Home / Tag Archives: indemnizatie somaj

Tag Archives: indemnizatie somaj

Ce obligații au vasluienii care beneficiază de indemnizație de șomaj

Vasluienii care nu respectă cerințele legale privind șomajul riscă pierderea indemnizației de șomaj.

Prima dintre ele este să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitat, la agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă la care este înregistrat pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă. Șomerii mai trebuie să comunice în termen de trei zile agenției pentru ocuparea forței de muncă unde este inregistrată orice modificare privind: încadrarea în munca; emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizatiei de functionare pentru a desfașura activități independente; realizarea unor venituri lunare mai mari decât indemnizația de somaj; satisfacerea obligațiilor militare; plecarea din tară; concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului; pensionarea; admiterea într-o forma de învatamânt; alte situații.

Vasluienilor care beneficiază de indemnizație de șomaj li se mai cere să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă unde este înregistrată. Această obligație nu se aplică atunci când persoanele care obțin indemnizație de șomaj participă la programe de formare profesională, organizate în condițiile legii și a căror finanțare este asigurată din asistența financiara nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regional, Fondului social european și Fondului de coeziune.

În calitate de beneficiar al indemnizației de șomaj trebuie să caute activ un loc de muncă și trebuie să înștiințeze în scris agenția pentru ocuparea forței de muncă la care sunt înregistrate cu privire la apariția stării de incapacitate temporară de muncă și datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor și unitatea în care acesta activează, în 24 de ore de la data acordării concediului medical.

Atentie: dacă plecați din țară mai puțin de trei luni, indemnizația de șomaj se suspendă, iar dacă plecați mai mult de trei luni indemnizația de șomaj încetează! (G.P)

Absolvenții de liceu trebuie să se înregistreze la agențiile pentru ocuparea forței de muncă pentru a beneficia de indemnizație de șomaj

Absolvenții de liceu promoția 2017 (inclusiv absolvenții de liceu care nu au participat sau nu promovează examenul de bacalaureat) au posibilitatea de a se prezenta la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen în vederea înregistrarii ca persoană în căutarea unui loc de muncă. Această etapă e prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj în intervalul 27 mai – 25 iulie 2017, inclusiv.

Potrivit prevederilor legii absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenților de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 27 mai 2017, având în vedere că în conformitate cu Ordinul nr 4.577/20.07.2016 al Ministrului Educației Naționale “Cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în dată de 26 mai 2017”. În situația în care unii tineri mai au corigente și nu au situația încheiată la toate materiile, aceștia vor fi obligați să se prezinte în interval de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifică data promovării examenului de corigență. Absolvenții care promovează examenul de bacalaureat au aceeași obligație de a se prezenta în intervalul 27 mai – 25 iulie 2017, deoarece el este considerat absolvent în momentul finalizării anului terminal și are situația închisă la toate materiile.

În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte act de identitate (copie și original); act de studii (adeverința de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz) în copie și original; în cazul adeverinței trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 26 mai 2017; adeverința eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau “apt muncă cu restrictii”; adeverința de venituri eliberată de Administrația Financiară;

Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (27 mai – 25 iulie 2017), acestia au în continuare posibilitatea să se prezinte în vederea înregistrarii ca persoane în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizația de șomaj. Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenții de liceu sunt în concordanță cu obligația instituțiilor de învățământ de a elibera certificate de studii în termen de 15 zile de la data absolvirii (finalizării studiilor), ori dacă până la acea dată rezultatele examenului de bacalaureat nu sunt cunoscute.

În cazul absolvenților de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agențiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licență (dacă persoana promovează examenul de licență în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor). Având în vedere că nimeni nu are siguranța promovării examenului de licență, sugerăm tuturor absolvenților de studii superioare cu domiciliul în județul Vaslui să solicite adeverința de absolvire (chiar și fără examenul de licență) imediat ce au finalizat cursurile și să se înregistreze la sediul agențiilor de ocupare cele mai apropiate în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor. Excepție fac acei tineri care nu au situația încheiată la toate materiile și trebuie să se prezinte în sesiunea de examene restante în luna septembrie, în cazul acestora termenul curge de la data promovării examenului restant, dată care trebuie precizată pe adeverința eliberată de instituția de învățământ superior.

Dacă examenul de licență nu este promovat în termen de 12 luni iar absolventul nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizația de șomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forței de muncă și de formare profesională gratuită dacă se înregistrează în evidența A.J.O.F.M. Vaslui. Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenții de studii superioare sunt în concordanță cu obligația instituțiilor de învățământ de a elibera certificate de studii în termen de 12 luni de la data absolvirii.

Absolvenții care se înregistrează în evidența agenției de ocupare a fortei de muncă ca persoane în căutarea unui loc de muncă și nu au un loc de muncă, pot beneficia de o serie de avantaje. Este vorba de servicii gratuite de mediere, de informare și consiliere profesională personalizată sau de asistență și consultanță pentru începerea unei afaceri proprii; servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun; prima de încadrare ca absolvent (500 ron) dacă se încadrează în interval de 12 luni de la data absolvirii; prima de încadrare pentru absolvenții înregistrați în evidențele A.J.O.F.M. Vaslui care se încadrează în muncă, potrivit legii, cu normă întreagă, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, dacă acesta este cuprins în Planul național de mobilitate; prima de instalare pentru absolvenții înregistrați în evidențele A.J.O.F.M. Vaslui care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care iși au domiciliul sau resedința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul ori își stabilesc resedința în localitatea respectivă sau în localitațile învecinate acesteia, dacă acestea sunt cuprinse în Planul național de mobilitate; prima de relocare pentru absolvenții înregistrați în evidențele A.J.O.F.M. Vaslui care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința pot primi cel mult 900 lei/lună, timp de 36 de luni. Această primă constă în 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor de chirie și utilități, aceasta fiind plafonată la 900 lei.

De asemenea în sprijinul absolvenților, agenția acordă subvenții acelor angajatori care încadrează în munca absolvenți de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior în interval de 12 luni de la absolvire (indiferent dacă sunt sau nu beneficiari de indemnizație de șomaj), subvenții in valoare de 900 lei/luna pe o perioada de 12 luni, cu obligativitatea menținerii raporturilor de muncă pe o perioadă de 18 luni. Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți de învățămant superior care nu au promovat examenul de licență sau de diplomă nu beneficiază de subvenția prevăzută la art. 80 din lege pentru încadrarea în muncă a absolvenților respectivi. Subvenția se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenției, iar angajatorul este obligat să nu desfacă raportul de muncă din motive imputabile acestuia (restructurare, acordul părților, s.a.)

A.J.O.F.M. Vaslui acordă subvenții și angajatorilor care încadrează în muncă tineri NEET’s (cu vârste cuprinse între 16 și 24 ani) înregistrați în evidențele agenției. Subvenția se acordă pe o perioadă de 12 luni în cuantum de 900 lei/lună, cu obligativitatea menținerii raporturilor de muncă pe o perioadă de 18 luni. (George PROCA)

Cei aproape 2.000 de șomeri din județ ar putea primi indemnizație mărită!

de Marian Mocanu

Un proiect de lege, aflat în dezbaterea Senatului, ar putea duce la creșterea indemnizațiilor de șomaj cu 50 până la 100 lei/lunar.  Dacă se va aproba, acest act normativ ar duce la majorarea indemnizațiilor a aproape 2.000 de vasluieni și a peste 120.000 din întreaga țară.

Pe masa de lucru a Senatului României se află un proiect legislativ privind majorarea indemnizațiilor de șomaj pentru șomerii aflați în plată.  Majorările prevăzute de proiectul de lege presupun creșterea indemnizației pentru persoanele care au cel puțin un an stagiu de cotizare de la 375 lei la 450 lei. Totodată, persoanele care nu au avut un loc de muncă după absolvirea unei instituții de învățământ ar putea beneficia de o majorare de la 250 de lei la 300 de lei pe lună. Proiectul prevede, de asemenea, majorarea cotelor procentuale, diferențiate în funcție de stagiu de cotizare, care se aplică mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare.

Astfel, va crește de la 3% la 3,6% pentru persoanele cu stagiu de cotizare de cel puțin 3 ani, de la 5% la 6% pentru o cotizare de cel puțin 5 ani, de la 7% la 8,6% pentru persoanele care au cotizat cel puțin 10 ani și de la 10% la 12% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani. Prin aceste majorări ar putea crește indemnizațiile primite de persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de un an.

Inițiatorii proiectului de lege spun că prin aprobarea acestei măsuri se crează premisele pentru indexarea periodică a Indicatorului Social de Referință (ISR), cu care sunt calculate majoritatea veniturilor sociale, adică venitul minim garantat, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinței, alocația de stat pentru copii, alocația de plasament și ajutorul de șomaj.

În județul Vaslui, rata șomajului se cifrează în jurul a zece la sută din totalul populației active. Conform unor cifre oficiale, peste 88% dintre aceștia sunt neindemnizați, fiind, și din acest punct de vedere, pe unul din locurile din locurile „fruntașe” la nivel național.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: