Home / Tag Archives: burse

Tag Archives: burse

Primăria Vaslui a cheltuit 17 milioane de lei pentru lucrări de reparații la școli

de Dănuț CIOBANU

Primăria Vaslui a alocat în 2019 suma de 17 milioane de lei pentru reparații la școli. Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, spune că învățământul este un sector vital pentru comunitate, iar rezultatele investiției se văd în rezultatele bune la învățătură. Tot de la bugetul local, municipalitatea finanțează 4.144 burse școlare.

În cursul anului 2019, Primăria Vaslui a investit 17 milioane de lei în lucrările de reparații la unitățile de învățământ. Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a precizat că rezultatele acestor investiții se văd în rezultatele foarte bune la învățătură obținute de elevi. Sunt în țară UAT-uri care de la bugetele locale nu au dat niciun leu pentru reparații. Când deschid discuția la nivel central, toți îmi spun că e foarte bine ce facem. Educația este o zonă foarte importantă și toți trebuie să îi acordăm atenția cuvenită. Sunt convins că mulți din acești copii vor reveni la un moment dat înapoi în Vaslui”, a spus Vasile Pavăl.

Pe lângă fondurile alocate pentru repararea școlilor, bugetul local al municipiului Vaslui mai finanțează un număr mare de burse școlare. Astfel, se vor acorda 4.144 burse (de performanță, de merit, de studiu și burse de ajutor social), pentru elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din municipiul Vaslui, aferente anului 2019-2020, din care: 59 burse de performanță; 3.084 burse de merit; 228 burse de studiu; 773 burse de ajutor social. Cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar este următorul: bursa de performanță este de 350 lei/lună; bursa de merit este de 80 lei/lună; bursa de studiu este de 70 lei/lună; bursa de ajutor social este de 60 lei/lună. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Vaslui.

Ca și număr de elevi care încasează burse suntem pe primul loc în Moldova. La anul vom analiza situația burselor și vom veni cu propuneri în ceea ce privește procedura de acordare, precum și cuantumul unor burse”, a precizat Vasile Pavăl.

Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII, la cursurile de zi ale anului școlar curent, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vaslui. Primesc burse elevii care au media la purtare 10/calificativul „FB” în semestrul pentru care se acordă bursa și care îndeplinesc criteriile prevăzute în regulament, indiferent de domiciliul sau reședința acestora. Bursele se plătesc lunar în limita fondurilor aprobate cu această destinație pe perioada cursurilor școlare, nefiind inclusă vacanța de vară.

Consiliul Local Vaslui va acorda 4.144 burse școlare

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba în următoarea ședință numărul și cuantumul burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. De asemenea, consilierii locali vor adopta completarea regulamentului de acordare a burselor școlare în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Vaslui.

Astfel, se vor acorda în noul an școlar un număr de 4.144 burse (de performanță, de merit, de studiu și burse de ajutor social), pentru elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din municipiul Vaslui, aferente anului 2019-2020, din care: 59 burse de performanță; 3.084 burse de merit; 228 burse de studiu; 773 burse de ajutor social. Cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) este următorul: bursa de performanță este de 350 lei/lună; bursa de merit este de 80 lei/lună; bursa de studiu este de 70 lei/lună; bursa de ajutor social este de 60 lei/lună.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Vaslui aferent anului 2018. Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII, la cursurile de zi ale anului școlar curent, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vaslui. Primesc burse elevii care au media la purtare 10/calificativul «FB» în semestrul pentru care se acordă bursa și care îndeplinesc criteriile prevăzute în regulament, indiferent de domiciliul sau reședința acestora. Bursele se plătesc lunar în limita fondurilor aprobate cu această destinație pe perioada cursurilor școlare, nefiind inclusă vacanța de vară. (Dănuț CIOBANU)

Burse mai mari pentru elevii buni la învățătură din Municipiul Vaslui

de Cristian DIMA

Autoritățile locale majorează bursele elevilor care au rezultate bune și foarte bune la învățătură.

Majorarea cuantumului burselor de performanță și a burselor de merit pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal din Municipiul Vaslui, aferente anului școlar 2017-2018, va fi supusă aprobării Consiliului Local Vaslui, în ședința de astăzi. Autoritățile locale stimulează elevii buni la învățătură majorând bursa de performanță de la 100 lei la 300 lei/elev/lună, iar pe cea de merit de la 50 lei la 60 lei/elev/lună. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Vaslui aferent anului 2018.

Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII la cursurile de zi ale anului școlar 2017-2018 într-o unitate de învățământ de stat, de pe raza Municipiului Vaslui.

Bursele de performanță se acordă elevilor dacă au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) sau dacă s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale. Bursa de performanță se acordă și elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național organizate de METCS.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. Pentru a obține bursă de merit elevii trebuie să aibă media generală cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare.

Primesc burse de merit și elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS, precum și cei care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor sau concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de METCS.

Pentru anul școlar 2017-2018, autoritățile locale vasluiene vor acorda lunar 50 burse de performanță și 3.259 burse de merit.

Burse școlare pentru elevi

de Marian Mocanu

Elevii din municipiul Vaslui vor primi și în acest an școlar burse. La următoarea ședință de Consiliu Local se va discuta o hotărâre în acest sens. De burse urmează a beneficia nu mai puțin de 3.404 elevi, cei mai mulți, 2.142, urmând a fi recompensați cu burse de merit în cuantum de 50 lei pe lună. Nu au fost uitați nici elevii cu rezultate deosebite la învățătură, 73 de olimpici urmând a primi câte 100 lei, dar nici elevii provenind din familii sărace, aceștia urmând a primi burse de studiu sau sociale.

La ședința de Consiliu Local a Municipiului Vaslui de joi consilierii urmează să aprobe o hotărâre prin care se acordă burse școlare în anul 2015 – 2016 pentru elevii ce frecventează învățământul preuniversitar de stat. În acest an școlar se vor acorda nu mai puțin de 3.404 burse de performanță, de merit, de studiu sau burse sociale, mai mult de un sfert din totalul elevilor care frecventează instituțiile de învățământ de stat preuniversitar la școlile și liceele din municipiul Vaslui.

Efortul bugetar al municipalității va fi de 1,45 milioane lei, bani proveniți din sumele defalcate din Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), ce urmează a fi primiți pe parcursul anului de Primăria Vaslui. Cele mai multe astfel de burse, 2.142, vor fi de merit și urmează a fi acordate elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, respectiv care au obținut media generală cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior și în primul semestru al anului școlar sau au au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale sau alte concursuri inclusiv culturale, sportive sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ( M.E.C.T.S.). Cuantumul acestei burse de merit este de 50 lei lunar. Elevii care au excelat sau vor excela pe parcursul acestui an școlar vor beneficia de burse de performanță. Este vorba de 73 de burse în cuantum de 100 lei/lunar pentru fiecare din elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale ori s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale. Printre beneficiarii acestei burse de performanță sunt și elevi care au obținut locurile I, II și III la etapele naționale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național organizate de Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului.

Pe lângă acești elevi merituoși, recompensați pentru rezultate deosebite la învățătură, vor mai primi burse de studiu sau sociale și alți școlari, cu o situație materială deosebită, pentru a fi încurajați să frecventeze orele de curs. Vor fi acordate 678 burse de studiu, în cuantum de 50 lei/lunar elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care au media generală peste 7 și nota 10 la purtare pe semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional bursele de studiu se acordă din semestrul II, restul elevilor urmând a beneficia de acest ajutor financiar începând cu semestrul I al acestui an școlar. Primăria Vaslui va acorda în acest an 511 burse de ajutor social, de 40 lei/lunar, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. Bursele de ajutor social se acordă orfanilor sau bolnavilor de TBC, care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, celor care au sindrom de malabsorbție grav, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor. Se mai acordă burse de ajutor social și elevilor din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, dacă aceștia nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, ori elevilor proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: nu realizează venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50 % din salariul minim net pe economie și nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp. Bursele de ajutor social se pot acorda o dată pe an, ocazional, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie. Pentru a beneficia de burse de ajutor social, trebuie depuse cereri în acest sens, de către părinți sau susținătorii legali, la unitatea de învățământ unde este înscris elevul. Și în cazul burselor de studiu, și a celor de ajutor social, acestea pot fi retrase, dacă elevii beneficiari nu obțin rezultatele la învățătură cerute sau cumulează absențe.

Finanțare complementară da, burse ba

de Roxana NĂSTASĂ

Ieri, în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, inspectorul școlar general adjunct din cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui, prof. Narcis Aprodu, a prezentat o situație a burselor din județ și a finanțării complementare.

Interesant este că în municipiul reședință de județ elevii merituoși nu sunt stimulați în niciun fel. Cei de la școlile și liceele din Vaslui, care s-au spetit să învețe, n-au văzut nicio bursă de vreo trei ani. Asta în condițiile în care Vasluiul stă cel mai bine la finanțare complementară, bugetul alocat de primărie pentru anul 2014 pentru unitățile de învățământ din Vaslui fiind de 4.438.705 lei. Cele mai multe investiții s-au realizat la Liceul cu Program Sportiv, Grădinița nr. 3, Grădinița nr. 8 și Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui.
Pentru elevii din Bârlad, Huși și Negrești, primăriile au găsit bani de burse, elevii de top fiind stimulați să performeze în continuare.
„În primul semestru al anului acesta, s-au acordat 49 de burse de performanță în județ, burse de merit s-au acordat 492, burse de studiu 164 și burse de ajutor social 1.235. De acestea au beneficiat elevi din Bârlad, Huși, Negrești și din mediul rural. O mare parte dintre burse sunt acordate copiilor de la școli din mediul rural. Este vorba despre elevi din Blăgești, Ivănești, Gherghești și Lipovăț, semn că și în școlile de la sate se poate face învățământ de performanță”, a declarat Narcis Aprodu.
Așadar, deși elevii din Vaslui depun eforturi considerabile, aducând diverse rezultate pozitive și premii de la olimpiade și concursuri, făcând întreg orașul mândru, nu primesc burse pe motiv că nu sunt bani. De exemplu, în anul școlar trecut, la Liceul “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, peste 530 de elevi erau potențiali beneficiari ai stimulentelor de merit, având mediile generale între 9 și 10, tot de la acest liceu opt copii întorcându-se cu premii mari de la olimpiadele naționale. Din păcate însă, Consiliul Local nu are bani pentru ei. La Bârlad, Huși și Negrești lucrurile sunt diferite, consiliile locale găsind fonduri și pentru elevii de top.
Busele de performanță se acordă elevilor care au obținut locul I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației, iar cele de merit și de studiu se acordă în funcție de rezulatatele obținute la învățătură.

Elevii de top nu vor primi burse nici anul acesta

de Roxana NĂSTASĂ

Elevii vasluieni care au obținut rezultate deosebite la învățătură nu au mai fost recompensați cu burse de doi ani. Nici anul acesta, din câte se pare, Consiliul Local Vaslui nu a găsit bani pentru acest lucru, spre deosebire de consiliile locale din Huși și Bârlad.

Deși depun eforturi considerabile și aduc rezultate și premii, făcând întreg orașul mândru, elevii vasluieni nu mai primesc burse deloc, pe motiv că bugetul local nu suportă acest lucru. Dacă până acum câțiva ani erau încurajați cu niște sume, ce-i drept, derizorii, să țină sus ștacheta rezultatelor bune, acum nici urmă de așa ceva.

De exemplu, la Liceul „Mihail Kogălniceanu” (LMK) Vaslui, la finele anului școlar trecut învățau peste 534 de potențiali beneficiari ai stimulentelor pentru merit, copii cu medii generale între 9 și 10. În plus, LMK a dat județului Vaslui peste opt premii mari la olimpiadele naționale. Anul acesta, conform directorului instituției de învățământ, Cătălin Ignat, potențiali beneficiari sunt tot la fel de mulți mulți, dar din păcate Primăria le-a transmis să nu centralizeze nimic, că nu sunt bani de burse.

„La noi la liceu sunt foarte mulți cu medii peste 9, aproape jumătate de liceu, însă nu se dau burse. Nu am centralizat nimic pentru că ni s-a transmis de la primărie că nu sunt bani pentru așa ceva în bugetul local. Sunt și elevi cu media 10 care nu iau nimic și elevi cu posibilități financiare reduse. Ar trebui premiați în vreun fel acești elevi, dar deocamdată asta e situația. Încercăm noi să-i motivăm” a declarat Cătălin Ignat.
Nici în anii anteriori consilierii nu au părut prea preocupați de soarta tinerilor cu rezultate deosebite: bursele acordate au fost în valoare de doar 30 – 35 de lei de persoană, bani cu care abia cumperi o carte bună.

În schimb, la Bârlad și Huși, Consiliile Locale au acordat elevilor burse de performanță, de merit și de studiu, având buget și pentru ei.

Pe județ, situația prezentată de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui menționează că în anul școlar 2013-2014, în primul semestru, primăriile din județ au plătit 52 de burse de performanță, 249 de merit și 138 de studiu. În același an, dar în al doilea semestru, primăriile au acordat 52 de burse de performanță, 432 de merit și 192 de studiu.

Bursele de performanță se acordă elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației, iar cele de merit și de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.

Cele de merit pentru elevii cu rezultate bune la olimpiadele județene și la concursurile tehnice organizate de Ministerul Educației și celor care au media generală de minim 8,5.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care au media generală peste 7.

Burse pentru elevii „N.N. Tonitza”

Respectând o tradiție care durează de ani de zile, și la acest sfârșit de an școlar, cei mai buni elevi ai Școlii de Muzică și Arte Plastice din Bârlad au primit burse de merit din partea Fundației Culturale „Dr. Clara Constantinescu”, în cadrul unei festivități care a avut loc vineri, 20 iunie.

Cel care a înmânat diplomele și bursele a fost primarul Constantin Constantinescu, cel care este și președintele fundației.

Este al 12-lea an consecutiv în care fundația pe care o reprezint este alături de cei mai talentați elevi ai școlii de Muzică și Arte Plastice. La fiecare sfârșit de an școlar sunt alături de ei, oferindu-le aceste burse. și anul acesta, am venit să-i felicit pe toți elevii școlii, o școală de suflet pentru mine, și în special pe cei mai merituoși elevi de la clasele de muzică și de la clasele de arte plastice”, a declarat primarul bârlădean.

Premiații din acest an au fost: Teodora Simionescu și Vlad Gheorghiu, de la clasele de muzică (secția pian), respectiv Viviana Vasluianu și Denis Roșca, ambii de la profilul arte plastice. Cei patru au primit câte o bursă în valoare de 500 de lei.

Mihaela NICULESCU

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: