Home / Tag Archives: constructii

Tag Archives: constructii

Creșterea salariilor nu a produs relansarea mult așteptată în sectorul contrucțiilor

Majorarea salariilor în sectorul construcțiilor își arată primele semne pozitive. Conform datelor Direcției Județene de Statistică Vaslui, în luna august 2019, autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale au fost în număr de 49, ceea ce arată o creștere cu 19,5% față de luna august 2018, când s-au înregistrat 41 de autorizații.

În schimb, indicatorul locuințe terminate a înregistrat o reducere cu 23,3% pe total (66 în trimestrul II 2019, față de 86 în trimestrul II 2018). Pe medii situația se prezintă astfel: 37 locuințe în trimestrul II 2019, în urban și 31 în perioada similară din anul 2018, respectiv 29 locuințe în trimestrul II 2019, în rural și 55 de locuințe în perioada similară din anul 2018.

De la 1 ianuarie 2019, potrivit OUG 114/2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, angajații de la firmele care desfășoară activități în sectorul construcțiilor pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, de 10%, de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10% și de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%. Practic, la un salariu minim brut de 3.000 de lei, un angajat va primi în mână un salariu net de 2.362 de lei.

Pentru a beneficia de aceste facilități, angajatorii trebuie să realizeze cel puțin 80% din cifra de afaceri totală în activități din sectorul construcțiilor. (Dănuț CIOBANU)

Firmele rău platnice la bugetul local își pot achita datoriile cu terenuri sau construcții

de Dănuț CIOBANU

Consiliul Local Vaslui a aprobat o serie de facilități fiscale pentru firmele debitoare la bugetul local. Astfel, societățile care au datorii restante la 31 decembrie 2018 scapă de penalități, dacă își achită obligațiile fiscale. Firmele care nu au bani pentru plata datoriilor pot stinge respectivele debite prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Vaslui a unor costrucții sau terenuri.

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat o hotărâre privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului local de către debitori persoane juridice și entități fără personalitate juridică. Acordarea de facilități fiscale pentru contribuabilii persoane juridice este necesară pentru a se evita intrarea în insolvență a firmelor debitoare, cu consecințe grave în plan economic și social. În acest fel, se iau în considerare atât interesele debitorilor de a se redresa economic, cât și cele ale autorităților locale de recuperare a obligațiilor bugetare.

În vederea acordării facilităților fiscale, consilierii locali au mai aprobat o hotărâre privind componența și regulamentul de organizare și funcționare a comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a municipiului Vaslui a unor bunuri imobile.

Conform legislației în vigoare, creanțele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea UAT-ului a bunurilor imobile reprezentând construcție și teren aferent, precum și terenuri fără construcții, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent.

„Am decis anularea majorărilor de întârziere și pentru persoanele juridice. După acordarea facilităților fiscale pentru persoanele fizice, vin oamenii și plătesc sume mari. Este o reușită! De ce să mai stăm încărcați cu aceste sume de la firme, când nu știm când le recuperăm. O societate comercială intră în procedura de faliment și trebuie să stau la masa credală să aștept recuperarea debitului. Sunt convins că sunt firme care vor plăti obligațiile fiscale, dacă știu că le radiem penalitățile. Instituim și procedura dării în plată. Dacă o firmă nu poate plăti, poate are un teren sau o clădire în contul datoriei. Noi evaluăm aceste bunuri și se stinge datoria. Poate sunt societăți care vor să ne transfere bunurile imobile pe care le dețin, pentru a scăpa de datorii”, a spus Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui.

Criza forței de muncă din construcții a pus pe butuci investițiile din județul Vaslui

de Dănuț CIOBANU

Proiectele de dezvoltare de la nivelul județului Vaslui bat pasul pe loc. Constructorii au proiecte multe în derulare, dar nu au capacitatea de a le finaliza la termen.

Cheltuielile realizate la secțiunea dezvoltare în prima jumătate a anului arată că unele investiții preconizate pentru 2019 au toate șansele să nu fie finalizate. La data de 30 iunie 2019, la capitolul funcționare, bugetul Consiliului Județean (CJ) Vaslui era realizat în proporție de 45%, în timp ce cheltuielile de la secțiunea dezvoltare erau de numai 8,58%.

„Avem o activitate foarte slabă la investiții, ceea ce ne arată că județul nostru stagnează. Vă dau câteva exemple pe anumite domenii privind realizarea cheltuielilor: învățământ – 11%, sănătate – 13,65%, cultură – 19%, transport – 8% etc. Drumurile noastre sunt într-o situație cum nu se poate mai rea și noi avem o astfel de execuție bugetară. Aceasta este imaginea reală a județului, un județ care nu se dezvoltă”, a spus consilierul Gheorghe Viziteu, în ședința CJ Vaslui.

Nu se lucrează în șantiere

Mircea Țuțuianu, directorul executiv al Direcției Economice din cadrul CJ Vaslui, a răspuns că aceste cifre se raportează la întregul an și este de așteptat ca ele să se modifice.

„Constructorii nu au capacitate de a lucra. Noi alocăm bani pentru investiții, asigurăm sursa. Firmele care implementează proiectele își primesc imediat banii, dar dacă lucrările nu se fac atunci nu plătim. Este o criză de forță de muncă, iar constructorii au lucrări în toate comunele. Acesta este ritmul lucrărilor după care noi facem plățile”, a spus Mircea Țuțuianu.

Pentru a relansa sectorul investițiilor, aparatul tehnic din cadrul CJ Vaslui a luat o serie de măsuri, care însă nu s-au soldat cu efecte pozitive.

„Am reziliat contracte de lucrări și am demarat noi proceduri de licitație pentru adjudecarea execuției. În acest fel, am pierdut șase luni de zile, iar la licitație a venit același constructor și ne aflăm în aceiași situație”, a explicat Mircea Țuțuianu.

La rândul lui, Ciprian Trifan, vicepreședintele CJ Vaslui, a precizat că la această dată contractele de investiții sunt în derulare, iar la sfârșitul anului vor fi cifre mai mari la secțiunea de dezvoltare.

„Aceasta esta capacitatea constructorilor care au lucrări în județ. Sper ca la sfârșitul anului să avem o execuție mai bună”, a spus Ciprian Trifan.

Proiecte licitate

CJ Vaslui derulează prin PNDL 2 un umăr de 17 proiecte, care totalizează 180 milioane de lei. 13 proiecte vizează reabilitarea infrastructurii rutiere, trei proiecte privesc reabilitarea unor poduri, iar printr-un proiect se finanțează construcția unui imobil la Școala Inclusivă „Sfânta Ecaterina” din Huși. Toate proiectele sunt licitate și sunt în diferite faze privind proiectarea și obținere a unor avize.

La această dată, se lucrează la modernizarea drumului DJ 243 C – Voinești, care este finalizat în proporție de 70% și DJ 245 E – Costești, care este finalizat în proporție de 65%. De asemenea, se lucrează și pe două tronsoane din cele trei de pe DJ 244 H Dodești – Viișoara.

Din data de 1 august 2019 s-a emis ordinul de începere a lucrului și pe DJ 248 A – Todirești, cu o lungime de 10 kilometri, arteră rutieră extrem de importantă pentru județul Vaslui, pe unde se face legătura cu județul Iași.

Alte două proiecte sunt în procedurile de avizare, urmând ca și pe aceste trasee constructorul să demareze lucrările. Este vorba despre DJ 159 – Pungești – Gîrceni și DJ 246 Codăești – Tăcuta.

La această dată este în proiectare și DJ 243 B de pe raza comunei Ciocani, iar după obținerea avizelor se va emite ordinul de începere a lucrului.

Tot în procedurile de avizare sunt și proiectele care prevăd modernizarea DJ 244 K – Tanacu-Tătărăni, DJ 245 C Băcani-Bogdănița și DJ 246 – Ferești, unde se reabilitează 4,5 kilometri.

Ce soluții au găsit patronii vasluieni din construcții pentru a scăpa de obligația salariilor de 3.000 de lei

de Dănuț CIOBANU

Firmele din construcții au găsit o soluție de urgență pentru a evita efectele taxei pe lăcomiei și, susțin ei, falimentul. Unii antreprenori și-au înființat firme noi, cu alt obiect de activitate, unde au transferat o parte din personalul angajat în societățile de construcții. În acest fel, patronii nu mai sunt obligați să achite salariile majorate de 3.000 lei/lunar. De regulă, în noile firme a fost angajat personalul auxiliar, care nu lucrează pe șantiere. Astfel se explică numărul mare de contracte de muncă noi, înregistrate la începutul acestui an în județul Vaslui.

OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare provoacă modificări majore la nivelul economiei locale.

Printre alte modificări, actul normativ stabilește salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor la suma de 3.000 lei lunar. În această schemă salarială intră toți angajații unei firme de construcții, chiar dacă aceștia nu lucrează direct în șantiere, cum ar fi personalul administrativ, paznicii, femeile de serviciu etc. Pentru a se menține pe piață și a face față atât creșterilor salariale, cât și creșterii valorii devizelor lucrărilor, unii patroni și-au înființat alte firme unde au transferat o parte din salariați.

Ovidiu Copacinschi, președintele Asociației Patronale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii Vaslui, a spus că aceasta a fost metoda prin care firmele din construcții au putut evita falimentul și au rămas pe piață: „De regulă, pe noile firme a fost transferat personalul auxiliar care nu lucrează pe șantiere. Cum noile firme înființate nu mai au ca obiect principal de activitate construcțiile, patronii nu mai sunt obligați să plătească angajaților salariile majorate. Acest transfer s-a făcut cu acordul salariaților și, astfel, se explică numărul mare de contracte de muncă noi înregistrate la începutul acestui an. Muncitorii care au rămas la firmele de construcții au mers mai departe cu aceleași contracte de muncă și cu salariile mărite. Acum, firmele din construcții luptă cu primarii pentru a actualiza devizele lucrărilor, după majorarea prețurilor la energie, gaze, petrol și creșterea salariilor. Văd că se tot discută de modificarea ordonanței în ceea ce privește băncile, serviciile de energie și telefonie, dar nimeni nu vorbește de construcții”.

Soluțiile artificiale ale guvernanților nu au stopat fenomenul plecării în străinătate a meseriașilor din construcții

Conform datelor Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui, în luna februarie 2019 au fost înregistrate nu mai puțin de 1.968 contracte noi de muncă, din care 1.776 contracte cu normă întreagă și 192 contracte cu normă parțială.

În total, județul Vaslui are înregistrate 60.033 contracte de muncă, din care 50.440 contracte de muncă cu normă întreagă și 9.623 contracte de muncă cu normă parțială. La aceeași dată, la nivelul mediului economic local sunt activi 6.167 angajatori și 52.636 salariați activi.

“Mulți constructori sunt în imposibilitatea de a mai executa lucrările. Antreprenorii închid lucrările din cauza creșterii cheltuielilor cu forța de muncă, iar oamenii din construcții pleacă în străinătate. Am avut discuții cu reprezentanți ai Asociației Române a Antreprenorilor de Construcții și este o tragedie în rândul antreprenorilor din construcții. Toți au ridicat problema că nu mai pot continua investițiile pe care le au, din cauza prevederilor ordonanței. Firmele din construcții își închid afacerile, pentru că nu au cu ce să își mai plătească salariile. Nu văd în perspectiva acestui an investiții finalizate prin PNDL 2”, a mai spus Copacinschi.

De la 1 ianuarie 2019, potrivit OUG 114/2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Constructorii au încheiat pe minus și anul 2018

Anul 2018 a fost o perioadă nefastă pentru sectorul construcțiilor din județul Vaslui. Ultimele date statistice publicate de Direcția Județeană de Statistică Vaslui confirmă declinul acestui domeniu de activitate. În luna decembrie 2018, în județul Vaslui au fost înregistrate 34 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, comparativ cu luna decembrie 2017 când au fost emise 38 autorizații de construire.

Potrivit acelorași date, indicatorul locuințe terminate a înregistrat o reducere cu 32 % pe total (87 în trimestrul III 2018 față de 128 în trimestrul III 2017). Pe medii situația se prezintă astfel: 36 locuințe în trimestrul III 2018, în urban și 48 în perioada similară din anul 2017, respectiv 51 locuințe în trimestrul III 2018, în rural și 80 de locuințe în perioada similară din anul 2017.

De la 1 ianuarie 2019, potrivit OUG 114/2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră. De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, angajații de la firmele care desfășoară activități în sectorul construcțiilor pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, de 10%, de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10% și de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%. Practic, la un salariu minim brut de 3.000 de lei, un angajat va primi în mână un salariu net de 2.362 de lei. Pentru a beneficia de aceste facilități, angajatorii trebuie să realizeze cel puțin 80% din cifra de afaceri totală în activități din sectorul construcțiilor. (Dănuț CIOBANU)

Primarii vasluieni sunt disperați! Creșterea salariilor din construcții blochează lucrări de mare necesitate publică

de Dănuț CIOBANU

Majorarea salariului minim brut în domeniul contrucțiilor la 3.000 de lei este pe cale să întârzie demararea unor proiecte de dezvoltare. Pe lângă lipsa acută a firmelor de construcții, acum patronatul are de suportat și majorarea lefurilor de la 1 ianuarie 2019. În acest fel, la multe licitații publice nu se mai prezintă ofertanți și, în acest, fel, numeroase obiective de investiții sunt blocate. Soluția salvatoare pentru firmele de construcții este revizuirea devizelor generale și creșterea valorii contractelor.

Liviu Pârciu, primarul comunei Viișoara, a spus că a scos de două ori la licitație două proiecte, dar nu s-a prezentat nicio firmă de construcții să adjudece lucrările.

„Este o criză mare de firme de construcții civile în județul nostru. Dacă la licitațiile pentru asfaltarea drumurilor mai sunt constructori care licitează, în construcțiile civile nu găsești pe nimeni. Eu am două proiecte finanțate prin PNDL 2, pentru construcția unei grădinițe și a unui dispensar. De când s-a făcut salariul în construcții de 3.000 de lei, firmele nu mai participă la licitații pentru că nu le mai convine financiar. Firma vine cu o ofertă la o licitație, iar în situația în care trebuie să dea mai mulți bani la muncitori are de pierdut din punct de vedere financiar”, a spus Liviu Pârciu.

Prin PNDL 2 comuna Viișoara are finanțate patru proiecte: construcția unui dispensar, a unei grădinițe, a unui pod și dotarea unei școli. În total, investițiile care sunt prevăzute să înceapă în acest an se ridică la peste un milion de euro.

„Contractul pentru construcția podului este semnat și trebuie să înceapă lucrul. Firmele de construcții vin foarte greu la licitații, nu au mulți muncitori, iar după ce iau un proiect umblă după oameni prin comună. Noi am reușit să facem proiectele care le-am avut finanțate prin PNDL 1 și acum sunt aproape de finalizare. Am asfaltat mai multe drumuri rurale, am construit o școală cu parter și un etaj și am modernizat o altă școală pentru a primi autorizație de la Direcția de Sănătate Publică”, a mai spus Liviu Pârciu.

Devizele lucrărilor vor fi refăcute

Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu și președintele Asociației Comunelor din România – Filiala Vaslui, a spus că a avut discuții la Consiliul Județean, pentru a fi rezolvată problema legată de majorarea salariilor în sectorul construcțiilor.

„Este propusă la Ministerul Dezvoltării o măsură prin care să fie revizuite devizele generale ale investițiilor, pentru a fi acoperită creșterea salariilor. Se va umbla la devizele generale, iar prin niște acte adiționale se va majora valoarea contractelor. Măsura a fost luată pentru a încuraja oamenii să meargă în construcții, pentru că aici era un deficit mare de forță de muncă. Salariul minim brut de 3.000 de lei este pentru 8 ore lucrate, dar muncitorul care muncește mai multe ore pe șantier va primi mai mult”, a spus Neculai Moraru.

De la 1 ianuarie 2019, potrivit OUG 114/2018, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor se stabilește la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

De asemenea, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028, angajații de la firmele care desfășoară activități în sectorul construcțiilor pot beneficia de scutire de la plata impozitului pe venit, de 10%, de la plata contribuției la sănătate (CASS), de 10% și de scăderea contribuției la pensii (CAS) de la 25% la 21,25%.

Practic, la un salariu minim brut de 3.000 de lei, un angajat va primi în mână un salariu net de 2.362 de lei.

Pentru a beneficia de aceste facilități, angajatorii trebuie să realizeze cel puțin 80% din cifra de afaceri totală în activități din sectorul construcțiilor.

Vasluienii care muncesc în construcții au printre cele mai mici salarii

La sfârșitul lunii octombrie 2018 în județul Vaslui erau 56.445 salariați. Față de octombrie 2017, când în câmpul muncii activau 54.933 salariați, s-a înregistrat o creștere ușoară, cu 3%.

Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Vaslui, în luna octombrie 2018, câștigul salarial mediu brut a fost de 3.548 lei. Peste medie s-a câștigat în servicii (3.951 lei), iar sub medie s-au situat câștigurile din industrie plus construcții, cu 2.856 lei și din agricultură, silvicultură și piscicultură cu 3.141 lei.

În aceiași lună, câștigul salarial mediu net a fost de 2.124 lei. Peste medie s-a câștigat în servicii (2.356 lei), iar sub medie s-au situat câștigurile din industrie plus construcții cu 1.728 lei și din agricultură, silvicultură și piscicultură cu 1.878 lei.

În aceiași perioadă, la nivel național, câștigul salarial mediu brut a fost de 4.532 lei, iar câștigul salarial mediu net de 2.720 lei. Comparativ cu media națională, nivelul câștigului salarial din județul Vaslui este cu circa 20% mai mic. (Dănuț CIOBANU)

Sectorul construcțiilor este departe de relansare mult așteptată

Autorizațiile de construire pentru clădiri rezidențiale din județul Vaslui au fost în număr de 41, în luna august 2018. Potrivit datelor Direcției Județene de Statistică Vaslui, în perioada similară a anului trecut au fost înregistrate 33 de autorizații.

Indicatorul locuințe terminate a înregistrat o reducere cu 27,1% pe total (86 în trimestrul al II-lea 2018 față de 118 în trimestrul al II-lea 2017). Pe medii situația se prezintă astfel: 31 locuințe în trimestrul al II-lea 2018, în urban și 39 în perioada similară din anul 2017, respectiv 55 locuințe în trimestrul al II-lea 2018, în rural și 79 de locuințe în perioada similară din anul 2017.

În ultima perioadă, criza forței de muncă s-a resimțit din plin în șantierele de construcții din municipiul Vaslui, când s-a lucrat pe strada Avram Iancu, în zona Sinagogei, la Teoclinic, Costache Negri, Parcul Tineretului.

Referindu-se la criza forței de muncă, Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a spus că la nivelul României este o mare problemă cu lipsa firmelor serioase de construcții care derulează lucrări: “Toată lumea, de la Oradea, la Brașov și Constanța se plânge că au plecat specialiștii în construcții din țară, iar firmele nu mai lucrează în interiorul orașelor. Firmele preferă să lucreze la contractele mari”.

Lipsa firmelor de construcții civile, cum ar fi grădinițe, școli, dispensare este acut resimțită și în mediul rural. “Este o situație delicată. Mai avem în județ vreo două – trei firme mai puternice pe infrastructura rutieră. Firme sunt, dar nu au forță de muncă și nu se pot prezenta la licitații”, a spus Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu. (Dănuț CIOBANU)

Firmele de construcții care nu finalizează investițiile vor fi penalizate

de Dănuț CIOBANU

Firmele de construcții care nu își vor respecta contractele vor fi penalizate pentru întârziere. Acesta este avertismentul lansat de Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, în ședința Consiliului Local. Deși sunt asigurate fondurile pentru toate investițiile aflate în derulare, mulți constructori bifează restanțe la graficele de execuție. În ceea ce privește investiția de la bazar și târgul auto, asocierea de firme care a câștigat licitația își asumă în continuare finalizarea obiectivului.

Consiliul Local Vaslui a aprobat cu majoritate de voturi repartizarea excedentului bugetar de 7,3 milioane de lei, înregistrat la data de 31 decembrie 2017. Banii au fost alocați pentru cheltuieli la secțiunea dezvoltare din acest an, privind învățământul, transporturile, locuințe, servicii și dezvoltare publică etc.

Iancu Arcăleanu, consilier, l-a întrebat pe Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, dacă a discutat cu firmele de construcții pentru a grăbi ritmul lucrărilor în vederea îmbunătățirii țintelor la secțiunea dezvoltare: „Văd că la sfârșitul lunii septembrie 2018 cheltuielile la secțiunea «Dezvoltare» sunt realizate doar în proporție de 4,32%. Vrem să știm dacă până la sfârșitul acestui an se vor realiza cât mai mult din investițiile propuse. La secțiunea «Funcționare» cheltuielile merg bine și sunt la 95,68%, în schimb problemele sunt la dezvoltare”.

Vasile Pavăl a spus că la secțiunea de dezvoltare sunt asigurați toți banii conform bugetului. În funcție de valoarea lor, de complexitate lucrărilor, sunt contracte de investiții cu termen final în 2018 și alte contracte care dispun de finanțare multianuală: „Voi prezenta toate datele legate de investițiile care au ca termen final acest an, cât și pentru cele multianuale care se derulează până în anul 2020. Am avut suficiente probleme, am făcut firmelor de construcții grafice de execuție, să avem garanția că obiectivele se vor pune în funcție la termenele stabilite. Dacă aceste investiții nu vor fi finalizate, constructorii vor răspunde rigorilor contractului și se vor aplica penalizări de întârziere. Acum suntem într-o etapă intermediară, mai avem de lucru, iar dacă vremea va permite se va lucra până în decembrie. Dacă va rămâne un excedent bugetar, acesta să fie mai mic decât în anul trecut”.

Firma de la bazar nu a plecat

Zvonurile privind retragerea constructorului care a câștigat licitația pentru realizarea bazarului și târgului auto nu se confirmă. Vasile Pavăl a precizat că acest contract rămâne valabil și se va derula pe o perioadă de 36 de luni, fiind stabilit un grafic financiar pentru finalizarea investiției: „Constructorul își menține poziția și va termina proiectul. În acest an alocările financiare pentru proiect sunt de 1,2 milioane lei, în anul viitor de 12 milioane lei, iar în anul 2020 investiția se va pune în execuție. Sunt probleme, dar facem eforturi pentru ca firmele de construcții care desfășoară lucrări în municipiul Vaslui să își realizeze graficele. Am discutat cu toți constructorii, la primărie o factură stă numai trei zile și apoi este plătită. Bani sunt”.

Licitația publică pentru obiectivul “Amenajare Platformă Bazar și Târg Auto” s-a organizat pe 14 noiembrie 2017. Licitația a fost câștigat de o asociere de firme, care au avut cea mai bună ofertă (ofertă financiară mică, experiență, personal etc.). Asocierea de firme este formată din SC Vires Construct SRL Cluj-Napoca (lider) și SC Hermanas Rubio Grupo Constructor Herce SLU Spania. Valoarea totală a contractului, fără TVA, se ridică la 13.451.284 lei.

Ansamblul propus are două funcțiuni de bază: bazarul, cu o suprafață de 11.454 metri pătrați (mp) și Târgul Auto cu 7.825 mp. Zona bazar cuprinde cinci hale cu spații de circulație tip culoar, o hală pentru tarabe, 56 tarabe, 4 hale pentru magazine, 64 celule magazin (23,50 mp), 7 celule magazin (18,70 mp), 8 celule magazin (9,00 mp), 4 magazine alimentare (40 mp), Pavilion administrativ, parcare cu 104 locuri pentru clienți. Zona Târgului Auto cuprinde o parcare cu 92 locuri pentru mașini mici și 18 locuri pentru mașini mari și spălătorie auto.

Lâna de oaie, cel mai performant material termoizolant în construcții

În data de 18 octombrie 2018, o echipă din cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană (DAJ) Vaslui a participat la Piatra Neamț la un eveniment dedicat dezvoltării produselor eco – inovative din lână de oaie și a noilor oportunități de dezvoltare a antreprenoriatului tânăr în regiunea Nord – Est a României. Manifestarea a fost organizată de Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Textile și Pielărie.

Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui, a precizat că din echipa care s-a deplasat la Piatra Neamț au luat parte funcționari care se ocupă de implementarea schemei de ajutor de minimis, privind susținerea crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii.

Participanți la întâlnire au reliefat rolul deosebit de important atât în utilizarea și valorificarea resursei naturale de lână prin identificarea fabricării de materiale și produse eco – inovative din lână, dar și în necesitatea realizării investițiilor pentru producerea acestora, prioritar fiind cel în domeniul construcțiilor. Datorită faptului că lâna reprezintă o fibră naturală animală, ale cărei caracteristici specifice sunt încă de neegalat, au fost prezentate o serie de informații referitoare la analizele efectuate în piața materialelor pentru construcții. Scopul prezentării a fost de a se evidenția interesul sporit în utilizarea lânii ca material termoizolant de către antreprenorii români”, a precizat Gigel Crudu.

La eveniment au fost prezentate elemente referitoare la lâna românească cu fir subțire și gros, precum cea din rasa țurcană și Merinos, care pot constitui o materie primă valoroasă și ecologică, datorită caracteristicilor sale adecvate pentru domeniul produselor farmaceutice (lanolina) precum și pentru cel al materialelor izolatoare din construcții. (Dănuț Ciobanu)

În vreme ce autoritățile de la noi se plâng de lipsa constructorilor, firmele vasluiene de construcții câștigă licitații în alte județe

Capitalism ciudat. La începutul anului, Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, spunea că are alocată în buget suma de 5 miliarde de lei vechi pentru lucrări de asfaltare, dar nu știe dacă se vor prezenta firme la licitație. Criza forței de muncă își spune cuvântul și în mediul rural unde multe investiții sunt blocate din același motiv. În acest timp, firme de construcții din județul nostru, lucrează la asfaltarea drumurilor din alte județe. 

În vreme ce în întregul județ autoritățile locale se plâng că nu au cu cine efectua lucrările de asfaltare sau construcții de poduri, la licitații neînscriindu-se nimeni, firmele de construcție din județ câștigă licitații în alte județe. Un exemplu este cel al firmei Geancons SRL din Albești, care lucrează la asfaltarea străzilor din Focșani. Firma a obținut contractul, în urma unei licitații publice, cu o ofertă de 409.940 lei, fără TVA, sumă ce va fi cheltuită pentru asfaltarea a trei artere rutiere.

La începutul anului, Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, spunea că are alocată în buget suma de 5 miliarde de lei vechi pentru lucrări de asfaltare, dar nu știe dacă se vor prezenta firme la licitație: “Nu mai vin firmele să lucreze în interiorul orașelor. Majoritatea operatorilor economici merg în mediul rural, unde se implementează proiecte pe infrastructură prin PNDL. O să fie nevoie să fac o societate pentru repararea drumurilor, care să fie în subordinea Primăriei Vaslui. Nu știm cu cine vom turna asfalt în această primăvară. Va fi foarte greu, pentru că nu mai sunt firme de construcții‶.

Neculai Moraru, primarul comunei Fălciu și președintele Asociației Comunelor din România – Filiala Vaslui, spunea că lipsesc din județ firmele de construcții.

Este o situație delicată. Mai avem în județ vreo două – trei firme mai puternice pe infrastructura rutieră. Firme sunt, dar nu au forță de muncă și nu se pot prezenta la licitații. Eu am câștigat un proiect pentru construcția unei grădinițe pe fonduri europene și a venit la licitație o singură firmă. Acum trebuie să mă rog de constructori să termine lucrările, deoarece sunt termene de finalizare stricte. Pentru această grădiniță am deja în cont jumătate din valoarea proiectului, care este de 500.000 euro. Am și un proiect european pe drumuri în valoare de un milion de euro, pentru modernizarea a 5,6 kilometri de drumuri sătești, spunea Neculai Moraru.

Și proiectele câștigate pe PNDL 2 trebui finalizate conform contractului de finanțare, până în 2020, aceste termen limită fiind în pericol din același motiv. „Dacă nu găsești o firmă nu poți să faci investițiile. Vor fi proiecte care vor fi lăsate de izbeliște, din cauză că firmele nu vor avea putere financiară să continue lucrările”, a mai spus Moraru.

Constructorii nu împărtășesc această opinie. Chiar dacă, într-adevăr, se lovesc de criza forței de muncă și de piedicile fiscale ale legislației, ei spun că principalul motiv pentru care sunt reticenți în a se ”bate” pe lucrările scoase la licitație îl reprezintă faptul că limitele de preț stabilite de beneficiari sunt mici.

”Toate s-au scumpit, materialele, utilajele, combustibilul, salariul minim a crescut. Toate aceste majorări ar trebui să se regăsească în calculul de preț făcut de cei care scot lucrări la licitație. Constructorii își doresc să aibă de lucru, că doar din lucrări trăiesc, dar nicidecum să fie puși în situația de a se îndatora la bănci. Si angajații noștri merită să aibă salarii decente, nu doar cei care lucrează la stat. Este un cerc vicios aici, a cărui rezolvare nu stă în mâna noastră, ci în mâna celor aleși să guverneze țara. Numai că ei au alte preocupări acum, după cum se vede”, ne-a explicat unul dintre constructorii cu care am sta de vorbă. (C.P.)

Meseriașii sunt pe cale de dispariție la Bârlad. Toți angajatorii se plâng de lipsa forței de muncă iar salariații de salariile mici

de Mihaela NICULESCU

De la an la an, Bârladul, ca de altfel întreg județul, se confruntă cu o lipsă acută de meseriași. Electricienii, constructorii, textiliștii, mecanicii auto, vânzătorii cu calificare, au ajuns păsări rare.

Școlile profesionale și liceele bârlădene, împreună cu angajatorii, încearcă să rezolve această problemă, care se acutizează pe zi ce trece, dar de foarte puține ori

ajung la rezultatul dorit. Și lanțurile de magazine alimentare se confruntă cu o lipsă de personal calificat, așa că încearcă să facă față cu personal necalificat, de multe ori cu angajați cu câteva clase și fără niciun fel de experiență în domeniu. În vreme ce angajatorii spun că nu au de unde să recruteze personal, reprezentanții școlilor profesionale din oraș spun că o parte din vină o poartă și agenții economici, care nu doresc să solicite școlilor înființarea de clase cu profiluri diferite pentru învățământul dual. Angajatorii nu vor să solicite încheierea de contracte cu școlile, pentru calificarea elevilor în cadrul învățământului dual, întrucât legislația în vigoare nu le este favorabilă. Poate că ar accepta să solicite înființarea de școli profesionale (învățământ dual) dacă legea i-ar obliga pe ucenicii pe care trebuie să îi plătească cu 200 de lei lunar, pe parcursul anilor de școală profesională, să rămână în unitatea care i-a format.

“Învățământul dual înseamnă un angajament din partea angajatului, înseamnă alocarea bursei lunare de 200 lei, dar faptul că nu au nicio garanție că după ce îi formează la locul de muncă rămân acolo, angajatorii nu dau curs demersului. Învățământ dual înseamnă că programa școlară este formată jumătate din teorie și jumătate din practică. La Bârlad, de exemplu, la Colegiul Tehnic «Alexandru Ioan Cuza», nu am reușit până acum să formăm în anul școlar 2017 – 2018 decât o jumătate de clasă la profilul textile, la solicitarea societății «Confecții SA», care se confruntă cu o criză mare de personal. Pentru anul școlar 2018 – 2019 vom avea o jumătate de clasă la profilul mecanic auto, în urma solicitărilor făcute de șapte firme de profil din oraș. Agenții economici nu au solicitat până acum înființarea unei clase de comerț sau de vânzători la învățământul dual, probabil pentru că nu vor să cheltuie banii, ca apoi să rămână fără personal”, ne-a declarat Irina Chiriac, directoarea Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”.

Acest colegiu are și o clasă de vânzători, la Școala Profesională, precum și o jumătate de clasă la profilul tehnician activitate comerț, la liceu. Printre altele liceul și școala profesională de la Colegiul „Alexandru Ioan Cuza” pregătesc specialiști în domeniile comerț, textile, electronică și automatizare, industrie alimentară, servicii și mecanică.

De asemenea și Liceul Tehnologic „Petru Rareș” pregătește specialiști, precum tehnician în gastronomie, textilist design vestimentar, comerciant vânzător, bucătar, ospătar, cofetar și mecanic auto. Teoretic, forță de muncă ar fi, numai că angajatorii spun că nu este de calitate.

Tinerii nu mai sunt interesați ca acum 10 – 15 ani să se angajeze, iar dacă se întâmplă, majoritatea sunt incompetenți. Nu sunt serioși și nu respectă fișa postului. Avem însă și angajați care lucrează de ani de zile la noi în magazine și au reușit să evolueze, să devină șefi de magazine și sper să iasă la pensie de la noi. Cei mai tineri, în schimb, vin o perioadă, după care renunță, li se pare greu. Unii pleacă în străinătate, iar alții urmăresc slujbe la stat. Ne confruntăm cu mari probleme privind forța de muncă și nu de puține ori închidem ochii atunci când îi surprindem pe unii dintre angajați pe picior greșit. Din păcate, cei care au de suferit suntem noi, investitorii, a căror credibilitate în rândul populației uneori are de suferit, ori de câte ori clienții găsesc în raft produse expirate, neetichetate, nearanjate corespunzător sau când atitudinea lucrătorilor noștri vizavi de client nu este una civilizată”, a declarat pentru Est News patronul unui lanț de magazine alimentare din Bârlad. Acesta mai spune că Bursa locurilor de muncă nu reprezintă, în realitate, pentru el, o oportunitate de a recruta forță de muncă, pentru că cei prezenți vin doar să bifeze că au fost la bursă și că nu au găsit nimic ce li se potrivește, iar dacă sunt selectați pentru interviu nu se mai prezintă sub nicio formă la întâlnirea cu reprezentanții societății.

Cei mai mulți agenți economici din Bârlad recunosc că bârlădenii nu mai sunt atrași să lucreze în anumite domenii, în special în comerț, dar există forță de muncă în satele din jur, pe care însă nu pot să o folosească, dintr-un motiv ce aparent pare neimportant: lipsa mijloacelor de transport de la localitatea de domiciliu către serviciu. Localnicii din Simila, Zorleni, Popeni au cu ce veni la Bârlad și o parte din angajații lanțurilor de magazine alimentare și universale provin de acolo. În schimb, există cereri din partea locuitorilor din Trestiana, Grivița, Tutova și Perieni, care nu își pot permite să aibă un serviciu la Bârlad, ca vânzător de exemplu, întrucât nu au cu ce să ajungă acasă, seara după ora 20.00.

Poate că ar fi bine ca cei din Consiliul Județean să se gândească și la această categorie de persoane, care nu are niciun loc de muncă în localitățile în care locuiesc și să scoată la licitație trasee pe rutele amintite, pe care să circule mașini până la ora 22.00. Șomajul este foarte ridicat la noi în județ și culmea, este încurajat și de lipsa mijloacelor de transport a persoanelor din mediul rural la Bârlad, unde ar putea munci”, ne-a declarat patronul unui supermarket din Bârlad.

În urma furtunii din vestul țării, școlile și spitalele din județul nostru, verificate de Inspecția în Construcții

Instituțiile publice din județ, cu precădere spitale și unități de învățământ, vor fi verificate de Inspectoratul de Stat în Construcții după incidentele provocate în vestul țării de furtună în urmă cu aproape două săptămâni. Scopul principal este remedierea deficiențelor și nu neapărat sancționarea instituțiilor verificate.

Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) a decis intensificarea acțiunilor de verificare a disciplinei în construcții, cu precădere în cazul clădirilor de interes public, cum ar spitale, școli sau grădinițe. Măsura a fost decisă pentru a se preveni apariția unor situații precum cele de zilele trecute în vestul țării ca urmare a fenomenelor meteorologice agresive. Astfel, va fi verificată în permanență calitatea construcțiilor, a conformității materialelor folosite pentru realizarea acestora și a respectării disciplinei în construcții la nivelul întregului județ. Scopul controalelor efectuate nu este neapărat cel de a sancționa, ci, în primul rând, de a remedia deficiențele constatate, astfel încât să se evite evenimentele nedorite, iar siguranța cetățenilor să nu fie pusă în pericol.
Pe timpul controalelor, ISC va colabora cu autoritățile administrațiilor publice locale, al căror rol este de a elabora politicile la nivel local privind dezvoltarea urbanistică a unităților administrativ-teritoriale administrate și de a supraveghea respectarea disciplinei în construcții de către toți factorii. Este vorba despre investitori, diriginți de șantier, proiectanți, verificatori de proiecte, executanți, responsabili tehnici cu execuția, experți tehnici, laboratoare de analize și încercări în construcții, producători de materiale și produse pentru construcții. (Ionuț PREDA)

Amenzi duble, începând de azi, în construcții. Atenție dacă îți renovezi sau modifici casa!

Firmele de construcții, dar și persoanele fizice care modifică sau demolează o lucrare fără autorizare sau fără un proiect verificat de către specialiști atestați primesc de astăzi o amendă dublată comparativ cu nivelul actual, cuprinsă între 20.000 de lei și 40.000 de lei.

Majorarea a fost decisă printr-un proiect aprobat recent de Parlament și care este aplicat începând de astăzi.

Persoanele fizice și juridice care nu respectă normele referitoare la calitatea în construcții vor putea fi sancționate mult mai dur decât în prezent, reiese din actul normativ.

Concret, amenzile aplicabile în momentul de față vor fi dublate, pentru a contracara scăderea calității în construcții, potrivit inițiatorului acestei legi.

Astfel, faptele de natură contravențională amendate în momentul de față cu sume cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei vor fi sancționate, începând cu data de 24 august, cu sume cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei. Câteva exemple relevante de astfel de fapte sunt:

-executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizare și executare;
-realizarea de construcții fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialiști atestați;
-interzicerea sau obstrucționarea efectuării controlului calității în construcții, neprezentarea documentelor și a actelor solicitate de persoanele cu atribuții de control și/sau de autoritățile competente.

Referitor la contravențiile pentru care acum se aplică amenzi între 5.000 și 10.000 de lei, cuantumurile acestora vor fi cuprinse între 10.000 și 20.000 de lei. Mai precis, astfel de sancțiuni se vor aplica pentru fapte precum:

-neasigurarea verificării execuției lucrărilor de construcții prin diriginți de șantier autorizați;
-necompletarea și nepăstrarea cărții tehnice a construcției conform prevederilor legale;
-neexecutarea obligațiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor și neexecutarea lucrărilor de reparații și consolidări

În fine, cele mai mici amenzi ce pot fi date în prezent, cele între 1.500 și 5.000 de lei, vor fi cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei.

Sursa; realitatea.net

ANAF acuza sase dintre cele mai mari firme romanesti din comertul cu materiale de constructii de constituire a unui grup infractional organizat specializat in evaziune fiscala

In perioada 2014-2015, inspectorii antifrauda din ANAF au instrumentat un caz de evaziune fiscala, la finalizarea caruia au fost sesizati procurorii din cadrul DIICOT, care au deschis un dosar penal pe numele celor implicati, potrivit unui comunicat al institutiei. Joi au avut loc perchezitii la sediile firmelor AMBIENT SA, ARABESQUE SRL, SAWA SA, MM INDUSTRY SRL, MATCRIS CONCEPT SRL si OKAPI SRL.

Cele sase firme sunt conduse de cunoscuti oameni de afaceri romani. Printre ei se numara Ioan Ciolan, actionarul Ambient SA din Sibiu, un apropiat al presedintelui Klaus Iohannis. Intr-un interviu din ziarul Turnul Sfatului din aprilie 2013, Ciolan vorbea despre relatia sa de “prietenie” cu Klaus Iohannis, dublata de acelasi tip de relatie intre sotiile lor.

“Eu am fost un olimpic de fizică. Deci, cu un profesor de fizică să mă salut și să ne cunoaștem este un lucru normal. Un alt lucru important: noi am început parteneriatul cu FITS în 1993, când acest domn Johannis nu avea nimic de a face cu primăria. Când am început să discut cu Klaus Johannis, era un om de învățământ. Prietenia a crescut cu timpul. Semănăm în mai multe privințe. Suntem doi oameni pentru care fizica a fost o școală importantă a vieții noastre. Dacă avem o discuție sau o temă, cam 75% din aceasta o privim pe aceeași linie. Prietenia cu Klaus este un lucru în care, bineînțeles, a contat și faptul că se înțeleg Carmen și Maria mea. Profesional, nu avem nicio legătură. Iar Ambient a susținut Sibiul înainte ca primar să fie Klaus. Când am pus mândra placă, la Sibiu, în Muzeul din Dumbravă, nu avea nimic de a face Klaus cu primăria”, a declarat Ioan Ciolan in interviul citat.

Potrivit comunicatului citat, perchezitiile au fost facute de inspectori din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala si procurori din cadrul DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea. Administratorii si asociatii celor sase firme fac obiectul unui dosar penal intocmit de DIICOT.

Serviciul antifrauda al ANAF arata ca “exista suspiciunea rezonabila ca reprezentantii societatilor mentionate impreuna cu administratori ai unor societati tip fantoma, au constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala prin crearea unui circuit tranzactional fara continut economic real, al carui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contributiilor la bugetul de stat”.

Potrivit sursei citate, operatiunile de achizitie/livrare declarate si/sau inregistrate in contabilitate, in perioada 2011-2015, de catre societatile din circuit nu au avut la baza tranzactii reale, fiind create circuite scriptice de tranzactionare succesiva in lant, incercandu-se astfel disimularea realitatii fiscale prin crearea unei aparente privind existenta unor operatiuni care in fapt nu au existat, cu scopul de a crea in mod artificial TVA deductibil si de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.

ANAF arata ca firmele fantoma au fost infiintate pe numele unor interpusi, persoane cu cetatenie romana si ungara, domiciliati atat in judetele Cluj si Bihor, cat si in Ungaria. Aceste presupuse firme – fantoma nu au avut angajati, nu au depus la termene toate declaratiile fiscale, parte dintre acestea fiind declarate inactive sau aflate in procedura de insolventa.

ANAF sustine ca cele sase firme si-au diminuat nelegal TVA de plata si impozitul pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 50.029.306 lei.

Sursa; hotnews.ro

O oportunitate uriasa pentru constructorii romani: Fasia Gaza are nevoie de o finantare de 6 MLD. $ pentru reconstructia teritoriului distrus de bombardamente

Criza din Fasia Gaza este, cu siguranta, unul dintre cele mai fierbinti subiecte din ultimele luni pe harta globala a evenimentelor, fiind locul in care au loc noi actiuni militare, raiduri aeriere si bombardamente, in care zilnic sute de oameni isi pierd viata intr-o disputa care nu aduce castig de nicio parte.

Intr-un razboi in care niciuna din parti nu are de castigat, ci poate doar experienta unui gust amar al unei dispute militare nu vorbim doar de pierderile de vieti omenesti suferite, ci si de o serie de pierderi de ordin material care, in acest caz, au o importanta extrem de ridicata.

Potrivit autoritatilor palestiniene, reconstructia intregii regiuni afectata de razboiul in care sunt implicate Fasia Gaza si fortele militare israeliene ar necesita un cost de circa 6 miliarde de dolari, suma necesara ridicarii a nu mai putin de 50.000 de case care au fost partial sau total distruse in urma bombardamentelor, circa 250 de fabrici care au fost dezafectate sau au devenit inoperabile, cat si alte diferitor facilitati de productie ori surse de energie care au suferit defectiuni in urma focurilor armate, ceea ce a condus chiar si pana la distrugerea surselor de apa.

Planul de reconstructie al Fasiei Gaza ar urma sa fie discutat la inceputul lunii septembrie intr-o intalnire a autoritatilor decizionale, ceea ce ar urma sa stabileasca mai precis cine va acoperi pierderile suferite si mai ales cine va sprijini reconstructia regiunii afectate. La mijloc este vorba despre o mobilizare titanica – atat din punctul de vedere al fortei de munca, dar si a materialelor de constructii si firmelor care executa lucrari de acest fel, fiind necesare atat companii specializate in infrastructura rutiera, dar mai ales in constructia de locuinte. Vorbim totusi de nu mai putin de 50.000 de locuinte, asta daca ne gandim ca in Romania, o tara cu o suprafata de aproape 240.000 de km patrati si o populatie de circa 20 de milioane de locuitori, anual se construiesc in jur de 40.000 de spatii de locuit.

Oportunitate fantastica pentru antreprenorii romani din constructii

Piata romaneasca de constructii nu traverseaza cea mai buna perioada a existentei sale, criza economica reducandu-i valoarea cu aproape 40%. O parte dintre oamenii de afaceri din industrie, care au simtit scaderile, au “profitat”de acest climat si au testat gustul exportului si al prezentei in alte tari, o parte dintre acestia mergand spre Orientul Mijlociu, o piata cu care industria de profil are legaturi inca de pe vremea lui Ceausescu.

Contactati de catre WALL-STREET.RO, reprezentantii industriei constructiilor din Romania sustin, pe de-o parte, ca exista un potential real in zona in urmatoarea perioada, dar apreciaza ca preturile mari cu care vin producatorii romani pot fi un mare impediment, blocaj adus in special de distanta fata de regiunea care va necesita reconstructie.

“Exista oportunitati pentru firmele romanesti, teoretic exista sanse, dar asta se poate face doar prin alaturarea de antreprenorii israelieni. Experienta ultimilor ani arata ca tarile din regiune au fost interesate in a colabora cu forta de munca si mai putin cu firmele de constructii romanesti. Depinde foarte mult daca furnizorii de materiale de constructii vor fi acceptati de catre antreprenorii locali. (…) Nu stiu sa fie exportate cantitati foarte mari in regiunea respectiva. In zona se lucreaza cu mult beton –– mai putin prefabricate. Daca cei care vor conduce politic si economic vor avea nevoie de o perioada scurta atunci vor fi angrenate forte economice din mai multe regiuni. Este o decizie politica si se va incerca o reconstructie rapida, crede Laurentiu Plosceanu (foto dreapta), presedintele Asociatiei Romane a Antreprenorilor de Constructii (ARACO).

El mai apreciaza ca daca forta armelor tace atunci va fi o oportunitate. “O astfel de desfasurare necesita timp, va fi o munca teribila – va trebui curatat locul, va incepe o constructie aproape de la zero – nu vor fi doar bani israelieni – vor fi si internationali. (…) Cu siguranta zona orientala ramane o oportunitate fantastica. Avem firme care lucreaza in Arabia Saudita, in Emirate si asta s-a intamplat inca din anii ‘90. Unii romani au fost implicati in proiecte foarte mari in regiune. Pentru a-ti putea asigura nivelul de calitate – companiile trebuie sa fie foarte competitive – trebuie sa fie si sa demonstreze acest lucru prin elemente de competitivate. Privind lucrurile detasat, da, putem vorbi de o oportunitate fantastica. Eu nu cred ca acolo lucrarile nu se pot face fara un parteneriat cu antreprenorii israelieni, a mai aratat Laurentiu Ploesceanu.

In completare, reprezentantul ARACO a mai subliniat ca pentru antreprenorii romani elementul de oportunitate nu este reprezentat doar in forta de munca ci mai ales prin subcontractare prin care sa putem trimite si materialele de constructii, dar si know how-ul pentru a lucra in antrepriza. “Se pot gasi resurse directe. Interesul nostru este sa lucram in parteneriat si nu direct”, a precizat Plosceanu.

Intre oportunitate si lipsa de competitivitate

Oportunitate pentru firmele romanesti din industria constructiilor in zona Orientului Mijlociu a existat inca de pe vremea lui Nicolae Ceausescu, intareste si Claudiu Georgescu (foto dreapta), presedintele Asociatiei Producatorilor de Materiale de Constructii (APMCR), dar apreciaza ca acum lipsa de competitivitate in randul companiilor de profil poate fi o o piedica in calea desfasurarii activitatii in regiune.

“Oportunitate a existat inca de pe vremea lui Ceausescu: companiile se duceau cu un pret corespunzator, erau selectate – exista un mecanism de tipul «vinzi mai scump local si mai ieftin la export». Din pacate una dintre cele mai mari piedici este legata de lipsa competitivitatii companiilor de profil, mai ales a pretului cu care merg la licitatii, chiar daca in cele mai multe cazuri vorbim de o calitate a materialelor superioara celei din regiunea respectiva. Recent chiar am organizat un targ la Beirut, in Liban, unde am incercat sa deschidem aceasta nisa – inafara de Romanel (producator local de cherestea care deruleaza contracte pentru export in Liban si AdePlast, compania patronata de catre omul de afaceri Marcel Barbut – care deruleaza exporturi, dar in cantitati scazute – restul nu sunt competitive din punct de vedere al preturilor cu transportul”, a aratat Claudiu Georgescu in discutia cu jurnalistul WALL-STREET.RO.

Marcel Barbut, AdePlast: Este o oportunitate si trebuie sa profitam!

Cunoscuta in ultimii ani drept una dintre cele mai active companii producatoare de materiale de constructii din Romania atat din punct de vedere investitional cat si operational, AdePlast, a inceput in ultimii ani sa conteze tot mai mult la export. Firma patronata de catre omul de afaceri Marcel Barbut (foto stanga)vede reconstructia din Fasia Gaza ca pe o oportunitate de care trebuie sa profite.

“Am putea derula afaceri. Momentan noi nu vindem foarte mult la export – valoric undeva la la 25.000 de euro in primele cinci luni, in Liban, echivalentul a peste 300 de tone. Avem o marfa ieftina ceea ce se potriveste foarte bine pietei din regiune. In Liban momentan vindem adezivi pentru faianta sigresie, ciment alb – si adeziv pentru marmura si granit. (…) Orice pas de acest gen este o oportunitate si este importanta pentru noi. Vom cauta prin asociatie sa trimitem marfa la export – chiar daca sumele nu sunt mari – cu putin se face mult! Este interesant!”, a completat omul de afaceri.

Potrivit datelor furnizate wall-street.ro de catre Marcel Barbut exportul AdePlast s-a ridicat in primele sase luni la un total de 1,4 milioane de euro, cu aproape 900 .000 de euro in plus fata de intervalul aferent anului trecut, cele mai mari piete pentru companie la export fiind Ungaria, Slovacia, Bulgaria, Belgia, Polonia si Moldova.
“Rezultatele au inceput sa creasca la export si ne asteptam ca la finalul acestui an sa depaseasca pragul de 3 milioane de euro la export. Anul trecut exporturile s-au ridicat la circa 2 milioane de euro”, a precizat Marcel Barbut.
AdePlast a incheiat anul 2013 cu o cifra de afaceri de 253 milioane de lei (cca. 57 mil. euro), in crestere cu 37,36 % fata de anul precedent. Principalii concurenti ai AdePlast pe piata sunt Henkel (Ceresit), Baumit sau Duraziv.

Sursa: wall-street.ro

Beneficiile folosirii caramizilor BCA pentru constructia casei tale (P)

In momentul in care trebuie sa alegi materialul pentru zidaria casei tale, constructorii iti vor oferi de cele mai multe ori doar trei variante: caramida standard, lemn sau BCA (Beton Celular Autoclavizat). Despre acesta din urma vom vorbi in randurile urmatoare alaturi de avantajele folosirii lor.

Organizatia Patronala a Producatorilor de BCA din Romania ofera multe informatii utile legate de zidarie din BCA, respectiv: progresele inregistrate in tehnologiile de productie, tendintele care apar in acest sector, un scurt istoric al dezvoltarii acestui tip de material etc.

Accesand website-ul Organizatiei PRO BCA  – probca.ro – printre diverse alte informatii interesante despre BCA veti afla si urmatoarele:

– materialul a fost inventat de catre  suedezul- Johan Axel Eriksson si exista pe piata materialelor de constructii de mai bine de 70 de ani;

– este produs sub forma de blocuri, panouri (pentru pereti, podea si acoperis) si buiandrugi si se foloseste in constructii, atat pentru ziduri si ztructuri de interior cat si pentru ziduri  de exterior;

– este un material usor de taiat si slefuit, deci ofera o instalare usoara;

– este renumit pentru ca are un impact minim asupra mediului.

Mai multe detalii despre zidaria din BCA gasiti pe site-ul organizatiei patronale – ProBCA.ro. Acolo veti gasi si un scurt istoric al acestui tip de material, precum si date legate de compozitia acestuia si procesul sau de fabricatie. Mai departe veti afla punctual cateva avantaje ale folosirii blocurilor de BCA in constructia unei case:

●       Blocurile de BCA folosite in zidarie au si proprietati de termoizolare, deci folosirea materialelor suplimentare pentru izolare nu va mai fi necesara

●       Constructia avanseaza rapid datorita dimensiunilor mari ale blocurilor de BCA (cat 10 caramizi standard)

●       Este un material de constructii ecologic, nu afecteaza mediul inconjurator. De asemenea, fiind un material mineral, BCA-ul este ignifug, proprietate foarte importanta pentru materialele folosite in constructii.

●       Ziditul cu un asemenea material este usor nu numai datorita dimensiunilor caramizilor, ci si pentru ca acestea au o greutate mica si necesita putin mortar.

●       asigura o izolare fonica buna

●       pentru operatii ulterioare, taierea, gaurirea si frezarea peretilor din BCA se realizeaza cu usurinta

●       caldura din interiorul casei va ramane acolo datorita coeficientului mic de conductivitate termica

●       se poate opta pentru BCA de diferite clase de rezistenta si astfel sa alegeti grosimea zidurilor, capacitatea de termoizolare si rezistenta la compresiune

Lista de beneficii poate sa continue insa pentru a va convinge si mai mult de acestea va invitam sa vedeti cateva constructii cu zidarie din BCA. Le gasiti aici.

Încep controalele pe șantiere

Vreme de șase luni, firmele de construcții vor fi verificate de inspectorii de muncă.

În trimestrele II și III ale anului, inspectorii de muncă vor desfășura o campanie de control la firmele de construcții (coduri CAEN: 41, 42 și 43) pentru a verifica modul de respectare a cerințelor legale.

“O analiză a evenimentelor soldate cu incapacitate temporară de muncă, invaliditate sau decesul victimelor, din toate domeniile de activitate, plasează sectorul «Construcții de clădiri», în care activează 8,06% din lucrătorii din economia națională, pe primul loc la numărul de accidente de muncă, ceea ce reprezintă 6,5% din totalul numărului de angajați, respectiv pe locul doi la gravitatea accidentelor de muncă, ceea ce reprezintă 9% din totalul persoanelor accidentate mortal”, ne-a declarat Cristian Alin Mocanu, șeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: