Home / Tag Archives: ajutor somaj

Tag Archives: ajutor somaj

Cum vrea Sevil Shhaideh să scoată vasluienii din statisticile sumbre de la șomaj – Proiecte de 1,5 milioane de euro pentru consilierea profesională a șomerilor de lungă durată din județul Vaslui

Cel mai nou program de finanțare, lansat de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, propune “lapte și miere” pentru vasluienii care se află în șomaj de zeci de ani, pentru persoanele necalificate din mediul rural și pentru cele de etnie romă: cursuri de orientare profesională și activități de zeci de milioane de euro pentru leneșii care n-au poftă de muncă, dar au în buzunare bani din ajutoarele sociale!

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) le-a pus gȃnd rău vasluienilor care s-au obișnuit să stea acasă și să primească, lunar, ajutorul de șomaj. Aceștia vor fi trimiși, în curȃnd, la cursuri de calificare și la bursele de locuri de muncă organizate în cadrul schemei de finanțare “Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare – pentru șomeri și persoane inactive”.

Programul se adresează în special șomerilor de lungă durată, mai exact persoanelor cu vârsta de peste 54 de ani, care vor beneficia de măsuri de consiliere profesională, urmȃnd apoi să își găsească un loc de muncă, pentru ca România să își respecte angajamentele asumate față de Comisia Europeană. Este vorba despre atingerea unei ponderi de 70% a ratei de ocupare a forței de muncă, în cadrul segmentului de populație cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani, comparativ cu valoarea actuală de 64%, până în anul 2020.

Bugetul total disponibil pentru apelul de proiecte lansat de MDRAPFE este de peste 450.700.000 euro, fiind dedicat exclusiv regiunilor mai puțin dezvoltate: Nord – Est, Nord – Vest, Vest, Sud – Vest Oltenia, Centru, Sud – Est și Sud Muntenia. Banii vor fi împărțiți în mod egal între cele șapte regiuni de dezvoltare, regiunea București – Ilfov fiind exclusă de la finanțare.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1,5 milioane euro, ceea ce corespunde unui număr minim de 300 de proiecte ce vor fi finanțate în perioada următoare. Perioada de implementare a unui proiect depus în cadrul prezentului apel de proiecte este de maximum 24 luni.

La ce activități vor participa șomerii vasluieni

Schema de finanțare “Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare – pentru șomeri și persoane inactive” prevede trei categorii de activități pentru persoanele care nu au un loc de muncă, activități ce au în vedere stimularea ocupării, formarea profesională și acompaniamentul.

În vederea asigurării indicatorilor țintă asumați, activitățile de informare și consiliere profesională, precum și activitatea de mediere a muncii se vor desfășura obligatoriu pe toată perioada de implementare a proiectelor aprobate spre finanțare.

Astfel, pentru fiecare lună de implementare a proiectului,  se vor identifica și se vor prezenta persoanelor din grupul țintă cel puțin 30 de noi locuri de muncă vacante și facilitarea a cel puțin 15 interviuri de angajare. În plus, în cadrul fiecărui proiect selectat pentru finanțare se vor organiza cel puțin două burse ale locurilor de muncă.

În ceea ce privește formarea profesională, aceasta va fi realizată de către furnizori de formare profesională autorizați și se va realiza prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare, programe finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire. Programele de formare profesională propuse vor lua în considerare oportunitățile de ocupare din regiunea eligibilă vizată prin proiect și cerințele potențialilor angajatori, beneficiarii finanțării nerambursabile trebuind să demonstreze legătura cu oportunitățile de ocupare din zonă.

Pentru înlesnirea participării participanților din grupul țintă la activitățile proiectului și creșterea gradului de ocupare, sunt prevăzute activități de acompaniament oferite gratuit, mai precis: servicii de asistență (creșă, afterschool, acompaniere) acordată persoanelor aflate în îngrijirea membrului grupului țintă, și servicii de asistență medicală, psihologică și socială. Numărul minim obligatoriu al persoanelor care compun grupului țintă și care beneficiază de sprijin în cadrul proiectului este de 500 persoane.

Cine poate solicita sprijin financiar pentru implementarea activităților

În cadrul acestui apel de proiecte, cererile de finanțare se pot depune în mod individual sau în partenerat de către următoarele categorii de beneficiari eligibili:

 • furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă;

 • furnizori de formare profesională;

 • centre autorizate de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale;

 • asociații și fundații;

 • organizații sindicale;

 • organizații patronale;

 • întreprinderi sociale de inserție;

 • organizații de tineret;

 • furnizori de servicii sociale;

 • Camere de Comerț și Industrie;

 • institute de cercetare în domeniul pieței muncii.

Cheltuielile eligibile sunt cele salariale și contribuțiile sociale cu personalul implicat în implementarea proiectului; cheltuielile cu deplasarea pentru personal propriu și experți implicați în implementarea proiectului; cheltuielile cu servicii pentru organizarea de evenimente și cursuri de formare; subvenții și premii acordate participanților la activitățile proiectelor; cheltuielile cu asigurarea hranei participanților; închirierea de sedii și spații necesare desfășurării activităților asumate în cadrul proiectelor. (Mara GRIGORIU)

Cei aproape 2.000 de șomeri din județ ar putea primi indemnizație mărită!

de Marian Mocanu

Un proiect de lege, aflat în dezbaterea Senatului, ar putea duce la creșterea indemnizațiilor de șomaj cu 50 până la 100 lei/lunar.  Dacă se va aproba, acest act normativ ar duce la majorarea indemnizațiilor a aproape 2.000 de vasluieni și a peste 120.000 din întreaga țară.

Pe masa de lucru a Senatului României se află un proiect legislativ privind majorarea indemnizațiilor de șomaj pentru șomerii aflați în plată.  Majorările prevăzute de proiectul de lege presupun creșterea indemnizației pentru persoanele care au cel puțin un an stagiu de cotizare de la 375 lei la 450 lei. Totodată, persoanele care nu au avut un loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ ar putea beneficia de o majorare de la 250 de lei la 300 de lei pe lună. Proiectul prevede, de asemenea, majorarea cotelor procentuale, diferențiate în funcție de stagiu de cotizare, care se aplică mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.

Astfel, va crește de la 3% la 3,6% pentru persoanele cu stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani, de la 5% la 6% pentru o cotizare de cel puțin 5 ani, de la 7% la 8,6% pentru persoanele care au cotizat cel puțin 10 ani și de la 10% la 12% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani. Prin aceste majorări ar putea crește indemnizațiile primite de persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de un an.

Inițiatorii proiectului de lege spun că prin aprobarea acestei măsuri se crează premisele pentru indexarea periodică a Indicatorului Social de Referință (ISR), cu care sunt calculate majoritatea veniturilor sociale, adică venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinței, alocația de stat pentru copii, alocația de plasament și ajutorul de șomaj.

În județul Vaslui, rata șomajului se cifrează în jurul a zece la sută din totalul populației active. Conform unor cifre oficiale, peste 88% dintre aceștia sunt neindemnizați, fiind, și din acest punct de vedere, pe unul din locurile din locurile „fruntașe” la nivel național.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: