Home / Tag Archives: absolventi

Tag Archives: absolventi

Bursa locurilor de muncă, pentru absolvenții promoției 2019

Astăzi, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți” , de la ora 09:00.

„Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare pentru absolvenți, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate in căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, in condițiile unei concurențe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru intre acestea.”, a transmis prin intermediul unui comunicat de presă conducerea AJOFM Vaslui.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de muncă interesați de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau in ultimă instanță să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung. (A.P.)

În atenția absolvenților promoției 2019

În termen de 60 de zile de la absolvire, persoanele care au obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii, sunt așteptate să se înregistreze în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia servicii personalizate în vederea integrării pe piața forței de muncă.

”Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare”, precizeaza reprezentanții AJOFM Vaslui

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

• actul de identitate, în original și copie;

• actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie;

• adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

”Absolvenții de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educației Naționale „cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ”, mai arată reprezentanții AJOFM Vaslui. (Paul ALEXA)

Absolvenții sunt așteptați de agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru a-i ajuta să-și găsească loc de muncă

Absolvenții de liceu sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă (AJOFM) pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piața forței de muncă.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Astfel, absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în raza cărora își au domiciliul, beneficiază de servicii de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agențiilor teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate, în original și copie, actele de studii și de calificare sau adeverința din care să rezulte data absolvirii, în original și copie, adeverința medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

“Absolvenții de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă. Potrivit prevederilor Ordinului nr. 3.220/19 februarie 2018 al Ministrului Educației Naționale „cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019”. Elevii care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.”, informează conducerea AJOFM Vaslui.

Când va avea loc Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui va organiza “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenții promoției 2018” vineri, 19 octombrie, cu începere de la ora 09.00.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare pentru absolvenți, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate in căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condițiile unei concurențe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru intre acestea.

Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de muncă interesați de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale, sau in ultimă instanță să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung.

Agenții economici interesați să participe la bursă, sunt rugați să contacteze organizatorii din timp, trimițând oferte de locuri de muncă vacante la numărul de fax: 0235/317717 sau pe adresa de email: vaslui@ajofm.anofm.ro, în care să specifice opțiunea participării la bursă, numărul de locuri de muncă de care dispun, cât și meseriile în care sunt aceste locuri vacante. (G.P)

Absolvenții de liceu îngroașă rândurile șomerilor

Subvenția lunară acorda angajatorilor, care încadrează absolvenți, a crescut de la 900 de lei la 2.250 lei.

Absolvenții de liceu îngroașă, ca în fiecare an, rândurile șomerilor, motiv pentru care guvernanții au decis, în această lună, să-i stimuleze pe angajatori, majorând subvenția de la 900 la 2.250 lei.

“Conform ultimelor modificări legislative din iulie 2018, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei”, ne-a declarat ieri, Laura Toporăscu, purtător de cuvânt la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui. Un calcul simplu arată că sprijinul financiar a crescut cu 1.350 de lei.

Pentru ca angajatorii să poată beneficia de acest tip de subvenție este necesar ca persoanele încadrate să fie înregistrate în baza de date a AJOFM Vaslui și ca raporturile de muncă să fie menținute cel puțin 18 luni.

Nu mai puțin de 112 absolvenți tocmai s-au înregistrat în evidențele AJOFM Vaslui, iar numărul șomerilor cu studii liceale a ajuns la 910.

Potrivit AJOFM Vaslui dintre cei 11.987 de someri aflați în evidență, 3.009 au doar patru clase sau sunt fără studii, 5.822 abia au trecut de învățământul gimnazial, 2.112 au absolvit o școală profesională sau de arte și meserii, 910 sunt absolvenți de liceu, 48 de șomeri au o școală post liceală și 83 au studii superioare.

În ceea ce priveste repartizarea somerilor pe grupe de vârstă cei 11987 de someri din evidenta se impart astfel: 744 au sub 25 ani, 412 someri au între 25-29 ani, 2.187 de someri au vârsta cuprinsă între 30 și 39 ani, 4.212 someri au între 40-49 ani, 2.106 someri au între 50 și 55 ani și 2.324 someri au peste 55 ani. La nivelul Județului Vaslui rata șomajului la 30 iunie 2018 este de 8.57%, mai mică cu 0.07 pp față de cea din luna anterioara când se înregistra valoarea de 8.8.64%. Numărul de șomeri aflați în evidență la sfârșitul lui iunie este  în scădere cu 86 persoane față de luna mai 2018 (12.073 persoane), urmare a fluxului de intrări și ieșiri înregistrate”, a mai spus Laura Toporăscu (Cristian DIMA)

Subvenții aproape triplate pentru angajatorii vasluieni care încadrează persoane din grupuri vulnerabile

Veste bună dată de Guvern angajatorilor vasluieni. Datorită unei ordonanțe de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă pentru încadrarea în muncă a persoanelor din grupuri vulnerabile, cuantumul subvențiilor acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj se majorează de la 900 lei la 2.250 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenți ai unor instituții de învățământ vor primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, suma de 2.250 lei, pentru fiecare absolvent încadrat.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 lei, pe o perioadă de 18 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Angajatorii care, în raport cu numărul de angajați și-au îndeplinit obligația, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum și angajatorii care nu au această obligație legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap și le mențin raporturile de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 2.250 lei.

Angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de 2.250 lei.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

În același timp, cuantumul primei de activare acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin trei luni.

Subvenții dublate pentru angajarea de ucenici și absolvenți de liceu

De asemenea au fost aduse modificări Legii privind ucenicia la locul de muncă și Legii privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior. Odată cu intrarea în vigoare a unei alte ordonanțe de guvern angajatorii care vor încheia, în condițiile legii, un contract de ucenicie sau de stagiu, după caz, vor beneficia, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună. Suma acordată până acum era de 1.125 lei, în cazul ucenicilor și 1.350 lei, în cazul absolvenților. (G.P)

Ce trebuie să facă absolvenții de liceu vasluieni pentru a beneficia de șomaj

Absolvenții de liceu promoția 2018 trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă, ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj în intervalul 26 mai – 24 iulie.

Potrivit prevederilor legii absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în raza cărora își au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenților de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 26 mai, având în vedere Ordinul Ministerului Educației Naționale privind structura anului școlar 2017-2018 conform căruia “Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 25 mai 2018”.

În situația în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență.

În situația în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent daca s-a prezentat sau nu la acesta) acesta are dreptul să se prezinte la agenția de ocupare cea mai apropiată în intervalul 26 mai – 24 iulie 2018.

În situația în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat acesta are obligația de a se prezenta în intervalul 26 mai – 24 iulie 2018 deoarece acesta este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal și are situația școlară încheiată la toate materiile.

Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (26 mai – 24 iulie 2018), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.

În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte act de identitate fotocopie și original; certificat de naștere fotocopie și original; act de studii fotocopie și original; adeverința eliberată de medicul de familie din care sa rezulte dacă este ”apt de muncă” sau „ clinic sănătos”.

Indemnizația de șomaj pentru absolventi este, potrivit legii, o suma fixă lunară, acordată pe o perioadă de 6 luni, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR). Având în vedere că, în 2018, ISR-ul este tot 500 de lei (valoare stabilită încă din 2008), indemnizația este de 250 de lei. Absolvenții pot beneficia de acest drept o singură dată pentru fiecare formă de învațământ absolvită.

Nu pot beneficia de indemnizația de șomaj absolvenții care la momentul solicitării acestui drept au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate, după caz, în condițiile legii. De asemenea, nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi, în condițiile legi.

Absolvenții promoției 2018, înregistrați în evidența Agenție Județene pentru Ocupare Forței de Muncă Vaslui pot beneficia, mod gratuit, de informare și consiliere profesională; mediere pentru identificarea unui loc de muncă; formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea, specializarea; facilități financiare. (G.P)

12 polițiști noi la Vaslui

Miercuri, 12 absolvenți ai Școlii de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” din Câmpina, promoția decembrie 2017, s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui pentru a fi luați în evidență și a-și începe activitatea profesională în cadrul instituției. 9 provin din județul Vaslui, iar ceilalți din alte județe.

Tinerii polițiști, 4 fete și 8 băieți, au fost primiți de colectivul de conducere al inspectoratului, care le-a urat satisfacții profesionale în această meserie pe care și-au ales-o. Totodată, le-a urat succes și i-a asigurat de tot sprijinul de care vor avea nevoie, pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător noile atribuții.

Aceștia au fost repartizați în structurile operative, în funcție de rezultatele obținute și necesarul de personal, astfel: 8 la ordine publică, 2 la formațiunea de criminalistică și câte unul la rutieră și investigații criminale. Cea mai mare medie obținută la finalizarea cursurilor a fost de 9,44 și aparține unei polițiste care își va desfășura activitatea la Poliția Municipiului Vaslui.

De asemenea, aceștia vor beneficia de sprijinul colegilor cu experiență și se vor implica în rezolvarea problemelor comunității în mijlocul căreia își vor desfășura activitatea. Pe o perioadă de 6 luni se vor afla sub tutelă, urmând ca la sfârșitul acestei perioade să fie definitivați în profesie. (G.P)

AJOFM organizează pe 20 octombrie “Bursa locurilor de muncă pentru absolvenții promoției 2016”

Absolvenții unei forme de învățământ care nu și-au găsit încă un loc de muncă, dar și alte categorii de persoane au șansa de a intra pe piața muncii, la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, ce va avea loc pe 20 octombrie, de la ora 9.00.

Bursa locurilor pentru absolvenți se va organiza in incinta Colegiului Economic Anghel Rugina, strada Traian, nr. 1 din Vaslui, la Cantina de ajutor social, strada Ștefan Procopiu nr.7 din Bârlad și Casa Armatei, strada General Teleman, nr. 6 din Huși.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare pentru absolvenți, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condițiile unei concurențe loiale și transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea în timpul cel mai scurt.

Agenții economici care vor participa vor avea prilejul să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcție de cerințele concrete ale locului de muncă pe care îl oferă.

Pentru rezervarea standurilor agenții economici interesați se pot adresa:

– pentru Vaslui : la sediul AJOFM Vaslui din str. Spiru Haret nr. 5, Camera 1- parter sau fax: 0235/317717;

– pentru Bîrlad: la sediul ALOFM Bîrlad din B-dul Epureanu, nr. 8, tel: 0371/073988;

– pentru Huși: la sediul ALOFM Huși din str. A. I Cuza, bl.45, sc. A, parter, tel: 0371/073989).

Angajatorii care încadrează in muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ, promoția 2016, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent pot primi o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință in vigoare la data încadrării in muncă, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii. Suma primita este de 1,2 ori mai mare decât valoarea indicatorului social de referință, in vigoare la data încadrării in muncă, pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal. De 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data încadrării în muncă se oferă angajatorilor pentru absolvenții de învățământ superior.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele menționate mai sus pe o perioadă de 18 luni.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de stagiar. Legea reglementează, pentru absolvenții de învățământ superior, perioada de 6 luni de debut în profesie. (George PROCA)

Zeci de angajatori, sute de locuri de muncă și un absolvent încadrat pe loc la Bursa locurilor de muncă

de Roxana NĂSTASĂ

Sute de tineri au fost prezenți vineri la Bursa locurilor de muncă, organizată de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, în speranța că se vor integra pe piața muncii.

Aceștia au avut de ales dintr-un număr de 187 locuri de muncă puse la dispoziție de 42 agenți economici din județ. Acțiunea s-a desfășurat concomitent în Vaslui (la sediul Centrului de Resurse Județean pentru Asistență Educațională), Bârlad (Cantina de Ajutor Social) și  Huși (Casa Armatei), de la ora 9.

La Vaslui, 13 angajatori cu 90 de locuri de muncă au fost prezenți la bursă, la Bârlad 10 angajatori cu 43 de locuri de muncă, iar la Huși 19 angajatori cu 54 de locuri de muncă. Dintre aceste locuri, 19 au fost pentru persoane cu studii superioare și 168 pentru persoane fără studii superioare.

Potrivit reprezentanților AJOFM Vaslui, printre meseriile cele mai solicitate, pentru persoanele cu studii superioare au fost: biochimist, economist, jurist, medic veterinar, inginer zootehnist, inginer industria alimentară, inginer chimist,  iar pentru persoanele fără studii superioare oferta a fost formată din: tehnician industria alimentară, tehnolog panificație, tehnician echipament de calcul,  gestionar, vânzător, bucătar, ospătar, cameristă hotel, electrician întreținere și reparații, tâmplar, mecanic autobuz, instalator,  fochist, confecționer, manipulant mărfuri  și altele.

“La bursa organizată anul acesta pentru absolvenții promoției 2015 au participat 843 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 548 de absolvenți ai promoției 2015. Au fost selectați în vederea încadrării 175 de absolvenți, iar unul singur a fost încadrat pe loc. Mulțumim tuturor agenților economici pentru sprijinul acordat, în demersul inițiat de AJOFM Vaslui, de a veni cu soluții concrete, reale pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă”, a declarat Daniel Olteanu, directorul AJOFM Vaslui.

La bursa organizată anul trecut pentru absolvenții promoției 2014 au participat 1.237 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, din care 711 absolvenți ai promoției 2014. Au fost selectați atunci în vederea încadrării, 210 absolvenți.

În atenția absolvenților care se vor șomeri!

de Roxana NĂSTASĂ

Mâine este ultima zi în care absolvenții de liceu promoția 2015 se pot  prezenta cu actele la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui pentru a lua indemnizație de șomaj.

Asăzi și mâine, absolvenții de liceu promoția 2015 își mai pot depune actele de șomaj. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în raza cărora își au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenților de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie. Astfel, termenul limită până la care își pot depune actele de șomaj este 30 iulie.
Excepție sunt coringenții sau cei cu situația școlară neîncheiată la toate materiile. Aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens, adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență. Dacă absolvenții nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire la AJOFM, ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj. În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte: act de identitate fotocopie și original, certificat de naștere fotocopie și original, act de studii și adeverința eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este „apt de muncă” sau „clinic sănătos”.
Indemnizația de șomaj a absolvenților este de 250 lei timp de șase luni. În afara banilor, ei pot beneficia gratuit, de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea.

Circa 2.000 de liceeni vor lua cu asalt AJOFM – Școala de șomeri

de Roxana NĂSTASĂ

Ca în fiecare an, absolvenții de liceu dau năvală la șomaj. Fie că doar pentru perioada verii, până încep facultatea, fie pentru mai mult timp, pentru că n-au luat bacalaureatul și n-au alte perspective, o bună parte din cei care termină liceul se înscriu în rândul șomerilor. Așa se face că, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, tinerii dau năvală în această perioadă să-și depună actele de șomaj, numărul șomerilor crescând considerabil în perioada verii. Conform reprezentanílor instituției, cam 50% din cei ce termină liceul, adică în jur de 2.000 de persoane, se înscriu pentru șomaj în fiecare vară.

De parcă numărul șomerilor nu ar fi fost destul de mare, perioada verii vine cu mai mulți șomeri. Acest lucru se petrece în fiecare an pentru că cei ce termină liceul nu stau prea mult pe gânduri și-și depun actele de șomaj. Fie că doar pentru perioada verii până încep facultatea, fie până își găsesc un loc de muncă pentru că nu au luat examenul de bacalaureat și nu au prea multe alternative, cert este că cei mai mulți se înscriu la șomaj.
„Știu din anii trecuți de la cei mai mari că se poate să iei șomaj. Mi-am depus și eu, că nu strică un ban în plus în vacanță. După aia, plec la facultate”, ne-a declarat Andreea, o elevă de la Liceul „Emil Racoviță” Vaslui.
Mulți însă, prinși de febra examenului maturității nu au apucat încă să-și depună dosar pentru șomaj, însă mai au timp până pe 30 iulie.
„Nu am avut timp nici măcar să mă gândesc la asta. După ce se termină cu bacul, cred că o să-mi depun și eu. Dar, să scap mai întâi de griji și după văd și de șomaj și de altele”, ne-a spus Matei, elev la același liceu.
Nu de mult s-a dat startul depunerii dosarelor și deja până la finele lunii trecute, conform reprezentanților AJOFM Vaslui, 133 de absolvenți de liceu s-au înregistrat în evidențele instituției.
„Până la data de 30 iulie s-au înregistrat în evidențele AJOFM Vaslui un număr de 133 de absolvenți ai promoției 2015”, ne-a declarat Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al AJOFM Vaslui.
Anul trecut, la sfârșitul lunii iunie erau 186 de absolvenți înscriși la șomaj, mai mulți ca anul acesta. Din experiența anilor trecuți însă, potrivit reprezentanților instituției, e știut că după primirea rezultatelor finale de la examenul de bacalaureat, vor depunde dosare foarte mulți absolvenți, ajungând să beneficieze de indemnizație aproximativ 50% din cei ce termină liceul anul acesta. Suma de care vor beneficia absolvenții șomeri va fi de 250 de lei lunar, timp de șase luni, reprezentând valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau al școlilor de arte și meserii.

Corigenții, șomeri mai târziu

Absolvenții de liceu promoția 2015 se pot prezenta în continuare pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj în intervalul până pe 30 iulie. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în raza cărora își au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenților de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie.
În situația în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens, adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență.
În situația în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent daca s-a prezentat sau nu la acesta) acesta are dreptul să se prezinte la agenția de ocupare cea mai apropriată în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2015.
În situația în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat acesta are obligația de a se prezenta în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2015 deoarece acesta este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal și are situația școlară încheiată la toate materiile.
Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (1 iunie – 30 iulie 2015), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.
În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte: act de identitate fotocopie și original, certificat de naștere fotocopie și original, act de studii și adeverința eliberată de medicul de familie din care sa rezulte dacă este „apt de muncă” sau „clinic sănătos”.

Șomaj sau recalificare?

Potrivit conduceruii AJOFM Vaslui, absolvenții promoției 2015, înregistrați în evidența instituției pot beneficia, în mod gratuit, în afara sumei de 250 de lei, de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea.
În acest sens, luna iulie, vor fi deschise 11 cursuri de formare profesională pentru 220 de cursanți, între care la Vaslui un curs de secretară dactilografăunde sunt 24 de cursanți și un curs de tâmplar universal pentru 20 de cursanți. La Bârlad, se va deschide un curs de brutar de 20 persoane , un curs de bucătar pentru 20 persoane, un curs de inspector sănătate și securitate în muncă pentru 20 de persoane, un curs de coafor pentru 14 persoane, un curs de secretară dactilografă de 14 persoane, un curs de tâmplar universal pentru 20 de cursanți, iar la Huși, un curs de secretară dactilografă pentru 20 de persoane.

Subvenții pentru angajatori

AJOFM Vaslui subvenționează angajatorii care încadrează pe timpul verii elevi sau studenți. Potrivit reprezentanților instituției, sprijinul financiar reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință, pentru fiecare elev și student și se acordă efectiv pe timpul lucrat. Întrucât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj este de 500 de lei, un angajator va lua pentru fiecare student sau elev încadrat 250 de lei lunar. Perioada de acordare este 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

„Angajatorii care încadrează elevi sau studenți pe perioada verii primesc o subvenție de la AJOFM care reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință. Mai exact, 250 de lei lunar va lua un angajat pentru fiecare elev sau student angajat. Această subvenție se acordă 60 de zile lucrătoare, adică două luni, pe perioada vacanței”, a declarat Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al AJOFM Vaslui.

Pentru a primi acest stimulent financiar, angajatorul trebuie să încheie cu AJOFM o convenție, în termen de 30 de zile de la încadrarea elevului sau studentului. Firma trebuie să anexeze: adeverință care să ateste că persoana este elev sau student, copie după actul de identitate al elevului sau studentului și copia contractului individual de muncă cu o durată determinată care să fie înregistrată în REVISAL.

De asemenea, angajatorii care acceptă să încadreze absolvenți, pe perioadă nedeterminată, vor beneficia de subvenții lunare, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent angajat: 500 de lei pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte si meserii; 600 de lei pentru absolvenții de învățămât secundar superior sau învățământ postliceal și 750 de lei pentru absolvenții de învățământ superior.

În schimb, angajatorii care încadreaza în muncă absolvenți din rândul persoanelor cu handicap, vor primi aceleași sume de bani, însă timp de un an și jumătate.

Singura condiție impusă angajatorilor este aceea de a menține raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților încadrați, pentru o perioadă de minimum 18 luni. În această situație, vor primi pentru fiecare an de continuare a acestor relații, ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate pentru aceste persoane.

Tinere, Vasluiul te vrea șomer!

de Roxana NĂSTASĂ

Deși unul din scopurile Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui este acela de a preveni șomajul, reprezentanții instituției sunt mai degrabă preocupați să-i anunțe pe absolvenții de liceu că pot fi șomeri. Astfel, după ce s-au „spetit” patru ani la liceu, absolvenții sunt răsplătiți cu o indemnizație de șomaj de 250 de lei timp de șase luni.

În loc să atragă tinerii spre cursuri de calificare sau spre un loc de muncă, cei de la instituție anunță absolvenții intervalul depunerii dosarelor pentru indemnizație, pentru a îngroșa numărul șomerilor în județ.
Din experiența anilor trecuți, potrivit celor de la AJOFM Vaslui, ajung să beneficieze de indemnizație aproximativ 50% din cei ce termină liceul. Suma de care vor beneficia absolvenții șomeri va fi de 250 de lei lunar, timp de șase luni, reprezentând valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau al școlilor de arte și meserii.
Conform unui comunicat remis de cei de la AJOFM Vaslui, absolvenții de liceu promoția 2015 se pot înregistra ca șomeri, în căutarea unui loc de muncă în perioada 1 iunie-20 iulie 2015. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în raza cărora își au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenților de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie.
În situația în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență.
În situația în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) acesta are dreptul să se prezinte la agenția de ocupare cea mai apropriată în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2015.
În situația în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat acesta are obligația de a se prezenta în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2015 deoarece acesta este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal și are situația școlară încheiată la toate materiile. Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (1 iunie – 30 iulie 2015), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.
În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte: act de identitate fotocopie și original, certificat de naștere fotocopie și original, act de studii, adeverința eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau „ clinic sănătos”.
De asemenea, cei ce vor fi șomeri, în afara sumei de 250 de lei lunar vor avea și câtva facilități precum: informare și consiliere profesională gratuită, mediere pentru identificarea unui loc de muncă și formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea.

Sute de elevi la Marșul Absolvenților

de Roxana NĂSTASĂ

Absolvenții de liceu din Vaslui și-au luat, vineri, la revedere de la profesorii care i-au îndrumat timp de patru ani și au răspuns „Prezent“ pentru ultima dată la strigarea catalogului. Îmbrăcați cu robe, însoțiți de profesori, părinți și oameni dragi, elevii claselor a XII-a de la cele șase licee din municipiu au mărșluit pe străzile Vasluiului cu bucurii, emoții și lacrimi.

Absolvenții s-au adunat cu toții în fața Liceului „Mihail Kogălniceanu“ (LMK) de unde au plecat spre Centrul Civic, acolo unde autoritățile locale au organizat manifestarea. După intonarea imnului țării și a imnului Gaudeamus de către Corala „Fantasia“, oficialitățle județului au făcut câteva urări tinerilor, după care directorii de licee au dat sfaturi și au strigat pentru ultima oară fiecare clasă. De asemenea, fiecare director a anunțat șeful de promoție, cel care a predat cheia succesului mai departe elevului cel mai bun de clasa a XI-a. Manifestarea a avut și o parte mai puțin plăcută, în care totul a fost înrerupt întrucât o elevă a leșinat, având o criză de epilepsie pentru care a fost necesară intervenția Ambulanței. Totul s-a sfârșit însă cu bine.

„Iată-ne la acest moment deosebit din viață voastră. Permiteți-mi să vă fac câteva urări. Dragi absolvenți, vă doresc să vă modelați caracterul, să vă propuneți țeluri și să le îndepliniți. Și, să nu uitați să vă întoarceți acasă. Oriunde vă vor îndruma mașii, Vasluiul vă așteaptă cu drag. Să treceți cu bine peste examene și să căutați bucuria în lucrurile simple. Viață frumoasă și drum frumos!”, le-a urat primarul municipiului, Vasile Pavăl celor 1.500 de absolvenți. Urări de bine a avut și președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, care le-a spus tuturor să aibă multă sănătate, succes și mult, mult noroc în viață.
Și prefectul județului, Andrei Puică a avut câteva cuvinte de spus, și, la fel ca și primarul muncipiului Vaslui a recomandat elevilor să nu uite de unde au plecat: „Vă recomand ca indiferent ce faceți, unde ajungeți, să nu uitați de unde ați plecat. Să reveniți în municipiu, în județ, că avem nevoie de voi, avem nevoie de valori și voi sunteți valori”.
După aceste scurte discursuri ale oficialităților, directorii au anunțat șefii de promoție și a fost citită fiecare clasă în parte cu fiecare diriginte, de la fiecare liceu. Șefii de promoție de anul acesta, sunt: Robert Chirilă de la Liceul cu Program Sportiv, care a avut media generală 9.35, Eduard Oțel de la Colegiul Economic „Anghel Rugină”, cu media 9.92, Andreea Alexandra Liviță, cu media 9.99 de la Liceul „Mihail Kogălniceanu”, Gabriela Jianu, cu media 9.90 de la Grupul Școlar Industrial „Ion Mincu”, de la Liceu „Ștefan Procopiu”, Laura Mitrache cu media 10 și de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Roxana Pascal cu media 9.97.
La final, în interpretarea melodiei „Ani de liceu”, elevii au aruncat tocile în sus.

Cum vor autoritatile sa convinga oamenii de afaceri sa angajeze tineri absolventi

Generatia de tineri din 2014 se anunta una fara perspectiva. Tocmai de aceea, autoritatile incearca sa convinga oamenii de afaceri sa angajeze absolventi. Ministerul Fondurilor Europene vrea sa ia bani de la Uniunea Europeana ca sa subventioneze, pentru maximum un an, salariile a mii de tineri care sa lucreze in peste 1.000 de companii.

George lucreaza de sase luni la aceasta spalatorie. Patronul l-a luat direct de pe bancile liceului si l-a invatat meserie. Pentru ca i-ar mai trebui ajutoare, seful sau vrea sa mai angajeze cativa oameni si e interesat de programul european care il ajuta sa plateasca salariile, noteaza Stirile ProTV. “Ar fi benefic si pentru ei, tinerii, pentru ca momentan niciunul nu stie sa faca nimic. Pe mine ma ajuta sa-mi dezvolt afacerea”, sustine Cristi Anghelache, patronul unei spalatorii auto. Ministerul Fondurilor Europene a lansat in dezbatere publica un proiect menit sa ajute firmele sa-si dezvolte afacerile si sa le dea absolventilor sansa de a munci. Concret, firmele care angajeaza absolventi din promotia 2014 vor primi subventii pentru plata salariilor acestora. 900 de lei pe luna pentru cei cu studii medii si 1.300 de lei pe luna pentru cei cu studii superioare. Banii, care vin de la Uniunea Europeana, vor fi acordati cel putin sase luni si cel mult un an. Firmele vor putea renunta la tinerii care nu sunt eficienti, fara sa piarda subventia, care se acorda pentru posturile create. Proiectul o poate ajuta si pe Carmen, patroana unui bistro din capitala, care munceste cot la cot cu angajatii ca sa poata onora comenzile. “Daca tanarul respectiv nu e bun pe postul respectiv, il putem inlocui. Si asta e o chestie buna pentru noi”, crede Carmen Cristescu, patroana unui bistro. 1.000 de firme ar putea primi bani de la Uniunea Europeana. Daca va fi aprobat, proiectul se va aplica din iulie, iar primele plati ar putea fi facute din august.

Programul cu bani europeni nu il anuleaza pe cel initiat din bani publici. In prezent, statul ofera firmelor care angajeaza absolventi lunar, timp de un an, intre 500 si 750 de lei. Acestia nu pot fi concediati un an si jumatate, altfel firmele trebuie sa inapoieze banii.

Sursa: incont.ro

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: