Home / Tag Archives: popa

Tag Archives: popa

CJ Vaslui alocă Episcopiei Hușilor un sprijin financiar de 100.000 lei

Consilul Județean (CJ) Vaslui va aproba în ședința ordinară de astăzi un proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Episcopiei Hușilor.

Cuantumul sprijinului financiar este de 100.000 lei și este acordat pentru finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitare clădire spații cazare”, imobil situat în municipiul Huși, str. M. Kogălniceanu, nr. 19, județul Vaslui.

La baza întocmirii proiectului de hotărâre se află cererea Episcopiei Hușilor către CJ Vaslui, prin care se solicita sprijin financiar pentru obiectivul de investiții a cărui valoare este de 349.491,96 lei.

Potrivit legislației în vigoare, de la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult fără venituri sau cu venituri reduse, pentru construirea ori repararea lăcașurilor de cult și pentru conservarea și întreținerea bunurilor aparținând cultelor și care fac parte din patrimoniul cultural național.

„Având în vedere că solicitarea Episcopiei Hușilor se încadrează în destinațiile precizate de lege și faptul că aceasta este însoțită de documentele specificate în normele metodologice ale legislației în vigoare, precum și nevoia stringentă de resurse financiare pentru executarea lucrărilor la obiectivul menționat, vă propun aprobarea alocării sumei de 100.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții”, se arată în expunerea de motive a proiectului de hotărâre. (Dănuț CIOBANU)

Chestiunea zilei: Cine rupe afișele bisericii?

de Răzvan CĂLIN

Anunț extrem de important pe ușa de intrare în scara unui bloc din Bârlad. Cineva, pesemne că extrem de contrariat, a scris citeț cu o cariocă pe ușa metalică o întrebare pe cât de simplă pe atât de fără răspuns: ”Cine rupe afișele bisericii?”.

Nu putem decât să bănuim care sunt resorturile ce l-au împins pe respectivul să adreseze întrebarea de o asemenea manieră publică. Probabil că, în buna tradiție încetățenită pe meleagurile noastre, reprezentanții parohiei din zonă tot lipeau ”clasicele” afișe prin care norodul era anunțat să pregătească ”biștarii” că tre’ să vină ”părințelu” să-i mai ”sfințească” oleacă: ba cu Ajunul Crăciunului, ba cu Boboteaza, ba cu Paștele, ba mai nou tre’ să primești popa în casă și cu ”zi întâi de vară” sau ”zi întâî de toamnă”… în fine cu toate anotimpurile. Indiferent de motiv, deznodământul e același: nu-ți iese popa din casă până ce nu-i pui o ”sutică” acolo, cât de mică. Ei, probabil că (iarăși dăm cu presupusul), vreun cetățean, sătul de afișele cu pricina (și, mai ales, sătul să tot sponsorizeze buzunarele ”presfințiților”), a hotărât să le facă dispărute. Și uite așa și-a atras oprobiul vreunui enoriaș mai fanatic care se simte că a cam scris cu năduf întrebarea cu pricina. Așteptăm cu nerăbdare răspunsul la întrebare!

Guvernul scoate Biserica din Codul Fiscal. Lista noilor scutiri de taxe pentru culte

Nici în 2016 preoții nu vor fi obligați să dea bon fiscal pentru lumânări, nunți și botezuri. Noul Cod Fiscal introduce noi scutiri de dări la stat în cazul cultelor religioase din România, fără să adauge nimic în plus ca impozitare. În schimb, persoanele fără venituri, cu unele excepții, vor fi obligate să depună declarație la Fisc pentru a li se calcula CASS-ul pe care îl au de plată. Același Cod Fiscal valabil din 2016 “are grijă”, prin eliminarea taxei pe lux, și de pasionații de iahturi sau de mașini cu motoare de peste 3.000 centimetri cubi, de cei ce îndrăgesc bijuteriile și hainele luxoase de blană, precum și de vânătorii împătimiți. 

Cultele religioase se vor bucura de anul viitor, pe lângă scutirile de care beneficiază în prezent, de noi facilități fiscale. Atunci când au elaborat Codul Fiscal valabil din 2016, guvernanții s-au gândit, pe lângă pasionații de vânătoare, iahturi și mașini de lux, și la fețele bisericești care vor plăti mai puțin la bugetul de stat.

Reprezentanții cultelor religioase vor fi scutiți de impozit pentru sumele pe care le obțin din vânzarea de terenuri, clădiri și mașini pe care le-au folosit în activități economice, condiția fiind ca sumele respective să fie utilizate pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult. “Conform noului Cod fiscal, începând cu anul 2016 cultele religioase nu vor mai fi impozitate nici pentru veniturile obținute din vânzarea sau orice altă formă de cedare sau înstrăinare a activelor coporale cum ar fi terenuri, clădiri, mașini și altele chiar dacă acestea au fost folosite în cadrul activităților economice”, a explicat pentru gândul Eugenia Ion, tax manager la Contexpert Consulting.

Pe de altă parte, ca noutate, din 2016 și asociațiile religioase, pe lângă cultele religioase, vor beneficia de scutiri de impozit pentru clădiri.

Cultele religioase nu sunt impozitate, potrivit actualului Cod Fiscal, pentru mai multe tipuri de venituri, după cum urmează:

– veniturile obținute din producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult, potrivit legii,
– venituri obținute din chirii,
– alte venituri obtinute din activități economice,
– venituri din despăgubiri în forma bănească, obținute ca urmare a măsurilor reparatorii prevăzute de legile privind reconstituirea dreptului de proprietate.

Scutirile sunt acordate cu o condiție, și anume ca toți banii obținuți să fie utilizați, în anul curent și/sau în anii următori, pentru întreținerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ, pentru furnizarea, în nume propriu și/sau în parteneriat, de servicii sociale, acreditate în conditiile legii, pentru acțiuni specifice și alte activități nonprofit specifice cultelor religioase.

În opinia Eugeniei Ion, noul Cod clarifică și faptul că, în cazul cultelor, nu sunt impozabile alte diverse venituri, după cum urmează:

•         contributiile bănești sau în natură ale membrilor și simpatizanților;
•         veniturile obținute din taxe de orice fel;
•         veniturile din donații, precum și banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
•         veniturile din dividende și dobânzi dacă acestea provin din investirea veniturilor care au fost considerate neimpozabile;
•         venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole;
•         resursele obținute din fonduri publice sau din finanțări nerambursabile;
•         veniturile realizate din acțiuni ocazionale precum: evenimente de strângere de fonduri cu taxa de participare, serbări, conferinte etc. dacă acestea sunt utilizate în scopuri sociale;
•         veniturile obținute din reclama și publicitate, veniturile din închirieri de spații publicitare pe clădiri, terenuri, cărți, reviste, ziare;
•         veniturile realizate din despăgubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decât cele care sunt utilizate in activitatea economica;
•         sumele primite din impozitul pe venit redirectionat de catre persoanele fizice.

“Și pentru aceste venituri condiția este ca sumele respective să fie utilizate pentru întretinerea și funcționarea unităților de cult, pentru lucrări de construcție, de reparație și de consolidare a lăcașurilor de cult și a clădirilor ecleziastice, pentru învățământ ori pentru furnizarea, în nume propriu și/sau in parteneriat, de servicii sociale”, mai explică Eugenia Ion.

Din 2016 și asociațiile religioase vor beneficia de scutiri de impozit pentru clădiri

În noul Cod Fiscal sunt menținute și scutirile de impozit pentru lăcașuri de cult, precum și pentru terenurile care aparțin cultelor religioase recunoscute oficial, fiind exceptate de la această scutire doar încăperile și terenurile care sunt folosite pentru activități economice.

Totodată, de aceasta scutire vor beneficia începând cu 2016 și asociațiile religioase, nu doar cultele religioase.

Asociatiile religioase sunt persoane juridice inregistrate potrivit legii și care sunt formate din cel puțin 300 de persoane, cetățeni români sau rezidenți în România, care se asociază în vederea manifestării unei credințe religioase.

Cultele religioase vor depune la Fisc declarație de impozit pe profit

În prezent cultele religioase nu au obligația să depună la Fisc declarația anuală privind impozitul pe profit, așa cum fac societățile comerciale.

Din 2016 va exista pentru culte obligația depunerii unei declarații anuale de impozit, dar nu vor plăti impozit pe profit pentru că veniturile din următoarele activități sunt neimpozabile.

Este vorba despre veniturile provenite din producerea și valorificarea obictelor și produselor necesare activității de cult, veniturile din chirii, din cedarea sau înstrăinarea activelor corporale, cele din activități economice sau de natura celor specifice ONG-urilor, veniturile din despăgubiri, cele din întreținerea și funcțioarea unităților de cult, cele rezultate din furnizarea de servicii sociale. Toate aceste venituri nu vor fi impozabile.

“Legea prevede că din 2016 cultele religioase nu mai sunt scutite de impozit pe profit, dar veniturile obținute (veniturile de tipul celor menționate mai sus  – n.n.) sunt neimpozabile. Adică nu vor plăti impozit pe profit, doar că depun Declarație anuală de impozit pe profit unde vor zice, de exemplu: total venituri 100 lei, venituri neimpozabile 100 lei, impozit ZERO lei”, a explicat pentru gândul lect univ dr Cristian Rapcencu.

Așadar, în continuare dacă vor obține numai venituri din cele de mai sus, cultele religioase nu vor plăti impozit pe profit.

BOR se declara “deschisă pentru o discuție”

Biserica Ortodoxă Română s-a arătat deschisă, într-un comunicat de la finele lunii august, pentru o discuție pe tema impozitării veniturilor ei, însă punea și o condiție: să fie luate în discuție și retrocedările sau compensații pentru bunurile confiscate de statul român.

„Biserica este deschisă pentru o discuție pe tema impozitării veniturilor ei dacă această discuție este abordată împreună cu chestiunea retrocedării sau a compensării tuturor proprietăților bisericești confiscate de Statul român, astfel încât Biserica să poată dispune de resursele necesare pentru întreținere și pentru susținerea operei ei social-filantropice”, se arată într-un comunicat din luna august al Patriarhiei Române.

Potrivit reprezentanților BOR, până în prezent, a fost retrocedată Bisericii Ortodoxe Române numai o mică parte din proprietățile sale confiscate de regimul comunist.

Patriarhia Română explica în august că veniturile realizate de unitățile bisericești sunt folosite pentru cheltuieli cu salariile, utilitățile, întreținerea unui important patrimoniu de locașuri de cult și alte clădiri bisericești, pentru susținerea unei semnificative opere social-filantropice și educațional-culturale în societatea românească și în comunitățile de români din străinătate”, se precizează în comunicat.

„Faptul că Biserica Ortodoxă Română este bine organizată și are capacitatea de a-și administra eficient proprietățile trebuie apreciat și promovat, iar nu invidiat și denigrat. Cele aproximativ 800 de instituții și programe socio-medicale și educaționale (cabinete medicale, cabinete de consultanță, cămine și centre pentru bătrâni, copii și alte persoane defavorizate, grădinițe etc.), pentru susținerea cărora anul trecut (2014) eparhiile Patriarhiei Române au cheltuit peste 87.000.000 lei, sunt susținute în imensa lor majoritate tocmai din veniturile obținute corect și transparent de eparhiile Bisericii Ortodoxe Române. (…) Reamintim că statutul fiscal al Cultelor din România este similar cu cel din majoritatea statelor Uniunii Europene în care acestea sunt susținute pentru contribuția lor la viața societății”, sublinia Patriarhia Română.

Reprezentanții Patriarhiei considerau că presiunea mediatică pentru o eventuală impozitare a veniturilor Bisericii are ca scop o diminuare a susținerii activităților social-educaționale și social-filantropice ale acesteia și o diminuare a rolului Bisericii Ortodoxe Române în societate.

“Proprietățile și veniturile bisericești sunt astăzi folosite pentru susținerea multiplelor activități derulate de Biserică în societatea românească”, mai spuneau reprezentanții Bisericii.

Întrebat de gândul, în august, dacă se poate ajunge și la impozitarea veniturilor diferitelor culte religioase, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a răspuns că această discuție poate avea loc la finele anului, când se va elabora bugetul pe 2016.

Cultele religioase recunoscute oficial în România sunt:

–  Biserica Ortodoxă Română;
–  Biserica Romano-Catolică;
– Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică);
– Biserica Reformată (Calvină);
– Biserica Evanghelică Lutherană de Confesiune Augustană (C.A.);
– Biserica Evanghelică Lutherană Sinodo-Presbiterială (S.P.);
– Biserica Unitariană;
-Biserica Armeană;
-Cultul Creștin de Rit Vechi;
– Biserica Creștină Baptistă;
– Cultul Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică;
– Biserica Creștină Adventistă de Ziua a Șaptea;
– Cultul Creștin după Evanghelie;
– Biserica Evanghelică Română;
– Cultul Musulman;
– Cultul Mozaic;
– Organizația Religioasă “Martorii lui Iehova”;

Persoanele fără venituri, vânate de Fisc din 2016

Dacă fețele bisericești se vor bucura de noi facilități fiscale, nu același lucru se poate spune și despre unele dintre persoanele fără venituri.

Gândul a scris că persoanele fără venituri vor fi obligate, cu câteva excepții, să depună de anul viitor la ANAF o declarație prin care Fiscul le va stabili ce sumă au de plătit pentru contribuția pentru sănătate (CASS), potrivit noului Cod Fiscal. Până acum persoanele care nu realizau venituri nu erau obligate să depună la fisc o declarație, iar pentru a beneficia de servicii medicale în sistemul public, acestea plateau CASS-ul pe șase luni în urmă. Contribuția la sănătate pentru persoanele fără venituri va fi calculată luându-se ca bază salariul minim pe economie, acestea urmând să plătească 792 de lei pe an.

Pe de altă parte, gândul a scris că noul Cod Fiscal prevede eliminarea supra-accizelor pentru produse de lux și cafea, introduse acum doi ani, pentru a acoperi pierderile la buget din cauza reducerii TVA la pâine. „Erau încasări prea mici și o sarcină administrativă prea mare”, au motivat pentru gândul surse din Finanțe eliminarea supra-accizei la produsele de lux.

Tot în noul Cod Fiscal se arată că românii ar putea plăti de anul viitor impozite de până la două ori mai mari pentru locuințe. Codul Fiscal aduce vești proaste și pentru persoane cu profesii independente care vor plăti mai mult la stat. În afară de reducerea TVA la 20% care se va aplica din 2016, celelalte măsuri de relaxare fiscală din varianta votată în primă fază de Parlament – reducerea impozitului pe dividende de la 16% la 5%, eliminarea “taxei pe stâlp” și a supraccizei – au fost amânate pentru 2017. Noul Cod îi avantajează însă pe cei care dețin mai multe case și pe cei cu locuințe cu o suprafață mai mare de 150 de metri pătrați.

Sursa: gandul.info

Daciada, redivivus!

de Răzvan CĂLIN

Din acest an școlar va debuta Olimpiada Gimnaziilor, o competiție sportivă dedicată exclusiv elevilor din ciclul gimnazial.

Noul an de învățământ a adus cu el o noutate în materie de competiții sportive școlare. Printr-o decizie comună a Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) și a Ministerului Educației și Cercetării Științifice (MECS) se va da startul primei ediții a Olimpiadei Gimnaziilor. Ideea aparține președintelui COSR – Alin Petrache –, iar această nouă competiție aduce cumva cu mai vechea Daciada din perioada regimului comunist. Întrucât au achiesat nu mai puțin de 10 federații naționale sportive din țară, Olimpiada Gimnaziilor va include întreceri sportive pe tot atâtea discipline sportive: baschet, volei, rugby, fotbal, handbal, oină, tenis de masă, atletism, șah și badminton.
„Competiția se va adresa exclusiv elevilor din ciclul gimnazial, adică de clasele V – VIII și se vor putea înscrie școli din întreaga țară. Se anunță o competiție interesantă, antrenantă și incitantă. Însă, principalul scop este acela de a asigura pe viitor generații de copii și tineri bine dezvoltați din punct de vedere fizic și psihic. Și de la acest nivel trebuie să se lucreze intens pentru a asigura un popor cât mai sănătos și cât mai echilibrat fizic și mintal”, ne-a declarat Ciprian Popa, director de dezvoltare regională în cadrul Federației Române de Rugby.
Urmează ca în cel mai scurt timp să fie anunțat calendarul acestei prime ediții a Olimpiadei Gimnaziilor.

Viața lui Dorian Popa a fost dată complet peste cap de traiul din junglă

După ce a trăit și… înghițit în jungla africană, în calitate de concurent al show-ului “Sunt celebru, scoa- te-mă de aici!”, Dorian Popa prețuiește mult mai mult ce are. Pe Claudia o adoră, mâncarea a devenit viața lui și prietenii îi sunt ca frații. Iar asta nu e tot…

Libertatea: Cum a reacționat Claudia când ai venit acasă?

Dorian Popa: În primă instanță, în momentul în care ne-am reîntâlnit în aeroport, iubita mea, Claudia, a rămas șocată de cât de mult am slăbit, după care m-a luat în brațe și m-a sărutat.

Cât ați stat închiși în casă sau cum ați recuperat timpul petrecut departe unul de altul?

Pentru că ambele afaceri pe care le-am deschis le manageriem amândoi, nu am avut foarte mult timp de stat în casă, închiși, încât de a doua zi am plecat la muncă, lucru care ne ține relația foarte strânsă și care ne face să ne simțim foarte împliniți… Vă pot spune că, de când m-am întors, nu am stat mai mult de 12 ore departe unul de celălalt, ore în care eu am filmat un proiect.

Ce a schimbat această despărțire în relația voastră?

Din punctul meu de vedere, încât asta vă pot relata, pot spune că sunt mult mai apropiat de ea și că o apreciez mult mai mult, timpul petrecut acolo sugerându-mi, subtil, că fără ea e nasol rău.

A luat deja 8 din cele 11 kg pierdute 

Dacă iubita ta ar vrea să plece în junglă, în concursul de la PRO, ai lăsa-o?

Nu numai că aș lăsa-o, ba chiar aș încuraja-o, deoarece părerea mea este că această experiență e unică în viață și, dacă ești pregătit psihic și fizic, te poate schimba foarte mult în bine. Sfaturile pe care i le-aș da ar fi legate de gestionarea mâncării și de metodele de concentrare pe care eu le foloseam înainte de plecarea la probe.

Cât ai slăbit?

Sunt mândru să spun că am slăbit 11 kilograme, din care am recuperat deja vreo 8.

Ce faci să recuperezi masa pierdută în perioada fără sală?

Mănânc și plâng, mănânc.. :))

Ce a fost cu reacția aceea în junglă, când ai primit mesajul video de la Claudia?

Noi, cei din junglă, așteptam de acasă un zâmbet, un mesaj plin de bucurie, care să ne încarce și pe noi, însă cei de acasă erau foarte stresați de ideea că mesajele lor video vor apărea la televizor, motiv pentru care au făcut niște mesaje video crispate, lucru pe care noi l-am simțit imediat și interpretat greșit, din cauza contextului, care ne transformase în niște mici paranoici. E mult spus că am discutat, mai bine zis am râs bine, când m-am întors și i-am explicat în ce stări psihice și fizice am ajuns acolo.

Chiar ai fost convins că nu e în regulă ceva cu ea, cu sentimentele ei pentru tine?

Nicidecum nu am tras concluzia că s-a întâmplat ceva grav, însă ceva m-a neliniștit și a trebuit să îmi expun punctul de vedere.

Pregătește o vacanță cu iubita în Africa 

Cu cine din junglă te-ai întâlnit și în România?

Ne-am întâlnit cu toții, la grătar la Jugaru, și ne vom mai întâlni, încât, în ciuda aparențelor create, noi am rămas prieteni… Cu bune, cu rele, toți suntem oameni și am apucat să creăm relații sociale foarte puternice, datorită greutăților prin care am trecut, care ne-au apropiat rapid.

Ce ai învățat despre tine după experiența junglei?

Fii mai calm, gândește de opt ori, nu de două, înainte să vorbești, să acționezi.

O vacanță în Africa te tentează?

Daaa, clar o voi lua pe Claudia și vom pleca exact în Mpumalanga, Africa de Sud, încât vreau să retrăiesc niște sentimente care pentru mine au rămas de neînlocuit.

Ce nu ai mai mânca niciodată?

Mă subestimați.. :))

Cum stai cu stomacul, cu ulcerul?

Slavă Domnului, am un stomac tanc, care m-a ținut foarte bine de când m-am întors, deși am mâncat cât nu vă puteți imagina.

Cu ce ai compara gustul ciudățeniilor mâncate și băute în junglă?

Ceva atât de scârbos, încât, odată întors acasă, nimic nu mi se mai pare scârbos!

Sursa: libertatea.ro

119 ani de la nașterea Victor Ion Popa

Întreaga activitate a autorului piesei “Tache, Ianche și Kadîr” s-a desfășurat în preajma luminilor rampei.

Luna aceasta se împlinesc 112 ani de la nașterea scriitorului bârlădean Victor Ion Popa.

Este primul dintre cei trei copii ai familiei Popa. Tatăl său, Ion Popa, a fost învățător, iar mama sa, Aspasia, era casnică.

Victor Ion Popa a făcut școala primară în Călmățui, comuna Grivița, apoi a urmat cursurile liceelor “Costache Negrutzi” și “Național” din Iași. În anii de liceu a fost membru al Cercului literar “Viața Românească”. A debutat în 1912, în publicația școlară “Revista noastră” din Focșani, cu poezia “Liniște”, semnată sub pseudonimul Gh. A. Hamza. În 1914 s-a înscris la Facultatea de Drept și la Conservatorul din Iași. Pe 1 noiembrie 1914 i-au apărut reproduceri după două desene în revista ieșeană “Versuri și proză”.

Între 1916 și 1917 a urmat Școala de ofițeri de rezervă, după care a fost mobilizat și trimis pe front la Mărășești și Oituz cu Regimentul 12 Infanterie din Bârlad.

După război, a participat la ședințele “Academiei Bârlădene”. În 1918 a fost actor la Teatrul “Național” din Iași. În 1919 s-a stabilit pentru un an la Bârlad și publică poezii în revista locală “Florile dalbe”, după care a plecat la București unde a fost redactor și desenator la “Revista copiilor și a tinerimei”.

Pe 13 septembrie 1922 a avut loc premiera piesei “Ciuta”, distinsă cu “Marele premiu Caragiale”. Din 1923, cariera artistică a lui Victor Ion Popa a cunoscut o deosebită amploare. A fost, pe rând, pictor scenograf, secretar literar, secretar al Societății autorilor dramatici români, regizor la Teatrul Popular din București, profesor la Conservatorul București, director al Teatrului Național din Cernăuți (unde a montat 41 de piese), director la Teatrul Popular București și regizor la Teatrul “Regina Maria” București.

George Mihail Zamfirescu, un colaborator al său,a spus despre el: “Domnul Victor Ion Popa era zidar, mașinist, electrician, pictor scenograf, director de scenă, comitet de lectură și, deseori, dactilografă. Mai era, foarte rar, om care-și aduce aminte că la capitolul foame și somn este falit”.

Victor Ion Popa a scris nuvele, romane, povestiri, traduceri și piese de teatru. În doar două săptămîni de vacanță, în luna august a anului 1931, a scris piesa “Tache, Ianche și Kadîr”, inspirată din viața Bârladului. Acțiunea piesei se petrecea la prăvăliile a trei negustori care locuiau, se spune, pe strada Alexandru Vlahuță de astăzi, imediat după Podul Pescăriei.

În 1937 a fost decorat de guvernul francez cu Legiunea de onoare.

S-a stins din viață, pe 30 martie, la București. Ca omagiu, teatrul din Bârlad îi poartă numele. (D.P.)

Atenție: escroci pe rețelele de socializare! Blasfemie în spațiul virtual

Mai multe femei credincioase din Vaslui, care doreau să ajute la repararea unei biserici din județul Giurgiu și să doneze haine unor copii necăjiți, au dat de urma unui țepar care se pretindea preot. Utilizând ca paravan jocul piramidal virtual „vivasms”, individul intenționa să facă bani în numele Domnului. „Noi, popii, luăm bani de la oameni, nu dăm. Noi golim cutia milei pe curve, alcool și minori“, a fost mesajul care i-a scos la iveală impostura.
De două zile, tânărul preot-paroh din localitatea Podul Doamnei, județul Giurgiu, nu mai are liniște, nu mănâncă și nu poate dormi, iar familia sa este distrusă. Numele său, Mihai Cristian Taraș, a fost folosit de un escroc drept acoperire pentru a face bani pe seama bisericii. Concret, individul a construit un site în care cere credincioșilor să sprijine financiar refacerea acoperișului lăcașului de cult, distrus acum doi ani de niște hoți. Pentru mai multă credibilitate, a clonat și contul de facebook al preotului, prin intermediul căruia făcea trimitere către site-ul cu pricina.
Pentru a încasa fără probleme banii, țeparul s-a gândit să se folosească de un joc piramidal la modă printre internauți – „vivasms” – și care are un un mecanism foarte simplu: îți faci un cont, iar dacă îți constitui o echipă, vei fi recompensat pentru fiecare membru care ți se alătură. Spre ghinionul său, a intrat în contact cu niște vasluience mai vigilente. Acestea l-au abordat pe facebook și au rămas stane de piatră când au primit răspunsul presupusului slujitor al bisericii la solicitarea lor de a organiza o colectă de haine second-hand pentru copiii necăjiți.
Iată-l, necenzurat: „Noi, popii, luăm bani de la oameni, nu dăm. Noi golim cutia milei pe curve, alcool și minori“.
„Când am citit ce ne-a scris, am înlemnit! Nu-mi venea să cred că un preot poate folosi astfel de cuvinte. Mi-am dat imediat seama că e un impostor“, ne-a spus una dintre vasluience.
Evident, adevăratul preot Mihai Cristian Taraș s-a declarat oripilat de ceea ce a putut să-i facă escrocul și a cerut ajutorul Poliției: „Sunt disperat! Nici nu știu ce să mai zic. Poate fi și un dușman personal al meu, dar mai degrabă este un țepar sadea, probabil din zona noastră, de vreme ce cunoaște atâtea lucruri. Trebuie să spun că problemele de la acoperișul bisericii sunt reale, pozele cu mine sunt reale, doar acel cont de facebook nu e real. Voi face plângere la Poliție pentru a ieși la iveală adevărul“.

Ce este „vivasms”?
Serviciul „vivasms” a apărut în luna iulie a acestui an și se bazează pe principiul „recomanzi și câștigi“. Prima condiție este să îți deschizi cont printr-un „link magic“ primit de la un „prieten”. Apoi, vei începe să primești bani, respectiv un bonus de 2 euro. După ce urmezi toți pașii din formularul de înregistrare, intri într-un program prin care recepționezi până la cinci sms-uri pe zi, pentru care ești plătit cu câte trei eurocenți. Dacă recomanzi „piramida” și prietenilor tăi prin intermediul aceluiași „link magic“, vei primi 10 eurocenți pentru fiecare înregistrare validă și un eurocent pentru fiecare sms primit de prietenii din echipa ta.
„Oricine își poate deschide acolo un cont gratis. Nu se știe cui aparține pagina. Deocamdată, tot ceea ce se poate face e ca acest abuz să fie raportat pe net“, ne-a declarat un profesor de informatică din Vaslui.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: