Home / Tag Archives: notar

Tag Archives: notar

Vasluienii moștenitori își vor putea face gratuit succesiunea. Iată pașii ce trebuie urmați!

de Mara GRIGORIU

Vasluienii moștenitori își vor putea face gratuit succesiunea. Peste 46 milioane lei este bugetul din acest an al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) destinat decontării dezbaterilor succesorale pentru moștenitorii care au trecut deja prin procesul de cadastrare. Asta înseamnă că, printre cei 184.000 romȃni care vor beneficia de succesiune gratuită, mai exact de măsurile cuprinse în Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, se vor putea număra și vasluienii din localitățile unde administrațiile au finalizat sau urmează să finalizeze cadastrarea.

Nu mai e mult pȃnă cȃnd vasluienii care au proprietăți în comunele în care se desfășoară procesul de cadastrare derulat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară vor putea să obțină actele de succesiune gratuit. E vorba, mai exact, de scutirea plății unor onorarii care depășesc deseori 1.000 lei / succesiune, în funcție de valoarea imobilelor moștenite.

Cei care doresc să intre în posesia certificatelor de moștenitor sau de legatar, precum și a certificatelor de vacanță succesorală, ulterior deschiderii noilor cărți funciare pe numele defuncților, au de parcurs cȃteva etape importante.

Mai întȃi trebuie să facă o sesizare scrisă către oficiile teritoriale ale Camerelor Notarilor Publici în a căror rază teritorială defuncții și-au avut ultimul domiciliu. Actele obligatorii care trebuie să fie anexate acestei sesizări sunt꞉ cererea însoțită de un centralizator (ce cuprinde mențiuni despre numele, prenumele și datele de identificare ale defunctului și despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice); anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006 (pusă la dispoziția OCPI competent de către secretarul primăriei, care conține toate datele de identificare ale succesibililor); certificatul de deces, copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă; extrasul de carte funciară pentru informare; copii ale actelor de proprietate ale defunctului.

În Vaslui, primăriile se mișcă greu

Ulterior, Camera Notarilor Publici verifică în Registrul de evidență toate procedurile succesorale, în vederea repartizării unui notar public din cadrul acesteia, potrivit procedurii stabilite de către președintele Camerei. Ce urmează apoi este să fie stabilit termenul de dezbatere a succesiunii.

Notarul public va întocmi și va elibera certificatul de moștenitor, împreună cu factura privind onorariul notarial, către oficiul teritorial în a cărui rază teritorială se află imobilele, în vederea înscrierii în cartea funciară a certificatului de moștenitor și achitării onorariului notarial în cuantum de 250 lei / autorul succesiunii.

Potrivit datelor de la ANCPI, din totalul de 3.181 UAT-uri din România, până la sfȃrșitul anului 2018 au fost finalizate lucrări de înregistrare sistematică în 57 UAT-uri situate în 20 județe, reprezentând un număr de 529.502 imobile cu o suprafață aferentă de 348.981,95 ha.

În județul Vaslui, în 23 de UAT-uri au fost finalizate lucrările la nivel de sector cadastral (finanțare I, 2016 – 2017) și sunt în derulare lucrări în alte 4 UAT-uri.

Copia legalizată dispare

Ministrul Fondurilor Europene a declarat că Executivul lucrează acum la un act normativ prin care administrația publică centrală să nu mai aibă dreptul să solicite copii legalizate de la cetățeni. 

Pachetul legislativ care va elimina mai multe acte cerute cetățenilor de către autorități se va referi și la desființarea copiei legalizate, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, într-un interviu pentru republica.ro.

“Problema e că dacă vrei să desființezi o hârtie care nu are o bază legală, nu știi cum să o desființezi. Și atunci, acest pachet are o ordonanță de urgență, are un HG care modifică alte HG-uri, de pildă, desființează copia legalizată. Și mai are un memorandum prin care Guvernul cere instituțiilor subordonate și, atenție, nu vorbim de primării, vorbim doar de administrația centrală, să facă anumite lucruri. Să desființeze copia legalizată, să își unească bazele de date, le dăm niște termene”, a spus Ghinea.

Actul normativ care va simplifica birocrația va intra în discuția Guvernului în această lună.

Sursa: money.ro

Vânzătorii de case și mașini vor plăti impozitul local pe tot anul, indiferent de luna în care a fost făcută tranzacția

Impozitul pe tranzacțiile imobiliare va fi plătit, de anul viitor, potrivit noului Cod fiscal, la valoarea declarată de părți în contract, chiar dacă este sub nivelul minim din grilele întocmite de notari. Totodată, vânzătorul va datora taxa locală pentru întreg anul, indiferent de momentul în care transferă proprietatea. 

Noul Cod fiscal aduce câteva noutăți și în privința impozitării tranzacțiilor imobiliare. Astfel, dacă, în prezent, impozitul se calculează la valorile minime din expertizele camerelor notariale – în cazul în care sumele sunt inferioare acestora –, de anul viitor vor putea fi aplicate la cuantumurile declarate de părți. Însă, notarii vor fi obligați să notifice fiscul dacă vânzările au loc sub aceste praguri și să transmită datele persoanelor implicate.

Tot noul Cod fiscal prevede că, de anul viitor, taxa locală pentru clădiri, terenuri și mașini se datorează pentru întregul an fiscal de către cel care o avea în proprietate la data de 31 decembrie a anului anterior. În consecință, cei care vor vinde, în 2016, de exemplu, o casă, chiar și în luna ianuarie, vor datora integral impozitul aferent anului 2016. Impozitele locale nu se vor mai calcula pentru fracțiuni de an. În aceste condiții, modificarea este în avantajul cumpărărtorului, care va începe să plătească impozitul abia din anul următor celui în care a intrat în posesia bunului.

Cum se calculează impozitul pe tranzacții

Impozitul va fi calculat la valoarea declarată de părți, indiferent dacă această valoare este sub cea notarială. Noul Cod fiscal prevede că impozitul “se calculează la valoarea declarată de părți  în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piață realizat de către camerele notarilor publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacție”.

În prezent, cota de impozit se aplică la prețul din contract doar dacă este mai mare decât cel din grilă.

Însă, notificarea fiscului de către notari ar putea duce la verificări ale autorităților dacă apar suspiciuni că valorile declarate nu sunt reale.

Cotele de impozit pe tranzacțiile imobiliare sunt stabilite în funcție de perioada de deținere. Dacă au fost dobândite într-un termen de până la trei ani inclusiv, anterior vânzării, impozitul este de 3% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv și de 6.000 lei + 2% la valoarea care depășește 200.000 lei inclusiv, dacă prețul este mai mare decât această valoare.

Cota de impozit pentru imobilele avute în proprietate mai mult de trei ani este 2% până la valoarea de 200.000 lei inclusiv și de 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depășește 200.000 lei inclusiv, dacă prețul este mai mare decât această valoare.

Sursa: profit.ro

„Ziua porților deschise” la notari

de Roxana NĂSTASĂ

Uniunea Națională a Notarilor Publici din România organizează sâmbătă, 9 mai, „Ziua porților deschise” la Camerele Notarilor Publici, sediile principale și sediile secundare județene.

Acțiunea reprezintă un prim pas în dezvoltarea unor proiecte ample de educare și informare a cetățenilor cu privire la serviciile notariale. Cu prilejul acestui eveniment, notarii vor oferi în mod gratuit informații pe diverse teme notariale precum: procedura divorțului, efectuarea și legalizarea traducerilor, eliberarea de duplicate de pe acte, numirea custodelui sau a curatorului special, procedura succesorală notarială, redactarea înscrisurilor cu conținut juridic sau autentificarea înscrisurilor.
Programul de acordare a consultațiilor va fi între orele 9 și 13

Gata cu falsificările din actele notariale!

Potrivit noii legi a notarilor publici și activităților notariale, posibilitatea falsificării semnăturii într-un act juridic notarial a fost eliminată total. Această lege, modificată și completată în urmă cu câteva luni, introduce noțiunea de act duplicat, care se certifică pentru conformitate cu unicul exemplar original.

Duplicatul nu se mai semnează de părți, dar se eliberează acestora. Astfel de duplicate se fac la actele de vânzare – cumpărare, după contractele de donație sau după tot felul de declarații. Părțile și notarul semnează doar exemplarul original, care rămâne în arhiva biroului notarial. Tot în această arhivă se păstrează și un duplicat”, ne-a spus un notar public.

Duplicatul este o noțiune nouă și are valoare de original. În aceste condiții, se exclud verificările în afara biroului notarial, nu se mai consumă timp și energie.

O altă noutate, pe care o aduce recenta lege a notarilor publici este instrumentarea de către notar a actelor solicitate de către cetățenii neștiutori de carte. Astfel, întocmirea actelor se face în prezența a doi martori care semnează actul și confirmă că partea a luat cunoștință de conținutul actului notarial prin citirea acestuia de către notar, că a înțeles conținutul și că este de acord cu acesta. (Mihaela NICULESCU)

Notarul acordeonist

Unul dintre cei mai vechi notari din Bârlad, Dorin Blănaru, are o pasiune cel puțin neobișnuită pentru cineva care-și petrece cea mai mare parte a timpului printre articole de lege: acordeonul. Între 1983-1990 a fost secretarul Primăriei Bârlad, între 1990 și 1995 a ocupat funcția de șef al Notariatului Local de Stat Bârlad, iar din 1995 este un binecunoscut notar public bârlădean. A împlinit de curând 70 de ani și Dorin Blănaru a rămas la fel de preocupat de profesia sa. N-a uitat, în schimb de prima sa dragoste, acordeonul. Ne-a povestit despre hobby-ul său într-un interviu acordat ziarului nostru.

– Au trecut 65 de ani de când ați fost fascinat pentru prima oară de acordeon și de sunetele unice pe care acest instrument le produce, rezultând o muzică foarte agreabilă. I-ați rămas fidel o viață întreagă. Cum s-a întâmplat?

– Povestea începe cu zeci de ani în urmă. Aveam doar 5 ani și țin minte că mama ne-a luat la o nuntă. Din momentul în care am văzut cum cânta un acordeonist, între mine și acest minunat instrument s-a realizat o legătură care rezistă și astăzi. Nu mi-am luat toată noaptea ochii de pe clapele instrumentului și de atunci mi-am dorit să-mi cumpăr cu orice preț un acordeon dar și să cânt la pian.

– Vi s-a îndeplinit visul, se pare…

– Da, dar mult mai târziu. Am început în 1962 școala Populară de Artă – secția acordeon, cu regretatul profesor Mencicov. Nu am făcut decât trei luni pentru că am plecat în producție și mai apoi am plecat din Bârlad. Cursurile școlii ar fi durat 2 ani, însă în cele 3 luni am fost foarte silitor și am învățat singur să cânt diferite partituri, valsuri, tangouri, care erau atunci la modă.

– Viața v-a readus la Bârlad, unde, pentru o scurtă perioadă ați lucrat la Rulmenți ca muncitor.

– Așa este. Am absolvit o școală profesională și am lucrat în fabrica-gigant de atunci. Din primul meu salariu, mi-am cumpărat un acordeon – „Serenada” cu care am început să cânt tot învățând de unul singur, am fost autodidact. În 1963 am fost încadrat la Locul Babei, comuna Bogdana. Acolo am predat mai multe discipline, printre care și muzica. Exista un cor care se întrunea vinerea. Eu profitam de moment și mergeam să cânt cu acordeonul. Cântam atât de bine încât elevii nu voiau să plece acasă. Le plăcea, probabil, cum mânuiam clapele. Am predat ca învățător suplinitor, mai târziu, în satul Fântâna Blănarului (ce coincidență!), tot în comuna Bogdana. Făceam ore simultan cu toate clasele primare pentru că nu erau decât 9 elevi. La fel s-a întâmplat și acolo. Le cântam la ore și copiii erau de-a dreptul încântați de sunetele scoase de acordeonul meu.

– Ați ajuns să cântați într-o orchestră cât de mică?

– În 1964 am fost încorporat în armată. Am fost repartizat în Timișoara, la o unitate de tancuri. După trei luni de armată, am fost cooptat de Statul Major ca furier și am fost încadrat în orchestra unității militare. Aveam un acordeon care se stricase între timp. L-am reparat dar tot nu suna cum aș fi vrut eu. Avea 80 de bași. L-am vândut.

– Ați cântat mereu la acordeon de atunci?

– Nu. L-am abandonat o perioadă de 24 de ani.

– Nu v-a fost dor?

– Ba da. Dar, vedeți, între timp, m-am căsătorit, am avut patru copii și în vâltoarea vieții am lăsat acordeonul pe locul doi. Nu înseamnă că l-am uitat. În 1950, pe când eram șeful Cancelariei Consiliului Popular Vaslui, m-am înscris la cursuri de pian la Casa de Cultură. Am urmat timp de trei luni cursurile, după care, din lipsă de timp, am renunțat. După Revoluție, în 1989 am redevenit nedespărțit de acordeon. Mi-aduc aminte că atunci mi-am cumpărat trei acordeoane de la Consignație, la prețuri destul de mici, și le-am reparat imediat. Am exersat, am făcut progrese, tot de unul singur. Ceva mai târziu, le-am vândut și mi-am cumpărat altele noi. Unul cu 80 de bași și altul cu 120 de bași, marca Rolland. Îmi place sunetul lui și îmi place să cânt melodii de petrecere sau muzică populară. Am trecut prin multe. Viața este imprevizibilă. Am avut și necazuri și bucurii, am avut și probleme cu sănătatea, dar acordeonul a fost prietenul meu de nădejde, care a reușit de fiecare dată să-mi dea puterea să merg mai departe. Poate fiecare dintre noi are o pasiune. Mie îmi place să cânt la acordeon. Zilnic mă delectez cu armoniile celor două acordeoane Parrot pe care le am, unul de 80 de bași și altul de 120 de bași. Este un instrument universal, are armonia unui întreg ansamblu muzical. E fascinant…

A consemnat Mihaela NICULESCU

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: