Home / Tag Archives: servicii medicale

Tag Archives: servicii medicale

Serviciile medicale și cheltuielile decontate de stat pentru vasluienii asigurați, la vedere

De acum înainte, vasluienii care au asigurare de sănătate vor ști exact cât a plătit statul pentru toate serviciile medicale de care au beneficiat pe parcursul unui an.

O propunere legislativă care a primit recent votul decisiv în Camera Deputaților dă posibilitatea asiguraților din întreaga țară să ceară un raport ce include deconturile făcute de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în numele acestora.

Mai exact, este vorba despre un document pe care se vor regăsi toate serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale de care au beneficiat pacienții în anul precedent.

Vasluienii interesați să știe ce sume decontează statul pentru sănătatea lor vor trebui să depună o cerere în acest sens, la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui.

Așa cum este prevăzut în proiect, autoritățile trebuie să răspundă la această solicitare în cel mult 45 de zile, iar lista pe care o vor transmite către pacienții trebuie să conțină în mod obligatoriu, pe lângă serviciile medicale pe care le-a primit o persoană asigurată, contravaloarea acestora, furnizorii serviciilor, dar și data în care acestea au fost efectuate.

Aceeași listă cu medicamentele, serviciile și dispozitivele medicale de care a beneficiat o persoană în urmă cu un an se va putea accesa și prin intermediul dosarului electronic de sănătate al respectivei persoane, adică online.

În prezent, legislația stabilește că asigurații în sistemul de sănătate pot solicita (cel puțin o dată pe an) informații atât despre serviciile de care pot beneficia, cât și despre drepturile și obligațiile pe care le au, dar nu și lista serviciilor medicale decontate în numele lor.

Propunerea legislativă pentru completarea art. 234 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății vizează reducerea numărului de decontări fictive, care, potrivit inițiatorilor proiectului, “reprezintă o practică frecventă de fraudare a sistemului medical”. Totodată, aceștia consideră că “fiecare decontare fictivă este un act criminal, deoarece afectează accesul la tratament și pune în pericol viața pacienților cu nevoi reale”.

Proiectul urmează să fie promulgat de președintele țării și va fi publicat, ulterior, în Monitorul Oficial, pentru ca prevederile conținute să se poată aplica. (Mara GRIGORIU)

Suplimentare de fonduri pentru spitalele din județ

Spitalele din județ au primit o gură de oxigen, după ce Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a asigurat sumele necesare pentru lunile noiembrie, astfel încât unitățile sanitare să poată furniza serviciile contractate.

Spitalul Județean de Urgență Vaslui are o suplimentare a valorii contractului de 4.401.000 lei, Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad a obținut o suplimentare de 4.417.000 lei, Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” din Huși a obținut în plus 1.646.000 lei, spitalul din Murgeni, 428.960 lei, iar spitalul din Negrești, 114.000 lei. 

Din rezerva CNAS, toți furnizorii de servicii medicale din județul Vaslui care au contract cu CJAS au primit anumite sume ca suplimentare a valorii de contract, cu care să poată funcționa. CNAS a distribuit din rezerva sa 17.746.000, în special spitalelor care rămăseseră fără fonduri, așa că această suplimentare este binevenită, asigurându-le funcționarea pe luna noiembrie. După rectificarea de buget, după 20 noiembrie, va putea fi suplimentată și valoarea de contract pentru luna decembrie. Vor fi finanțate serviciile medicale ale spitalelor, medicamentele din farmacii și cele din programele de sănătate derulate fie prin intermediul farmaciilor cu circuit închis, fie prin cele cu circuit deschis”, a declarat, pentru Est News, Mihaela Chitariu, președinta CJAS Vaslui.

Pe lângă spitale, au primit suplimentări la valoarea de contract și ceilalți furnizori de servicii medicale, printre care medicina de familie, cu 31.300.000 lei, asistența medicală ambulatorie pentru specialitățile clinice – 11.945.000.lei, asistența medicală pentru specialitățile paraclinice: laboratoare de analize medicale și imagistică medicală – 9.200.000 lei, cabinetele stomatologice aflate în contract cu CJAS Vaslui – 1.617.000 lei, imagini medicale la domiciliu – 1.121.00 lei. (Mihaela NICULESCU)

CJAS Vaslui a finalizat acțiunea de contractare cu furnizorii de servicii medicale. Numărul acestora a scăzut

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui a încheiat acțiunea de contractare cu cei aproape 400 de furnizori de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, după o lună întreagă de negocieri. Numărul celor cu care s-a semnat acele acte adiționale valabile până la sfârșitul anului a scăzut comparativ cu 31 martie 2018.

397 de furnizori se servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale au semnat, până la sfârșitul lui aprilie, actele adiționale de prelungire a contractelor existente la 31 martie cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui. Astfel, numărul celor care vor primi în continuare finanțare de la fondul de sănătate a scăzut cu cinci comparativ cu finele primului trimestru ale acestui an. Scăderea cea mai semnificativă a fost înregistrată pe ceea ce înseamnă servicii de medicină dentară. Trei medici stomatologi, din cei 49 care erau în relații contractuale cu CJAS, au renunțat la finanțarea de la fondul de sănătate, cel mai probabil motivat de faptul că nu duc lipsă de clienți. De asemenea și pe ceea ce înseamnă serviciile de îngrijiri la domiciliu și-au reziliat contractele doi din cei șapte furnizori. În cazul acestora, renunțarea la contractul cu CJAS Vaslui s-a făcut din cauza obligativității asigurării, începând cu 1 mai, a unui program de minim șapte ore pe zi cu un medic. Și la dispozitive medicale, numărul furnizorilor de servicii la nivelul județului nostru a scăzut cu trei.

În ceea ce privește medicina de familie, un specialist care avea contrat cu Casa de Asigurări nu a mai semnat actul adițional de prelungire a relațiilor contractuale până la sfârșitul anului. În schimb, pe ceea ce înseamnă furnizorii de medicamente, numărul unităților farmaceutice cu care am semnat a rămas la același număr de 57, la fel ca la 31 martie 2018”, ne-a declarat președintele CJAS Vaslui, Mihaela Chitariu.

Singura creștere în ceea ce privește relațiile contractuale cu CJAS Vaslui s-a înregistrat pe linia asistenței medicale spitalicești. Astfel, la nivelul județului, există un furnizor nou de servicii în municipiul Vaslui pe ceea ce înseamnă îngrijiri paleative și spitalizare de zi. Totodată, pe ambulatoriu clinic de specialitate există un furnizor nou, numărul celor în relații contractuale cu CJAS Vaslui ajungând la 35 în prezent. (Ionuț PREDA)

Modificări importante în noile contracte dintre CJAS și cei 408 furnizori de servicii medicale din județ

Cei peste 400 de furnizori de servicii medicale din județul nostru vor încheia, în această lună, acte adiționale de prelungire a contractelor existente la 31 martie cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui. Documentele aduc o serie de modificări importante, atât în privința sumelor cât și a serviciilor ce vor fi decontate de către CJAS. Pe lângă creșterea valorii punctului per capita și serviciu la medicii de familie, se introduc noi servicii ce vor fi decontate pentru populație.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Vaslui pregătește încheierea de acte adiționale cu furnizorii de servicii medicale la contractele existente la sfârșitul lunii trecute. Totodată, se va demara întreaga procedură de contractare a serviciilor medicale, cu valabilitate de la 1 mai la 31 decembrie 2018.

Conform calendarului stabilit și publicat pe site-ul CJAS, va fi o perioadă de primire documente pentru contractare și negociere cu furnizorii de servicii medicale și dispozitive medicale, cu finalizarea întregii proceduri la 30 aprilie 2018”, ne-a declarat președintele CJAS Vaslui, Mihaela Chitariu.

Cele mai importante modificări aduse de actul adițional fac referire la valoarea sumelor decontate medicilor de familie și la serviciile ce vor fi plătite de la bugetul asigurărilor sociale de sănătate. Astfel, valoarea punctului per capita va crește de la 4,8 la 5,8 lei, iar cea a serviciilor de la 2,2 la 2,8 lei per capita. Totodată, la serviciile medicale pentru specialitățile clinice, valoarea minimă garantată a punctului per serviciu va crește de la 2,2 la 2,8 lei.

Șomerii beneficiari ai pachetului de bază de servicii medicale nu vor mai plăti acea adeverință la încadrarea în muncă. De asemenea, fișa medicală sintetică necesară copiilor cu dizabilități la încadrarea și reevaluarea în grad de handicap va fi gratuită.

O altă noutate prevede că medicii de familie pot să facă spirometrie pentru monitorizarea astmului bronșic și bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienți cu diagnostic confirmat. Efectuarea și monitorizarea bolilor cardio-vasculare confirmate, efectuarea și interpretarea datelor înregistrate de aparatul holter pentru 24 de ore se vor face gratuit.

De asemenea, a fost lărgită paleta serviciilor medicale paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, fiind introduse toate serviciile de microbiologie din pachetul de servicii de bază din asistența de specialitate paraclinică. (Ionuț PREDA)

Actul medical, sub securea calculatorului

Anul acesta, medicii bârlădeni vor trebui să poarte asupra lor nu doar stetoscoape, ci și calculatoare. Numărul internărilor nu va trebui să depășească 1.878 de cazuri. Sănătatea oamenilor va trebui să-și găsească rezolvarea nu într-atât în cărțile de medicină, cât între filele registrelor contabile, cele care vor face legea în spitalul bârlădean, cel puțin anul acesta. Acestea sunt condițiile în care halatul alb va trebui să respecte Jurământul lui Hipocrate, la Bârlad. Cei care vor avea de suferit cel mai mult în urma calculelor perfide ale guvernanților neputincioși să găsească soluții sunt bătrânii.

Simona MIHĂILĂ

Cifrele, formulele, indicatorii, ecuațiile, procentele de referință – iată criteriile sub imperiul cărora se va desfășura actul medical la Bârlad, de acum înainte. Un act medical în cadrul căruia medicii de la Spitalul de Urgență “Elena Beldiman”din Bârlad vor fi nevoiți să se prezinte în fața pacientului cu stetoscopul într-o mână și cu mini-calculatorul în cealaltă. Sănătatea oamenilor va trebui să-și găsească rezolvarea nu într-atât în cărțile de medicină, cât între filele registrelor contabile, cele care vor face legea în spitalul bârlădean, cel puțin anul acesta. Acestea sunt condițiile în care halatul alb va trebui să respecte Jurământul lui Hipocrate, la Bârlad.

Echipa managerială a spitalului s-a întors săptămâna trecută de la București, unde, împreună cu reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS), a trecut printr-o așa-zisă procedură de “mediere”, asistată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Ca urmare, așa cum ziarul Est News a prezentat în premieră, spitalul bârlădean a obținut cu 100.000 de lei mai mult față decât îi oferise inițial CJAS. Adică, un buget mediu lunar de 3,7 milioane lei, în loc de 3,6 milioane lei.

Suma este una derizorie în comparație cu nevoile uriașe ale oamenilor care bat la ușile spitalului bârlădean, iar dacă mai punem la socoteală și felul cum se face împărțirea, situația este, cel puțin, halucinantă: 2,93 milioane de lei pentru spitalizare continuă, aproape 539 de mii de lei – servicii medicale cronici și 234 mii lei, pentru spitalizare de zi. Asta în condițiile în care necesarul (minus datoriile) ar fi de circa 4,7 milioane de lei lunar, după cum arată conducerea spitalului.

De precizat că suma pentru spitalizarea continuă ajunge doar atât cât să acopere salariile angajaților.

În schimb, în loc de bani, echipa managerială a spitalului bârlădean s-a întors de la negocieri cu multe și foarte frumoase promisiuni. Cea mai importantă este că în ultimul trimestru al anului unitatea va primi mai mulți bani dacă va fi în stare să înregistreze un număr cât mai mare de spitalizări de zi (ca definiție, este acel tip de spitalizare înseamnă acordarea de îngrijiri medicale acordate în intervalul a 12 ore, fără servicii de masă și cazare).

“Trebuie să dovedim că avem capacitatea că putem avea mai multe spitalizări de zi, peste valoarea contractată. Numai că acest lucru este foarte greu”, a apreciat Ștefan Constantinciu, managerul Spitalului de urgențe “Elena Beldiman”

Internări după “formulă”, nu după boală

Managerul spitalului a explicat, așa cum a putut, că toate calculele care au dus la aceste cifre dezolante s-au făcut în baza unei “formule”. Concluzia ar fi că noi, părinții și bunicii noștri, copiii trebuie să știm cu toții, că în momentul în care pășim pe ușile spitalului este foarte posibil să fim trimiși acasă. Indiferent de sumele cu care contribuim la stat pentru servicii medicale, bugetul determinat de “formulă” e cel care decide dacă vom avea parte de îngrijiri în spitalul public, sau vom scoate bani din buzunar pentru a merge în clinicile particulare.

În baza acestei atotștiutoare “formule”, legiuitorul a decis că spitalul de la Bârlad nu are voie să interneze lunar mai mult de 1.878 de oameni. Nu știm concret care sunt reperele “formulei”, însă de istoricul internărilor la spitalul bârlădean nu poate fi vorba.

Gabriela Daniș, directorul medical al spitalului, a spus și de ce: “La spitalizarea continuă trebuie să căutăm să facem un control foarte riguros la criteriile de internare, așa încât să nu depășim cele 1.878 de cazuri care ies din formulă. Orice depășire înseamnă bani care nu vor fi decontați. Istoricul arată că situația este foarte grea deoarece la spitalizarea continuă (internări – n.r.) avem o medie de peste 2.400, chiar cu vârfuri de 2.600 la temeperaturi extreme”.

Altfel spus, așa cum scriam și la începutul articolului, conduita doctorului în mâinile căruia ne punem speranța și viața, până la urmă, va fi dictată de niște calcule contabile. Ce loc mai are Jurământul lui Hipocrate în decizia lui de a trimite bolnavul acasă dacă acesta are ghinionul de a fi al 1.879-lea pe lista internărilor, nu știm. Și poate că nici el, medicul.

Soluția indicată de directorul medical Gabriela Daniș: “Trebuie să gestionăm atât de bine internările, încât diferența dintre numărul reieșit din formulă și cel înregistrat de noi, ca medie, să fie preluată pe spitalizare de zi și servicii ambulatorii”.

Bătrânii, principale victime ale “dictaturii calculatorului”

Cei care vor avea de suferit cel mai mult în urma calculelor perfide ale guvernanților neputincioși să găsească soluții sunt bătrânii. Cei pe umerii căruia fiecare dintre noi ne-am clădit viața și ne-am desăvârșit educația sunt principalii sacrificați ai sistemului inuman care ne cotrobăie buzunarele fără a ne oferi nimic.

“Patologia vârstnicului este deosebită în sensul că este mai costisitoare; segmentul acesta continuă și este în creștere, deși în ultimii cinci ani, media externărilor pe grupe de vârstă este următoarea: între 0 și 17 ani – 27%; între 18 și 64 de ani – 47%, iar peste 65 de ani – 26%. Această ultimă categorie este o tendință firească de îmbătrânire a populației, care se înregistrează nu numai la noi, ci peste tot în Europa cu scăderea natalității”, a spus Gabriela Daniș.

Atât Daniș cât și Constantinciu au arătat că problema finanțării spitalelor este și a comunităților locale.

“Fără spijinul consiliilor locale nu se poate. Am fost întrebați de suma pe care am primit-o la începutul anului dela Consiliul Local Bârlad și li s-a părut derizorie, le-a stârnit zâmbete membrilor Casei Naționale. Cu cele două miliarde de lei vechi, mare lucru nu se poate face. Ni s-a spus foarte clar că aportul Consiliilor locale este unul determinant”, a spus Constantinciu.

Mai mult decât rezonabilă a fost concluzia Gabrielei Daniș, care a arătat că cei mai mulți beneficiar al serviciilor medicale prestate de spitalul bârlădean sunt locuitorii de la țară, așadar și preocupările pentru un act medical de calitate ar trebui să vină și din această direcție: “Circa 60% din totalul celor 32.500 de pacienți externați pe an provin din mediul rural, ceea ce arată că spitalul este o problemă a comunității, în general”.

Am putea sa platim mai putin pentru RMN-uri, tomografii, ecografii, analize si interventii facute in spitalele private din tara

De la 1 iunie, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vrea sa impuna tuturor unitatilor private, care au contract cu statul, tarife identice cu cele decontate de stat pentru aceste medicale. Masura va descuraja orice tentativa de fraudare a sistemului de stat. Spitalele si clinicile private, care nu vor fi de acord cu noile reguli, vor fi obligate sa renunte la contractul cu Casa de Asigurari.

Daca pana acum, la o clinica sau un spital privat, plateam dublu pentru un RMN, de la 1 iunie, suma pe care ar urma sa o dam, ar trebui sa nu depaseasca valoarea pe care statul o deconteaza in cazul unei astfel de interventii. O clinica privata il pune acum pe asigurat sa plateasca pentru un RMN intre 390 si 560 de lei, daca vine la cabinet fara trimitere de la medicul de familie. Pentru acelasi RMN, facut de bolnav gratuit, ca asigurat la stat, Casa Nationala deconteaza retelei private de medicina doar 265 de lei. Pentru ca unele clinici au cerut bani si de la pacient si ulterior si de la stat, conducerea casei a propus sa uniformizeze tarifele. Reprezentantii CNAS confirma existenta unor nereguli. Masura propusa de CNAS nu este insa obligatorie. Dar cine o refuza, pierde contractul cu statul. Si cum cele mai multe unitati private nu vor sa-l piarda, reprezentantii lor par dispusi sa scada si ei din pret, dar cer si Casei sa creasca sumele decontate. “Noi vom cere CNAS sa creasca suma pe care o deconteaza pentru anumite servicii, ca sa acopere toate cheltuielile. In cazul in care CAS-ul nu va majora preturile decontate, spitalele private vor fi nevoite sa ia spaga”, a explicat pentru Stirile ProTV, Cristi Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Paraclinice.

Potrivit CNAS, prin noul contract cadru vor mai fi decontate si alte tarife la nivel de stat, cum ar fi cazarea in regim hotelier, care nu va putea sa mai depaseasca 300 de lei pe zi. Potrivit unui raport al Curtii de Conturi, in fiecare an, bugetul Casei de Asigurari de Sanatate este fraudat cu 8 milioane de euro, pentru analize si investigatii fictive.

Sursa: incont.ro

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: