fonduri europene, foarte greu de realizat în mediul rural”, susține primarul.

 Asfaltarea, o prioritate pentru administrația locală

Modernizarea rețelei locale de drumuri reprezintă o prioritate pentru administrația  locală condusă de primarul Florin Anea.

„Vom asfalta, cu 1,5 milioane de lei, o porțiune de 1,1 kilometri în sat Gara Roșiești. Este un drum intens circulat, care face legătura cu baza de recepție. În decurs de două- trei săptămâni urmează să înceapă lucrările. Vor fi executate de către SC Viacons Rutier SA, un partener serios care efectuează lucrări de calitate. De altfel tot cu Viacons suntem în ultima fază de a turna covorul asfaltic pe un drum de 3,5 kilometri.  Acest drum, DC 47,  ni l-am dorit de ani și ani de zile, pentru că  face legătura între satele Roșiești și Gura Idrici. Valoarea lucrării este de 6,4 milioane de lei. În  momentul de față, datorită perioadei de interimat, nu știm exact cum o să funcționeze finanțarea pentru acest drum, dar noi suntem avansați în  lucrare. Constructorul a lucrat chiar dacă n-am avut finanțare și am ajuns la stadiul de a turna covorul asfaltic. Am primit promisiunea că el va fi turnat într-un timp scurt”, a mai spus primarul.

Pe arterele principale de circulație s-a amenajat un sistem parazăpezi din plasă pe o distanță de aproximativ trei kilometri.

„N-am avut șansa să avem vreun metru de asfalt”

drumul județean care leagă satele Roșiești și Idrici

„Începând din mandatul meu au început să apară primele lucrări de asfaltare. N-am avut șansa să avem vreun metru de asfalt. Primul proiect este de fapt un drum județean de aproximativ 3,5 kilometri, care face legătura între satele Roșiești-Idrici. Este un drum care a fost asfaltat tot prin PNDL  de către Consiliul Județean Vaslui, dar nouă ne vine foarte bine fiindcă face legătura dintre două sate componente ale comunei noastre ”, a spus edilul

Asfaltare cu 15 milioane de lei

Autoritățile locale au inclus în planul de dezvoltare a comunei, asfaltarea a peste 11 kilometri în satele Roșiești, Valea lui Darie, Gura Idrici , Idrici, Codreni și Rediu. Proiectele în valoare de circa 15 milioane de lei, au fost depuse la Compania Națională de Investiții.

„Sunt lucrări în primă urgență ce vizează drumurile care au fost calamitate. Printr-un proiect se va asfalta o lungime de 2.770 metri în satul Roșiești, iar prin al doilea  9.700 de metri în satele Valea lui Darie, Gura Idrici, Idrici, Codreni și Rediu. Suntem cu ambele proiecte într-o listă de sinteză la Ministerul Finanțelor și  sperăm să obținem finanțarea. Primul proiect, în valoare de 5 milioane de lei, cuprinde și o ravenă.  Este absolut necesar să rezolvăm și ravena  pentru că blochează satul pe o anumită zonă.  Ravena s-a format din cauza torenților de apă. A săpat în drum și l-a îngustat. Cetățenii nu mai pot trece dintr-o parte în alta. Sunt nevoiți să ocolească foarte mult pentru a ajunge într-o locație care, în mod normal, într-o sută de metri, ar trebui să ajungă”, a spus edilul.

buldoexcavatorul de 80.000 de euro

Primăria Roșiești a achiziționat cu  80.000 de euro (fonduri europene) un buldoexcavator. Este dotat cu lamă pentru deszăpezire, tocătoare de vegetație, cupă de pământ și cupă de făcut șanțuri.

În planul de dezvoltare a comunei este prevăzută  înfrumusețarea centrului comunal cu fonduri proprii, disponibile  la nivelul consiliului local.

„Ne dorim acest lucru pentru că o comună se cunoaște din momentul în care ai intrat în comună, ai traversat și până ai ieșit.  Vom amenaja un parc și un teren de sport, sunt lucrări pentru care  am prevăzut  finanțare din  bugetul local. Lucrările vor demara în maximum două luni”, a precizat primarul.

Iluminat stradal modern și extindere rețea electrică

Iluminatul stradal a fost modernizat cu 150.000 de lei. S-au montat, în locul lămpilor vechi,  sisteme led cu un consum redus și o durată de viață foarte mare. Așadar comuna nu va mai avea probleme cu iluminatul stradal vreme de cel puțin cinci ani, aceasta fiind perioada de garanție a ledurilor, pe parcursul căreia becurile, care se vor arde, vor fi înlocuite gratuit. În comună au fost montate și camere de supraveghere pentru a descuraja faptele antisociale.

„Ținând cont că avem șapte sate nu a fost ușor să implementăm acest proiect. Dar acum în toate satele este iluminat public pe sistem led, economic. Mai avem câteva zone mici fără curent electric, în satele Gara Roșiești, Roșiești și Rediu, aproximativ un kilometru.  Am pornit demersurile pentru extinderea rețelei electrice în zonele respective, pentru ca locuitorii să se poată branșa la rețeaua electrică. Cât de curând vom monta și panouri solare”, a mai spus primarul

 „Ținem tare mult la promovarea personalităților locului”

„O comunitate are nevoie de infrastructură, dar are nevoie și de activități culturale. Ținem tare mult la promovarea personalităților locului. Din Roșiești au plecat nume mari către cultura națională. Din dorința sinceră de a-i readuce în atenția localnicilor și nu numai, organizăm diverse activități culturale. Vreau să amintesc pe mitropolitul Veniamin Costache. În 2018, am organizat un simpozion național pentru a sărbători 250 de ani de la nașterea mitropolitului. Profesorul Dumitru Bagdasar, așa cum am spus, dispensarul comunal îi va purta numele. Vrem să organizăm, în momentul în care dispensarul va fi finalizat, un simpozion cu figura centrală a profesorului Dumitru Bagdasar. Îl avem pe Nicolae Bagdasar, filozof, membru al academiei Române, fratele lui Dumitru Bagdasar. Centrul Cultural din localitate îi poartă numele E păcat să nu punem în valoare aceste personalități ale comunei Roșiești”, a spus Anea Florin, primarul comunei Roșiești

 Respect pentru valorile spirituale

Din respect pentru valorile spirituale, autoritățile din Roșiești sprijină biserica cu fonduri disponibile la nivelul consiliului local.

„Noi ca și comunitate ne-am implicat în spijinirea tuturor instituțiilor care funcționează la nivel local. Făcând  referire la biserică, am ajutat-o cu anumite sume pentru construirea unor case de prăznuire în satele Idrici și Gura Idrici. Urmează construirea unei case de prăznuire în satul Roșiești. În satul Valea lui Darie, am asigurat o sumă pentru schimbarea acoperișului la Biserica cu hramul SF. Dumitru. În centrul satului am avut bucuria să fie sfințită o troiță în memoria mitropolitului Veniamin Costache. Sfințirea  a fost făcută  de preasfințitul Ignație, episcop al Hușului. Evenimentul s-a bucurat de o largă participare zonală și națională ”, a adăugat primarul.

 Apa și canalizarea –  o mare provocare pentru autoritățile locale

 ”Am depus un proiect de alimentare cu apă și canalizare în satul Roșiești. Proiectul, evaluat la 2,5 milioane de euro, este eligibil fără finanțare. Aici ne doare. Deci proiectul este foarte bun, dar nu am primit finanțare. Am depins foarte mult de un punctaj și am pierdut la numărul de locuitori. Avem în  satul Roșiești în jur de 1.100 locuitori. Dacă am fi avut peste 2.000 de locuitori, primeam peste 40 de puncte și probabil am fi obținut finanțarea. Altfel spus, din cauză că nu avem 2.000 de locuitori, nu avem dreptul la apă. Cam așa reiese. Nu știu de ce trebuie să fie numărul de locuitori o condiție, când fiecare cetățean are dreptul la apă. Dar astea sunt criteriile, ce putem face ? Vom găsi alte surse de finanțare. Deja pregătim un proiect care vizează alimentarea cu apă în toate satele comunei. Valoarea proiectului ajunge undeva la 6-7 milioane de euro”, a mai spus primarul comunei Roșiești.

Autoritățile locale promit gaze pentru locuitori

„Vom finanța extinderea rețelei de gaz în satul Gara Roșiești. Avem posibilitatea pentru că rețeaua de gaze este în sat și era păcat să nu extindem în tot satul. Finanțarea va fi de la bugetul local. Avem aproximativ 1,5 kilometri de rețea și vom cheltui circa 250.000 de lei. Punctul de racordare va fi la ferma Safir. Avem în derulare și un proiect mai amplu de extindere a rețelei de gaz care vizează satele Gura Idrici, Roșiești, Idrici și  Valea lui Darie. Suntem în fază în care pregătim studiul de fezabilitate, urmează să-l depunem și căutăm soluții de finanțare fie cu fonduri guvernamentale, fie cu fonduri europene”, a spus primarul.

( Cristian DIMA )

 

 

 

 

Distinse doamne și domnișoare

Distinse doamne și domnișoare vă dorim să aveți  sănătate, realizări deosebite în plan profesional, succes în carieră, armonie și bunăstare în familie. Să fiți fericite alături de cei dragi !!!

Pe lângă urările noastre, au ținut să vă prezinte cele mai calde urări și următorii primari din județul Vaslui.

 

(pentru o mai bună vizualizare dați clik pe imagine)

 

Pădureni, cea mai atractivă comună din județul Vaslui

Pădureni a devenit cea mai atractivă comună din județul Vaslui. Aici găsim o piscină de dimensiuni mari cu șezlonguri și umbrele, un sat de vacanță unde oameni se pot caza în regim hotelier, parcuri de agrement cu foișoare, un teatru de vară și teren de sport cu nocturnă. Tot aici se practică pescuitul sportiv și echitația. În paralel s-au făcut  investiții în infrastuctura rutieră și utilități.

Aflată la doar câțiva kilometri de Huși, localitatea Pădureni arată ca o adevărată o stațiune turistică europeană. Planurile de dezvoltare a comunei au început după Revoluție, când a fost ales primar Temistocle Diaconu, pe atunci director al căminului cultural și învățător. Ideile pe care le-a pus în practică, au fost văzute în țările în care a fost, înainte de Revoluție, cu formația de instrumentiști „Stejărelul”. Cu această formație a câștigat „Scoica de Aur”, în 1977. Apoi a reprezentat România începând din 1979, până la Revoluție, în 14 țări.

Temistocle Diaconu, primarul comunei Pădureni

„Mi-au încredințat mandatul de a fi primar aici. Noi am stat în noroi până la Revoluție. Nu aveam niciun drum, nu era nici măcar pietruit. Aveam momente când eram zăpăcit. Nu știam cum să fac mai repede ceva. Să fim și noi lă înălțimea a ceea ce văzusem în țările prin care am fost cu copiii din Pădureni. A fost foarte greu. Pentru mine a fi primar, ca să definesc așa, înseamnă a fi iubitor de oameni. Să-ți placă să faci odată cu ei. E o povară pe care o port pe umeri cu demnitate și responsabilitate. Dar depinzi de o politică bună sau proastă la nivel național” , a spus Temistocle Diaconu, primarul comunei Pădureni

După 30 de ani de transformări continue, Pădureni a devenit cea mai atractivă comună din județul Vaslui. Printre cele mai spectaculoase investiții se numără satul de vacanță, piscina de dimensiuni mari, sala de spectacole și parcul de agrement. Toate aceste investiții aduc acum  încasări consistente la bugetul local.

Zone de agrement la Pădureni

Comuna Pădureni se poate mândri  cu o suprafață de 17,5 hectare de spații verzi, dar nu pârloage la marginea satului, ci în centrul satului. Vorbim de  parcuri și de spații verzi.

Cu finațare de la Consiliului Județean Vaslui s-a construit un sat de vacanță, chiar în centrul comunei. Are o capacitate de găzduire pentru 36 de persoane și sunt asigurate  toate condițiile de cazare în regim hotelier.

„Comuna noastră este înfrățită cu una din Franța, Merdrignac. Va pleca o delegație acolo în luna iunie sau iulie, am discutat cu ei. Ei vor să vină și vin mereu la noi, iar spațiul ăsta de cazare ne ajută. Avem un grup din Belgia care va fi la noi în iulie. Ne onorează în mod deosebit, dar ne și obligă să fim la înălțimea demnității europene”, a mai spus primarul.

Piscina

Pădureni este singura comună din județul Vaslui care are piscină publică. A fost construită de localnici în 2008, cu fonduri proprii, pe un teren donat de doi oameni din comună. Piscina, de dimensiuni mari, este dotată cu dușuri, șezlonguri și umbrele.

Piscina din Pădureni

„Am analizat alaltăieri bugetul local. Piscina, cu toate spațiile, terasele pe care le-am făcut, căminele culturale din închirieri realizează mai bine de o treime din veniturile bugetului local. Piscina aduce încasări de 100.000 de lei, în fiecare an. Când am făcut-o a costat 120.000 de lei. În trei ani am făcut 150.000 de lei  și de atunci mergem pe profit”, a subliniat primarul.

               

Pescuit sportiv, echitație, fotbal, volei și  tenis de masă

La sud de piscină s-a amenajat un lac de pescuit. Lângă lac, în partea de sud, s-a amenajat un teren de sport. Aici se practică fotbal, volei, tenis de masă și echitație.

Am săpat pur și simplu că avem izvoare.  Am făcut un lac cu pește și se practică pescuitul sportiv. La sud am cumpărat un șes și acum este zonă de sport. Aceste investii se amortizează și aduc încasări la buget. Marele câștig e că avem zone de agrement, avem zone de petrecere a timpului liber. Acești oameni își petrec timpul în mod civilizat, iar socializarea este la nivel înalt. Aici vin tineri, oameni adulți, copii din toate cele șapte sate și din comunele vecine și din județ și din alte județe. Avem oameni care vin din Iași. Și n-am auzit de atunci de un eveniment trist. Niciodată. Ce înseamnă asta? Că activitățile culturale organizate, că activitățile de recreere sunt așteptate și dorite de oameni” , a spus edilul.

În comună sunt trei terenuri de sport, dintre care unul cu nocturnă. Mai nou au început lucrările de modernizare a unei bazei sportive. Va fi un teren de fotbal cu dimensiuni standard și o construcție clădire prevăzută cu sală de echipare, dușuri și grupuri sanitare. Clădirea va fi racordată la sistemul de apă și canalizare.

La Pădureni se pune accentul pe liniștea sufletească a localnicilor

Sigur facem drumuri, aducțiuni cu apă, canalizare, toate sunt importante. Dar ce facem cu celelalte ? Cum își petrece omul timpul? Cum se bucură el de viață? Activitatea de zi cu zi  îl încrâncenează, activitatea economică îi dă bătaie de cap. O relaxare e binevenită. Omul uită de probleme, se pregătește sufletește și vine cu alt moral, lunea, la treabă. Eu așa am gândit. Eu am dovedit că se poate face chiar de când am venit aici ca învățător”, a spus cu mândrie primarul.

Activitățile culturale sunt strâns legate de tradiții

La nivelul comunei s-a înființat Asociația Culturală Ethnos, formată din  învățători, profesori, primarul și preoți. Toți membrii asociației gândesc activitățile culturale și le pun în practică. Mai mult Asociația Culturală a realizat revista de educație și cultură < Pădurenii>, cu apariție semestrială.

Vreau să mai spun de activitățile culturale. Întotdeauna am văzut minimalizări. Eu le-aș spune celor care sunt pe la televiziunile astea și din păcate și o parte din presă, unde numai negativismul s-a promovat, să lase oamenii să-și păstreze tradițiile. Sunt minunate și ajută foarte mult pentru psihicul lor. Trebuie păstrate pentru coeziunea în comunitate, pentru tradiția folclorică pentru tradiția religioasă. Îi ajută foarte mult. Sigur ne vom zbuciuma, ne vom lupta, fără îndoială, cu activitatea economică să avem prosperitate aici, dar lăsați-ne încă să le mai avem.  Avem tradiții folclorice cu care putem arăta că moștenim o bogăție sufletească extraordinară a românului. E păcat să o pierdem. Sau să-i forțăm sfârșitul”,  a spus primarul.

Festivalul Fanfarelor

La Pădureni se desfășoară Festivalul Fanfarelor, în fiecare an în septembrie. Comuna a găzduit, a fost și este partener cu Consiliul Județean Vaslui și cu Centrul de Creații Populare Vaslui, în Festivalul Internațional de Folclor.

Avem și festivalul nostru în fiecare primă duminică din septembrie, de 45 de ani. L-am înființat când m-au pus director de cămin cultural aici. A căpătat o rădăcină extraordinară în sufletul oamenilor și  își doresc să se întâlnească. Sunt două zile. Sâmbăta e întâlnirea cu fiii satelor și duminica toată suflarea din cele șapte sate este invitată la această sărbătoare”, a spus primarul.

Autoritățile locale organizează, în fiecare an petreceri: de Revelion, 8 martie, banchete școlare, Ziua Copilului, Ziua Înțelepiunii ( în prima duminică din octombrie -Ziua Pensionarilor).

V-aș invita să vedeți cum sunt sărbătoriți aici oamenii în vârstă. Noi i-am spus Ziua Înțelepciunii pentru că într-adevăr îmi doresc din suflet ca oamenii aceștia să se simtă prețuiți pentru activitatea lor de o viață. Pentru că lor le datorăm ce s-a făcut până acum. Dacă noi suntem în stare să continuăm ce au făcut ei până acum și să innoim, ei se vor bucura. Nu putem să-i uităm. Trebuie să le spunem întotdeauna <Vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut !>. Vă rog să mă credeți că vin și se bucură împreună”, a spus primarul.

Autoritățile locale au în plan construirea unui centru de zi pentru persoane în vârstă

Satele Culturale ale României- premiere

„Vrem ca acest centru să fie un loc de socializare, de petrecere a timpului liber pentru a învinge singurătatea. Pentru că avem foarte muți tineri plecați în străinătate, revin unii, și-au făcut case, ne bucură și cred că vor reveni și mai mulți. Dar cei în vârstă, după ce au desfășurat o activitate foarte bună  în toate domeniile, să aibă sentimentul inutilității, îi poate ucide prea devreme. Și atunci neapărat voi găsi un proiect cât de repede, să vedem finanțarea prin ce se poate face, să facem și acest lucru”, a promis edilul.

       

Investiții în infrastructură și utilități

Toate lucrările din comună, pentru care au fost alocate fonduri din bugetul local, sunt făcute în regie proprie. Autoritățile locale au înființat o echipă de gospodărire comunală formată din 16 oameni care lucrează la: gater, atelierul de tâmplărie, atelierul mecanic, utilaje, autogredere, buldexcavator, tractor cu remorcă,  autogunoieră și pe cele  trei microbuze școlare. Acești oameni întrețin drumurile, spațiile verzi, alimentările cu apă și canalizarea.

Nu întâmplător am făcut o echipă din asta de gospodărire comunală.  Eu dacă nu făceam această echipă din oameni pricepuți, nu făceam mare lucru. Dar știam și de asta am și angajat oameni care au pricepere. Orice arbore plantat, orice gard, parc, totul e gândit împreună. Mi-a plăcut atât de mult să gândesc fiecare loc încât comuna asta să fie chiar frumoasă. Și băieților le spun întotdeauna să nu strice materiale, să nu piardă timpul și că lucrul pe care-l fac trebuie să fie și funcțional și estetic. Dacă faci o punte, o pasarelă și aspectul trebuie să conteze. Trebuie să fie făcută cu pricepere și cu aspect estetic. Să nu fie strâmbă”, a spus edilul.

Demn de remarcat că în comuna Pădureni, care are o populație de 4.260 de locuitori, sunt doar 12 dosare de ajutor social. Ceea ce înseamnă că oamenii s-au convins  că pot trăi demn cu un salariu mare și nu cu 150 de lei ajutor social

Modernizarea și reabilitarea Căminului Cultural în satul Rusca

Lucrările de modernizare și reabilitare au început în septembrie, iar în decembrie au fost gata.

Am terminat modernizarea și reabilitarea Căminului Cultural în satul Rusca. S-a făcut extindere pentru că a trebuit să facem grupuri sanitare de interior, centrală termică, canalizare, alimentare cu apă. Nu vă mai spun de modul cum a fost amenajat. Dotare cu tot mobilierul de care are nevoie un cămin cultural. Cu garderobă, cu scenă pentru muzică și pentru tot ce ne trebuie acolo. Este un cămin cultural în care ai absolut tot ce-ți trebuie indiferent ce eveniment poate fi în viața unui om. Că e vorba de botez, căsătorie sau deces” , a mai spus primarul

Modernizarea căminului cultural fiind făcută în regie proprie, autoritățile locale au reușit să economisească 200.000 de lei.

Totul s-a făcut cu oamenii noștri,  zidari,  tâmplari și  faințari. Cu centrala termică ne-a ajutat un consătean, iar racordările la alimentarea cu apă și la canalizare s-au făcut cu oamenii noștri. Valoarea lui s-a dus, pentru că are și dotări, la aproape 100.000 de lei. Dacă s-ar fi făcut cu o firmă de construcții ne-ar fi costat 300.000 de lei sigur. Bazinul de 10 tone pentru vidanjare a fost recuperat de la Școala Pădureni, pentru că aici avem canalizare în tot satul și este racordată și școala”, a spus edilul

Se lucrează de zor în satul Văleni

„Ne-am cumpărat autogreder și un cilindru compactor. Avem buldoexcavator cu care încărcăm și avem și basculă.  La Văleni reprofilăm drumurile, adăugăm piatră și o compactăm unde este necesar. Am terminat și o pasarelă lungă de 24 de metri, în acest sat, pentru că era pericol acolo de trecut o râpă. Tot ce vă spun eu acum sunt făcute în regie proprie, dar cu materiale cumpărate. Pentru pasarelă, de exemplu, am cumpărat țeava. Beton avem, iar cu echipa noastră am făcut tot. Nu ne costă decât țeava pusă, care e in jur de 5.000 de lei. Restul facem totul cu echipa noastră. Este și funcțional și estetic. Dacă am fi angajat o societate sigur ne-ar fi costat 40-50.000 de lei”, a mai spus Temistocle Diaconu, primarul comunei

Tot  în satul Văleni se construiesc două poduri moderne,  în locul podurilor vechi din lemn care erau un pericol pentru utilejele grele.

În comuna Pădureni toate instituțiile publice au grupuri sanitare în interior și centrală

Toate instituțiile au grupruri sanitare la interior, cu excepția școlilor din Ivănești și Pădureni. La aceste două instituții lucrările, pentru amenajarea  gruprilor sanitare de interior, sunt în toi.

 

Mă mândresc pentru că, în comuna Pădureni, nu mai există instituție publică fără grupri sanitare în interior și fără centrală. Vorbesc de căminele culturale de la Văleni, Pădureni și  Rusca. Vorbesc de toate școlile, inclusiv sediul de poliție. Dispensarele din Văleni și Pădureni au canalizare și apă curentă în toate cabinetele, în sălile de consultații, de tratament. Cu această finalizare de lucrări, la cele două școli noi, am încheiat un capitol care era un pic trist. Acela de a avea grupuri sanitare în curte” , a spus edilul.

Lucrările mari din comună, care nu s-au putut face în regie proprie, s-au realizat cu fonduri europene sau guvernamentale.

Cu 6,4 milioane de lei se asfaltează patru kilometri între satele Pădureni și Rusca.

Satul Pădureni

Satul Pădureni

Cu fonduri obținute prin Programul Național de Dezvolare Locală (PNDL) 2 asfaltăm patru kilometri de la Pădureni la Rusca. Mai sunt de lucrat rigolele din beton, o porțiune mică în direcția școlii și a caminului cultural precum și lucrări de pietruire a acostamentelor. Așteptăm să înceapă prin Compania Națională de Investiții (CNI) două proiecte de asfaltare a șapte kilometri de drumuri în total, în valoare de aproape 10 milioane de lei. Vorbesc de drumurile din în satele Pădureni, Leoști și Văleni, calamitate de ploi.E o înnoire pe care o așteptăm pentru că sunt multe drumuri în cele trei sate”, a mai spus primarul.

Toate satele componente sunt legate între ele cu  drumuri asfaltate. Mai sunt de asfaltat doar ulițele mici. Pentru asfaltarea acestora autoritățile locale au făcut un proiect și așteaptă o oportunitate de finanțare.

Asfaltarea unui  drum de aproape trei kilometri dă ceva bătăi de cap autorităților locale

Drumul duce către 33 de exploatații agricole. Este pietruit, dar nu este asfaltat.

S-au făcut nouă kilometri, în 2010, prin fonduri europene și mai avem de completat trei kilometri de drum spre Ivănești. Dar acum criteriile de selecție, care au fost aprobate la București, tot de românii noștri, pe noi din această zonă, ne-au exclus pur și simplu. Practic nu avem acces la proiecte pentru că nu reușim să facem punctajul. Pentru a avea punctaj mare drumul ar fi trebuie să ducă  la o gară, la un monument istoric sau la o investiție de cinci milioane de euro. Dar drumul nostru duce către 33 de exploatații agricole de creștere a animalelor. Acolo e toată agricultura comunei Pădureni. Bine este acces. Dar cu asemenea criterii, când ne mai vine nouă rândul? Chiar nu putem să asfaltăm în regie proprie”, a mai spus primarul.

Cu 500.000 de euro, fonduri europene se reabilitează și se modernizează Căminul Cultural Pădureni

„Practic dăm tot aceperișul jos, rămân doar pereții. Toate tavanele vor fi din beton. Va fi modernizată sala de spectacole, va fi în trepte cu scaune scaune-fotolii. Va avea ecran și proiector modern, cu amplificare prin pereți. O reabilitare nouă extraordinară. În partea de sud a căminului cultural va fi o ieșire cu o terasă minunată.  Ne-au fost aprobate fonduri europene și pentru costume în valoare de 30.000 de euro” , a precizat primarul Temistocle Diaconu.

Alimentare cu apă și canalizare

Oamenii din comuna Pădureni nu au probleme cu apa. Rețea de apă există în satele mari Pădureni, Văleni, Ivănești, iar acum se face branșarea locuințelor din satele Văleni și Ivănești.

Noi îi ajutăm. Avem buldoexcavatorul și acolo unde trebuie să săpăm drum până la conducta de apă îi ajutăm noi, că să termine cât mai repede mai mulți. Iar prin ADIV,  proiectul este deja aprobat, urmează să racordăm si satele mici. Noi am cumpărat și teren pentru bazinul mare. Deja avem totul să începem lucrările la Rusca. Vrem să avem apă în absolut toată comuna. În satele mici  sunt gopodării care au deja hidrofoare, deci nu suferim de apă. Rețea de canalizare este în satul Pădureni. Avem stație de epurare. Tot satul și toate instituțiile sunt branșate la canalizare încă din 2008-2009 Canalizarea am putea să o extindem până la Rusca, geografic vorbind. Dar, acum au prioritate la canalizare doar localitățile cu peste 2.000 de locuitori”, a precizat primarul.

Magazin cu produse tradiționale la Pădureni

La Pădureni se va deschide , în viitorul apropiat, un magazin pentru valorificarea produselor tradiționale.

Noi avem și târgul producătorilor agricoli odată cu Festivalul Fanfarelor. Am rămas surprins că toți producătorii, tineri majoritatea, vin cu  idei bune. Trebuie să le dăm curaj că e bine să oferi un exemplu de bună practică. După aia văd și ceilalți și prind curaj. Am avut oaspeți din rândul producătorilor agricoli, iar producătorii noștri nu credeau că pot fi și ei ca cei de la televizor. Primăria poate să se ocupe de intersul public, dar intotdeauna trebuie să-l încurajeze pe cel privat. Sau măcar să nu-l încurce. Mai ales pe cei care generează locuri de muncă, plus-valoare. El saltă comunitatea spre bunăstare”, a spus primarul.

„Toți oamenii pe care îi am în primărie și în consiliul local sunt oameni cu care te poți sfătui”

„Mă pot mândri cu colegii mei din primărie. Avem un colectiv foarte bun. Noi am fost majoritatea totdeauna în consiliul local, dar și opoziție când a fost nu am avut niciodată contre din astea absurde. Toți oamenii pe care îi am în primărie și în consiliul local sunt oameni cu care te poți sfătui, poți avea un sprijin. Am implinit 30 de ani anul trecut, în decembrie, de când sunt in fruntea primăriei.  Voi continua câtă vreme sănătatea fizică îmi va permite. Mai sunt din ăștia la care fala primează, nu priceperea. Ei nu înțeleg că e chiar o muncă și trebuie și pricepere. Totdeauna am avut emoții și o grijă pentru că nu mă reprezint pe mine, reprezint 4.200 de oameni, o comunitate întreagă. Mă străduiesc cât pot eu. Dar o fac cu mare grijă și mă străduiesc să-i reprezint cu onoare”, a spus primarul comunei Pădureni.

Autoritățile locale promit și gaze pentru locuitori. La ora actuală se  lucrează la un proiect de alimentare cu gaz. Sunt incluse comunele Crețești , Hoceni și Cantemir și Pădureni.  Valoarea proiectului este de circa  5,4 milioane lei. (Cristian DIMA)

 

Investiții de milioane de euro la Vetrișoaia

Autoritățile locale din Vetrișoaia se pricep să administreze banii publici. Aici sunt finalizate sau în curs de finalizare investiții de milioane de euro.

Administrația locală condusă de primarul Cornelu Stângă a valorificat la timp oportunitățile de finanțare, accesând fonduri europene și guvernamentale pentru modernizarea comunei, iar acum Vetrișoaia a devenit una dintre cele mai cochete localități din județul Vaslui. S-a pus accent pe asfaltarea rețelei locale de drumuri, pe dezvoltarea infrastructurii educaționale dar pe utilități.

străzi asfaltate în Vetrișoaia

„Anul trecut am reușit să finalizăm, cu 1,6 milioane de euro,  primul proiect de asfaltare în comuna Vetrișoaia, de 5,5 kilometri. A fost finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)2. Valoarea este destul de mare pentru că străzile din Vetrișoaia sunt foarte late. Doar partea carosabilă are cinci metri lățime plus acostamente și partea de șanțuri. Partea tehnică a proictului s-a făcut în 2016 și am finalizat în toamna lui 2019. S-a dus pe ceva ani, dar între timp nu am stat degeaba. Mai avem încă două proiecte depuse spre finanțare tot pentru asfaltare. Unul este mai mare, undeva la nouă milioane de lei, cam două milioane de euro, dar este așa de scump pentru că vor fi construite  trei  poduri și se vor asflata trei kilometri de la DN 24 până în satul Bumbăta. Cu asta ar însemna că am acoperit undeva la 80% din străzile din comună”,  ne-a declarat Corneliu Stângă, primarul comunei Vetrișoaia.

Mai rămân de asfaltat  ulițele foarte mici din vatra veche a satului. Aceastea sunt micuțe, variază  lățimea străzilor și acolo e mai greu de făcut un proiect. Dar primarul susține că și acestea vor fi asfaltate. Acum satul Vetrișoaia are o structură rutieră modernă, o semnalizare corespunătoare circulației rutiere și pietonale și o continuitate a scurgerii apelor.

„Moștenire” grea lăsată de fostul primar

Aflat la primul mandat de primar ( fiind ales în 2016) Corneliu Stângă a ”moștenit” de la fostul primar un proiect început în 2008 care a fost abandonat înainte de finalizare. Mai precis, s-a început construirea a patru poduri mari peste Gârla Bou Bătrân, apoi constructorul a încetat lucrările. Cu fiecare zi care trecea, podurile erau supuse măcinarii lente.

unul dintre cele patru poduri mari

„Pe PNDL 1 am moștenit un proiect început în 2008, dar au fost niște probleme cu constructorul, iar acesta a încetat lucrările. Erau de construit patru poduri peste gârla Bou Bătrân , care înconjoară satul . În 2016 am reluat discuțiile cu constructorul, am ajuns la un consens, a reluat lucrările și a finalizat lucrările anul trecut. Lucrarile au o  valoare destul de mare, undeva la șase milioane de lei. S-au făcut patru poduri mari pentru camioane și utilaje  grele, plus patru podețe în Vetrișoaia, pe niște străzi unde aveam probleme cu scurgerea apelor. Am reușit . Am rezolvat-o după mulți ani. Vă dați seama după 11 ani , după ce am refăcut documentația și am reluat activitatea și am rezolvat și treaba asta”, a spus primarul.

Pe lângă lucrarea cu cele patru poduri, actuala administrație a moștenit încă o lucrare lăsată de izbeliște.

„Avem o problemă cu  un proiect vechi prin PNDL 1, ”moștenit” de la fostul primar. Este vorba de aducțiunea de apă care nu este finalizată din cauză că firma care a câștigat licitația a falimentat și nu am găsit documentele. Mai avem de făcut undeva la 15% din proiect. Acum am apelat la un expert să facă o expertiză din care să rezulte ce mai avem de făcut, să scoatem lucrarea la licitație și să o finalizăm”, a spus primarul.

Iluminat modern și supraveghere video

Pentru confortul cetățenilor autoritățile din Vetrișoaia au modernizat, cu bani din bugetul local,  iuminatul public.În consecință costurile cu electricitatea au fost mult reduse. În plus s-au montat și camere de supraveghere pentru a descuraja faptele antisociale.

Suntem deja pe leduri ceea ce înseamnă consum mult, mult redus. Înainte de 2016 sistemul de iluminat funcționa ori deloc ori câteva ore. Iar acum ne permitem, și cu bani mai puțini, să-l ținem toată noaptea așa cum ar trebui să arate o localitate modernă. Avem sistemele led montate pe stâlpi, undeva la 60%, iar anul acesta ne vom  ocupa de diferența de 40%. Am montat și camere de supavegere, forțați de împrejurări. Au fost diferite probleme și atunci am montat camere. Nu în toată localitatea, doar în punctele principale și unde au fost probleme. Dar mai am și un proiect transfrontalier pentru a asigura supravegherea pe toată localitatea  și interconenctarea cu poliția de frontieră cât și cu poliția de la Huși”, a mai spus edilul.

Investiții cu fonduri europene

Primarul Corneliu Stângă a înțeles repede ca nu se poate baza doar pe banii primiți de la Guvernul României dacă vrea să dezvolte comuna, drept urmare, ajutat îndeaproape de colegii din primărie, s-a orientat și spre fondurile europene.

„Avem două proiecte finanțate cu  fonduri europene pe care le și implementez deja. Am unul pe partea de educație, în colaborare cu alte două comune: Oșești și Pungești. Fiecare școală prinsă în proiect beneficiază de calculatoare și alte  lucruri de genul ăsta, iar copiii din ciclu primar primesc masă caldă în fiecare zi. Proiectul se implementează pe o perioadă de trei ani. Toți copiii primesc pachete cu haine, încălțăminte, rechizite școlare și pachete cu produse de igienă și îngrijire corporală igienă în fiecare an. Mai avem un program care se numește„ școală după școală”. Copiii rămân încă două ore cu profesorii și își fac temele. Pentru cei în vârstă, tot în cadrul acestui proiect,  avem o componentă care se numește „a doua șansă”, iar cei care nu și-au terminat studiile, acum le definitivează. Se acordă și consiliere psihologică cu specialiști, logopezi. E un proiect destul de amplu”, ne-a mai spus primarul comunei Vetrișoaia.

În 2021 se va finaliza implementarea acestui proiect, dar autoritățile locale vor să-l prelungească încă  cu trei ani. Valoarea proiectului este de 1,5 milioane de euro. Tot cu bani europeni, mai exact cu 100.000 de euro Primăria Vetrișoaia a achiziționat o vidanjă de care era  mare nevoie.

Școli moderne în comună

Școlile din comună au fost modernizate acum câțiva ani și în fiecare an au fost făcute lucrări de întreținere  cu bani din bugetul local. Acum autoritățile locale au în plan  construirea unei școli.

„Urmează acum să aplicăm pentru o nouă școală cu tot cu atelier mecanic și cu dotările aferente pentru a creea copiilor condiții să facă practică și să învețe meserie. Până acum elevii au făcut practică la agenții economici din comună. În afară de atelier, ar mai fi nevoie de un spațiu pentru școală pentru că se învață în două schimburi”, a subliniat primarul.

Căminul Cultural- extindere și reabilitare

Căminul Cultural Vetrișoaia, în renovare

Cu 550.000 de euro, fonduri europene se reabilitează și se extinde Căminul Cultural Vetrișoia. Clădirea era din 1968, cu toaleta afară. Încălzirea era cu sobe destul de mari cu un consum foarte mare de lemn și  nici calitatea sobelor nu era foarte bună.

„Acum e în implementare, cu fonduri europene, reabilitarea  Caminului Cultural. Am prins finanțare 100% fonduri nerambursabile. Vom face reabilitare și extindere pentru toalete, dușuri, cameră tehnică, centrală, absolut tot ce trebuie. Va fi rezolvată și partea de dotare pentru că aveam nevoie de un sistem de sonorizare foarte performant. Avem foarte multe activități social-culturale.  Ziua Comunei se făcea într-un cinema pe Valea Prutului și în fiecare an trebuia să-l închiriem și erau costuri destul de mari. Acum avem propriul sistem de sonorizare de 15.000 W, ideal pentru noi. În paralel cu ăsta mai avem un proiect tranfrontalier, cu Republica Moldova. Vrem să înființăm un ansamblu folcloric. Avem deja trupa de dans, dar vrem și instrumentiști. Vom cumpăra toate instrumentele necesare  pentru un taraf sau o formație. Avem de treabă sper să-l finalizăm  în toamna lui 2020”, a spus  primarul Corneliu Stângă.

Apa potabilă – o provocare pentru autoritățile locale 

În satul Bumbăta apa nu este bună de băut și oamenii au fost nevoiți să meargă, toată viața, șase kilometri până la drumul național, cu căruțe cu bidoane cum puteau, să-și procure apa. La fiecare ciclu electoral toți candidații promiteau oamenilor de acolo că vor rezolva problema apei potabile, însă doar gura era de ei. În loc să spună vorbe goale, actualul primar a preferat să treacă la fapte.

„Colegii mei îmi spuneau ca dacă mergi la Bumbăta trebuie să le vorbești oamenilor de apă. Am zis nu le mai spun că îmi e rușine. M-am ambiționat și am hotărât să nu le spun nimic, dar să fac acest lucru imediat dacă voi fi ales primar. După ce am câștigat alegerile cu ajutorul unor prieteni ingineri, am făcut un mic proiect si am reusit să ducem apă la Bumbăta fără consum de energie electrică. Avem captate acolo izvoare la drumul național și am dus conducta din localitate până acolo. În centrul satului am montat o ciușmea de unde oamenii acum merg și își iau apa. Nu e un sistem de alimentare în locuință, dar măcar nu mai sunt nevoiți să care apa cu bidoanele de la șase kilometri. Lucrarea a durat doar câteva luni  și a costat 10.000 de euro cu materiale cu tot. Se putea face oricând”, a spus primarul Corneliu Stângă

Canalizarea – cea mai mare problemă 

„Canalizarea reprezintă cea mai mare problemă. Vetrișoaia face parte din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară a județului Vaslui (ADIV) și nu am putut face singuri un proiect pentru canalizare.  Nu ne dă voie ADIV, că au fost bani prin  PNDL și ne încadram  ca și condiții, dar nu ne-au lăsat. Puteam să facem proiectul și cu fonduri europene. Era și imlementat până acum. Aici e o mare problemă și ar trebui să și-o asume cei care conduc ADIV. Din această asociație fac parte 50 si ceva de comune și nimeni n-a beneficiat de canalizare, în afară de orașe. Doar Hușul,  Vasluiul și Bârladul au prins finanțare, dar restul nimic. Plătim cotizatie și stăm acolo pur și simplu sechestrați. Nu putem merge să accesăm fonduri europene. Vom face cerere să ieșim din această asociație că pentru că e clar că va pica această oportunitate. Nu vom mai ajunge să prindem finanțare pentru că e pe perioada 2014-2020. Finanțările au trecut pe lângă noi.  Acum să ne dea voie să ieșim din ADIV și să mergem pe cont propriu. Avem  mai multe șanse”, a spus primarul comunei.

Multe investiții cu bani de la bugetul local

Primăria  Vetrișoaia  a derulat o serie de investiții din fonduri proprii, disponibile la nivelul consiliului local

”Ne pricepem la administrat banii, noi nu aruncam banii,ii bagam in proiecte destul de bune. Avem   Teatru de Vară pe cale l-am făcut cu o sumă, nu foarte mare, e vorba de 300 de mii de lei. Am modernizat interiorul primăriei. Avem și o bază sportivă multifuncțională cu nocturnă cu teren sintetic cu tot ce trebuie, unde se pot practica absolut toate sporturile: fotbal, handbal,  baschet, tenis, volei. Este foarte apreciat. Aici copiii de la scoală  își desfășoară orele de sport, iar după programul lor, terenul  se inchiriază și  poroduce și niște bani pentru bugetul local. Pentru terenul de sport s-au alocat 400 de mii de lei. Am avut grijă să ne drămuim banii cât se poate de serios” , a declarat Corneliu Stângă, primarul comunei Vetrișoaia.

 

Afacere cu gunoi de grajd

Autoritățile locale au în plan să deschidă o afacere din administrarea unuia dintre cele mai accesibile îngrășăminte organice: gunoiul de grajd. Administrat în cantități optime, acesta nu poluează solul, apele subterane și asigură plantele cu nutriția optimă. De obicei, gunoiul de grajd nu conține doar dejecții de animale ci și paie, rumeguș sau alte materiale grosiere utilizate ca așternut.

„Anul ăsta sperăm să finalizăm, acum este în stadiu de licitație, o lucrare pentru o platformă de administrare a gunoiului de grajd. De licitație se ocupă Ministerul Apelor și Pădurilor  prin ei este finanțarea și sper eu să fie gata și atunci vom reuși să facem bani din ceva urât mirositor. Îmi place ideea proiectului ăsta pentru că trebuie să funcționeze ca o afacere de sine stătătoare. Au fost puține comune care au mers pe acest program: Vetrișoaia, Hoceni, Vinderei și încă o cumună de lângă Bârlad” , a mai spus primarul.

Depopularea comunei 

Cu fenomenul de depopulare se confruntă și comuna Vetrișoaia. Cei mai mulți tineri sunt plecați la muncă în străinătate. La ora actuală sunt sute de gospodării abandonate.

„Străzile sunt aproape goale aceasta este problema. Am făcut, anul trecut, un inventar pentru mine și mi-au ieșit vreo 400 de case abandonate. E jale. O să fie foarte greu cu ele. Chiar am încercat să găsim o procedură prin care să intrăm, noi ca și comună, în proprietate și să oferim terenul gratuit celor care vor să-și construiască case. Dar e foarte greu pentru că legea e de așa natură și ne obligă să mergem în instanță sau să găsim moștenitorii. Deci nu pot trece automat în proprietatea statului român. Partea bună e că cei plecați în străinatate au revenit si si-au refacut casele. Vom acorda facilități pentru cei care vor să se mute înapoi la sat. Sunt cetățeni din localitate care vor să revină înapoi și vrem să creem un mediu cât mai propice dezvoltării. Să poată să înceapă o afacere. Facem niște calcule să le oferim deduceri sau chiar scutiri la plata taxelor și impozitelor locale, pentru că doar aici putem să lucrăm noi,  și sperăm să vină. Trebuie să știți că au început să se întoarcă acasă. Și chiar avem câțiva tineri care s-au întors, și-au deschis firme și le merge foarte foarte bine”, a spus edilul

Foarte puțini localnici primesc ajutor social

Primarul a redus numărul numărul asistaților social din comună, găsindu-le oamenilor locuri de muncă.

„ În 2016 erau foarte mulți oameni la ajutor social și acum au mai rămas foarte puțini.  Într-un an de zile am găsit de muncă pentru o sută și ceva de oameni care primeau ajutor social. Am luat legătura cu un antrepenor și l-am întrebat daca are nevoie de oameni. La o firmă de construcții am trimis 130 de oameni. Acolo au început deja să vină și oameni care lucrau în străinatate, în construcții. S-au întors, lucrează acum în țară și câștigă aproape la fel ca în străinătate. Acum pot să vină acasă  de două ori pe lună. Pe când atunci veneau o dată pe an să-și vadă familia. S-au întors înapoi în sat cu tot cu familii. Deci în felul asta trebuie să le pregătim terenul”, a subliniat Corneliu Stângă

Autoritățile locale vor să alimenteze comuna cu gaze naturale 

„Cu gazul, la fel ca toti ceilalti, speram. Am depus documentația, dar să vedem.  E complicat. Știu că toți colegii mei spun că vor pune gaz, dar eu sunt un pic mai rezervat. Costurile sunt foarte mari pentru o comună. Dacă nu se face o strategie națională și să fie finanțare de la bugetul central, noi nu avem șanse. Transporatorul de gaze și cu ceilalți distribuitori, nu vor să investească pentru că, din calculul lor, nu-și amortizează investiția. Dar dacă guvernul hotărăște să investească bani  în rețelele de distribuție a gazului, pentru noi e foarte bine.  Sperăm. Toată lumea ar vrea să vadă satele dezvoltate și să să aibă condiții ca la oraș. Vrem gaze, dar să vedem mai întâi ce facem cu canalizările. Să nu uităm că 90% din locuitorii din  România au toatele în curte. Dar o să mai vedem” , a mai spus primarul.

Pentru alimentarea cu gaze a comunei Vetrișoaia sunt două varinate. Una prin Murgeni, Fălciu , Berezeni , iar cealaltă pe la Dimitrie Cantemir. (Cristian DIMA)

Se lucrează de zor la Oltenești. Autoritățile locale vor și gaze pentru locuitori.

Autoritățile locale din Oltenești continuă investițiile în infrastructură și utilități. Se lucrează la rețeaua de apă, se construiesc poduri, se asfaltează drumurile și se fac demersurile pentru introducerea gazului metan în comună.

Prioritatea zero a administrației publice locale, condusă de primarul Constantin Galeru, este aducțiunea cu  apă în satele Vinețești și Curteni, pentru că în aceste două sate apa din fântâni nu este bună de băut.  Lucrările, în valoare de peste 8,7 milioane de lei, au început în iulie 2019.

Se lucrează la rețeaua de apă

„Suntem într-un stadiu undeva la 60%. Fiiind o iarnă blândă se lucrează și  în această perioadă, în ideea ca, după promisiunile constructorului, la 1 mai, oamenii din aceste două sate să aibă robinetul în curte.  În cele două localități s-au forat  cinci puturi la mare adâncime, în jur de 160 de metri fiecare puț. Conducta toată este deja îngropată,  acum punem la fiecare poartă căminul cu apometru și robineți. Trebuie să ajungă săptămâna asta stația de tratare și bazinul de acumulare care se montează foarte ușor și repede. Apoi mai avem de tras curentul și în mare parte ne apropiem. Valoarea lucrării este undeva la 8,7 milioane de lei , dar cu Ordonanța 114 au apărut costuri suplimentare, dar vom vedea ce vom putea face și cu alea”, ne-a declarat Constantin Galeru, primarul comunei Oltenești.

Oamenii din celelate patru sate Oltenești, Pihna, Târzii și Zgura au deja apă la robinete.

Autoritățile locale pun accent și pe modernizarea infrastructurii educaționale.

După ce au fost modernizate cele patru școli vechi din comună, acum se construiește o grădiniță modernă de toată frumusețea. Va fi o grădiniță cu etaj, cu dormitoare, locuri de joacă, atât în interior cât și în exterior, două săli de clasă mari , una pentru grupa mare, una pentru grupa mică, sală de mese și grupuri sanitare.

Aici va fi grădinița din Comuna Oltenești

„Cu grădinița suntem un pic mai în urmă din cauza  constructorului care are probleme cu forța de muncă. Nu prea găsește muncitori calificați.  Suntem la etajul unu , turnăm placa zilele astea.  După promisiunile constructorului , la 1 septembrie va fi gata. Adică în anul școlar 2020-2021 grădinița va fi dată în folosință”, a mai spus primarul Constantin Galeru.

O altă prioritate a autorităților locale este construirea de poduri  peste râurile Crasna și Lohan, deoarece  agricultorii nu pot ajunge cu utilajele la terenurile care se află de o parte și de alta a râurilor. Construirea podurilor se face cu fonduri guvernamentale, valoarea lucrărilor fiind de circa 3,2 milioane de lei.

Se construiește podul peste Râul Tohan

Au fost aduse tubulaturile pentru toate cele trei poduri.  Au început început lucrările la Târzii pe râul Nohan, la Vinețești  pe Crasna 1, acum se ansamblează și al treilea pod care e tot pe râul Crasna. Lucrările sunt făcute în proporție de 70%, constructorul a promis că la 1 iunie vor fi gata. Podul  de la Târzii este format dintr-o singură tubulatură. Se ridică betonul până sus, după care se pun balustradele  pe  stânga și pe dreapta , se toarnă  un strat de beton peste care se toarnă un strat de asfalt. Se asfaltează o rampă care se duce din vârful dealului până în drumul european. Podul de pe Râul Crasna  va fi format din trei tubulaturi. Este un pod destul de mare pe o lățime de 12 metri și o lungime  de 24 de metri. Va fi o rampă de 50 de metri în fața podului  și una tot de 50 de metri în spate. La fel ca și podul de pe Nohan, acest pod va fi betonat , asfaltat, cu trecere de pietoni. Va fi un pod frumos. Al treilea  pod va fi tot pe râul Crasna la o distanță de trei kilometri, în partea cealaltă a satului”,  a spus edilul.

Modernizarea rețelei locale de drumuri se numără  printre direcțiile de dezvoltare  ale comunei Oltenești, în prezent fiind începute lucrări de peste 14 milioane de lei.

„Acest proiect am vrut să-l facem prin Fondul Național de Investii dar văzând că s-a închis am inclus imediat proiectul în Programul Național de Dezvoltare Locală (2). M-am  dus la ministru, mi-a aprobat și am dat drumul prin PNDL 2. Pe 14 februarie am semnat contractul și am dat ordin de începere a lucrărilor  de asfaltare în satele Târzii și Vinețești .  Se vor asfalta  9,5 kilometri , dar acum în prima fază plecăm cu aproximativ patru kilometri pe satele Târzii și Vinețești și restul pe satele Oltenești și Curteni. Termenul este de doi ani de zile ”, a spus primarul Constantin Galeru.

Autoritățile locale vor asfalta cu 7,2 milioane de lei, prin Compania Națională de Investiții, alți 6,6 kilometri.

Cea mai mare investiție  care se va derula pe teritoriul comunei Oltenești are ca obiect introducerea gazului metan pe teritoriul localității

„Acum lucrăm la gaz. Facem studiul de fezabilitate , facem documentația și plecăm cu ea la București, la minister. Gazul va fi tras în  cinci din cele șase sate. În satul Zgura nu putem pune pentru că e la o distanță foarte mare, e la șase kilometri de aici, prin pădure și nu e rentabil . Sunt vreo 14 -15 case acolo . Magistrala trece prin comună pe la noi . Este mult mai ușor la comuna noastră față de celelate comune pentru care trebuie să ducă magistrala vreo 30-40 de kilometri și după aia să facă proiectul în sine. Va fi o rețea 250 de kilometri de conductă de gaz  în comuna noastră. Sper să plecăm, într-o săptămână două, la minister, să depunem proiectul”, a mai declarat primarul Constantin Galeru.

Autorițățile locale au prevăzut în planul de dezvoltare a comunei, amenajarea unui parc de joacă pentru copii și a unei baze sportive. (Cristian DIMA)

Cel mai mare punctaj, la olimpiada de limbă și literatură română, a fost obținut de o elevă din Gârceni

Etapa locală a olimpiadei de limba și literatura română s-a derulat la sfârșitul săptămânii ce tocmai s-a încheiat. S-au înscris 300 de elevi de gimnaziu, iar cel mai mare punctaj (98 de puncte ) a fost obținut de Maria Miruna Scutelnicu, elevă la Școala Gârceni. Miruna este eleva Anei Maria Ionașcu, o profesoară dedicată elevilor.

S-au calificat, pentru fază următoare , elevii care au obținut peste 85 de puncte. (Cristian DIMA)

Marcată de un progres continuu, comuna Berezeni se schimbă sub ochii noștri

Se asfaltează drumurile, se reabilitează școlile și grădinițele, se extinde și se modernizează căminul cultural, se va inființa un centru social, s-au amenajat părculețe de joacă și terenuri de sport și se împăduresc terenurile degradate.

La Berezeni, autoritățile locale investesc masiv în modernizarea satului românesc, valorificând oportunitățile de finanțare europeană precum și pe cele  puse la dispoziție prin Programele Naționale de Dezvoltare Locală (PNDL).  În planul de dezvoltare a comunei se acordă o atenție deosebită dezvoltării infrastructurii educaționale, în prezent fiind modernizate sau în curs de modernizare toate școlile și grădinițele din comună.

„Modernizarea satului românesc a început respectând câțiva pași. În primul rând s-a mers pe dezvoltare rurală plecând de la PNDL1 și  PNDL 2 și s-a continuat cu programele care ne-au  permis să accesăm fonduri europene. Sunt multe proiecte, cu o valoare destul de mare, care ne-au ajutat să realizăm aceste investiții. Cu 120.000 de euro a fost reabilitată și modernizată grădinița de la Mușata.

Grădinița din satul Mușata

Lucrările au început în primăvara anului trecut, iar în această săptămână facem recepția lucrării. De asemenea vor fi modernizate școlile de la Rînceni, Mușata și Berezeni. La școala de la Rânceni este o situație mai delicată. Va fi o școală cu etaj dar , pentru că nu este prevăzută cu scară de refugiu în caz de incendiu , nu am primit avizul de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU). Trebuie refăcut proiectul tehnic. La școala de la Mușata  vor începe lucrările în primăvară  pentru că a ieșit avizul de la ISU.  Se lucrează la proiectul de la Școala Anastasie Fătu din Berezeni. Aici  se vor face patru laboratoare în cadrul școlii și o sală de sport. Patru săli de clasă vor fi transformate în laboratoare și lateral se va face o sală conferință sau o sală de sport cu toate utilitățile.

Aici se vor face patru laboratoare și o sala de sport

La Berezeni avem o școală nouă care are toate utilitățile, apă canal, în interior nu mai sunt probleme. Prin PNDL 1 vom reabilita și grădinița de la Rînceni. În primăvară vor demara lucrările de modernizare. Acolo este fosta școală Spiru Haret, veche de 100 de ani și am avut pretenția să păstrăm arhitectura  școlii făcută acum 100 de ani când ministrul învățământului era  Spiru Haret. Tot la Berezeni construim de la zero o grădiniță cu două săli de clasă cu bani de la Ministerul Învățământului. Lucrarea, de 250.000 de euro, se face cu o firmă specializată din Sighetul Marmației, se lucrează cu muncitori și din comuna noatră. S-a turnat fundația, sperăm ca până la vară să finalizăm investiția”, ne-a declarat Toader Dima, primarul comunei Berezeni.

La toate grădinițele din comună au fost amenajate părculețe de joacă moderne și sigure, cu balansoare, tobogane și leagăne, iar suprafața de impact de sub echipamente este realizată din materiale elastice care conferă o siguranță sporită copiilor la aterizare prin amortizarea șocului resultant.

Pentru ca activitățile cultural-artistice să se desfășoare în bune condiții, administrația publică locală va moderniza cu 700.000 de euro  căminul cultural.

„Cu fonduri europene vom moderniza căminul cultural. S-a semnat proiectul, a fost scos la licitație de două ori, dar nu s-a prezentat nimeni pentru că avea o valoare foarte mică, de 500.000 de euro.  Acum prin Ordonanța 114 s-a dus undeva la 700.000 de euro.  Este o sumă destul de mare și deja sunt firme care vor să facă această lucrare. În primăvară vor începe lucrările. Actualul cămin este făcut acum 60 de ani , este cu pereți din cărămidă, cu acoperiș de tablă, dar nu-i funcțional, nu are tot ce trebuie pentru o casă de cultură. Când va fi gata, înstituția va avea  o sală de spectacole  cu scenă modernă , cu bibliotecă, cu sală de lectură , cu grupuri sanitare, centrală, aer condiționat. Noi vom face ca un fel de casă de cultură”, ne-a mai spus primarul.

Centru social la Berzeni

În comună sunt foarte mulți bătrâni neajutorați, motiv pentru care autoritățile locale vor să transforme azilul de bătrâni din localitate, în centru social. Vechea clădire va fi reabilitată, modernizată și extinsă cu circa 1.000.000 de euro.

„Va fi ca centrul de la Băcești. Un al doilea centru modern din județul Vaslui. Ne bucură foarte mult pentru că acest proiect nu este numai reabilitare cum a fost înainte, ci  va avea și un program de funcționare.  Va deservi circa 150 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani . Vor avea îngrijiri la domiciliu, va fi dusă o masă caldă  persoanelor care nu se pot deplasa. Centrul este prevăzut cu cabinete medicale specializate iar persoanele vârstinice vor beneficia de fizioerapie, kinoterapie, ergoterapie. Un ONG va primi  400.000 de euro și se va ocupa timp de trei ani de zile de gestionarea centrului. După asta rămâne în administrarea Primăriei Berezeni”, a mai spus Toader DIMA, primarul comunei.

La Berezeni se va construi o piață agrolalimentară

Autoritățile locale doresc să-i ajute pe producători să-și vândă mai ușor legumele și să aibă totodată un spațiu unde să le comercializeze.

„Cu  fonduri europene vom face o piață deschisă în centrul comunei. Ne vom apuca acum în primăvară. Noi am avut probleme că a avut o valoare mai mică , 100.000 de euro și nimeni nu s-a înghesuit să vină să o facă. Am scos-o de două ori la licitație. Ordonanța 114 ne-a determinat să majoram valoarea cu 20%  și am găsit o firmă care o poate construi”, a spus primarul

Modernizarea infrastructurii rutiere este o altă direcție de dezvoltare a Comunei Berezeni

„Avem  un proiect de 1,2 milioane de euro de care ne  bucurăm că am reușit să-l ducem  la capăt. Este vorba de asfaltarea unui drum de cinci kilometri în satul Berezeni și Satul Nou. S-a pus covorul asfaltic, mai avem de făcut  acostamentul și rigole de scurgere, după aceea să marcăm șă punem indicatoarele.

Drum asfaltat în Berezeni

Mai avem un proiect de asfaltare a șase kilometri. E semnat și așteptăm finanțarea. Se vor asfalta 4,5 kilometri în satele Berezeni și Satul Nou și 1,5 kilometri la Rînceni,  în afară de drumul județean pentru care  avem promisiunea că se va asfalta. Asfaltarea comunei nu se va opri aici. Ne dorim să asfaltăm toate drumurile sătești, pentru ca accesul să fie mult mai facil pentru toți locuitorii comunei noastre”, a mai spus edilul.

 

 

 

 

Și iluminatul stradal a fost modernizat. Au fost schimbate lămpile vechi  cu sisteme led pe o lungime de șase kilometri și pe toate străzile adiacente drumului național.  Oamenii au  toată noaptea lumină pe  străzi. În plus s-au montat camere  video în toate satele.

Rețele de apă și canalizare în comună

În urmă cu doi ani, oamenii din Berezeni aveau mari probleme cu apa. Autoritățile locale cumpărau apă de la Fălciu apoi  localnicii o cărau cu găleata dintr-un bazin. Acum această problemă s-a rezolvat în satul Berezeni și satul Nou, iar în celelalte sate urmează să se extindă rețeaua de apă.

statia de tratare a apei Berezeni

„Prin PNDL 2 am finalizat aducțiunea cu apă. A costat 700.000 de euro. Mai trebuie să tragă E-on-ul curent electric la stația de tratare și pompare a apei. Noi vom încerca să prelungim sursa de apă spre satul Rînceni. Vom mai face un proiect în primăvară în funcție de volumul de apă care se consumă. Vom face o evaluare și în funcție de asta putem să mergem în satul învecinat. Aducțiunea de apă funcționează. Avem peste 1.500 de familii care s-au racordat. Noi acum avem puțurile noastre , nu mai aducem apa de la cinci kilometri de la Fălciu. Am făcut și economie și avem și sursa noastră de apă. Erau probleme pe timp de vară , rămâneau oamenii luni de zile fără să aibă un pic de apă. Mai rămâne satul Mușata. Acolo este o captare  la 200 de metri. Puțul a fost abandonat acum 30 de ani, înainte de Revoluție. Am încercat să-l curătăm pentru a-l putea folosi, dar nu se poate pentru că nu are niciun pic de apă. Dar vom găsi o soluție și pentru acest sat. Vom face un proiect pentru suplimentarea sursei de apă din surse alternative din puțuri de la mare adâncime”, a promis primarul.

Autoritățile locale au în planul de dezvoltare și extinderea rețelei de canalizare și a apelor menajere uzate. S-a făcut deja conducta principală pe o lungime de șapte kilometri cu deversare în stația de eupurare.

„Urmează ca printr-un nou proiect să facem extinderea și să  racordăm populația la rețeaua de canalizare. Sperăm ca într-un an doi, tot ce înseamnă satul Berezeni și Satul Nou să aibă acces la apă și canalizare” a mai spus primarul Comunei Berezeni

„Avem una dintre cele mai frumoase primării din județul Vaslui”

Cu 400.000 de lei a fost reabilitat și modernizat sediul Primăriei Berezeni. Reabilitatrea sediului a fost o necesitate deoarece apa începuse să se infiltreze în fundație și ar fi putut crea neplăceri mari.

Primăria Berezeni

„Primăria a fost făcută cam la grăbeală prin 1994 și a început se infiltreze apa pe la fundație. Acum nu mai există niciun pericol. S-a turnat fundație nouă, s-au  făcut consolidări de zidărie, s-au schimbat geamurile vechi cu altele e tip termopan, a fost schimbat acoperișul, s-a făcut izolare termică. Am modernizat tot ce înseamnă birouri , s-a pus centrală nouă, este apă, canalizare, tot ce trebuie ca să funcționăm în condiții normale. Avem una dintre cele mai frumoase primării din județul Vaslui”, a spus primarul.

 

 

 

La nivel național, Berzeni este  comuna cu cea mai mare suprafață împădurită

„Acum în primăvară ne apucăm de împădurit 113 hectare. Am accesat fonduri europene nerambursabile de 500.000 de euro. Proiectul este făcut, se scoate acum la licitație. Noi am mai împădurit 150 de hectare în zona Stuhuleț și 40 de hectare la ieșire din sat. Am terminat și  arată foarte bine. Avem tradiție, am fost primii din județul Vaslui care am împădurit terenurile degradate prin Minsiterul Agriculturii și Direcția Silvică Vaslui. Acum suntem la a treia împădurire. Suntem comuna, care împădurim, la nivel național, cea mai mare suprafață. Ne-am gândit ca peste 50-60 de ani comuna Berezeni să aibă 500-600 de hectare de pădure”, a spus mândru primarul.

Activitățile sportive nu lipsesc din viața cotidiană a locuitorilor , grație autorităților locale care au construit un teren de handbal și un teren de fotbal. Comuna se mândrește și cu o echipă de fotbal. Este înscrisă în campionat, în liga a cincea și este în primele patru locuri. (Cristian DIMA)

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: