Home / Tag Archives: cazier

Tag Archives: cazier

Vasluienii își pot ridica din nou cazierul

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui comunică vasluienilor că au fost remediate problemele care au condus în cursul zilei de ieri la nefuncționarea Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român ROCRIS. Aceștia pot obține începând de astăzi certificatele de cazier judiciar.

De asemenea persoanele care au depus în cursul zilei de ieri cerere pentru eliberarea cazierului judiciar și nu au mențiuni care să fie înscrise în acesta se pot prezenta la ghișee, în vederea eliberării documentului.

Vasluienii nu pot obține certificate de cazier judiciar, din cauza unei defecțiuni a sistemului informatic

Vasluienii nu pot să-și scoată cazierul din cauza unei defecțiuni a sistemului.

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui comunică cetățenilor că „Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român – ROCRIS a suferit o avarie de natură tehnică, iar activitatea de eliberare a certificatelor de cazier judiciar este îngreunată. În acest moment colegii de la structura de comunicații și informatică lucrează pentru remedierea situației apărute, în cel mai scurt timp. Structurile de cazier judiciar vor putea primi în continuare cereri de la cetățeni, urmând ca documentele să fie emise ulterior, în termenul legal de 3 zile”.

S-a remediat defecțiunea și vasluienii își pot ridica de astăzi cazierul

Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui comunică vasluienilor că au fost remediate problemele care au condus în cursul zilei de ieri la nefuncționarea Sistemului Informatic al Cazierului Judiciar Român ROCRIS. Aceștia pot obține începând de astăzi certificatele de cazier judiciar.

De asemenea persoanele care au depus în cursul zilei de ieri cerere pentru eliberarea cazierului judiciar și nu au mențiuni care să fie înscrise în acesta se pot prezenta la ghișee, în vederea eliberării documentului.

Veste bune pentru orașul Murgeni! A fost deschis ghișeu pentru eliberarea cazierului judiciar

Locuitorii orașului Murgeni și cei aflați în comunele învecinate își vor putea scoate certificate de cazier judiciar de la ghișeul deschis la unitatea de poliție din localitate.

La sediul Poliției Murgeni a fost amenajat un spațiu adecvat pentru desfășurarea activității cu publicul și de pe 12 iunie au început să se elibereze certificate de cazier judiciar pe loc, în fiecare zi de luni, între orele 11.00-16.00.

Persoanele care doresc să obțină cazierul au nevoie de o cerere tip și actul de identitate. Cererea poate fi depusă personal sau prin împuterniciți (prin procură notarială), atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice. Certificatele de cazier judiciar sunt valabile 6 luni de la data eliberării. (Crina Buta)

Totul despre obținerea certificatului de cazier judiciar, după ce de la 1 februarie taxa va fi anulata

Taxa de cazier judiciar, în sumă de 10 lei, va fi eliminată de Serviciul de Cazier Judiciar Vaslui începând cu 1 februarie 2017, de această facilitate beneficiind atât persoanele fizice cât și firmele.

Vasluienii au scăpat, de la mijlocul săptămânii viitoare, de plata taxei de cazier judiciar. Conform Legii nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce intră în vigoare la 1 februarie 2017, a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei, în cuantum de 10 lei, necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice și juridice. Astfel, începând cu această dată, la primirea cererii de obținere a certificatului de cazier judiciar, nu se va mai solicita chitanța prin care se face dovada achitării taxei de 10 lei.

La nivelul județului nostru, cazierul judiciar se eliberează de către birourile polițiilor din municipiile Vaslui, Bârlad și Huși, precum și cea a orașului Negrești.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, persoanele interesate pot depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar. Cererea trebuie însoțită de actul de identitate, respectiv cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor UE, carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate. Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora. În țară, se va face numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public, în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului. În situația în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoțită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului și de procura autentificată în condițiile legi. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele acestei țări, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de grațiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soțul persoanei condamnate, ascendenții, frații ori surorile celui condamnat sau ai soțului acestuia.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari, în document se înscriu, pe lângă sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive, și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării. Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Serviciul de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice. Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să facă dovada calității, la orice unitate ori subunitate de poliție conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român). La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente: dovada calității de persoană juridică, dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal. Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult trei zile de la data solicitării. (Ionuț PREDA)

Cazierul fiscal va putea fi eliberat și în format electronic

O ordonanță în baza căreia cazierul fiscal va putea fi solicitat și eliberat în format electronic, a fost adoptată miercuri de Guvern, informeză Biroul de presă al Executivului. 

„Actul normativ va crea bază legală pentru depunerea cererilor și eliberarea certificatului de cazier fiscal în format electronic. De asemenea, se reglementează posibilitatea eliberării cazierului fiscal de către orice organ fiscal competent în eliberarea certificatului de cazier fiscal, indiferent de domiciliul contribuabilului. Cazierul fiscal este organizat la nivel central (ca o bază de date centrală) în care se ține evidența contribuabililor de pe întreg teritoriul țării. Potrivit noii reglementări, la această bază de date vor avea acces, pentru interogare și emitere, toate unitățile subordonate competente. Ca atare, acestea pot elibera certificatul de cazier fiscal oricărui contribuabil, indiferent de domiciliu”, a precizat Guvernul, printr-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Elemente noi aduse de actul normativ vizează înscrierea și scoaterea din evidența cazierului fiscal, eliberarea acestui document și organizarea și gestionarea istoricului.

„În scopul combaterii evaziunii fiscale, la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală va fi organizat un istoric al contribuabililor care au fost scoși din evidența cazierului fiscal. Acest istoric se va păstra o perioadă de 10 ani și va constitui un instrument de verificare a comportamentului fiscal al persoanelor fizice care își înființează o societate sau o asociație/fundație. De asemenea, aceste informații vor fi utilizate de către organele fiscale în realizarea analizei de risc”, mai arată sursa citată.

Ordonanța aprobată de Guvern conține elemente de noutate cu privire la înscrierea în cazierul fiscal, menționându-se, între altele, că „vor fi exceptate de la înscrierea în cazierul fiscal faptele sancționate contravențional cu avertisment”.

În ceea ce privește scoaterea din evidența cazierului fiscal, ordonanța reglementează, printre altele, „modul de scoatere a inactivității fiscale din cazierul fiscal al reprezentanților legali care și-au pierdut această calitate, la împlinirea unui an de la data înscrierii mențiunii privind schimbarea reprezentantului legal sau de la data expirării mandatului, în situația în care acesta este limitat în timp și nu a fost reînnoit, situație nereglementată în prezent”.

„Va fi modificată perioada de scoatere din cazierul fiscal al contribuabilului a faptelor sancționate drept contravenții, altele decât cele aplicate pentru încălcarea regimului la produsele accizabile, în cazul în care a fost achitat cuantumul amenzii, în sensul eliminării acestora după o lună de la data înscrierii informațiilor în cazierul fiscal, față de un an de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste fapte, cum este în prezent”, precizează Guvernul.

Totodată, actul normativ prevede modificarea perioadei de scoatere din cazierul fiscal al contribuabilului a faptelor sancționate ca infracțiuni, în sensul eliminării acestora după cinci ani de la data executării pedepsei, cu condiția să nu mai fi săvârșit fapte de această natură în perioada respectivă, față de prevederea actuală care are stabilită ca perioadă cinci ani de la data rămânerii definitive a ultimului act prin care au fost sancționate aceste fapte.

Cazierul fiscal este organizat la nivel central (ca o bază de date centrală) în care se ține evidența contribuabililor de pe întreg teritoriul țării. Potrivit noii reglementări, la această bază de date vor avea acces, pentru interogare și emitere, toate unitățile subordonate competente. În această situație, acestea pot elibera certificatul de cazier fiscal oricărui contribuabil, indiferent de domiciliu.

Sursa; money.ro

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: