Home / Tag Archives: Consiliul Local Vaslui

Tag Archives: Consiliul Local Vaslui

Consiliul Local Vaslui va acorda 4.144 burse școlare

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba în următoarea ședință numărul și cuantumul burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. De asemenea, consilierii locali vor adopta completarea regulamentului de acordare a burselor școlare în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Vaslui.

Astfel, se vor acorda în noul an școlar un număr de 4.144 burse (de performanță, de merit, de studiu și burse de ajutor social), pentru elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din municipiul Vaslui, aferente anului 2019-2020, din care: 59 burse de performanță; 3.084 burse de merit; 228 burse de studiu; 773 burse de ajutor social. Cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) este următorul: bursa de performanță este de 350 lei/lună; bursa de merit este de 80 lei/lună; bursa de studiu este de 70 lei/lună; bursa de ajutor social este de 60 lei/lună.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Vaslui aferent anului 2018. Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII, la cursurile de zi ale anului școlar curent, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vaslui. Primesc burse elevii care au media la purtare 10/calificativul «FB» în semestrul pentru care se acordă bursa și care îndeplinesc criteriile prevăzute în regulament, indiferent de domiciliul sau reședința acestora. Bursele se plătesc lunar în limita fondurilor aprobate cu această destinație pe perioada cursurilor școlare, nefiind inclusă vacanța de vară. (Dănuț CIOBANU)

Consiliul Local Vaslui a acoperit din nou pierderile Transurb

de Dănuț CIOBANU

Consiliul Local (CL) Vaslui a acordat SC Transurb un sprijin financiar în valoare de 960.000 de lei. Banii sunt alocați pentru acoperirea pierderilor contabilizate de societate în ultimii ani. Dacă conducerea Primăriei Vaslui spune că banii sunt o gură de oxigen pentru societate, consilieri din opoziție susțin că se aruncă banii într-o gaură neagră.

Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a spus că ajutorul financiar reprezintă o gură de oxigen pentru SC Transurb și îi permite să continuie activitatea de la zero. „Să sprijinim societate cu această sumă de bani. Toate sunt societăți în subordinea CL Vaslui și trebuie sprijinite, pentru că prestează un serviciu public”, a explicat Vasile Pavăl.

Florin Dragomir, consilier PNL, a spus că în perioada 2013 – 2015 subvenția anuală către SC Transurb nu trecea de un milion de lei, însă în ultimii ani ajutorul financiar a depășit valoarea de 2 milioane de lei. „Tot acordam bani la societatea și situația e tot rea. Acum completăm din nou capitalul social, dar avem garanția că în perioada următoare nu vor veni iar să solicite o subvenție? Să fim informați și noi pe ce se cheltuie sumele pe care le dăm”, a spus Valentin Dragomir.

Bani aruncați într-o gaură neagră!

Sorin Radu, consilier PNL, a completat că la SC Transurb sunt mai multe probleme în ceea ce privește managementul.

„De doi ani tot dăm bani la Transurb, iar societatea nu e unde trebuie să fie. Serviciul trebuie făcut, dar nu în condițiile acestea, în care finanțăm o gaură neagră. Acum dăm suma de 960.000 de lei pentru reîntregirea capitalului de lucru. De-a lungul timpului, societatea a avut pierderi, iar cu acestă sumă noi le acoperim. În perioada următoare, CL Vaslui va trebui să mai acorde o altă sumă de 350.000 de lei, pentru completarea capitalului social”, a spus Radu Sorin.

Și Marius Arcăleanu, consilier PNL, a acuzat conducerea societății că nu își face treaba. „Ați cumpărat trei troleibuze care zac în curtea Transurb. Ați aruncat cu banii pe fereastră!”, a spus Arcăleanu.

Veniturile totale prognozate pentru acest an de SC Transurb Vaslui se ridică la 6.029 mii lei, în timp ce cheltuielile totalizează 5.960 mii lei. Astfel, profitul brut prognozat de pentru anul 2019 este în valoare de 69 mii lei.

La fundamentarea bugetului s-a avut în vedere nivelul mediu al veniturilor obținute atât din încasări proprii, cât și diferențe de tarif alocate de la bugetul local pentru facilitățile acordate unor categorii de cetățeni ai municipiului, prețurile estimate la energie electrică și combustibil, cheltuielile de personal pentru cei 89 de salariați ai societății etc.

Rău platnicii la bugetul local, în vizorul Consiliului Local Vaslui

Consilierii locali vasluieni au avertizat că există riscul ca înlesnirile fiscale acordate rău platnicilor la bugetul local să creeze un precedent periculos. CL Vaslui a aprobat în ultima ședință procedura de acordare a unor facilități, constând în scutirea de majorări de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local de către persoanele fizice. Obligațiile de plată vizează impozite și taxe locale, redevențe, prestații, chirii și alte obligații datorate bugetului local.

“Consider că este incorectă această măsură, pentru cei 97% vasluieni care și-au achitat la timp taxele și impozitele locale. Este posibil să creem un precedent, iar în anul viitor să avem aceleași cereri de la cetățenii care nu au achitat obligațiile la bugetul local”, a spus Iancu Arcălianu, consilier PNL.

Eugen Boț, director economic în cadrul Primăriei Vaslui, a răspuns că aceste facilități fiscale sunt acordate doar pentru anul 2019 și nu se referă la contribuabilii care și-au achitat impozitele locale. “Avem debitori din anii trecuți și sperăm să mai aducem bani în plus la bugetul local. În anul 2020 nu vor mai fi aceste facilități fiscale”, a precizat Eugen Boț.

Pentru a beneficia de scutire, persoanele fizice vor depune o cerere, însoțită de o copie a actului de identitate, precum și dovada achitării obligațiilor fiscale principale datorate. Cererea va fi analizată, urmând a se întocmi un referat de către Serviciul Finanțe Publice Locale, referat ce va fi supus spre aprobare primarului municipiului Vaslui. În baza referatului aprobat, va fi emisă decizia de acordare/neacordare a scutirii. Scutirile se aplică în proporție de 100% pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale principale, dacă obligațiile bugetare certe, lichide și exigibile, inclusiv amenzile contravenționale vor fi achitate până la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2019, inclusiv, sub sancțiunea decăderii. (Dănuț CIOBANU)

Consiliul Local Vaslui aprobă regulamentul de funcționare al Sălii de Sport Donici

de Dănuț CIOBANU

Consiliul Local Vaslui va aproba în ședința de astăzi regulamentul de organizare și funcționare pentru Mini sala de Sport Donici. Sala a fost înființată în scopul promovării și sprijinirii activităților cluburilor și asociațiilor din municipiul Vaslui în procesul de educație și formare sportivă a tineretului, precum și pentru cerințele ocazionale ale sportului de masă.

Conform regulamentului de organizare, persoana responsabilă cu administrarea sălii de sport și personalul de îngrijire și curățenie fac parte din cadrul Primăriei Vaslui. Sala de sport poate fi utilizată pentru desfășurarea activităților sportive de către preșcolarii și elevii din sistemul de învățământ preuniversitar; sportivii asociațiilor și cluburilor sportive înregistrate; asociații nonguvernamentale; persoane fizice și juridice din oraș. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital se asigură din taxele de închiriere a sălii de sport, alocații de la bugetul local și alte venituri (donații și sponsorizări obținute în condițiile legii). Taxa de închiriere este de 10 lei/oră/persoană în cazul activităților activităților individuale: fitness, gimnastica de întreținere sau de recuperare și 25 lei/oră în cazul activităților sportive de grup. Solicitanții pot beneficia de abonamente lunare. Abonamentele se pot solicita pentru perioade minime de 4 ore/lună și maxime de 16 ore/lună. În cazul abonamentelor se acordă o reducere de 10% din taxele de utilizare.

Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a spus la premierea cluburi de taekwondo Sulsa Vaslui și Liga de Est Vaslui că municipalitatea va investi în amenajarea unei săli de sport într-un punct termic dezafectat. “Nu este vorba numai de cele două cluburi, mai sunt și alte cluburi care au nevoie de spații de antrenament. În prezent, aceste cluburi încearcă se se descurce pe la Casa de Cultură, prin Parcul Copou în complexul respectiv. Eu consider că municipalitatea poate pune o sală de sport la dispoziția acestor cluburi, care printr-un grafic corespunzător să-și desfășoare activitatea. În acest fel pun în valoare o centrală termică care stă într-un cartier, s-a degradat și nu mai arată corespunzător”, a spus Vasile Pavăl.

Astfel, la rectificarea bugetului local al municipiului Vaslui din trimestrul al II-lea din acest an se vor prevedea fonduri pentru reabilitarea unui punct termic, pentru ca în cel mult un an și jumătate sala de sport să fie dată în funcțiune.

Consiliul Local Vaslui aprobă noi măsuri pentru fluidizarea circulației

de Dănuț CIOBANU

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba un proiect de hotărâre privind măsurilor de fluidizare a circulației și creșterea siguranței rutiere. Din luna octombrie 2018, o comisie specială constituită în cadrul Primăriei Vaslui a lucrat la un raport privind fluidizarea traficului.

Comisia de reglementare a circulației pe drumurile publice din municipiul Vaslui a identificat mai multe măsuri necesare pentru fluidizarea traficului. Măsurile prevăzute în raportul comisiei vor fi implementate etapizat în funcție de impactul lor, cât și în funcție de sursele financiare existente. Printre măsuri se numără restricționarea accesului în anumite intervale orare pentru autovehiculele care aparțin școlilor de șoferi și prestatorilor de servicii de salubritate; instituirea de sensuri unice prin semnalizare corespunzătoare; suplimentarea și revizuirea marcajelor rutiere; fluidizarea traficului prin instituirea de noi sensuri giratorii etc.

În municipiul Vaslui sunt înregistrate 22.279 mijloace de transport (17.486 – la persoane fizice și 4.793 – la persoane juridice). La acestea se adaugă și cele aflate în tranzit. De asemenea, există un număr de 8 sensuri giratorii și 4 intersecții semaforizate. Cele mai multe aglomerări în trafic se înregistrează în zona centrală a orașului, Spitalul Județean de Urgență, Zona Gării – Bd. Republicii și str. Gării, de pe strada Podul Înalt și de la intersecția str. Călugăreni cu șoseaua Bacăului. Cele mai aglomerate intersecții din municipiu sunt cele dintre: str. Traian și str. Ștefan cel Mare, str. Ștefan cel Mare – str. Hușului și Victoriei; str. Decebal și Ștefan cel Mare (zona Centrul de Afaceri), str. Ștefan cel Mare – str. Slt. Ioanesei Adrian, str. Traian și str. Călugăreni.

În municipiul Vaslui sunt 9 intersecții complexe generatoare de disfuncționalități în trafic, pe str. Călugăreni, Ceramica, Traian, Ștefan cel Mare, Decebal, Republicii și Donici. Alte 6 intersecții complexe au fost prevăzute cu sensuri giratorii, mai ales pe str. Călugăreni, Traian, Ștefan cel Mare și Decebal.

Consiliul Local Vaslui va decide soarta SC Termprod

SC Termpord a intrat în atenția aleșilor locali din municipiul Vaslui. În ultima ședință a Consiliului Local (C L) Vaslui, în care s-a aprobat bugetul societății de termoficare pentru anul 2019, s-a anunțat că în cursul lunii iunie se va lua o decizie în ceea ce privește viitorul acesteia.

“În ședința Consiliului Local din luna viitoare va fi prezentată o situație despre SC Termprod”, a spus Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

Toma Tudorică, directorul Termprod Vaslui, a spus că urmează să fie decisă o restructurare a punctelor termice de furnizare a agentului termic, iar clienții afectați vor fi anunțați din timp că nu vor mai primi căldură în anotimpul rece 2019-2020. De asemenea, acesta a mai precizat că Termprod Vaslui nu este societatea care produce cea mai scumpă gigacalorie din țară. “Prețul de producție al unei gigacalorii la Vaslui este de 560 de lei. Nu este cel mai mare preț din țară. La Brașov, spre exemplu, prețul de producție al unei gigacalorii este de 706 lei, la Turnu Severin de 592 lei, la Brașov de 544 lei”, a spus Toma Tudorică.

Pentru acest an, veniturile totale preconizate a fi realizate de Termpord Vaslui sunt de 1.097 mii lei, iar cheltuielile necesare realizării veniturilor sunt de 1.088 mii lei.

În urma unei analize a centrelor de cost pe locurile de consum în funcție de iarna 2018-2019, societatea a constatat că toate centrele de profit funcționează cu pierderi importante. Din această cauză, în anul trecut, gradul de realizare al veniturilor totale a fost următorul: venituri totale aprobate de 1.527 mii lei; venituri totale realizate 1.268 mii lei. În acest context, SC Termprod Vaslui va reduce schema de personal cu 52 de persoane.

În iarna trecută, SC Termprod Vaslui a avut racordate la sistemul centralizat de încălzire 440 de apartamente.  (Dănuț CIOBANU)

Cu ce-și omoară timpul polițiștii de la circulație și de ce nu vad în 8 ore ce vede un ziarist în 30 de minute?

În loc să îi sancționeze cu amendă pe șoferii care parchează la trecerile de pietoni, polițiștii Serviciului Circulație, Sistematizare și Organizare Trafic (SCSOT), din cadrul Poliției Locale Vaslui închid ochii. În 30 de minute, un singur redactor Est News a descoperit 33 de autovehicule parcate aiurea lângă trecerile de pietoni din municipiul Vaslui, în timp ce echipa celor 14 polițiștii ai SCSOT reușește să identifice și să sancționeze în opt ore de activitate, în medie, doar 8 cazuri de acest gen.

soferi contravenienti (7)Potrivit prevederilor Codului Rutier, niciun autovehicul nu are dreptul să staționeze la trecerile de pietoni și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea. Motivul este acela că autovehiculele oprite nelegal obturează vizibilitatea participanților la trafic, astfel încât se pot produce accidente grave de circulație. Un copil care intenționează să treacă strada nu poate fi văzut de un șofer, dacă la trecerea de pietoni este oprit sau staționează un autovehicul.

În nicio localitate din județul Vaslui legea nu este respectată nici de șoferi și nici de cei care ar trebui să vegheze la respectarea ei. Făcând o scurtă plimbare prin municipiul reședință de județ, am identificat 33 de autovehicule (pot fi văzute în fotografii pe site-ul ziarului) care staționau ilegal. Potrivit pervederilor Codului Rutier, conducătorii auto ar trebui sancționați cu 3 puncte de penalizare și cu amenzi între 480 și 600 de lei, iar legea ar trebui aplicată de cei 14 polițiști locali ai SCSOT.

În anul 2014, pentru oprire, staționare și parcare neregulamentară, au fost acordate 2.711 sancțiuni, iar în 2015 un număr de 3.350 de amenzi. În medie, zilnic, în cei doi ani de activitate a SCSOT, polițiștii locali au descoperit și sancționat doar 8 cazuri de staționări și opriri nepermise de Codul Rutier. În raportul de activitate al SCSOT, polițiștii se mândresc cu un număr de 2.049 de patrulări și cu 5 acțiuni ce au vizat modul de oprire și staționare în trafic.

Bani grei pierduți la buget din vina blânzilor polițiștisoferi contravenienti (4)

Presupunând că polițiștii i-ar sancționa pe cei care opresc sau staționează în apropierea trecerilor de pietoni cu minimul de amendă de 480 de lei, doar de la cei 33 de contravenienți pe care i-am descoperit noi s-ar fi încasat la bugetul local, dintr-un foc, suma de 15.840 de lei.

Domnule, nu sunt parcări mai pe nicăieri. Dacă ar fi să îi sancționăm pe toți cei care parchează la trecerile pentru pietoni, unde am ajunge? Ar trebui să-i amendăm pe toți șoferii din municipiul Vaslui”, ne-a declarat un polițist.

Probabil ”am ajunge” la un buget suficient de mare cât să-i permită administrației orașului să rezolve problema lipsei locurilor de parcare. Dar

IF

IF

domnii polițiști nu sunt plătiți să gândească în acești termeni. Ei sunt plătiți ca să… Chiar așa, pentru ce or fi plătiți?!

Ce pretenții să ai la alții, când chiar polițiștii încalcă legea?

Nu doar că nu îi sancționează, dar de multe ori polițiștii încalcă acele prevederi legale pe care ar trebui să le respecte. Acum câteva zile, cu ocazia Zilei Eroilor, rutieriștii-comunitari din Vaslui au avut misiunea de a fluidiza traficul în zona Cimitirului ”Eternitatea”. În mod inexplicabil, aceștia au parcat automobilul de serviciu la mai puțin de cinci metri de trecerea de pietoni. Mai mult decât atât, chiar sub nasul oamenilor legii, un autoturism a parcat pe marcajul interzis (hașurat). Unul dintre cei prezenți la fața locului, ne-a declarat că a parcat astfel deoarece se află în misiune. Ne întrebăm totuși, dacă parcau regulamentar, în ce fel le era afectată deosebita misiune din cadrul evenimentului depunerii de coroane?

Nici CL Vaslui nu stă bine la capitolul Cod Rutier

IF

IF

În timp ce legea interzice oricui să oprească sau să staționeze pe/ și la mai puțin de 25 de metri de trecerile de pietoni, Consiliul Local Vaslui a reușit performanța de a aproba înființarea unei stații de taxi, imediat lângă trecerea de pietoni de la Motelul ”Ambis”. Însăși ideea de stație taxi presupune ca autovehiculele taxi să oprească și să staționeze în apropierea trecerii de pietoni, ceea ce este total în opoziție cu legea. Deși orice hotărâre de consiliu local trebuie să fie în concordanță cu legislația în vigoare, în cazul stației taxi amintite, CL Vaslui a dovedit că deține autoritatea de a încălca prevederile Codului Rutier. Nu mai rămâne decât ca edilii orașului să înființeze stații de autobuz fix pe trecerile de pietoni.  (Bogdan RUSU)

Vasile Pavăl, prezentat oficial candidat al PSD pentru Primăria Vaslui

Actualul edil al municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, a fost prezentat oficial, duminică, candidat al PSD pentru primăria pe care, de altfel, a condus-o în ultimii opt ani, fiind prezentată și lista cu cele 27 de propuneri pentru Consiliul Local, care este deschisă, evident, de primar și cei doi secunzi ai săi în funcție.

Întreaga conducere a PSD, cu mic, cu mare, a fost prezentă, duminică, la sediul organizației, pentru a-l lansa pe actualul primar al municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, în cursa pentru un nou mandat de edil al urbei. Cel care a deschis conferința de presă a fost șeful pesediștilor din județ, Dumitru Buzatu, urmat de președintele de la municipiu, Adrian Tighici, care a anunțat și definitivarea listei de consilieri locali.

„Prin vot secret, comitetul executiv a votat lista de celor 27 de propuneri pentru Consiliul Local, a cărei componență s-a stabilit în ordinea descrescătoare a voturilor. Ne propunem ca în această campanie să promovăm și mai vizibil acești candidați, nume cunoscute în partid și în societatea civilă, care au demonstrat de-a lungul timpului că doresc să participe la dezvoltarea urbei. Sunt membri vechi și noi care au participat la acțiuni politice de-a lungul timpului”, a declarat președintele Adrian Tighici.

Organizația municipală Vaslui a PSD și-a propus obținerea a minim jumătate plus unu din numărul celor 21 de mandate de consilieri locali scoase la bătaie. Lista de propuneri este deschisă de Vasile Pavăl, secondat de cei doi viceprimari, Daniel Neacșu și Dragoș Cazacu. Pe pozițiile următoare se află inginerul șef de la Goscom Vaslui, Cezar Bahrim, liderul Sindicatului „Sanitas” Vaslui, Daniela Clătinici, actual consilier local, fost PP-DD, Leonard Negruți, Dumitru Crișan, administratorul public al județului Vaslui, Valeriu Caragață, Adrian Juverdeanu, directorul Școlii nr. 5 Vaslui, Sorin Popoiu, fosta directoare a Liceului Sportiv, Luminița Vârlan, directorul Casei de Cultură Vaslui, Ionel Bordeianu, inspectorul școlar Zoica Popescu.

Primarul Vasile Pavăl și-a prezentat intențiile pentru noul mandat, nu înainte de a spune ceea ce a făcut până acum. „Am demonstrat că sunt un om de bună credință, care muncesc pentru această comunitate. Solicit sprijin în continuare, iar populația să aibă convingerea că voi fi același primar responsabil. Este vizibil ceea ce am făcut și îmi doresc să continui munca și în următorii patru ani, să dezvolt infrastructura, programele europene, să susțin și să modernizez învățământul, activitățile sociale și culturale din municipiul Vaslui”, a declarat Vasile Pavăl.

Printre obiectivele propuse de actualul edil, se află realizarea Spitalului nr. 2, a centurilor municipiului pentru devierea traficului greu din oraș, precum și a unui pasaj pietonal în zona Crucea Gării. (Ionuț PREDA)

Primăria Vaslui acordă tichete sociale preșcolarilor din familii necăjite

Circa 900 de preșcolari provenind din familii nevoiașe vor beneficia lunar de tichete sociale în valoare de 50 de lei. Este decizia Consiliului Local (CL) Vaslui, luată în ședința de ieri, ocazie cu care a fost aprobată și o rectificare bugetară pentru alocarea a 135.000 lei, contravaloarea tichetelor aferente trimestrului I.

Măsura acordării tichetelor sociale a fost luată Conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Beneficiarii tichetelor sunt copiii de grădiniță, cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani, care provin din familii al căror venit net lunar este de până la 284 de lei/persoană. (Marian MOCANU)

Elevii de top nu vor primi burse nici anul acesta

de Roxana NĂSTASĂ

Elevii vasluieni care au obținut rezultate deosebite la învățătură nu au mai fost recompensați cu burse de doi ani. Nici anul acesta, din câte se pare, Consiliul Local Vaslui nu a găsit bani pentru acest lucru, spre deosebire de consiliile locale din Huși și Bârlad.

Deși depun eforturi considerabile și aduc rezultate și premii, făcând întreg orașul mândru, elevii vasluieni nu mai primesc burse deloc, pe motiv că bugetul local nu suportă acest lucru. Dacă până acum câțiva ani erau încurajați cu niște sume, ce-i drept, derizorii, să țină sus ștacheta rezultatelor bune, acum nici urmă de așa ceva.

De exemplu, la Liceul „Mihail Kogălniceanu” (LMK) Vaslui, la finele anului școlar trecut învățau peste 534 de potențiali beneficiari ai stimulentelor pentru merit, copii cu medii generale între 9 și 10. În plus, LMK a dat județului Vaslui peste opt premii mari la olimpiadele naționale. Anul acesta, conform directorului instituției de învățământ, Cătălin Ignat, potențiali beneficiari sunt tot la fel de mulți mulți, dar din păcate Primăria le-a transmis să nu centralizeze nimic, că nu sunt bani de burse.

„La noi la liceu sunt foarte mulți cu medii peste 9, aproape jumătate de liceu, însă nu se dau burse. Nu am centralizat nimic pentru că ni s-a transmis de la primărie că nu sunt bani pentru așa ceva în bugetul local. Sunt și elevi cu media 10 care nu iau nimic și elevi cu posibilități financiare reduse. Ar trebui premiați în vreun fel acești elevi, dar deocamdată asta e situația. Încercăm noi să-i motivăm” a declarat Cătălin Ignat.
Nici în anii anteriori consilierii nu au părut prea preocupați de soarta tinerilor cu rezultate deosebite: bursele acordate au fost în valoare de doar 30 – 35 de lei de persoană, bani cu care abia cumperi o carte bună.

În schimb, la Bârlad și Huși, Consiliile Locale au acordat elevilor burse de performanță, de merit și de studiu, având buget și pentru ei.

Pe județ, situația prezentată de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui menționează că în anul școlar 2013-2014, în primul semestru, primăriile din județ au plătit 52 de burse de performanță, 249 de merit și 138 de studiu. În același an, dar în al doilea semestru, primăriile au acordat 52 de burse de performanță, 432 de merit și 192 de studiu.

Bursele de performanță se acordă elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației, iar cele de merit și de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.

Cele de merit pentru elevii cu rezultate bune la olimpiadele județene și la concursurile tehnice organizate de Ministerul Educației și celor care au media generală de minim 8,5.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care au media generală peste 7.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: