Home / Tag Archives: angajare

Tag Archives: angajare

Spitalul „Beldiman” angajează personal medical și de îngrijire

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad este nevoit să angajeze asistenți medicali și infirmiere. Lipsa acută de personal la spitalul bârlădean obligă conducerea instituției să organizeze concurs în următoarea perioadă pentru ocuparea mai multor posturi: patru de asistenți medicali, două de infirmiere, două de îngrijitoare și un supraveghetor.

Salariații nu mai acceptă să fie detașați la un alt loc de muncă, într-o altă secție, doar pe vorbe, fără nicio dispoziție scrisă. Drept urmare, chiar dacă fondul de salarii depășește 90% din bugetul instituției, spitalul nu poate funcționa cu un deficit evident de personal.

Până pe data de 23 decembrie, toți cei care vor să ocupe un post din cele scoase la concurs de Spitalul „Beldiman” pot să-și depună dosarele de înscriere. Prioritară pentru unitatea sanitară bârlădeană, este angajarea unui asistent generalist în secția Psihiatrie, a doi asistenți generaliști în secția Chirurgie generală – Chirurgie plastică, a unui asistent generalist în Ambulatoriul integrat, la cabinetul de Chirurgie generală, a unei infirmiere pentru compartimentul Nefrologie, a unei infirmiere pentru secția Chirurgie generală-chirurgie plastică, a unei îngrijitoare pentru secția Psihiatrie, a unei îngrijitoare pentru secția Chirurgie generală – Chirurgie plastică și a unui supraveghetor al bolnavilor psihic, pentru secția Psihiatrie.

Proba scrisă va avea loc pe 6 ianuarie 2020, proba practică pe 9 ianuarie 2020, iar interviul este programat pe 14 ianuarie, pentru o parte din posturi, iar pentru o alta, pe 9 ianuarie. (Mihaela NICULESCU)

1.205 persoane angajate prin intermediul AJOFM Vaslui în primele trei luni ale anului 2019

În primele trei luni ale anului 2019, prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, au fost încadrate în muncă 1205 persoane.

Din totalul persoanelor ocupate până la data de referință, 624 au peste 45 de ani, 261 au vârsta cuprinsă între 35 și 45 de ani, 150 au între 25 și 35 de ani, iar 170 sunt tineri sub 25 de ani. În funcție de rezidență, din totalul persoanelor încadrate în muncă, 571 provin din mediul urban, iar 634 persoane sunt din mediul rural.

Din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii profesionale (454), urmate de cele cu studii gimnaziale (379). Numărul celor cu studii primare este de 17, numărul celor cu studii liceale si postliceale este de 174 iar cei cu studii universitare sunt în număr de 54.

Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în baza de date a agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază au domiciliul sau reședința beneficiază de pachete personalizate de măsuri active prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată și completată. (G.P)

Vasluienii se pot angaja în Spania, la cules de fructe

O firmă din regiunea Huelva, localitatea Lepe-Huelva (Spania), oferă 50 locuri de muncă în agricultură. Vasluienii interesați vor trebui să lucreze în câmp, la cules de căpșuni, nectarine, afine etc.

Programul de lucru este între 8.00 și 15.00, cu pauză de masă de o jumătate de oră. Se oferă 38 de euro net/zi. Angajatorul oferă cazare contra cost pentru 40 euro/lună. Transportul (dus) va fi plătit de lucrător, iar transportul (de reîntoarcere) va fi plătit de companie (la terminarea contractului).

Nu se solicită cunoașterea unei limbi străine. Campania va dura între 20 februarie și 20 iunie.

Persoanele cu domiciliul în județul Vaslui, care corespund cerințelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze consilierului EURES, Laura Toporascu, din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, la telefon 0235/318184, 0733975394, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate. Înscrierea în baza de date pentru munca în străinatate se realizeaza pe baza următoarelor documente: cererea tip (se completează la sediul agenției), copie act identitate, CV, adeverință medicală “apt pentru muncă”.

Persoanele selectate vor fi contactate de către angajator. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 20.02.2019. (G.P)

Cum pot șomerii vasluieni să se angajeze mai ușor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui le reamintește vasluienilor care sunt măsurile active prin care șansele lor de a se angaja cresc.

Una din abordări o reprezintă serviciile specializate.

Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru persoanele înscrise în baza de date a ANOFM. În cadrul acestei activități fiecărei persoane și se întocmește planul individual de mediere.

Informarea și consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă,care au ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil; îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă pentru persoanele cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu și foarte greu ca urmare a profilării după încadrarea în muncă pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.

Evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal este cel de-al treilea serviciu specializat aflat la îndemâna vasluienilor. Accesul la serviciile gratuite de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, acordate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere, în situația în care, în cadrul acestor activități, se constată că persoanele nu dețin certificat de competențe profesionale, calificare sau absolvire pentru unitățile de competențe, ocupația ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competențelor profesionale și nu au eventuale restricții medicale cu privire la acestea.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere. Participarea la programe de formare profesională se realizează gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM-urilor și asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii.

Acordarea de prime șomerilor care se încadrează în muncă este o altă direcție prin care autoritățile vin în sprijinul vasluienilor.

Șomerii înregistrați la agenția pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pe o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior înregistrării în baza de date a agenției pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei. Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare (mobilitate).

Persoanele care primesc indemnizația de șomaj în perioada prevăzută de lege și care se angajează, cu normă întreagă și ca urmare a angajării beneficiază, din momentul angajării până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizație de șomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 30% din indemnizația de șomaj stabilită și, după caz, recalculată conform legii, pentru completarea veniturilor salariale.

Se mai acordă prime de mobilitate, inclusiv șomerilor de lungă durată (prima de încadrare și prima de instalare. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, beneficiază de o primă de încadrare al cărei cuantum se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de instalare.

Primesc drept primă de instalare 12.500 lei persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul/ reședința. Suma de 15.500 de lei se acordă pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere. În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare, în cuantumurile enunțate mai sus, se acordă în două tranșe: 50% din suma stabilită, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat: 3.500 lei pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau reședința; 6.500 lei atât în cazul persoanelor care își schimbă domiciliul sau reședința și sunt însoțite de membrii familiei, cât și în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere; 3.500 lei pentru fiecare soț care îndeplinește condițiile pentru acordarea primei de instalare.

Prima de instalare, stabilită prin excepțiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Prima de încadrare și prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de 36 de luni.Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.Prima de relocare nu se cumulează cu prima de încadrare, cu prima de instalare sau cu prima de activare.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.

Prima de inserție stabilită în cuantumul de mai sus se acordă în două tranșe, astfel: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. (G.P)

Vineri are loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă în județul Vaslui

AJOFM Vaslui va organiza vineri, 20 aprilie, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, când persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor avea șansa de a intra pe piața muncii.

Vasluienii vor trebui să se prezinte la sediul Centrului de Resurse Județean pentru Asistență Educațională, situat pe strada Donici, nr. 2. Pentru bârlădeni evenimentul va fi găzduit de Centrul Militar, pe strada 1 Decembrie, nr. 25. Hușenii sunt așteptați la Casa Armatei, pe strada General Teleman, nr. 6.

Obiectivul principal îl constituie creșterea gradului de ocupare, prin întâlnirea directa a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condițiile unei concurente loiale și transparente, care să permită realizarea unui echilibru intre acestea în timpul cel mai scurt. Bursa Generală a Locurilor de Muncă reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de munca interesați de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de munca, pentru a putea astfel sa aleagă un loc de munca, conform pregătirii lor profesionale, sau în ultima instanță, să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung.

Agenții economici care vor participa la eveniment vor avea prilejul să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, in funcție de cerințele concrete ale locului de munca pe care îl oferă.

Pentru rezervarea standurilor agenții economici interesați se pot adresa la la sediul AJOFM Vaslui. (G.P)

1.500 de lei pentru absolvenții care se angajează

De anul acesta absolvenții pot beneficia de o primă de inserție dacă se angajează în maximum două luni de la finalizarea studiilor

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire se înregistrează la agențiile locale pentru ocuparea forței de muncă din județul Vaslui și se angajează cu normă întreagă pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiază, de o primă de inserție (1.500 lei) egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării. Acești bani se vor acorda în două tranșe egale, prima tranșă la data angajării iar a doua după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

„Prima va fi menținută și în situația în care încetează raportul de muncă sau de serviciu în timpul primului an de la angajare, numai dacă în termen de 30 de zile beneficiarul începe un nou serviciu la un alt angajator, cu normă întreagă, tot pentru o perioada mai mare de 12 luni”, ne-a declarat Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui.

Nu primesc primă de inserție elevii care la data absolvirii aveau raporturi de muncă sau de serviciu și nici cei care se încadrează la angajatori cu care au mai avut raporturi de muncă în ultimii doi ani. Potrivit AJOFM Vaslui, la noi în județ, până în prezent, au fost acordate două astfel de prime. (Cristian DIMA)

 

Ucenicia la locul de muncă, o soluție pentru angajatorii vasluieni

Angajatorii din județul Vaslui au de câștigat dacă încheie contracte de ucenicie. Pot beneficia la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de 1.125 lei/lună, pe toată durata programului de ucenicie (între 12 și 36 luni).

Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenție. În vederea încheierii convenției angajatorii depun actul de identitate al ucenicului, în copie și contractul de ucenicie, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, în copie. Convenția se încheie pentru fiecare contract de ucenicie.

Suma lunară se acordă angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum și pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului numai dacă angajatorul face dovada implementării planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare.

Susținerea și promovarea examenul de absolvire, pentru obținerea certificatului de calificare profesională se realizează în conformitate cu prevederile privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Examenul de absolvire a programului de calificare este organizat de către comisia de autorizare, în urma căruia, ucenicul primește un Certificat de calificare cu recunoaștere națională.

Angajatorii care doresc să organizeze activități de ucenicie au îndatorirea să comunice agențiilor pentru ocuparea forței de muncă județene, în a căror rază teritorială își au sediul, respectiv domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin încheierea de contracte de ucenicie, în termen de 5 zile de la vacantare. Comunicarea se face prin completarea de către angajator a unui formular tipizat, pus la dispoziție de către AJOFM Vaslui.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular; este încheiat pe durată determinată; în temeiul acestuia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, și se înregistrează în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de muncă județean, și de asemenea, și în REVISAL, anterior începerii uceniciei.

Pe lângă elementele obligatorii ale contractului individual de muncă, contractul de ucenicie cuprinde și clauze referitoare la denumirea calificării pe care urmează să o dobândească ucenicul; denumirea furnizorului de formare care desfășoară programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă; numele coordonatorului de ucenicie și calificarea acestuia (desemnarea coordonatorului revine angajatorului din cadrul personalului propriu); locul/locurile în care se desfășoară activitatea de formare profesională; durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă; obligațiile suplimentare ale angajatorului; obligațiile ucenicului; alte clauze, potrivit legii.

Angajatorul se obliga sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le conferă un contract de muncă încheiat pe durată determinată proporțional cu timpul lucrat; să asigure ucenicului pregătirea practică necesară calificării în care ucenicul se formează profesional; să asigure ucenicului accesul la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților; să asigure finanțarea programului de formare profesională a ucenicului, dacă acest program nu este finanțat din alte surse.

Ucenicul se obliga sa desfășoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; să participe la pregătirea teoretică și practică corespunzătoare programului de formare profesională, finalizat cu certificat de calificare profesională a adulților, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare; să susțină și să promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică și practică, pentru obținerea certificatului de calificare profesională.

Salariatul care are calitatea de coordonator de ucenicie este calificat pentru practicarea ocupației sau, după caz, a activității pentru care se organizează programul de ucenicie; practică ocupația sau, după caz, activitatea pentru care se organizează programul de ucenicie; are o experiență de muncă în ultimii 5 ani din care cel puțin 2 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia; nu are cazier judiciar; este apt din punct de vedere fizic și psihic. Trebuie să colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formării profesionale a ucenicului; să elaboreze împreună cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupațional corespunzător ocupației; să îndrume ucenicul și să supravegheze punerea în aplicare a planului de activitate, prevăzut la lit. b); să elaboreze lunar, pe baza planului de activitate, raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4. Examenul de absolvire a programului de calificare este organizat de către comisia de autorizare, în urma căruia, ucenicul primește un Certificat de calificare cu recunoaștere națională.

Pentru a participa la un program de ucenicie, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze în baza de date a AJOFM Vaslui, prezentând actul de identitate, în original și în copie; actele de studii și de calificare, în original și copie; adeverință medicală din care să rezulte că persoana este aptă de muncă sau are eventuale restricții medicale.

Pentru a beneficia de un program de ucenicie, persoana înregistrată depune la AJOFM Vaslui o cerere. Modelul cererii este standardizat și pus la dispoziție de agenție.

Documentele necesare pentru încheierea contractului de ucenicie sunt actul de identitate, în original și în copie; certificatul de naștere, în original și în copie; copii legalizate ale actelor de studii care atestă îndeplinirea condițiilor de acces la formare profesională prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevăzute de legislația în vigoare; certificat medical care atestă faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii în care se organizează ucenicia; dispoziția de repartizare de la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă, în copie, contractul de formare profesională.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui, la telefon 0235/318.184 sau e-mail: ajofm@vs.anofm.ro (G.P)

AJOFM oferă prime în valoare de 500 de lei celor care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni

În anumite condiții, șomerii pot beneficia de o primă de activare de 500 de lei, neimpozabilă.

Șomerii înregistrați la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de aceasta primă.

Nu beneficiază de această primă persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni. Nici cele care se încadrează în muncă, conform legii, pe perioadă determinată de cel mult 3 luni, iar ulterior încadrării în muncă se schimbă durata încadrării în muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni sau nedeterminată. Nu vor primi cei 500 de lei nici persoanele care beneficiază de prima de încadrare.

Prima poate fi revendicată în cel mult 30 de zile de la data angajării. (G.P)

Se caută polițiști

Astăzi s-a dat startul angajărilor din sursă externă și reîncadrărilor de personal, în vederea completării deficitului de personal existent la nivelul Poliției Române. Sursa de recrutare pentru concursuri este formată din persoanele care au avut calitatea de agent sau ofițer de poliție și pot fi reîncadrate, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. 2 ind. 1 din Legea 360/2002 din Statutul Polițistului cu modificările și completările ulterioare, după încetarea raporturilor de serviciu din diferite motive (la cerere, prin demisie, numirea într-o altă funcție publică, pierderea capacității temporare de muncă sau în urma reorganizărilor instituționale) și care au studii corespunzătoare cerințelor postului, respectiv îndeplinesc cumulativ condițiile legale.

De asemenea, persoanele care doresc să devină agenți de poliție se pot înscrie la concursul organizat. Înscrierile se vor face la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui în perioada 3 – 7 octombrie. Concursul va fi susținut în ziua de 19 noiembrie. Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui i-au fost repartizate 63 de posturi pentru încadrare din sursă externă (agenți de poliție) și două posturi pentru ocupare prin concurs de către foști angajați ai poliției (un post de ofițer de poliție și unul de agent de poliție). Din totalul celor 63 de posturi destinate încadrării directe, 5 sunt de agenți de poliție rutieră, 4 de agenți de ordine publică în mediul urban, 51 de agenți de ordine publică în mediul rural – ajutori șef post și 3 agenți conductori câini.

Condițiile ce trebuie îndeplinite de către candidați, calendarul întregii activități, tematica și bibliografia, precum și alte date de interes, se vor găsi pe site-ul https://vs.politiaromana.ro, la secțiunea Carieră, începând cu data de 01 octombrie. (G.P)

Ce trebuie să știe angajatorii care vor să încadreze în muncă elevi și studenți

Asociația Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui oferă angajatorilor clarificări cu privire la posibilitatea de a beneficia de un stimulent financiar prin angajarea elevilor și studenților. Conform prevederilor legale legate de stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare (și anume de 250 lei), pentru fiecare elev și student angajat.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din Bugetul Asigurărilor pentru șomaj. Diferența dintre stimulentul financiar lunar acordat și salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanței se suportă de către angajator din fonduri proprii. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorii trebuie să încheie pe perioada vacanțelor cu elevii sau studenții, un contract individual de muncă pe durată determinată cu normă întreagă sau timp parțial sau un contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

Stimulentul financiar lunar se acordă angajatorilor care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada de vacanță, de la data începerii perioadei de vacanță, stabilită potrivit legii, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată sau, după caz, de la data încadrării în muncă a elevilor/studenților în situația în care încadrarea în muncă a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanță stabilite potrivit legii și până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanță în care au fost încadrați în muncă elevii și studenții respectivi.

Nu beneficiază de acest stimulent financiar:

– angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii pentru elevii și studenții respectivi;

– angajatorii care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorul trebuie să încheie cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenților aflați în vacanță o convenție.

Angajatorii interesați de această facilitate trebuie sa depună la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui o cerere însoțită de următoarele documente:

– tabel nominal cu studenții și elevii încadrați în muncă pe perioada vacanței;

– adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau după caz, student, și urmează cursurile într-o instituție de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii (în cuprinsul adeverinței se precizează în mod expres perioada de vacanță);

– actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

– copia contractului de muncă;

– declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că acesta nu se afla în una din situațiile care nu îi permit să beneficieze de această facilitate;

– dispoziția de repartizare pe locul de muncă anunțat vacant de angajator, pentru elevul/studentul angajat, eliberata de ALOFM în raza căreia își are acesta domiciliul.

În vederea completării dosarului pentru solicitarea subvenției, angajatorii pot ridica de la sediul AJOFM Vaslui următoarele documente: cererea, convenția, tabel nominal cuprinzând elevii sau/și studenții încadrați în muncă pe perioada vacanțelor, declarația pe propria răspundere a angajatorului.

Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenții în cauză pe perioada de vacanță din luna respectivă fără a depăși numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru.

Premergător angajării elevilor/studenților, angajatorii trebuie să depună, la AJOFM Vaslui, situația locurilor de muncă vacante pentru această categorie de persoane, iar elevii/studenții să fie înregistrați în evidența agenției ca persoane în căutare de loc de muncă. Pentru acest lucru, elevii/studenții vor depune următoarele documente:

– copie act identitate

– adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

Angajatorii interesați se pot adresa pentru informații suplimentare Agenției Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, str. Spiru Haret , nr. 5, telefon: 0235/318184.  (George PROCA)

Vreti un salariu mai mare cu 30% si chiria platita pe un an? “Pachetul de relocare”, oferit de companii, un fenomen de amploare. Harta oraselor care cauta specialisti

Mutati-va intr-un alt oras din Romania. Cu aceasta oferta vin companiile, atunci cand nu mai gasesc specialisti in zona in care dezvolta afaceri. Fenomenul mutarii fortei de munca, a luat amploare, in ultimii ani, in randul firmelor din Bucuresti, si din vestul tarii.

Suzana, angajata unei companii care ofera solutii de externalizare a serviciilor, este de trei luni la Sibiu. A lasat Bucurestiul si este multumita de alegerea facuta, chiar daca logodnicul ei nu si-a gasit inca un loc de munca. Alexandru, specialist in training, a fost mutat de compania lui din Sibiu, la Cluj, apoi in Capitala, unde sta deja de un an. Ca sa fie cat mai convingatoare, firma ii ofera angajatului un asa numit pachet de relocare, menit sa faca mai usoara mutarea in alt oras.

Pachetul de relocare contine mai multe avantaje pentru angajati. De pilda, compania poate acoperi toate cheltuielile cu mutatul mobilei, dar si chiria pe parcursul unui an intreg. Cel mai important beneficiu este insa cresterea salariala care poate ajunge si pana la 30%. Elena Antoneac, specialist in resurse umane: “Fenomenul acesta al relocarii nationale a devenit din ce in ce mai interesant in ultimii 2-3 ani pentru ca investitorii au inceput sa vina tot mai multi si se duce batalia pentru resursa umana.” Vladimir Starescu, reprezentantul unei companii: “Oameni care erau foarte bine scoliti si cu experienta pe care ii aveam deja in Bucuresti am incercat sa-i ducem in Brasov si Sibiu. Unii au ales sa se relocheze cu familiile.”

Specialistii in resurse umane au facut si o harta cu orasele in care sunt mutati de firme cei mai multi angajati romani. In fruntea listei se afla Capitala, unde ajung specialisti in IT, telecomunicatii, comert si domeniul bancar, apoi orasele Sibiu, Brasov sau Iasi. Din urma vine puternic si Clujul, care a devenit pentru specialistii in IT un fel de Napoca Valey, dupa modelul Silicon Valey din Statele Unite.

Sursa: incont.ro

Cum vor autoritatile sa convinga oamenii de afaceri sa angajeze tineri absolventi

Generatia de tineri din 2014 se anunta una fara perspectiva. Tocmai de aceea, autoritatile incearca sa convinga oamenii de afaceri sa angajeze absolventi. Ministerul Fondurilor Europene vrea sa ia bani de la Uniunea Europeana ca sa subventioneze, pentru maximum un an, salariile a mii de tineri care sa lucreze in peste 1.000 de companii.

George lucreaza de sase luni la aceasta spalatorie. Patronul l-a luat direct de pe bancile liceului si l-a invatat meserie. Pentru ca i-ar mai trebui ajutoare, seful sau vrea sa mai angajeze cativa oameni si e interesat de programul european care il ajuta sa plateasca salariile, noteaza Stirile ProTV. “Ar fi benefic si pentru ei, tinerii, pentru ca momentan niciunul nu stie sa faca nimic. Pe mine ma ajuta sa-mi dezvolt afacerea”, sustine Cristi Anghelache, patronul unei spalatorii auto. Ministerul Fondurilor Europene a lansat in dezbatere publica un proiect menit sa ajute firmele sa-si dezvolte afacerile si sa le dea absolventilor sansa de a munci. Concret, firmele care angajeaza absolventi din promotia 2014 vor primi subventii pentru plata salariilor acestora. 900 de lei pe luna pentru cei cu studii medii si 1.300 de lei pe luna pentru cei cu studii superioare. Banii, care vin de la Uniunea Europeana, vor fi acordati cel putin sase luni si cel mult un an. Firmele vor putea renunta la tinerii care nu sunt eficienti, fara sa piarda subventia, care se acorda pentru posturile create. Proiectul o poate ajuta si pe Carmen, patroana unui bistro din capitala, care munceste cot la cot cu angajatii ca sa poata onora comenzile. “Daca tanarul respectiv nu e bun pe postul respectiv, il putem inlocui. Si asta e o chestie buna pentru noi”, crede Carmen Cristescu, patroana unui bistro. 1.000 de firme ar putea primi bani de la Uniunea Europeana. Daca va fi aprobat, proiectul se va aplica din iulie, iar primele plati ar putea fi facute din august.

Programul cu bani europeni nu il anuleaza pe cel initiat din bani publici. In prezent, statul ofera firmelor care angajeaza absolventi lunar, timp de un an, intre 500 si 750 de lei. Acestia nu pot fi concediati un an si jumatate, altfel firmele trebuie sa inapoieze banii.

Sursa: incont.ro

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: