Home / Tag Archives: elevi

Tag Archives: elevi

Moș Crăciun a venit încărcat cu daruri la copiii Școlii nr. 9 din municipiul Vaslui

de Dănuț CIOBANU

Ieri, la Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Vaslui a avut loc o campanie de distribuire a pachetelor de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru 198 de preșcolari și 389 de elevi. Acțiunea a avut loc în cadrul proiectului european „ADMIȘI – Abandon Diminuat prin Măsuri Integrate Sustenabile în Învățământ”.

Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și are o alocare totală de 5.698.194 lei, din care cofinanțarea Primăriei Vaslui este de 113.963 lei, iar restul sunt fonduri europene nerambursabile. Pachetul de îmbrăcăminte pentru copii va fi acordat o dată pe an în scopul descurajării abandonului școlar timpuriu și eliminării disparităților de ordin material existente între elevi.

Prezent, la eveniment, Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui, a precizat că proiectul derulat la această unitate de învățământ este unul dintre cele mai mari care se derulează la nivel local: „Rezultatele proiectului vor fi foarte bune, deoarece toți acești copii se vor dezvolta frumos. Nicio investiție nu este mare, când e vorba de generații pe care le creștem. M-am alăturat fără rezerve acestui proiect pentru a asigura cofinanțarea. Este un grup țintă foarte mare format din sute de copii preșcolari și elevi, care vor parcurge etapele proiectului și vor primi pachetele cu îmbrăcăminte și încălțăminte. Peste 60 de cadre didactice sunt implicate pentru derularea corespunzătoare a proiectului”.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea sistemului educațional românesc prin măsuri destinate deopotrivă preșcolarilor, elevilor și părinților acestora, cât și personalului didactic de la Școala Gimnazială nr. 9 „Alexandru Iona Cuza” Vaslui. Proiectul își propune prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii pentru un număr de 587 copii. Până în prezent, au mai fost derulate în cadrul proiectului și alte activități: un program de consiliere educațională pentru elevi și educație parentală în vederea reducerii riscului de abandon școlar și dezvoltarea armonioasă a copiilor; un program de educație pentru sănătate, igienă și nutriție etc.

74 de elevi cu rezultate deosebite la învățătură, premiați de Primăria Vaslui

Primăria Vaslui va premia nu mai puțin de 74 de elevi din municipiul reședință de județ cu rezultate deosebite la învățătură în anul școlar anterior, în cadrul unei activități ce se va desfășura în prezența profesorilor și părinților acestor copii și adolescenți în prima decadă a lunii decembrie. Autoritățile locale vasluiene acordă o atenție deosebită învățământului din oraș, dovadă fiind cele 17 milioane de lei cheltuite doar în acest an pentru buna funcționare a unităților școlare.

Performanțele zecilor de elevi din municipiul Vaslui sunt răsplătite pe măsură de autoritățile locale. Astfel, toți cei care au obținut locurile I, II sau III și mențiuni, ori medalii de aur, argint și bronz la etapa națională a olimpiadelor și concursurilor școlare vor fi premiați de Primăria Vaslui, în cadrul unei gale ce se va desfășura pe 6 decembrie. Desigur, alături de cei 74 de elevi cu rezultate deosebite la diverse discipline școlare vor fi părinții acestora și profesorii îndrumători, cadrele didactice fiind și ele răsplătite cu diplome.

Resursele umane sunt un factor hotărâtor în dezvoltarea unei comunității locale, iar schimbarea în bine și dezvoltarea acesteia nu o pot face decât cei serioși și performanți. Pentru creșterea performanțelor școlare și profesionale trebuie să investim în oameni. Această investiție are drept rezultat formarea unor categorii de tineri care să aibă o percepție reală a exigențelor societății în care trăim. Efortul depus de elevi este concretizat prin acumularea de cunoștințe, dar și prin deschiderea de noi perspective pentru viitorul lor. Acești elevi deosebiți sunt adevărați ambasadori ai municipiului Vaslui, prin rezultatele pe care le-au obținut la olimpiadele școlare. Aceste rezultate, dacă sunt premiate, constituie o puternică motivație pentru ei de a continua în același mod activitatea școlară, iar pentru colegi sau apropiați adevărate exemple. În același timp, trebuie să recunoaștem și să apreciem munca profesorilor care pregătesc acești elevi și să motivăm interesul lor pentru atingerea unor performanțe notabile”, a declarat primarul Vasile Pavăl.

O dovadă a tuturor elevilor vasluieni sunt cele 17 milioane de lei alocate doar în acest an de la bugetul local al primăriei pentru învățământul din municipiul reședință. ”Noi am investit la acest capitol pentru că e o zonă foarte importantă, care merită atenția cuvenită. O să vedem mai târziu efectele acestei investiții. Rezultatele sunt acești copii care sunt convins că vor reveni sau dacă pleacă în alte părți nu uită că s-au format aici”, a conchis edilul Vasile Pavăl. (Ionuț PREDA)

Consiliul Local Vaslui va acorda 4.144 burse școlare

Consiliul Local (CL) Vaslui va aproba în următoarea ședință numărul și cuantumul burselor școlare aferente anului școlar 2019-2020, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. De asemenea, consilierii locali vor adopta completarea regulamentului de acordare a burselor școlare în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiului Vaslui.

Astfel, se vor acorda în noul an școlar un număr de 4.144 burse (de performanță, de merit, de studiu și burse de ajutor social), pentru elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) din municipiul Vaslui, aferente anului 2019-2020, din care: 59 burse de performanță; 3.084 burse de merit; 228 burse de studiu; 773 burse de ajutor social. Cuantumul burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar (primar, gimnazial, liceal) este următorul: bursa de performanță este de 350 lei/lună; bursa de merit este de 80 lei/lună; bursa de studiu este de 70 lei/lună; bursa de ajutor social este de 60 lei/lună.

Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Vaslui aferent anului 2018. Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII, la cursurile de zi ale anului școlar curent, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Vaslui. Primesc burse elevii care au media la purtare 10/calificativul «FB» în semestrul pentru care se acordă bursa și care îndeplinesc criteriile prevăzute în regulament, indiferent de domiciliul sau reședința acestora. Bursele se plătesc lunar în limita fondurilor aprobate cu această destinație pe perioada cursurilor școlare, nefiind inclusă vacanța de vară. (Dănuț CIOBANU)

Elevii vasluieni au vizitat plantațiile de viță de vie și cele pomicole din județ

Vineri, 25 octombrie 2019, în ultima zi a săptămânii din Programul național „Școala altfel”, elevii clasei a VIII-a A a școlii Gimnaziale “Elena Cuza” Vaslui au efectuat o excursie inedită la două obiective de interes local de pe raza județului Vaslui: Ferma Pomicolă “Mărul de Aur” Crasna-Albești și Colegiul Agricol “Dimitrie Cantemir” Huși.

Cei 27 de elevi, însoțiți de profesorul coordonator Doina Manolachi și de un reprezentant al Direcției pentru Agricultură Județene Vaslui, au explorat un orizont mai puțin cunoscut, dar extrem de interesant.

Scopul acțiunii a constat în cunoașterea unor domenii profesionale specifice zonei viticole Huși și zonei pomicole Crasna-Vaslui, precum și conștientizarea necesității unui stil de viață sănătos, din perspectiva practicării unei agriculturi ecologice. Acțiunea a vizat, de asemenea, identificarea aptitudinilor și intereselor elevilor pentru activități și meserii în domeniul pomicol, viticol și vinificație, constituindu-se într-o încercare de orientare și consiliere școlară a elevilor aflați în ultimul an de gimnaziu.

Vizita la Colegiul Agricol «Dimitrie Cantemir» Huși a stat sub semnul experimentării conceptului «Licean pentru o zi», fiind gândită ca o zi în care copiii să ia contact cu realitatea specifică unei instituții liceale.

A fost o zi de neuitat, mai vrem astfel de zile. La oricare alt liceu am fi mers, probabil că nu am fi găsit atâtea obiective interesante și inedite”, au susținut elevii Școlii Gimnaziale ,,Elena Cuza” Vaslui.  (Dănuț CIOBANU)

Deținuții încarcerați la Vaslui au sărbătorit cu elevi și profesori de liceu Ziua Educației în Penitenciare

Câteva sute de deținuți încarcerați la Vaslui au sărbătorit, așa cum o fac în fiecare an, Ziua Națională a Educației în Penitenciare, prilej de a purta discuții cu persoane din exterior, dar și de a participa la o serie de activități, cu vizite în diverse instituții de învățământ și cultură, într-un schimb de experiență în plan educațional. Pe lângă deplasarea făcută de o serie de persoane private de libertate la Liceul ”Emil Racoviță” și primirea, în reciprocitate, a 20 de elevi de al această instituție învățământ în penitenciar, o parte din deținuți au mers și la un workshop al Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Ziua Națională a Educației în Penitenciare nu a trecut nemarcată la Vaslui, acolo unde, an de an, responsabilii unității de dețenție care găzduiește până la o mie de deținuți organizează diverse activități atât în incinta penitenciarului cât și în o serie de instituții publice. O primă acțiune a fost un schimb de experiență în plan educațional cu Liceul ”Emil Racoviță”. Dacă în urmă cu o săptămână Penitenciarul Vaslui a fost invitat la unitatea de învățământ în cauză pentru ca deținuții să asistat la o lecție despre valori și despre ierarhia acestora, pe 14 octombrie a fost rândul unității de detenție vasluiene să fie gazdă. Astfel, 20 de elevi ai aceluiași liceu, însoțiți de trei cadre didactice, au participat la o activitate asemănătoare în spatele zidurilor, ca o continuare a demersului început de partenerii proiectului. În dezbaterea de la sediul penitenciarului, care a durat două ore, s-a vorbit despre alegerile pe care le fac oamenii și despre motivația pentru schimbare și pentru succes.

”Pornind de la valorizarea actului educațional, dar înțelegând și importanța activităților de prevenire a infracționalității, în special a celei juvenile, activitățile desfășurate au urmărit, pe de o parte îmbunătățirea percepției comunității cu privire la instituția penitenciară, iar pe de altă parte, valorificarea experienței de viață a deținuților, în conștientizarea de către elevi a efectelor negative pe care le are încarcerarea asupra individului uman, precum și a importanței respectării regulilor și a legilor comunității în care trăiesc. Interacțiunea cu persoanele care execută pedepse privative de libertate și mărturia experienței acestora, pot condiționa asumarea și învățarea unor atitudini și comportamente dezirabile social și respingerea celor cu consecințe negative în rândul tinerilor. Activitățile desfășurate au avut ca și obiective principale încurajarea reflecțiilor asupra atitudinilor și comportamentelor deviante sau delincvente urmărindu-se la elevi stimularea dezvoltării unei gândiri critice și prospective, prevenția comportamentelor deviante în rândul tinerilor elevi, oferirea unor experiențe de viață pentru tineri, experiență care se îndreaptă către capacitatea tinerilor de luare a deciziilor și auto-responsabilizare, consolidarea în rândul elevilor și a cadrelor didactice a informațiilor corecte privind privarea de libertate și condițiile reale de viață din unitățile sistemului penitenciar și, nu în ultimul rând, consolidarea capacităților prospective pentru adolescenții aflați în faza de dezvoltare orientată către țeluri imediate, contextuale, prin oferirea unei experiențe pedagogice, constructive pentru toți participanții”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Penitenciarului Vaslui, Nicolae Toma.

Toate activitățile desfășurate au fost înregistrate și apoi difuzate pe televiziunea cu circuit închis a penitenciarului, putând fi astfel urmărite de toți deținuții. De altfel, la nivelul unității se desfășoară și alte acțiuni dedicate Zilei Educației în Penitenciare, cum ar fi concursuri tematice, dezbateri, competiții sportive, susținute de educatori, parteneri externi sau chiar de deținuți formați să susțină activități și programe educaționale. De asemenea, tot cu ocazia Zilei Naționale a Educației în Penitenciare, 11 voluntari ai Bibliotecii Județene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui au susținut un workshop cu titlul „Copiii ne ajută să învățăm jucându-ne”, la care au participat 15 deținuți analfabeți sau analfabeți funcțional. (Ionuț PREDA)

Treizeci de elevi de liceu din județ vor vizita Parlamentul European, în cadrul Proiectului „Tineri în Parlamentul European”

Vizită la Parlamentul European! Zece elevi ai Colegiului Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad, însoțiți de profesoara Cristina Negruț, vor fi prezenți în perioada 4 – 6 decembrie la Bruxelles, în Parlamentul European.

Georgiana Butnaru, elevă a colegiului bârlădean, a aplicat pentru un proiect inițiat acum doi ani de deputata Ramona Strugariu (originară din Bârlad), proiect intitulat „Tineri în Parlamentul European”. Prin intermediul acestui proiect, elevii au posibilitatea să afle mai multe despre instituția europeană, despre modul în care se desfășoară lucrurile în Parlamentul European și cum abordează în discurs anumite probleme parlamentarii europeni.

Au dorit să fie implicați 18 elevi de la Colegiul „Gheorghe Roșca Codreanu”, dar, întrucât delegația trebuia să fie compusă doar din 10 elevi, școala a aplicat câteva criterii de selecție. Au contat în primul rând rezultatele la învățătură dar și disponibilitatea acestor copii pentru implicarea lor într-o serie de activități civice. Elevii selectați au dovedit implicare în calitate de cetățeni responsabili și interesați de ceea ce se întâmplă în Europa. Cea care-i va însoți în Parlamentul European pe cei zece elevi este profesoara de limba română Cristina Negruț, aceasta fiind aleasă de elevi pentru a le fi alături. Elevii se pregătesc de pe acum sufletește, pentru că la Bruxelles nu vor vizita doar Parlamentul European, ci vor fi puși și în situația de a susține un discurs, ca și europarlamentarii. Vor trebui să intre în pielea acestora.

Din județul Vaslui vor pleca către sediul Parlamentului European 30 de elevi și trei cadre didactice. Alături de elevii Colegiului „Codreanu”, vor participa la acest proiect important elevi ai Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad și ai liceului „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui. (Mihaela NICULESCU)

„Peace Run” – „Alergare pentru pace” a ajuns și la elevii din Bârlad

Întâlnire inedită! Peste 350 de elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și ai Școlii Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu” din Bârlad s-au întâlnit vineri dimineață cu nouă militanți pentru pace, participanți la ștafeta „Peace Run” – „Alergare pentru pace”, cunoscută în ultimii șapte ani sub denumirea de World Harmony Run.

Cei nouă alergători, care au pornit din Chișinău cu destinația Varna (Bulgaria), se află printre miile de participanți la acțiunea desfășurată în 150 de țări. Alergătorii, care traversează teritoriul României între 19 și 25 septembrie, le-au povestit elevilor despre istoria acestei alergări cu torță, în numele păcii, inițiată în urmă cu 32 de ani de liderul spiritual indian Sri Chinmoy. Participanții la această ștafetă, pacifiști din Franța, Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova și România, au cântat apoi imnul acestei acțiuni împreună cu elevii, după care au alergat pe terenurile de sport ale celor două unități școlare, singurele din județ vizitate de alergătorii pentru pace.

Ceea ce se dorește prin această mișcare pentru pace este transmiterea mesajului că dacă oamenii pot alerga împreună în pace, înseamnă că pot și trăi în pace. În acest spirit, participanții la „Peace Run” spun că alergând cu torța și transmițând-o mai departe nu fac altceva decât să răspândească ideea de pace în lume. Printre cei care au ținut în mână torța păcii și au transmis-o mai departe s-au numărat Maica Tereza și Papa Francisc.

Ideea răspândirii mesajului păcii prin alergare aparține lui Sri Chinmoy, artist, poet, scriitor, lider spiritual și vizionar indian care și-a dedicat viața instaurării armoniei în lume. Acesta conducea meditații de pace pentru ambasadori și personalul de la Organizația Națiunilor Unite din New York, pentru oficialitățile guvernamentale la Congresul SUA din Washington și a fost invitat să organizeze meditații și în Parlamentul Marii Britanii. Pe 11 octombrie se împlinesc 12 ani de când Sri Chinmoy a părăsit fizic această lume, dar inițiativa sa continuă și are tot mai mulți susținători. (Mihaela NICULESCU)

Excelența elevilor în educație, răsplătită de Inspectoratul Școlar și Primăria Vaslui

Cei șase elevi care au obținut media maximă la Evaluarea Națională și cei trei absolvenți de liceu cu 10 la bacalaureat au fost răsplătiți cu premii în bani de către reprezentanții Inspectoratului Școlar și cu buchete de flori, oferite de primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, în cadrul unui moment festiv desfășurat în amfiteatrul Liceului ”Mihail Kogălniceanu”. Adolescenții și tinerii care au făcut cinste județului nostru sunt Elena Ramona Flueraș și Ioana Bejenaru – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Bogdan Andrei și Teodora Caranfil – Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad, Briana Elena Corlațan – Școala Gimnazialã „Constantin Parfene” Vaslui și Ioan Cosmin Prodea – Colegiul Național „Cuza Vodă” Huși, respectiv Ștefana Andreea Agafiței, Andrei Bordeianu și Alina Mihaela Oreanu, toți trei absolvenți ai Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui. 
Amfiteatrul Liceului ”Mihail Kogălniceanu” din Vaslui a fost gazda unuia dintre cele mai emoționante și, în același timp, importante evenimente din activitățile învățământului vasluian, cel al premierii excelenței elevilor. Nouă tineri absolvenți de gimnaziu, respectiv de liceu, au primit din partea reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean diploma și premiile în bani, oferite de Ministerul Educației Naționale, pentru rezultatele deosebite de la examenele de Evaluare Națională și Bacalaureat. Totul s-a desfășurat într-un cadru festiv, în care oficialitățile prezente au adresat cuvinte de laudă elevilor de 10 ai județului, iar primarul Vasile Pavăl a oferit câte un buchet de flori acestora și directorilor de școli, conducerii ISJ și inspectoarelor prezente. De altfel, edilul Vasluiului a spus că autoritățile au obligația de le a oferi copiilor tot ceea ce au nevoie pentru ca aceștia să facă performanță.
”Am fost și eu elev, am fost student, știu ce înseamnă efortul, dar să obții nota zece înseamnă enorm, înseamnă multă muncă, multă dăruire. Înseamnă și sprijin din partea școlii, din partea părinților, pentru astfel de elevi care ne fac cinste. Performanța, ușor, ușor prinde rădăcini în județul nostru. Avem obligația de a finanța învățământul. Este o datorie a fiecărui om care se află în fruntea unei comunități să ofere generației tinere tot ceea ce este necesar pentru a se dezvolta. Poate nu reușim să modernizăm o stradă la timp, sau nu reușim să finanțăm o altă activitate, dar nu avem voie să nu finanțăm educația. Trebuie să le oferim copiilor tot ceea ce au nevoie pentru performanță, pentru a se dezvolta, iar ei să nu uite de comunitatea de unde au plecat. Mă înclin în fața voastră, dragi elevi, a profesorilor, a părinților.”, a declarat primarul Vasile Pavăl.
La rândul său, vicepreședintele Consiliului Județean, Vasile Mariciuc, a transmis elevilor să nu-și sacrifice viața interioară pentru un loc de muncă, pentru poziții sau pentru bani: ”Momentul acesta este de toată lauda și face cinste județului Vaslui, care nemeritat se află într-o latură a prejudecăților prin evenimente răzlețe și nu de substanță, ca acesta de aici. Am avut un dialog imaginar cu acei copii care au reușit să termine cu nota zece și m-am gândit la viața lor personală. Am socotit că, dacă au reușit să ajungă aici, efortul pe care l-au făcut nu li s-a părut o povară. Plecând de la această idee, îi sfătuiesc ca mai departe, ei, care vor fi locomotivele societății românești, ei, care vor reprezenta România la marea competiție a creierelor, să nu uite niciodată că nu trebuie să-și sacrifice viața interioară pentru un loc de muncă, pentru poziții sau pentru bani. Mai important decât a trăi în armonie cu tine însuți nu este nimic pe lumea asta și presupun că la înzestrarea lor intelectuală vor avea disponibilitatea să arunce o privire celor trei valori pe care ni le-au transmis grecii, care sunt mereu actuale și care ar trebui poate să fie mai prezente în învățământul românesc: binele, frumosul și adevărul”.
Mesajul inspectorului general Gabriela Plăcintă a fost unul cât se poate tranșant, în condițiile în care le-a spus absolvenților de 10 să nu uite de Vaslui și, dacă vor avea posibilitatea, să revină acasă la finalizarea studiilor universitare: ”Dorința noastră este aceea ca voi să vă întoarceți acasă, poate după finalizarea studiilor, poate mai târziu, iar dacă nu veți reveni, conduita voastră să fie una foarte clară și cu un mesaj autentic despre Vaslui, pentru că voi ați trăit aici, alături de familiile voastre. Știți cât de mult muncesc oamenii aici și cât de nedrept este că ni se pun etichete pe care nu le merităm cu toții, ci în mod particular. Să fiți echilibrați, să reușiți pe mai departe și să nu uitați niciodată de familie. Eu cred că armonia și echilibrul se dobândesc în familie. Vreau să-i felicit pe părinți pentru felul în care v-au crescut”.
Momentul festiv al premierii cu 1.000 lei a elevilor cu 10 la Evaluarea Națională și cu 3.000 lei a absolvenților cu media maximă la bacalaureat s-a încheiat cu o fotografie de grup care, cu siguranță, va rămâne întipărită în memoria celor prezenți, precum și în paginile de istorie a învățământului vasluian. (Ionuț PREDA)

Majorarea burselor pentru elevii bârlădeni, subiect de dispută între consilierii locali

S-a discutat mult și cu accente ascuțite, vineri, 30 august, în Ședința ordinară de Consiliu Local, pe seama cuantumurilor burselor sociale, de merit, de performanță și de studiu ale elevilor bârlădeni din învățământul preuniversitar de stat.

Lupta electorală între partidele reprezentate în Consiliul Local Bârlad îi are drept câștigători, de această dată, pe elevi, care vor primi burse mai mari începând cu noul an școlar.

Astfel, bursa socială va fi de 80 lei, la fel ca aceea de studiu, bursa de merit va avea o valoare de 90 lei, iar performanțele școlare vor fi răsplătite cu 150 lei. Până acum, bursa socială și cea de studiu erau de 50 lei, bursa de merit de 60 lei, în timp ce bursa de performanță era de 80 lei.

Cum s-a ajuns la noile valori? Povestea începe în ședința comisiei de Buget – Finanțe de miercuri, 28 august, când consilierii PSD au susținut că este nevoie de o creștere a cuantumurilor burselor pentru anul școlar 2019-2020, așa cum s-au exprimat și în urmă cu un an.

Nemulțumiți de propunerile formulate de inițiatorul proiectului (primarul Dumitru Boroș), care vizau o creștere nesemnificativă a burselor, consilierii PSD au adus un amendament la acest proiect, pe care l-au și înregistrat, conform legii, în preziua ședinței. Amendamentul cu pricina propunea ca bursa socială să aibă o valoare de 70 lei, cea de merit de 80 lei, bursa de performanță urma să fie 130 lei și cea de studiu, 170 lei.

Dar, ce să vezi, surpriză! La mapa cu proiectele ce trebuiau să fie supuse la vot au apărut cu totul și cu totul alte sume. Explicația: și colegii din PNL au depus un amendament pentru majorarea burselor, imediat după cel al colegilor din PSD. La mai bine de un an de la solicitarea consilierilor PSD privind creșterea substanțială a burselor pentru elevi, cei de la PNL au conștientizat (într-o perioadă cu încărcătură electorală!), că e cazul ca, de exemplu, bursa de performanță să se dubleze față de anul trecut.

Consilierii au votat, în cele din urmă, cuantumurile burselor stabilite prin amendamentul liberalilor, burse care aveau o valoare ceva mai mare decât cele propuse de PSD.

La nivelul municipiului Bârlad, 824 de elevi vor beneficia de cele patru categorii de burse, iar efortul bugetar lunar pentru plata acestora va fi de 75. 450 lei. (Mihaela NICULESCU)

O tabără de astronomie de neuitat, în Munții Măcinului. Iată numele bârlădenilor care au câștigat premii

În perioada 9 – 14 iulie, 18 elevi bârlădeni pasionați de astronomie au participat la Măcin, în județul Tulcea, la Concursul Regional Junior Astronomer Ranger (JAR). Asociața Astronomică „Sirius” – Club UNESCO din Bârlad a avut doi participanți direcți la JAR – Alexandru Vătămanu și Karina Gabriela Bejan, coordonați de profesorii Ioan Adam și Ivona Măgdăliniș. Ceilalți 16 elevi din Bârlad au participat indirect la concurs, trimițând lucrările până pe 28 iunie.

Concursul Regional JAR s-a desfășurat pe mai multe secțiuni: astronomie, astrofotografie, ecologie și creativitate (creație literară și artă plastică) și orientare turistică, dar și o secțiune dedicată cadrelor didactice.

La concursul de astronomie au obținut premiul I atât Alexandru Vătămanu (clasa a XI-a, Colegiul „Codreanu”), cât și Karina Gabriela Bejan (clasa a X-a, Liceul „M. Eminescu”), ambii coordonați de prof. Ioan Adam.

La concursul de astrofotografie, locul I a fost ocupat de Carla Elena Bălan (clasa a X-a, Liceul „M. Eminescu”), coordonată de prof. Ioan Adam. Elevii Liceului „Eminescu” au reușit să câștige două premii I la concursul de Ecologie și creativitate (creație literară), prin Andreea Cosmina Magdalena (clasa a X-a) și Andreea Gabriela Rânzescu (clasa a IX-a), ambele sub coordonarea profesorului Ionel Șerban. Locul I la același concurs a fost obținut și de Emanuela Maria Gavrilă (clasa a VIII-a, Școala „Iorgu Radu”), coordonată de profesoara Cristina Chirițescu.

La Concursul de Ecologie și creativitate, secțiunea artă plastică, elevii Liceului „Mihai Eminescu” au obținut trei premii I, prin Andreea Petrea, Anda Huțanu (ambele din clasa a IX-a), coordonate de profesoara Mădălina Forțu, și Karina Gabriela Bejan (clasa a X-a), pregătită de profesoara Ivona Măgdăliniș. Participarea la ultimul concurs din cadrul proiectului JAR, cel de orientare turistică, le-a adus elevilor Alexandru Vătămanu și Karina Gabriela Bejan câte o mențiune.

Proiectul educațional JAR a fost coordonat de Școala Gimnazială „Gheorghe Banea” din Măcin. Anul acesta, s-a desfășurat prima ediție a Concursului Regional JAR.

Am participat în calitate de lector alături de colegii de la Tulcea – prof. Niculae Dobrescu, căpitan Eugen Filipescu – la activitățile de inițiere a elevilor în domeniul astronomiei: orientarea pe bolta cerească, mânuirea instrumentelor astronomice, identificarea constelațiilor vizibile în această perioadă și prezentarea unor obiecte deep sky, observarea planetelor Saturn și Jupiter, precum și la organizarea și derularea probei teoretice, probei observaționale și probei practice /experimentale (măsurarea diametrului Soarelui) din cadrul concursului de astronomie și astrofizică”, a declarat prof. Ioan Adam, președintele Asociației Astronomice „Sirius” – Club UNESCO.

Alături de profesorul Ioan Adam s-a aflat și profesoara Ivona Măgdăliniș, care a primit premiul I la secțiunea destinată cadrelor didactice „Creează și responsabilizează pentru un viitor verde”, constând în prezentarea unor referate și descrierea unor activități desfășurate de profesori în unitățile școlare din care provin. (M.N.)

Angajatorii pot beneficia de stimulente financiare pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) reamintește angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă pe perioada vacanței.

Angajarea elevilor și studenților se poate realiza pe perioada vacanțelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza următoarelor documente: contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial; contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței”, se artă în comunicatul transmis de ANOFM Vaslui.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră cu normă întreagă. Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.

Pentru informații suplimentare, angajatorii interesați pot căuta detalii pe: www.anofm.ro. (A. N.)

Expoziție inedită de pictură a unor elevi în Centrul Civic Vaslui

Un număr de 22 de picturi pe pânză au fost expuse, joi, în Piața Civică Vaslui, în cadrul unei acțiuni organizată de Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale cu scopul promovării tinerelor talente din gimnaziile și liceele vasluiene. Fiecare lucrare a fost premiată de către organizatori care, având în vedere succesul activității, va desfășura una similară în debutul toamnei, la Târgul Meșterilor Populari.

Centrul Civic Vaslui s-a umplut de viață la mijlocul acestei săptămâni, grație unor elevi care și-au expus picturile realizate în cadrul unui concurs organizat de Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale (CJPCCT) Vaslui. Ideea a fost lansată în cadrul celei de a V-a ediții a Târgului de Jucării, desfășurată în week-end-ul trecut în Parcul Copou, organizatorii propunându-și inițierea unui concurs adresat elevilor de liceu și gimnaziu propuși de profesori de arte plastice din unități de învățământ vasluiene. În competiție, au intrat 22 de copii, jurizarea fiind realizată de profesorii de specialitate Elena Fociak și Gheorghe Alupoaie. Locul întâi a fost câștigat de Adriana Mircia, elevă în clasa a IX-a la Liceul ”Emil Racoviță” Vaslui, sub îndrumarea profesorului Ramona Costin.

Entuziasmul participanților, al profesorilor, al celor care au admirat expoziția ne-a determinat să organizăm un alt concurs, ce se va desfășura în cadrul Târgului Meșterilor Populari, de la începutul lunii septembrie a acestui an. Tema va fi lumea satului, iar cadrul festivalului de datini și obiceiuri de iarnă, din decembrie, vom avea o nouă provocare pentru tinerii din Vaslui, tema fiind datini, obiceiuri și măști”, ne-a declarat directorul CJPCCT, Lucian Onciu.

Toate cele 22 de lucrări expuse în Piața Civică Vaslui au fost premiate de organizatori cu obiecte specializate în pictură în valoare de 250 de lei de fiecare elev. (Ionuț PREDA)

Spectacol deosebit, organizat de elevii Școlii „Mihai David” din Negrești

Spectacol deosebit, organizat de elevii Școlii „Mihai David” din Negrești. Duminică, a avut loc spectacolul „Vis de copil”, activitate organizată în cadrul proiectului „ Valoarea credinței și a prieteniei”, proiect finanțat de Fundația World Vision România.

Elevii Școlii Gimnaziale „Mihai David”, coordonați de cadrele didactice au pregătit momente artistice deosebite, în care muzica, dansul și teatrul s-au împletit și au reușit să aducă zâmbete și multe aplauze.

”Lumea copilăriei este minunată, este o lume cu jocuri și cântece vesele. Copiii care au cântat, au recitat, au dansat și au interpretat rolurile diferitelor personaje, au demonstrat încă o dată talentul, pasiunea și dorința lor de a participa la activități extracurriculare”, a declarat prof. Lăcrămioara Frățiman, coordonatorul acestui proiect.

Alături de Lăcrămioara Frațiman, în proiect au mai fost implicați Dănuța Faifăr, Mirabela Chiriluță, Mădălina Miler și Oana Cercel.

„Mulțumim tuturor copiilor și părinților care au fost alături de noi în această zi deosebită, zi în care am încercat să celebrăm miracolul nașterii, miracolul purității, dar și întoarcerea la inocență. Prin vers, muzică și dans am pătruns în universul plin de zâmbete, culoare și vis. Mulțumim Organizației World Vision care ne-a ajutat în implementarea și finanțarea proiectului ”, a mai spus prof. Frățiman. (A.P.)

Elevi în practică la Jandarmeria Vaslui

De ieri, 15 elevi ai Școlii Militare de Subofițeri Jandarmi “Petru Rareș” Fălticeni se află în stagiul de practică la Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui.

Elevii vor desfășura practica prevăzută în programa de învățământ și vor pune în aplicare noțiunile teoretice dobândite în timpul orelor de curs la misiuni de ordine și siguranță publică, pentru a cunoaște cât mai bine aspectele practice ale activității derulate de jandarmi. Ei își vor desfășura activitatea în timpul programului de lucru al subunității la care au fost repartizați, fiind angrenați în activitățile specifice jandarmilor și vor fi îndrumați în perioada stagiului de practică de tutori jandarmi.

Trei spectacole de teatru documentar aduse pe scena Teatrului „Victor Ion Popa” de Asociația Culturală „Constantin Hamangiu”

Trei spectacole inedite, organizate în pragul sărbătorii de 9 Mai. Trupa Teatrului „Macaz”, din București, a prezentat pe scena teatrului „Victor Ion Popa” din Bârlad, în zilele de 6, 7 și 8 mai, „Trilogia 1918”. Au fost trei piese de teatru documentar urmate de dezbateri cu publicul.

Așa cum au declarat actorii trupei înființate acum 12 ani, echipa de la „Macaz” dorește să ofere publicului „o istorie alternativă la cea prezentată românilor în manuale școlare, dar și în cărțile de specialitate”. Actorii sunt și autorii scenariului alcătuit după o studiere riguroasă a arhivelor, a documentelor istorice. Katia Pascariu, Alexandru Potocean, Mădălina Brândușe, Alice Monica Marinescu, Alex Călin și Andrei Șerban, alături de regizorul David Schwartz, cu participarea istoricului Mihai Burcea și a teoreticienei Veronica Lazăr, și-au propus să provoace o dezbatere despre contextul, urmările și semnificațiile evenimentelor din 1918.

Timp de trei zile, elevi, profesori dar și alți bârlădeni iubitori ai istoriei naționale au venit să urmărească un alt fel de spectacole de teatru, în care accentul se pune mai mult pe text și mișcare, decât pe partea artistică.

Piesa „Altă istorie nu se putea scrie” a explorat construcțiile discursive ale celor care susțineau intrarea României în război, pe de o parte, și pe ale celor care se împotriveau, pe de alta, într-un dialog interesant realizat între istorici din perioade și regimuri politico-sociale diferite.

A doua piesă, „N-a fost războiul nostru”, s-a concentrat pe situația socială și economică din România deceniului II al secolului XX și pe schimbările provocate de Primul Război Mondial, dar și pe impactul acestor evenimente istorice asupra femeilor din diferite clase sociale.

Ultima reprezentație, „Răzvrătiții”, a adus în discuție mișcările de revoltă și de protest ale muncitorilor și țăranilor, precum și formele de represiune utilizate de instituțiile statului român.

Trilogia a dat de gândit mult publicului, care, de altfel, a și reacționat întrebându-i pe actori de ce aceste pagini de istorie nu sunt prezentate românilor așa cum s-au petrecut evenimentele.

Actorii au răspuns că singurii care pot face ceva sunt românii, prin profesori de istorie, inspectori, miniștri ai Educației. Ei au recunoscut că nu au întâmpinat niciun fel de cenzură din partea Ministerului Culturii, dovadă că au aplicat pentru câteva granturi care au fost cofinanțate de Ministerului Culturii.

Actorii, aplaudați la scenă deschisă, au ținut să mulțumească Asociației Culturale „Constantin Hamangiu”, cea care a avut inițiativa de a-i chema la Bârlad, și au rămas impresionați de publicul de aici și de întrebările pertinente adresate de acesta la fiecare dezbatere. Nu toate părerile celor prezenți în sală au fost laudative, unii considerând că o parte din cele prezentate pe scenă nu are legătură cu realitatea istorică și sunt interpretări tendențioase despre evenimente și oameni. (Mihaela NICULESCU)

Atenție la pericolele care-i pândesc pe micuți în timpul vacanței

Având în vedere faptul că de astăzi școlarii și preșcolarii sunt în vacanță, perioadă în care vor fi mai puțin supravegheați de către părinți, și deloc de profesori, polițiștii îi îndrumă atât pe copii, cât și pe părinți, să se informeze și să discute despre cum pot elimina riscurile la care pot fi expuși în anumite situații.

Elevii sunt sfătuiți să țină ușa locuinței închisă, și să nu permită accesul persoanelor necunoscute, chiar dacă acestea pretind că au fost trimise de părinți. Să nu părăsească locuința fără a le spune părinților/bunicilor unde și cu cine pleacă, respectiv la ce oră se vor întoarce. Dacă sună telefonul și nu recunosc persoana cu care vorbesc, să nu dea relații despre programul părinților și să nu le spună că sunt singuri acasă.

Și mediul online vine cu o serie de pericole. Polițiștii îi sfătuiesc pe elevi să nu dea persoanelor necunoscute, întâlnite pe internet, informații despre ei sau familia lor (nume, adresă, loc de muncă al părinților, școala pe care o urmează, numere de telefon, etc.). Să aibă grijă ce fotografii postează pe rețele de socializare. Nu în ultimul rând să restricționeze accesul necunoscuților la profilul lor. Să nu anunțe plecarea în vacanță pe rețele de socializare. Să anunțe imediat un adult când este victima unei agresiuni pe internet. Să renunțe la comunicarea virtuală cu persoanele care le provoacă neplăceri sau frică.

Polițiștii îi mai sfătuiesc pe copii să aleagă să se joace în locuri sigure și întotdeauna să își anunțe părinți unde își petrec timpul liber. Să evite conflictele și să apeleze la sprijinul unui adult atunci când sunt implicați, fără voia lor, într-un astfel de incident.

Pericolele pot veni și pe timpul deplasărilor. Polițiștii le recomandă elevilor să nu se joace pe drumurile publice sau în apropierea acestora și să aleagă locurile special amenajate în acest sens, unde nu circulă mașini (parcurile, terenurile de sport, curtea școlii sau a grădiniței etc.). Să nu se deplaseze cu rolele/ skate-board-ul pe partea carosabilă a drumurilor publice. Să traverseze strada numai pe trecerea de pietoni și să nu fugă pe trecerea de pietoni. Acolo unde sunt instalate semafoare, să aștepte cu răbdare apariția luminii de culoare verde și să traverseze numai pe această culoare, iar în intersecțiile unde nu exista semafor, traversarea se va face numai pe la colțul străzii, după o atentă asigurare că din ambele sensuri de circulație nu se apropie nici o mașină.

Părinții trebuie să discute liber cu fiul/fiica despre ce are voie și ce nu are voie să facă în această perioadă. Să se asigure că știe numele dumneavoastră complet sau pe cel al bunicilor, numerele de telefon, adresa, pe care să le poată divulga în situația în care s-au rătăcit. Să nu își lase copiii nesupravegheați în zonele aglomerate. Să îi învețe să evite compania străinilor și să anunțe o persoană de încredere atunci când cineva îi face să se simtă inconfortabil. Pentru orice situație care poate constitui o urgență, vasluienii sunt îndemnați să apeleze serviciul unic de urgență 112. (G.P)

„Vreau în clasa a IX-a”, un proiect destinat elevilor din mediul rural care vor să învețe la liceu

de Mihaela NICULESCU

Proiectul „Vreau în clasa a IX-a” continuă la Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad. Fundația „World Vision România” desfășoară pentru al treilea an consecutiv acest proiect la Bârlad, în care sunt implicați nouă elevi din mediul rural, din care opt de la Liceul Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” și unul de la Liceu Teoretic „Mihai Eminescu”.

Ajutorul pe care acest proiect îl oferă elevilor defavorizați este unul binevenit, oferindu-le în primul rând o bursă lunară de 100 de lei, dar și antrenându-i în activități de dezvoltare personală, de care elevii sunt tot mai interesați.

„Dacă, inițial, copiii de la țară, beneficiari ai proiectului «Vreau în clasa a-IX-a», sunt interesați de banii reprezentând bursa, treptat acest aspect trece pe locul al doilea, întrucât devin tot mai atrași de ceea ce află în cadrul activităților de dezvoltare personală. De ce? Pentru că află informații pe care nu le obțin la orele de curs obișnuite. De asemenea, sunt încântați și de taberele tematice, școlile de vară la care participă pe timpul vacanțelor. Tot ceea ce își propune acest proiect desfășurat de Fundația World Vision cu bani din sponsorizări este reducerea abandonului școlar și încurajarea elevilor din mediul rural pentru a merge în continuare la liceu. Proiectul se desfășoară în județele Iași și Vaslui, două județe în care nivelul de pauperizare al familiilor cu copii dornici să meargă la școală este unul ridicat”, a declarat, pentru Est News, Nicoleta Popa – reprezentant al Fundației World Vision.

Elevii vizați de proiectul „Vreau în clasa a IX-a” beneficiază de servicii de consiliere, iar situația școlară le este monitorizată și transmisă părinților la ședințele periodice cu aceștia. Concret, elevii sunt urmăriți îndeaproape de reprezentanții World Vision și orice problemă privind rezultatele școlare sau comportamentul este adusă la cunoștința părinților.

Cum elevii Liceului Tehnologic „Alexandru Ioan Cuza” studiază la profiluri care necesită practică la agenți economici, fundația este în curs de perfectare a unui parteneriat cu un supermarket din centrul Bârladului. În acest fel, elevilor implicați în proiect le va fi facilitată realizarea stagiului de practică, atât în cazul celor de la liceu, cât și al celor de la Școala Profesională. Aceștia vor desfășura orele de practică în condiții optime, vor primi de la agentul economic o masă și vor beneficia și de analizele medicale necesare în cazul oricărui lucrător în alimentația publică.

De când a demarat acest proiect, Fundația World Vision s-a ocupat de 99 de elevi din județele Iași și Vaslui. Foarte mulți beneficiari au ajuns să fie absolvenți ai unor facultăți și să-și asigure astfel un viitor frumos.

„Ne mândrim că reușim să facem din acești elevi oameni care fac cinste comunității din care provin și țării. Anul trecut, un beneficiar al proiectului «Vreau în clasa a IX-a» a fost admis la Medicină, pe locurile de la buget, bursier. Cursurile de dezvoltare personală l-au ajutat și pe el, ca de altfel pe toți elevii care au beneficiat de acest proiect”, a mai adăugat Nicoleta Popa.

Criteriile în baza cărora sunt selectați elevii defavorizați pentru a fi incluși în proiectul respectiv sunt următoarele: să provină din mediul rural, să fie susținuți moral de părinți, să aibă un venit sub 550 de lei pe membru de familie, și cel mai important – să aibă note peste 7.

Ofițerii de la Anticorupție le-au explicat elevilor de la două licee din județ ce este corupția

Ofițerii Direcției Generale Anticorupție (D.G.A.)- Serviciul Județean Anticorupție Vaslui, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, au organizat în perioada 09 – 11 aprilie 2019, două sesiuni de informare și educație anticorupție adresată elevilor de liceu. Cu acest prilej, au fost desfășurate dezbateri pe teme de profil pentru promovarea atitudinii civice și de informare cu privire la noțiunile incidente domeniului anticorupție.

Activitățile s-au desfășurat la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” din municipiul Vaslui și la Liceul Pedagogic “Ioan Popescu” din municipiul Bârlad și au constat în prezentări pe teme de integritate și informări cu privire la semnificația infracțiunilor de corupție. La dezbateri, au participat elevi ai claselor a 12-a din cadrul acestor instituții de învățământ, tinerii fiind provocați să pună în discuție dilemele pe care le întâmpină funcționarii publici sau cetățenii aflați în situația de a da sau de a lua mită, precum și argumentele ce stau la baza acestor fapte.

Ofițerii D.G.A. le-au prezentat elevilor și cadrelor didactice participante informații despre competențele unității, drepturile, libertățile și obligațiile ce le revin elevilor în calitate de cetățeni în relația cu angajații Ministerului Afacerilor Interne, infracțiunile de corupție și modalitățile de sesizare a acestor infracțiuni.

Totodată, elevilor participanți la activitate le-au fost distribuite materiale cu conținut preventiv inscripționate cu Call Center anticorupție 0800806806, linie gratuită a Direcției Generale Anticorupție pentru sesizarea faptelor de corupție săvârșite de personalul Ministerului Afacerilor Interne.

Vasluienii pot face sesizări din domeniul de competență al D.G.A la adresa de e-mail vaslui.dga@mai.gov.ro, telefonic la 0235/ 303.282 sau la sediul S.J.A. Vaslui, din municipiul Vaslui, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25. (G.P)

Elevii vasluieni se vor întrece în istorie la concursul „Peneș Curcanul – renumit erou vasluian al Războiului de Întregire Națională”

Muzeul Județean ,,Ștefan cel Mare” Vaslui, alături de Consiliul Județean Vaslui, organizează concursul cu tema „Peneș Curcanul – renumit erou vasluian al Războiului de Întregire Națională”. Concursul se va desfășura marți, 5 martie 2019, ora 12, în Sala Multimedia a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.

Scopul principal al acestei activități este de a crește interesul elevilor pentru istoria modernă și contemporană a României și, în special, pentru istoria Vasluiului. De asemenea, se dorește o mai mare apropiere a elevilor față de muzeu și față de personalitățile acestui județ care au avut contribuții majore în realizarea Marii Uniri de la 1918 și în menținerea României ca stat unitar și independent.

Concursul se va desfășura cu participarea unor echipaje de elevi de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” și Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, ambele din Vaslui, precum și a unui echipaj de la Școala Gimnazială „Adrian Porumboiu” din Muntenii de Jos.

Organizatorii acestui eveniment sunt prof. dr. Ramona – Maria Mocanu, directorul Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui și muzeograf Anca Iuliana Iordachi. (G.P)

Polițiștii le-au explicat elevilor din Zorleni, Bârlad și Murgeni pericolele ce îi pândesc pe internet

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au marcat Ziua Siguranței pe Internet prin desfășurarea unor activități preventive, la care au participat atât elevi, cât și părinți. Au fost difuzate spoturi audio – vizuale și distribuite pliante cu mesaje informativ-educative, potrivit vârstei și nivelului acestora de înțelegere. Au participat aproximativ 25 cadre didactice și 220 de elevi.

În perioada 12 – 15 februarie, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui (Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Poliția Orașului Murgeni, Secția de Poliție Rurală nr. 3 Bârlad), împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui și ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui, au desfășurat activități preventive în mai multe instituții de învățământ de pe raza județului Vaslui. Polițiștii s-au aflat aflat în mijlocul elevilor din cadrul Colegiului Tehnic „Marcel Guguianu” Zorleni, Școlii Gimnaziale ,,Vasile Pîrvan” Bârlad și Liceului Tehnologic ,,Ghenuță Coman Murgeni.

Activitățile au avut ca teme: prevenirea delincvenței juvenile, promovarea siguranței online, prevenirea traficului de persoane, prevenirea consumului de droguri. S-a urmărit informarea elevilor asupra riscurilor la care se expun, atât în viața de zi cu zi, cât și în mediul on-line, precum și educarea acestora, pentru adoptarea unui comportament antivictimal.

Copiii au aflat de la oamenii legii informații utile, cu privire la protejarea datelor personale (adresa, școala unde învață, informații despre familie etc.) și a parolei. De asemenea trebuie să evite întâlnirile cu persoane cunoscute pe internet sau să anunțe părinții despre intenția unor astfel de întâlniri. Părinții copiilor care utilizează frecvent internetul și rețelele de socializare ar trebui să se intereseze despre această activitate a lor, cu cine și ce comunică, ce site-uri vizitează și cu ce gen de persoane interacționează. Acest tip de verificare se poate realiza cu ajutorul unor programe speciale, care se pot încărca în computerele utilizate de copii, care pot fi achiziționate inclusiv în România, de la firmele specializate de software.

Polițiștii au atras atenția asupra faptului că odată postate pe internet, fotografiile pot fi văzute sau folosite de oricine, oricând. Totodată, fotografiile postate „pot spune ceva” despre profilul copilului în cadrul rețelei. Copiii au fost sfătuiți să respingă contactele “agresive” venite din partea altor persoane și să anunțe aceste incidente.

Polițiștii recomandă părinților poziționarea computerului conectat la Internet într-o zonă deschisă a casei, de unde se poate supraveghea ușor copilul, de preferat în camera de zi. De asemenea este necesară instalarea unor instrumente de filtrare a accesului la Internet, ca măsuri suplimentare de supraveghere. Copiii trebuie încurajați să spună dacă cineva din mediul online îi face să se simtă inconfortabil, ori le provoacă teamă. Părinții au datoria de a învăța copilul ce înseamnă autoprotecția pe Internet, care e rolul parolelor, de ce nu trebuiesc postate datele personale etc. Copiii trebuie învățați să aibă un comportament responsabil și cuviincios inclusiv pe Internet, adică să nu transmită vulgarități, amenințări sau injurii.

Polițiștii au oferit și o serie de recomandări pentru a identifica persoanele cu comportamentele delincvente și transformarea copiilor în victime de către acestea. Copiii trebuie să își canalizeze energia spre scopuri care să nu intre în conflict cu legea, să nu răspundă violenței cu violență și să nu se împrietenească cu persoane cu comportament violent, nu intre în anturajul acestora. Li s-a mai spus să nu consume alcool sau alte droguri și să se gândească ce efect poate avea asupra viitorului lor o condamnare pentru o anumită infracțiune. Să nu se lase păcăliți și să nu însoțească nicăieri persoane pe care nu le cunosc. (G.P)

De Ziua Națională, delegație de elevi bârlădeni, la Alba Iulia

O sută cincizeci de elevi din Bârlad vor fi prezenți pe 30 noiembrie și 1 Decembrie la Alba-Iulia, unde vor participa la toate evenimentele organizate cu prilejul Zilei Naționale, inclusiv la parada militară.

Ideea ca o delegație a elevilor din Bârlad să fie alături de alți români în orașul Unirii aparține profesorului Cornel Pleșu, de la Școala „Episcop Iacov Antonovici”.

Voi pleca împreună cu 80 de elevi ai Școlii «Episcop Iacov Antonovici», 50 de la Colegiul «Gheorghe Roșca Codreanu» și 20 de la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”. Vom lua cu noi și trei drapele, unul foarte mare, de 9/3 metri și două cu dimensiunea de 1,5/4,5 metri. Fiecare copil va avea câte un ecuson tricolor, un fular și o șapcă tricolore. Este important ca tânăra generație să-și cunoască istoria și să-și cinstească eroii și conducătorii care au luptat pentru unitatea românilor”, ne-a declarat profesorul Cornel Pleșu.

Plecarea cu autocarul către Alba Iulia se va face joi, la ora 6 dimineața, din fața Școlii Gimnaziale „Episcop Iacov Antonovici”. (Mihaela NICULESCU)

Surpriza Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad, cu ocazia sărbătorii naționale de 1 Decembrie

de Mihaela NICULESCU

Eveniment special, organizat de Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” în an centenar. La începutul lunii decembrie, pe scena Teatrului „Victor Ion Popa”, bârlădenii vor putea viziona spectacolul „Strada Regală”, în interpretarea elevilor și profesorilor din acest liceu, coordonați de regizorul Bogdan Hușanu.

Inedit este faptul că piesa, a cărei acțiune se petrece în Bârladul anilor 1916 – 1918, a fost scrisă de Costel Pascaru, profesor de istorie și director adjunct al colegiului, dar și unul dintre actorii care vor evolua pe scenă.

M-am gândit să marcăm evenimentul istoric al neamului român, 100 de ani de la Marea Unire, încercând să zugrăvesc imaginea de epocă a Bârladului anilor 1916 – 1918. Am scris un text în urma documentărilor pe care le-am făcut, cu ajutorul unor volume scrise de istoricul Marcel Proca, dar și cu ajutorul unor opere literare, precum și consultând memoriile scrise de un fost funcționar al primăriei din Iași, contemporan cu acele vremuri. Acțiunea se petrece într-un fost restaurant bârlădean, «Manzavinatos», în trei perioade diferite: august 1916, când România a intrat în Primul Război Mondial, decembrie 1916, când armata se retrage în Moldova și 2 decembrie 1918, când în acest restaurant a fost dat un banchet în cinstea Unirii Transilvaniei cu România”, ne-a declarat Costel Pascaru.

Acesta a mai menționat că în piesă a fost inclusă și o mică paradă de modă, o paradă a ținutelor epocii, confecționate de elevii claselor de la profilul Industrie textilă și pielărie. Elevii de la design vestimentar, participanți la proiectul „ROSE”, finanțat de Banca Mondială, s-au documentat temeinic și au realizat costume cât mai fidele celor de acum 100 de ani, în atelierul liceului. Repetițiile la piesa „Strada Regală” au început la sfârșitul lunii octombrie și continuă în această perioadă, urmând să se treacă la repetiția cu costume. Dragostea pentru teatru nu mai este o noutate în cazul Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”. De ani de zile, cu diferite ocazii, sunt prezentate momente artistice, inclusiv piese de teatru, interpretate atât de elevi, cât și de profesori. Este o tradiție unică în rândul liceelor din Bârlad.

Absențe costisitoare – Peste 4.700 de copii au chiulit de la școală și au lăsat familiile fără alocații

Un număr de 906 familii din județul Vaslui s-au trezit cu alocațiile de susținere tăiate, din cauza chiulului copiilor de la școală. Din cei 18.012 copii de vârstă școlară din familiile beneficiare, 4.783 de copii au bifat absențe nemotivate. În total, Inspecția Muncii a diminuat sau suspendat alocațiile cu 106.000 lei, urmând ca și alți copii să fie excluși de la plată. În mediul rural, cele mai multe familii cu alocațiile diminuate sunt din Puiești, iar în mediul urban sunt familiile din Bârlad.

Absențele nemotivate de la școală ale copiilor au lăsat sute de familii din județul Vaslui fără banii din alocația pentru susținere. În semestrul al II-lea al anului școlar 2017-2018 26,55% din numărul total al copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare au avut absențe. Conform situației transmise de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, din numărul total de 18.012 copii de vârstă școlară din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, 4.783 copii au lipsit nemotivat de la cursuri. În ceea ce privește numărul absențelor, situația este următoarea: 3.488 copii au înregistrat între 1 și 9 absențe, 673 copii au înregistrat între 10 și 19 absențe, 33 copii au înregistrat 20 absențe, iar 589 copii au înregistrat peste 20 de absențe.

Sute de familii cu alocațiile tăiate

Din momentul în care a primit listele cu absențele nemotivate, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (APIS) Vaslui a trecut la aplicarea legislației în vigoare. Astfel, 489 familii (în care copiii au înregistrat între 10-19 absențe) s-a procedat la diminuarea alocațiilor cu 20%, iar pentru 20 familii (în care copiii au înregistrat 20 de absențe), s-a procedat la diminuarea alocațiilor cu 50%.

Sorin Prepeliță, directorul AJPIS Vaslui, a precizat că diminuările de alocații pentru susținerea familiei s-au făcut pentru o perioadă de trei luni, iar valoarea totală a reținerilor se ridică la suma de 66.366 lei.

De asemenea, pentru un număr de 76 familii cu un singur copil în componența familiei, care a înregistrat peste 20 de absențe nemotivate, drepturile au fost suspendate pe o perioadă de șase luni, impactul suspendărilor asupra bugetului fiind de 39.996 lei. Tot din cauza absențelor nemotivate, pentru 321 de familii, urmează să se modifice cuantumul alocației, prin excluderea de la calculul acesteia a copiilor care au înregistrat peste 20 de absențe.

La sfârșitul lunii august 2018, în județul Vaslui erau înregistrați 10.751 de beneficiari de alocație pentru susținerea familiei. În aceiași lună, suma totală plătită pentru drepturile curente a fost de 1.750.839 lei, iar suma medie achitată lunar unei familii din județul Vaslui a fost în valoare de 162 lei.

Localitățile cu cei mai mulți chiulangii

Potrivit datelor APIS Vaslui, localitățile din mediul rural cu cele mai multe familii ale căror alocații au fost diminuate sunt: Puiești – 7 familii cu alocații suspendate și 23 familii cu alocații diminuate și Iana – 6 familii cu alocații suspendate și 17 familii cu alocații diminuate. La polul opus, localitățile din mediul urban cu cele mai multe familii ale căror alocații au fost diminuate sunt: Bârlad cu 20 de familii cu alocații diminuate și 6 suspendate, Huși – 13 familii cu alocații diminuate și 4 familii suspendate, Vaslui – 8 familii cu alocații diminuate și 4 familii cu alocații suspendate și Negrești – 6 familii cu alocații diminuate și 3 familii suspendate.

Alocația pentru susținerea familiei se acorda în condițiile în care familiile care au în întreținere copii, realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 de lei și nu dețin nici un bun din lista acelor care conduc la excluderea acordarii dreptului. În esență, aceasta lista cuprinde clădiri – spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, autocamioane, tractor, combină, suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare neta de producție anuală depașește 2.500 euro. Alocația pentru susținerea familiei a fost instituită prin Legea nr. 277/2010 și se adresează familiilor ce au în îngrijire copii și realizează venituri mai mici decât valoarea unui prag stabilit de lege. Unul din obiectivele acordării alocației de susținere urmărește stimularea frecventării cursurilor unei forme de învățământ. (Dănuț Ciobanu)

Elevii cu note maxime la Bacalaureat și Evaluarea Națională, premiați de Prefectura Vaslui

Ieri, prefectul Eduard-Andrei Popica și subprefectul Mircea Gologan au participat la festivitatea de premiere a celor 8 elevi cu media 10 la examenele naționale din această vară, eveniment organizat de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui, în Amfiteatrul Liceului ”Mihail Kogălniceanu” (LMK) Vaslui.

Autoritățile i-au felicitat pe elevi pentru performanțele obținute, urându-le succes pe viitor.

”Sunt deosebit de onorat să particip la astfel de eveniment. Am ținut în mode deosebit să fiu prezent astăzi aici, întrucât lucrurile frumoase începe să se petreacă din ce în ce mai des la nivel de județ. Aceste lucruri nu sunt numai frumoase, ci și benefice pentru comunitate, pentru că acești copii, prin munca pe care au depus-o, alături de profesori și părinți, reprezintă viitorul nostru. În calitate de reprezentant al Guvernului în teritoriu, vreau să vă asigur de tot sprijinul nostru și ori de câte ori întâmpinați o problemă, nu ezitați să ne contactați”, a spus prefectul Popica.

În cadru festiv, cei 8 elevi au primit câte o diplomă din partea ISJ, un buchet cu flori din partea primarului Vasile Pavăl și câte un plic cu bani din partea Ministerului Educației Naționale.

Elevii cu 10 la Evaluare au primit câte 1.000 de lei, iar eleva cu 10 la Bacalaureat a primit un plic cu 3.000 lei.

Aceștia sunt Georgiana Andreea Popa (LMK), respectiv Ana Stoleriu (Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad), Răzvan Andrei Grecu (Colegiul Național ”Cuza Vodă” Huși), Adelina Paula Petrea (Școala ”Anastasie Panu” Huși), Denisa Valentina Aeloaiei (Școala nr.1 Stănilești), Parascheva Roșu (LMK), Iasmina Andreea Angheluță (Școala ”Mihai Eminescu” Vaslui) și Paula Bianca Dobândă (Școala ”Vasile Alecsandri” Vaslui). (Paul ALEXA)

A doua etapă a înscrierilor la școlile profesionale

De astăzi absolvenții de gimnaziu se pot înscrie pentru a învăța o meserie la școlile profesionale, cu avantajul unei burse de 200 de lei pe lună. În județul Vaslui mai sunt disponibile 592 de locuri.

Locurile rămase libere după prima etapă a înscrierilor în învățământul profesional de stat sunt acum la dispoziția absolvenților. În prima etapă, între 31 august și 3 septembrie, s-au făcut înscrieri la unitățile de învățământ profesional care organizează sesiune de preselecție pe baza fișelor de înscriere în învățământul profesional de stat. Miercuri, 5 septembrie, elevii care au absolvit gimnaziul pot depune cererile de înscriere la unitățile de învățământ profesional care nu organizează preselecție.

În județul Vaslui, în prima etapă de admitere, au fost ocupate mai puțin de jumătate dintre cele 1.136 locuri în școli profesionale puse la dispoziția absolvenților de gimnaziu pentru anul școlar 2017-2018. Pentru etapa a doua de admitere mai sunt disponibile 592 de locuri pentru învățământul profesional de stat. Între acestea, elevii pot opta pentru a obține calificări în meserii precum mecanic utilaje sau electrician aparate și echipamente, sau din agricultură, horticultură, apicultură sau agricultură ecologică, unde locurile au rămas aproape toate neocupate. La specialitatea confecționer produse textile, în prima etapă au fost ocupate doar o zecime din cele 140 de locuri puse la dispoziție pentru viitorul an școlari. Mai sunt locuri la specialități căutate precum mecanic sau tinichigiu auto, meserii din construcții ori din alimentația publică (comerciant – vânzător, cofetar – patiser, brutar sau frizer, coafor, manichiurist – pedichiurist). Cele mai râvninte meserii de elevii vasluieni au fost anul acesta cele de ospătar și bucătar, cele 112 locuri fiind ocupate din prima etapă. (Cristian PĂTRAȘCU)

Alcoolul, țigările și drogurile la mare căutare printre adolescenții vasluieni, conform unui studiu al Centrului Antidrog Vaslui

Centrul Antidrog Vaslui a efectuat în anul 2016 un studiu în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional din județ, pentru a estima consumul de alcool, tutun și droguri în rândul acestora. Rezultatele, prezentate ieri autorităților, sunt șocante: aproape toți au băut alcool cel puțin o dată (93%), jumătate dintre ei au fumat cel puțin o dată în viață (49%), aproape jumătate s-au îmbătat (42%) și aproape 1 din 10 (8%) a consumat cel puțin odată în viață droguri ilicite și/sau NSP (substanțe psihoactive) și/ sau tranchilizante/ sedative fără prescripție medicală și/sau inhalanți și/sau steroizi anabolizanți. Valerica Cobzaru, șefa Centrului Antidrog Vaslui, a precizat că datele sugerează un consum axat pe “drogurile clasice/tradiționale“, iar după tipul de drog consumat, cea mai mare valoare se înregistrează în cazul consumului de canabis/hașiș, anume 6%.

Scopul acestui studiu este îmbunătățirea nivelului de cunoaștere a problematicii drogurilor, prin evaluarea dimensiunilor și caracteristicilor consumului de substanțe psihoactive în rândul populației școlare din învățământul liceal și profesional de zi, la nivel național. Colectarea datelor a avut loc în perioada 10 mai – 10 iunie 2016. Au fost chestionați 675 de elevi și autorii studiului estimează că acesta poate beneficia de un nivel de încredere de 95%. S-a avut în vedere proporția de elevi care au consumat cel puțin o dată în viață, raportat la populația școlară cuprinsă în eșantion (LTP), prevalența în ultimele 12 luni/ ultimul an se referă la proporția de elevi care au consumat cel puțin o dată în ultimul an, raportat la populația școlară cuprinsă în eșantion. (LYP) și prevalența în ultimele 30 de zile/ ultima lună se referă la proporția de elevi care au consumat cel puțin o dată în ultimele 30 zile, raportat la populația școlară cuprinsă în eșantion. (LMP).

În ce privește consumul de tutun jumătate (49%) dintre elevi au declarat că au fumat cel puțin o dată în viață, mai mult de o treime (36%) cel puțin o dată în ultimele 12 luni, iar mai mult de un sfert (26%) au declarat că au fumat cel puțin o dată și în ultimele 30 de zile.

Analiza datelor indică faptul că majoritatea adolescenților (93%) au consumat băuturi alcoolice cel puțin o dată în viață, iar aproximativ două treimi (62%) au consumat alcool cel puțin o dată în ultimele 30 de zile.

Pentru toate cele trei tipuri de prevalențe, sunt valori semnificativ statistic mai mari în cazul băieților, iar comparativ pe an de studiu, în cazul consumului cel puțin o dată în viață/ în ultimele 30 de zile cea mai mare valoare este pentru elevii din clasele XI- XII (96-97%, respectiv 68%). Deși consumul excesiv de alcool, cu experimentarea stării de ebrietate, în perioada adolescenței, poate cauza probleme de sănătate și sociale, doi din cinci adolescenți (42%) au consumat alcool în exces, ajungând la starea de ebrietate, cel puțin o dată de-a lungul vieții, iar 11% au experimentat starea de ebrietate cel puțin o dată în ultimele 30 de zile. Surprinzător, în rândul celor care au consumat cel puțin o dată alcool în ultima lună cea mai mare valoare s-a înregistrat în cazul bobocilor de a IX-a. În ceea ce privește consumul de alcool cu medicamente 2,3% dintre adolescenți au consumat alcool cu medicamente cel puțin o dată în viață; iar mai puțin de jumătate dintre aceștia (0,6%) au declarat că au consumat cel puțin o dată și în ultimele 30 de zile. Valorile sunt similare pentru ambele sexe, dar în cazul băieților nu se înregistrează consum în ultimele 30 de zile.

Nu mai puțin de 8% dintre elevi au declarat că au consumat cel puțin o dată în viață droguri ilicite și/sau NSP (Noi Substanțe Psihoactive) și/ sau tranchilizante/ sedative fără prescripție medicală și/sau inhalanți și/sau steroizi anabolizanți; 3% au declarat că au consumat cel puțin o dată în ultimele 12 luni, iar 1% cel puțin o dată în ultimele 30 de zile. După tipul de drog consumat, cea mai mare valoare se înregistrează în cazul consumului de canabis/hașiș – 6,2%; în clasamentul preferințelor urmează consumul de NSP–1,4%, inhalanți-0,9% și cu cel mult 0,5% fiecare: cocaină/crack, ecstasy, ketamină, tranchilizante/sedative fără prescripție medicală LSD/ alte halucinogene și heroină. Niciun elev nu a declarat consum de droguri injectabile, amfetamine, ciuperci halucinogene și steroizi anabolizanți. Nu mai puțin de 6% dintre elevi au declarat că au consumat canabis/hașiș cel puțin o dată în viață; 3% au declarat că au fumat cel puțin o dată în ultimele 12 luni și 1% în ultimele 30 de zile.

Mediul familial are o mare influență asupra comportamentului adolescenților, care tind să adopte stilul de viață al persoanelor apropiate

Conform datelor cercetării, ca și în cazul adolescenților, cele mai mari valori se înregistrează pentru consum de băuturi alcoolice (35% dintre adolescenți au declarat că frații/surorile lor consumă băuturi alcoolice, iar 12% că frații/surorile lor consumă excesiv băuturi alcoolice, cu inducerea stării de ebrietate) și tutun (30% dintre adolescenți au declarat că frații/surorile lor fumează țigări). Nu trebuie însă neglijat faptul că, deși într-o proporție mai mică (cel mult 3%), unii adolescenți au, în imediata lor apropiere, persoane apropiate care consumă alcool cu pastile (medicamente) și/sau droguri ilicite (marihuana/hașiș, NSP, ecstasy, heroină, cocaină, amfetamine, LSD, ketamină, steroizi etc.). Se observă că nivelul de tolerare (permisivitate) al părinților este mai mare în cazul consumului excesiv de alcool, cu inducerea stării de ebrietate, față de cel de droguri ilicite (marihuana/hașiș, NSP și ecstasy) și, pentru toate substanțele psihoactive incluse în setul de întrebări, datele indică un nivel de permisivitate puțin mai mare din partea tatălui. Se recomandă ca programele de prevenire să se axeze în principal pe faptul că părinții a aproximativ unul din cinci adolescenți nu au o atitudine fermă în privința consumului de droguri ilicite și pentru aproximativ 40% dintre adolescenți în privința consumului de alcool. (G.P)

Consiliul Local Bârlad ajută doi elevi codreniști să participe la o tabără internațională în Canada

de Mihaela NICULESCU

Consilierii locali nu au rămas insensibili la performanța celor doi elevi codreniști care au câștigat un premiu important în cadrul competiției “Business Plan Challenge”. În ședința de Consiliu de vinerea trecută membrii legislativului local au votat alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 de euro, respectiv 4.600 lei, pentru participarea premianților într-o tabără internațională în Canada.

Elevii, împreună cu profesoara coordonatoare, au fost prezenți la Primăria Bârlad pentru a da lămuriri consilierilor în cazul în care aceștia le-ar fi cerut. Nu a fost nevoie, dar viceprimarul orașului i-a invitat în sala de ședințe pentru a-i cunoaște și a-i felicita.

Echipa Traddis, formată din codreniștii Cosmin Sava, George Baciu si Daniel Toporaș, coordonați de profesoara lor Rodica Stoide, a primit din partea organizatorilor o bursă, din păcate doar pentru un singur elev și profesorul coordonator. Un elev s-a retras, iar ceilalți doi au hotărât să meargă împreună. Pentru acest lucru au încercat să atragă sponsori. Trei firme importante din țară și Bârlad le-au asigurat o jumătate din suma necesară de 3.000 de euro. Diferența a fost data de Consiliului Local, în valoare de 1.000 de euro.

La ora actuală, Cosmin și George au motive de bucurie pentru că, mai mult ca sigur, vor putea ajunge în luna august în Canada, la Ontario, în tabăra de pregătire pe teme de leadership și business. Mai au nevoie doar de 300 de euro, dar sunt încrezători că vor reuși să convingă și un alt sponsor pentru a strânge suma necesară deplasării în Canada.

Elevii și studenții care au depășit vârsta de 18 ani, respectiv 26 de ani, vor beneficia de servicii medicale gratuite doar pe baza adeverințelor de la școală, facultate sau serviciu

de Mihaela NICULESCU

Important! Elevii de peste 18 ani și studenții care au depășit vârsta de 26 de ani nu mai pot beneficia de servicii medicale gratuite decât trei luni, după împlinirea vârstei de 18, respectiv 26 de ani.

Asta dacă nu prezintă, după caz, o adeverință de la școală sau de la locul de muncă unde lucrează. Multi părinți sunt intrigați că ai lor copii, elevi fiind, nu pot beneficia de servicii medicale gratuite, întrucât în baza de date figurează ca fiind neasigurați. Această situație apare ca urmare a faptului că au depășit trei luni de când au împlinit vârsta de 18 ani sau de 26 de ani în cazul studenților, iar în sistem figurează ca fiind neasigurați.

Reprezentanții CJAS Vaslui sfătuiesc părinții, dar și elevii și studenții, să solicite de la instituțiile de învățământ pe care le frecventează adeverințe din care să rezulte calitatea de elev sau student. Doar așa vor fi scutiți de la plata serviciilor și investigațiilor medicale.

Elevii care au împlinit 18 ani și studenții până în 26 de ani, care nu realizează venituri, sunt asigurați fără plata contribuției. Rămân asigurați în baza de date doar trei luni de la împlinirea vârstei. Dacă au depășit trei luni de la împlinirea vârstei de 18 ani, de exemplu, și au nevoie de o rețetă, farmacistul le va spune că nu figurează în baza de date ca fiind asigurați. Nu trebuie să se impacienteze, ci doar să solicite de la liceu o adeverință care să ateste că sunt elevi sau studenți, document pe care îl vor trimite apoi la CJAS Vaslui. Nu trebuie să vină personal la CJAS, pot trimite documentul prin poștă, prin intermediul punctului de lucru sau și mai simplu, prin fax. Același lucru trebuie să facă și studenții până în 26 de ani și trei luni, vârstă de la care nu vor putea beneficia gratuit de servicii medicale, decât dacă fac dovada că lucrează, deci că sunt asigurați. Aceste documente fiind trimise, informația va fi imediat transmisă în sistem și tinerii vor apărea în baza de date ca fiind asigurați”, ne-a declarat Mihaela Chitariu, președinta CJAS Vaslui.

Aceasta a mai menționat că atât studenții, cât și elevii nu trebuie să facă dovada asigurării într-un cabinet medical sau în farmacie pe baza cardului de sănătate. Împlinirea vârstei de 18 ani nu înseamnă automat și anul în care vor primi cardul de sănătate. Cardurile sunt distribuite de la CNAS și pot fi repartizate asiguraților mai târziu decât împlinirea vârstei de 18 ani, cu unul sau mai mulți ani.

În altă ordine de idei, Mihaela Chitariu informează populația că valabilitatea cardului de sănătate a fost modificată de la cinci, la șapte ani, așa cum precizează un comunicat transmis în teritoriu de către reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Formare profesională la standarde europene pentru elevii și profesorii Colegiului Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Bârlad

În cadrul Colegiului Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” din Bârlad a continuat și în acest an școlar implementarea proiectului european Erasmus+ de mobilități în domeniul formării profesionale (VET): “DIAL-UP: Durabil, Inovativ, Aplicativ, Lucrativ = Utilitate și Profesionalism“.

În perioada februarie-mai 2018 au avut loc mobilități ale profesorilor și elevilor școlii la școli și întreprinderi din Madrid, Spania. Astfel, în perioadele 12.02.-16.02.2018 și 21.05.-25.05.2018 dna.profesor Iuliana Marian, respectiv dl.profesor Ioniță Grigoraș, care predau module de specialitate în domeniul Electronicii, au desfășurat activități job shadowing deplasându-se la Madrid, în Spania, unde prin intermediul organizației MAD for Europe, au vizitat: CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO N ELECTRICIDAD, ELECTRÓNICA Y AERONÁUTICA CRN EN MÁQUINAS ELECTROMECÁNICAS DE LEGANÉS (un centru de formare profesională al comunității din Madrid), respectiv”I.E.S. VIRGEN DE LA PALOMA”(un liceu vocațional în care se desfășoară numeroase cursuri în domeniile IT, Electronică și Automatizări din Madrid, Spania), unde au observat dotarea laboratoarelor de specialitate și au asistat la lecții de specialitate susținute de profesori spanioli, urmate de sesiuni de discuții referitoare la temele abordate. De asemenea, au realizat vizite profesionale în companiile spaniole Grupo Gemidi, Doinstal, Sacesa și Fuse-Box din domeniul echipamentelor electrice și electronice observând cum sunt organizate acestea și cum își desfășoară activitatea.

Elevii Colegiului Tehnic ”Alexandru Ioan Cuza” Bârlad din două domenii de pregătire profesională, Electronică și Mecanică, au fost beneficiarii unor granturi profesionale oferite prin programul Erasmus+ al Comisiei Europene în cadrul acestui proiect și au efectuat stagii de practică timp de 3 săptămâni în companii de profil din Madrid, Spania.

Astfel, în perioada 12.02.- 02.03.2018, 7 elevi din domeniul Electronică, specializarea Tehnician în Automatizări însoțiți de dna. profesor Ciocoiu Geta, au realizat un stagiu de practică de 3 săptămâni în companiile spaniole: GRUPO GEMIDI, DOINSTAL și FUSE –BOX. Iar în perioada 07.05.-25.05.2018, 7 elevi din domeniul Mecanică, specializarea Tehnician prelucrări mașini cu comandă numerică însoțiți de dna. profesor Brașoveanu Diana, au realizat un stagiu de practică de 3 săptămâni în companiile spaniole de profil: SACESA, GRUPO GEMIDI și FUSE –BOX.

Elevii au realizat activități practice specifice domeniului de formare profesională, și-au îmbunătățit abilitățile de comunicare în limbile spaniolă și engleză, au cunoscut și s-au integrat într-un un mediu socio-cultural nou și diferit față de cel cunoscut și au vizitat obiective turistice din țara lui Don Quijote, îmbunătățindu-și în același timp competențele profesionale dar și orizontul cultural.

Beneficiind de fondurile europene alocate învățământului profesional, profesorii și elevii școlii au avut experiențe de învățare într-un context performant, la nivel european, și au dobândit sau și-au îmbunătățit competențele profesionale pentru o mai bună aplicabilitate a acestora în mediul profesional.

Responsabil proiect,

Prof. Diaconu Carmen

Peste 3.000 de elevi de clasa a opta au fost testați, ieri, la matematică

Aproape toți elevii cu care redactorii noștri au stat de vorbă, ieri, ne-au declarat că subiectele de la geometrie au fost cele mai grele. În plus o problemă de algebră le-a dat peste cap logica.

“A fost o problemă de logică pe care n-am priceput-o. Enunțul suna cam așa: niște elevi voiau să cumpere material didactic pentru un proiect școlar. Dacă fiecare elev contribuia cu câte 20 de lei mai erau necesari 20 de lei pentru cumpărarea materialelor, iar dacă fiecare contribuia cu câte 25 de lei, rămâneau cinci lei. Trebuia să determinăm suma necesară pentru cumpărarea materialelor. Problemele de geometrie au fost complicate puțin. Sper să iau nota 7-7,5”, ne-a declarat Robert, un elev de la Școala general nr.3 “ Constantin Parfene”.

În general vorbind, exercițiile de la primul subiect au un grad mic de dificultate și verifică câteva noțiuni de bază ale elevului, învățate până-n clasa a opta. Cine rezolvă corect primul subiect primește 30 de puncte (șase exerciții notate cu cinci puncte fiecare), iar cu cele zece puncte primite din oficiu are asigurată nota patru. Concret la examenul de ieri, la primul subiect era vorba de un calcul simplu care presupunea respectarea ordinii efectuării operațiilor, regula de trei simplă, operații cu mulțimi, citirea datelor dintr-un tabel și cunoștințe minimale de geometrie.

Nivelul de dificultate crește ușor la subiectul al doilea. Elevii au avut de desenat un cub, apoi au avut de rezolvat problemă de divizibilitate cu număr prim, o problemă care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, de reprezentat graficul unei funcții și de calculat o distanță până la grafic, apoi o expresie cu o necunoscută care trebuia redusă la un număr real folosind formule de calcul prescurtat. Rezolvarea corectă și completă a a acestui subiect aduce încă 30 de puncte elevului.

La subiectul al treilea au fost două probleme, una de geometrie plană și una de geometrie în spațiu, fiecare având mai multe subpuncte. Problema de geometrie plană pornește de la datele unor triunghiuri, iar la geometria în spațiu elevii au avut de rezolvat trei subpuncte, dată fiind o piramidă triunghiulară regulată. (Cristian DIMA)

Elevii de clasa a VIII-a din Coroiești erau să rateze Evaluarea Națională din cauza șoferului de microbuz școlar

15 elevi dintr-o comună din Vaslui erau să rateze Evaluarea Națională pentru că șoferul microbuzului s-a trezit târziu.

Elevii de clasa a VIII-a din Coroiești care au susținut, astăzi, prima probă a Evaluării Naționale erau să rateze examenul din cauza conducătorului microbuzului școlar care trebuia să-i transporte la centrul de examen. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui susțin că șoferul s-a trezit târziu dimineață astfel încât elevii au ajuns cu doare zece minute înainte de începerea examenului.

Situație inedită în județul nostru după ce 15 elevi de clasa a VIII-a de la Școala Coroiești erau pe punctul să rateze primul examen al Evaluării Naționale din cauza șoferului de microbuz școlar. Bărbatul s-a trezit târziu în această dimineață astfel încât nu a mai reușit să ajungă la timp cu elevii la centrul de evaluare din Bârlad, respectiv ora 8.30, așa cum prevede metodologia, acolo unde trebuiau să susțină proba scrisă la română. Elevii au intrat în sălile de clasă la ora 8.50.

”Cel mai important este că elevii au ajuns înainte de ora 9.00, atunci când începe examenul, altfel l-ar fi ratat. Vinovat este șoferului microbuzului școlar, care s-a trezit târziu în această dimineață (n.red-luni) pentru a prelua elevii din Coroiești și satele în care se află școli de structură”, ne-a declarat inspectorul general al ISJ Vaslui, Gabriela Plăcintă.

La nivelul județului nostru, s-au înscris pentru examenul de Evaluare Națională un număr de 3.512 elevi, doi dintre aceștia urmând să susțină cele două probe în alte județe pe motiv că sunt internați în spital. (Ionuț PREDA)

Elevii de la două școli din Vaslui au organizat ieri o expoziție de desene la Prefectură

Ziua Internațională a Copilului a fost marcată ieri la Instituția Prefectului – județul Vaslui, care ”și-a deschis ușile“ unor elevi ai unităților de învățământ din municipiul reședință de județ. Peste 50 de elevi ai școlilor gimnaziale ”Constantin Parfene“ și ”Mihail Sadoveanu” Vaslui au trecut pragul instituției. Aceștia au organizat o mică expoziție de desene, întâlnirea încheindu-se cu acordarea de diplome și dulciuri tuturor copiilor prezenți.

Vizitatorii au fost întâmpinați de subprefectul Mircea Gologan, care a ținut să-i felicite pe copii, urându-le ”La Mulți Ani”, de ziua lor.

”Ne bucurăm că ați răspuns acțiunii pe care am inițiat-o. Ne bucură curiozitatea voastră! Avem o bună colaborare cu cele două unități școlare. Consider că rolul nostru este de a fi mereu aproape de educație, de cetățeni și  de a fi transparenți în activitatea pe care o desfășurăm. La mulți ani, tuturor copiilor”, a spus Gologan. (G.P)

Opt elevi de la școala din Vinderei, răniți într-un accident cu microbuzul școlar

Opt elevi de la Școala Vinderei au ajuns al spital, miercuri după-amiază, după ce microbuzul școlar cu care erau transportați spre casă în satul Brădești a fost implicat într-un accident în care directoarea școlii la care învățau copii s-a tamponat frontal cu microbuzul. Din primele cercetări, se pare că vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul microbuzului, care este acum cercetat pentru vătămate corporală din culpă.

La un pas de o nouă tragedie, de această dată în sudul județului nostru, în urma unui accident în care a fost implicat un microbuz plin cu elevi care se întorceau de la școală, din localitatea Vinderei, și mergeau spre casă, în Brădești. Autovehiculul în care se aflau cei 15 copii, cu vârste cuprinse între 7 și 13 ani, a intrat în coliziune frontală cu o mașină condusă chiar de către directoarea unității de învățământ, o femeie de 43 de ani. Accidentul s-a petrecut pe drumul DJ 242, din sudul județului nostru.

În urma evenimentului rutier, opt copii au fost preluați de trei ambulanțe și transportați la Spitalul de Urgență Bârlad. Din primele evaluări medicale, se pare că nici una dintre victime nu a suferit leziuni grave”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Poliției Județene Vaslui, Silvia Manta.

În urma primelor cercetări, polițiștii au stabilit că vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul microbuzului, care a pătruns pe sensul opus de mers. În consecință, bărbatul va fi cercetat pentru vătămate corporală din culpă.

Aproximativ 1.200 de elevi, de la liceele din Vaslui, vor defila prin oraș, de Ziua Absolventului

Aproximativ 1.200 de elevi, de la cele șase licee din municipiul Vaslui, vor participat, joi, la tradiționalul eveniment intitulat ”Ziua Absolventului de Liceu”. Evenimentul va fi marcat printr-un marș desfășurat pe mai multe străzi din oraș, precum și cu un moment festiv în Piața Civică.

Centrul Civic al municipiului Vaslui va fi reuni, la mijlocul acestei săptămâni, aproximativ 1.200 de absolvenți ai celor șase licee din oraș, precum și cadrele didactice și o parte dintre părinții elevilor, în cadrul activității intitulată ”Ziua Absolventului de Liceu”. Ca și în ceilalți opt ani din urmă, acțiunea va debuta cu un marș desfășurat de elevi, toți îmbrăcați în robe de culori diferite specifice fiecărui unități de învățământ în parte, pe mai multe străzi din oraș, pe traseul Mihail Kogălniceanu – Donici – Victoriei – Ștefan cel Mare. În final, absolvenții de liceu se vor opri în centrul orașului, acolo unde se va desfășura momentul festiv, cu interpretarea în deschidere de către Corala Fantasia a cunoscutului cântec academic ”Gaudeamus igitur”.

Ulterior, vor fi ținute spiciuri de către autorități, iar în final șefii de promoție vor fi felicitați de către primarul Vasile Pavăl care le va înmâna și plachete. Evenimentul se va încheia cu binecunoscutul ”imn” al elevilor ”Ani de liceu”. (Ionuț PREDA)

Încă o stradă ”imposibilă” la Bârlad: deși este tranzitată zilnic de sute de elevi, are un singur trotuar

de Mihaela NICULESCU

Siguranța pietonilor care trec zilnic pe strada Nicolae Iorga din Bârlad, între Casa de Autor Reciproc a Pensionarilor și Colegiul Gheorghe Roșca Codreanu”, este periclitată din cauza faptului că se circulă mai mult pe un singur trotuar, celălalt fiind parțial practicabil.

Zilnic, străbat această străduță sute de elevi care învăță la Colegiul „Codreanu” sau Școala „Iorgu Radu”, și nu de puține ori șoferii s-au aflat în situația critică de a frâna în ultimul moment, din cauză că în față le-au sărit elevi care doreau să treacă pe celălalt trotuar. Părinții copiilor, în special ai celor din clasele primare, stau cu grijă, ca nu cumva să se accidenteze în drum spre școală, pentru că aproximativ 200 metri din ceea ce trebuia să fie trotuar a fost transformat în parcare, parcare care ajunge până în buza carosabilului.

Anul trecut, un bârlădean cu simț civic, Dănuț Hăulică, a sesizat la Primăria Bârlad riscul pe care lipsa porțiunii de trotuar o reprezintă pentru pietoni, fie că sunt copii, fie că sunt bătrâni. Primăria i-a transmis că nu este de competența ei să rezolve situația și a pasat problema în curtea Poliției Locale. Poliția Locală a analizat situația și i-a spus reclamantului că trebuie să ia legătura cu Ministerul Apărării, care este proprietar de fapt pe acea porțiune de teren, aflată în fața Căminului Garnizoanei și a fostului restaurant alăturat, unde au fost amenajate parcări.

Dănuț Hăulică nu s-a lăsat și a făcut plângere la Ministerul Apărării Naționale. În martie, anul trecut, într-un final, a primit răspunsul, care nici pe departe nu l-a mulțumit.

Am primit răspuns la cererea făcută către Ministerul Apărării, în care solicitam să se ia în calcul problema pe care le-am prezentat-o. Mi s-a comunicat că terenul aferent imobilelor Ministerului Apărării se află în domeniul public al statului român și în administrarea Ministerului prin UM 01458 Bârlad. De asemenea, mi s-a răspuns că între limita de proprietate și drumul public nu există trotuar pietonal și nici vreo împrejmuire pentru delimitarea celor două proprietăți și că pe teren este improvizată o parcare ce se face în unghi de 45 de grade față de axul drumului, unde sunt parcate uneori autovehicule civile sau militare. Mi se mai spune în adresa primită că pe strada Nicolae Iorga, în dreptul imobilelor, Ministerului Apărării, este amenajat pe partea cealaltă a străzii un trotuar pentru deplasarea pietonală, pe care pietonii îl pot folosi. La sfârșitul adresei mi se comunică «considerăm că solicitarea dumneavoastră nu poate avea o rezolvare legală din partea Ministerului Apărării Naționale și nici nu suntem în măsură să facem aprecieri la structura responsabilă cu soluționarea cauzei». Cu alte cuvinte nu se poate face nimic, pietonii să meargă pe unde pot, acolo unde este trotuar, dar din păcate și acolo sunt de multe ori parcate mașini”, a mărturisit pentru Est News Dănuț Hăulică.

Bârlădeanul cu simț civic ar fi mulțumit dacă Primăria ar semnaliza cumva zona, astfel încât să îi atenționeze pe pietoni că atunci când tranzitează așa-zisul trotuar de pe partea opusă sediului poliției să știe că riscă să fie acroșați de autoturismele care circulă pe strada îngustă. Nu ar fi rău dacă Primăria ar găsi totuși o soluție pentru asigurarea circulației în siguranță a pietonilor, străduța fiind una foarte circulată, în zonă aflându-se atât Poliția, cât și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Angajatorii vasluieni pot primi câte 500 lei pentru fiecare elev și student angajat

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă amintește angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru fiecare elev și student încadrat în muncă. Angajarea elevilor și studenților se poate realiza pe perioada vacanțelor, iar stimulentul financiar se poate acorda pe o perioadă de maxim 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferența dintre stimulentul lunar acordat și salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

Beneficiază de stimulentul financiar lunar prevăzut mai sus angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală sau mai mică decât durată vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial sau a unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.
În cazul tinerilor în varstă de pană la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de șase ore pe zi și de 30 de ore pe săptămană se consideră încheiat cu normă intreagă.
Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar menționat, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu AJOFM Vaslui, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.
Stimulentul lunar acordat este egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referintă în vigoare.
Nu beneficiază de stimulentul financiar angajatorii care încadrează elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii și studenții respectivi și nici angajatorii care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar prevăzute de lege pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. (G.P)

Sute de elevi, cu păturile în Parcul Copou, la o proiecție de film în aer liber

Sute de elevi din municipiul Vaslui au fost prezenți, sâmbătă seara, în Parcul Copou, la o proiecție de film în aer liber. Pe lângă vizionarea a două pelicule, adolescenții au donat mici sume de bani pentru întrajutorarea unei familii cu probleme sociale.

Eveniment inedit în Parcul Copou din Vaslui, oferit de ”People To People”, o organizație a elevilor din municipiul reședință. Sute de tineri, ”echipați” cu pături de acasă, s-au adunat într-una din zonele de agrement ale parcului pentru a viziona două proiecții de film în aer liber. Adolescenții care nu au venit cu gustările sau sucul de acasă s-au putut ”aproviziona” de la toneta ambulantă a unor elevi de la Liceul ”Mihail Kogălniceanu”, care au făcut un fresh cu lămâie după o rețetă proprie. Totul a fost oferit gratuit, deși a existat și o cutiuță pentru voluntarii care au vrut să facă mici donații cu care să fie întrajutorată o familie cu probleme sociale.

Seara de film s-a încheiat în jurul orei 22.30, atunci când tinerii s-au retras în liniște spre casă. Și, astfel, Organizația ”People To people” a reușit să marcheze Ziua Mondială a Serviciului pentru Tineret, o acțiune lăudabilă a elevilor de la liceele din Vaslui. (Ionuț PREDA)

Ecologizare în toi la Bârlad. Elevii dau exemplu adulților

de Mihaela NICULESCU

Și în acest an, curățarea orașului de pet-uri, hârtii, sticle, cârpe, gunoaie aruncate la întâmplare se realizează cu ajutorul elevilor.

De vinerea trecută, cu elan și conștiință mai multă decât a adulților, elevi din școli și licee bârlădene au trecut la treabă. Primăria le-a pus la dispoziție mănuși și saci menajeri și a asigurat transportul gunoiului la stația de sortare a SC CUP SA.

Vinerea trecută, am igienizat zona Eminescu, cu ajutorul elevilor de la Liceul Teoretic «Mihai Eminescu», iar zona Cartier Deal 2, din jurul bisericii Sf. Andrei, a fost curățată de elevi ai Școlii «Stroe Belloescu». Ieri, a venit rândul pădurii din vecinătatea Fabricii de Rulmenți să fie igienizată și asta datorită mobilizării făcute în rândul elevilor Colegiului Tehnic «Alexandru Ioan Cuza». A fost abordată și zona de deasupra cimitirului «Eternitatea», cu ajutorului elevilor Școlii «Iorgu Radu». Peste 300 de elevi au participat la această activitate de ecologizare, pe care Primăria o desfășoară în fiecare an, în luna aprilie. Calendarul acestor activități va continua săptămâna aceasta, când vom fi sprijiniți și de o echipă de voluntari, cu care vom curăța zona poligonului de trageri. Așteptăm să ni se alăture și bârlădenii, oameni adulți, care nu sunt străini de felul în care arată anumite zone vulnerabile, pline de gunoaie, care influențează calitatea mediului înconjurător și implicit starea de sănătate a locuitorilor”, a declarat pentru Est News Olga Ungureanu, șefa Serviciului Gospodărie Comunală și Locativă din cadrul Primăriei Bârlad.

Pe lângă elevi, la curățenia de primăvară au participat și asistații social cu ajutorul cărora au fost igienizate canalele deschise și pârâul „Valea Seacă”.

Anchetă a ITM Vaslui în cazul elevilor care ar fi consumat alcool în timpul orelor de practică

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui a demarat ieri verificări, în cazul unor elevi de la un liceu vasluian, aflați în practică la o firmă de construcții care efectuează lucrări de reabilitare la sediul Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vaslui. Elevii au fost surprinși într-o unitate de alimentație publică din municipiul Vaslui, cu echipamentele de lucru, veste și căști de protecție, în timp ce consumau băuturi alcoolice, după care s-au întors la sediul IPJ, pentru continuarea practicii efectuate în construcții.

“O echipă de inspectori din cadrul instituției noastre s-a deplasat la sediul IPJ, unde au loc lucrări de construcții și a constatat că elevii se află în timpul programului de practică, fiind solicitate documentele legale care atestă acest lucru. Referitor la faptul că ei ar fi consumat băuturi alcoolice în timpul programului de practică, vor fi efectuate cercetări suplimentare. Responsabilitatea pentru acești elevi aparține firmei la care efectuează orele de practică și nu ar fi normal ca ei să consume alcool, în timpul programului. Controlul nu este încă finalizat. Inspectorii prezenți la fața locului le-au transmis elevilor și maistrului însoțitor că este total interzis consumul de băuturi alcoolice”, a declarat ieri Gheorghe Chirvase, inspectorul-șef al ITM Vaslui,

Reprezentanții IPJ Vaslui au confirmat efectuarea unui control la firma care efectuează lucrările de reabilitare la sediul instituției și au transmis că cei abilitați să furnizeze informații în legătură cu acest caz sunt inspectorii de muncă și reprezentanții firmei de construcții. (G.P)

Elevii vasluieni, consiliați de AJOFM

Consilierii Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Vaslui merg și în luna aprilie în unitățile de învățământ din județ pentru a le aduce la cunoștință proaspeților absolvenți drepturile pe care le au, prevăzute în legislația specială privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Această acțiune este parte integrantă a Programului de informare și consiliere în școli, ce se derulează în baza unui protocol de colaborare încheiat la nivelul Agenției Naționale pentru Ocupare Forței de Muncă cu Ministerul Educației Naționale.

În cadrul întâlnirilor, consilierii din cadrul AJOFM Vaslui îi vor informa pe elevii din anii terminali în legătură cu legea privind sistemul asigurărilor pentru șomaj si stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare; facilități pentru șomeri/angajatori, drepturi și obligații; serviciile oferite de AJOFM Vaslui; programe gratuite de formare profesională organizate in anul 2018. AJOFM va sonda opțiunile profesionale ale elevilor, îi va informa privind piața muncii locală și prin rețeaua EURES, le va pune la dispoziție metode și tehnici de căutarea unui loc de muncă și va distribui materiale informative. Tinerii vor mai fi informați cu privire la faptul că AJOFM Vaslui acordă consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri. (G.P)

Iată cine sunt premianții concursului județean de discursuri în limba franceză!

de Mihaela NICULESCU

Sub egida Zilelor Francofoniei, la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad s-a desfășurat sâmbătă, 31 martie, a II-a ediție a Concursului județean de discursuri în limba franceză: „C’est quoi être un adolescent francophone?” (Ce înseamnă să fii adolescent francofon?), din cadrul Proiectului Educațional Județean „Promotion du français et des valeurs francophones”, proiect coordonat de profesoara Corina Macovei.

A doua ediție a acestui concurs a avut ca temă «L’intelligence artificielle, ses promesses et ses périls» (Inteligența artificială, promisiuni și pericole) și a fost aleasă pentru ca elevii să conștientizeze impactul pe care îl are dezvoltarea noilor tehnologii asupra societății și civilizației actuale. Dat fiind faptul că roboții devin din ce în ce mai performanți și sunt folosiți cu succes în tot mai multe domenii, elevii trebuie să se informeze și să înțeleagă cum influențează acest lucru viața de zi cu zi, dar și piața locurilor de muncă. În egală măsură, elevii trebuie să fie capabili să aibă o gândire analitică și să anticipeze schimbările majore care vor surveni în lume”, ne-a declarat profesoara Corina Macovei.

Au participat la concurs 23 de elevi, de la cinci licee din județ: Colegiul Național „Cuza-Vodă” Huși, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui, Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” și Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca-Codreanu” din Bârlad. Concursul s-a desfășurat pe două secțiuni: prima, adresată elevilor de la clasele IX-X și a doua, adresată elevilor de la clasele XI-XII. Discursurile elevilor au fost evaluate de un juriu de excepție, format din prof. univ. dr. Corina Panaitescu, de la Facultatea de Litere a Universității „Al.I.Cuza” Iași, în calitate de președinte al juriului, profesor Elena Popoiu, vicepreședinte al Societății Culturale „Academia Bârlădeană” și profesorul de limba franceză Mihai Mintuță, responsabil al Departamentului pentru Francofonie al societății Datorită parteneriatului cu Departamentul pentru Francofonie al Academiei Bârlădene. Toți elevii participanți au fost premiați cu cărți în limba franceză, oferite cu generozitate de profesoara Elena Popoiu, o susținătoare a activităților de promovare a francofoniei, pe care Catedra de limba franceză a Colegiului „Codreanu” le organizează an de an.

Liceenii francofoni premiați la ediția a II-a a concursului „C’est quoi être un adolescent francophone?” (Ce înseamnă să fii adolescent francofon?) sunt :

Secțiunea I:

Premul I: Sava Cosmin (clasa a X-a, coordonator prof. Corina Macovei) – Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Premiul I: Noea Ioana (clasa a X-a, coordonator prof. Dorina Ghiorghiu) – Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu”

Premiul I: Năstase Matei Dorian (clasa a X-a, coordonator prof. Lola Ciolacu) – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui

Premiul II: Iordan Maria (clasa a IX-a, coordonator prof. Corina Macovei) – Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu”

Premiul II: Dorin Maria (clasa a X-a, coordonator prof. Dorina Ghiorghiu) – Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu”

Premiul III: Roman Isabelle (clasa a IX-a, coordonator prof. Mihaela Chifani) – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

Premiul III: Cernat Bianca-Elena (clasa a X-a, coordonator prof. Dorina Ghiorghiu) – Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu”

Premiul III: Simion Nicoleta (clasa a X-a, coordonator prof. Mihaela Chifani) – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

Premiul III: Ciurușniuc Alexandra Ionela (clasa a X-a, coordonator prof. Monica Sprincenatu Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui

Mențiuni speciale:

Mătăsaru Nadia (clasa a X-a, coordonator prof. Mihaela Chifani) – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

Roșu Petronela (clasa a X-a, coordonator prof. Mihaela Chifani) – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

Secțiunea a II-a:

Premiul I: Ralea Adelina (clasa a XI-a, coordonator prof. Elena Tălășman), Colegiul Național ”Cuza-Vodă” Huși

Premiul I: Pavel Nicoleta (clasa a XI-a, coordonator prof. Silvia Manciu) – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

Premiul I: Răileanu Alexandru Paul (clasa a XII-a, coordonator prof. Lola Ciolacu) – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui

Premiul II: Popuțoaia Ioana (clasa a XII-a, coordonator prof. Corina Macovei) – Colegiul Codreanu Bârlad

Premiul II: Căpriță Paula (clasa a XI-a, coordonator prof. Mihaela Chifani), Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Bârlad

Premiul III: Istrate Ioana (clasa a XI-a, coordonator prof. Mihaela Bumbu), Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu”

Premiul III: Mihăilă Gabriela (clasa a XI-a, coordonator prof. Mihaela Bumbu), Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu”

Premiul III: Voicu Bianca Georgiana (clasa a XI-a, coordonator prof. Mihaela Bumbu), Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu”

Premiul III: Tofănel Raisa (clasa a XI-a, coordonator prof. Lola Ciolacu) – Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui

Mențiune specială : Stratulat Ștefania (clasa a XI-a, coordonator prof. Mihaela Bumbu), Colegiul Național Național „Gheorghe Roșca Codreanu”

Ca și la ediția anterioară, și în acest an, organizarea acestei activități de promovare a limbii franceze și a valorilor francofoniei a fost rodul unei munci de echipă, implicându-se cu profesionalism și dăruire Mihaela Bumbu, Dorina Ghiorghiu și Corina Macovei, profesoare ale catedrei de limba franceză a Colegiului „Codreanu”.

Peste 3.000 de ”bobocei” vor umple școlile vasluiene, în septembrie

Un număr de 3.154 de cereri de înscriere pentru elevi în clasa pregătitoare au fost depuse la nivelul județului Vaslui, în prima etapă de înscrieri, care s-a derulat în perioada 5 – 26 martie.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui, 3.140 de cereri au fost validate, iar restul de 14 solicitări vor fi analizate în etapa a doua de înscrieri.

La unitățile de învățământ și pe site-urile acestora au fost afișate lista copiilor înmatriculați, informații privind numărul locurilor rămase libere, dar și date privind situația copiilor neînscriși după prima etapă. Cea de-a doua etapă a înscrierilor în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019 este programată în intervalul 12-18 aprilie, la nivel de județului fiind disponibile 631 de locuri”, au declarat reprezentanții ISJ Vaslui.

Potrivit metodologiei, la clasa pregătitoare pot fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până pe 31 august, inclusiv, în timp ce copiii care împlinesc 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2018 pot fi înscriși la școală, în urma promovării unui test de evaluare psihosomatică. (G.P)

Polițiștii vasluieni au fost vizitați de elevi

Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui și Poliția municipiului Bârlad au fost vizitați săptămâna trecută de mai mulți elevi din județ, în cadrul programului educațional ”Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun”.

La activitate au participat elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” și Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” din municipiul Vaslui, de la Școala Gimnazială ” Manolache Costache Epureanu” din municipiul Bârlad și elevi de la Școala Generală din comuna Bogdana.

Programul a oferit prilejul polițiștilor vasluieni să se întâlnească cu elevii, atât pentru a le adresa sfaturi și îndrumări, cât și pentru a promova profesia de polițist.

Polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au prezentat elevilor armamentul și logistica pe care o utilizează în desfășurarea misiunilor, în timp ce polițiștii de la Serviciul Criminalistic le-au arătat tinerilor vizitatori aparatura utilizată pentru identificarea urmelor papilare și modalitățile de culegere a probelor de la fața locului. De asemenea, polițiștii rutieri le-au explicat elevilor cât de importantă este o atitudine responsabilă în trafic. La activitate nu a lipsit nici câinele Rico, care a încântat copii cu o demostrație.

Întâlnirea cu polițiștii vasluieni a reprezentat pentru copii un eveniment foarte interesant, fiind fascinați de complexitatea meseriei de polițist, de tehnica utilizată de polițiști pentru identificarea autorilor unei infracțiuni sau de modalitățile de intervenție pentru păstrarea siguranței în comunitate, mulți dintre ei fiind deja hotărâți să aleagă această profesie. (G.P)

Burse mai mari pentru elevii buni la învățătură din Municipiul Vaslui

de Cristian DIMA

Autoritățile locale majorează bursele elevilor care au rezultate bune și foarte bune la învățătură.

Majorarea cuantumului burselor de performanță și a burselor de merit pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal din Municipiul Vaslui, aferente anului școlar 2017-2018, va fi supusă aprobării Consiliului Local Vaslui, în ședința de astăzi. Autoritățile locale stimulează elevii buni la învățătură majorând bursa de performanță de la 100 lei la 300 lei/elev/lună, iar pe cea de merit de la 50 lei la 60 lei/elev/lună. Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor vor fi suportate din bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Vaslui aferent anului 2018.

Bursele se acordă elevilor înscriși în clasele I-XII la cursurile de zi ale anului școlar 2017-2018 într-o unitate de învățământ de stat, de pe raza Municipiului Vaslui.

Bursele de performanță se acordă elevilor dacă au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) sau dacă s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale. Bursa de performanță se acordă și elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național organizate de METCS.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional. Pentru a obține bursă de merit elevii trebuie să aibă media generală cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare.

Primesc burse de merit și elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS, precum și cei care au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor sau concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de METCS.

Pentru anul școlar 2017-2018, autoritățile locale vasluiene vor acorda lunar 50 burse de performanță și 3.259 burse de merit.

Aproximativ 250 de elevi i-au vizitat ieri pe jandarmii vasluieni, de Ziua Porților Deschise

Inspectoratul de Jandarmi Județean (IJJ) Vaslui și-a deschis ieri dimineață porțile și a primit “inspecția” a aproximativ 250 de copii. La această activitate au participat elevi ai unor instituții de învățământ din mediul urban, dar și din mediul rural.

Pentru a-i familiariza pe copii cu misiunile, dotarea și rolul Jandarmeriei în societate, au fost amenajate standuri și puncte de informare, unde s-au prezentat armamentul, mijloacele de intervenție antiteroristă, materialele folosite în misiunile de asigurare și restabilire a ordinii publice, autospecialele de intervenție, dar și câinii de serviciu pe care unitatea îi are în dotare. Cei mici au luat astfel contact direct cu activitatea jandarmilor, au interacționat cu aceștia și au urmărit exerciții demonstrative, devenind “jandarmi pentru o zi”.

Sâmbătă, reprezentanți ai IJJ Vaslui vor fi prezenți începând cu ora 11.00 în Piața Civică din municipiul Vaslui, iar la ora 13.00 în Piața Civică din municipiul Bârlad, unde se va prezenta oferta educațională din școlile de jandarmi sesiunea 2018 dar și echipamente și tehnică din dotarea jandarmeriei. (G.P)

Copii care merg zilnic câte 15 kilometri prin zăpadă și ger, prin pădure, pentru a ajunge la școală

Peste 50 de elevi de gimnaziu din localitatea Lacul Babei, situată la cea mai mare altitudine din județul nostru, pot fi considerați adevărați eroi ai iernii. Indiferent de temperaturile extreme sau de viscolul de afară, copiii parcurg zilnic câte 15 kilometri pentru a participa la cursurile de la școala la care sunt arondați, cea din satul Oprișița.

În zilele de vreme rea, așa cum sunt sunt cele din această perioadă, se trezesc cel târziu la șase dimineața pentru că, jumătate de oră mai târziu, se dă ”startul” spre unitatea de învățământ. Astfel, grupul de zeci de copii, încotoșmănați, pornesc la drum prin zăpada care le trece de genunchi. Din păcate, afară este încă întuneric atunci când pleacă de acasă și, cu toate că merg aproape numai prin pădure, nu se mai tem de nimic, nici măcar de animalele sălbatice care i-ar putea ataca. În ritm vioi și încolonați ca în armată, copiii merg prin zăpadă și ger de minus 15 grade Celsius aproximativ o oră și jumătate. Întreaga aventură se încheie fără incidente de fiecare dată, spre norocul lor, chiar dacă nu sunt însoțiți de niciun adult, părinte, profesor sau polițist.

Elevii ajung de fiecare dată la școală, fără a absenta

Parcurgerea celor 15 km zilnic nu mai este o problemă pentru copiii din Lacu Babei. Această mișcare în mijlocul naturii se întâmplă de generații întregi, fără însă ca cineva să fi găsit vreo soluție. În sat există doar școală primară, însă când trebuie să meargă la gimnaziu, trebuie să se pregătească ca tinerii pe vremuri pentru armată.

”Cred că de când s-a înființat școala din Oprișița se întâmplă ca acești copii să vină pe jos. Din fericire, nu au existat incidente până acum. Așa se mai joacă, se mai ghiontesc între ei pe drum, dar nu se bat. Dimpotrivă, sunt foarte solidari și se ajută între ei. Am întrebat și părinții dacă nu vor ca, prin rotație, să-i însoțească pe elevi. Nu au vrut și au spus că au încredere în copiilor lor”, ne-a declarat directorul Școlii Coordonatoare Poienești, Maria Neculau.

Problema ar putea fi rezolvată cu un microbuz școlar și refacerea drumului județean

Problema navetei celor peste 50 de elevi din Lacu Babei este cunoscută de autorități care, însă, până acum, nu au găsit o rezolvare, deși dăinuie de zeci de ani. Pentru aceasta, ar trebui ceva eforturi, cum ar fi achiziționarea unui microbuz școlar și, la fel de important, refacerea drumului județean care leagă satul de localitatea Oprișița printr-o pădure. Dar, cum Lacul Babei este dintr-o altă comună față de cea în care se află școala în care învață copii, lucrurile se complică.

”Am discutat cu domnul primar să găsească o cale de înțelegere cu omologul său din comuna învecinată, Bogdana, de care aparține satul de unde vin elevii la noi la școală. Ne-ar trebui un microbuz cu care acești copii să fie duși și aduși la și de la cursuri”, susține directorul Maria Neculau.

La ora actuală, comunitatea din Poienești dispune doar de un singur microbuz școlar cu care sunt transportați la și de la școală nu mai puțin de 84 de copii, din trei sate: Poienești Deal, Frasinu și Valea Caselor. Pentru ca toți elevii să ajungă la cursuri, sunt efectuate câte patru curse, dimineața și după-amiaza. În aceste condiții, nu mai este timp și pentru elevii din Lacu Babei, ca să nu mai vorbim de drumul impracticabil.

Efortul elevilor din Lacul Babei, răsplătit cu o ”bursă de navetă” de la primărie, în sumă de 30 de lei pe lună

Reprezentanții Primăriei Poienești susțin că au căutat în permanență soluții pentru rezolvarea problemei elevilor de la Lacu Babei, însă, până acum, nu au primit un răspuns favorabil de la autoritățile județene. În această direcție, au depus memorii atât la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui cât și la Consiliul Județean.

”În răspunsul pe care l-am primit, mi s-a transmis că nu există niciun program disponibil prin care să ne fie alocat un microbuz școlar. Eu de când sunt primar, din vara lui 2016, am făcut tot ce a depins de mine pentru a ajuta acești copii. În mod normal, microbuzul din Bogdana ar trebui să-i aducă pe elevi la cursuri, dar am înțeles că s-a stricat și acela”, susține primarul comunei Poienești, Nelu Manole Caragață.

Pentru a răsplăti, totuși, efortul celor peste 50 de elevi din Lacu Babei, Primăria Poienești acordă acestora o ”bursă de navetă”. Cuantumul acestui ajutor este de 30 de lei pe lună, evident cu o singură condiție, aceea de frecventare a cursurilor. (Ionuț PREDA)

Peste 4.000 de elevi din județ au susținut și simularea la matematică, una din cele mai bune prezențe din ultimii ani

Peste 4.000 de elevi din județ au susținut, marți, cea de-a doua probă a simulării la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, ceea ce reprezintă un procent de aproape 95% din numărul total al viitorilor absolvenți de gimnaziu. La fel ca și la română, prezența este una dintre cele mai bune din ultimii ani, în ciuda faptului că sindicatele din învățământ au încercat să boicoteze testările.

Șefii învățământului vasluian se laudă că au încheiat ”cu succes” simularea examenelor de Evaluare Națională. Și asta cel puțin din punct de vedere al prezenței la clasă a elevilor de clasa a VIII-a care au susținut, luni și marți, tezele la cele două importante discipline studiate la școală. Astfel, procentele celor ajunși la simulare a fost 95% la limba și literatura română și 94,8% la matematică, unele dintre cele mai mari din ultimii ani. Cu alte cuvinte, în cifre vorbind, peste 4.000 de elevi dintre viitorii absolvenți de gimnaziu au fost prezenți la testări. Și asta în ciuda boicotului făcut de o parte dintre cadrele didactice, membri de sindicat, care au refuzat să participe la supraveghere.

S-a reușit mobilizarea tuturor cadrelor didactice și s-a trecut peste orice impediment de natură metodologică sau tehnică. Această evaluare instituționalizată a cunoștințelor elevilor de clasa a VIII-a este deosebită de utilă în observarea lacunelor din pregătirea la cele două discipline. De asemenea, este importantă pentru definirea strategiei profesorilor care predau la clasă pentru accentuarea pe anumite aspecte ale materiei insuficient fixată de către elev. Nu în ultimul rând, va ajuta elevii la orientarea corectă către profilurile și liceele în care își vor putea regăsi cel mai bine vocația”, ne-a declarat inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, Gabriela Plăcintă.

Dacă la prezență șefii învățământului vasluian se laudă că stau foarte bine, rămâne de văzut dacă același lucru îl vor face și după afișarea rezultatelor la aceste simulări. (Ionuț PREDA)

Din lipsă de elevi se închid școlile și grădinițele. Pentru anul școlar 2018 – 2019 s-a anunțat deja închiderea a 13 școli și 12 grădinițe.

În ultimii cinci ani, la nivelul județului Vaslui, populația școlară a scăzut foarte mult, lucru care a dus la închiderea a 84 de școli și 75 de grădinițe, dintre care doar 19 au fost redeschise. Nimic nu pare să se schimbe, iar pentru anul școlar următor s-a anunțat deja închiderea a 13 școli și 12 grădinițe.

Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, s-a întâlnit ieri cu reprezentanții sindicatelor din învățământ, conducerea ISJ Vaslui și mai mulți primari, tema discuției fiind legată de comasările făcute la nivelul unităților de învățământ, din cauza numărului redus de elevi.

Pentru anul școlar 2018-2019 la nivelul județului Vaslui sunt propuse la învățământul primar un număr de 393 clase în regim simultan din totalul de 1.072 de clase. La învățământul gimnazial s-au propus un număr de 53 clase în regim simultan din totalul de 818 clase. Acest fenomen se datorează scăderii populației școlare. Vor fi închise grădinițele din Bălteni Deal, Leoști, Dobroslolvești, Dumbrăveni, Satu Nou, Știoborăni, Gara Roșiești, Rășcani, Pochidia, Armășeni, Răduiești și Bârlad (Grădinița cu Program Normal nr. 1). Vor avea aceeași soartă și școlile din Orgoiești, Sauca, Stroiești, Delea, Fântânele, Broșteni, Podu Oprii, Rășcani, Benești, Ivești, Răduiești, Albești și Poiana.

 Grădinița cu program normal nr. 1 din Bârlad funcționează în aceeași clădire cu Grădinița nr. 17 din municipiu, iar grupele și copii s-au transferat la Grădinita nr. 17. Elevii de la Școala primară, sat. Orgoiești s-au transferat la Școala Primară din satul Vișinari, clădirea școlii fiind degradată și nu prezintă siguranță în funcționare.

Copiii, respectiv elevii de la unitățile școlare propuse pentru ca în anul școlar 2018-2019 să fie închise, vor fi transportați cu microbuzele școlare la cea mai apropiată unitate școlară din comunitatea respectivă.

“În anul 2012 erau în județ 78.920 elevi, iar acum avem înregistrați 66.338 de elevi. Scăderea populației școlare a avut un ritm accelerat. Avem cu 12.582 de elevi mai puțin și s-au redus 339 de clase. Din păcate, perspectivele demografice sunt sumbre. Noi am pledat permanent pentru redeschiderea unităților, acolo unde este cazul și unde evoluția demografică permite acest lucru”, a declarat Gabriela Plăcintă, inspectorul general școlar.

Reprezentanții sindicatelor au criticat faptul că infrastructura școlară în orașe și municipii nu este exploatată în mod corespunzător.
“Avem unități supraaglomerate, cu clase de 35 – 36 de elevi, care învață în două schimburi, avem școli în care se învață numai dimineața și nici atunci nu sunt utilizate toate sălile de clasă. Consiliile locale ar trebui să fie mai atente în propunerile pentru rețeaua școlară, astfel încât infrastructura școlară să fie utilizată în mod optim. Trebuie făcută o analiză foarte serioasă și trebuie văzut ce se poate face astfel încât să ajungem în situația normală a țărilor occidentale, în care elevii să învețe doar dimineața, sau cu preponderență dimineața. Cred că ar trebui regândită situația privind modul de întocmire a planurilor de școlarizare”, a declarat Sorin Țiplea, liderul Sindicatului “Didactica” Vaslui. (G.P)

Concurs de eseu, poezie și pictură pe sticlă la Bârlad, organizat de Școala Vasile Pârvan Bârlad și Biserica Domneasca

Timp de două săptămâni 50 copii, prin intermediul a 15 profesori și învățători, și-au prezentat creațiile: eseuri, poezii, pictură pe sticlă și prezentări powerpoint, în cadrul concursului “Unirea: libertate și unitate“. Concursul fost posibil datorită unui parteneriat dintre Școala Vasile Pârvan Bârlad și Biserica Domneasca, el reprezentând faza locală.

Evenimentul a fost acreditat de Patriarhia Română, sectorul Teologic – Educațional cu binecuvântarea Preasfințitului Ignatie, episcopul Hușilor, în colaborare cu Ministerul Educației Naționale. Conceptul se adresează copiilor participanți la grupele catehetice din parohiile înscrise în Programul Național “Hristos împărtășit copiilor”. Scopul concursului este de a cultiva dragostea față de țară și de Biserică și de a-i educa pe copii în sensul valorilor tradiționale și a afirmării propriei identități religioase, culturale și naționale.

Departajarea copiilor a fost efectuată în funcție de niște criterii clare stabilite. Evaluarea participanților s-a făcut de o comisie formată din preotul paroh Teodor Ștefănică, profesoara de religie Ana Olaru și profesoara de limba română Eugenia Crețeanu.

Zilele trecute a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia toți copiii au primit diplome și rechizite. Au fost recompensați cu cărți de beletristică, cărți de religie, iconițe, pixuri și multe altele. Profesorii care au participat la acest concurs au primit diplome și câte o carte de rugăciuni editată de Episcopia Hușilor.

La creații literare (poezie și eseu) au luat premiul I Alexandru Tufaru și Andrada Vlasie (ambii de la clasa VII A). Premiul II a fost primit de Miruna Tătaru și Ana Maria Vârlan. Locul III a fost atribuit elevilor Robert Iacomi și Oana Bucătaru.

La pictură pe sticlă și icoane au participat nu mai puțin de 30 de copii. Au luat premiul I Olivia Apopei, Cristina Buzamăt, Nicoleta Feraru, Georgiana Bontă și Andrada Mimbler . Premiul doi a fost primit de Irma Profir, Bianca Jacotă. Au primit premiul III elevii Ilaria Chiriac și Teodora Frangulea.

Copii de la clasele a VII-a au întocmit șase prezentări powerpoint cu tema Unirii, sub îndrumarea profesorului Aurelia Juverdeanu. Acestea vor fi anexate pe suport electronic, pe un CD, care va ajunge la episcopie.

Evenimentul a fost primit cu mare bucurie de toți cei implicați: elevi și profesori. Învățătoarea Menda Bandac s-a declarat încântată de legătura dintre biserică și școală. Elevul Robert Iacomi a spus că vrea să participe în continuare, cu speranța că va ajunge să dispute faza pe țară.

“Mulțumim Preasfințitului Ignatie pentru că ne-a dat binecuvântarea de a organiza acest concurs. A fost o reușită și sperăm să câștigăm și faza pe episcopie pentru a merge la Patriarhia Română”, a declarat pentru Est News Teofil Ștefănică, preotul paroh de la Biserica Domneasca.

Faza pe episcopie va avea loc în perioada 1 Februarie – 1 Mai , iar faza patriarhală (pe țară) în intervalul 1 – 21 mai. (George PROCA)

Noile reguli privind telefoanele mobile ale elevilor le dau bătăi de cap profesorilor bârlădeni

de Mihaela NICULESCU

Cea mai „mare” problemă a învățământului românesc este pe cale să se rezolve și la Bârlad. Telefoanele mobile ale elevilor vor fi depozitate într-un loc special, sub cheie, pentru a nu perturba desfășurarea orelor.

În urmă cu câteva zile cadrele didactice din Bârlad, prezente la întâlnirea cu inspectorul general școlar, au fost sfătuite să respecte întocmai noile modificări aduse de ministrul educației regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Noile modificări aduse regulamentului cadru de organizare și funcționare a școlilor vor trebui făcute cunoscute elevilor, profesorilor, reprezentanților părinților, după care vom întocmi noul regulament cadru și vom trece la aplicarea întocmai a măsurilor luate la nivel de minister”, ne-a declarat Mariana Balan, directoarea Școlii „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad.

Această unitate de învățământ nu a avut până acum probleme legate de utilizarea telefoanelor mobile de către elevi în timpul orelor de curs, dar este posibil ca în alte unități școlare utilizarea acestora să fi perturbat desfășurarea orelor.

Majoritatea directorilor de școli și licee bârlădene consideră că nu acest lucru era unul atât de important pentru îmbunătățirea sistemului de învățământ românesc, dar unde-i lege nu-i tocmeală. În vechiul regulament cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar se stipula clar că mobilele trebuie închise, în caz contrar, la mai multe abateri, elevul putea fi sancționat, inclusiv cu scăderea notei la purtare. Cadrele didactice se tem însă că depozitarea telefoanelor mobile într-un anumit loc va crea mai mari probleme decât dacă s-ar fi închis și atât. Se vor face glume pe seama telefoanelor, unii elevi vor spune că li s-au deteriorat obiectele, alții poate își vor însuși două mobile pentru a se distra sau pur și simplu vor exista și cazuri în care unii elevi vor spune că li s-a stricat aparatul.

Cum reglementarea este oarecum ambiguă, profesorii nu știu dacă mobilele vor trebui reținute până la sfârșitul orelor sau le vor fi înmânate posesorilor în fiecare pauză. Va fi un efort în plus pentru profesori, care în continuare, conform noilor reglementări, vor trebui să facă de serviciu pe școală. Elevii nu vor mai avea voie să fie luați de la ore pentru a sta de pază, totul rămânând în grija profesorilor.

Puține școli bârlădene își permit luxul de a avea paznici, în afara cadrelor didactice. Profesorii consideră că nu este normal ca ei să facă prin rotație ceea ce ar trebui să facă un personal specializat și că, mai bine, ministrul Liviu Pop ar fi dispus alocarea unor fonduri pentru angajarea de personal care să se ocupe de asigurarea securității elevilor, dar și a profesorilor, din unitățile de învățământ.

Cei 750 de elevi ai Școlii Gimnaziale Negrești învață încotoșmănați din cauza frigului din sălile de clasă

Cei 750 de elevi ai Școlii Gimnaziale Negrești au reluat cursurile după vacanța de iarnă ”în condiții nu prea confortabile”, fiind nevoiți să se încotoșmăneze pentru a face față frigului din sălile de clasă. Situația a apărut încă de acum o lună, atunci când unul din cele două cazane ale centralei termice s-a stricat, fără ca acesta să fie înlocuit în tot acest interval.

Frigul a pus stăpânire pe sălile de clasă ale Școlii Gimnaziale Negrești, după ce unul din cele două cazane ale centralei termice pe lemne s-a stricat. Conducerea unității de învățământ a anunțat primăria, care a făcut comandă de un nou cazan la un furnizor autorizat. Din păcate, firma în cauză a anunțat unele probleme în privința onorării cererii, astfel încât respectiva piesă a centralei nu a mai fost livrată la timp. În aceste condiții, cursurile la școala din Negrești au fost reluate fără să fie asigurat confortul termic necesar pentru cei 750 de elevi.

Noi am anunțat părinții să îmbrace copiii mai gros, iar dacă situația o va impune, vom reduce orele sau chiar vom trimite elevii acasă. Însă, avem vești bune de la furnizorul cazanului, care au spus că ni-l vor livra în cursul zilei de marți astfel încât, ulterior, îl vom putea monta, iar de miercuri va putea fi pus în funcțiune”, s-a arătat încrezător directorul Școlii Gimnaziale Negrești, Vlăduț Frățiman.

Cazanul buclucaș pe care urmează să-l schimbe conducerea școlii din Negrești s-a stricat din cauza vechimii acestuia, după ce a fost ”mâncat” de rugină. De altfel, și celălalt cazan al centralei a fost schimbat în urmă cu un an din aceleași motive. (Ionuț PREDA)

Elevi de la Școala nr. 5 Vaslui au depus o coroană la statuia lui Ștefan cel Mare din centrul municipiului

Mai mulți elevi de la Școala nr. 5 Vaslui au depus depus o coroană de flori la statuia lui Ștefan cel Mare din centrul municipiului Vaslui pentru a marca 543 de ani de la lupta de la ”Podul Înalt”. Copiii, deși în vacanță, au participat și la o oră de istorie interactivă desfășurată la Centrul Municipal pentru Promovare și Informare Turistică al Primăriei Vaslui.

Cei 543 de ani de la bătălia de la ”Podul Înalt” au fost marcați și de către o parte dintre elevii Școlii nr. 5 ”Ștefan cel Mare” Vaslui. Aceștia au depus o coroană de flori la statuia din centrul municipiului reședință a fostului domnitor al Moldovei. De asemenea, elevii au participare și la o oră de istorie interactivă desfășurată la Centrul Municipal pentru Promovare și Informare Turistică al Primăriei Vaslui.

Semnificația istorică a zilei de 10 ianuarie 1475 a fost subliniată, odată în plus, și de către reprezentanții Primăriei municipiului Vaslui, la a căror inițiativa s-a derulat un eveniment cu caracter educativ, avându-i ca parteneri pe elevi ai Școlii Gimnaziale Ștefan cel Mare. Deși aflați în vacanță, copiii au manifestat interes pentru această acțiune”, a declarat reprezentantul Primăriei Vaslui, Ramona Ailioaei.

Cei mai activi elevi la ora de istorie interactivă au fost premiați de către reprezentanții Primăriei Vaslui. (Ionuț PREDA)

Jocul, tema cercului pedagogic organizat ieri la Școala Gimnazială “N. N. Tonitza” din Bârlad

de Mihaela NICULESCU

Jocul – modalitate de exprimare a eului, de socializare, învățare, educare și dezvoltare”, a fost tema cercului pedagogic organizat ieri de grădinițele 4 și 20, aflate în subordinea Școlii Gimnaziale de Muzică și Arte „N. N. Tonitza” din Bârlad.

La sediul acestei școli cadre didactice din oraș și mediul rural au fost întâmpinate de prichindei printr-un program artistic dedicat toamnei, după care a fost prezentată o activitate demonstrativă și un referat cu tema cercului.

Jocul este pentru noi, educatorii, rațiunea noastră de a fi. Fără joc nu ar exista copilărie. Nu există copil căruia să nu îi placă jocul. Iar misiunea noastră este să îi facem pe preșcolari să vibreze atunci când îi antrenăm în joc. Doar așa jocul își atinge scopul. Prin joc copiii învață lucruri serioase, este un proces interdisciplinar care încurajează toate tipurile de inteligență: lingvistică, muzicală, spațială, socială. Este o modalitate de dezvoltare, așadar, a competențelor sociale, a inteligenței, a limbajului și creativității, oferă oportunități pentru copii cu nevoi speciale, favorizând incluziunea socială. Jocul trebuie să fie prezent în viața noastră de la vârste fragede până la bătrânețe, să ne însoțească mereu, pentru a ne menține sufletul de copii”, ne-a declarat Nuța Obreja, profesor în învățământul preșcolar la Grădinița nr. 4 din Bârlad, cea care a susținut referatul.

Activitatea cercului pedagogic a inclus și dezbateri pe tema propusă, dar și diseminări ale unor proiecte educaționale: „Copilăria nu trebuie să doară”, „Micii ecologiști” și „Lumea minunată a copilăriei”, precum și prezentarea unor exemple de bună practică. În condițiile în care gadgeturile au reușit să acapareze tot mai mult interesul copiilor, orele de grădiniță reprezintă, în realitatea zilelor noastre, modalitatea cea mai utilă de petrecere a timpului liber, în care jocul în afara tabletei și a calculatorului are o contribuție extrem de valoroasă în dezvoltarea lor pe plan intelectual, estetic și fizic.

Elevii de liceu, învățați încă de pe băncile școlii cum să nu cadă victime ale muncii la negru sau a accidentelor de muncă

Zeci de elevi de clasa a X-a de la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui au fost învățați de către specialiști în domeniu cum să nu cadă victime ale muncii la negru sau a accidentelor de muncă. Explicațiile le-au primit chiar la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui, acolo unde au stat în bănci și au ascultat sfaturile ”lectorilor” de ocazie.

Sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Vaslui a fost gazda a zeci de elevi de la Liceul ”Mihail Kogălniceanu”, care au participat la o activitate educativă susținută de către inspectorii de muncă, în cadrul programului ”Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun”. Printre subiectele dezbătute, au fost cele cu privire la accidentele de muncă și munca fără forme legală, denumită ”munca la negru”.

Ne-am declarat preocuparea permanentă pentru cariera tinerilor care, la începutul activității lor, sunt expuși riscurilor de accidentare. Această colaborare a avut drept obiectiv conștientizarea tinerilor elevi, viitori lucrători, privind riscurile de accidentare și îmbolnăvire profesională la viitoarele locuri de muncă, atragerea acestora în activități de studiere și aplicare a securității și sănătății în muncă”, ne-a declarat inspectorul șef al ITM Vaslui, Gheorghe Chirvase.

Inspectorii de muncă le-au prezentat elevilor și date statistice, care arată că, din cauza condițiilor sociale în care trăiesc tinerii români, caută locuri de muncă după împlinirea vârstei de 16 ani și chiar mai devreme. ”Cei mai mulți prestează munci sezoniere în timpul vacanțelor de vară. Ei acceptă foarte ușor să lucreze fără forme legale și să presteze munci nepotrivite cu insuficienta lor maturitate fizică și mentală”, a conchis Chirvase. (Ionuț PREDA)

Elevii din Fundătura care învățau în condiții inumane în satul vecin s-au mutat în școala nouă

Elevii din Fundătura, care învățau în condiții inumane într-un fost magazin din localitatea învecinată, în principal din cauza unei surse de încălzire, s-au mutat în școala nouă din satul lor. De săptămâna viitoare ar urma să fie deschisă și Școala Delești, care ar rezolva problema învățământului din trei sate.

Problema elevilor din satul Fundătura, care erau obligați să învețe în satul învecinat din cauza unor ambiții ale primarului comunei Delești, învață, în sfârșit, în condiții umane. După o lună în care și-au desfășurat cursurile în săli de clasă în care șorecii le mâncau cornul dat de către guvern, copiii s-au mutat în școala nouă din satul lor. Se pare că, în cele din urmă, edilul Gheorghe Ilieș a cedat și a acceptat ca elevii din Fundătura să nu mai facă zilnic naveta.

Este bine că s-a luat această decizie pentru că nu era normal să existe o unitate de învățământ nouă, iar elevii să fie chinuiți zilnic cu naveta, ca să nu mai vorbim de condițiile inumane în care învățau. Mai mult decât atât, avem promisiuni că, de săptămâna viitoare, se va da în folosință și școala nouă din satul reședință”, ne-a declarat inspectorul general al ISJ Vaslui, Gabriela Plăcintă.

Școala de structură Delești ar urma să reunească elevi și preșcolari din trei sate, respectiv Delești, Albești și Răduiești. Cu toate acestea, numărul posturilor de învățători sau profesori nu va fi afectat, așa după cum au afirmat cei din conducerea școlii. (Ionuț PREDA)

Liceenii vasluieni au luat notițe despre cum pot scăpa de o persoană violentă cu ajutorul legii

Polițiștii i-au informat ieri pe elevii vasluieni cu privire la măsurile pe care trebuie să le cunoască și să le adopte pentru prevenirea violenței în familie. În acest scop s-au deplasat la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui, Liceul „Ion Mincu” Vaslui, Liceul cu Program Sportiv Vaslui, Școala Gimnazială Gura Bustei și Școala Gimnazială Brodoc. De asemenea, polițiștii au ținut să informeze și personalul de la societăți comerciale cu profil confecții din municipiile Bârlad și Huși. Activitățile au avut loc în cadrul celei de-a patra zi a Săptămânii Prevenirii Criminalității.

Polițiștii au adresat sfaturi pentru prevenirea violenței intrafamiliale și au oferit informații privind instituirea ordinului de protecție în scopul înlăturării stării de pericol pentru orice persoană a cărei viață, integritate fizică, psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei.

Ordinul de protecție se emite de către instanța de judecată, respectiv judecătoria de pe raza teritorială în care își are domiciliul sau reședința victima violenței domestice. Poate solicita instituirea ordinului de protecție orice persoană a cărei viață, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violență din partea unui membru al familiei. Cererea pentru emiterea ordinului poate fi introdusă de victimă personal sau prin reprezentant legal. De asemenea, cererea poate fi introdusă în numele victimei și de procuror sau de reprezentantul autorității sau structurii competente, la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuții în materia protecției victimelor violenței în familie (ex.: asistentul social comunitar din cadrul primăriei comunei de pe raza unde domiciliază victima) sau de reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie, acreditați conform legii, cu acordul victimei. La cerere, persoanei care solicită ordinul de protecție i se poate acorda asistență sau reprezentare prin avocat.

Ordinul de protecție are caracter provizoriu, fără a putea depăși șase luni de la emiterea sa, după acest termen putându-se solicita instituirea unui nou ordin de protecție. Prin ordinul de protecție instanța de judecată poate institui una sau mai multe măsuri, obligații sau interdicții cum ar fi evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, indiferent daca acesta este titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei si, după caz, a copiilor, în locuința familiei; limitarea dreptului de folosință pentru agresor numai asupra unei părți a locuinței comune atunci când aceasta poate fi astfel partajata încât agresorul sa nu vina in contact cu victima; obligarea agresorului la păstrarea unei distante minime determinate față de victima, față de copiii acesteia sau față de alte rude ale acesteia ori față de reședința, locul de munca sau unitatea de învățământ a persoanei protejate. De asemenea interdicția pentru agresor de a se deplasa în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejata le frecventează sau le vizitează periodic; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenta sau in orice alt mod, cu victima; obligarea agresorului de a preda politiei armele deținute; încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

Polițiștii au ținut și să demonteze unele mituri referitoare la violența în familie. Există o diferență clară între ceartă și violență: în timp ce în ceartă oricare din cei doi pot “câștiga”, în cazul violenței va câștiga întotdeauna cel mai puternic. Toate cercetările arată că frecvența și gradul de manifestare a violenței nu depind nici de situația materială și socială, nici de educație. Violența se manifestă și în familiile considerate “bune”. Violența domestică nu este doar o problema personală. Rezolvarea problemelor prin violență este un model care se transmite și la copii care, când vor deveni adulți, vor deveni fie victime, fie agresori, in plus violența domestică nu afectează nu numai membrii familiei, ci și rudele și apropiații lor, deci întreaga comunitate. Violența nu este o soluție pentru rezolvarea problemelor! Bărbații nu au nici un drept să lovească o femeie sau s-o abuzeze în vreun alt fel, indiferent de motiv! Femeilor nu le place să trăiască în aceste relații violente. Sunt foarte multe alte explicații și motive pentru care femeile nu își părăsesc partenerul (lipsa mijloacelor financiare, rușinea, frica, copiii, etc.). Deși unii bărbații violenți au suferit abuzuri în copilărie, nu toți, devenind adulți, ajung abuzatori. Realitatea infirmă idea cum că bărbații abuzează femeile pentru că nu cunosc alt mod de a-și exprima emoțiile. Printre altele cu însăși comportamentul abuzatorului din așa-zisa „fază de miere”, care urmează de obicei episodului de violență. În această perioadă, bărbatul regretă și cere iertare, promițându-i partenerei că nu se va mai întâmpla, îi face daruri și diverse atenții cu care să o convingă de bunele lui intenții. Realitatea arată că nu în toate cazurile de violență agresorul suferă de boli psihice sau este sub influența alcoolului. Uneori, acesta consumă alcool după agresiune, ca să “uite de supărare”.Odată ciclul violenței pornit, studiile au arătat ca sunt realmente foarte puține șanse ca acesta să se oprească. Dacă agresorul nu-și dorește cu adevărat să-și rezolve problemele, victima trebuie să înțeleagă că ea nu îi poate rezolva problemele și că, dacă amână prea mult ieșirea din mediul violent, va fi prea târziu. Într-o relație violentă nu are de suferit numai femeia, ci și copiii. În majoritatea cazurilor copiii vor avea mai multe probleme (devin violenți, fug de acasă, renunță la școală, se simt vinovați că părinții lor nu se înțeleg) decât cei care cresc fără tată. Bărbații nu devin violenți când își pierd cumpătul. Sunt numeroase cazurile în care femeile au fost bătute cu cruzime ore sau zile în șir. Sunt cazuri în care bărbatul vine acasă hotărât deja să-și bată partenera, care “caută nod în papură”. (G.P)

Olimpicii bârlădeni vor fi premiați în cadrul ”Galei laureaților din educație”

de Mihaela NICULESCU

Elita elevilor bârlădeni va fi premiată vineri, 7 octombrie, de la orele 16.00, în sala Teatrului “Victor Ion Popa”, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, care se sărbătorește astăzi.

Festivitatea de recunoaștere a performanței elevilor olimpici, care s-au întors de la fazele naționale cu rezultate deosebite, este pentru al doilea an consecutiv organizată cu implicarea Primăriei Bârlad. Consiliul Local a aprobat pentru acest eveniment 24.000 lei, bani cu care vor fi asigurate premiile din cadrul ”Galei laureaților din educație”.

Câștigătorii premiilor I vor primi câte 1.000 lei, ai premiilor II câte 800 lei, ai premiilor III câte 600 lei, iar cei care au obținut mențiuni vor primi câte 400 lei. În urma centralizării rezultatelor olimpicilor vor fi acordate patru premii I, un premiu II, șase premii III și 29 de premii speciale și mențiuni pentru elevii care s-au remarcat în anul școlar 2016 – 2017. Deși inițial fuseseră luați în calcul și profesorii care i-au pregătit pe acești merituoși elevi s-a renunțat la idee din lipsă de fonduri. La evenimentul de vineri sunt așteptați reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, consilieri locali, reprezentanți ai conducerii Primăriei, dar și părinții și prietenii elevilor din elita școlară bârlădeană.

Sute de copii vasluieni ajung cu greu la unitățile de învățământ, după ce 22 de microbuze școlare s-au defectat

Conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vaslui susține că, în prezent, în județ mai sunt necesare 18 microbuze școlare, astfel încât toți copiii să ajungă în condiții normale la unitățile de învățământ. În prezent, dintre cele 140 de microbuze școlare existente la nivelul județului Vaslui, doar 118 sunt funcționale, iar 22 sunt defecte și nu pot fi utilizate. Potrivit datelor furnizate de instituția vasluiană, din anul 2015 în județ nu s-a mai achiziționat niciun microbuz școlar.

Conducerea IȘJ Vaslui a precizat că nu există comune fără microbuz școlar, însă în unele cazuri, unde este nevoie de mai multe autovehicule pentru transportul copiilor, acesta se face cu dificultate.

“Noi am făcut în așa fel încât, la ultima repartiție, să fie acoperite toate comunele județului, dar între timp o parte dintre microbuze s-au defectat, iar reparațiile sunt foarte costisitoare și este nevoie de mașini noi. Sunt comune care aveau două microbuze și unul s-a defectat, iar transportul copiilor se face cu dificultate. Deși nu avem comune fără microbuze școlare, situația este dificilă în anumite localități. Avem solicitări din partea unităților de învățământ pentru 12 microbuze de 30 de locuri și șase microbuze de 17 locuri”, a declarat inspectorul școlar general Gabriela Plăcintă. (G.P)

Polițiștii vasluieni le-au explicat ieri elevilor la ce riscuri se expun în mediul on-line

Ieri, în ziua a II-a din cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității, polițiștii vasluieni au organizat întâlniri cu elevii unităților de învățământ din județ pe tema „Siguranței în mediul on-line”. Au organizat activități preventive cu elevii din cadrul Liceului „Ștefan Procopiu” Vaslui, Școlii Gimnaziale „Principesa Elena Bibescu” Bârlad, Școlii Gimnaziale „Vasile Pârvan” Bârlad, Seminarul Teologic „Ioan Gură de Aur ” Huși, Liceul Tehnologic „ Ioan Corivan” Huși și cu cei de la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga ” Negrești.

Polițiștii le-au explicat copiilor faptul că, lumea virtuală, asemenea celei reale, prezintă o serie de riscuri și anume hărțuire și amenințare, furt de date personale, expunere la materiale ilegale sau cu conținut „dăunător”, pornografie sau ademenire a minorilor către diverse comportamente riscante. Încrederea se poate dezvolta rapid în mediul online, sub masca anonimatului pe care Internetul îl oferă.

Agresorii on-line caută copiii prin intermediul internetului și dezvoltă cu aceștia relații on-line – apropierea de victimă prin atenție sporită, bunătate, schimburi de muzică, cunoașterea hobby-urilor copilului, empatizarea cu eventuale probleme ale acestuia. Se poate ajunge până la prezentarea unor clipuri sau imagini pornografice copilului, în speranța de a-l face mai ușor să accepte astfel de „acte”. Unii agresori întreprind demersuri de a se întâlni cu copii racolați prin acest mod. Ademenirea on-line poate apărea prin intermediul oricărui mijloc de comunicare on-line, nu doar prin rețele sociale – camere de chat, programe de instant messaging, etc.

Orice situație de abuz asupra minorilor, petrecută în mediul online, trebuie sesizată Poliției, fie în mod direct, la cea mai apropiată unitate, fie prin intermediul Internetului, pe site-ul www.efrauda.ro.

Recomandări pentru copii

Nu oferi persoanelor întâlnite pe Internet informații personale despre tine sau familia ta. Nu spune parola de la e-mail-ul tău altor persoane în afara părinților; dacă le comunici această parolă prietenilor sau altor persoane, acestea pot trimite mesaje jignitoare în numele tău sau pot intra pe site-uri interzise. Dacă vrei să te întâlnești cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe Internet, anunță părinții anterior; oamenii pot fi foarte diferiți de ceea ce au pretins că sunt pe Internet și astfel poți deveni victima traficului de persoane și a altor întâmplări tragice. Evită să postezi pe Internet fotografii care te surprind în ipostaze indecente; acestea sunt personale și nu trebuie să ajungă la cunoștința oricui navighează pe Internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai târziu, pentru a vă face rău, ție sau celor apropiați; în plus, odată ce asemenea fotografii vor fi făcute publice, nu vei mai putea decât foarte greu să ștergi din amintirea ta trauma rușinii si umilinței la care ai fost expus. Gândește-te foarte bine înainte de a te expune într-un mod indecent dacă vrei să îți păstrezi sau să îți pierzi demnitatea de ființă umană! Nu uita că nu tot ceea ce citești sau vezi pe Internet este adevărat! Nu da curs îndemnurilor, sarcinilor și provocărilor pe care le primești în cadrul unor jocuri online, care fac referire la viața reală și te îndeamnă să săvârșești fapte ce îți pot pune viața în pericol sau îi pot afecta pe cei din jur. Nu te teme de cei care te amenință pe Internet, ca să te determine să faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, doar te păcălesc pe tine că ar avea vreo putere și doar dacă-i crezi au putere! În realitate, singura lor putere este anonimatul. În fața unor adulți responsabili, precum părinții tăi, profesorii sau polițiștii, medicii sau psihologii, agresorul tău se va dovedi mai neajutorat decât tine, pentru că el se știe vinovat. Dacă te amenință că are acces la informații confidențiale ca să îți arate că e bine informat, nu uita că în realitate are acces numai la informații care se găsesc foarte ușor pe Internet și nu dovedesc nimic. Așa că, nu ezita să anunți un adult în care ai încredere că ești victima unei agresiuni sub orice formă pe Internet și vei fi protejat! Dacă cineva te face să te simți inconfortabil pe Internet, poți oricând să renunți la comunicarea cu acea persoană. Nu ești obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu și nici să suporți ceea ce îți provoacă neplăcere sau teamă.

Recomandări pentru părinți

Supravegheați activitatea copilului dumneavoastră pe Internet. Folosiți Internetul împreună cu copiii, căutați cu ei informații care să-i intereseze. Așezați computerul conectat la Internet într-o zonă deschisă, de unde puteți ușor supraveghea copilul, de preferat în camera de zi. Folosiți anumite mecanisme de control parental și instalați instrumente de filtrare a Internetului, ca măsuri suplimentare de supraveghere. Arătați copilului cum să folosească setările de siguranță. Învațați copiii să nu dea niciodată date personale sau poze celor cu care corespondează pe Internet. Explicați copiiilor că nu este bine să stabilească, fără acceptul dvs., întâlniri cu persoane pe care le cunosc doar de pe Internet. Discutați despre riscurile la care se pot expune. Încurajați-vă copii să vă spună dacă cineva din mediul on-line îi face să se simtă inconfortabil ori le provoacă teamă. Învățați-vă copilul ce înseamnă autoprotecția pe Internet. Dacă un site încurajează copiii să transmită numele pentru a personaliza conținutul acelui program, ajutați-l să-și găsească un nume fictiv. Încurajați-vă copilul să aibă o atitudine responsabilă, cuviincioasă inclusiv pe Internet, să nu transmită vulgarități, amenințări sau injurii. În cazul în care sesizați schimbări negative în comportamentul copiilor, discutați cu aceștia și încercați să aflați cauzele care au generat aceste modificări. Discutați cu cadrele didactice și apelați la specialiști care vă pot oferi sprijin în gestionarea situației. Pentru faptele abuzive din online, răspunderea e în offline, adică în mediul real. Internetul poate crea dependență! Nu lăsați copiii să petreacă ore în șir în fața ecranului, stabiliți de comun acord un program de utilizare a calculatorului și oferiți-le alternative de petrecere a timpului liber. Nu folosiți dispozitivele electronice ca alternativă la lipsa de disponibilitate de a petrece timp cu copiii dumneavoastră! Internetul nu poate înlocui afecțiunea, conversația și educația pe care le pot oferi numai parinții în timpul petrecut impreună cu copiii. Dacă acest timp este pierdut, riscurile utilizării greșite a Internetului devin din ce în ce mai mari. (G.P)

Peste o mie de copii din Bârlad au început anul școlar la Școala „Episcop Iacov Antonovici”

de Mihaela NICULESCU

Prima zi a anului școlar 2017 – 2018 a fost plină de emoții, atât pentru elevi cât și pentru cadrele didactice ale Școlii „Episcop Iacov Antonovici” din Bârlad, școala cu cel mai mare număr de elevi din județ. Chiar dacă spațiul în care a avut loc festivitatea a fost mai mic din cauza lucrărilor de construcție a sălii de sport din curtea școlii, elevi și profesori s-au bucurat în număr mare de momentul festiv, care a debutat cu slujba religioasă.

Printre cei mai emoționați s-au aflat și 98 de copii din clasa pregătitoare, care vor fi elevii școlii în următorii 9 ani.

Începem anul școlar cu încredere și speranța că vom oferi fiecărui elev ceea ce are nevoie. Sperăm ca lucrările sălii de sport să fie finalizate în curând, astfel încât orele de sport să se desfășoare în condiții optime, câte două clase simultan, într-un spațiu generos și bine dotat. Urez succes în noul an școlar celor 1.029 de elevi, dar și celor 64 de cadre didactice, dintre care 25 sunt învățători”, a declarat Mariana Balan, directoarea Școlii „Episcop Iacov Antonovici”.

Sala de sport, a cărei valoare este de 5,5 milioane de lei, este finanțată de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Compania Națională de Investiții. Lucrările de construcție au început pe 12 septembrie, anul trecut, și trebuiau finalizate pe 12 octombrie anul acesta. Din mai multe motive, lucrările sunt în întârziere așa că cel mai sigur sala va fi inaugurată pe 1 Decembrie, Ziua Națională a României.

Categoriile de elevi care-și pot deconta integral abonamentele rutiere

Elevii vasluieni care sunt nevoiți să facă naveta pentru a ajunge la școală pe distanțe de până la 50 de kilometri pot beneficia de decontarea integrală a abonamentelor de transport rutier. Firmele de transport sunt obligate să respecte anumite tarife maxime la stabilirea prețurilor unor astfel de abonamente, iar un act normativ pus recent în dezbatere stabilește că acestea vor avea și de la 1 septembrie aceleași valori ca până acum.

Dacă fac naveta pentru a merge la școală pe distanțe de până la 50 de kilometri, elevii pot să ceară decontarea în întregime a abonamentelor de transport rutier, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 69/2016.

Încă de anul trecut, Executivul a prevăzut și o plafonare a tarifelor pe care transportatorii pot să le practice pentru aceste abonamente. Prevederile se regăsesc în Hotărârea Guvernului nr. 863/2016, însă tarifele impuse sunt valabile doar până la 1 septembrie 2017. Ca să împiedice expirarea acestora, Ministerul Educației Naționale a pus recent în dezbatere un proiect care stabilește că tarifele maxime se vor aplica până la 1 septembrie 2019.

În prezent, nu mai există plafonări în ceea ce privește decontarea abonamentelor elevilor care fac naveta. Atâta timp cât vorbim de distanțe de până la 50 de kilometri, aceștia pot deconta integral abonamentele rutiere pentru a merge la școală.

În ceea ce-i privește pe transportatori, tariful maxim aferent abonamentului de transport pentru elevii care fac naveta este de 3.48 de lei/km dus-întors fără TVA. Astfel, pentru o distanță de trei kilometri, tariful maxim fără TVA este de 10 lei, de exemplu, iar pentru o distanță de 50 de kilometri, tariful maxim este de 174 de lei. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Guvern și publicat în Monitorul Oficial. (G.P)

Peste 710 de absolvenți de liceu din acest an s-au înscris la Agenția de Șomaj, urmând să primească 250 de lei pe lună în următoarea jumătate de an

Peste 710 de absolvenți de liceu din acest an, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert dintre cei care au absolvit 12 clase, s-au înscris la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Tinerii vor primi, dacă nu vor avea norocul să fie angajați, câte 250 de lei pe lună în următoarea jumătate de an.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui a luat în evidență 714 absolvenți de liceu ai promoției 2017, ceea ce reprezintă aproximativ un sfert din numărul celor care au terminat 12 clase. Cei mai mulți dintre absolvenți și-au depus actele la instituție în vederea obținerii unui ajutor de șomaj în luna iulie, după ce au susținut examenul de bacalaureat.

Absolvenții care s-au înregistrat în evidențele AJOFM Vaslui până la data de 25 iulie pot beneficia de indemnizație de șomaj. Aceasta se acordă pe o perioadă de șase luni și este în cuantum lunar fix de 250 lei, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referință”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al AJOFM Vaslui, Laura Toporăscu.

Pe lângă ajutorul de șomaj, absolvenții de liceu pot beneficia gratuit de servicii de mediere, de informare și consiliere profesională personalizată sau de asistență și consultanță pentru începerea unei afaceri proprii, precum și de servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun. (Ionuț PREDA)

50 de elevi aflați în tabără la Poiana Căprioarei, instruiți de polițiști cum să se ferească de traficul de minori

Un număr de 50 de elevi din Fălciu și Vetrișoaia aflați în tabără la Poiana Căprioarei au fost instruiți de către polițiști cum să nu cadă victime ale accidentelor sau traficului de minori. Copiii au reușit să răspundă cu succes întrebărilor puse de către ofițerul de prevenire, care le-a prezentat mai multe filmulețe cu situații reale și fictive din viața de zi cu zi ale minorilor.

Polițiștii de prevenire a criminalității din cadrul Poliției Județene Vaslui au continuat, miercuri, activitățile pentru creșterea gradului de informare al elevilor cu privire la riscurile ce decurg prin adoptarea unui comportament antisocial astfel încât aceștia să devină conștienți de pericolele pe care le pot întâlni în viața de zi cu zi și să reducă riscul lor de victimizare. ”Cursanți” au fost de această dată 50 de elevi din comunele Fălciu și Vetrișoaia, care au avut un dialog interactiv cu polițiștii din cadrul Compartimentului de Prevenire al IPJ Vaslui. Întâlnirea a avut ca scop creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la riscurile ce decurg din consumul de droguri, tutun și alcool, precum și însușirea unui comportament social adecvat în cadrul comunităților din care fac parte, prin respectarea legislației în diferite situații în care ei se pot afla.

Copiilor li s-a explicat că vacanța de vară presupune mai mult timp liber, deplasarea acestora în zone de agrement, în mediul rural, petrecerea unei perioade de timp mari fără supraveghere, circulație mai intensă pe drumurile publice. Aceste situații pot genera o creștere a numărului de minori victime ale unor infracțiuni, cum ar fi accidentele de circulație sau traficul de minori”, ne-a declarat comisar șef de poliție Ioan Macovei, din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității a Poliției Județene Vaslui.

Polițiștii IPJ Vaslui au îndrumat elevii să facă alegeri sănătoase în viață, la alternative de petrecere a timpului liber într-un mod constructiv. Elevii au aflat și aspecte privind răspunderea penală a minorilor, rolul anturajului în viața unui tânăr și pericolele prin care pot trece în urma alegerilor făcute sub presiunea grupului de prieteni. (Ionuț PREDA)

CHIAR ACUM (Video): Parada absolvenților de liceu în municipiul Vaslui

În aceste momente, municipiul Vaslui freamătă de energie, tinerețe și bucurie. Ajuns la a saptea ediție, Marsul Absolvenților a inceput la Vaslui la ora 9.30. Sute de liceeni din tot orasul care au terminat clasa a XII a au pronit in mars catre Centrul civic, flancati de parinti,bunici, profesori.

Majoretele însuflețesc atmosfera, pe rimurile vesele ale Fanfarei ”Rotaria”. Absolvenții sunt așteptați cu flori de colegi, iar emotiile au atins cote maxime. Lacrimi de bucurie in ochii părinților, dar si ai dascălilor.

Primarul Vasile Pavăl le-a urat prospeților absolvenți succes pe drumul vieții si i-a asigurat ca orasul are nevoie de ei.

“Eu va iubesc!”, a spus emotionat Paval. Cei mai buni absolvenți au fost prezentati si felicitati in fata întregului oras.

 

 

 

 

 

Elevii vasluieni Andrei Popa și Andrei Chiriac, calificați în lotul național pentru olimpiada internațională de informatică

Elevii vasluieni Andrei Popa, de la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui, și Andrei Chiriac, cursant al Liceului ”Ștefan Procopiu” Vaslui, sunt la un pas de a participa la Olimpiada internațională de informatică. Cei doi elevi mai au de trecut o singură etapă pentru fi prinși în lotul național al României, după ce au obținut punctajul necesar pentru a se califica în ultima etapă a preselecțiilor.

Județul nostru are șansa, și în acest an, de a fi reprezentat la nivel internațional la disciplina informatică. Doi elevi din municipiul reședință sunt la un pas de a se califica în lotul național al României pentru una dintre cele mai râvnite olimpiade la nivel internațional. În acest sens, Andrei Popa, elev în clasa a XII-a la Liceul ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui și Andrei Chiriac, de la Liceul ”Ștefan Procopiu” Vaslui, au trecut și cea de-a doua etapă a calificărilor pentru lotul național. Primul s-a clasat pe locul III, în timp ce informaticianul de la Procopiu a obținut punctele necesare pentru a se poziționa pe locul XIV în ierarhia națională.

Cei doi elevi vor participa la ultima etapă de calificare, de pe 19 mai, la care au șanse reale de obține punctajul necesar pentru a merge la olimpiada internațională. Ca și în anii anteriori, este o bucurie și o satisfacție pentru noi că avem elevi care să ne reprezinte la un nivel atât de înalt”, a declarat pentru Est-News inspectorul pentru disciplina informatică din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, Lidia Rășcanu.

Elevul Andrei Popa ar fi la al treilea an consecutiv în care s-ar califica la olimpiada internațională de informatică, performanță unică în acest sens pentru învățământul vasluian. (Ionuț PREDA)

700 de elevi de la Liceul ”Emil Racoviță” au mers cu 15 autocare la teatrul din Iași

Peste 700 de elevi de la Liceul ”Emil Racoviță” Vaslui au mers împreună, la sfârșitul săptămânii trecute, cu 15 autocare, la teatrul din Iași, unde au vizionat o piesă italiană, pusă în scenă de actorii ieșeni. Inițiativa aparține conducerii unității de învățământ din Vaslui, care a semnat un parteneriat cu teatrele din Iași și Bârlad.

Sala mare de spectacole a Teatrului Național Iași a fost neîncăpătoare, în week-end, pentru cei peste 700 de elevi de la Liceul ”Emil Racoviță” Vaslui, care au mers împreună pentru a viziona o piesă în interpretarea actorilor ieșeni. Deplasarea în capitala Moldovei s-a făcut cu nu mai puțin de 15 autocare, în urma inițiativei conducerii unității de învățământ. Punerea în scenă a piesei ”Cafeneaua” s-a făcut doar pentru elevii vasluieni, în baza unui parteneriat încheiat între Liceul ”Emil Racoviță” și teatrul din Iași.

Ne-am gândit să oferim și alte posibilităților elevilor de a petrece timpul liber, nu doar în cadrul unor activități în liceu. Sperăm să fie un parteneriat de durată astfel încât să putem merge la câte o piesă de teatru în fiecare semestru”, ne-a declarat directorul Liceului ”Emil Racoviță” Vaslui, Daniel Hulubei.

Tot în baza unui parteneriat asemănător, aproape toți elevii aceluiași liceu din Vaslui au vizionat, în primul semestru, o altă piesă, însă a actorilor Teatrului ”V.I. Popa” Bârlad. (Ionuț PREDA)

Polițiștii vasluieni au continuat activitățile preventive desfășurate pe tema siguranței pe internet

Polițiști din cadrul structurilor de analiză și prevenire a criminalității au desfășurat în această săptămână întâlniri cu elevii școlilor gimnaziale din comunele Rebricea și Draxeni pe tema siguranței în mediul on-line. Alături de cei peste 160 de elevi, la activități au participat 14 cadre didactice, reprezentanți ai Fun World Vision, precum și ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vaslui.

Polițiștii și ceilalți specialiști au adresat recomandări elevilor, pentru a nu cădea victime ale criminalității din mediul on-line și nici autori ale unor astfel de infracțiuni. Aceștia au manifestat interes cu privire la cazurile de infracțiuni comise pe internet, pe rețelele de socializare și au adresat întrebări cu privire la modul în care pot fi în siguranță în mediul on-line.

Sfaturi pentru siguranța copiilor pe internet

Nu oferi persoanelor întâlnite pe Internet informații personale despre tine sau familia ta, cum ar fi: numele, vârsta, numărul de telefon, fotografii personale, adresa, școala la care înveți. Comunică parola de la e-mail-ul tău doar părinților, pentru că dacă vei transmite această parolă prietenilor sau altor persoane, acestea pot trimite mesaje jignitoare în numele tău sau pot intra pe site-uri interzise;

Dacă vrei să te întâlnești în mod real cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe Internet, anunță-ți părinții pentru a te însoți, preferabil într-un loc public. Nu accepta niciodată să mergi singur; oamenii pot fi foarte diferiți de ceea ce au pretins că sunt pe Internet și astfel poți deveni victima traficului de persoane.

Evită să postezi pe Internet fotografii cu tine sau cu familia ta. Acestea sunt personale și nu trebuie să ajungă la îndemâna oricui navighează pe Internet, unde pot fi folosite pentru a vă face rău, ție sau celor apropiați.

Nu uita că nu tot ceea ce citești sau vezi pe Internet este adevărat! Informațiile aflate pe o pagină web pot fi postate de oricine, adult sau copil, multe din ele fiind neverificate sau eronate. De asemenea, fotografiile sau filmele pot fi modificate pe calculator și pot înfățișa situații care nu s-au petrecut niciodată.

Fii atent cu programele sau jocurile gratuite pe care le descarci de pe Internet! Ele pot conține viruși sau programe spyware sau te pot direcționa către site-uri cu conținut ilegal!

Dacă cineva te face să te simți inconfortabil pe Internet, poți oricând să renunți la comunicarea cu acea persoană. Nu ești obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu și nici să suporți ceea ce îți provoacă neplăcere sau teamă. Cere ajutorul, în orice situație, persoanelor în care ai încredere, părinți, profesori sau prieteni apropiați.

Dă dovadă de respect, chiar dacă nu îi cunoști pe cei cu care comunici. La rândul tău, ai și tu obligația de a-i proteja pe alții. Nu trimite imagini sau mesaje jignitoare, agresive, nu hărțui sau amenința alte persoane, pentru că aceasta va impune intervenția autorităților. (G.P)

Polițiștii vasluieni le-au spus elevilor cum pot evita să devină victime ale accidentelor rutiere

Polițiștii vasluieni din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, împreună cu polițiști din structurile rutiere și de ordine publică din mediul urban și rural, au vorbit săptămâna trecută elevilor despre accidentele rutiere cu victime în rândul minorilor, în cadrul “Săptămânii Prevenirii Criminalității”.

Polițiștii au vizat formarea conduitei preventive a elevilor în calitate de participanți la traficul rutier, ca pietoni, bicicliști sau conducători de scutere/autovehicule. Au fost purtate discuții privind evoluția, cauzalitatea și consecințele grave ale accidentelor rutiere produse pe raza județului Vaslui, scopul fiind acela de a-i determina să conștientizeze pericolul la care se expun în cazul nerespectării regulilor de circulație. În anul 2016, principalele cauze ale accidentelor grave produse pe raza județul nostru au fost abaterile pietonilor (51 de accidente), abaterile căruțașilor (25 de accidente) și abaterile bicicliștilor (23 de accidente).

S-a discutat de asemenea despre vulnerabilitatea pietonilor din mediul rural deoarece nu există trotuare, iar deplasarea trebuie efectuată pe acostament, pe poteci laterale. În acest sens s-a insistat pe o atenție sporită din partea pietonilor ținând cont de faptul că unii conducători auto sunt neatenți, se pot afla sub influența băuturilor alcoolice sau pot avea defecțiuni la sistemul de frânare sau direcție.

De asemenea, au fost vizionate imagini ale unor accidente rutiere în care au fost implicați minori și spoturi cu caracter preventiv.

Împreună cu polițiștii elevii au concluzionat faptul că ”accidentul rutier se poate produce într-o fracțiune de secundă, nu-și alege victimele, și poate transforma iremediabil și pentru totdeauna viața”. (G.P)

Elevii din județ au fost avertizați de polițiști despre pericolele care îi pândesc în mediul on-line

În cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității polițiștii vasluieni au organizat întâlniri cu elevii unităților de învățământ din județ pe tema „Siguranței în mediul on-line”.

Lumea virtuală, asemenea celei reale, prezintă o serie de riscuri. Atunci când vorbim de utilizarea Internetului de către copii și tineri o parte dintre acestea se referă la: hărțuire și amenințare, furt de date personale, expunere la materiale ilegale sau cu conținut „dăunător”, pornografie sau ademenire a minorilor către diverse comportamente riscante.

Încrederea se poate dezvolta rapid în mediul online, sub masca anonimatului pe care Internetul îl oferă. Agresorii on-line caută copiii prin intermediul internetului și dezvoltă cu aceștia relații on-line – apropierea de victimă prin atenție sporită, bunătate, schimburi de muzică, cunoașterea hobby-urilor copilului, empatizarea cu eventuale probleme ale acestuia. Se poate ajunge până la prezentarea unor clipuri sau imagini pornografice copilului, în speranța de a-l face mai ușor să accepte astfel de „acte”. Unii agresori întreprind demersuri de a se întâlni cu copii racolați prin acest mod. Ademenirea online poate apărea prin intermediul oricărui mijloc de comunicare online, nu doar prin rețele sociale – camere de chat, programe de instant messaging etc.

Orice situație de abuz asupra minorilor, petrecută în mediul online, trebuie sesizată Poliției, fie în mod direct, la cea mai apropiată unitate, fie prin intermediul Internetului, pe site-ul www.efrauda.ro.

Recomandări pentru părinți

Polițiștii le recomandă părinților să supravegheze activitatea copilului pe Internet și să folosească Internetul împreună cu copiii, să caute cu ei informații care să-i intereseze. Așezați computerul conectat la Internet într-o zonă deschisă, de unde puteți ușor supraveghea copilul, de preferat în camera de zi. Folosiți anumite mecanisme de control parental și instalați instrumente de filtrare a Internetului, ca măsuri suplimentare de supraveghere. Arătați copilului cum să folosească setările de siguranță. Învățați copiii să nu dea niciodată date personale sau poze celor cu care corespondează pe Internet. Explicațiile copiilor că nu este bine să nu stabilească, fără acceptul dvs., întâlniri cu persoane pe care le cunosc doar de pe Internet. Discutați despre riscurile la care se pot expune. Încurajați-vă copii să vă spună dacă cineva din mediul online îi face să se simtă inconfortabil ori le provoacă teamă. Învățați-vă copilul ce înseamnă autoprotecția pe Internet. Dacă un site încurajează copiii să transmită numele pentru a personaliza conținutul acelui program, ajutați-l să-și găsească un nume fictiv. Încurajați-vă copilul să aibă o atitudine responsabilă, cuviincioasă inclusiv pe Internet, să nu transmită vulgarități, amenințări sau injurii. În cazul în care sesizați schimbări negative în comportamentul copiilor, discutați cu aceștia și încercați să aflați cauzele care au generat aceste modificări. Discutați cu cadrele didactice și apelați la specialiști care vă pot oferi sprijin în gestionarea situației. Pentru faptele abuzive din online, răspunderea e în offline, adică în mediul real.

Internetul poate crea dependență! Nu lăsați copiii să petreacă ore în șir în fața ecranului, stabiliți de comun acord un program de utilizare a calculatorului și oferiți-le alternative de petrecere a timpului liber. Nu folosiți dispozitivele electronice ca alternativă la lipsa de disponibilitate de a petrece timp cu copiii dumneavoastră! Internetul nu poate înlocui afecțiunea, conversația și educația pe care le pot oferi numai parinții în timpul petrecut impreună cu copiii. Daca acest timp este pierdut, riscurile utilizării greșite a Internetului devin din ce în ce mai mari. (G.P)

La un pas de o tragedie de proporții: nouă elevi răniți după ce microbuzul școlar în care se aflau s-a ciocnit cu un alt autoturism!

de Daniel Micu, Ionuț Preda

Doar soarta a făcut ca un accident rutier petrecut în apropiere de Vaslui să nu se transforme într-o tragedie de proporții în care ar fi putut pieri mai mulți copii. Chiar și așa, nouă elevi, aflați într-un microbuz școlar, au ajuns joi dimineață la Spitalul de Urgență din municipiul reședință de județ după ce au suferit leziuni în zona capului și a membrelor.

Accidentul s-a produs puțin după ora 7.30, pe Drumul Național (DN) 15 D, pe raza satului Ștefan cel Mare, la câțiva metri de școala din această localitate. Șoferul microbuzului tocmai se pregătea să facă un viraj la stânga, când a simțit o bufnitură puternică la roata din spate, moment în care toți copiii au căzut din scaune.

”La locul producerii accidentului s-au deplasat polițiști din cadrul Serviciului Rutier, care au efectuat primele cercetări. S-a stabilit că vinovat de producerea accidentului este un tânăr în vârstă de 21 de ani, din orașul Negrești, care conducea un autoturism din direcția Negrești către Vaslui. La un moment dat, pe raza localității Ștefan cel Mare, acesta s-a angajat într-o depășire neregulamentară. A intrat în coliziune cu microbuzul școlar, care circula pe aceeași direcție de deplasare și al cărui conducător auto efectua viraj regulamentar la stânga, pentru a pătrunde pe un drum lateral”, ne-a declarat agentul principal Loredana David, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui.

Numai un miracol a făcut ca nici unul dintre copii să nu fie rănit grav. Speriați și loviți la cap și la picioare, elevii au coborât din microbuz ajutați de săteni. În scurt timp, la fața locului și-au făcut apariția mai multe ambulanțe, cadrele medicale acordându-le primul ajutor. După care, nouă dintre copii au fost transportați în siguranță la spitalul din Vaslui, unde au fost supuși unor investigații medicale amănunțite.

”Inițial, a fost anunțată rănirea a trei minori, însă numărul celor care au avut nevoie de transportul la spital a crescut, ulterior, la nouă. Victimele, cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani, au suferit contuzii și atacuri de panică, fără însă a le fi pusă viața în pericol”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) ”Podul Înalt” Vaslui, căpitanul Petru Iftene.

Șoferul vinovat de producerea accidentului a suferit, la rândul său, răni minore, dar a refuzat să fie transportat la spital. Alături de el, în mașină, se afla și mama sa, care s-a speriat foarte tare și a fost prima ce i-a cerut socoteală fiului, spun sătenii, pentru graba nejustificată. Femeia a scăpat doar cu câteva vânătăi și nu a avut nevoie de ajutor medical. Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, dar rezultatul a fost negativ.

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, polițiștii rutieri urmând a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul. De asemeni, conducătorul auto din pricina căruia s-a produs accidentul, a rămas și fără permisul auto.

Chiulul dăunează grav sănătății! – Prins de polițiști în timp ce chiulea de la ore, unui elev din Bârlad i s-a făcut rău și a ajuns la spital!

de Răzvan CĂLIN

O întâmplare, aparent banală, petrecută ieri după-amiază a pus pe jar cadrele didactice și elevii de la Școala gimnazială ”Manolache Costache Epureanu” (fosta Școală generală nr. 9), dar și autoritățile locale. În jurul orei 16.30, la școala cu pricina și-a făcut apariția o patrulă de poliție care tocmai făcuse o ”captură” de proporții: patru elevi chiulangii. ”Delicvenții” fuseseră depistați chiar în timp ce hoinăreau prin Grădina Publică din localitate, situată în apropiere de școală. Cei patru băieți, elevi în clasa a VI-a, căzuseră de comun acord să chiulească de la ora la matematică, chiar când trebuiau să dea teza la acest subiect.

După ce i-au luat la întrebări și au realizat în scurt timp că elevii tocmai ce chiuleau de la ore, polițiștii i-au dus la școală și i-au predat direct profesoarei de matematică, căci ora încă nu se terminase. După numai câteva minute, unuia din cei patru chiulangii i s-a făcut brusc rău și a început să vomite.

”Vă dați seama că și doamna profesoară și ceilalți elevi s-au panicat, s-au îngrijorat și au sunat imediat la 112, solicitând intervenția unei ambulanțe. Imediat a venit un echipaj de la Ambulanță care i-a acordat copilului îngrijirile necesare, după care a fost dus la spital”, ne-a declarat profesorul Bogdan Jora, directorul Școlii ”Manolache Costache Epureanu”.

A existat bănuiala că în răstimpul cât au chiulit de la ora de matematică, cei patru elevi ar fi putut consuma ceva ce nu le-a priit. Ba chiar s-a luat în calcul și un eventual consum de alcool sau etnobotanice, ipoteză infirmată în cele din urmă. După ce a fost supus unui set de investigații medicale la Spitalul de urgență ”Elena Beldiman”, copilul a fost trimis acasă, fiind în afara oricărui pericol.

”Până la urmă, s-a văzut clar de ce i s-a făcut rău acestui elev. Practic, în momentul în care s-a trezit adus de poliție la școală și realizând cam ce consecințe va avea de înfruntat pentru că a chiulit de la ore, atunci i s-a făcut rău. În conformitate cu regulamentul de ordine interioară, toți patru vor fi trași la răspundere disciplinar, adică vor avea nota scăzută la purtare. Plus că, în mod sigur, va suferi repercursiuni și din partea părinților. Probabil, acesta a fost unul dintre lucrurile care l-a speriat cel mai tare și de spaimă, i s-a făcut rău”, ne-a mai spus directorul Jora.

Potrivit acestuia, cei patru elevi sunt cunoscuți ca fiind niște elevi-problemă, care au mai provocat necazuri și în trecut. Doi dintre ei sunt repetenți. Nu mai devreme de vineri, 16 decembrie, cei patru au fost autorii unei alte năzbâtii: în timp ce se hârjoneau, au spart geamul ușii de la intrarea elevilor în școală.

”Noi încercăm să-i aducem pe drumul cel bun pe acești copii. Dar trebuie neapărat să conștientizeze acest lucru și părinții lor. Am solicita prezența părinților la toți cei patru elevi, după incidentul de vineri, dar nu au venit decât în cazul unuia singur. Trist este că cel căruia i s-a făcut rău este un copil care promite mult. Este unul dintre membrii echipei de rugby a școlii cu care ne-am clasat pe locul III pe țară la Olimpiada Națională a Sportului Școlar. Adică este un copil valoros, dar care are nevoie de mai multă atenție și îndrumare mai ales din partea părinților. Personal am stat de vorbă cu el și am încercat să-i explic că el trebuie să fie un exemplu pozitiv pentru ceilalți colegi. Dar, din păcate, după cum se vede nu prea a înțeles. Să sperăm că de acum înainte își va reveni, iar această întâmplare să-i fie învățătură de minte”, a conchis directorul Școlii ”Manolache Costache Epureanu”.

Se poate trăi din agricultură? Câțiva elevi de la Huși au aflat răspunsul

Un număr de 25 de elevi de la Liceul Agricol Huși au fost învățați cum să trăiască practic din agricultură, după ce le-au fost oferiți gratuit, în cadrul unui proiect, câte patru stupi cu albine de care au avut grijă în ultimul an de zile.

Fundația World Vision România a lansat la nivelul județului nostru campania ”Mândru să fiu fermier”, parte a programului național ”Licee agricole – hub-uri locale pentru dezvoltarea fermierilor mici și mijlocii”, în care sunt cuprinse opt licee din întreaga țară. Practic, proiectul, în care a fost inclus și Colegiul Agricol Huși, își propune formarea încă de pe băncile liceului a viitorilor fermieri, prin dezvoltarea unor proiecte, schimburi de experiență și practică directă în ferme. În această direcție, 25 de elevi hușeni au primit de la reprezentanții fundației câte patru stupi cu albine, de care s-au îngrijit în ultimul an. În plus, aceștia au fost reuniți în Clubul Apicultorilor Huși, asociație creată special pentru elevii în cauză.

În cursul zilei de miercuri, patru dintre adolescenți au fost vizitați la domiciliu pentru a vedea cum se descurcă ca mici fermieri. Scopul proiectului este de a demonstra acestor elevi că sunt oportunități în domeniul agricol fără a fi nevoiți să stea obligatoriu doar în grajd”, a declarat purtătorul de cuvânt al Biroului Iași-Vaslui al Fundației World Vision România, Oana Iliescu.

În funcție de rezultatele obținute în acest proiect pilot, alte unități de învățământ din județ ar putea fi incluse pe viitor în alte programe dedicate elevilor în domeniul agricol. (Ionuț PREDA)

Elevii vasluieni au primit lecții de la polițiști despre prevenirea delincvenței juvenile

În perioada 26 – 30 septembrie, Inspectoratul de Politie Județean (IPJ) Vaslui desfășoară cea de-a unsprezecea ediție a „Săptămânii Prevenirii Criminalității”. Polițiștii de la structurile de analiză și prevenirea a criminalității, ordine publică și poliție rutieră, au planificat diverse activități structurate pe domenii de prevenire, fiecare zi având o altă temă. În organizarea și derularea acestor acțiuni, vor fi cooptați parteneri din diverse domenii: autorități locale, unități de învățământ, societăți comerciale și mass-media.

Prima zi din „Săptămâna Prevenirii Criminalității” a fost destinată prevenirii delincvenței juvenile, activitățile fiind concentrate în unitățile de învățământ din județ. Polițiștii din structurile de prevenire și ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vaslui s-au întâlnit cu elevii din unități de învățământ atât din mediul urban cât și din mediul rural, fiind abordate teme precum limitele răspunderii penale pentru minori, cauzele și condițiile favorizante comiterii de infracțiuni, consecințele juridice ale comiterii faptelor penale și contravenționale. Elevii au aflat astfel care sunt cele mai frecvente infracțiuni comise de către minori, modul de săvârșire și modalități de prevenire a acestora.

Una din activitățile preventive s-a desfășurat la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad, unde au participat 92 elevi și 4 cadre didactice. Elevilor le-au fost adresate recomandări astfel încât să nu devină autori cât și victime ale unor infracțiuni. Aceștia au manifestat interes cu privire la cazurile de infracțiuni comise pe internet, pe rețelele de socializare și au adresat întrebări cu privire la modul în care pot și în siguranță în mediul on-line.

Astfel de activități cu caracter educativ – preventiv oferă adolescenților posibilitatea de a învăța, a se informa și a se implica în propria lor pregătire antivictimală și antiinfracțională, fapt pentru care polițiștii vor continua să organizeze întâlniri cu elevii pe tot parcursul anului școlar.

Polițiștii vor participa până vineri la dezbateri pe teme de interes precum victimizarea minorilor, consumul de droguri, traficul de persoane, siguranța în mediul on-line, infracțiunile contra patrimoniului, infracțiunile comise cu violență și siguranța rutieră. Vor avea întâlniri cu elevi, profesori, bătrâni, administratori de societăți comerciale. De asemenea, vor fi distribuite materiale preventive în spații publice și vor fi prezentate filme educative și programe preventive.

Sfaturi pentru siguranța copiilor pe internet

Nu oferi persoanelor întâlnite pe Internet informații personale despre tine sau familia ta, cum ar fi: numele, vârsta, numărul de telefon, fotografii personale, adresa, școala la care înveți. Comunică parola de la e-mail-ul tău doar părinților; dacă vei transmite această parolă prietenilor sau altor persoane, acestea pot trimite mesaje jignitoare în numele tău sau pot intra pe site-uri interzise. Dacă vrei să te întâlnești în mod real cu o persoană pe care ai cunoscut-o pe Internet, anunță-ți părinții pentru a te însoți, preferabil într-un loc public; nu accepta niciodată să mergi singur; oamenii pot fi foarte diferiți de ceea ce au pretins că sunt pe Internet și astfel poți deveni victima traficului de persoane. Evită să postezi pe Internet fotografii cu tine sau cu familia ta; acestea sunt personale și nu trebuie să ajungă la îndemâna oricui navighează pe Internet; ele pot fi folosite pentru a vă face rău, ție sau celor apropiați. Nu uita că nu tot ceea ce citești sau vezi pe Internet este adevărat! Informațiile aflate pe o pagină web pot fi postate de oricine, adult sau copil, multe din ele fiind neverificate sau eronate; de asemenea, fotografiile sau filmele pot fi modificate pe calculator și pot înfățișa situații care nu s-au petrecut niciodată. Fii atent cu programele sau jocurile gratuite pe care le descarci de pe Internet! Ele pot conține viruși sau programe spyware sau te pot direcționa către site-uri cu conținut ilegal! Dacă cineva te face să te simți inconfortabil pe Internet, poți oricând să renunți la comunicarea cu acea persoană. Nu ești obligat să stai pe Internet mai mult decât consideri tu și nici să suporți ceea ce îți provoacă neplăcere sau teamă. Cere ajutorul, în orice situație, persoanelor în care ai încredere, părinți, profesori sau prieteni apropiați. Dă dovadă de respect, chiar dacă nu îi cunoști pe cei cu care comunici. La rândul tău, ai și tu obligația de a-i proteja pe alții. Nu trimite imagini sau mesaje jignitoare, agresive, nu hărțui sau amenința alte persoane, pentru că aceasta va impune intervenția autorităților. (G.P)

Elevi profesorului Moșneanu, din nou la națională!

de Bogdan Rusu

Echipajul profesorului Mihai Moșneanu reprezintă din nou județul Vaslui la faza națională a Concursului „Educație rutieră, educație pentru viață”, care are loc la Sfântul Gheorghe. Elevii Ștefania Iftode și Vasile Mititelu, de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir“ din Vaslui, Andreea Axinte și Gabriel Cozma, de la Colegiul Economic „Anghel Rugină“, sunt cei care ne reprezintă anul acesta la națională, după ce au câștigat faza pe județ. Concursul are ca obiectiv esențial formarea și dezvoltarea deprinderilor practice și a responsabilităților privind circulația pe drumurile publice.

Ce trebuie să știe angajatorii care vor să încadreze în muncă elevi și studenți

Asociația Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui oferă angajatorilor clarificări cu privire la posibilitatea de a beneficia de un stimulent financiar prin angajarea elevilor și studenților. Conform prevederilor legale legate de stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare (și anume de 250 lei), pentru fiecare elev și student angajat.

Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din Bugetul Asigurărilor pentru șomaj. Diferența dintre stimulentul financiar lunar acordat și salariul realizat de tânărul angajat pe perioada vacanței se suportă de către angajator din fonduri proprii. Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorii trebuie să încheie pe perioada vacanțelor cu elevii sau studenții, un contract individual de muncă pe durată determinată cu normă întreagă sau timp parțial sau un contract de muncă temporară numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

Stimulentul financiar lunar se acordă angajatorilor care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada de vacanță, de la data începerii perioadei de vacanță, stabilită potrivit legii, dacă încadrarea s-a făcut la acea dată sau, după caz, de la data încadrării în muncă a elevilor/studenților în situația în care încadrarea în muncă a acestor categorii de persoane este ulterioară datei începerii perioadei de vacanță stabilite potrivit legii și până la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanță în care au fost încadrați în muncă elevii și studenții respectivi.

Nu beneficiază de acest stimulent financiar:

– angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii pentru elevii și studenții respectivi;

– angajatorii care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Pentru a beneficia de acest stimulent financiar angajatorul trebuie să încheie cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor sau studenților aflați în vacanță o convenție.

Angajatorii interesați de această facilitate trebuie sa depună la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui o cerere însoțită de următoarele documente:

– tabel nominal cu studenții și elevii încadrați în muncă pe perioada vacanței;

– adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de elev, sau după caz, student, și urmează cursurile într-o instituție de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii (în cuprinsul adeverinței se precizează în mod expres perioada de vacanță);

– actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

– copia contractului de muncă;

– declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că acesta nu se afla în una din situațiile care nu îi permit să beneficieze de această facilitate;

– dispoziția de repartizare pe locul de muncă anunțat vacant de angajator, pentru elevul/studentul angajat, eliberata de ALOFM în raza căreia își are acesta domiciliul.

În vederea completării dosarului pentru solicitarea subvenției, angajatorii pot ridica de la sediul AJOFM Vaslui următoarele documente: cererea, convenția, tabel nominal cuprinzând elevii sau/și studenții încadrați în muncă pe perioada vacanțelor, declarația pe propria răspundere a angajatorului.

Stimulentul financiar prevăzut de lege se acordă lunar angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de elevii sau studenții în cauză pe perioada de vacanță din luna respectivă fără a depăși numărul de ore corespunzătoare programului normal de lucru.

Premergător angajării elevilor/studenților, angajatorii trebuie să depună, la AJOFM Vaslui, situația locurilor de muncă vacante pentru această categorie de persoane, iar elevii/studenții să fie înregistrați în evidența agenției ca persoane în căutare de loc de muncă. Pentru acest lucru, elevii/studenții vor depune următoarele documente:

– copie act identitate

– adeverință medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

Angajatorii interesați se pot adresa pentru informații suplimentare Agenției Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, str. Spiru Haret , nr. 5, telefon: 0235/318184.  (George PROCA)

AJOFM Vaslui stimulează angajatorii pentru ca elevii și studenții sa obțină un loc de muncă

Angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Pentru a beneficia de stimulentul menționat, aceștia sunt așteptați de Asociația Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca pentru a încheia o convenție. Au termen 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților aflați în perioada vacanțelor pentru a depune o cerere însoțită de următoarele documente:

1. tabelul nominal cuprinzând elevii și studenții încadrați;

2. adeverința eliberata de instituția de învățământ prin care se atesta ca persoana are statut de elev sau de student și urmează cursurile într-o forma de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresa a perioadei de vacanta;

3. actul de identitate al elevului sau studentului;

4. copia contractului de munca;

5. declarația pe propria răspundere ca angajatorul nu se regăsește în una dintre următoarele situații:

  • a încadrat în munca elevi și studenți anterior datei de începere a vacantelor stabilite potrivit Legii, pentru elevii și studenții respectivi;
  • au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar, pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Angajatorii interesați se pot adresa pentru informații suplimentare Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Vaslui, str. Spiru Haret , nr. 5, telefon: 0235/318184. (George PROCA)

Examenele de admitere la liceu s-au încheiat. Urmează înscrierea la liceu

Evaluarea absolvenților de clasa a VIII-a s-a încheiat. Urmează înscrierea lor la licee și prima repartizare computerizată pe locurile disponibile. Evenimente deosebite nu s-au înregistrat, dar s-a observat că 1.265 de elevi de clasa a VIII-a nu au susținut examenele naționale din cauza corigențelor sau deoarece nu vor la liceu.

Ieri, 3.509 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Vaslui, promoția 2016, au scăpat de grija examenelor naționale, odată cu încheierea probei la matematică din cadrul Evaluării naționale. La prima probă de examen, cea la limba și literatura română, au lipsit 77 dintr-un total de 3.592 de candidați înscriși, iar la al doilea examen, cel la matematică, au lipsit 83. Evenimente deosebite nu s-au înregistrat, însă s-a constatat că la această evaluare nu s-au prezentat 1.265 de foști elevi ai clasei a VIII-a, dintr-un total de 4.774 de adolescenți înmatriculați în ultima clasă de gimnaziu la începutul anului școlar curent. Ei nu au intrat în examene, în principal din cauza corigențelor, dar au fost și situații în care tinerii au ales să opteze pentru școlile profesionale.

Rezultatele se vor afișa vineri, 1 iulie – dată la care se vor putea depune contestații. Rezultatele finale se vor posta marți, 5 iunie.

În perioada 8-12 iulie absolvenții de gimnaziu vor completă fișele de înscriere, în care vor specifica la ce licee și profile vor să studieze. Ulterior, pe 19 iulie, va avea loc prima repartizare computerizată a candidaților pe locurile disponibile la licee. Atunci, majoritatea participanților la Evaluarea națională vor deveni liceeni. La admiterea din anul 2015, pentru anul școlar 2015-2016, dintr-un total de 4.458 elevi, 2.996 au fost repartizați în învățământul liceal de masă, 211 la licee vocaționale, iar 15 elevi au intrat pe locurile speciale pentru rromi. De asemenea, 1.024 absolvenți s-au înscris la școli profesionale. În același an, 2015, potrivit planului de școlarizare, unitățile de învățământ post-gimnaziale din județul Vaslui au pus la bătaie 194 de clase, însă au realizat 174. Nu în ultimul rând, la admiterea din 2015 s-a observat că 312 elevi nu au dorit să se înscrie în clasa a IX-a, fapt pentru care Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a dispus cuprinderea lor în învățământul obligatoriu de 10 clase. (Bogdan RUSU)

Întâlnire de promoție neobișnuită: Mai mulți bârlădeni s-au gândit să sărbătorească 55 de ani de la absolvirea clasei I, în frunte cu doamna învățătoare!

Puțini dintre noi au avut ocazia să se întâlnească într-un cadru organizat cu colegii de școală primară și cu învățătoarea lor.

Duminica trecută, elevii clasei I A, promoția 1961, s-au reîntâlnit după 55 de ani în instituția unde au învățat să citească și să scrie – Colegiul „Gheorghe Roșca Codreanu”. După ce dimineață au vizitat Colegiul și s-au fotografiat în aulă, 20 de foști elevi prezenți la întâlnirea de promoție au mers la restaurant, dar nu singuri. Deși pare incredibil, Intalnire promotie 2le-a fost alături și învățătoarea lor, Maria Talașman, care, la 90 de ani, este foarte vioaie. Pentru că toți elevii clasei au continuat în aceeași formulă gimnaziul, au considerat firesc să participe la acest eveniment festiv și fosta lor dirigintă, domnișoara Elena Grădinaru, care ulterior s-a căsătorit și a devenit doamna Elena Nicola.

Mulți dintre elevii clasei I A au fost colegi timp de 12 ani în aceeași școală. Nu au fost prezenți la întâlnire decât 20 din 25 de elevi câți avea clasa I A, unii trecând, din păcate, la cele veșnice.

„Noi am intrat în clasa I A în 1961, la «Codreanu» și unii dintre noi au urmat 12 ani în aceeași școală. Eu sunt unul dintre ei. Ne-am considerat urmașii cireșarilor lui Constantin Chiriță, iar evenimentul organizat l-am denumit «În căutarea cireșarilor pierduți». Am inițiat acest demers deoarece în decursul timpului, deși cei mai mulți au mers împreună până in clasa a VIII-a unii, au plecat în anii următori pe la alte școli și  întâlnirea de promoție de la finele liceului se făcea doar cu cei care la acel moment se mai aflau în școală. Acum am reușit să-i recuperăm și pe cei pierduți. Colegii mei sunt oameni de diferite profesii, unii oameni de afaceri în țară și în străinătate, dar niciun politician”, ne-a spus Adrian Gheorghiu, unul dintre foștii elevi ai clasei I A.

Întâlnirea după 51 de ani de la terminarea clasei a IV-a, cu colegii de școală primară, a fost un bun prilej de a depăna amintiri, de a răsfoi catalogul patinat de vreme și de a face planuri de viitor. „În căutarea cireșarilor pierduți” este un proiect care poate fi implementat cu succes și de alte generații de foști elevi. (Mihaela NICULESCU)

De ce maschează Gabriela Placinta situatia dezastruoasa privind abandonul scolar din judet?

In timp ce rata abandonului scolar in anumite unitati de invatamant din judetul Vaslui depaseste cote inimaginabile, statisticile oferite de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui sunt penibil de optimiste. Conducerea institutiei pune la dispozitia publicului doar informatii referitoare la situatia generală pe județ, menite a ascunde crudul adevar. Putinele masuri menite a preveni fenomenul au fost aplicate la unitati de invatamant care nu inregistrau un abandon scolar crescut.

placintaÎn martie 2016, Gabriela Plăcintă, inspectorul școlar general, prezenta în mass-media o situație din care reieșea că numărul de cazuri de abandon școlar a scăzut de la an la an, începând din 2013. Cu toate acestea, șefa învățământului a uitat să precizeze 90% din cazurile de abandon se petrec doar în câteva unități de învățământ, care au devenit, tocmai acestui fapt, puncte critice. Miliardele de lei cheltuite pentru prevenirea abandonului au ajuns oriunde în altă parte, mai puțin în unitățile de învățământ cele mai expuse fenomenului.
Minunata statistica a ISJ arata ca, per ansamblu, în județul Vaslui abandonul a scăzut serios din 2012 pana in 2015, de la 2,46% la 1,42. Superb, numai ca e foarte simplu sa imparti dezastrul care apasă pe umerii câtorva școli, la un județ întreg, ca sa dea bine la public.

De exemplu, în anul școlar 2013 – 2014, în timp statistica ISJ Vaslui vorbește de o rată medie a abandonului de puțin peste 2%, așa încât toată lumea să stea liniștită realitățile întâlnite la nivel de școli sunt incredibile. Situația detalită, pusă la dispoziție de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Vaslui, în anul școlar 2013-2014, în școlile din comuna Ferești s-a observat o rată a abandonului școlar de 6,55%, în comuna Băcești de 5,03%, la Colegiul Tehnologic “Marcel Guguianu” din Zorleni s-a întregistrat 4,95%, iar în comuna Vladia 4,93%.

În mediul urban, situația era și mai crâncenă, la Liceul ”Ioan Corivan” din Huși, fiind de-a dreptul scăpată de sub control: 17,48% au abandonat școala. La Liceul “Sfânta Ecaterina”, tot în Huși, același dezastru: la fiecare 100 de elevi, aproape 14 au lăsat baltă cursurile, iar în Murgeni, la Liceul “Ghenuță Coman” se aflau în stare de abandon 6,32% dintre elevi.
Un an mai târziu, în 2014-2015, cel pe care ISJ îl prezenta ca fiind cu cel mai mic procentaj de abandon din ultimii ani, lucrurile au rămas la fel de alarmante. La Liceul “Sfânta Ecaterina” din Huși, lucrurile arătau ceva mai bne decât în anul anterior, dacă ar fi să considerăm că ”bine” înseamnă o rată de abandon școlar de  apărea cu un abandon de 9,09%.  Liceul “Ștefan Procopiu” din Vaslui  se mândrea cu 3,59%.

În același an de glorie al ISJ pe linia abandonului și-au abandonat studiile 3,56% dintre elevii Liceului Pedagogic ”Ioan Popescu” din Bârlad, și 2,31% din efectivul Școlii gimnaziale nr. 1 Vaslui.

Pe de altă parte, în mediul rural, în comuna Băcești a crescut rata abandonului la  6,53% și, mai grav, pe firmament au răsărit unități de învățământ care nu au avut probleme cu abandonul în anul anterior: Liceul Vetrișoaia (3,85%), Școala Pogana (3,45%), Școala Lunca Banului (3,13%), Școala Vutcani (2,82%), Școala Oșești (2,80%).

Bani aruncați în van

În încercarea de a preveni acest fenomen, ISJ a scris în anul 2013 un proiect denumit “Programe educaționale și de consiliere pentru prevenirea abandonului școlar în județul Vaslui” care prevedea organizarea de activități pe lina prevenirii abandonului în trei unități de învățământ din județ, cu o finanțare de 12,69 miliarde de lei vechi, prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European. În anii anteriori redactării proiectului (înainte de 2013), școlile luate în vizorul ISJ aveau probleme deosebite în ceea ce privește riscul de abandon al elevilor. Problema a fost faptul că proiectul a primit undă verde de la nivel european abia în anul 2015, mult prea târziu, când în școlile incluse în proiect nu s-a mai pus problema unui fenomen pronunțat al abandonului.

Proiectul a fost, așadar, implementat în Liceul Tehnologic „Ion Mincu” din Vaslui, Liceul Tehnologic „Petru Rareș” Bârlad și Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” din Negrești. Precizăm că în statisticile realizate de CJRAE în 2014-2015 niciuna dintre unitățile de învățământ vizate de proiect nu apărea ca având un număr mare de cazuri de abandon. Mai mult, în anul școlar anterior, Liceul din Negrești apărea cu o rată a abandonului de 4,77% cu mult sub numărul de cazuri înregistrate în alte unități de învățământ liceal. De asemenea, Liceul “Ion Mincu” și Liceul “Petru Rareș“ nu au apărut în ultimii doi ani școlari în statisticile CJRAE.
Deși nu are legătură cu proiectul ISJ, un alt caz deosebit este cel de la nivelul comunei Băcești, unde abandonul școlar a crescut în ultimul an școlar cu 1,5%, în ciuda tuturor programelor și proiectelor desfășurate la nivel local de ONG-uri sau de instituții de stat.
Potrivit actelor normative în vigoare, directorii de școli sunt obligați să ia măsuri pentru a preveni cazurile de abandon școlar. De asemenea, educatorii, învățătorii și diriginții sunt obligați să se adreseze părinților pentru a-i determina să își trimită copiii la școală.
“Sunt copii care nu au mâncat în viața lor cașcaval. Ce poate face un cadru didactic pentru a-l aduce la școală? Credeți că o amendă îi sperie pe cei care în loc să își trimită copiii la ore îi trimit să lucreze la câmp?”, ne-a declarat un cadru didactic.

Tot legea precizează că în cazul în care părinții refuză școlarizarea minorilor pe care îi au în grijă pot fi amendați sau se poate merge până la decăderea din drepturile părintești. Din nefericire, nimeni nu își asumă răspunderea pentru a schimba soarta copiilor privați de dreptul la educație. Cadrele didactice se plâng că nu au cum să îi oblige pe părinți să-și orienteze copiii spre școală, autoritățile locale spun că degeaba îi amendează pe părinți căci aceștia nu își vor achita datoriile, iar inspectorii ISJ reclamă faptul că nu îi pot sili pe manageri să se implice mai mult în activitățile de prevenire a cazurilor de abandon. Bine măcar că în statisticile ISJ totul este minunat.

Zeci de elevi din două școli din județ au marcat Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă

Zeci de elevi de la școlile gimnaziale „Al.I.Cuza” Vaslui și „Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos au marcat, alături de specialiști ai DGASPC Vaslui, Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă, prin desfășurarea unor activități în vederea conștientizării actului educațional și a ocupării unui loc de muncă într-o etapă viitoare a vieții lor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui a inițiat campania ,,Locul Tău de Muncă este…Școala!”, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 1 Vaslui și Școala Gimnazială ,,Adrian Porumboiu” Muntenii de Jos, prin informarea copiilor cu privire la riscurile asociate exploatării prin muncă, cât și dezvoltarea capacității lor de autoprotecție la amenințările acestui fenomen. Specialiștii instituției au organizat o întâlnire formală cu elevii claselor IV-VIII din cadrul celor două unități de învățământ, prin intermediul căreia au promovat drepturile copilului și importanța respectării acestora. Acțiunea a fost realizată pentru a marca Ziua Mondială Împotriva Exploatării Copiilor prin Muncă.

„În cadrul întâlnirilor cu elevii, au fost realizate activități specifice vârstei și gradului de înțelegere în care au fost implicați copiii în vederea conștientizării importanței actului educațional și a ocupării unui loc de muncă într-o etapă viitoare a vieții lor. În acest sens, a fost derulat un material tematic întitulat ,,Vise sfărmate”, având loc discuții explicative și dezbateri pe această temă”, a declarat responsabilul mass-media al DGASPC Vaslui, Ela Popa.

Încă din anul 2002, la inițiativa Organizației Internaționale a Muncii (ILO), data de 12 iunie a fiecărui an este recunoscută drept „Ziua Mondială Împotriva Exploatării prin Muncă a Copiilor”. Marcarea acestei zile în mod formal de către state și organizații vizează crearea unei unități globale în lupta împotriva exploatării prin muncă a copiilor, în oricare din formele sale. (Ionuț PREDA)

Plăcintă vorbește despre o siguranță, pe care nici ISJ-ul nu o are – Siguranța în școli, o problemă de nerezolvat

Astăzi, în cadrul unei ședințe ordinare a Colegiului Prefectural, Gabriela Plăcintă, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, va susține o alocuțiune pe tema siguranței în mediul școlar. Asta în condițiile în care instituția pe care o conduce este păzită la figurat de o firmă de pază și la propriu de paznicul liceului vecin.

Firma căreia ISJ îi achită lunar bani buni pentru servicii de pază nu are personal de pază pe raza ISJ Vaslui, astfel că în cazul unor evenimente grave, nimeni nu ar putea să intervină în timp util. Firma respectivă răspunde doar de sistemul de alarmare prin dispecerat, însă nimeni nu veghează cele 3-4 camere de supraveghere, montate pe holurile ISJ. Pe timpul nopții și în weekend, situația este și mai grea, noroc de faptul că ISJ are curte comună cu Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu”, astfel încât paznicul liceului, deși nu are obligația, veghează pe timpul nopții și în weekend la siguranța birourilor și bunurilor ISJ.

“Noi avem curte comună și l-am rugat pe paznicul liceului să fie atent și la ceea ce se întâmplă în zona inspectoratului”, ne-a declarat Cătălin Ignat, directorul Liceului “Mihail Kogălniceanu”. Situația este total anormală, pentru că un paznic nu ar trebui să slujească la două unități cu personalitate juridică diferite.

În județ, problema siguranței în școli este și mai gravă. Potrivit statisticilor realizate de polițiști, în anul școlar 2015-2016, doar 10% din cele 731 de unități de învățământ păstorite de ISJ Vaslui aveau paznici și 166 erau dotate cu sisteme de supraveghere video. Paza proprie a fost introdusă în 56 de unități de învățământ, la 59 este pază asigurată de firme și 43 beneficiau de pază mixtă. Adăugăm că în planul managerial al Gabriele Plăcintă sunt prevăzute o serie de activități scriptice ce vizează siguranța elevilor. Iată cum sună câteva dintre activitățile pe care și le-a asumat Gabriela Plăcintă pe această linie: “Monitorizarea asigurării securității elevilor în perimetrul școlii și împrejurimi”. Această monitorizare se face “teoretic” în fiecare zi în școală și se evaluează prin grafice de monitorizare de șefa ISJ. Din moment ce doar polițiștii și jandarmii, pot veghea la asigurarea siguranței elevilor în împrejurimile școlii, ne întrebăm ce grafice de monitorizare face șefa ISJ? Ca în orice plan managerial scris doar pentru că trebuie, Plăcintă și-a trecut în planul managerial “realizarea de parteneriate” cu jandarmii și polițiștii, de parcă aceste instituții cu rol în asigurarea ordinii publice nu ar putea acționa în zona școlilor fără “parteneriatul” semnat de Plăcintă. Nu în ultimul rând, pentru a preveni violența în școli, în momentul redactării planului managerial pentru acest an școlar, Gabriela Plăcintă s-a gândit să colaboreze cu fundații și asociații specializate. Care? Când?… Menționăm că în în planul managerial nu există nimic concret, mai ales că în județul Vaslui, în spațiul școlii, au avut loc foarte multe acte de violență grave. (Bogdan Rusu)

Cei mai buni elevi actori, premiați

După o pauză de câțiva ani, Festivalul Teatrelor de Elevi a fost reactivat în cadrul ultimei ediții a Zilelor Culturale ale Bârladului. Au participat 11 formații de teatru din școlile și liceele bârlădene și o trupă din Ciocani, care au evoluat pe scena Teatrului „Victor Ion Popa”.

Cei mai buni s-au dovedit a fi elevii codreniști, care au obținut locul I cu piesa „Cântăreața cheală” de Eugen Ionescu (coordonatori Andreea Mereuță și Diana Stoica) și singurul premiu de interpretare care a revenit Luciei Mâniosu pentru rolul Doamna Smith din „Cântăreața cheală”. Locul II a fost atribuit Liceului Pedagogic „Ioan Popescu”, Teatru elevi 2care s-a prezentat cu piesa în limba engleză „Legenda lui Narcis și Echo” sub coordonarea profesoarei Mihaela Iacob. Locul III a fost câștigat de trupa de teatru a Liceului Tehnologic „Petru Rareș” pentru piesa „Soacra cu trei nurori”, coordonată de profesoarele Anca Doca și Mariana Plopeanu, iar premiul III ex equo a revenit trupei Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” pentru piesa „Noi și… tot noi” scrisă de eleva Andreea Ailincăi, coordonată de profesoara Luminița Bichir.

La categoria școli generale, locul I a fost câștigat de trupa Școlii „George Tutoveanu” cu piesa în limba franceză „Scufița roșie”, sub coordonarea profesoarei Lăcrămioara Condurache. Pe locul II s-a clasat trupa de teatru a Școlii „Teodor Medeleanu” din comuna Ciocani, îndrumată de profesoara Roxana Galan, pentru piesa „Ultimul cognit”.

Cei mai buni actori de gimnaziu s-au dovedit a fi elevii Școlii „Nicolae Tonitza”, în piesa „Five o’clock”, coordonați de profesoara Vasilica Pintilie.

„A fost o ediție reușită, în care elevii și-au putut demonstra veleitățile artistice, profesorii talentul regizoral, iar publicul tânăr, și nu numai, a putut beneficia de câteva ore plăcute de teatru”, ne-a declarat Constantin Nițuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Bârlad.

Municipalitatea a locat pentru premierea elevilor actori o sumă de 2.000 de lei. (Mihaela NICULESCU)

Elevi bârlădeni premiați de NASA și Agenția Spațială Europeană!

de Răzvan CĂLIN

Elena Onose și Miriam Ioana Dițu, eleve la Colegiul ”Codreanu”, au câștigat câte o mențiune la un concurs organizat de agențiile spațiale din SUA și Europa.

Școala de astronomie și astrofizică din Bârlad își dovedește încă o dată valoarea: două eleve care studiază această complexă disciplină (în afara programei școlare!) – Elena Onose, clasa a XI-a și Miriam Ioana Dițu, clasa a IX-a – au atras atenția juriului unui prestigios concurs de profil organizat de NASA (National Aeronautics an Space Administration – Agenția Spațială a Statelor Unite ale Americii) și ESA (European Space Agency – Agenția Spațială Europeană).

Miriam Ditu

Miriam Ditu

Elevele de la colegiul bârlădean s-au numărat printre cei 103 elevi participanți la Concursul ”Cassini – Scientist for a Day” (Cassini – Om de știință pentru o zi). La final, ambele eleve din Bârlad au primit câte o mențiune din partea juriului.

Elena Onose

Elena Onose

”La acest concurs, elevii, individual sau în grupe de maxim patru, au trebuit să scrie un eseu de maxim 500 de cuvinte în care argumentează motivul pentru care ținta descrisă reprezintă alegerea cea mai bună din perspectiva cercetării științifice, respectiv a descoperirii de lucruri noi despre Saturn și despre inelele și/sau sateliții săi. Categoriile de vârstă ale concurenților au fost: 10 – 12 ani (clasele 5-6), 13 – 15 ani (clasele 7-8) și 16 – 18 ani (clasele 9-12). Eseurile au fost evaluate de către oameni de știință și educatori Cassini. Capacitatea de comunicare constituie o parte importantă în a fi om de știință. În eseul realizat de participanți au contat în primul rând ideile exprimate. Eseurile au fost redactate în limba engleză și în limba română. Din fericire, echipajul care a reprezentat organizația noastră a avut o evoluție foarte bună. Este un rezultat care ne onorează și vine ca o recompensă pentru munca depusă de acești copii înzestrați”, ne-a declarat profesorul Ioan Adam, președintele Asociației Astronomice ”Sirius”, unul dintre principalii ”antrenori” de astronomi și astrofizicieni din Bârlad.

Peste 72.000 de elevi și preșcolari din județ au reîncep cursurile după vacanța de Paște

Peste 72.000 de elevi și preșcolari din județ au revenit în școli și grădinițe, după vacanța de Paște, urmând ca, în ultimele două luni de școală, să susțină tezele, în timp ce cei din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a vor avea evaluările la română, matematică și științele naturii.

După o vacanță de nici două săptămâni, cei 72.779 de elevi și preșcolari din județ au reînceput cursurile, pentru a doua parte a semestrului al doilea, care se va încheia în 24 iunie. Într-o primă fază, în perioada imediat următoare, se vor susține tezele din semestrul al doilea, care, de regulă, sunt programate a se încheia până în 20 mai. Tot la finalul semestrului al doilea, vor avea loc evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a. Primii testați vor fi elevii de clasa a VI-a, pe 23 mai la limbă și comunicare și pe 24 mai la matematică și științe ale naturii. Va urma evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar, la finalul clasei a IV-a, în 30 mai fiind testarea la limba română, în 31 mai la matematică și în 2 iunie la limba maternă.

Ultimii care vor fi evaluați sunt elevii din clasa a II-a. Pe 6 iunie va avea loc evaluarea la limba română – scris, pe 7 iunie, evaluarea la Limba română – citit  și limba română pentru minoritățile naționale – scris și citit, pe 8 iunie, evaluarea la matematică, pe 9 iunie la limba maternă – scris și pe 10 iunie la limba maternă – citit.

Elevii claselor a VIII-a vor încheia cursurile pe 17 iunie, iar cei din clasele a XII-a și a XIII-a, în 3 iunie. Evaluarea națională la clasa a VIII-a începe pe 27 iunie și se încheie pe 29 iunie. Examenul de bacalaureat, sesiunea de vară, se va desfășura în perioada 13 iunie – 8 iulie.

De pe 25 iunie, toți elevii și preșcolarii vor intra în vacanța de vară, care în acest an va fi de două luni și jumătate, mai precis până pe 11 septembrie. (Ionuț PREDA)

Va fi reluat Festivalul Teatrelor de Elevi, la Bârlad

După o perioadă de pauză, ediția a XXXI-a a Zilelor Culturale ale Bârladului va readuce în atenția publicului iubitor de teatru Festivalul Teatrelor de Elevi. Va fi a V-a ediție, la care pot participa atât elevi ai școlilor generale cât și din licee.

„Este o formă de a descoperi tinere talente în rândul elevilor de gimnaziu și de liceu, de a-i motiva să continue să se perfecționeze în arta teatrală și de a le răsplăti talentul și munca. Vor fi premiate cele mai bune trupe de teatru dar vor fi premiați și individual elevii actori , cu premiile «Cea mai bună interpretare feminină» și «Cea mai bună interpretare masculină»”, ne-a declarat Constantin Nițuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei.

Festivalul se va desfășura pe 22 mai, în sala Teatrului „Victor Ion Popa”, mizându-se pe prezența a zece trupe de teatru din Bârlad. Până acum s-au înscris în concurs școlile „Vasile Pârvan”, „Principesa Elena Bibescu”, cu două fragmente din două piese, Liceul teoretic „Mihai Eminescu” și Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza”. În festival vor fi prezentate doar fragmente și nu piese în întregime. Din juriul festivalului vor face parte actori și critici de artă teatrală din Bârlad și Vaslui.

Mobilizarea unităților școlare pentru pregătirea festivalului reactivat anul acesta s-a făcut în urmă cu o lună și jumătate, în cadrul unei întâlniri a primarului și viceprimarului cu directorii de școli și licee din oraș. (Mihaela NICULESCU)

50.000 de elevi din județ, lăsați fără jumătate din fructele cuvenite prin Programul „Mărul în școli”

Cei 50.000 de elevi din județ beneficiari ai Programului „Mărul în școli” sunt privați de jumătate din fructele ce li se cuvin potrivit legii întrucât Consiliul Județean (CJ) Vaslui a fost nevoit să organizeze cu întârziere licitația în urma căreia a fost stabilită firma care se va ocupa de livrarea merelor în școli.

Cei 50.000 de elevi de ciclu primar și gimnazial din județ vor primi mere pentru o perioadă de 48 de zile, față de 88 de zile câte sunt prevăzute în legea care face referire la programul de încurajare a consumului de fructe proaspete în școli. Reducerea la aproape jumătate a numărului de zile în care cursanții din clasele I-VIII vor primi un măr la școală are drept cauză organizarea cu întârziere a licitației în urma căreia a fost stabilită firma care se va ocupa de livrarea merelor în școli.

Reprezentanții CJ Vaslui susțin că, de fapt, vina ar aparține Guvernului, care a publicat cu întârziere actul normativ prin care programul poate fi operațional.

Hotărârea de Guvern prin care se stabilesc condițiile în care se livrează mărul în școli a venit târziu, abia în luna decembrie. Ulterior, a trebuit să respectăm toate procedurile, care înseamnă timp, de la întocmirea caietului de sarcini și publicarea procedurii de achiziție pe SEAP, până la desemnarea câștigătorului și respectarea termenului de depunere a contestațiilor”, a declarat administratorul județului Vaslui, Valeriu Caragață.

Distribuirea merelor în școli va începe pe 1 aprilie, după ce, luni, s-a semnat contractul cu firma câștigătoare a licitație, respectiv SC Achiziție și Dezvoltare SRL Târgu-Jiu. Firma gorjeană va primi suma totală de 636.000 de lei pentru cele trei loturi scoase la licitație de CJ Vaslui. Plătiți de la bugetul Consiliului Județean, banii vor fi recuperați ulterior de la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, având în vedere că fondurile prin care se finanțează programul provin de la Uniunea Europeană. (Ionuț PREDA)

”Codreniștii” sar gardul, ziariștii (cică!) sar calu’, iar directorii se oftică!

de Răzvan CĂLIN

Rândurile ce urmează au fost generate de o reacție cel puțin ciudată pe care a provocat-o un articol de presă publicat recent în paginile cotidianului nostru. Cititorii ”Est News” sunt familiarizați deja cu o rubrică periodică intitulată ”Bârladul sub lupă”. Este ”colțul” din ziar unde în permanență semnalăm, într-o cheie umoristică și satirică, diferite situații și întâmplări din viața comunității noastre. Vorbim de o rubrică care prin rânduri puține, dar concise, abordăm tot felul de aspecte mai mult sau mai puțin normale, hilare sau chiar enervante, mici ”picanterii”, dacă vreți. Și, ceea ce este foarte important, aceste articole de la rubrica ”Bârladul sub lupă” nu sunt neapărat niște critici, niște atacuri la adresa nu știm cui sau împotriva a ceva anume.

Spre sincera noastră uimire ne-am trezit că ultimul subiect tratat la această rubrică a stârnit un val de reacții fără precedent. Este vorba despre articolul apărut sub titlul ”«Codreniștii» au început să sară gardul”. Pe scurt, elevii Colegiului Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” sunt nevoiți să sară gardul din cauză că una din porți este încuiată. Vorbim despre calea de acces care dă în strada Dâmboviței. Iar ”codreniștii” se îngrămădesc să ”călărească” gardul pe acolo mai ales pentru că peste drum este și un magazin de unde își pot cumpăra câte ceva pentru a-și astâmpăra foamea sau setea. Cum conducerea liceului a decis să blocheze respectiva cale de acces, asta nu a fost un impediment pentru mulți dintre elevii liceului care preferă să sară gardul în continuare, decât să înconjoare toată curtea pentru a ajunge la destinația dorită.

Într-un fel de așteptat, cele mai vehemente reacții le-au avut elevii acestui liceu, marea lor majoritate condamnând decizia conducerii liceului de a încuia această poartă. Nu vrem să ne amestecăm în această polemică (în care fiecare tabără consideră că are argumente forte) pentru că nu aceasta a fost intenția noastră în momentul în care am gândit acest material. Este, pur și simplu, un articol de presă care doar a făcut o constatare (dar nu are pretenția de a fi descoperit roata!), scris într-un registru satiric și fără a aduce acuzații cuiva. Intenția noastră nu a fost, nici pe departe, de a judeca deciziile pe care conducerea Colegiului ”Codreanu” le-a luat în acest caz. Și totuși, profesoara Mihaela Cîrjonțu, directorul adjunct al Colegiului ”Codreanu”, s-a arătat extrem de deranjată de articolul cu pricina. Sincer, nu înțelegem de ce pentru că, în realitate, nimeni nu a atacat pe nimeni, nu a existat nici o acuzație la adresa cuiva și nici imaginea instituției nu a fost câtuși de puțin știrbită de pârdalnicul articol de presă. Dar haideți să vă oferim câteva frânturi din reacția vulcanică a directorului adjunct de la Colegiul ”Codreanu” (versiunea integrală o puteți savura pe site-ul ziarului nostru www.estnews.ro, în dreptul articolului cu pricina).

”Nimeni nu-i obligă pe elevi să sară gardul. De altfel, în Regulamentul Intern al colegiului există clar stipulat, și nu de ieri, de azi, că este interzisă părăsirea școlii (care include și curtea) de către elevi în timpul programului școlar. Mai mult, reprezentanții poliției au venit la școală pentru a cere închiderea porții respective din cauza plângerilor repetate ale vecinilor, deranjați de faptul că elevi le fumează în poartă, aruncând chiștoacele peste gardurile lor, că aruncă resturi de mâncare în curțile oamenilor. Dacă elevii sar gardul o fac pe riscul lor. În primul rând, se pot alege cu nota scăzută la purtare. Dacă vine vorba de cumpărat ceva, elevii o pot face la chioșcul aflat în curtea liceului sau își pot aduce un pachet cu ei de acasă. Mă deranjează că imaginea adăugată articolului înfățișează elevi sărind gardul? Da! Mă deranjează și mai mult faptul că elevii noștri o fac nu pentru a cumpăra ceva de la magazinul de alături, ci pentru a se ascunde după un paravan strategic construit astfel încât elevii să se poată ascunde după el și să fumeze. Mă deranjează mai mult lucru acesta, căci nu aceasta e imaginea liceului. Iarăși, nu înțeleg de ce domnul Răzvan Călin nu a sunat pentru a cere mai întâi direcțiunii liceului opinia, explicația, așa cum a făcut-o până acum și cum e normal deontologic. Până acum am avut o relație bazată pe respectul reciproc, între timp acest a dispărut pe undeva, probabil a sărit gardul!”.

Deși ar fi mai de dorit evitarea unei polemici prelungite, ne vedem, totuși, nevoiți să facem câteva precizări. În primul rând, o asigurăm pe directoarea liceului în cauză că respectul reciproc a rămas nealterat și nici nu a sărit ”gardul”. Doar că dumneaei a cam sărit calul, să ne fie iertată exprimarea. De unde atâta patimă, de unde atâta ofuscare? Oameni buni, așa cum am mai spus și mai devreme, nimeni nu acuză pe nimeni de nimic, așa încât nu se impunea nici o ”opinie” sau ”explicație” pe care să o fi cerut din partea liceului. Pentru că demersul jurnalistic nu a urmărit în acest caz să analizeze sau să conteste deciziile luate de onorabila conducere a colegiului. Să nu fi auzit de satiră, pamflet sau de redactarea în registru și cheie comice? Iar dacă imaginea surprinsă în instantaneul foto deranjează pe cineva, iarăși nu ne privește. E pur și simplu o realitate surprinsă de ochiul rece și imparțial al obiectivului aparatului foto, ce a fost alipită unui text scris de aceeași manieră obiectivă, dar cu o tentă de pamflet, ce-i drept. Iar pamfletul este stilul publicistic care a fost cel mai suprimat de către regimurile totalitare. Și n-am vrea să credem că la Colegiul ”Codreanu” s-a instaurat dictatura!

Bârladul sub lupă! ”Codreniștii” au început să sară gardul!

de Răzvan CĂLIN

Imaginea pe care am ținut morțiș să o împărtășim opiniei publice aproape că vorbește de la sine. Câțiva elevi de la Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” au fost surprinși în timp ce escaladau cu sârg gardul instituției. Unii părăseau curtea, alții așteptau cuminți să intre, pe scurt un trafic cât se poate de intens pe o porțiune de gard de doar câțiva centimetri. Explicația este cât se poate de simplă: pe străduța din spatele liceului, chiar peste drum, funcționează un magazin cu de toate, extrem de frecventat de ”codreniștii” ce vor fie să servească o gustare sau să bea un suc. Bun, bun, am putea spune, dar de ce nu folosesc poarta de acces care e situată la câțiva centimetri de locul unde ”călăresc” gardul de zor? ”Enigma” are o explicație mai mult decât banală: vreun îngrijitor de la liceu, într-un exces de zel, s-a gândit că ar fi mai bine să încuie poarta respectivă. În consecință, elevii preferă să sară gardul, decât să înconjoare tot liceul pentru a putea ajunge la magazinul ce-i interesează. Acum, nu că ar pica drobul cu sare, dar nu este exclus să auzim mai târziu că vreun elev ceva mai ghinionist și-a rupt vreo mână sau un picior în timp ce escalada gardul. Așa că, ne întrebăm dacă nu cumva ar fi mai înțelept să fie descuiată poarta cu pricina. Că nu vedem ce rău ar putea face!

Acțiuni pentru siguranța elevilor

Pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță în incinta și în zona adiacentă a unităților de învățământ preuniversitar, polițiștii vasluieni au desfășurat o acțiune cu efective mărite, pe raza municipiilor Vaslui, Bârlad, Huși și orașului Negrești.

Polițiștii au verificat 64 societăți comerciale și persoane fizice care desfășoară activități de comerț în incinta și zona adiacentă a unităților de învățământ. De asemenea, au fost verificate și locurile și zonele (baruri, cafenele, internet cafe, săli de biliard, parcuri, săli de joc) situate în apropierea unităților de învățământ, pentru identificarea elevilor care absentează de la orele de curs. În cadrul acțiunii au fost constatate 11 cazuri de absenteism școlar.

De asemenea, polițiștii au verificat modul de executare a serviciului de către personalul de pază și de funcționare a sistemelor de supraveghere la 46 de unități de învățământ din județ.

Pentru neregulile constatate au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale dintre care 5 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite, 9 privind circulația pe drumurile publice, 9 pentru nerespectarea normelor privind ordinea și liniștea publică și 9 la alte acte normative. Valoarea totală a sancțiunilor aplicate este de 8.630 lei.

Au participat polițiștii din cadrul Serviciului de Ordine Publică Vaslui, Polițiilor municipiilor Vaslui, Bârlad, Huși și Poliției orașului Negrești, reprezentanți din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vaslui, Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Vaslui, Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, precum și jandarmi din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Vaslui. (G.P)

Laptele, la control!

de Marian Mocanu

Laptele și produsele din lapte vor fi controlate de către inspectorii ANSVSA și ai DSP. Vor fi verificate inclusiv produsele livrate în cadrul programului „Laptele și Cornul”.

În perioada 22 martie – 6 aprilie, echipe comune, formate din inspectori ai Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, inspectori ai Direcțiilor de Sănătate Publică și reprezentanți ai prefecturilor vor controla tot ce înseamna lapte și produse din lapte. Controalele vor viza fermele, centrele de colectare a laptelui, dar și fabrici de profil. Se va verifica respectarea condițiilor sanitar-veterinare referitoare la producerea, colectarea și procesarea laptelui crud și a produselor lactate, dar și starea de igienă, inclusiv a personalului.

„Directorii executivi ai DSVSA județene vor colabora cu Instituțiile Prefectului și cu Direcțiile de Sănătate Publică, în vederea organizării unor controale tematice comune în ferme de animale producătoare de lapte, centre de colectare și unități de procesare a laptelui, conform atribuțiilor ce revin DSVSA si DSP, stabilite de legislația în vigoare și, respectiv, în baza Protocolului de colaborare, încheiat în anul 2012, între ANSVSA și Ministerul Sănătății. O atenție deosebită va fi acordată respectării condițiilor de igienă și a lanțului frigorific pe durata transportului, a depozitării laptelui și a produselor lactate distribuite prin programul «Laptele și Cornul», se arată în comunicatul ANSVSA.

”Codreniștii” au luat tot la Olimpiada de Geografie!

de Răzvan CĂLIN

La toți cei cinci ani de studiu – clasele VIII – XIII – faza județeană a Olimpiadei de Geografie a fost câștigată de elevi ai Colegiului ”Codreanu” din Bârlad.

Reușită de excepție pentru unul din cele mai titrate instituții de învățământ din județ, Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu”: faza județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie a fost adjudecată de elevi ai acestui liceu de elită. Astfel, județul Vaslui va fi reprezentat la etapa națională a competiției, la toți cei cinci ani de studiu (clasele VIII – XII), de elevi ”codreniști”: clasa a VIII-a – Ștefan Adrian Mihai (profesor Veronica Silvestru); clasa a IX-a – Theodora Toderașcu (profesor Cristina Oprea); clasa a X-a – Valentin Funaru (profesor Cristina Oprea); clasa a XI-a – Andreea Stan (profesor Cristina Oprea); clasa a XII-a – Cristina Andreea Țocoi (profesor Cristina Oprea).

Rezultatele, deși au fost publicate pe site-ul Inspectoratului Școlar al Județului Vaslui, nu sunt, deocamdată, cele finale pentru că urmează ca astăzi să se depună contestațiile. În cazul în care după rezolvarea contestațiilor clasamentul nu va suferi modificări, atunci cei cinci elevi de la Colegiul ”Codreanu” vor merge la Sibiu acolo unde în perioada Săptămânii ”Școala Altfel” (18 – 22 aprilie) se va derula faza națională a olimpiadei de geografie.

”Contestațiile se vor depune la sediul inspectoratului luni, 21 martie, până la ora 12. Apoi, o comisie va analiza și soluționa contestațiile, iar rezultatele finale vor fi date publicității cel târziu marți, 22 aprilie. Cel mai probabil, o situație mai specială va fi în cazul clasamentului de la clasa a VIII-a, acolo unde la o diferență foarte mică de primul loc este clasat, pe locul II, elevul Mihai Alexandru Guțu, de la Liceul Teoretic «Mihail Kogălniceanu» din Vaslui. El are nota 9,3, iar Ștefan Adrian Mihai, de la Colegiul «Codreanu», nota 9,5. Totuși, ținând cont că în ultimii ani județul Vaslui a avut rezultate de excepție la faza națională a acestei olimpiade, sperăm să obținem aprobare de la Ministerul Educației pentru ca și locul II de la faza județeană să meargă la etapa națională”, ne-a declarat Eduard Andriescu, inspector școlar de geografie în cadrul ISJ Vaslui.

Liceenii din județul Vaslui au fost informați despre consecințele comportamentelor de risc

Peste 200 de elevi, de la liceele Ștefan Procopiu din Vaslui și Ioan Popescu din Municipiul Bârlad, au fost informați cu privire la efectele și consecințele consumului de tutun, alcool și droguri. Activitățile de prevenire au fost efectuate de reprezentanți ai Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui, alături de cadre din Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui. Aceștia au purtat discuții cu elevii și au distribuit pliante referitoare la consumul substanțelor interzise.

Jandarmii le-au mai prezentat elevilor teme referitoare la formele violenței, cauzele generatoare ale acesteia, efectele pe termen scurt, mediu și lung asupra personalității elevului. De asemenea, le-au oferit elevilor informații care îi pot ajută să prevină comportamentele violente și să respecte normele de conduită civică.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui își propun reducerea violenței școlare, dezvoltarea dialogului în rândul adolescenților pentru identificarea problemelor cu care se confruntă și găsirea unor soluții viabile pentru diminuarea și eliminarea pe cât posibil a acestora.

Jandarmeria Vaslui, C.R.P.E.C.A. Iași, I.S.J.Vaslui, D.G.A.S.P.C. Vaslui, instituții partenere în cadrul proiectului „Libertatea de a alege”, vor desfășura astfel de activități și în cadrul altor instituții de învățământ, atât în mediul urban cât și în mediul rural. (G.P)

Minunata lume a poveștilor, oferită copiilor năpăstuiți!

eea-grants

fundatia-corona

Un grup de elevi ai Colegiului ”Calistrat Hogaș” din Piatra Neamț s-au oferit voluntari într-un proiect umanitar destinat copiilor instituționalizați în Complexul de Servicii ”Elena Doamna”.

Recent, un grup de elevi ai Colegiului Național ”Calistrat Hogaș” din Piatra Neamț a reușit să aducă un strop de bucurie în viața copiilor instituționalizați din Complexul de Servicii ”Elena Doamna”.

Inimoșii elevi de la Colegiul ”Calistrat Hogaș” s-au oferit voluntari în cadrul unui proiect inedit, intitulat ”Citește-mi o poveste”.

În cadrul acestui proiect, voluntarii au organizat diferite activități pentru micuții de la Complexul de Servicii ”Elena Doamna” și … le-au citit povești.

Îi admir enorm pentru că deși nu le este ușor, continuă să zâmbească, să spere, să aibă credință”, a mărturisit Arianna Lavinia Suduc, una dintre elevele de la colegiul nemțean care a luat parte la acest proiect de voluntariat. „Este unul dintre lucrurile care ne motivează: să încercăm să punem un zâmbet pe chipurile acestor copii”.

Una dintre acțiunile proiectului a fost o vizită la Humulești, la casa lui Ion Creangă, unul dintre marii scriitori români care au reușit să surprindă cu acuratețe și o măiestrie de neegalat mirifica lume a copilăriei, așa cum ar trebui să fie și cea a micuților de la Complexul de Servicii ”Elena Doamna”.

Tocmai de aceea, prispa casei părintești a lui Creangă a fost, pentru câteva ore, scena proiectului ”Citește-mi o poveste”, o inițiativă inedită prin care inimoșii voluntari de la Colegiul ”Calistrat Hogaș” au deschis acestor copii o tainică poartă către minunatul tărâm al poveștilor.

Proiectul s-a bucurat de un real succes în rândul micuților, după cum ne-a povestit Arianna Suduc: ”Am citit cele mai frumoase povești, amintindu-ne de copilăria noastră. Copiii au ascultat cu zâmbetul pe buze. Împreună cu ei, am râs, am glumit și … am retrăit copilăria împărțind împreună timpul”.

Acțiunea tinerilor voluntari s-a dovedit a fi un real succes și, pe lângă ajutorul oferit micuților, a oferit ocazia de a ne demonstra cât de importantă este misiunea voluntarului. 

Elevii de la Colegiul ”Calistrat Hogaș” au înțeles că voluntariatul este o misiune pe cât de nobilă, pe atât de onorantă și, în același timp, reprezintă o oportunitate de a cunoaște noi oameni și de a îți face prieteni.

Pentru mine, voluntariatul înseamnă fericire. Fericirea de a face pe cineva fericit. Prin voluntariat dai naștere unor noi visuri și ajuți la îndeplinirea acestora. A fi voluntar este o alegere. Și trebuie să fie o alegere pe care o facem constant. Trebuie permanent și dezinteresat să creăm, să salvăm, să ajutăm.” – Arianna Lavinia Suduc, elevă la Colegiul Național „Calistrat Hogaș”, clasa a IX-a.

Materialul prezentat a fost elaborat în cadrul proiectului ”Cioc. Cioc. Cine este? ONG”. Mai multe detalii cu privire la proiect, puteți găsi pe http://lumeaong.fundatiacorona.ro și pe https://www.facebook.com/Lumea-ONG.

Susține Sectorul ONG- singura societate cu răspundere nelimitată!

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.fondul-ng

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. 

Mai multe detalii pe www.eeagrants.org.

Tabăra de la Poiana Căprioarei, ocupată aproape în totalitate pe toată perioada verii de către elevi de la cluburile sportive

Tabăra pentru elevi de la Poiana Căprioarei, singura, de altfel, din județ care mai funcționează, este ocupată aproape în totalitate pe perioada verii de către școlari de cluburile sportive din Vaslui și Bârlad. Direcția Județeană pentru Sport și Tineret intenționează să organizeze acolo și competiții de orientare turistică.

Tabăra de la Poiana Căprioarei, situată la 15 kilometri de municipiul Vaslui, are căutare mare pe perioada verii. Deja cele 42 de locuri sunt ocupate în procent de 80% pe toată perioada sezonului cald, fiind așteptați sute de elevi din județ și nu numai.

Suntem în discuții cu cei din conducerile cluburilor sportive, a Liceului cu Program Sportiv Vaslui și deja există planificări pentru perioada sezonului cald în vederea efectuării unor cantonamente în tabără. Avem disponibile 42 de locuri, însă ne dorim să mai extindem pe viitor și, prin investițiile pe care le vom realiza, să facem tabăra și mai atractivă”, a declarat directorul Direcției Județene pentru Tineret și Sport, Radu Tatu.

În viitorul apropiat, DJST Vaslui intenționează să organizeze și competiții de orientare turistică în pădurile din împrejurimi. (Ionuț PREDA)

NEPOȚI PENTRU O ZI

eea-grants

fundatia-corona

În una din zilele trecute, zeci de elevi, profesori, dar și alți locuitori ai orașului au asistat la unul dintre cele mai emoționante evenimente derulate vreodată în localitate: un spectacol artistic oferit de elevi, celor care își petrec ultimii ani ai vieții la Azilul de Bătrâni.

Activitatea a fost parte integrantă a unui proiect intitulat ”Nepoți pentru o zi”, o inițiativă a tinerilor voluntari de la Asociația TIKIRO România.

Evenimentul a fost foarte emoționant și a stârnit sentimente profunde tuturor participanților indiferent dacă au fost vârstnici sau tineri.

Unul dintre elevi ne-a mărturisit că este pentru prima dată când i s-a oferit ocazia să trăiască o asemenea experiență, iar surpriza cea mai mare a fost pentru el propria sa transformare sufletească, de care nu s-ar fi crezut capabil până la întâlnirea cu voluntariatul și cu voluntarii de la Asociația TIKIRO.

Totul a început la o oră de dirigenție pe care o anticipam extrem de plictisitoare, având în vedere tema propusă, respectiv voluntariatul. Mă gândeam că nu e mare filosofie, că toată lumea știe ce reprezintă voluntariatul și ce înseamnă să faci voluntariat. Doar că în cadrul acelei ore nu am asista la o prelegere teoretică despre voluntariat, ci am făcut cunoștință cu trei tineri: Ioana, Matei și Andrei voluntari ai asociației TIKIRO România care ne-au povestit experiențele lor în calitate de voluntari și care ne-au invitat să participăm împreună la o activitate voluntară numită: <Nepoți pentru o zi>”.

“În acest mod”, ne povestește Mihai, elev la școala Gimnaziala „Stefan cel Mare”, Vaslui, clasa VIII, “a început prima mea acțiune de voluntariat: am fost la un azil, unde sunt persoane vârstnice, trecute prin multe greutăți și care au fost abandonate de rudele lor. Am văzut oameni bătrâni, care au puține momente de bucurie și pentru care am simțit că trebuie să facem ceva”.

Ca urmare a acestei vizite, elevii s-au organizat și au conceput un program spectacol pentru a le face o bucurie bunicilor de la acel azil: „Am exersat pentru o scenetă ore în șir, cântând și recitând poezii. Am confecționat felicitări și am pregătit mici pachețele cu dulciuri”.

Scena desfășurării evenimentului a fost extrem de emoționantă și a fost bine surprins\ în cuvinte de către Mihai de unul dintre voluntarii participanți la eveniment:

Când am ajuns la azil, i-am găsit pe bătrâni așteptând tăcuți. Privirile lor, țintuite asupra noastră au reușit să ne producă sentimente puternice.

Am început spectacolul pregătit. Din când în când, priveam în ochii bătrânilor și cu greu am reușit să îmi opresc lacrimile.

Am văzut o femeie în vârstă, cu părul nins, prins într-un coc și cu ambele picioare amputate. Tremura și plângea. Buzele nu i se mișcau, iar ochii ne sorbeau fiecare cuvânt și ne asigurau de afecțiunea sa.

A plâns și atunci când i-am dăruit pachetul și am îmbrățișat-o. În acea zi, pentru ea eu am fost nepotul ei. Am încercat să o fac să se simtă bunică și iubită”.

Pentru Mihai, privirile înlăcrimate ale „bunicilor”, zâmbetele, îmbrățișările calde și sentimentul de participare la ceva extraordinar, reprezintă definiția perfectă a voluntariatului.

Să înțelegi. Să accepți. Să oferi liniște. Să alini. Să fii prezent. Asta înseamnă să fii voluntar.”Dima Mihai Alexandru, elev la școala Gimnaziala „Stefan cel Mare”, Vaslui , clasa VIII a B, localitatea. Vaslui

Materialul prezentat a fost elaborat în cadrul proiectului ”Cioc. Cioc. Cine este? ONG”. Mai multe detalii cu privire la proiect, puteți găsi pe http://lumeaong.fundatiacorona.ro și pe https://www.facebook.com/Lumea-ONG.

Susține Sectorul ONG- singura societate cu răspundere nelimitată!

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG in Romania.fondul-ng

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. 

Mai multe detalii pe www.eeagrants.org.

Elevii bârlădeni învață să gândească în afara stigmei

Existența în școli a elevilor cu afecțiuni psihice temporare sau permanente este o realitate, cum la fel de reală este și tendința de marginalizare și stigmatizare a acestora. De aproape zece luni, în două școli din Bârlad – Școala „Stroe S. Belloescu” și Școala „George Tutoveanu”- se desfășoară activități cu elevi și profesori și părinții copiilor cu probleme de sănătate mintală, în vederea găsirii unor modalități rezonabile de integrare a elevilor cu afecțiuni psihice și de relaționare cu acești copii speciali. Activitățile fac parte din cadrul proiectului „Gândește în afara stigmei!”, implementat de Asociația „Salvați copiii” din Iași, la care participă județele Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Galați și Vaslui.

_~ †

_~ †

La Școala „George Tutoveanu”, de exemplu, activitățile sunt coordonate de două profesoare din învățământul primar – Nela Ganea și Adina Stratulat, formatori, membre în echipa de implementare a proiectului care are ca obiectiv reducerea considerabilă a stigmatizării elevilor cu probleme mintale.

„Activitățile pe care le-am organizat în școală s-au bucurat de un succes nebănuit. I-am sfătuit pe elevii normali să gândească cu inima, să fie empatici cu colegii lor care au probleme de sănătate pentru care ei nu sunt vinovați. Le-am vorbit despre afecțiuni ca autismul, ADHD, depresie, anxietate și chiar despre dependență. I-am sfătuit să se pună în pielea acestor copii ca să-i înțeleagă mai bine și să fie toleranți. Ei trebuie să înțeleagă că dacă acești colegi ai lor nu învață bine, nu e pentru că nu vor ci pentru că nu pot. Cu toate acestea, ei trebuie ajutați, înțeleși pentru a putea fi integrați în colectivitate”, ne-a declarat Nela Ganea.

Proiectul a apărut în contextul absenței unei strategii naționale în ceea ce privește tulburarea de sănătate mintală a copiilor, carență care crește semnificativ riscul de excluziune socială și de stigmatizare a acestora. Proiectul „Gândește în afara… Stigmei” este finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România și se desfășoară în perioada 15 iunie 2015 – 31 martie 2016. (Mihaela NICULESCU)

Cod roșu de droguri la Bârlad – Șase adolescenți, culeși de pe jos în ultimele două zile și duși la spital după ce au consumat etnobotanice

de Răzvan CĂLIN

În primele două zile ale săptămânii, patru adolescenți din Bârlad au ajuns la spital după ce au ”tras” țigări cu etnobotanice. Alți doi liceeni, ajunși tot pe mâna medicilor, au manifestat stări specifice consumului de droguri.

Luni, 29 februarie, un echipaj al Stației de Ambulanță Bârlad se întorcea la bază după ce tocmai avusese o intervenție.  Chiar când mai aveau câțiva metri până la sediu, în apropierea Școlii Profesionale din cadrul Colegiului Tehnic ”Al. I. Cuza”, ambulanțierii au observat că unei adolescente i s-a făcut rău și a căzut la pământ.

ambulanta-etnobotanice”Alături de ea mai era o fată, care tot încerca să o readucă în simțiri, să o trezească pe cea care leșinase. Și ea era aproape la fel de amețită ca și cealaltă. Abia putea să scoate vreo două – trei vorbe. Domnii de pe ambulanță le-au acordat primul ajutor la amândouă, că se vedea clar că ambele fete se simțeau foarte rău. Parcă erau bete sau cred că se drogaseră”, le-a relatat, reporterilor Est News, unul dintre martorii care au asistat la incident.

Luate la întrebări de membrii echipajului de pe ambulanță, fetele au recunoscut în cele din urmă că tocmai fumaseră câte o țigară etnobotanică, date de către un coleg. Din informațiile pe care le avem, cele două sunt eleve la un liceu din localitate. Amândouă au fost duse la Compartimentul Primire Urgențe din cadrul Spitalului de Urgență ”Elena Beldiman”, unde au primit îngrijiri, după care au fost libere să plece acasă.

O zi mai târziu, Ambulanța Bârlad a fost solicitată, prin apelul unic de urgență 112, să intervină într-un caz similar. De această dată, a fost vorba despre doi băieți, unul în vârstă de 17 ani și celălalt de 19 ani. Amândoi au fost depistați, de polițiștii locali din zonă, în jurul orei 20, în parcarea auto din spatele Radio Vipp, și erau într-o stare deplorabilă: unul dintre ei căzut lat la pământ, în timp ce celălalt abia se mai ținea picioare. Tinerii erau într-o stare de agitație vizibilă, cu incoerență în exprimare, pe scurt prezentau toate simptomele caracteristice celor care tocmai consumaseră narcotice.

radoi_vasile32”Primul care i-a sesizat pe indivizi a fost un polițist local care deservește zona Pieței ”Sf. Ilie”. Colegul nostru s-a autosesizat că cei doi tineri se manifestau zgomotos și tulburau ordinea și liniștea publică. A fost solicitat la fața locului un echipaj de intervenție de al nostru, precum și o ambulanță. Cei doi prezentau un grad ridicat de agitație psiho-motorie, abia se putea exprima și erau extrem de euforici. La un moment dat, unul dintre ei s-a simțit atât de rău încât nu s-a mai putut ține pe picioare și a căzut la pământ. Ulterior, tinerii au recunoscut atât în fața polițiștilor, cât și a medicilor de pe ambulanță și de la spital, că au fumat țigări etnobotanice”, a declarat, pentru Est News, Vasile Rădoi, directorul Poliției Locale Bârlad.

În cursul zilei de ieri (2 martie), ambulanțierii bârlădeni au preluat alți doi adolescenți care prezentau simptome caracteristice consumului de substanțe etnobotanice, însă până la închiderea ediției medicii nu au putut confirma acest diagnostic.

Realitate îngrijorătoare: tinerii Bârladului cad pradă iadului etnobotanicelor, în număr tot mai mare!

etnobotanice1Încet, dar sigur, Bârladul tinde să devină un important punct de reper pe harta zonelor din țară în care traficul și consumul de plante etnobotanice sunt la ele acasă. Situația este, de altfel, valabilă pentru întreg județul, la fiecare două – trei zile, ambulanțierii  înregistrând cel puțin un caz în care unui adolescent i s-a făcut rău după ce a consumat etnobotanice.

Din datele pe care autoritățile le strâng în ultimul timp pe marginea acestui subiect sensibil, reiese că Bârladul este mai expus acestui risc, cei mai mulți amatori de senzații tari înregistrânu-se în rândul adolescenților și tinerilor.

Reporterii Est News au reușit să intre în posesia unor date și informații recente care arată, fără echivoc, această realitate. Sursele noastre spun că dealerii au reușit să se infiltreze în liceele locale. Etnobotanicele se vând cu sume cuprinse între 7 lei și 10 de lei doza. Deocamdată, din motive lesne de înțeles, atât autoritățile locale, cât și directorii liceelor nu recunosc.

Un tânăr de 22 de ani și o minoră de 15 ani s-au aruncat de pe bloc din cauza consumului de etnobotanice!

sinucigas_q114În cursul anului trecut, la Bârlad s-au înregistrat două tragedii cumplite care au avut la bază tocmai consumul de etnobotanice. O adolescentă în vârstă de 15 ani, instituționalizată în Centrul de Plasament Negrești, și un tânăr de 22 de ani, și-au pus capăt zilelor aruncându-se în gol de pe blocul Q 114. Ambii tineri erau cunoscuți ca niște împătimiți consumatori de etnobotanice și erau măcinați în ultima vreme de tot felul de coșmaruri și gânduri sumbre, acestea fiind cauzate tocmai de drogurile ingerate.

Chiar dacă există tendința de a crede că etnobotanicele sunt niște droguri ”ușoare”, realitatea este că au implicații devastatoare asupra organismului și a psihicului uman. Unii medici susțin că etnobotanicele (un mix de plante și substanțe chimice) sunt mai periculoase decât heroina sau oricare alte droguri.

Tratament nu s-a descoperit, întrucât nu au putut fi identificate toate substanțele ce intră în componența acestor droguri.

În momentul de față au fost inventariate peste 7.000 de plante sau substanțe de sinteză cu efect halucinogen. Așa că e limpede ce pericol mortal ascund aceste substanțe despre care mulți dintre adolescenții surprinși că le consumă au declarat senini că doar au tras câteva fumuri din niște țigări ”legale”. Și mai trist este că cea mai mare parte a clienților sunt adolescenți cu vârste cuprinse între 15 și 17 ani și tineri de până în 25 de ani.

Elevii claselor a VIII-a susțin luni simularea la Limba si literatura română

Pentru elevii de clasa a VIII-a din județ urmează câteva zile de coșmar, dacă nu au învățat bine.

Elevii înscriși în clasa a VIII-a vor susține luni prima probă a simulării Evaluării Naționale – la Limba și literatura română. Marți, 23 februarie, se va desfășura proba de Matematică, iar miercuri, 24 februarie, va avea loc proba la Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale). Rezultatele vor fi comunicate elevilor pe 4 martie.

Notele obținute nu se trec în catalog. În situația excepțională în care se dorește consemnarea notei în catalog, elevul trebuie să solicite acest lucru profesorului. În urma analizării rezultatelor, inspectoratele școlare județene vor lua măsuri de monitorizare și control, dar și de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune.

Subiectele pentru simularea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a sunt elaborate de către Centrul Național de Evaluare și Examinare, în mod similar modelelor publicate pe site-ul www.subiecte2016.edu.ro, încă din luna noiembrie a anului trecut. Subiectele sunt proiectate astfel încât tratarea lor să valorifice capacitățile elevilor pe temele prevăzute în programa de evaluare, dar parcurse până la această dată.

Corectarea lucrărilor va fi făcută de către doi profesori din unitățile de învățământ în care elevii susțin evaluarea, unul dintre profesori fiind cel care predă la clasă, în baza unor bareme care asigură unitatea și obiectivitatea evaluării și notării la nivel național.

Anul trecut județul Vaslui s-a aflat în topul județelor cu cele mai puțin competitive rezultate (rate de promovare sub 40%): Caraș-Severin (36,27%), Vaslui (38,55%) și Tulcea (39,89%). În aceste județe prezența a fost, în medie, de aproximativ 95%.

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din anul școlar 2015-2016 are următorul calendar: Limba și literatura română (7 martie), Limba și literatura maternă (8 martie), proba obligatorie a profilului (9 martie) și, exclusiv pentru elevii claselor a XII-a, proba la alegere a profilului și specializării (10 martie). Toate probele sunt scrise. Afișarea rezultatelor va avea loc pe data de 18 martie.

Obiectivele simulării examenelor naționale sunt familiarizarea elevilor cu rigorile evaluărilor pe care le vor susține la finalul claselor a VIII-a și a XII-a, stabilirea nivelului real de pregătire atins, precum și optimizarea actului educațional. (G.P)

Copiii cu autism l-au întâlnit pe Moș Crăciun

Miercuri, 16 decembrie, la Școala nr. 7 din Bârlad a avut loc o activitate de voluntariat în cadrul Proiectului Strategia Națională de Acțiune Comunitară “Zâmbet de copil”. Proiectul a început pe 1 decembrie și se va derula pe parcursul unui an, cuprinzând o serie de activități lunare, desfășurate cu grupele speciale de copii cu autism care învață în această școală.

autism-voluntariat2-1Proiectul are ca obiective: schimbarea mentalității comunității în care trăiesc și se dezvoltă copiii cu dizabilități; participarea copiilor cu nevoi speciale la cât mai multe activități în școală și în afara ei; încurajarea prieteniilor și a relațiilor sociale între toți copiii; educarea tuturor copiilor pentru integrare și acceptarea diferențelor dintre oameni.

Coordonatorii proiectului sunt Școala gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” și Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad, iar beneficiarii sunt copiii instituționalizați la Centrul Școlar de Educație Incluzivă „C-tin Pufan” Vaslui, școala de proveniență a celor doua grupe de copii cu autism.

În cadrul activității, copiii l-au așteptat pe Moș Crăciun cu brăduți împodobiți de ei, confecționați în arta Origami, cântând colinde și recitând poezii de iarna împreună cu profesorii lor, cu părinții și cu elevii de la școlile coordonatoare.

Ne aflăm la cea de a doua activitate a proiectului și deja copiii de la școlile partenere s-au împrietenit între ei. În urma unor astfel de activități, copiii învață cât este de important să te implici în acțiuni de voluntariat și totodată își dezvoltă comportamente de empatie și întrajutorare față de semeni”„ ne-a declarat prof. psihopedagog Ioan Filimon, unul dintre profesorii copiilor.

La activitate a participat și Gabriela Plăcintă, șeful Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, care, la finalul programului, a împărțit daruri copiilor. (Ionuț PREDA)

Elevii de la ”Procopiu” au ajutat familiile sărace

De lăudat! Elevii de la Liceul „Ștefan Procopiu” din Vaslui fac fapte bune. Au lansat o campanie socială de sprijinire a celor aflați în dificultate. Campania socială, numită „Săptămâna legumelor și fructelor”, s-a desfășurat la nivelul liceului și a fost organizată în perioada 19-23 noiembrie. Elevii voluntari au strâns legume și fructe și le-au donat familiilor aflate în dificultate. Colectarea donațiior s-a făcut în cabinetul directorului educativ, profesor Ionela Busuioc, pe baza unui proces verbal încheiat între diriginte și elevii voluntari.

Prin acest demers, inițiatorii și-au propus consolidarea abilităților copiilor de  a trăi împreună cu ceilalți într-o societate unită și solidară, în care contează valențele umanitare, implicarea, angajamentul și responsabilitatea. (Roxana NĂSTASĂ)

Elevii pricepuți la matematică, așteptați de “Profu’ de mate”

de Roxana NĂSTASĂ

Elevii vasluieni de clasele II-VIII care vor să-și evalueze cunoștințele de matematică sunt invitați la un concurs de tip grilă, “Profu’ de mate”. Este un concurs pe care elevii pot să-l susțină de la școală, de acasă, la orice oră, numai în perioada prevăzută în calendarul concursului. Este recomandată însă, susținerea concursului în unitățile școlare, sub supravegherea cadrelor didactice.

Calendarul de desfășurare este întocmit în așa fel, încât punctajul obținut să reflecte cunoștințele dobândite înaintea evaluărilor finale, semestriale.  Vor fi două etape de desfășurare, câte una în fiecare semestru. Prima etapă se desfășoară în perioada 23-29 noiembrie 2015 și poate fi susținută începând cu data de 23 noiembrie, ora 9:00, până în data de 29 noiembrie, ora 16:00.

Cea de a doua etapă se desfășoară în perioada 9-15 mai 2016 și poate fi susținută începând cu data de 9 mai, ora 9:00, până în data de 15 mai, ora 16:00. Punctajul obținut se generează pe loc, la încheierea testului, iar elevului participant i se acordă o diplomă în format digital pe care o poate printa, în vederea întocmirii portofoliului personal. Timpul alocat este de două ore, iar concursul poate fi susținut o singură dată.

Elevii claselor II- IV au de rezolvat 40 de subiecte, iar elevii claselor V-VIII au de rezolvat 60 de subiecte. Toate subiectele sunt de tip grilă, având fiecare câte cinci variante de răspuns, dintre care numai una este cea corectă. Site-ul oficial al concursului este la adresa http://profu112.ro/ Pentru susținerea concursului elevii își creează un cont pe acest site și urmează instrucțiunile de înscriere. La finalul etapei de concurs, elevii se vor regăsi într-un clasament pe an de studiu, la nivel național.

Elevii de la Racoviță și Rugină s-au întâlnit cu jandarmii

de Roxana NĂSTASĂ

Ziua Internațională a Drepturilor Copilului semnifică aniversarea semnării Convenției cu privire la drepturile copilului, document parafat pe 20 noiembrie 1989. În România, Fundația „Terre des hommes” și partenerii săi dedică această zi participării copiilor cu ocazia actualei inițiative denumită „Ziua Ștafetei – acum decid eu!”.

Astfel, copiii și tinerii participanți pot alege și pot explora meseriile visate, având posibilitatea de a prelua „ștafeta” de la mentorul profesionist din diverse domenii. Pe parcursul acestei experiențe, copiii pot experimenta, pot decide și pot înlocui în mod concret profesioniștii la locul lor de muncă.

În acest sens, ieri, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vaslui, s-a desfășurat o acțiune în sprijinul acestei inițiative. Jandarmii au prezentat exerciții demonstrative cu tehnica din dotare, iar în cadrul expozițiilor, aproximativ 100 de adolescenți din liceele „Anghel Rugină” și „Emil Racoviță”, au luat contact cu ținuta și materialele specifice. La finalul activității, grupa conducători câini serviciu a prezentat exerciții de dresaj canin precum deplasarea alături de conductor, exerciții de disciplină, întoarcerile, imobilizarea unei persoane violente cu ajutorul câinelui de serviciu și elemente de dresaj recreativ.

La final, atât elevii cât și cadrele didactice participante, au apreciat  activitatea desfășurată și și-au manifestat interesul pentru continuarea acestor întâlniri.

Le-a venit mintea la cap! După ce au rămas fără pensie, din cauza propriei lor neglijențe, își vor primi din nou banii

de Roxana NĂSTASĂ

După ce Casa Județeană de Pensii (CJP) Vaslui a lăsat 538 de elevi și studenți fără pensii de urmaș, în luna octombrie, din cauza că nu au adus adeverință care să ateste că-și continuă studiile, începând cu luna aceasta, 426 de elevi din cei cu pensiile suspendate își vor primi drepturile înapoi, inclusiv pe luna trecută.

Elevii din județul Vaslui care beneficiază de pensie de urmaș și nu au adus adeverința care să ateste faptul că își continuă studiile, nu și-au mai primit banii. Conform datelor oferite de reprezentanții CJP Vaslui, în această situație s-au aflat 538 de elevi, luna trecută.

Luna aceasta, însă, 426 dintre aceștia s-au gândit că ar fi cazul să aducă adeverințele, motiv pentru care își vor primi din nou pensiile, inclusiv pe luna octombrie.

“În prezent, au mai rămas 112 elevi cu pensiile de urmaș suspendate. Reluarea plății se va face în luna următoare a prezentării adeverințelor de studii, cu acordarea retroactivă a drepturilor de pensie suspendate”, ne-a declarat Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui.

De pensie de urmaș beneficiază, în situația decesului asiguratului sau pensionarului, copiii până la vârsta de 16 ani, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani și pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute mai sus. Cuantumul pensiei de urmaș este 400 de lei lunar.

Cei mici se întorc, de astăzi, la cursuri. Vezi când vor fi următoarele vacanțe

de Roxana NĂSTASĂ

Elevii de clase primare și grupele din învățământul preșcolar se întorc de azi la școală, după săptămâna de vacanță inceputa pe 31 octombrie. Potrivit calendarului pe anul școlar 2015-2016, următoarea vacanță, pentru toți elevii, se apropie și ea cu pași repezi. Pe 19 decembrie, toți elevii intră în vacanța de iarnă ce va ține până duminică, 10 ianuarie 2016.

Din 11 ianuarie până în 5 februarie 2016 continuă cursurile semestrului întâi, iar vacanța intersemestrială va începe sâmbătă, 6 februarie și se va încheia duminică, 14 februarie. Semestrul al doilea va începe în 15 februarie și se va incheia vineri, 24 iunie, în perioada 23 aprilie – 3 mai 2016 fiind programată vacanța de primăvară. Înainte de vacanța de primăvară, săptămâna 18-22 aprilie 2016 este dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului “Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”. Clasele de învățământ preșcolar și primar pot planifica activitățile din programul “Școala altfel” în altă perioadă din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de 27 mai 2016.

De menționat că tezele din semestrul I al anului școlar 2015-2016 trebuie susținute până la data de 11 decembrie 2015, iar cele din semestrul al II-lea, până la data de 20 mai 2016.

Anul școlar are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Excepție fac clasele terminale din învățământul liceal,  pentru care anul școlar are 37 de săptămâni, din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, patru săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 27 mai 2016. De un an școlar mai scurt beneficiază și clasele a VIII-a, absolvenții gimnaziului finalizând cursurile în 10 iunie 2016, după 36 de săptămâni de școală.

Sute de elevi în pericol – Amenzi la școli și autorizații sanitare de funcționare retrase pentru nereguli

de Roxana NĂSTASĂ

Construcții insalubre, grupuri sanitare mizerabile sau improprii, săli de clasă cu pereți, tavan și paviment deteriorate  – acesta este bilanțul dezolant al unor cotroale efectuate de inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică Vaslui la unitățile școlare din județ. O sumedenie de școli, licee și grădinițe au ramas fără autorizații sanitare de funcționare, au fost amendate sau au primit avertismente, după ce inspectorii au ajuns la concluzia că neregulile întâlnite riscă să  pună în pericol sănătatea copiilor.

Nu mai e o noutate faptul că an de an, după controlul inspectorilor de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Vaslui, sunt școli care se aleg cu autorizațiile sanitare de funcționare retrase sau cu amenzi, după ce în hârtii directorii declară pe propria răspundere că toate-s “roz” și la fața locului lucrurile stau de fapt altfel.

Așa au procedat anul acesta șapte unități de învățământ care au pus în pericol sănătatea copiilor, doar de dragul de a avea autorizație. De când a început anul școlar  si până pe 16 octombrie, reprezentanții DSP Vaslui au desfășurat o acțiune de control  care a vizat verificarea respectării prevederilor legale în vigoare în unitățile de învățământ. Au fost verificate, de această dată, 79 de unități școlare din județ. Ca de fiecare dată, nereguli au fost la tot pasul. Mobilier vechi, clase cu cubaj necorespunzător, tavan care stă să cadă, grupuri sanitare improprii, sunt doar câteva din neconformitățile constatate.

“Pentru neconformitățile constatate au fost retrase 7 autorizații sanitare de funcționare, au fost aplicate 63 de avertismente și 4 amenzi în valoare totală de 5.000 lei. Totodată, au fost întocmite grafice de conformare. Principalele neconformități constatate se referă la lipsa monitorizării temperaturii în agregatul frigorific utilizat la păstrarea alimentelor, neefectuarea de către îngrijitori a cursurilor de igienă, neasigurarea, conform normelor de igienă, a apei curente potabile, grupuri sanitare improprii, cu număr redus de obiecte sanitare, nefuncționale sau defecte, lipsa produselor de dezinfecție. De asemenea, au fost identificate unități de învățâmânt cu mobilier vechi, săli de clasă cu pereți, tavan și paviment deteriorat, cu iluminat natural si artificial necorespunzator”, ne-a declarat Mihaela Topliceanu, purtător de cuvânt al DSP Vaslui.

Anul trecut, în urma controalelor celor de la DSP, 20 de unități s-au ales cu autorizațiile sanitare de funcționare retrase în urma controalelor de la început de an școlar și 71 de unități au primit avertismente.

Unitățile de învățământ se pot reautoriza după remedierea deficiențelor. Însă, chiar dacă autoritățile locale nu vor lua nici o măsură în acest sens, aceste unități școlare vor rămâne deschise în continuare, iar copiii vor învăța în aceleași condiții.

 

Burse școlare pentru elevi

de Marian Mocanu

Elevii din municipiul Vaslui vor primi și în acest an școlar burse. La următoarea ședință de Consiliu Local se va discuta o hotărâre în acest sens. De burse urmează a beneficia nu mai puțin de 3.404 elevi, cei mai mulți, 2.142, urmând a fi recompensați cu burse de merit în cuantum de 50 lei pe lună. Nu au fost uitați nici elevii cu rezultate deosebite la învățătură, 73 de olimpici urmând a primi câte 100 lei, dar nici elevii provenind din familii sărace, aceștia urmând a primi burse de studiu sau sociale.

La ședința de Consiliu Local a Municipiului Vaslui de joi consilierii urmează să aprobe o hotărâre prin care se acordă burse școlare în anul 2015 – 2016 pentru elevii ce frecventează învățământul preuniversitar de stat. În acest an școlar se vor acorda nu mai puțin de 3.404 burse de performanță, de merit, de studiu sau burse sociale, mai mult de un sfert din totalul elevilor care frecventează instituțiile de învățământ de stat preuniversitar la școlile și liceele din municipiul Vaslui.

Efortul bugetar al municipalității va fi de 1,45 milioane lei, bani proveniți din sumele defalcate din Taxa pe Valoare Adăugată (TVA), ce urmează a fi primiți pe parcursul anului de Primăria Vaslui. Cele mai multe astfel de burse, 2.142, vor fi de merit și urmează a fi acordate elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, respectiv care au obținut media generală cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior și în primul semestru al anului școlar sau au au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale sau alte concursuri inclusiv culturale, sportive sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului ( M.E.C.T.S.). Cuantumul acestei burse de merit este de 50 lei lunar. Elevii care au excelat sau vor excela pe parcursul acestui an școlar vor beneficia de burse de performanță. Este vorba de 73 de burse în cuantum de 100 lei/lunar pentru fiecare din elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale ori s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competițiile internaționale. Printre beneficiarii acestei burse de performanță sunt și elevi care au obținut locurile I, II și III la etapele naționale ale concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național organizate de Ministerul Educației Cercetării, Tineretului și Sportului.

Pe lângă acești elevi merituoși, recompensați pentru rezultate deosebite la învățătură, vor mai primi burse de studiu sau sociale și alți școlari, cu o situație materială deosebită, pentru a fi încurajați să frecventeze orele de curs. Vor fi acordate 678 burse de studiu, în cuantum de 50 lei/lunar elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care au media generală peste 7 și nota 10 la purtare pe semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional bursele de studiu se acordă din semestrul II, restul elevilor urmând a beneficia de acest ajutor financiar începând cu semestrul I al acestui an școlar. Primăria Vaslui va acorda în acest an 511 burse de ajutor social, de 40 lei/lunar, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. Bursele de ajutor social se acordă orfanilor sau bolnavilor de TBC, care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, celor care au sindrom de malabsorbție grav, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor. Se mai acordă burse de ajutor social și elevilor din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, dacă aceștia nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, ori elevilor proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: nu realizează venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50 % din salariul minim net pe economie și nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp. Bursele de ajutor social se pot acorda o dată pe an, ocazional, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie. Pentru a beneficia de burse de ajutor social, trebuie depuse cereri în acest sens, de către părinți sau susținătorii legali, la unitatea de învățământ unde este înscris elevul. Și în cazul burselor de studiu, și a celor de ajutor social, acestea pot fi retrase, dacă elevii beneficiari nu obțin rezultatele la învățătură cerute sau cumulează absențe.

Neglijența costă – Sute de elevi vasluieni au rămas fără pensie de urmaș

de Roxana NĂSTASĂ

Peste 500 de elevi și studenți din județ care beneficiază de pensie de urmaș  s-au trezit cu drepturile bănești suspendate din cauza propriei lor neglijențe: nu au dus adeverință de studii la Casa Județeană de Pensii (CJP) Vaslui.

Aproape jumătate din elevii și studenții din județ, beneficiari de pensie de urmaș după moartea unuia dintre părinți, au rămas fără bani. Până săptămâna trecută, ei ar fi trebuit să ducă la Casa Județeană de Pensii adeverință care să ateste că-și continuă studiile. Cei care n-au făcut acest lucru s-au ales cu pensiile suspendate.

„Pentru 538 de tineri beneficiari de pensie de urmaș, reprezentând aproape jumătate din totalul beneficiarilor, s-a procedat la suspendarea pensiilor aferente lunii octombrie pentru că nu au adus adeverință de studii. Din fericire, ei pot reintra în plată, cu acordarea retroactivă a drepturilor de pensie suspendate, dar numai după ce vor prezenta adeverințe, ”, ne-a declarat Isabel Bogdan, directorul CJP Vaslui.

De pensie de urmaș beneficiază, în situația decesului asiguratului sau pensionarului, copiii și soțul supraviețuitor.
Copiii până la vârsta de 16 ani, dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani și pe toată durata invalidității de orice grad, dacă aceasta s-a ivit în perioada în care se aflau în una dintre situațiile prevăzute mai sus. Cuantumul pensiei de urmaș este 400 de lei lunar.

Ziua Educației Nonformale, marcată prin Teatru Forum

de Roxana NĂSTASĂ

Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui a marcat, vineri, Ziua Educației Nonformale. Un grup de tineri, voluntari ai bibliotecii, a promovat acest concept prin Teatru Forum, o formă de educație non-formală care oferă posibilitatea participării la interacțiune și dezbatere. Participanții au dezbătut dileme presante din viața de zi cu zi și au testat soluții la anumite probleme inspirate din realitate. Piesa prezentată a abordat tema „Adolescenți versus părinți”, actorii și cei din public care au dorit să se pună în pielea unui actor pentru câteva minute ținând publicul atent pe tot parcursul reprezentanției.

Atât profesorii prezenți, cât și elevii s-au regăsit în piesa jucată, care a pus în evidență problema alegerii facultății și drumului în viață, punând în evidență conflictul dintre generații, dintre părinți și copii. O bunică permisivă și drăgălașă cu nepotul ei, o mamă autoritară și impunătoare, un copil delăsător, fără prea multe planuri de viitor și un contraexemplu, un elev la Medicină foarte studios au stârnit râsetele celor prezenți și i-au făcut să se regăsească printre personaje.

La final, conflictul s-a soluționat, iar cei prezenți s-au bucurat de modul frumos și benefic de petrecere a unei după-amiezi.“Mă bucur că s-a soluționat conflictul și mă bucur că ați fost prezenți aici de Ziua Educației Nonformale. Felicitări tuturor copiilor pentru preocupări și pentru tema aleasă”, a declarat Luminița Șerban, șef serviciu la Biblioteca Județeană Vaslui.

Concurs pentru elevi, omagiu adus lui Dimitrie Cantemir

de Roxana NĂSTASĂ

Școala Gimnazială “Dimitrie Cantemir” din Vaslui organizează pentru elevi un concurs județean interdisciplinar “Descrierea Moldovei”. Concursul a fost gândit ca un omagiu adus marelui scriitor și istoric Dimitrie Cantemir și se adresează elevilor din clasele V – VIII din județ care dau dovadă de reale înclinații artistice sau care au o pasiune deosebită pentru istorie sau geografie.

Concursul constă în realizarea unui eseu pe temă dată pornind de la informații sau citate extrase din opera lui Dimitrie Cantemir “Descrierea Moldovei”. De asemenea, acesta se va organiza pe mai multe etape, la nivel de școală – în perioada 12 – 16 octombrie și faza județeană, care are loc în perioada 20 – 23 octombrie. Școlile care doresc să participe, vor trimite listele cu elevii calificați la faza județeană, școlii organizatoare până la data de 19 octombrie. Fiecare școală poate trimite câte trei elevi pe nivel de clasă pentru fiecare secțiune în parte.

Concursul va fi organizat pe secțiuni: Creație literară, unde elevii vor realiza un eseu literar; Creație istorică – unde elevii vor realiza un eseu cu tematică istorică și secțiunea Creație geografică unde elevii vor realiza un eseu cu tematică geografică.

Pentru că acest concurs a fost gândit ca un omagiu adus personalității lui Dimitrie Cantemir, eseul pe care trebuie să îl alcătuiască elevii participanți la concurs va fi urmat de un set de întrebări legate de viața și opera marelui istoric și scriitor.

Doi elevi bârlădeni, în slujba tradiției

de Roxana NĂSTASĂ

Eveniment deosebit, ieri, la Casa Corpului Didactic Vaslui. Doi elevi bârlădeni au prezentat în cadrul unei expoziții de artă populară ceea ce știu să facă mai bine cu mâinile lor dibace. Prosoape, costume, brâie și alte lucruri ce se făceau odinioară au încântat ochii privitorilor. Evenimentul, care a marcat Ziua Internațională a Educației, a continuat cu o lansare de carte și s-a încheiat un cu moment muzical.

Andrei Cosmin Vladimir și Teodor Cosmin Rotaru, doi elevi de la Liceul „Mihai Eminescu” din Bârlad, au uimit cu calitățile lor și cu ceea ce știu să facă. Ieri, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, la Casa Corpului Didactic (CCD) Vaslui, cei doi au prezentat munca lor în cadrul unei expoziții de artă populară. În prezența a zeci de persoane, între care directorul CCD, Cristinel Popa, etnologul Dan Ravaru, Dana Adam, reprezentanți ai Bibliotecii Județene, ai Inspectoratului Școlar Județean, precum și zeci de elevi, tinerii au vorbit despre ceea ce le place mai mult.
Andrei a vorbit de pasiunea lui pentru arta populară și pentru tradiții, a prezentat prosoapele, costumele și ceea ce a muncit el la războiul de țesut, de care e pasionat de mic copil. Țese, coase, toarce lâna, împletește și nimic din ce se muncea cândva nu-i este străin. Toate astea, după cum însuși spune, le face din pasiune și pentru că tradiția nu trebuie să se piardă.
„În ziua de azi nu se mai păstrează și nu prea se mai lucrează așa ceva, din păcate. Abia unii bătrâni dacă se mai ocupă de asta și e păcat să pierdem ceea ce s-a păstrat sute de ani”, ne-a declarat Andrei.
Prietenul său, Teodor Cosmin Rotaru, a arătat și el ceea ce știe să facă mai bine. El a adus în fața publicului un război de țesut confecționat de el, din lemn de brad, război la care Andrei a și făcut o demonstrație practică.
Tinerii sunt foarte cunoscuți prin munca lor și reprezintă cu mândrie județul peste tot pe unde merg.
„Este ceva cu totul extraordinar că avem în față doi tineri care preiau tradiția. Este extrem de lăudabil deoarece mai rar întâlnești tineri, și băieți, mai ales, care să facă asemenea lucru. Abia unii oameni bătrâni mai păstrează și au mai prins din vechile meșteșuguri, tineri, mai rar acum cu modernul acesta. Îi felicit pentru ceea ce fac și pentru că duc tradiția mai departe”, ne-a spus Dan Ravaru.
După expoziție, Dan Ravaru și Dana Adam și -au lansat volumul “Portul popular vasluian. Istorie și actualitate” prin care își propun revigorarea portului popular de pe meleagurile noastre care, în unele locuri, s-a pierdut de mult.
Evenimentul s-a încheiat cu un moment muzical oferit de copii de la Palatul Copiilor Vaslui.

Liceenii, de vorbă cu polițiștii despre droguri și traficul de ființe umane

de Roxana NĂSTASĂ

În cadrul evenimentului național „Săptămâna prevenirii criminalității”, ieri, polițiștii vasluieni au avut ca tematică prevenirea criminalității organizate. În acest context, polițiștii de la Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității s-au întâlnit cu elevi de la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” Vaslui și Liceului Tehnologic „Nicolae Iorga” din orașul Negrești. Au fost organizate întâlniri și între polițiști de la structurile de ordine publică și elevi de la unități de învățământ atât din mediul urban, cât și rural.

Subiectele abordate au fost variate de la prevenirea consumului de droguri, la prevenirea traficului de ființe umane și siguranța pe internet. La activitatea de la Liceul Tehnologic „Ion Mincu” a participat și un specialist de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, care le-a prezentat elevilor aspecte legate de munca sa, aceea de a acorda asistență psihologică consumatorilor de droguri, precizându-le că această instituție vine în sprijinul consumatorilor dar și celor care vor să se informeze cu privire la riscurile consumului de droguri, alcool, tutun.

Elevii de la Liceul Tehnologic „Nicolae Iorga” au aflat mai multe despre capcanele traficului de ființe umane. Elevii participanți la întâlnire au dorit să știe cine riscă să fie victimă a traficului de ființe umane și ce trebuie să facă pentru a se proteja. De asemenea, ei au fost curioși să afle cum reușesc victimele traficului de ființe umane să scape din aceste rețele de traficanți și cum reușesc să-și continue viața după ce au suferit acele traume. Modalitatea prin care polițiștii intervin pentru prinderea traficanților a fost un alt subiect ce i-a interesat pe liceeni.

Acțiunea continuă și astăzi, polițiștii abordând problematica siguranței în traficul rutier.

Elevii vor avea reprezentant în Consiliul de Administrație al școlii

de Roxana NĂSTASĂ

Din acest an școlar elevii vor avea un reprezentant cu drept de vot în Consiliul de Administrație al fiecărei unități de învățământ preuniversitar. Regulile pentru alegerea efectivă a reprezentantului elevilor au fost stabilite de Ministerul Educației si Cercetării Știintifice.

De pe 15 octombrie, un reprezentant al elevilor de la fiecare școală va face parte din Consiliul de Administrație a unității de învățământ. Acesta va fi desemnat prin vot direct și secret exprimat de colegii săi. În cazul școlilor gimnaziale, reprezentantul elevilor va avea doar statutul de observator, pe când în cazul liceelor, elevul votat trebuie să aibă vârsta de 18 ani și va ocupa un loc din cota repartizată părinților în Consiliu. Pentru desfășurarea alegerilor, directorii și cadrele didactice au obligația să asigure suportul logistic. La Vaslui, elevii au început deja să-și depună candidatura.
“La noi la liceu s-au demarat deja procedurile de alegere a unui reprezentant al elevilor pentru Consiliul de Administrație, iar elevii se înscriu deja. Oricum, mai au destul timp până pe 15 octombrie. Ca hotărâre, o consider bună. Prezența unui reprezentant al elevilor în Consiliul de Administrație este un lucru bun. Elevii pot avea și ei păreri despre anumite lucruri care se întâmplă și așa și le pot exprima”, ne-a declarat Cătălin Ignat, directorul Liceului “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Directorii sunt obligați, potrivit Ordonanței nr. 4621/2015, să îi convoace la fiecare ședință de CA pe elevii cu drept de vot. În cazul celor minori, directorii au obligația de a-i convoca numai la ședințele în care se dezbat problematici privind elevii.

Sute de copii cu păduchi la școală

de Roxana NĂSTASĂ

Igiena este un capitol la care unii, mai ales din mediul rural, stau foarte prost. Așa se face că în urma controalelor din școli efectuate la început de an școlar, la nivelul județului au fost despistați sute de copii cu păduchi.

După fiecare vacanță, în școli și grădinițe se efectuează triajul epidemiologic, adică așa-zisele controale privind igiena. De fiecare dată, bilanțul acestei inspecții nu este deloc îmbucurător și arată că ar trebui pus mai mult accentul pe educația igienico-sanitară.

Potrivit reprezentnaților Direcției de Sănătate Publică (DSP) Vaslui, la începerea anului școlar 2015-2016, cadrele medicale au efectuat triajul epidemiologic în unitățile de învățământ din județ, fiind examinați 71.265 de copii (elevi, preșcolari și antepreșcolari) dintr-un total de 77.898 de copii înscriși în colectivități.

În urma controalelor au fost depistate 232 de cazuri de angină acută, 252 cazuri de copii cu păduchi, 22 de cazuri de micoze și 18 cazuri de alte boli infecțioase (otită, sinuzită, amigdalită), ponderea cea mai mare fiind în mediul rural.

În vederea reducerii cazurilor de pediculoză au fost intensificate acțiunile de deparazitare împreună cu medicii de familie, asistenții comunitari și mediatorii sanitari.

După efectuarea recontrolului,  au rămas în evidență 117 cazuri de pediculoză, acestea înregistrându-se în familii unde există o educație igienico-sanitară deficitară și nu se face o deparazitare totală și eficientă.

Mii de elevi învață în clase cu predare simultană

de Roxana NĂSTASĂ

Numărul mic al elevilor din învățământul primar și gimnazial din unele zone din mediul rural face ca în fiecare an să existe clase cu predare simultană. Acest lucru înseamnă că elevi de clasa I vor învăța cot la cot cu cei de clasa a II-a, a III-a, sau a IV-a, având același învățător. Anul acesta sunt formate 467 astfel de clase în județ.

Învățământul simultan este tot mai practicat la noi în județ. Întrucât nu există suficienți copii pentru a forma o clasă, în unele locuri din mediul rural fiind abia câte doi, trei elevi, dascălii trebuie să predea simultan la elevi de clase diferite. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, anul acesta sunt nu mai puțin de 467 de astfel de clase, adică mii de elevi care vor învăța în sistem simultan. La ciclul primar funcționează 425 de clase cu învățământ simultan, dintre care doar una în mediul urban, cea de la Rediu-Brodoc, iar la gimnaziu mai sunt 42 de clase. În aceste cazuuri, elevii trebuie să se detașeze de ceea ce le este predat colegilor de alte clase, iar dascălii trebuie să se adapteze și să lucreze diferențiat cu copiii, având fiecare de lucru.

Singurele ore în care copiii învață la aceeași materie sunt cele de dezvoltare a abilităților practice și sportive. În rest, dascălii trebuie să se adapteze astfel încât materia predată să fie asimilată în mod corect de fiecare generație. Ei pot veni și în fața unor clase unde există elevi din patru ani de curs diferiți.

Ministerul Educației decontează doar 55 de lei pentru manuale – Praf în ochii elevilor

de Roxana NĂSTASĂ

Manualele de liceu vor fi parțial decontate. Mai exact, Ministerul Educației a constatat că nu poate asigura gratuit toate manualele liceenilor din clasele a XI-a și a XII-a, așa că s-a hotărât să dea fiecărui elev suma de 55 de lei. Banii nu ajung însă decât pentru două, trei manuale, în condițiile în care elevii au de cumpărat vreo 15. Ba mai mult, pentru a primi banii, elevii trebuie să cumpere de la librărie manualele și să vină cu dovada. Cei ce se află la conducerea liceelor declară că e mai bine decât deloc, în timp ce elevii sunt de părere că asta e „praf în ochi”, iar manualele trebuie decontate toate.

De câțiva ani, elevii din clasele a XI-a și a XII-a nu mai primesc manuale gratuit, cu toate că în art. 69 (4) din Legea educației naționale scrie clar că „elevii și profesorii din învățământul de stat și din învățământul obligatoriu particular acreditat/autorizat beneficiază de manuale școlare gratuite, atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, în condițiile legii”. Începând cu anul acesta însă, elevii de clasele a XI-a și a XII-a vor primi bani pentru manuale, potrivit unei hotărâri de guvern. Prin HG 733 s-a decis acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziționarea de manuale școlare, respectiv 55 lei, urmând ca unitățile de învățământ să deconteze sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificative până la data de 15 noiembrie.

Așadar, nu va fi decontată întreaga sumă cheltuită pe achiziționarea manualelor, ci doar 55 de lei. 55 de lei înseamnă un manual de Matematică, unul de Limba română și doar câteva foi din manualul de Geografie. Elevii trebuie să achite diferența dacă își cumpără toate manualele de care au nevoie, adică aproximativ 300 de lei, în total. Ba mai mult, pentru cei 55 de lei, elevii trebuie să aducă dovada că au achiziționat manuale, altfel nu vor primi banii. Problema este că cea mai mare parte nu cumpără manuale noi, ci cumpără de la elevii care tocmai au terminat, fiind mult mai ieftine. În aceste condiții, dacă nu au factură, nu vor primi cei 55 de lei.

„Mai bine așa decât deloc”

Această hotărâre îi mulțumește pe conducătorii liceelor, ei considerând că chiar dacă nu e decontată suma pentru toate manualele, tot e mai bine decât deloc. Deocamdată însă, nu au primit nimic oficial care să-i informeze de această decontare.

„E o hotărâre bună. Într-adevăr suma e mică, manualele sunt scumpe iar elevii nu pot achiziționa decât două sau trei manuale cu 55 de lei, însă eu cred că e mai bine decât deloc. Pentru început, e mai bine. Elevii noștri nici nu cumpără manuale noi, ci cumpără manuale second-hand, de la cei mari care au terminat, pentru că sunt mult mai ieftine. Pentru a face dovada însă și pentru a primi banii, cred că-și vor cumpăra și de la librărie două sau trei manuale”, ne-a declarat Cătălin Ignat, directorul Liceului „Mihail Kogălniceanu” Vaslui.

Daniel Hulubei , director Liceul Emil Racovita Vaslui“E mai bine decât deloc, dar oficial, nu am primit nimic legat de această decontare. Elevii și-au cumpărat deja manuale și nu știu dacă a păstrat cineva bonurile. Dar cu 55 de lei nu poți cumpăra decât trei manuale, sau doar pentru bacalaureat, în cazul celor de clasa a XII-a, sau doar de matema tică, limba română. Și, din punctul meu de vedere ar fi o discriminare în acest caz pentru celelalte discipline. Până nu știm ceva oficial, nu ne putem pronunța mai mult”, ne-a declarat Daniel Hulubei, directorul Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui.

“Asta-i praf în ochi!”

Dacă directorii văd hotărârea cu ochi cât de cât buni, elevii sunt de părere că e mai degrabă „praf în ochi”. „Asta-i e praf în ochi. Ne ia în râs cu 55 de lei și pe deasupra mai trebuie să aducem și factură. Numai manualul de engleză e 25 de lei. Ăștia de la Minister știu?”, ne-a declarat Andreea, elevă în clasa a XI-a la Liceul “Emil Racoviță” Vaslui.

„Avem pe Facebook un grup al liceului, unde colegii postează dacă au de vânzare manuale. Și anul acesta de acolo mi le-am luat, că e mai ieftin. Cu 55 lei pot cumpăra doar două manuale noi. Cu riscul de a nu primi niciun ban, eu așa am procedat și cred că tot am ieșit mai bine. Sau prefer să trag un manual la xerox decât să dau 25 de lei pe el”, ne-a spus Cătălin, elev în clasa a XII-a la același liceu.
Între timp, la librărie, elevii nu prea au mers până acum decât să întrebe de manuale, dar nu să și cumpere. Cel mai probabil, vor merge să cumpere două manuale când va fi cazul, doar pentru a beneficia de cei 55 de lei. „Nu prea vin elevi să cumpere manuale pentru clasele a XI-a și a XII-a. Mai mult vin să întrebe dacă avem”, ne-a spus un librar din Vaslui.

Pentru a beneficia de cei 55 lei, elevii vor depune la secretariatul liceului o solicitare scrisă, însoțită de factura fiscală din care să reiasă numele elevului sau părintelui, precum și informațiile referitoare la manualele achiziționate. Banii îi vor primi până la data de 18 decembrie, când vor intra în vacanța de iarnă.

Medicii avertizează: Ghiozdanul greu cocoșează elevii!

de Roxana NĂSTASĂ

Ghiozdanul a devenit cea mai grea povară a elevilor din clasele mici. Pentru o zi de școală, micuții au nevoie de caiete speciale și de teme, manuale, culegeri sau echipament de sport. Astfel, rucsacul ajunge uneori să cântărească chiar și peste șase kilograme, greutate care este mult prea mare pentru puterile lor. Medicii susțin că pentru a nu-i afecta, ghiozdanul celor mici nu trebuie să depășească 10% din greutatea lor.

Deși ar trebui ca mersul la școală să fie simplu, pentru cei mai mulți dintre prichindei pare mai degrabă un chin. Ghiozdanele uriașe, pline până la refuz cu rechizite de tot felul nu numai că le îngreunează mersul micilor elevi, dar le pun în pericol sănătatea. Astfel, zeci de elevi ajung să-și deformeze coloana vertebrală din cauza ghiozdanelor burdușite cu manuale, caiete speciale, culegeri, auxiliare, acuarele, echipament sportiv, pachețel, apă, truse și alte minunății pe care cadrele didactice le consideră neapărat necesare la clasă. Iar când ghiozdanul mai este și el greu fără a avea ceva în el, este și mai rău.

De exemplu, un ghiozdan al unui elev de clasa a IV-a are acum, la doar o săptămână de la începerea școlii, un bloc de desen, acuarele, carioci, creioane colorate, un penar plin cu de toate, trei caiete, două manuale, o trusă de geometrie plus șervețele și o sticulță cu apă, toate cântărind aproape cinci kilograme.

Astfel, deși un elev de 25-30 de kilograme ar trebui să care un ghiozdan care să nu depășească trei kilograme, școlarii se pare că duc în spate și ghiozdane care cântăresc aproape dublu decât e normal. Din acest motiv, unii dintre părinți, neavând de ales atunci când vine vorba de manuale și tot ce le e necesar la clasă copiilor, umplu ghiozdanele cu tot ce trebuie însă le cară ei în drum spre școală. Nu toți au însă această posibilitate, așa că mulți dintre școlari trebuie în continuare să se chinuie.

Părinții spun că și lor, ca adulți, le este greu să ducă un ghiozdan plin.

“Este mult prea greu ca să-l poată căra un copil de clasa a II-a, mai ales fetiță. Au prea multe manuale, culegeri, și toate cele. Ghiozdanul are în jur de cinci kilograme, cred eu, iar copilul are cam 24 de kilograme. Îl car eu când pot, dar nu se nimerește tot timpul să pot”, a spus o mămică.

“E greu și pentru mine, dar pentru el? Asta e situația. Ne conformăm”, a spus un alt părinte.

Dureri accentuate la nivelul spatelui, dezvoltare deficitară a copilului și respirație greoaie sunt doar câteva din neplăcerile pe care le poate provoca ghiozdanul greu. Scolioza și cifoza sunt două dintre afecțiunile coloanei, întâlnite, din păcate, tot mai des la copii. Din fericire, depistate la timp aceste deviații ale coloanei sunt tratabile. Din păcate, există și foarte multe cazuri în care aceste deficiențe sunt prea târziu depistate și nu întotdeauna pot fi corectate în totalitate. Sportul ajută la remediere, spun medicii. Pentru copiii care au probleme cu spatele, cel mai bun sport este înotul, pentru că le lucrează toată musculatura și are efecte terapeutice pentru persoanele cu scolioză și cifoză. De asemenea, medici recomadă și alte activități fizice precum ciclismul, vâslitul, dar și plimbările în aer liber, care relaxează mușchii dorsali. Pentru cei care deja au probleme cu spatele, medicii interzic fotbalul, săriturile, tenisul sau popicele, care implică mișcări și răsuciri bruște și solicită partea de jos a coloanei.

Cât privește ghiozdanul, este bine pe cât posibil ca părinții să evite să le dea copiilor la școală lucruri care nu le sunt de trebuință și să cumpere un ghiozdan cât mai ușor, de preferat de purtat pe ambii umeri. Din păcate, majoritatea se ghidează în alegerea ghiozdanului după preț și după modă, lăsând la o parte sănătatea copilului.

Elevi vasluieni, premiați la Sibiu

de Roxana NĂSTASĂ

Doi elevi de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir” din Vaslui au obținut locul al doilea la Sibiu, la concursul regional de educație rutieră – educație pentru viată „Cupa Cedonia”.

Echipajul județului Vaslui, pregătit de profesor Mihai Moșnianu, alcătuit din doi elevi de la Școala Gimnazială „Dimitrie Cantemir“ din Vaslui, Ștefania Iftode și Vasile Mititelu a obținut locul al doilea la un concurs de educație rutieră din Sibiu. Concursul a fost organizat în perioada 11-13 septembrie și desfășurat în tabăra școlară Râu Sadului. La competiție au fost prezente echipaje din 10 județe ale țãrii, un echipaj fiind format din doi elevi din clasele II – VII. Elevii din județul Vaslui au ajuns pe podium, demonstrând că sunt printre cei mai buni la acest capitol.

Echipajul județului Vaslui a ocupat locul al II-lea pe echipaje, locul I fiind ocupat de echipajul judetului Dâmbovița, iar locul al III-lea a fost ocupat de echipajul județului Bihor. Concursul a constat în susținerea a trei probe: proba de respectare a regulilor de circulație de către bicicliști, în parcul școală, proba de cunoaștere a regulilor de circulație și proba de parcurgere a unui traseu de îndemânare cu bicicleta în poligon.

Vrei pensie de urmaș în continuare? Iată ce trebuie să faci!

de Roxana NĂSTASĂ

Casa Județeană de Pensii (CJP) Vaslui informează elevii și studenții din județ care beneficiază de pensie de urmaș că trebuie să depună obligatoriu la sediul instituției adeverință de elev/student care să ateste continuarea studiilor. Pentru evitarea suspendării din plată a pensiilor de urmaș, adeverințele trebuie depuse neapărat până pe 9 octombrie.

Adeverința trebuie să facă neapărat refrire la forma de învățământ (zi, seral, IDD) pe care o urmează elevul sau studentul, iar pentru cei care împlinesc vârsta de 16 ani în acest an școlar, adeverința de elev va fi depusă în luna în care acest urmaș a împlinit 16 ani. Totodată, adeverința va fi însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

„Nerespectarea termenului de depunere a adeverințelor de elev/ student va genera discontinuitate la plata pensiilor în cauză. Astfel, pensiile de urmaș ale celor care nu vor prezenta adeverințe de studiu vor fi suspendate, iar reluarea la plată a acestora se va face în luna următoare prezentării documentelor, cu acordarea retroactivă a drepturilor de pensie suspendate”, ne- a declarat directorul CJP Vaslui, Isabel Bogdan.

Depunerea dosarelor se face la Ghișeul nr. 1- Stabiliri pensii, de luni până joi, între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14. Pentru a evita suspendarea pensiei de urmaș, pentru acei copii care nu reușesc, din diverse motive să prezinte adeverințele de student/elev, în original, o pot face și prin fax (0235313515) sau e-mail (vaslui@cnpas.org) urmând ca ulterior să fie prezentate documentele originale.

„Laptele și cornul” se distribuie, mărul e în așteptare

de Roxana NĂSTASĂ

Programul „Laptele și cornul” a debutat cu dreptul în acest an școlar, cei 40.454 de preșcolari și elevi din județ primind produsele. Firma care distribuie atât produsele lactate, cât și de panificație este una din firmele omului de afaceri vasluian Adrian Porumboiu, singura, de altfel, care a participat la licitație. În schimb, elevii nu vor primi încă măr la școală întrucât programul „Mărul” e în așteptare.

Potrivit administratorului Consiliului Județean Vaslui, Valeriu Caragață va mai dura până când elevii se vor putea bucura și de un fruct pe zi, pe lângă lapte și corn. Se așteaptă o hotărâre de Guvern, apoi se va organiza licitație și abia mai apoi și mărul va fi distribuit în școli, asta cel mai probabil în 2016.

„Societatea Ilvas SA Vaslui este singura care s-a înscris anul acesta la licitația organizată pe SEAP și, în urma analizei ofertei și a documentelor solicitate prin caietul de sarcini, a fost declarată câștigătoare. Aceasta distribuie laptele și cornul în acest an școlar. Cât privește programul „Mărul”, acesta e în așteptare. S-a trimis o adresă la Minsiter prin care Consiliul Județean Vaslui a cerut lămuriri privind numărul de beneficiari, numărul de zile în care vor fi distribuite merele și valoarea pe elev. Așteptăm acum hotărârea de Guvern, iar apoi se va organiza licitația. Caietul de sarcini este pregătit, tot este pregătit, însă mai durează”, ne-a declarat administratorul public al județului Vaslui, Valeriu Caragață.

Anul trecut, abia în semestrul al doilea elevii au primit măr la școală, iar cât privește laptele și cornul au existat câteva probleme, calitatea lor fiind îndoielnică. Laptele și cornul au fost distribuie distribuie anul trecut de o asociere de firme din Suceava.

S-a dat startul înscrierilor pentru bursa „Bani de liceu”

de Roxana NĂSTASĂ

Programul național de protecție socială „Bani de liceu”care oferă sprijin financiar elevilor săraci continuă și anul acesta.

De luni, s-a dat startul înscrierilor, elevii având termen limită până pe 1 octombrie pentru depunerea dosarelor. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Vaslui, după depunerea dosarelor se vor efectua anchete sociale în urma cărora se va stabili lista cu beneficiarii care va fi publicată pe 28 octombrie. Contestațiile vor depuse în perioada 28 octombrie – 2 noiembrie, iar după 6 noiembrie se vor afișa listele finale.
Condiția ca elevii să beneficieze de „bani de liceu” este ca venitul brut lunar pe membru de familie, în ultimele trei luni să nu depășească 150 de lei. De asemenea, de acest ajutor se pot bucura și cei care beneficiază de o măsură de protecție ori care se află sub tutelă.
De menționat este și faptul că performanțele școlare nu sunt luate în calcul pentru această bursă, singura condiție privind școala fiind prezența la ore. Astfel, beneficiarii care înregistrează mai mult de 20 de absențe într-o lună pierd bursa începând cu luna imediat următoare și nu mai pot fi reprimiți în program în același an. Cuantumul acestei burse este de 180 de lei lunar.
Anul trecut, în județ, 4.513 liceeni au beneficiat de această bursă, cei mai mulți fiind de la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui (555 de elevi) și cei mai puțini de la Liceul „Mihail Kogălniceanu” Vaslui (29 de elevi).

Chiulangiii au dat găuri serioase în bugetul familiilor

de Roxana NĂSTASĂ

Sute de familii din județ, aflate în situații nu tocmai bune din punct de vedere financiar, s-au ales cu alocațiile pentru susținerea familiei diminuate sau, mai grav, suspendate pentru mai multe luni, din cauza absențelor acumulate de copii la școală. Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Vaslui a dispus suspendarea alocației de sprijin pentru 598 de familii ai căror copii au acumulat în semestrul al doilea din anul școlar trecut peste 20 de absențe. Mai grav este faptul că, potrivit legii, în cazul familiilor cu mai mulți copii de vârstă școlară, dacă unul singur dintre ei înregistrează absențe nemotivate, alocația de susținere a familiei este diminuată sau suspendată pentru toți.

Veste proastă pentru sute de familii din județ. Din cauza copiilor care au lipsit de la cursuri în semestrul al doilea al anului școlar trecut, acestea au rămas fără alocația de sprijin acordată de AJPIS Vaslui. Astfel, 598 de familii au alocația suspendată pentru șase luni, 680 de familii vor avea alocația diminuată cu 20%, iar 23 de familii cu 50%.

Potrivit conducerii AJPIS Vaslui, cele mai multe familii din mediul rural aflate în această situație sunt din Puiești, Zorleni, Dragomirești și Voinești, iar din mediul urban Bârladul e pe primul loc.

„Potrivit situației transmise de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2014-2015, din numărul total de 22.057 de copii de vârstă școlară din familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei, 6.069 de copii, adică 27,52% din numărul total al copiilor de vârstă școlară din familiile beneficiare au înregistrat absențe. 4.294 de copii au înregistrat între 1-9 absențe, 905 copii  au înregistrat între 10 și 19 absențe, 48 copii au avut 20 de absențe  și 822  de copii peste 20 de absențe. Astfel, pentru 680 familii (905 copii cu absențe nemotivate de la 10 la 19) s-a procedat la diminuarea alocațiilor cu 20%, iar pentru 23 familii (48 de copii cu 20 de absențe nemotivate), la diminuarea alocațiilor cu 50%, valoarea totală a diminuărilor pe cele trei luni fiind de  94.632 lei. Mai gravă este situația a 598 de familii (822 de elevi cu peste 20 de absenșe nemotivate ), ale căror drepturi au fost suspendate pe o perioadă de șase luni, impactul suspendărilor asupra bugetului fiind de 745.092 lei. Astfel, familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei a căror copii de vârstă școlară au înregistrat absențe nemotivate, au fost sancționate prin neacordarea sumei de 839.724 lei, care râmâne în bugetul statului”, ne-a declarat Sorin Prepeliță, directorul AJPIS Vaslui.

În ultima perioadă, se observă o ușoară scădere a numărului de copii din familiile beneficiare care înregistrează absențe școlare, de la 29,34% în iulie 2014, la 27,51% în luna iulie 2015.

Primăriile din mediul rural la care s-au înregistrat cele mai multe familii ale căror alocații au fost diminuate sau suspendate  sunt: Puiești (31 de familii cu alocații suspendate și  40 de familii cu alocații diminuate), Zorleni (25 de familii cu alocații suspendate și 28 de familii cu alocații diminuate), Dragomirești (24 de familii cu alocații suspendate și 19 familii cu alocații diminuate) și Voinești (19 familii cu alocații suspendate și 24 de familii cu alocații diminuate).

În mediul urban, municipiul Bârlad este pe primul loc cu 38 de familii cu alocații diminuate și 49 cu alocații suspendate. La Huși sunt 12 familii ale căror drepturi au fost diminuate și 30 cu drepturi bănești suspendate, la Vaslui opt familii cu alocații diminuate  și 24 de familii cu alocații suspendate, la Negrești 17 familii cu alocații diminuate și 18 familii cu alocații suspendate și la Murgeni 11 familii cu alocații diminuate și 23 de familii cu drepturile bănești suspendate.

Cine beneficiază de alocație pentru susținerea familiei

Alocația pentru susținerea familiei se acordă în condițiile în care familiile care au în întreținere copii realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la 530 de lei și nu detin niciun bun din lista acelora care conduc la excluderea acordării dreptului. În esență, această listă cuprinde: clădiri spații locative în afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, autocamioane, tractor, combină, suprafețe de teren, animale și  păsări  a căror valoare netă de producție anuală depășește 2.500 euro.

Familiile beneficiază de alocație pentru susținerea familiei în condițiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învățământ și nu înregistrează absențe nemotivate care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.

Actul normativ prevede diminuarea cu 20% a cuantumului alocației pe o perioadă de trei luni, în cazul în care cel puțin un copil înregistrează un număr de absențe nemotivate cuprinse între 10 și 19, respectiv diminuarea cu 50% a alocației în situația în care cel puțin un copil înregistrează 20 de absențe nemotivate.

În cazul în care cel puțin un copil înregistrează peste 20 de absențe, plata alocației pentru susținerea familiei se suspendă pe o perioadă de șase luni.

Vacanță de iarnă mai mare pentru elevi

de Roxana NĂSTASĂ

Vacanța de iarnă a elevilor se mărește cu încă o săptămână, ca urmare a unei hotărâri luate de Ministrul Educației, care a schimbat Ordinul privind structura anului școlar 2015-2016. Astfel, elevii vor reveni la cursuri după vacanța de iarnă pe 11 ianuarie și nu pe 3 ianuarie, cum prevedea inițial structura noului an școlar. Vacanța de iarnă va dura astfel trei săptămâni, din 19 decembrie până în 10 ianuarie. În același timp, vacanța intersemestrială este programată pentru perioada 6 – 14 februarie. Vacanța de primăvară va fi între 23 aprilie și 3 mai, iar vacanța de vară va începe pe 25 iunie.

Structura noului an școlar

Semestrul I 2015-2016

Cursuri: luni, 14 septembrie 2015 – vineri, 18 decembrie 2015

În perioada 31 octombrie – 8 noiembrie 2015, clasele din învățământul primar și grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță.

Vacanța de iarnă: sâmbătă, 19 decembrie 2015 – duminică, 10 ianuarie 2016

Cursuri: luni, 11 ianuarie 2016 – vineri, 5 februarie 2016

Vacanță intersemestrială: sâmbătă, 6 februarie 2016 – duminică, 14 februarie 2016.

Semestrul al II-lea

Cursuri: luni, 15 februarie 2016 – vineri, 22 aprilie 2016

Vacanță de primăvară: sâmbătă 23 aprilie 2016 – marți, 3 mai 2016

Cursuri: miercuri, 4 mai 2016 – vineri, 24 iunie 2016

Vacanță de vară: sâmbătă, 25 iunie 2016 – duminică, 11 septembrie 2016.

Tezele din semestrul I trebuie susținute până în 11 decembrie 2015 iar cele din semestrul al II-lea, până la în 20 mai 2016.

Biblioteca de vacanță, un real succes

de Roxana NĂSTASĂ

Puțini sunt cei care cred că elevii din ziua de azi și-ar mai petrece timpul liber în bibliotecă, în vacanța de vară, și nu în fața calculatorului, tabletei sau a televizorului. Pare greu de crezut, însă se întâmplă. Mii de elevi au făcut asta în această vară, sălile Bibliotecii Judetene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui fiind pline de copii care au luat parte la activitățile desfășurate în cadrul programului „Biblioteca de vacanță”.

Proiectul „Biblioteca de vacanță”, inițiat de Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, în vacanța de vară, a fost un real succes. Mii de elevi, din oraș, dar și din alte orașe, veniți la Vaslui în vacanță la bunici au participat la activitățile diverse și atractive de la bibliotecă. Ateliere de creație populară, origammi, quilling, stringart, pictură, șah, informatică pentru copii, jocurile copilăriei, cinematecă la bibliotecă, jocuri de mișcare, limbi străine, de toate s-au bucurat elevii cu vârste între 7 și 14 ani, utilizatori ai Bibliotecii care au hotărât să-și petreacă într-un mod plăcut, dar și educativ, timpul liber din vacanță.

„Biblioteca de vacanță” s-a desfășurat în perioada 6 iulie-28 august, de luni până vineri, însă cum nici weekend-urile nu puteau fi lăsate deoparte, sâmbăta și duminica, în Parcul Copou, până pe 30 august s-a desfășurat un alt proiect. Este vorba de „Lectura în parc”, în cadrul căruia iubitorii de carte și nu numai au putut împrumuta volume pe care să le citească în aer liber.

„Atât timp cât copiii au venit până la încheierea programelor inițiate de bibliotecă, proiectul a fost un succes. Expoziția cu lucrările elevilor demonstrează că ei au învățat ceva, iar părinții îi vor îndruma pe mai departe spre instituția noastră”, ne-a declarat directorul Bibliotecii Județene, Gelu Voicu Bichineț.

La activitățile din cadrul programului “Biblioteca de vacanță”, precum și la „Lectura în parc” au luat parte aproximativ 7.000 de elevi.

Mai multă birocrație pentru înscrierea la școală a elevilor

de Marian MOCANU

Conform unui proiect comun al ministerelor Educației și Sănătății, elevii și preșcolarii vor trebui ca, la începerea școlii, să prezinte adeverințe medicale care include și avizul epidemiologic. Medicii de familie, în sarcina cărora cade eliberarea respectivelor adeverințe, sunt extrem de nemulțumiți, pentru că li se dă suplimentar de muncă. „Renunț la bolnavii cronici, nu mai eliberez rețete, și mă apuc de făcut adeverințe medicale pentru școlari. Ar trebui să am program de 24 de ore zilnic pentru a putea face toată hârțogăraia!”, era de părere un medic de familie vasluian.

Un proiect de ordin comun al ministerelor Educației și Sănătății prevede obligativitatea prezentării de către elevi și preșcolari, de adeverințe medicale la începutul anului școlar. Respectiva adeverință medicală ar trebui să cuprindă date despre eventuale suferințe patologice ale copilului, ținând loc și de aviz epidemiologic prin care se atestă că nu au vreo boală transmisibilă.

Responsabilii din sănătate și educație ar vrea ca elevii să fie supuși unor examene fizice pentru a-i fi evaluate înălțimea, greutatea, indicele de masă corporală și presiunea arterială. În plus, adeverința medicală obligatorie la începutul anului școlar ar trebui să cuprindă date despre eventualele boli de care suferă copilul, precum: astm, otită, maladii congenitale de cord, probleme de învățare și dezvoltare, diabet zaharat, leziuni osteoarticulare, convulsii, tul-burări de vorbire, auz, vedere, tuberculoză. Adeverința ar trebui să includă și alte informații privind eventuale alergii la medicamente, alimente sau altele, precum și despre vaccinurile efectuate.

Aceste documente medicale necesare pentru înscrierea în noul an școlar ar trebui depuse la sediul unităților de învățământ de către părinții preșcolarilor și elevilor până la data de 1 octombrie. Eliberarea acestor adeverințe ar trebui, conform proiectului de ordin, să se facă de către de medicul de familie ori medicul unității de învățământ de la care provine elevul. Dat fiind faptul că prea puține unități școlare au cabinete medicale, practic întreaga responsabilitate va cădea către medicii de familie unde sunt înscriși copiii. Medicii de familie nu sunt însă de acord cu noile prevederi, acestea neînsemnând, în opinia lor, decât o nouă birocrație care nu-și are rostul.

„Vă dați seama, medicii de familie au ajuns în fapt un fel de funcționari, care trebuie să completeze o grămadă de formulare. Dacă va trebui să eliberăm și aceste adeverințe medicale pentru elevi, de care se tot vorbește, vom fi cu totul sufocați. Adeverința respectivă are nu mai puțin de cinci pagini care trebuie completate de medic. În condițiile în care am pe liste circa 130 de elevi care vor avea nevoie de adeverințe, vă dați seama că activitatea cabinetului va fi sufocată.Ar trebui să renunț la bolnavii cronici, să nu mai eliberez rețete, și mă apuc de făcut adeverințe medicale pentru școlari. Ar trebui să am program de 24 de ore zilnic pentru a putea face toată hârțogăraia! Mai bine s-ar reînființa cabinetele medicale de pe lângă instituțiile de învățământ. Cadrele medicale respective ar avea o evidență mult mai exactă a elevilor înscriși la școala respectivă și s-ar putea ocupa de eliberarea acestor adeverințe. Noi medicii de familie, am putea să ne desfășurăm activitatea mult mai bine și mai ușor dacă nu ar fi atât de multă birocrație. Ar fi și în interesul pacienților, care nu ar trebui să mai stea ore întregi la coadă pentru a fi consultați!”, ne-a declarat un medic de familie vasluian.

Elevii și preșcolarii înscriși în anul școlar 2015 – 2016, sau, așa cum este denumirea dată, „la intrarea în comunitate”, trebuie să prezinte buletine de analizele medicale, respectiv exudat faringian și coprocultura cu mențiunea sănătos.

Gratuite, dar se plătesc!

Din fericire, analizele sunt gratuite, însă laboratoarele care execută aceste examene sunt deja supraaglomerate. Pentru a face respectivele teste medicale, programările sunt deja făcute cu săptămâni înainte.

„Muncim de ani de zile și cotizăm la sistemul de asigurări de sănătate, dar nu putem beneficia de aceste analize. Când mergem la laborator cu trimitere, ni se spune că nu sunt fonduri. Păi unde sunt banii care ni se opresc nouă lunar? Apoi, ne programează, în cel mai fericit caz, prin octombrie, dar școala începe în septembrie. La ce ni se mai opresc bani dacă nu putem beneficia de analize”, se întreabă un părinte.

„Eu am trei copii școlari. Dacă e să plătesc analizele, cred că ar trebui să dau vreo trei milioane. Apoi, trebuie să le mai și cumpăr cărți, caiete, haine. De unde să scot eu atâția bani? Analize gratuite fac tot cei care nu muncesc!”, e de părere alt părinte.

Teoretic, respectivele analize ar trebui făcute și de cadrele didactice, și de personalul auxiliar din școli sau grădinițe.

Ai grijă ce facultate alegi! – Șomeri cu studii superioare

de Roxana NĂSTASĂ

186 de persoane din județ sunt la acest moment șomere cu studii superioare. Au muncit cel puțin trei ani și s-au zbătut să termine o facultate, însă diploma nu le-a asigurat un loc de muncă. O parte au muncit, dar au rămas fără un loc de unde să-și câștige pâinea, iar alții, după zeci de interviuri de angajare eșuate, stau acasă sau fac cursuri de cofetari, bucătari sau frizeri. În același timp, deși cele mai cerute meserii pe piața muncii par a fi evidente, cei care au absolvit liceul aleg să facă studii superioare în domenii fără căutare, dar despre care au auzit că „sunt de viitor”.

Nu mai e de mult un mister faptul că o facultate absolvită nu-ți garantează un loc de muncă în acel domeniu. La Vaslui, 186 de absolvenți de facultate se află în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) ca persoane ce sunt în căutarea unui loc de muncă. Au muncit să termine o facultate iar acum nu știu încotro. Situația e cu atât mai dramatică cu cât numărul absolvenților de studii superioare șomeri se va îngroșa, pentru că cei ce termină acum o facultate și nu au un loc de muncă, dau buzna la șomaj.
Deși statul român oferă angajatorilor anumite beneficii pentru angajarea tinerilor ieșiți de pe băncile școlii, agenții economici nu se înghesuie să ofere locuri de muncă. Acest lucru nici nu mai încape în discuție într-un județ extrem de sărac, cum e Vaslui.
Mereu pe podium atunci când vine vorba de rata șomajului, Vasluiul se pare că nu oferă nimic tinerilor cu studii superioare, dar nici celor cu experiență. Așa se face că la finele lunii trecute, erau în evidențele AJOFM, 186 de persoane șomere cu studii superioare, neluând în calcul faptul că acum urmează să se înscrie pentru șomaj sute de absolvenți.
„La data de 30 iunie, în evidențele AJOFM Vaslui erau înregistrați 15.666 de șomeri.
Din aceștia 14.247 sunt șomeri cu studii primare, gimnaziale și profesionale, 1.233 sunt șomeri cu studii liceale și postliceale și 186 cu studii universitare”, ne-a declarat Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al AJOFM Vaslui.
Acest lucru nu este de mirare însă, în condițiile în care în evidența AJOFM Vaslui nu prea sunt locuri de muncă vacante pentru cei cu studii superioare.
De exemplu, conform unui comunicat de presă, emis ieri de AJOFM Vaslui, din 198 de locuri de muncă vacante în județ, doar 10 sunt pentru cei cu studii superioare.
„La nivel județean, există 10 locuri de muncă pentru care se solicită persoane cu studii superioare ca inginer textile, economist, jurist, inginer constructor, expert evaluator, inginer agronom, inginer sistem software”, se arată în comunicatul transmis de AJOFM.
Așadar, cei care sunt licențiați în alte domenii mai au de așteptat.
“Eu am terminat anul trecut Relații Internațioanale și Studii Europene și îmi caut de muncă, însă nu am găsit nimic. Fac acum un curs de bucătar pentru că sunt pasionată de bucătărie și poate măcar pe partea asta s-o ivi ceva”, ne-a declarat Maria, șomeră cu studii superioare.
Ca ea sunt mulți alții care speră că poate, poate s-o schimba ceva cândva în orașul ăsta!
Petru cei care nu știu, după ce termină liceul sau facultatea, au dreptul la indemnizație de șomaj timp de șase luni. Indemnizatia este de 250 de lei, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință care este de 500 de lei. Nu pot lua indemnizație cei ce termină medicina și au concursul de rezidențiat promovat.

Daniel Olteanu

Daniel Olteanu

„Indemnizatia de somaj pentru absolvenți este, potrivit Legii nr. 76/2002, o sumă fixă lunară, acordată pe o perioadă de șase luni, în cuantum de 50% din valoarea indicatorului social de referință . Având în vedere că, în 2015, indicatorul social de referință este tot 500 de lei (valoare stabilită înca din 2008), indemnizatia este de 250 de lei. Absolvenții pot beneficia de índemnizaíe de șomaj o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită. Nu pot beneficia de indemnizația de șomaj absolvenții care la momentul solicitării acestui drept urmează o formă de învățământ. De asemenea, nu pot cere indemnizația nici absolvenții licentiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care la momentul solicitării dreptului au promovat concursul de rezidentiat”, a declarat Daniel Olteanu, director executiv al AJOFM Vaslui.
Absolvenții care vor să ia indemnizație mai au la dispoziție până pe 30 iulie să se înscrie ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la AJOFM Vaslui.

 Cum alegem o facultate?

inscrieriÎn timp ce absolvenții respinși la bacalaureat se bucură de vacanță sau se pregătesc pentru sesiunea din toamnă a examenului maturității, tinerii care au promovat examenul au început deja să-și depună dosarele pentru facultăți.
Deși înscrierea la facultate ar trebui să fie făcută în funcție de cererea pe piața muncii, majoritatea aleg să studieze la facultățile pentru care optează cei mai mulți an de an. Unii părinți au și ei o contribuție considerabilă în acest sens, influențând de cele mai multe ori decizia copilului pentru simplul motiv că „au auzit” că „e de viitor”.
De exemplu, Andrei a terminat științe sociale la liceu și vrea să facă științe politice sau comunicare și relații publice pe viitor. Această decizie, spune el, a luat-o de unul singur gândinu-se că i-ar plăcea.
„Vreau să dau la Științe politice sau Comunicare și relații puiblice. Nu știu cât mă va ajuta pe viitor ceea ce voi face dar asta îmi place și important e să fac ce îmi place”, ne-a declarat acesta.
Ca Andrei sunt mai toți elevii. Fie își urmează pasiunile, fie îi ascultă pe cei din jur și merg unde se „se aude” că este bine. Puțini sunt cei care se orientează practic și în funcție de oportunitățile pe care le au în domeniul respectiv după ce termină facultatea.
Potrivit unui studiu, cele mai căutate facultăți la care dau buzna toți absolvenții sunt și cele mai nefolositoare, nefiind cerere pe piața muncii în aceste domenii. Printre acestea se numără sociologia, marketingul, jurnalismul, științele politice, administrația publică, managementul și comunicarea și relațiile publice. Teoretic din aceste domenii absolvenții ar avea multe oportunități de meserii, însă practic, foarte puține șanse de angajare. Facultățile ocolite de elevi, însă cu cerere pe piața muncii sunt automatica, cibernetica, infomatica, limbile străine, medicina, farmacia și politehnica, acolo unde paradoxal, elevii nu se înghesuie.
„Este foarte important ca atunci când absolvenții de liceu își doresc să urmeze o facultate să ia în calcul avantajele cât și dezavantajele fiecărei opțiuni într-o manieră realistă. În primul rând, cei ce doresc să urmeze o facultate trebuie să aleagă una care să aibă legătură cu liceul pe care l-au terminat pentru a nu întâmpina dificultăți majore pe parcurs. Un alt aspect de urmărit este acela ca elevul să aleagă să facă ceva ce îi place, nu ceea ce îi impun părinții sau alți oameni din jur. Este imposibil ca o persoană să nu aibă anumite pasiuni, înclinații sau preferințe spre anumite domenii. Important este să se țină cont de ele. Și nu în ultimul rând, facultatea aleasă trebuie să fie într-un domeniu dezvoltat, bine plătit și căutat de angajatori. Cam greu însă, nu?”, ne-a declarat un psiholog din Vaslui.
De exemplu, un domeniu căutat de angajatori este cel al informaticii. Ceea ce este important în acest domeniu este partea practică, cea care va face și diferența la angajare. Informatica este recomandată absolvenților de licee cu profil tehnic sau real, unde se pune un accent deosebit pe științele exacte. Un absolvent de profil uman, chiar dacă este, spre exemplu, un gamer de top, are mai puține șanse să se descurce în acest domeniu.
La polul opus, un domeniu căutat de studenți, însă nu și de angajatori este jurnalismul. Oportunitățile oferite după finalizarea studiilor sunt presa scrisă, radio sau televiziunea. Tot din această categorie face parte și specializarea comunicare și relațiile publice, un domeniu conex jurnalismului, absolvenții putând lucra ulterior în relații publice, sau în publicitate putându-se ocupa de exemplu de crearea reclamelor, scrierea textului pentru acestea, difuzarea lor sau cercetarea pieței. Acest lucru se întâmplă însă doar teoretic pentru că practic în România sunt foarte puține locuri de muncă în aceste domenii, iar cele care sunt, sunt prost plătite. Ciudat este că, deși informatica este foarte căutată de angajatori, absolvenții de liceu nu se îngrămădesc să se înscrie la această facultate. Paradoxal, însă, la jurnalism, anul trecut au fost aproximativ 10 candidați pe un loc!

Birourile notariale, luate cu asalt de viitorii studenți

de Roxana NĂSTASĂ

Aglomerație mare la birourile notariale din județ. Zilele acestea au început înscrierile la facultate, iar absolvenții de clasa a XII-a vasluieni au luat cu asalt birourile de notari pentru a-și legaliza copiile după acte necesare la dosarul de înscriere. Așa se face că, în Vaslui la unele birouri notariale se stă la cozi interminabile, în timp ce la altele, nici măcar nu se mai primesc acte pentru legalizat pentru că au prea multe.

„Nu mai primim nimic. Avem prea multe. Mergeți la alt birou notarial”, a spus un notar din Vaslui când am cerut să legalizeze o copie.
„Am fost pe la vreo patru până am găsit aici unde se fac copiile pe loc. Trebuie însă să stau la rând, dar stau pentru că am nevoie. Mâine plec la Cluj să mă înscriu la facultate și n-am de ales”, ne-a declarat Andreea o viitoare studentă. Alții veniți de pe la țară, din comune îndepărtate, au stat la rând, iar când au ajuns să legalizeze au constatat că nu aveau actele originale.
„Nu am certificatul original și nu știu cum să fac. Nu știam că trebuie. Stau departe și pe microbuz nu poate trimite nimeni că la noi e e unu dimineața și unul seara. Trebuie să vin din nou mâine la Vaslui”, ne-a declarat o altă elevă care aflase că a stat la rând în zadar.
E bine de știut așadar că pentru legalizarea unei copii este necesar să vă prezentati la biroul notarial cu originalul actului al cărei copii se dorește a fi legalizată. Nu se pot face copii legalizate după alte copii legalizate, fotocopii simple, copii conforme cu originalul sau acte originale foarte deteriorate.

Vacanța în siguranță

de Roxana NĂSTASĂ

Instituția Prefectului – Județul Vaslui a găzduit alaltăieri întrunirea comisiei județene responsabile cu verificarea și analiza activităților desfășurate și a rezultatelor obținute pentru asigurarea climatului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar și zona adiacentă acestora, în anul de învățământ 2014 – 2015.

În cadrul acestei întrevederi s-a constatat faptul că toate unitățile de învățământ din mediul urban al județului Vaslui sunt incluse pe itinerariile de patrulare, beneficiind de prezența polițiștilor, a jandarmilor, precum și a polițiștilor locali atât la sosirea cât și la plecarea elevilor de la cursuri. În același timp, în mediul rural activitatea este asigurată cel puțin la unitățile de învățământ situate în localitatea centru de comună.

În anul școlar 2014 – 2015, în județul Vaslui s-a desfășurat campania de prevenire a delicvenței juvenile și victimizării minorilor, „Adolescență fără delicvență”, în cadrul căreia au fost organizate 35 de întâlniri cu 2194 elevi, fiind distribuite 2819 materiale informative.

De asemenea, în cadrul Priorității naționale „Program de prevenire a delicvenței juvenile și victimizării minorilor” au fost desfășurate 136 de întâlniri cu conducerile unităților școlare, 149 de ședințe cu părinții, 162 de acțiuni punctuale în mediile și locurile frecventate de elevi, din care 48 de acțiuni de prevenire a absenteismului școlar, precum și o serie de verificări frecvente ale unităților de alimentație publică din imediata apropiere a școlilor.

Rezultate Bac 2015: 68,75% rata de promovare în județ, nicio medie de 10

de Roxana NĂSTASĂ

S-au afișat rezultatele la examenul de bacalaureat. La nivelul județului Vaslui, 68,75% din elevi au promovat examenul, procentul fiind peste media națională. Nu a fost înregistrată nicio medie de 10 în județ, însă, au fost mai multe note de 10 pe discipline. La Limba Română, doar un elev a obținut nota 10, la proba obligatorie 84 de elevi și la cea la alegere, 48.

Cea mai mare medie a fost înregistrată la Colegiul Național “Cuza Vodă” din Huși, și anume 9,91. La Colegiul Național “Ghorghe Roșca Codreanu” din Bârlad media cea mai mare a fost 9,81, iar la Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” din Vaslui, 9,76 obținută de eleva Teodora Baciu. Cel mai mare procent de promovabilitate a fost înregistrat la Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad, 96,82% în timp ce, la polul opus, la Liceul din Vetrișoaia, procentul de promovabilitate este 0%, fiind înscriși doi candidați care n-au luat niciunul.
Deși la Limba Română toți spuneau că a fost foarte ușor, se pare că cele mai multe nemulțumiri sunt legate de notele la această disciplină. Nemulțumiții pot depune contestații astăzi, în intervalul 16.00-20.00, iar rezultatele le vor afla pe 10 iulie.
Mai mult detalii în ediția de mâine a cotidianului nostru.

Topul școlilor vasluiene

de Marian MOCANU

Au fost afișate rezultatele examenului de Evaluare Națională a absolvenților școlilor gimnaziale. În acest an, poate și din cauza subiectelor ceva mai ușoare, în special la matematică, dar poate și a măsurilor luate la nivelul instituțiilor de învățământ, rezultatele obținute de elevii vasluieni au fost mai bune ca anul trecut. La două dintre instituțiile de învățământ din municipiul reședință –  Școala „Mihai Eminescu” și Liceul „Mihail Kogălniceanu” – toți elevii care au absolvit clasa a XII au luat note peste cinci la acest examen de evaluare, în timp ce la școlile „Constantin Parfene” Vaslui și „Mihail Sadoveanu”, doar câte un singur elev din totalul celor înscriși nu a reușit să aibă note de trecere. În acest an, din totalul de 3.995 elevi înscriși la examen, un procent de 72,68%, cu 12% mai mulți ca anul trecut, au luat note de trecere. Mai mult decât atât, a crescut numărul elevilor care au obținut media generală peste 9, dar și a celor care au obținut nota maximă la ambele materii de concurs. Ținând cont de faptul că nu mai puțin de 104 elevi au lipsit de la examen și că, în urma contestațiilor, este posibil ca notele să mai crească, se poate spune că învățământul vasluian este pe drumul cel bun. Urmează să vedem și care este nivelul de cunoștiințe a liceenilor, după terminarea examenului de bacalaureat.

În urma afișării rezultatelor la examenul de Evaluare Națională, procentul de promovare a elevilor vasluieni este de 72,68%, respectiv 2.828 din cei 3.995 elevi înscriși la acest examen având medii de peste 5.

Din păcate, chiar dacă rezultatele obținute au fost mai bune ca anul trecut și în acest promovabilitatea la Vaslui este sub media națională. La nivel național, procentul de promovare a fost de 79,3%, din acest punct de vedere vasluienii fiind undeva în partea a doua a clasamentului.

Din păcate, se constată încă mari diferențe între învățământul din mediul rural și cel urban, majoritatea covârșitoare a elevilor care nu au reușit să obțină note de minim 5 fiind dintre cei care învață la școli de la țară.

În afara faptului că un număr de 104 elevi nu s-au prezentat la examen, 98 dintre ei fiind din mediul rural, au fost nu mai puțin de 36 de copii a căror medie a fost între 1 și 2, alți 190 având medii cuprinse între 2 și 3. Dacă patru dintre elevi au obținut nota 1,00, deci practic au predat foile goale, la polul opus se află șase elevi vasluieni care au obținut media maximă, 10. Alți 429 elevi vasluieni, 10,7% dintre totalul celor înscriși, au reușit să obțină medii între 9 și 9,99, alți 519 elevi obținând medii între 8 și 8,99.

 Iată elevii cu rezultate deosebite

 Merită menționați elevii cu rezultate excepționale la Examenul de Evaluare Națională: bârlădenii Diana Elena Blăniță, de la Școala Gimnazială „Iorgu Radu” și Alexandru Mihai Apostu și Bianca Georgiana Potop, de la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu”; vasluienii Mălina Gându Găbăroi, de la Școala Gimnazială „Constantin Parfene” și Dia Maria Amalia Toma, de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”; hușenii Mălina Alexandra Marin, elevă a Colegiului Național „Cuza Vodă”.

În afara acestora, alți 62 elevi vasluieni au avit lucrări notate cu 10, majoritatea la matematică.

De altfel, părerea unanimă, atât a profestorilor, cât și aelevilor, este că subiectele la examenul de matematică din acest an au fost mai mult decât accesibile, un elev bun putând finaliza examenul în jumătate din timpul alocat.

Topul școlilor din Vaslui

Cu o singură excepție, Școala „Alexandru Ioan Cuza”, unde procentul de promovabilitate a fost de doar 61,90%, celelalte școli din municipiul Vaslui și-au respectat blazonul, având procent de promovabilitate mai mari decât cea înregistrată la nivel județean.

La două dintre instituțiile de învățământ din municipiul reședință –  Școala „Mihai Eminescu” și Liceul „Mihail Kogălniceanu” – toți elevii care au absolvit clasa a XII au luat note peste cinci la acest examen de evaluare, în timp ce la școlile „Constantin Parfene” Vaslui și „Mihail Sadoveanu”, doar câte un singur elev din totalul celor înscriși nu a reușit să aibă note de trecere. În topul școlilor urmează Școala „Ștefan cel Mare” Vaslui, cu o promovabilitate de 97,82%, și  „Elena Cuza” – 94,38% –  respectiv cu câte doar doi elevi picați din totalul de 92, respectiv 35 elevi înscriși. Un procent mare, 90,32% promovabilitate, s-a înregistrat și la Școala „Constantin Motaș”, în timp ce la Școala „Alexandra Nechita” 88,37% dintre elevi au obținut medii de trecere, iar la Școala „Dimitrie Cantemir”, 84,61% promovabilitate.

Cele mai „slabe” rezultate, oricum însă peste cele de anul anul trecut, le-au obținut absolvenții școlilor „Vasile Alecsandri” (78,26% promovabilitate) și școala „Alexandru Ioan Cuza”.

Rezultatele obținute la examenul de Evaluare Națională contează în proporție de 75% pentru înscrierea la licee sau școli profesionale, restul de 25% fiind pe baza medie obținute în anii de gimnaziu.

„Biblioteca de vacanță” începe din nou!

de Roxana Nastasă

afis biblioteca de vacantaBiblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui deschide iarăși „Biblioteca de vacanță”, un program special pe timpul verii, cu tot felul de activități recreative și inedite, destinat copiilor cu vârsta de până la 14 ani.

Timp de două luni, iulie și august, cei interesați pot să participe la diverse activități precum șah, ateliere de pictură și creații literare, cursuri de limbi străine, informatică pentru copii, muzică și jocuri, toate coordonate de angajații bibliotecii. Astfel, săptămânal, în timpul vacanței, elevii vor putea lăsa din activitățile din fața blocului sau din cele mai puțin folositoare și pot participa la ceea ce Biblioteca Județeană organizează în cadrul Bibliotecii de vacanță. Trebuie știut, că cei cărora le place și pictura și muzica, sau alte asemena, pot opta pentru mai multe opțiuni. Totodată, grupele se formează în funcție de înscrieri, fiind și ateliere la care numărul de locuri este limitat. Cei care nu s-au înscruis până acum, mai au la dispoziție până pe 19 iunie. Condiția pentru înscriere este deținerea permisului de utilizator al bibliotecii. Pentru mai multe detalii și pentru înscrierii, elevii se pot adresa la sala de împrumut la domiciliu pentru copii.

„La mulți ani, copilărie!”

de Mihaela NICULESCU

Ieri, 1 iunie, platoul din fața foișorului din Grădina Publică din Bârlad a fost plin de copii. Tot felul de personaje de basm, știute sau închipuite, au fost desenate cu cretă colorată de către elevi ai școlilor „Episcop Iacov Antonovici” și „Manolache Kostache Epureanu”. copii-gradinaAlături de aceștia s-au aflat și copii din Fundația Cristi’s Outreach, dar și copii aflați întâmplător în Grădină, la plimbare cu părinții lor.

„Ceea ce vedeți astăzi în Grădina Publică este o ultimă activitate organizată în cadrul Strategiei Naționale a Activităților Comunitare. Proiectul a cuprins mai multe etape, cu acțiunile aferente, iar astăzi desfășurăm ultima activitate, cu titlul «La mulți ani, copilărie!» Elevi ai școlilor «Episcop Iacov Antonovici» și «Manolache Kostache Epureanu» și un grup de șapte copii cu autism beneficiari ai terapiei ABA, au desenat cu cretă colorată, au participat la o serie de jocuri și au socializat, iar la final s-au delectat cu prăjituri și sucuri. Eu sunt coordonatorul local al acestui proiect, iar la nivel județean este Daniela Laic, de la Direcția de Resurse și Asistență Psihosocială Vaslui.”, ne-a declarat Oana Perju, psiholog la Școala “Manolache Kostache Epureanu” din Bârlad.

Alături de copii au fost și părinții. Împreună cu educatorii și specialiștii în terapie ABA, reușesc să ofere copiilor cu autism o șansă către integrare, socializarea fiind deosebit de importantă în acest caz.

Elevii vasluieni s-au pus pe strâns gunoaie

de Roxana NĂSTASĂ

Zeci de elevi de la liceele din Vaslui s-au adunat ieri să strângă gunoaie din oraș. Inițiativa aparține celor de la Primăria municipiului Vaslui care, prin proiectul „Creșterea capacității de colecatre a deșeurilor pentru un mediu mai curat în orașele Vaslui și Cahul” vor, printre altele, să crească gradul de conștientizare al cetățenilor cu privire la impactul deșeurilor asupra mediului. Echipați cu mănuși, saci și tot ce trebuie, elevii au strâns tot ce alții au lăsat pe iarbă și pe trotuar, aceasta fiind a treia campanie din cadrul proiectului.

„În cadrul proiectului, aceasta este a treia campanie de conștientizare a importanței unui mediu mai curat. Campania implică participarea tuturor celor șase licee din municipiu, din partea fiecărui liceu existând un efectiv de 25 de elevi, de fiecare dată alții, pentru ca informația să ajungă la cât mai mulți dintre ei. Finalul activității va avea un rezultat concret: vor fi trei zone igienizate în Vaslui, zone în care sunt multe deșeuri aruncate de populație. Din experiența campaniilor anterioare știu că elevii vor aprecia munca pe care o depun lucrătorii de la salubritate, vor aprecia un mediu mai curat pentru că uitându-se în urmă vor vedea totul curat și nu pet-uri, hârtii și alte deșeuri, și, în același timp, cred că vor aprecia și achiziția utilajelor care a fost făcută prin acest proiect care contribuie mult la o igienizare mai ușoară și mai eficientă a municipiului nostru”, ne-a declarat Geanina Tofan, purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Vaslui.

Simpozion pentru Educație Intergenerațională la Școala nr. 8

de Roxana NĂSTASĂ

Vineri, Școala Gimnazială nr. 8 „Alexandra Nechita” din Vaslui a fost gazda Simpozionului Internațional pentru Educație Intergenerațională „Multum in parvo”.

Simpozionul a lansat un nou concept educativ, menit să reducă numeroasele diferențe existente între generații. La eveniment au luat parte reprezentanți ai autorităților județene și locale, invitați din străinătate și profesori de limbi străine de la școlile din municipiu, care au admirat momentele artistice pregătite de elevi și au adresat apoi fiecare câteva cuvinte.

Coordonatorul general al acestui proiect, inspectorul școlar Alexandru Mâță a mulțumit organizatorilor și a explicat totodată, ce presupune acest proiect: „Simpozionul promovează exemple de bune practici, în vederea reducerii diferențelor dintre generații. Aceste falii dintre generații au drept cauză noile tehnologii, lipsa de timp, de comunicare între generații, fenomene care constituie o barieră. Noi vrem să punem bazele unei activități care să limiteze aceste consecințe”.

„Am văzut în deschiderea acțiunii mai multe momente artistice, care ne arată că dumneavoastră, profesorii, munciți mult, iar rezultatele se văd. Sunt convins că vor fi multe lucruri de învățat pe parcursul simpozionului și vă propun ca următoarele ediții să fie organizate la alte școli din județ”, a spus prefectul județului Vaslui, Andrei Puică.

Vasile Pavăl, primarul municipiului Vaslui și-a manifestat și el mulțumirea și atenția față de școală și de pregătirea generațiilor ce vin: „Se spunea înainte că dăm prea multă importanță persoanelor de vârsta a treia, dar, prin astfel de acțiuni noi acordăm atenție pregătirii celor ce urmează. Acest simpozion pe parcursul derulării va da rezultate, acest concept se va dezvolta, va aduce noi metode de a ne perfecționa”.

Gabriela Plăcintă, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui a mulțumit, ca întotdeauna, autorităților care se dovedesc adevărați parteneri ai învățământului: „Aceste mulțumiri nu sunt cuvinte gratuite, pentru că nu a fost manifestare în școlile din județ la care autoritățile locale să nu participe. Avem foarte multe simpozioane, concursuri, proiecte în școlile din județ. Prin rezultatele obținute la olimpiade, anul acesta a fost cel mai bun an din ultimii zece. Pentru cadrele didactice, Inspectoratul Școlar a inițiat o serie de proiecte de formare profesională, prin care ne dorim ca educația să crească tot mai mult de la un an la altul”.

Vaccinarea elevilor, din cabinetele de medicină școlară în cele ale medicilor de familie

de Roxana NĂSTASĂ

Noua schemă de vaccinare a copiilor, intrată în vigoare de pe 1 aprilie, presupune o serie de modificări față de calendarul vaccinării obligatorii din anii precedenți. Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr. 386 din 31 martie 2015, toate vaccinările din schema națională vor fi făcute de medicii de familie și nu de către angajații din rețeaua de medicină școlară, așa cum se întâmpla până la finele lunii martie.

Proiectul a fost aprobat de oficialii din Ministerul Sănătății, pentru a rezolva numeroasele dezavantaje legate de lipsa cabinetelor de medicină școlară, dar și dificultățile pe care cadrele sanitare le întâmplinau în urmărirea antecedentelor vaccinale ale copiilor. Astfel, acum, șccolarii vor fi imunizați la medicul de familie cu vaccin hexavalent împotriva tetanosului, a tusei convulsive, a poliomielitei, a hemofiliei și a hepatitei B.

„DTP+VPI+Hib+HepB va fi făcută în trei doze de vaccin hexavalent copiilor cu vârstă de două, patru și 11 luni. Însă copiii care au primit trei doze de vaccin după schema veche, la vârsta de două, patru și șase luni, vor primi vaccin hexavalent la vârsta de 12 luni, pentru a se respecta intervalul minim admis. Copiii care nu au primit vaccin la vârsta de șase luni vor fi vaccinați la 11 luni”, se arată în ordinul de ministru amintit.

Actul normativ prevede, de asemenea, revaccinarea ROR (împotriva rubeolei, rujeolei și oreionului) la copiii de cinci ani, precum și revaccinarea cu același ser a copiilor care împlinesc vârsta de șapte ani în 2015, respectiv 2016. Un alt aspect este recuperarea imunizării cu vaccin tetravalent DTP+VPI, pentru copiii cu vârsta de șase și opt ani.

Vaccinarea se va face la medicul de familie. În cazul în care copiii cu vârsta de patru ani au fost deja imunizați cu vaccinul DTPa (vaccin diftero-tetano-pertussis acelular), acum li se va face doar vaccinul VPI (vaccin poliomielitic inactivat).

Medicii de familie vasluieni văd această decizie ca pe una benefică, mai ales că vor putea avea o situație a tututor copiilor vaccinați și a antecedentelor lor vaccinale. De asemenea, schimbarea nu va fi una foarte mare, mai ales că în mediu rural, până acum s-a funcționat tot așa pentru că nu au existat și nu există cabinete medicale școlare, vaccinurile făcându-se tot de medicii de familie.

„Nu știu să spun exact dacă va fi mai bine ca până acum, însă este o atribuție a noastră și trebuie s-o îndeplinim. Avem listele cu copii și așa putem ști totul despre ei, deci în cazul ăsta va fi mai bine. Iar dacă te organizezi, nu e o nenorocire. E o decizie bine gândită la urma urmei, iar cine vrea să facă treabă, face”, ne-a declarat Mimi Bâzdâră, medic de familie.

Prin Programul Național de Imunizări, copiii sunt vaccinați obligatoriu față de următoarele boli infecțioase, considerate priorități pentru sănătatea publică din România: poliomielită, difterie, tetanos, tuse convulsivă, rujeolă, rubeolă, oreion, hepatită B, infecția cu Haemophilus influenzae tip b și tuberculoză.

„Școala altfel”, la Est News

de Roxana NĂSTASĂ

Cu ocazia săptămânii „Școala altfel”, ieri, redacția Est News din Vaslui a fost gazda unui grup de 20 de elevi de clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială „Constantin Motaș” Vaslui. Școlarii, însoțiți de prof. Gina Codruță și psihologul consilier al instituției, Marian Ciuhan, ne-au trecut pragul în încercarea de a afla câteva din tainele meseriei de jurnalist. Astfel, timp de aproximativ o oră, curioșii elevi au pus întrebări și au lansat discuții pe teme variate, pornind de la dreptul la propria imagine până la ce este o știre, cum se documentează știrile și cum decurge o zi normală din viața unui jurnalist. Mai cu glume și cu râsete, mai cu exemple amuzante, dar în același timp cu seriozitate, discuțiile le-au stârnit interesul elevilor care, la început nu prea au fost deschiși la întrebări, dar după câteva zeci de minute și-au manifestat curiozitățile.
La final, încântați de ceea ce au auzit, unii dintre ei au mărturisit că le-ar plăcea ca, pe viitor, să încere această meserie.

Săptămână plină la Muzeul Județean Vaslui

de Roxana NĂSTASĂ

Săptămâna aceasta Muzeul Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui a forfotit de invitați. Cu ocazia “Săptămânii altfel”, au fost organizate diverse activități educative, la care au participat până în prezent, potrivit reprezentanților instituției culturale, aproximativ 1.000 de elevi de la școlile și liceele din județ.

De luni, Muzeul Județean a fost gazda elevilor veniți de prin toate colțurile județului să participe la activitățile desfășurate cu ocazia „Săptămânii altfel”. Copiii au avut ocazia să asculte legende, să vadă o simulare a unei lupte dintre un dac și un roman, să vadă proiecții de film sau să afle istoria banilor românești.
Totul a început luni, la orele 13, când elevii de la Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” din Bârlad, de la filiera vocațională „Arte plastice și Decorative” și-au prezentat expoziția de artă plastică „Atelier 2015”.
Marți, micii vizitatori au avut ocazia să asculte câteva legende, războiul troian, Odiseea, Lâna de Aur, Sabia Excalibur și elementele de adevăr istoric, fiind prezentate în aceeași zi și elementele echipamentului militar și al tacticilor de luptă folosite de armata română. De asemenea, au fost prezenți doi “invitați”, un legionar român și un soldat dac care au simulat o scenă de luptă și au interacționat cu elevii.
Tot marți, elevii au făcut cunoștință cu „Personalitățí controversate ale istoriei”. Ei au avut ocazia să vizioneze proiecții de film cu Hilter și Stalin și să afle lucruri noi și interesante despre cei doi lideri politici.

Evenimentele au continuat și ieri, când elevii de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui și cei de la Școla nr. 6 „Mihai Eminescu” au fost prezenți la o manifestare cultural-științifică „Încoronarea lui Ștefan cel Mare”, unde au vizionat proiecții de filme și au aflat informații despre domnul Moldovei, despre lupta de la Vaslui sau despre bisericile și Curtea Domnească din urbea noastră. Ziua s-a încheiat cu o activitate frumoasă, în cadrul căreia, elevii prezenți au aflat cum s-au inventat banii, fiindu-le prezentată istoria banilor românești. Activitățile din cadrul activității “Săptămâna altfel” continuă și astăzi, fiind așteptați  cât mai mulți elevi. „În perioada 6 – 9 aprilie au fost organizate activități cât mai diverse cu ocazia săptămânii „Școala Altfel”. Au fost până astăzi (n.r. ieri) aproximativ 1.000 de elevi și așteptăm să mai vină în continuare să participe la activitățile educative realizate la Muzeul Județean Vaslui”, ne-a declarat Laurențiu Chiriac, muzeograf la Muzeul Județean Vaslui.

Liceele și-au prezentat ofertele!

de Roxana NĂSTASĂ

Ieri, la sediul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) Vaslui a avut loc „Târgul educației“, eveniment anual, ajuns la cea de-a XV-a ediție.

targ educational vaslui 2015 (5)Elevii de clasa a VIII-a de la mai multe școli din Vaslui s-au îngrămădit, ieri, să studieze ofertele liceelor din municipiu, pentru a se gândi bine unde să se înscrie. Sala unde s-a ținut tâgul a fost neîncăpătoare, toți fiind curioși de oferta educațională. Liceele  nu au înșelat așteptările vizitatorilor, fiecare instituție pregătindu-și standul cât mai atractiv și tentant, cu materiale video, insingne și pliante.
În cadrul evenimentului, liceele și-au promovat condițiile oferite în cadrul procesului educațional, fiind reliefate rezultatele obținute în cadrul concursurilor și olimpiadelor școlare, dovadă a calității actului educațional, precum și filierele și profilurile pe care le au. Târgul va fi deschis și astăzi, organizatorii așteptându-se la o prezență, cel puțin la fel de numeroasă ca ieri.

Ziua Porților deschise la IPJ Vaslui

de Roxana NĂSTASĂ

Ieri, la orele 12, în parcarea Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui, polițiștii s-au întâlnit cu ocazia Zilei Poliției Române cu liceenii, pentru a le face cunoștință cu câteva din activitățile pe care le desfășoară.

La eveniment au fost prezentate trei autospeciale pe care, cei aproximartiv 100 de elevi prezenți le-au putut analiza. Totodată, polițiștii criminaliști le-au explicat tinerilor modul în care laboratorul mobil îndeplinește multiple funcții, permite descoperirea și ridicarea amprentelor sau altor tipuri de urme și le-au arătat trusele specializate și echipamentele criminalistice necesare descoperirii tuturor categoriilor de urme din câmpul infracțional. De asemena, elevii au putut studia o autospecială de la Arme și Explozivi.
Agentul șef principal de poliție Eugen Mihăilă și câinele polițist Raf au răspuns și ei prezent la această întâlnire, totul spre bucuria celor prezenți. Cei doi au realizat demonstrații de patrulare, de prindere și imobilizare a infractorilor sau de apărare la atacul prin surprindere. Ca și câine de urmărire, Raf este folosit la identificarea unei persoane dintr-un grup, prin metoda alegerii după mirosul obiectelor abandonate sau pierdute sau la alegerea unui obiect cu miros omenesc dintre alte obiecte asemănătoare. De asemenea, câinele participă, de exemplu, la patrulări, arestări de persoane periculoase, escortări de infractori, percheziții domiciliare etc. La finalul reprezentației, elevii și cei prezenți l-au aplaudat și s-au fotografiat cu el.

Tot cu ocazia Zilei Poliției Române, Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui a organizat concursul „Știu să fiu în siguranță”, cu scopul promovării și dezvoltării de comportamente responsabile în rândul adolescenților. Concursul s-a desfășurat pe echipe, fiecare liceu din municipiul Vaslui fiind reprezentat la concurs. S-a urmărit cunoașterea aspectelor elementare legate de răspunderea penală și contravențională a minorilor, identificarea modalităților optime de a acționa în anumite situații problematice care pot pune în pericol siguranța adolescenților sau a grupului de prieteni din care fac parte, cum ar fi consumul de droguri sau traficul de ființe umane, siguranța rutieră și istoria Poliției Române.
Premiile vor fi oferite câștigătorilor astăzi, de Corpul Național al Polițiștilor și Asociația Internațională a Polițiștilor – Regiunea 1 Vaslui. Premierea va avea loc în cadrul ședinței festive organizate de Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui, cu ocazia Zilei Poliției Române.

Ziua Poliției Române, marcată și la Bârlad

Și la Bârlad s-a marcat Ziua Poliției Române. La sediul Poliției municipiul Bârlad, elevilor Liceului Pedagogic „Ioan Popescu” li s-au prezentat aspecte legate de semnificația zilei de 25 martie, de organizarea Poliției Române, drepturile, obligațiile și atribuțiile polițiștilor.
Tinerii au cunoscut modalitățile de intervenție și mijloacele cu care acționează în cazul producerii unor evenimente aflate în competența de investigare a polițiștilor.
Totodată, elevii au vizitat laboratorul criminalistic și au putut observa îndeaproape instrumentele folosite pentru prelevarea de probe, primind explicații despre cercetarea la fața locului, tipuri de urme și cum sunt lăsate acestea. În curtea unității s-au aflat autospecialele poliției rutiere și poliției de ordine publică, iar elevii au primit atât informații, cât și sfaturi pentru circulație în siguranță. Polițist-conductor și câine de urmărire Tano au realizat demonstrații de patrulare, de prindere și imobilizare a infractorilor sau de apărare la atacul prin surprindere.
La sediul Poliției municipiului Bârlad a fost prezentat și un film despre serviciul pentru acțiuni speciale, unde, pe lângă studierea echipamentului și a dotării, elevii au aflat despre rolul acestei structuri și cazurile în care intervin.

Campanie de recrutare în licee

de Roxana NĂSTASĂ

În perioada 24 Martie – 30 Aprilie 2015, o echipă mixtă a Penitenciarului Vaslui, formată din personal al Compartimentului Resurse Umane și Formare Profesională, Serviciului de Educație și Asistență Psihosocială și Sectorului Operativ va derula în liceele din județul Vaslui o campanie de informare privind admiterea din 2015 în unitățile de învățământ proprii sistemului penitenciar, dar și a instituțiilor partenere la procesul de învățământ din MApN și MAI care formează agenți și ofițeri pentru penitenciare.

Astfel, Administrația Națională a Penitenciarelor pune la dispoziția absolvenților de liceu cu diplomă de bacalaureat, în sesiunea din anul 2015, locuri la Academia Tehnică Militară București, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu, Institutul de Medicină Militară, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I”, Pitești, Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, Academia de Poliție „ Alexandru Ioan Cuza” București și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna.
Cu această ocazie, vor fi prezentate liceenilor pliante aparținând școlilor de ofițeri și agenți de penitenciare, promovându-se informații pentru tinerii interesați să dezvolte o carieră în domeniul execuțional penal.
Avantaje oferite de aceste instituții de învățământ sunt asigurarea unui climat organizațional motivant prin numeroase oportunități de realizare pe plan profesional, asigurarea unui loc de muncă stabil și a unui salariu motivant după absolvire, asigurarea unei solde lunare pe timpul studiilor și asigurarea, gratis, a cazării, mesei, echipării, cursurilor și asistenței medicale pe timpul școlarizării.
Prin activitatea depusă, viitorii ofițeri și agenți din sistemul administrației penitenciare vor avea posibilitatea de a face parte dintr-un segment important al apărării, siguranței și ordinii publice și vor fi pregătiți pentru a desfășura o activitate complexă care presupune curaj, inteligență și multă comunicare, contribuind la creșterea siguranței în comunitate și la crearea unui mediu custodial sănătos și sigur.
Înscrierea (depunerea dosarului de candidat) la concursul de admitere, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ prezentate anterior se realizează la sediul unității penitenciare.
Informațiile referitoare la condițiile de participare, documentele necesare în vederea depunerii dosarelor, tematica și bibliografia necesare susținerii examenelor pot fi obținute consultând site-urile instituțiilor de învățământ sau la Compartimentul Resurse Umane și Formare Profesională din cadrul Penitenciarului Vaslui.

Activitate preventiv-educativă la Prefectură

de Roxana NĂSTASĂ

Ieri, la sediul Instituției Prefectului, Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui și cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui a desfășurat o nouă acțiune în cadrul proiectului lansat la finele anului trecut, „Împreună putem avea succes”.

Proiectul urmărește prevenirea și diminuarea abandonului școlar și a delincvenței juvenile, cunoașterea și respectarea legislației în domeniul organizării și desfășurării adunărilor publice și a competițiilor sportive, precum și lărgirea ariei de recrutare a candidaților pentru instituțiile de învățământ din Ministerului Afacerilor Interne.

La activitate au luat parte prefectul județului, Andrei Puică, președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, cadre din Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui, elevi și reprezentanți ai minorității de etnie romă din județ. Au fost prezentate teme privind abandonul școlar, aspecte legate de cunoașterea legislației în domeniul respectării ordinii și liniștii publice, fiind, totodată, promovată și profesia de jandarm.

O nouă rundă de calculatoare pentru elevii săraci

de Roxana NĂSTASĂ

Elevii din județ, care au posibilități financiare reduse și își doresc un calculator, au posibilitatea să depună, și anul acesta, cereri pentru Programului Național „Euro 200”.

Prin acest program se acordă sprijin financiar, în vederea achiziționării de calculatoare, elevilor  care provin din familii în care venitul brut lunar pentru fiecare membru nu depășește 150 de lei. Cererile se depun la unitățile de învățământ până pe 21 aprilie, urmând ca apoi să se efectueze anchetele sociale. Listele beneficiarilor vor fi afișate la fiecare unitate de învățământ,  pe data de 3 iunie, la ora 18.

Important de știut este faptul că acest ajutor se acordă o singură dată, iar stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate pentru acest program în bugetul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare. De asemenea, trebuie știut că la stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile din luna precedentă depunerii cererii, cu excepția alocației de stat, alocației de susținere pentru familia monoparentală, alocației complementare, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor sociale, de studii sau altor drepturi sociale.

Anul trecut 850 de elevi din județ și-au achiziționat calculator cu ajutorul acestui program, majoritatea fiind din mediul rural.

Concurs pentru elevi organizat de polițiști

de Roxana NĂSTASĂ

Astăzi, la ora 10, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, are loc un concurs pentru elevi „Știu să fiu în siguranță”. Concursul este organziat cu ocazia zilei de 25 martie, Ziua Poliției Române și urmărește promovarea și dezvoltarea de comportamente responsabile în rândul adolescenților.

Concursul se adresează liceenilor din clasele a IX și a X-a de la liceele din municipiul reședință și se va desfășura pe echipe, fiecare liceu putând fi reprezentat de o echipă formată din cinci elevi.
Aspectele vizate de concurs sunt cunoașterea câtorva aspecte elementare legate de răspunderea penală și contravențională a minorilor, identificarea modalităților optime de a acționa în anumite situații problematice care pot pune în pericol siguranța adolescenților sau a grupului de prieteni din care fac parte, siguranța rutieră și istoria Poliției Române.
Cei mai buni dintre participanți vor fi premiați de către polițiști în cadrul ședinței festive ce va fi organizată săptămâna viitoare, cu ocazia Zilei Poliției Române.

Elevii vasluieni chiulesc pe rupte

de Roxana NĂSTASĂ

Pentru unii elevi din județ se pare că participarea la ore este facultativă. Așa se face că, potrivit statisticii Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, în primul semestru al acestui an școlar, aceștia au adunat nu mai puțin de 689.092 de absențe nemotivate.

Elevii vasluieni au chiulit pe rupte în acest prim semestru al anului școalar, strângând un total de 689.092 de absențe nemotivate. Situația este foarte alarmantă întrucât mulți dintre elevi au ajuns să chiulească în masă, venind la școală doar în funcție de chef, de vremea de afară sau alte considerente. Mai grav e că unii dintre ei nu știu nici măcar numele unor profesori de la clasă sau ce lecții s-au mai predat la anumite discipline.

Cum era de așteptat, cei mai mari chiulangii sunt liceeeni, strângând un număr de 398.561 de absențe nemotivate pe primul semestru, liceele care dețin recordul negativ fiind „Ștefan Procopiu” Vaslui, „Ion Mincu” Vaslui și Colegiul Tehnic „Al. I. Cuza” Bârlad. Nici cei de la gimnaziu nu s-au lăsat mai prejos adunând 239.102 de absențe, Școlile gimnaziale nr. 1 din Băcești, Voinești și Gherghești fiind pe lista neagră cu cei mai mulți chiulangii. În învățământul primar s-au înregistrat 51.429 de absențe, pe lista rușinii fiind Școala gimnazială nr. 1 Băcești și Liceul Tehnologic „Ghenuță Coman” Murgeni.

De vină pentru numărul mare de absențe sunt, potrivit celor de la ISJ Vaslui, insuficienta preocupare a diriginților pentru problemele cu care se confruntă elevii clasei, faptul că prevenirea și combaterea absenteismului nu constituie o prioritate pentru planul operativ săptămânal al directorilor și comunicarea defectuoasă sau insuficientă a părinților cu școala și a diriginților cu elevii cu probleme.

Potrivit consilierilor școlari, elevii cu peste 30 de absențe trebuie să treacă pe la psiholog. „Pe elevii cu peste 30 de absențe trebuie să îi consiliem neapărat. Așa e regula. Noi însă, la capitolul absențe stăm foarte bine. Absenteismul nu e o problemă la noi. Anul școlar trecut, din 1.000 de elevi, doar 15 aveau peste 30 de absențe, ceea ce este foarte bine” a declarat Cristina Vîntu, consilier școlar la Liceul „Emil Racoviță” Vaslui.

Școala de bătaie!

de Roxana NĂSTASĂ

Fenomenul violenței în școli a luat tot mai multă amploare. Amenințările, șantajul, lovirile, furturile și consumul de alcool sunt la ordinea zilei în rândul elevilor vasluieni. Astfel că, deși, în comparație cu anul școlar trecut lucrurile au evoluat în bine în ceea ce privește siguranța în școli, la capitolul violență lucrurile merg pe drumul cel rău. Așa se face că numai în primul semestrul al acestui an școlar s-au înregistrat în școlile din județ atâtea acte de violență câte s-au înregistrat anul trecut în ambele semestre.

Situație dramatică în ceea ce privește violența în școli. Bătaia, injuriile, amenințările, furturile și consumul de alcool sunt tot mai întâlnite în rândul elevilor de la școlile din județ.

Dacă pe parcursul anului școlar trecut, conducerile unităților de învățământ au raportat nu mai puțin de 1.117 acte de violență, se pare că anul acesta, în doar un semestru, numărul actelor de violență l-a depășit pe cel înregistrat pe parcursul întregului an școlar trecut. 1.129 de acte de agresiune au fost semnalate în primul semestru al acestui an școlar, acestea fiind distribuite în egală măsură atât în unitățile de învățământ din mediul urban, cât și în cele din rural.

Cu toate că ar fi trebuit să se diminueze acest fenomen, având în vedere că, în urma eforturilor celor de la conducerea învățământului vasluian, la capitolul siguranță în școli lucrurile s-au schimbat în bine, crescând numărul unităților de învâțământ care au pază de la un procent de 6,73% înregistrat anul școlar trecut, la 10,36% anul acesta, și la unități supravegheate video de la 12,56% la 23,12%, lucrurile merg tocmai invers.

Paza și supravegherea video n-au făcut ca fenomenul violenței în școli să înregistreze o scădere, ci dimpotrivă, s-a dublat numărul actelor de agresiune. Nici măsurile luate de cei de la Inspectoratul Școlar Județean Vaslui pentru a diminua acest fenomen, precum organizarea de dezbateri și workshopuri în unități pe tema managementului conflictelor și consilierea psihologică a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive, n-au reușit să ducă la îmbunătățirea situației.

Potrivit raportului de activitate pe semestrul I al unităților de învățământ din județ, prezentat de Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, în perioada de referință s-au înregistrat 1.129 de acte de violență, predominând lovirile (o treime din total), dar nefiind lipsite și insultele grave și repetate, amenințările, distrugerea de bunuri, furturile, precum și consumul de alcool. Au fost raportate ISJ și un număr de 29 de cazuri de elevi prezenți la cursuri în stare de ebrietate în acest semestru, anul școlar trecut, timp de două semestre, fiind raportate 28 de cazuri. Aceste cifre relevă faptul că violența și consumul de alcool au devenit un fel de tradiție în școlile din Vaslui, din ce în ce mai mulți elevi recurgând la astfel de gesturi și comportamente neadecvate.

Lucrurile stau cu atât mai rău cu cât, numărul actelor de violență care au loc în școală e mult mai mare, dar e greu de centralizat pentru că, uneori, victimele nu spun ce li se întâmplă. Totodată, conform celor de la ISJ Vaslui, pe acest fond, a crescut și numărul solicitărilor venite din partea unităților școlare pentru a consilia elevii care au comportamente agresive și de risc, care sunt victime ale agresiunilor din școală sau din afara ei.

Din păcate, anturajul, alcoolul sau simpla dorință de a ieși în evidență sunt cauzele principale care îi determină pe cei mai mulți elevi să recurgă la asemenea acte dezagradabile.

Simulare bacalaureat: viziunea argheziană

de Roxana NĂSTASĂ

Emoții mari pentru elevii claselor a XII- a care au intrat în febra simulărilor pentru Bacalaureat. Unii mai voioși, alții mai încrâncenați, cu toții au pășit ieri în sălile de clasă pentru a simula examenul de bacalaureat la Limba și Literatura Română.
subiecte simulare bacÎncepând cu orele 9, aceștia au avut trei ore la dispoziție să rezolve subiectele trimise de Ministerul Educației, timp în care accesul în unitatea de învățământ a fost interzis, totul desfășurându-se ca la examenul de bacalaureat propriu-zis.
La ieșirea din sălile de examen, elevii au părut mulțumiți, majoritatea declarând că subiectele au fost de dificultate medie. La subiectul al treilea, cel care provoacă cea mai mare teamă și cele mai mari emoții, liceenii de clasa a XII-a au avut de redactat un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-o poezie de Tudor Arghezi.
„N-a fost greu. Au fost subiecte medii ca dificultate. Vom vedea însă când vor apărea rezultatele” a spus Dănuț, un tânăr de clasa a XII-a, elev la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui.
subiecte simulare bac-pag 2“Cred că m-am descurcat. Mă așteptam să fie mai greu, dar a fost chiar bine” a spus Raluca, elevă la același liceu.
Profesorii nu și-au dat încă cu părerea despre subiecte, întrucât majoritatea nici nu au apucat să le vadă, fiind ocupați cu buna desfășurare examenului.
„Nu pot face aprecieri cu privire la subiecte, dacă au fost sau nu ușoare, pentru că nu știu. La finalul examenului, lucrările au fost strânse și trimise la corectat. Nu am apucat să stau de vorbă nici cu elevii să-i întreb” a spus Cătălin Ignat, directorul Liceului Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui.
Astăzi, are loc simularea la Limba și Literatura Maternă, mâine proba obligatorie a profilului și joi, cei de clasa a XII-a vor simula proba la alegere a profilului. Rezultatele vor fi afișate pe 12 martie, moment în care elevii vor vedea care este nivelul lor de pregătire pentru examenul maturității din vară.

Simulările la Evaluarea Națională, ușoare pentru unii, grele pentru alții

de Roxana NĂSTASĂ

Luni s-a dat startul simulărilor la Evaluarea Națională. Elevii de clasa a VIII-a, unii mai pregătiți, alții mai puțin pregătiți au simulat examenul la Limba și Literatura Română luni, ieri la matematică urmând ca azi să aibă loc simularea la Limba și Literatura Maternă. Aceștia au intrat în săli la ora 9 și au avut la dispoziție două ore pentru a rezolva subiectele transmise de Ministerul Educației.
Ca în fiecare an, elevilor bine pregătiți li s-au părut ușoare subiecte, iar celor cărora nu le prea place cartea li s-au părut extrem de dificile. Dacă la Limba Română, doina le-a dat bătăi de cap absolvenților de gimnaziu, la matematică cele mai grele li s-au părut subiectele de geometrie.
Primul subiect de la simularea la Limba Română a fost o doină populară, „Foaie verde fir mohor”. Elevii au avut de rezolvat mai multe puncte, printre care să explice rolul unei cratime, să transcrie o comparație și un epitet, iar la partea B, au avut de redactat o compunere între 150 – 250 de cuvinte în care să motiveze apartenența la specia doinei populare „Foaie verde fir mohor”.
La subiectul al doilea, elevii au primit un articol dintr-un ziar, pe baza căruia, de asemenea, au avut de rezolvat mai multe puncte. Aceștia au avut de formulat enunțuri, de identificat ce părți de vorbire sunt anumite cuvinte din anumite secvențe, de alcătuit anumite fraze sau de precizat funcțiiile sintactice ale unor cuvinte date. Subiectul al doilea, punctul B, a constat în redactarea unei scurte narațiuni în care să se relateze o întâmplare reală sau imaginară petrecută în timpul unei zile de vară, în maxim 150 de cuvinte.
La matematică, însă, ca de obicei, elevilor li s-au părut mai dificile subiectele, mulți dintrei ei plângânu-se, în special, de cele de geometrie.
Cât de pregătiți sunt elevii pentru examenul de Evaluare Națională, vor vedea pe 6 martie când vor fi afișate rezulatele simulărilor. Notele obținute nu vor fi trecute în catalog, însă vor fi discutate la nivelul clasei cât și la nivelul consiliului profesoral.
La fel ca și în anii precedenți, potrivit metodologiei de organizare, elevii care participă la simulare nu pot intra în sălile de examen cu manuale, cărți, dicționare, însemnări sau rezumate care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor și nici cu ghiozdane sau poșete.

Ziua Internațională a Limbii Materne, celebrată la Biblioteca Județeană

de Roxana NĂSTASĂ

Ziua Internațională a Limbii Materne este o sărbătoare ținută anual pe 21 februarie, având ca scop promovarea diversității lingvistice și culturale, precum și multilingvismul, inițiată de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO).

Celebrată pe plan internațional din anul 2000, Ziua Internațională a Limbii Materne a fost marcată și la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui. Activitatea a fost organizată în parteneriat cu Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui și Grupul Școlar Industrial „Ștefan Procopiu” Vaslui în cadrul poiectului educațional „Comunicare culturală între tineri”, proiect coordonat de Anca-Mihaela Peptu și Aurelia Curelaru. Participanții au fost elevi ai clasei a XI-a H de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui și elevi ai clasei a X-a I de la Liceul „Ștefan Procopiu” Vaslui.

Prin materialul prezentat, Aurelia Curelaru a subliniat importanța limbii pentru progresul omenirii la nivel global. Pe aceeași temă au fost prezentate publicații existente în colecțiile bibliotecii. Activitatea a continuat cu desfășurarea concursului „Diversitate lingvistică în spațiul românesc”.

În semn de apreciere pentru rezultatele obținute, în urma evaluării, elevii au primit diplome.

Astăzi încep simulările la Evaluarea Națională

de Roxana NĂSTASĂ

Astăzi se dă startul simulărilor pentru Evaluarea Națională. Elevii de clasa a VIII-a își vor verifica azi nivelul de cunoștințe la Limba și Literatura Română, mâine la matematică și miercuri la Limba și Literatura maternă. Totodată, cu ajutorul acestor simulări, ei se vor familiariza cu rigorile unui examen național. Notele obținute nu vor fi trecute în catalog, dar rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral. Rezultatele simulărilor vor fi afișate pe 6 martie, moment în care elevii vor vedea cât de pregătiți sunt pentru acest examen important.

Calendar Evaluare Națională 2015

22 iunie 2015 – Limba și literatura română – proba scrisă

23 iunie 2015 – Limba și literatura maternă – proba scrisă

24 iunie 2015 – Matematică – proba scrisă

26 iunie 2015 – Afișarea rezultatelor (până la ora 16.00)

30 iunie 2015 – Afișarea rezultatelor finale după contestații

3 iulie 2015 – Afișarea, în fiecare școală gimnazială, a listei candidaților la liceu, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere

3 – 7 iulie 2015 – Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor.

14 iulie 2015 – Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2015 – 2016

15 iulie 2015 – Afișarea în școlile gimnaziale a rezultatelor/a listelor cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în liceele din județ. Afișarea de către liceu a listei candidaților repartizați în acea unitate.

16 iulie – 24 iulie 2015 – Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

Trei medici școlari la mii de elevi

de Roxana NĂSTASĂ

Medicii din școlile vasluiene sunt pe cale de dispariție. De soarta a mii de elevi din municipiul reședință de județ se ocupă doar trei medici care asigură permanența prin rotație la cabinetele medicale școlare. Nu mai vorbim că în mediu rural, nu există nici măcar un cadru medical.

Cu câțiva ani în urmă, aproape că nu exista unitate de învățământ în care să nu fie cel puțin un medic și o asistentă. Astăzi, singurii care mai trec pragul cabinetelor medicale din școli sunt asistenții, trimiși de cei trei medici rămași în sistem.

„La nivelul municipiului Vaslui sunt trei medici care asigură permanența prin rotație la cabinetele medicale școlare, iar pentru fiecare dintre aceste cabinete există asistente bine pregătite care oferă permanent servicii de specialitate. Primăria municipiului Vaslui asigură în totalitate dotarea cabinetelor de medicină școlară, cu instrumentarul, medicamentele sau alte obiecte necesare bunei desfășurări a activității” a declarat Radu Bobică, purtător de cuvânt al Primăriei municipiului Vaslui.

Scăderea dramatică a numărului de medici a început în anul 2009, când aceștia au trecut în subordinea consiliilor locale și odată cu această schimbare, salariile li s-au micșorat. Un doctor cu experiență câștigă la final de lună cel mult 1400 lei.

Nici cu psihologii școlari situația nu e tocmai roz. Un psiholog școlar are program la două unități de învățământ, prin rotație, și are în subordine minim 800 de elevi, când în mod normal ar trebui să fie cam unul la 500 de elevi. La fel ca și în cazul medicilor, în mediul rural nu există astfel de specialiști.

Activități preventive în școli

de Roxana NĂSTASĂ

În acest an, Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui continuă să aibă în atenție minorii și tinerii. Activitățile cu aceștia sunt derulate în cadrul Programului de prevenire a delincvenței juvenile și victimizării minorilor, prin care se urmărește reducerea numărului infracțiunilor în care să fie implicați minorii.

Sunt mai mulți factori care îi pot determina pe copii să se implice în comiterea de infracțiuni: familiile dezorganizate, lipsa autorității părintești, a controlului, influența grupului de prieteni, incapacitatea de adaptare la mediul școlar etc.

Provocările sunt destul de numeroase și, fără o îndrumare atentă, fără o colaborare între familie, școală, instituții cu rol în protecția socială și poliție, scade semnificativ șansa ca tinerii să ajungă adulți responsabili.

Polițiștii din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității Vaslui au avut deja întâlniri cu elevii de la mai multe licee și școli gimnaziale, atât din mediul urban cât și din mediul rural. În cadrul acestor întâlniri, au fost abordate mai multe teme de discuție, polițiștii adresând câteva sfaturi legate de modalitatea de prevenire a furturilor și a tâlhăriilor și a comportamentelor violente. Alte subiecte abordate de către polițiști au fost traficul de ființe umane, consumul de droguri și pericolele la care se expun tinerii în mediul on-line.

Părinții trebuie să decidă dacă vor sau nu religie în școli

de Roxana NĂSTASĂ

Ministerul Educației s-a răzgândit. Părinții vor trebui să completeze, până pe 6 martie, cereri în care să spună dacă sunt de acord ca ai lor copii să studieze religia la școală.

Cererile pentru exprimarea opțiunii de a participa la ora de religie nu se vor completa doar pentru anul școlar următor cum se preciza până acum, ci până pe 6 martie părinții ai căror copii studiază acum religia în școli, trebuie să completeze neapărat o astefel de cerere.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, e de părere că dacă aceste cereri nu vor fi scrise, legalitatea plății profesorilor de religie este pusă sub semnul întrebării. Cel mai probabil, după aceste schimbări, orarul elevilor va suferi modificări

Ministerul Educației a trimis deja în unitățile de învățământ modelul de formular, după ce Curtea Constituțională a decis ca orele de religie să se facă doar la cerere. Parlamentul va trebui să mai stabilească doar dacă această cerere va fi completată la fiecare început de an sau doar la începutul unui ciclu de învățământ.

Până pe 8 martie vor fi operate modificările, urmând ca pentru anul școlar următor Ministerul Educației să stabilească și numărul de profesori de religie care vor rămâne în sistem.

Acțiune a jandarmilor la Liceul din Codăești

de Roxana NĂSTASĂ

Vineri, la Liceul „Ștefan cel Mare” Codăești a fost desfășurată o nouă acțiune a jandarmilor  în cadrul proiectului „Împreună putem avea succes” care se desfășoară în parteneriat cu Consiliul Județean Vaslui și cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui.

Proiectul  urmărește prevenirea și diminuarea abandonului școlar și a delicvenței juvenile, cunoașterea și respectarea legislației în domeniul organizării și desfășurării adunărilor publice și a competițiilor sportive, dar și lărgirea ariei de recrutare pentru instituțiile de învățământ din Ministerului Afacerilor Interne.

La activitate au participat subprefectul județului, Mircea Gologan, Valeriu Caragață – administratorul public al județului, cadre din Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui, elevi și profesori.

Celor 50 de elevi prezenți, li s-au prezentat aspecte legate de promovarea unui comportament bazat pe respect reciproc, prevenirea victimizării minorilor, dar și aspecte legate de cunoașterea legislației în domeniul respectării ordinii și liniștii publice.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Vaslui în parteneriat cu  Consiliul Județean Vaslui și cu Inspectoratul Școlar Județean Vaslui, prin activitățile de prevenire, se implică activ în formarea și educarea tinerilor, urmărindu-se scăderea numărului faptelor de natură contravențională și infracțională.

Concurs național de prevenire a consumului de droguri în școală

de Roxana NĂSTASĂ

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui lansează, astăzi, la ora 14, ediția a XII–a a concursului național „Mesajul meu antidrog”, la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.

Concursul, ce are ca temă „Colorează-ți viața altfel… fără droguri!”, este inițiat de Agenția Națională Antidrog, pe durata semestrului II – februarie – iulie 2015, din anul școlar 2014 – 2015 și are ca scopuri menținerea la un nivel scăzut a consumului de droguri și reducerea cazurilor de noi consumatori în rândul populației din învățământul preuniversitar.
Obiectivul general este creșterea nivelului de informare, educare și conștientizare a populației școlare în vederea neînceperii consumului de droguri, în cadrul programelor școlare, extrașcolare și de petrecere a timpului liber. Totodată, se dorește dezvoltarea unor atitudini și practici la nivelul întregii populații aflată într-o formă de învățământ, prin intermediul programelor școlare și de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viață sănătos, fără tutun, alcool și droguri și creșterea influenței factorilor de protecție pentru evitarea sau, cel puțin, întârzierea debutului consumului de alcool, tutun și droguri.
Concursul național „Mesajul meu antidrog” reprezintă un proiect de tradiție al Agenției Naționale Antidrog, fiind un exemplu de bune practici în domeniul cooperării cu instituțiile de învățământ și un cadru adecvat de manifestare a copiilor și tinerilor cuprinși într-o formă de învățământ, contribuind alături de celelalte activități de acest gen la formarea de convingeri de viață sănătoase.
În acest an vor fi implicate școlile cu învățământ gimnazial și liceele atât din mediul urban cât și rural. Secțiunile ediției a XII -a sunt: film de scurt metraj sau spot, eseu literar, sport și arte vizuale.

Primarul Constantinescu s-a dezlănțuit

Întâlnirea de sâmbătă, dintre primarul Constantin Constantinescu și grupul de elevi de la Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu”, care a simulat o ședință de Consiliul Local în cadrul unui proiect, a fost una ale cărei particularități nu au precedent în peisajul politic și administrativ local. Pus în fața unui segment de electorat “nou-nouț”, care este străin de jocurile de culise din politica locală și națională, primarul Constantin Constantinescu s-a dezlănțuit: a deschis Cutia Pandorei și a dat de pământ cu toate partidele politice care au fost și care sunt la putere. Nu s-a sfiit să arate cu degetul nici către PSD, partidul pe listele căruia a câștigat și cel de-al treilea mandat de primar, iar discursul ironic și acuzator la adresa guvernanților naționali și județeni îl descrie ca pe un conducător de oraș căruia factorul politic nu i-a adus decât deservicii în administrarea urbei.

Simona MIHĂILĂ

Întrebat fiind despre clădirile de patrimoniu care se degradează de la o zi la alta, părăsite și fără nicio atenție din partea autorităților, primarul Constantinescu a spus că, în momentul de față, nu există soluții: “Nu cred că soluția va veni în secolul ăsta, ci atunci când proprietarii acestor imobile vor avea foarte mulți bani ca să le reabiliteze. Un metru pătrat de construcție nouă, de la 0, în clipa de față, costă în jur de 600 de euro. În timp ce un metru pătrat pentru reabilitarea unei clădiri de patrimoniu costă mai mult decât dublu – adică 1.500 de euro”.
Există, totuși, un bârlădean care s-a încumetat să-și asume o asemenea cheltuială: “Un exemplu pozitiv este proprietarul imobilului care a găzduit cândva Bankoop (banca de pe Bulevardul Republicii, fostul magazin Hermes – n.r.), căruia eu i-aș fi dat demult titlul de Cetățean de onoare al Bârladului. Cred că a băgat atât de mulți bani acolo, că nu-i va recupera în zece vieți, dar a făcut un lucru extraordinar de frumos pentru care merită tot respectul. Deși doamna aceea nu stă în Bârlad, o să încerc să iau legătura cu ea pentru că merită să-i conferim acest titlu, ca să fie un exemplu pentru toată lumea”.
JUVARAConstantinescu a arătat că oamenii simpli sunt cu atât mai puțin de blamat cu cât nici politicienii care au fost la putere nu au fost în stare să facă ceva pentru monumentele istorice: “Avem un exemplu: Casa Juvara. Această casă, cu o arhitectură minunată, ar fi avut ocazia să fie reabilitată în urmă cu mai mulți ani, când chiar se putea face asta. Am vorbit cu doamna profesoară Elena Monu, care era prietenă cu descendenții familiei Juvara. Fiica doctorului Ernest Juvara locuiește în București și a fost șefa arhitecților din România. Soțul ei este liberalul Andrei Chiliman, cel care a condus Sectorul 2 al Bucureștiului. Eram în 2004, când erau liberalii la putere și am rugat-o pe doamna Monu așa: <Vă rog frumos, profitați de faptul că la putere au venit liberalii. Este imposibil ca șefa arhitecților din România, care este soția unui ilustru liberal, adică domnul Chiliman, să nu reușească să convingă decidenții să aloce bani de la Guvern pentru casa Juvara, casa familiei domniei sale. Este șansa noastră, poate ultima>. Anii au trecut și totul a rămas după cum se vede. Casa, încet și sigur, se prăbușește”.

Protestele împotriva gazelor de șist ar fi trebuit făcute la Vaslui

Liceenii nu au avut rețineri nici în a-l întreba pe primar de ce nu a făcut diligențele necesare pentru emiterea unei hotărâri care să interzică explorarea și exploatarea gazelor de șist, însă Constantinescu susține că nu a fost nevoie de așa ceva: “Nu mi se pare normal ca, în situația în care se forează în altă localitate decât Bârladul, lumea să facă manifestații de protest la Bârlad. Vreau să fie clar: extragerea gazelor de șist prin fracturare este nocivă și bine că nu se face. Acest lucru e lămurit. Dar nu mi se pare corect ca lumea să se adune și să facă zgomot în Bârlad. De ce la Bârlad? În perimetrul administrativ al municipiului Bârlad nu se forează. Nu putem da hotărâri pentru alte localități. Oamenii trebuia să protesteze în fața Consiliului Județean: la Bichineț, la Buzatu, la Mihalache. Nu la Bârlad. Acolo ar fi trebuit organizate proteste, pentru că de acolo pleacă autorizațiile. Ei au dat toate autorizațiile, nu noi”.

Domnule Ponta, suntem cei mai săraci. Nu faceți nimic?

Nici conducerea centrală a PSD nu a scăpat de criticile virulente ale primarului bârlădean. Constantinescu îl face răspunzător pe Victor Ponta pentru indiferența cu care tratează unul dintre cele mai sărace orașe din România.
Codreniștii au fost curioși să afle care este motivul pentru care la Bârlad nu se construiește o Sală polivalentă.
ponta“Este întrebarea pe care i-am pus-o și eu domnului prim-ministru Victor Ponta, atunci când a veni în județul Vaslui anul trecut. A fost o întâlnire cu el, cu primarii, cu autoritățile județene în care l-am informat – că probabil nu știa – că bârlădenii au cel mai mic buget pe cap de locuitor din România, între orașele de peste 50.000 de locuitori, adică este cel mai sărac oraș din România. L-am rugat, în numele celor mai săraci orășeni din țară, să facă ceva pentru construirea șoselei de centură pentru că se dărâmă blocurile peste oameni. Și tot atunci, l-am informat că Bârladul este singurul oraș din România cu peste 50.000 de locuitori care nu are o Sală polivalentă, rugându-l să ia măsuri pentru remedierea acestei situații. După ce mi-am terminat discursul, i-a spus peste umăr unuia care era cu el să se ocupe de problemă. Și se vede cât de tare s-a «ocupat»”, a spus edilu-șef.
Constantinescu a arătat că Guvernul nu poate fi singurul învinuit, ci și aleșii județeni care, conform tradiției instituite în perioada comunistă, nu lasă fondurile să ajungă la Bârlad: “Dacă ar fi ca cineva de acolo, de la București, să se uite totuși la județul Vaslui, lăcomia celor de la Vaslui ar fi așa de mare încât ar fi în stare să ia banii pentru o nouă Sală polivalentă la Vaslui, adică a doua, pentru ca la Bârlad să nu cumva să se facă vreuna”.

Banii europeni, doar pe culori politice

Elevii de la Codreanu au cerut răspunsuri și în legătură cu amenajarea unor piste pentru bicicliști, dar și aici politicul și-a băgat coada în așa fel încât Bârlădenii au pierdut, spune primarul.
“În această direcție, am avut în vedere zona Complexului Școlar. Am făcut un proiect profesionist cu o firmă specializată de la Iași care, ne-a asigurat, în schimbul unei sume frumoase de bani, că proiectul este eligibil, adică va fi înaintat UE pentru finanțare. Atunci era PDL la putere, cu Guvernul Boc. Am depus proiectul la ministerul de resort și, în loc să primească 100 de puncte, cât era nevoie, a primit doar 68. I-am chemat la discuții pe cei de la Iași, care au făcut proiectul, pentru a le cere socoteală. Mi-au spus verde în față că, indiferent de cât de bine este întocmit proiectul, atât timp cât primarul nu are culoarea politică potrivită, nu se poate face nimic. Cu toate astea, m-am încăpățânat și am trimis proiectul la reevaluare. Rezultatul oficial: 99,5. Altfel spus, aceeași bătaie de joc. Asta se întâmplă și cu fondurile interne și cu cele europene: dacă ochii tăi nu au culoarea lor politică, nu esti bun. Și cu asta am spus totul”, a încheiat primarul Constantinescu.

Polițiștii s-au întâlnit cu elevii de Ziua Internațională a Non-violenței în școală

În săptămâna care a trecut, polițiști din cadrul Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității s-au întâlnit cu elevii la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, Liceul Teoretic „Emil Racoviță”, dar și la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul”, în cadrul unei activități organizate de reprezentanți ai bibliotecii, cu ocazia Zilei Internaționale a Non-violenței în școală, sărbătorită în multe țări pe data de 30 ianuarie. La această activitate au participat elevi de la Liceul cu Program Sportiv și de la Colegiul Economic „Anghel Rugină” din municipiul Vaslui, sub îndrumarea doamnei profesor Doina Danu.
Polițiștii au dezbătut aspecte atât de răspundere penală și contravențională, cât și probleme frecvente cu care se pot confrunta tinerii în societate precum traficul de ființe umane, consumul de substanțe interzise și violența.
Activitatea de la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul”, moderată de bibliotecar Luciana Macovei a constituit un prilej de discuție atât la nivel teoretic despre formele de manifestare ale violenței în școală, dar și despre cazuri și situații concrete cu care elevii se pot întâlni zi de zi.
Elevii au înțeles că violența este un fenomen în fața căruia nu trebuie nici să cedeze, nici să răspundă cu aceeași monedă, dar nici sa fie indiferenți și lipsiți de reacție. (R.N.)

Consilierii bârlădeni, puși la colțul rușinii

Un nou Consiliu Local (CL) la Bârlad, în care cei 20 de consilieri care s-au pus în slujba urbei sunt animați doar de bune intenții; lucrează coerent, se poartă civilizat, argumentează politicos, sincer și cu bun-simț. Acest scenariu de vis s-a petrecut la Bârlad, dar, din păcate pentru numai câteva ore. Atât cât a durat ședința de Consiliu Local simulată sâmbătă, după-amiază, la Primăria Bârlad, de câțiva elevi ai Colegiului Național “Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad. Simularea a fost finalul unui proiect de educație politică și civică intitulat “Joc de strategie: Politica locală”, derulat de Fundația Friedrich Ebert din Germania. Anterior, elevii de la Colegiul “Codreanu” au asistat la o ședință a adevăratului CL pentru a observa cum se desfășoară o asemenea ședință.

Simona MIHĂILĂ

Ca și în realitate, CL al elevilor a fost compus din consilieri aparținând mai multor formațiuni partide politice: Alb, Albastru, Gri, Mov și Roz. Fiecare formațiune a pregătit pentru ședință câte un proiect de hotărâre. Trebuie spus că la elaborarea proiectelor, tinerii au fost ajutați de câțiva consilieri locali “veritabili”: Dumitru Boroș, Marius Chițiga, Ciprian Feraru, Daniel Buzamăt, Andrei Huiban și Lăcrămioara Rotaru. La ședință a fost invitat să participe, așa cum se întâmplă și în realitate, primarul Constantin Constantinescu (viceprimarul Marin Bunea ratând, astfel șansa, de a intra în pielea primarului, așa cum se anunțase inițial).
Dincolo de momentele de umor, stângăcie, amuzament, și, chiar de ușoară tensiune, care au condimentat evenimentul, ședința de CL simulată de elevii de la “Codreanu” a fost, în ansamblul său o lecție de civism, de verticalitate morală, de implicare și de bună-cuviință de la care toți cei plătiți din banul public – funcționari, primar, viceprimar, consilieri municipali – ar trebui să ia aminte.

Subiectele aduse în discuție de tineri, au vizat vechi nevralgii ale orașului, probleme adânci rămase nerezolvate, deși, în ani, pentru soluționarea lor, au fost cheltuiți bani grei. Primarul Constantin Constantinescu s-a văzut pus în situația de a da explicații unui public inocent, dar nu lipsit de capacitatea de a da măsura cuvenită lucrurilor care țin de bunul mers al urbei, de normalitate.
Au demonstrat-o prin pertinența opiniilor exprimate, prin ținuta dezbaterilor care, deși civilizate, nu au fost lipsite de dinamism și chiar patimă.
De la problema gazelor de șist, a câinilor comunitari, amenajarea unor terenuri de tenis, piste pentru bicicliști, construirea unei săli polivalente și până la reabilitarea unor secții ale spitalului sau conservarea monumentelor istorice – toate sunt chestiuni de care liceenii s-au dovedit realmente interesați, iar logica argumentelor cu care și-au susținut punctele de vedere au demonstrat că epoca fumigenelor pe care s-a ridicat clasa politică actuală se apropie de final.

“Poienița” – pata de pe obrazul Grădinii Publice Bârlad

De departe, cel mai aprig dezbătut proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței de CL simulate de codreniști a fost cel referitor la “Reabilitarea și reamenajarea Grădinii Publice din Bârlad”.
Proiectul a dat glas dorinței așa-zisului Partid Roz de extindere a Grădinii Publice prin amenajarea de noi alei în zone în care locuitorii orașului nu au acces din cauza copacilor. De asemenea, gruparea Roz solicită executivului crearea unor piste de biciclete, role, skateboard, dar și înființarea a încă un restaurant cu terasă, pe lângă cel existent.
“Consilierii Roz” au întâmpinat o serioasă rezistență din partea celorlalte grupări din CL care au luat foc la auzul propunerii de tăiere a copacilor ce stau în calea viitoarelor alei. Protejarea mediului, a oamenilor care vin în Grădina Publică pentru aer curat, liniște și relaxare, precum și a animalelor din Parcul Zoologic, alipit Grădinii Publice, au fost argumentele forte ale celor care s-au opus mutilării parcului. Ei au considerat că pistele de agrement sunt simple mofturi, că un alt restaurant s-ar dovedi inutil și că valoarea istorică a Grădinii Publice, dar și caracteristicile care-i conferă unicitate ar trebui să primeze.

Polemicile iscate pe marginea acestui subiect au scos în evidență interesul crescut al tinerilor pentru cel mai mare parc al Bârladului și unul dintre cele mai mari din zona Moldovei.
Dar mai presus de toate au repus pe tapet un subiect dureros, deopotrivă pentru tineri și bătrâni: existența unui restaurant cu terasă în inima Grădinii Publice. Elevii, indiferent de partea cărei baricade s-au situat, au căzut de acord că restaurantul cu pricina este sursă de poluare fonică și că profită de faptul că neavând concurență, practică prețuri foarte pipărate pentru produsele pe care le comercializează. Aspect cu atât mai condamnabil cu cât proprietarul nu plătește chirie pentru locul ocupat, fiind proprietar și pe teren.
De partea lor a fost și primarul Constantin Constantinescu, cel care, la finalul dezbaterilor, le-a oferit detalii mai puțin cunoscute despre planurile “de investiții” pe care proprietarul Restaurantului “Poienița” le are pentru Grădina Publică: “Faptul că acolo s-a făcut cârciumă este un mare abuz. Avem cârciumi la fiecare colț de stradă în Bârlad. Nu ne mai trebuia una în inima acestui monument. Poluează din toate punctele de vedere această zonă minunată. De aceea, sunt convins că această cârciumă trebuie desființată”.
Constantinescu i-a informat pe tineri că, potrivit legii, la un metru pătrat de restaurant, terasă, hotel, supermarket etc., trebuie șapte metri pătrați de parcare: “Patronul de acolo a vrut să fie primarul Bârladului pentru a-și pune în practică o investiție care nu s-ar putea realiza dacât dacă și-o aprobă singur. Are proiect pentru hotel și piscină în mijlocul Grădinii Publice. Asta înseamnă că la 2.000 de mp cât, să zicem, ar ocupa acestea două, îi trebuie un hectar și jumătate de parcare. Asta însemnă că trebuia să defrișeze grădina și să o transforme în parcare. Ar fi o crimă pentru Grădina noastră să-și pună în practică acest plan. Multe orașe din țară și din lume și-ar dori o asemenea zonă, un asemenea pachet de relaxare în aer liber cum avem noi: parc natural alături de parc zoo. Putem face o grădină care să îmbine toate gusturile: cu locuri de plimbare, de relaxare, cu locuri de agrement pentru tineri și copii. Nu cu alte terasă. Poate ne ajută Dumnezeu să scăpăm și de asta”.
Patronul Restaurantului “Poienița” este Daniel Andrei, cel care a candidat la alegerile din 2012 pentru funcția de primar al Bârladului. După pierderea alegerilor, el s-a împușcat în gură cu un pistol cu bile de cauciuc. Deși s-a vehiculat că a fost o tentativă de sinucidere, membrii familiei sale au susținut tot timpul că a fost vorba de un accident.

O nouă găselniță a Ministerului Educației: Părinții vor semna angajamente cu școala

Începând cu semestrul al doilea, părinții vor fi chemați să semneze angajamente cu școala. Vor semna un contract și vor fi responsabili pentru ținuta copiilor lor, notele și absențele acestora. În schimb, școala se obligă și ea, conform contractului, să asigure condițiile optime de studiu. Din nefericire, cea din urmă regulă menționată este încălcată, pentru că 2.520 de unități de învățământ din țară nu au nici măcar autorizații sanitare de funcționare.

Roxana NĂSTASĂ

Din semestrul al doilea, copiii vor fi dați la școală pe semnătură. Părinții vor semna un contract de trei pagini cu reguli, acesta fiind un nou ordin al Ministerului Educației. Părinții văd acest ordin pe o “găselniță”, cei mai mulții fiind de părere că nu va fi respectat.

“Nu văd utilitatea acestui contract. E o altă găselniță a Ministerului. Într-adevăr părinții sunt responsabili pentru copiii lor, dar dacă un copil nu învață sau e neatent la ore, trebuie să plătească părinții pentru asta? Mai întâi să fie cadre didactice bune, dedicate și responsabile și apoi să fie amendați părinții”, a declarat Petronela Strungaru, mama unei fetițe de clasa a III-a.

“Ne-am cam săturat de atâtea reguli și idei noi când în unele părți se dărâmă școlile pe copii. Nu cred că va fi respectat. E o tâmpenie” e de părere un alt părinte, Mihai Antochi.

Așadar, conform contractului, elevii au de respectat 15 reguli, printre care să învețe și să nu mai chiulească de la ore, lucru imposibil pentru unii. Profesorii sunt și ei luați în vizor. Trebuie să își facă datoria,  să se îmbrace decent, să nu ceară bani de la părinți și să nu îi agreseze pe elevi, fizic sau verbal. Școala trebuie și ea să-și asume câteva angajamente, prima obligație fiind aceea de a asigura copiilor condițiile optime de studiu. Teoretic, poate suna bine această regulă, însă practic, nu prea, pentru că 20% dintre școlile din România nu au avize sanitare de funcționare. În județul Vaslui, sunt 213 unități de învățământ în această situație, Vasluiul ocupând locul al treilea în acest clasament neonorabil.

În perioada ce urmează, Ministerul Educației pregătește și normele pentru sanționarea părinților care nu își trimit copiii la școală.

Elevii intră în vacanța intersemestrială

Bucurie mare pentru elevi și preșcolari pentru că un alt semestru s-a încheiat, iar de astăzi intră în vacanța intersemestrială. Aceștia vor fi liberi până pe 8 februarie, iar de pe 9 se vor întoarce la cursuri, începând al doilea semestru din anul școlar 2014-2015.
Cel de-al doilea semestru va fi întrerupt de vacanța de primăvară, programată între 11 aprilie și 19 aprilie, după săptâmâna 6 – 10 aprilie când elevii vor fi mai liberi, săptămâna fiind dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”.
Cursurile se vor relua în 20 aprilie, anul școlar urmând să se încheie la 19 iunie.
Tezele din semestrul al II-lea vor fi date, de regulă, până la 22 mai, iar vacanța de vară de dinaintea anului școlar 2015-2016 va fi între 20 iunie și 13 septembrie. (R.N.)

Campanie împotriva delincvenței juvenile

În perioada octombrie 2014 – martie 2015, Inspectoratul de Poliție al Județului Vaslui desfășoară campania de prevenire a delincvenței juvenile „Copilărie fără delincvență”, acțiune ce face parte dintr-un proiect desfășurat la nivel național.
Proiectul ,,Copilărie fără delincvență” a fost inițiat în urma identificării nevoii de a intensifica activitățile de prevenire a criminalității în rândul minorilor care nu au împlinit vârsta răspunderii penale, respectiv 14 ani. Atât datele statistice, cât și constatările din teren ale polițiștilor și asistenților sociali au condus la concluzia că acești minori reprezintă un grup vulnerabil din punct de vedere infracțional. În acest context, proiectul și-a propus creșterea eficienței programelor de prevenire a delincvenței juvenile la minorii cu vârsta sub 14 ani.
În săptămâna care a trecut, în cadrul activităților organizate cu ocazia zilelor Școlii Gimnaziale „A.I.Cuza” Vaslui, au fost desfășurate și două activități mai ample prin care s-a urmărit atingerea scopului campaniei.
O activitate a fost desfășurată în ziua dedicată părinților, când polițiștii le-au vorbit acestora despre rolul grupului de prieteni al copiilor, întrucât multe infracțiuni sunt comise de minori sub influența prietenilor. Discuția a venit în completarea temei abordate de către psihologul școlii care a dorit să sublinieze importanța creării unui proces continuu în ceea ce privește educația în parteneriatul școală-familie.
Părinții au participat activ la dezbatere, înțelegând faptul că există multe provocări în societate la care copiii trebuie să facă față, dar nu o pot face fără sprijinul familiei.
Tot în cadrul campaniei a fost organizat și un concurs de desene cu tema prevenirii comportamentelor violente de către minori, concurs intitulat „Stop violenței”. Prin derularea concursului s-a urmărit atât dezvoltarea creativității elevilor, cât și înțelegerea de către aceștia a consecințelor comportamentelor violente. Premierea concursului a avut loc în ziua 23 ianuarie și s-a realizat cu sprijinul asociației I.P.A. Regiunea 1 Vaslui.
În cadrul campaniei, se vor desfășura în continuare activități cu elevii, fiind deja propuse teme cum ar fi siguranța pe internet sau prevenirea traficului de ființe umane. (R.N.)

Recrutați de pe băncile școlii

Aproape 100 de întreprinzători mici și mijlocii din Bârlad colaborează cu unitățile de învățământ pentru a atrage tineri profesioniști în diferite meserii. La rândul lor, școlile profesionale, de arte și meserii, se adaptează la cerințele de pe piața muncii și își actualizează cifra de școlarizare pentru 2015 – 2016. Între cele două părți, angajatori și formatori, există un echilibru fragil, care poate fi influențat doar de pregătirea tinerilor ieșiți de pe băncile școlii.

Ministerul Educației Naționale, prin Centrul de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, încearcă să atragă agenții economici într-un parteneriat cu școlile profesionale sau liceele tehnice, în așa fel încât tinerii absolvenți să nu mai devină șomeri cu diplomă. Așa că, înreprinderile mici si mijlocii sunt invitate să solicite unitaților de învățământ de profil profesional cu durata de trei ani un necesar de tineri calificați în anumite mesarii. Pe baza acestor cereri, școlile profesionale din Bârlad își vor estima și vor propune Inspectoratului Școlar Județean Vaslui numărul de locuri disponibile pentru admiterea de anul viitor.

„Până acum, între 10 si 20 de întreprinderi mici și mijlocii din Bârlad au solicitat pe fiecare specializare, câte doi sau trei elevi, pentru a-i îndruma în activitatea practică, acesta fiind primul pas către o posibilă angajare, după finalizarea studiilor”, ne-a spus Viorel Râmboi, director adjunct la Grupul Școlar Tehnic „Petru Rareș”.

De exemplu, saloane de înfrumusețare sau coafură, service-uri auto, unități de alimentație publică sunt dispuse să lucreze cu tinerii de sub 18 ani. Dacă liceenii au calități profesionale, ei sunt solicitați să lucreze în respectiva firmă cu ocazia anumitor evenimente, sau atunci când activitățile sezoniere necesită o suplimentare a personalului. Aici vorbim, de exemplu, despre viitorii ospătari ori bucătari care pot lucra pentru un restaurant care găzduiește o petrecere.

„Într-o astfel de situație, câștigul este reciproc: firma dispune de forță de muncă atunci când are nevoie, iar tinerii au la îndemână un caștig bănesc”, ne-a explicat Viorel Râmboi.

Doar că în această situație, plata nu este încă reglementată clar. Edith Lăpușneanu, proprietară a unui cunoscut restaurant din Bârlad, declară că tinerii care au făcut practică vin de la liceu doar cu „teoria”, iar cei capabili nu pot fi angajați până la majorat, așa cum se întâmplă în țările vestice: „Acolo, agențiile specializate în recrutarea forței de muncă preiau obligațiile financiare și legale ale patronului. Mai exact, întocmesc documentele și achită salariul minorului practicant în baza unui contract încheiat cu firma beneficiară”.

Nemulțumiri legate de pregătirea practică a elevilor vin și din partea patronilor care dețin saloane de înfrumusetare. Irina B. este șefa de salon de coafura din zona centrală a Bârladului și ne-a povestit că fetele provenite din clasele profesionale reprezintă doar o grijă în plus, pentru că rare sunt cazurile în care o elevă chiar își doreste să învețe meserie. Și aici este invocată lipsa de interes, atât din partea tinerilor, cât și din partea părinților, care nu-i îndrumă și nu-i supraveghează.

Per total, în ciuda echilibrului fragil între cerere si ofertă, patronii vor solicita experiență la angajare, iar unitățile de învățământ vor diminua cifra de școlarizare.

Potrivit lui Viorel Râmboi, pentru anul școlar viitor, ar putea să dispară circa 50 de locuri de la specializările profesionale, din cele aproape 300 de locuri care au fost disponibile la admiterea de anul trecut. Decizia aparține Inspectoratului Școlar Județean, care va ține cont și de infrastructura școlară depășită, mai ales pentru activitățile practice, dar și de fluxul continuu de pe piața muncii din Bârlad.

Chiulul în școli: de plăcere la oraș, de nevoie la țară

Din acest semestru, noul Regulament de organizare si funcționare a unităților de învățământ diminuează numărul de zile în care părinții își pot învoi copiii de la cursuri. Astfel, diriginții pot motiva, în baza unei cereri scrise, absențele acumulate de elev în cel mult trei zile pe parcursul unui semestru, față de cinci sau chiar șapte zile, câte erau stabilite în trecut.

 Virgil POPA

 Cei mai mulți chiulangii se regăsesc în clasele terminale ale ciclului gimnazial sau printre liceeni. Cu toate că numărul absențelor nemotivate duce la retragerea unor beneficii sau drepturi, unii dintre elevi nu se abțin de la a „evita” anumite ore, cum ar fi bursa lunară de 180 de lei, acordată de stat prin programul „Bani de liceu”. Sancțiunea se aplică elevilor care au acumulat pe parcursul unei luni peste 20 de absențe nemotivate și rămâne valabilă până la sfârșitul anului școlar.

În ceea ce privește învățământul profesional, elevii pierd banii doar pe o lună, dacă strâng 10 absențe într-o lună, 20 în trei luni sau 40 de absențe în șase luni.

Elevii preocupați mai puțin de învățătură s-au adaptat și au găsit metode de a chiuli fără a acumula prea multe absențe. Spre exemplu, Andrei C., elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, ne-a spus ca „fuge încet” de la orele unor profesori „sâloși”. Tânărul ne-a explicat că așa-i descrie el pe dascălii mai exigenți sau la cei care nu au „lipici” la elevi. În acest fel, în catalog apare o singură absență, față de cinci sau șase, dacă nu s-ar prezenta la cursuri o zi întreagă.

Într-un alt caz, pauza mare poate fi prelungită sau programul zilnic din clasă poate fi scurtat cu o oră, spun câțiva elevi de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”. Motivele sunt lesne de găsit: o țigară în spatele școlii, la loc ferit de ochii profesorilor, un suc sau chiar o bere la un bar din apropiere, ori o plimbare în parc de mână cu prietena.

Mirela F. de la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” spune că, în cazul în care nu a învățat, preferă să chiulească de la o oră decât să primească o nota proastă la lucrarea scrisă, cu speranța ca profesorul va fi mai îngăduitor și mai darnic la evaluarea orală.

În mediul rural, lucrurile stau total diferit față de la oraș. Aici, elevii sunt constrânși de nivelul de trai al familiei. Sărăcia îi determina pe copii și pe părinți, în egală măsură, să pună școala pe planul al doilea. Calendarul agricol sau zootehnic influențează și prezența elevilor la școală.

Mitică B. este un băiat bine dezvoltat fizic, deoarece s-a obișnuit cu munca de la câmp, își ajută familia în gospodărie, iar acum încearcă să ajungă mecanic auto. În școala gimnazială, spune el, a lipsit de la școală atunci când trebuia să aibă grijă de cireada satului sau când făcea, în numele familiei, „de rând” la stână.

Obiceiul „ciobanului” se împământenește printre copiii de la țară de la vârste demne de poveștile lui Ion Creangă. Un profesor navestist ne-a povestit cum ținea lecțiile, mai ales pe perioada verii, doar cu jumătate din cei 16 elevi de la clasa a VII-a. Ceilalți erau reținuți de părinți la prășitul porumbului ori la legatul viței de vie. În timp, până și copiilor le intră în obișnuiță, ca normalitate, munca de la țară, în așa fel încât nici măcar nu mai visează la un trai mai bun la oraș. Dacă au câteva animale în ogradă și o bucată de pământ, ei nu se mai gândesc la o meserie învățată la oraș.

Așa se face că, anul trecut, din cei 12 elevi din Coroiești înscriși pentru clasa a XI-a la Grupul Școlar Scolar „Petru Rareș” din Bârlad, doar doi s-au și prezentat și urmează cursurile. Statistica îngrijorătoare este valabilă pentru multe localități izolate sau îndepărtate de Bârlad, din cauza costurilor cu școlarizarea (transport, cazare la gazdă), pe care nu le poate acoperi o bursă școlară și a situației financiare a oamenilor de la țară.

Sub atenta „supraveghere” a directorilor de școli – În fiecare zi, șase elevi sunt agresați

Conform statisticilor Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, în fiecare zi de curs se petrec șase agresiuni de diferite tipuri asupra elevilor. Numărul real al cazurilor de acest gen este este însă mult mai mare, întrucât directorii unităților școlare nu raportează toate incidentele pentru a nu le fi afectată evalurea activității. Ultimul eveniment de acest gen a avut loc de curând la Grupul Școlar „Ion Mincu” din Vaslui, unde trei elevi l-au bătut pe un altul în timpul pauzei. Evenimentul nu a fost raportat conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, fiind caracterizat de Ovidiu Lisievici, directorul instituției de învățământ menționate ca fiind unul minor. Mai exact, o „hârjoneală”. Numai că pentru a calma spiritele aprinse în urma acestei „hârjoneli” a fost nevoie de intervenția jandarmilor, care i-a sancționat pe bătăuși cu amenzi de câte 500 de lei.

Roxana NĂSTASĂ

În urmă cu aproximativ trei săptămâni, la Grupul Școlar Ion Mincu din Vaslui a avut loc o bătaie în interiorul unei săli de clasă. Trei elevi de la clasa a IX-a B l-au împins și pălmuit peste cap toată pauza pe un coleg de-al lor, fiind surprinși de profesoara de engleză de la clasă. Aceasta a întocmit un referat la acel moment, prin care a cerut sancționarea celor trei elevi conform Regulamentului de Ordine Interioară și alte măsuri ce se consideră necesare. De asemenea, a fost solicitată intervenția jandarmilor, care i-au sancționat pe bătăuși cu amenzi de câte 500 de lei.

Cu toate astea, Ovidiu Lisievici, directorul liceului, aproape că nu și-a amintit de eveniment când a fost întrebat, ca mai apoi să spună că a fost ceva minor. Oare pentru un eveniment minor un elev primește amendă de 500 de lei?

„A fost un eveniment minor, o «hârjoneală» să spun așa. Au fost chemați părinții la școală și urmează la sfârșitul anului să votăm câte puncte la purtare le vor fi scăzute, pentru că așa e procedura. Iar jandarmii erau acolo și i-au sancționat ca o măsură de prevenție, nu de altceva” a spus acesta.

Oare pentru un eveniment minor un elev primește amendă de 500 de lei?

Ba mai mult, nici reprezentanții ISJ Vaslui n-au cunoștință de acest eveniment, Gabriela Plăcintă, inspector general, precizând că nu a fost înștiințată și nu știe nimic. E de înțeles, având în vedere faptul că un asemenea eveniment neplăcut raportat la ISJ, nu face bine reprezentanților instituției.

În școlile din județ, violența e-n floare

Conform informațiilor oferite de la cei de la ISJ Vaslui, în anul școlar precedent, în unitățile de învățământ din județ, au fost înregistrate aproximativ 1.120 de acte de violență. Asta înseamnă că zilnic, în școlile din Vaslui au loc aproximativ o medie de șase acte de violență, fără să mai fie luate în calcul cele neraportate.

Violența în școli este un fenomen ce a luat tot mai multă amploare în județ, în pofida tuturor măsurilor luate de ISJ Vaslui pentru a diminua asemenea acte și comportamente. Anturajul, alcoolul sau simpla dorință de a ieși în evidență sunt cauzele principale care îi determină pe cei mai mulți elevi să recurgă la asemenea acte dezagradabile.

Au carte, da’ n-au parte!

Elevii merituoși au ajuns bătaia de joc a statului. Deși se spetesc să învețe din greu și să obțină medii cât mai mari aducând liceului și orașului de unde provin un renume prin participarea la diverse olimpiade naționale, elevii premianți sunt luați în râs cu burse de 40 de lei. Asta în vreme ce elevii moldoveni care aleg să studieze în România primesc lunar din partea statului o bursă de 65 de euro, adică aproximativ 280 de lei, deși mulți dintre ei nu se pot mândri cu situația școlară.

Roxana NĂSTASĂ

În vreme ce în alte țări precum bursa unui elev ajunge la 500 de euro, un copil studios primește în România doar 10 euro. Atât poate oferi statul, o bursă simbolică, ca să nu spunem că nu există, în timp ce prețurile la alimente, rechizite, îmbrăcăminte cresc. În unele cazuri, elevii olimpici nu primesc nici măcar cei zece euro amărâți, pentru că legiuitorul a lăsat la latitudinea consiliilor locale aceste burse, în limita disponibilităților. Altfel spus, cadrul legal există, însă în general nu se găsesc bani.

Spre exemplu, de doi ani încoace, Consiliul Local Vaslui nu a mai acordat nicio bursă pentru cei cu rezultate deosebite la învățătură, deși olimpici sunt cu carul. Nici în anii trecuți lucrurile nu au stat mai bine. Elevii vasluieni primeau burse, însă în valoare de 35-40 de lei, bani cu care abia puteau cumpăra un manual de limba engleză sau franceză.

Nu la fel se poate spune de basarabenii care învață la noi. Cu 65 de euro, adică aproximativ 280 de lei, sunt răsplătiți negreșit elevii basarabeni care învață în România, fie că strălucesc la învățătură, fie că nu. O sumă pe care un elev român premiant o ia în jumătate de an. Anul acesta, 31 de elevi moldoveni din Vaslui iau bursă, suma totală ridicându-se la aproximativ 9.000 de lei lunar pentru toți.

Bursele de performanță se acordă elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor organizate de Ministerul Educației, iar cele de merit și de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.

Școala cu maidanezi

Curtea Școlii nr. 2 „Vasile Pârvan” Bârlad este asemenea unui adăpost de câini. Maidanezii își fac veacul atât în curte, cât și pe terenul de lângă. Problema persistă de câțiva ani, iar singurul lucru făcut până acum a fost construirea unui gard protector, pentru a ține câinii la distanță. Cu toate acestea, animalele își fac loc și trec în curtea școlii speriind copiii.

Andrei ARSENE

Școala este situată într-o zonă nu tocmai ferită, între două clădiri în paragină, astfel că maidanezii preferă să se adăpostească acolo. Deși până acum nu au existat probleme, oricând s-ar putea întâmpla ca un copil să fie victima unui atac al câinilor.

Cei mai înspăimântați sunt părinții. Teama că fiii lor vor fi mușcați de câini este foarte mare. Cu toate că sunt profesori de serviciu, părinții trag un semnal de alarmă și spun că singura modalitate de a-și feri copiii este îndepărtarea animalelor din zonă. Școala are program și după-amiaza așa că elevii pleacă pe întuneric din școală, timp în care se pot întâmpla tot felul de nenorociri.

„Copiii le dau câinelor din milă de mâncare. Le oferă din laptele și cornul primit, acesta fiind un alt motiv pentru care câinii stau în jurul școlii”, ne-a declarat Daniel Ștefănică, directorul școlii.

Nici gardul făcut nu este unul corespunzător. Sunt doar niște gratii prin care copii pot întinde mâna cu lejeritate. Chiar dacă animalele nu ar putea trece în curtea școlii, copiii ar putea fi mușcați. Aceștia au tendința de a hrăni câinii aruncând batoane peste gard sau pur și simplu dându-le prin gratiile gardului.

“Am făcut adrese la primărie privind problema câinilor, dar până acum nu am primit niciun răspuns oficial”, ne-a mai declarat Ștefănică.

Ultima adresă a fost făcută ieri, astfel că directorul școlii speră să primească un răspuns miercuri, după ședința de Consiliu Local.

Doar unii elevi sunt politici, profesorii ba

Ieri, după ce conducerea Liceului Teoretic “Emil Racoviță” a finalizat ancheta privind activitatea profesorului Ovidiu Sălcianu, despre care câțiva elevi au afirmat că face campanie în sala de sport a liceului, s-a constatat că acest cadru didactic nu se face vinovat de acuzații.

Elevii ne-au povestit că Sălcianu a cerut mai multor elevi prezenți la ora de sport să participe la mitingul de lansare a candidatului ACL la alegerile prezidențiale, fapt pentru care ne-am adresat conducerii unității de învățământ. În aceeași zi, s-a format o comisie de anchetă care a luat la puricat fiecare colectiv de elevi, pentru a afla dacă, cine și de ce a plecat la miting. După două zile de investigații însă, cum era de așteptat, rezultatul a fost în favoarea profesorului. Politică în liceu nu s-a făcut, iar elevii care au mers la București, identificați extrem de rapid și surprinzător de precis de comisie, au declarat că sunt membri liberali. În consecință, afacerea cu profu’ de politică s-a terminat curat, fără prea multă bătaie de cap, căci cum ar fi sunat în urechile părinților vestea că odraslele lor sunt carne vie pentru diverse și mărunte mașinațiuni politice?

Potrivit afirmațiilor făcute de câțiva elevi care au ghinionul de a nu fi membri de partid, am aflat că profesorul Sălcianu s-a adresat unui grup de câțiva tineri, sfătuindu-i că ar fi bine să se deplaseze la evenenimentul politic de sâmbătă, 27 septembrie, la București, ca să se mai “distreze” și ei. Ancheta conducerii LER a scos la iveală că au plecat la acest miting cinci elevi de la două clase, care culmea sunt susținători cu acte în regulă ai ACL. Să fi fost ei în grupul despre care am fost noi sesizați? În acest caz, trebuia să apară o sancțiune sau mai multe, căci nici elevii PNL și nici profesorii PNL nu au dreptul să țină ședințe de partid în incinta unităților de învățământ.

Prin telefon, Daniel Hulubei, directorul Liceului “Emil Racoviță”, ne-a spus că în momentul în care i-a adus la cunoștință lui Ovidiu Sălcianu faptul că este anchetat pentru că a purtat discuți cu caracter politic în școală, profesorul i-a răspuns evaziv. Deși răspunsul a fost evaziv, viața politică este ca în telenovele, când orice poveste urâtă se termină frumos. Adică răspunsurile evazive au fost reformulate în scris, într-o notă explicativă, corectă (politic?), s-a dedus că elevii ce au mers la miting nu erau doar elevi ci și activiști de partid, iar marmota a învelit ceva pe motiv de plictiseală…

“În urma investigației făcute la sesizarea dumneavoastră, am considerat ca nefondată afirmația cum că în timpul orelor de curs sau în pauză, în incinta liceului, s-a făcut politică. Nu au existat subiecte cu teme politice discutate cu elevii. Elevii sunt membri de partid și acolo au fost înștiințați în legătură cu mitingul, nu la școală, cum de altfel interzice și Regulamentul”, ne-a declarat Daniel Hulubei.

Culmea acest amalgam de evenimente: Sălcianu a vorbit cu niște elevi despre ceva, cinci elevi au plecat cu misiune politică, dar Sălcianu totuși nu a făcut campanie la liceu, ci la partid. Mai mult, tinereii cu misie politică au carnete la partid. Prea frumos ca să fie fals…O telenovelă, nu alta! (Bogdan RUSU)

Mai mult de învățat pentru elevii de clasa a VIII-a!

După schimbări ale programelor școlare, materii nou introduse, manuale lipsă pentru clasele I și a II-a, presupuse manuale digitale și cod etic pentru dascăli, în acest an școlar a mai apărut o schimbare. Este vorba de programa pentru Evaluarea Națională 2015.

Deși cu doar o zi înainte de începerea anului școlar 2014-2015, Ministrul Educației, Remus Pricopie, asigura elevii că în acest an nu vor fi schimbări în structura examenului de Bacalaureat și Evaluare Națională, ci doar “mici reașezări în interiorul programei”, se pare că lucrurile nu stau deloc așa. Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale 2015 arată că programa la Limba și literatura română conține mai multe puncte pe care trebuie să le cunoască elevii, în timp ce programa la Matematică s-a schimbat complet. Astfel, în noua programă la Limba Română se introduce ca cerință toată materia clasei a VIII-a, adică un manual întreg, iar la Matematică, un vast capitol de Geometrie, elevii având astfel mai mult de învățat, Evaluarea Națională 2015 punânându-i și mai mult în încurcătură.

Calendarul Evaluării Naționale 2015: Pe 13 iunie 2015 elevii de clasa a VIII-a vor încheia cursurile, între 15 și 17 iunie 2015 se vor putea înscrie la Evaluarea Națională, iar pe 22 iunie 2015 vor începe probele de examen, prima fiind proba scrisă la Limba și literatura română. Ziua următoare, va avea loc proba scrisă la Limba și literatura maternă, urmând ca pe 24 iunie să aibă loc susținerea probei la Matematică. Rezultatele vor fi afișate pe 26 iunie până la ora 16, iar între ore 16 și 20 se vor putea depune contestațiile. Abia pe 30 iunie 2015 se vor afișa rezultatele finale după contestații. (Roxana NĂSTASĂ)

Promisiuni electorale pentru liceeni

Guvernanții promit că vor majora ajutorul financiar acordat elevilor săraci. Anul trecut, peste 5.000 de elevi vasluieni au beneficiat de programul „Bani de liceu”.

Apropiata campanie electorală le-a trezit guvernanților români sentimente de profundă grijă pentru buzunarul liceenilor: ajutorul financiar acordat elevilor necăjiți va fi majorat de la 180 de lei la 250 de lei.

Potrivit reprezentanților Educației, mărirea nu va fi operată în septembrie, ci “în curând”. N-ar fi exclus ca minunea să se întâmple chiar în preajma alegerilor. Elevilor cu drept de vot le-ar prinde foarte bine la buzunar.

Condiția de includere în programul “Bani pentru liceu” este ca elevii să dovedească prin acte că se află în întreținerea familiilor al căror venit lunar pe membru de familie, realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 de lei. Nu toți cei care îndeplinesc această condiție, însă, vor primi ajutor. Ajutorul financiar va fi sistat dacă elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învățământ, dacă a fost eliminat de la cursuri pe o perioadă de trei – cinci zile. De asemenea, dacă elevul a obținut mai puțin de 7 la purtare, sau dacă nu mai frecventează cursurile unității de învățământ ori a fost exmatriculat, va pierde ajutorul financiar.

„Banii de liceu” se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat.

Pentru anul școlar 2014-2015 liceenii care doresc să primescă „Bani de liceu” pot depune cereri la secretariatul unităților de învățământ la care sunt încadrați în perioada 15 septembrie – 1 octombrie. În perioada 1 octombrie – 23 octombrie, inspectorii din cadul Inspectoratului Școlar Județean Vaslui vor efectua anchete sociale în vederea analizării situațiilor materiale ale elevilor și vor evalua eligibilitatea cererilor depuse pentru primirea ”banilor de liceu”. Lista cu beneficiari va fi afișată pe 28 octombrie. În perioada 28 octombrie – 2 noiembrie, liceenii pot depunne contestații, acestea urmând să fie soluționate până pe 6 noiembrie.

În anul școlar 2013-2014 în județul Vaslui au beneficiat de „Bani de liceu” 5.213 elevi. Dintre aceștia, 465 de elevi sunt de la Colegiul Tehnic „Alexandu Ioan Cuza” Bârlad, 380 de la Liceul Tehnologic „Petru Rareș”, 338 – Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, 218 – Liceul Pedagogic „Ioan Popescu” și 62 de la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad. (Daniela PORUMB)

Miliarde de lei băgați în unități de învățământ fără elevi – Școlile nimănui

Primarii comunelor din județul Vaslui care au solicitat fonduri în vederea construcției de unități de învățământ vor trebui să justifice motivele pentru care au făcut aceste demersuri, în situația în care numărul de nașteri (populația școlară din viitor) la nivelul comunelor este în declin de ani de zile. La Bălteni, de exemplu, se construiește în prezent o școală nou-nouță, dar în anii 2009-2013 s-au născut doar 56 de copii. Suficient cât să se formeze două clase cel mult. O altă situație interesantă este în comuna Bogdana, unde s-a închis o grădiniță din lipsă de preșcolari, dar se construiește o școală nouă, mare și frumoasă. Aceste investiții sunt de neînțeles din moment ce școlile nu vor avea nicio adresabilitate. În situația în care se vor face, imediat după inaugurarea electorală vor fi băgate în celebra stare de consevare, în care mai întâi dispar dotările și finisajele, după care se vor degrada văzând cu ochii. În multe dintre cazuri, e posibil ca aceste construcții să fie dărâmate înainte ca vreun elev să le fi trecut vreodată pragul în scop educativ.

Bogdan RUSU

În timp ce 14 unități de învățământ s-au închis anul acesta din lipsă de elevi, statul român va cheltui sume colosale pentru a contrui instituții cu rol educativ nou-nouțe în sate în care problema lipsei elevilor dăinuie de ani de zile. Deși noi, există posibilitatea ca în viitorul apropiat aceste școli să intre în celebra stare de conservare, în care clădirile se degradează văzând cu ochii, iar părțile demontabile (uși, ferestre) dipar ca și cum n-ar fi fost niciodată acolo.

Prefectul Andrei Puică a cerut conducerii Inspectoratului Școlar Județean Vaslui să se documenteze cu privire la modul de evoluție al populației școlare (și potențial școlare) la nivelul comunelor prinse în proiecte de reconstrucție. Scopul: stoparea finanțărilor consistente solicitate de primari, în cazul în care în viitor nu vor exista elevi care să umple clasele. Asta ca nu cumva să se trezească cei din guvern cu școli noi în satele vasluiene, numai bune de transformat în depozite.

Fără prea mult efort, de pe site-ul Institutului Național de Statistică (INS) am aflat care este natalitatea la nivelul comunelor din județul Vaslui. Numărul de născuți vii pe fiecare comună este foarte important, deoarece tocmai acești micuți vor reprezenta populația școlară de mâine. Am luat ca interval studiu perioada 2009-2013 și am calculat câte nașteri au avut loc într-o serie de comune vasluiene, în care vor fi construite școli noi.

În comuna Bălteni, unde se lucrează la zidirea unei școli noi prin programul PRIS, din anul 2009 până în 2013 (inclusiv) s-au născut 56 de persoane (18 în 2009, 8 în 2010, 10 în 2011, 12 în 2012 și 8 în 2013). Din acest total, doar 18 au în 2014 vârsta de 5 ani. Acești copii, cu toții adunați ar ajunge perfect cât să ocupe o clasă și jumătate, nu o școală. Asta dacă nu luăm în considerare faptul că foarte mulți părinți pleacă peste hotare, iar alții își trimit copiii să studieze la școlile din municipiul Vaslui. Comparativ, în aceeași perioadă de timp, în comuna Zorleni au fost înregistrate 519 nașteri, motiv suficient de bun pentru care această comună a fost cuprinsă în programul PRIS și pentru care va primi o nouă școală. Menționăm că la Bălteni existau deja o școală generală, una primară și două grădinițe, iar în comuna Zorleni două școli generale, două primare și cinci grădinițe. Raportat la natalitate, o comună cu peste 100 de nașteri pe an are de două ori mai multe școli ca o comună în care se nasc anual, în medie, doar 10 copii.

O altă situație interesantă este cea a comunei Bogdana. În această comună s-a închis grădinița din satul Suceveni deoarece nu mai erau preșcolari, dar culmea, prin programul PRIS, în prezent se lucrează la construcția unei școli noi în care ar trebui să învețe… preșcolarii care nu există. Insistând, dacă preșcolari nu prea sunt în Bogdana, pentru ce este nevoie de o școală nouă? Ce persoane vor studia în băncile ei? De pe site-ul INS am aflat, parțial, răspunsul. În anii 2009-2013, în comuna Bogdana s-au născut 96 de copii (23 în 2009, 25 în 2010, 18 în 2011, 19 în 2012 și 11 în 2013), din care doar 23 au acum vârsta de 5 ani.

În municipiul Vaslui, unde în cei cinci ani de referință s-au născut 4.250 de copii, au funcționat până la finele anului școlar trecut 18 grădinițe. Cu toate acestea, la începutul anul școlar prezent, din lipsă de copii s-a impus închiderea Grădiniței numărul 7. Ce se va întâmpla oare într-o comună cu 56 de nou-născuți într-un interval de cinci ani? Unități de învățământ noi se vor construi și în comuna Albești (121 de nașteri în cinci ani), Bogdanița (100), Crețești (102), Șuletea (101), Văleni (235), Puiești (279), Pungești (205), Ștefan cel Mare (145), Zăpodeni (178), etc.

Explicația pentru situația aceasta în care se cheltuie bani grei pe construcții inutile nu poate fi decât interesul aleșilor de a da bine în fața electoratului.

Uniformele școlare la elevi

Majoritatea școlilor și liceelor din Bârlad își diferențiază elevii prin culoarea și modelul uniformelor. O mare parte din școlile bârlădene au ales metoda clasică, alb-negru, dar sunt și școli care au vrut să iasă din tipare și au optat pentru culori pastelate.

Daniela PORUMB

Elevii din Bârlad pot fi mai ușor identificați, întrucât o mare parte din școli și licee și-au ales propria culoare pentru uniforma acestora. În general culorile alese pentru a reprezenta unitățile de învățământ sunt verde, gri, portocaliu, albastru, bleu, dar și nelipsitele alb și negru. Pentru a adăuga o pată de culoare uniformei, în majoritatea școlilor s-a optat pentru o cravată de culoare roșie, sau, în unele cazuri, albastră ori neagră.

Deși nu sunt plăcute de elevi, întrucât consideră ei că nu le reflectă personalitatea și nu le oferă libertatea de a veni la școală cum și-ar dori, unele instituții de învățământ din Bârlad le impun elevilor să poarte uniforme școlare. În ciuda dorințelor acestora, uniformele școlare au fost introduse în toate liceele din Bârlad și într-o școală generală, având ca principal scop să îi facă pe elevi mai responsabili față de studii și pentru a se creea o atmosferă profesională propice învățământului. De asemenea, prin prezența uniformei în școli se promovează colegialitatea cât și egalitatea între colegi.

Școala generală „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad (Școala nr. 8) este singura din oraș care a introdus aceeași uniformă atât pentru cei din ciclul primar cât și pentru cei de la gimnaziu. Culoarea aleasă pentru a reprezenta școala este verde deschis cu grena. Conducerea școlii consideră că prin introducerea acestei uniforme se dă școlii o notă în plus la capitolul seriozitate și se elimină decalajele dintre elevi.

„Noi am pornit ideea introducerii de uniforme școlare cu mai mulți ani în urmă, dar anul acesta am reușit să realizăm acest lucru. Acum aproximativ trei ani, la ordinul ministrului educației, fiecare școală avea obligația să introducă un semn distinctiv care să facă diferența între elevi. Noi am introdus atunci o insignă, care avea imprimată pe ea sigla unității noastre școlare.

Singurii care au avut uniforme până anul trecut au fost elevii din clasele primare, dar nu era o uniformă comună, ci fiecare clasă avea uniforma ei. În schimb de anul acesta toți elevii școlii noastre vor purta cămăși de culoare verde deschis, cu cravată grena” ne-a declarat Georgel Bradu, director la Școala generală „Episcop Iacov Antonovici” Bârlad.

La Colegiul Național ”Gheorghe Roșca Codreanu” elevii poartă cămăși de culoare gri. Conducerea școlii a ales culoarea pornind de la ideea că steagul liceului avea deja această nuanță, iar clădirea este vopsită tot în același ton.

Conducerea Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” consideră că uniformele îi ajută pe elevi să simtă apartenența la o școală, îi învață toleranța în grup și decența vestimentară.

„Am introdus prima dată uniforma la inițiativa ministrului învățământul, care solicita introducerea unui însemn școlar, în funcție de cum stabilește fiecare unitate școlară. În momentul în care s-a luat această decizie la nivel național, la liceu era o altă echipă de management, care alături de consiliul de administrație și cu reprezentanții consiliului părinților, au stabilit că la Codreanu se va purta această cămașă gri cu o cravată personalizată cu sigla liceului. Noi păstrăm în continuare această uniformă. Cei din exterior pot face diferența între elevi și știu că cei îmbrăcați cu cămăși gri fac parte din comunitatea codrenistă. Totodată, prin introducerea ideii de uniformă la școală, avem în vedere și siguranța elevilor, întrucât în cazul în care vin persoane din afara școlii, ne este mai ușor să le identificăm” ne-a declarat Mihaela Cârjonțu, director adjunct la Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codrea