Home / Tag Archives: someri

Tag Archives: someri

Sprijin financiar de 1.000 lei pentru șomerii înregistrați în evidențele AJOFM Vaslui

Șomerii înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui pot beneficia de o prima de activare în valoare de 1.000 lei.

AJOFM Vaslui precizează că persoanele ce pot beneficia de prima de activare trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să fie șomer, înregistrat de cel puțin 30 de zile la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană în raza căreia are domiciliul/reședința, nu beneficiază de indemnizație de șomaj, se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 3 luni ulterior datei înregistrării la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, nu a mai avut raporturi de muncă sau de serviciu în ultimele 12 luni, cu angajatorul la care se încadrează.

Se poate beneficia de prima de activare și se poate avea dreptul la menținerea acesteia și în situația în care, în perioada de 3 luni de la angajare, încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator și persoana se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în aceleași condiții.

Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare.

Pentru acordarea primei de activare se va depune la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, unde șomerul este în evidență, în termen de maximum 30 de zile de la data angajării, următoarele documente: cerere; actul în baza căruia persoana s-a încadrat în muncă sau dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, care să ateste încadrarea în muncă; angajament; declarație pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că în ultimele 12 luni acesta nu ai mai fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana respectivă. (A.P.)

Patru cursuri gratuite de calificare pentru șomerii vasluieni

În luna mai Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează patru programe de formare profesională. La Vaslui și Bârlad vor avea loc cursuri pentru infirmieră, pentru câte 20 de șomeri. La Huși vor avea loc două cursuri de formare profesională, pentru câte 14 șomeri. Unul este pentru îngrijitor bătrâni la domiciliu, iar celălalt pentru lucrător în comerț.

Cursurile de calificare/recalificare organizate de AJOFM Vaslui sunt gratuite pentru șomerii înregistrați în evidențele instituției. Astfel, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii care să mărească șansele ocupării unui loc de muncă.

Șomerii care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională au următoarele facilități:

  • beneficiază de pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului și să susțină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea cursului;

  • beneficiază de rechizite și materiale de instruire;
  • beneficiază dacă este cazul de echipament de protecție pe timpul instruirii practice ;
  • beneficiază pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire;

  • beneficiază de consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.

Înscrierea la cursuri se face la birourile de informare și consiliere din agențiile locale din Vaslui, Bârlad, Huși.

Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii neindemnizați aflați în evidența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Persoanele care doresc să urmeze un curs de formare profesională se pot înscrie pe baza unui dosar cu următoarele documente: copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii, adeverință medicală din care să reiasă că solicitantul este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale. (G.P)

Șomerii înregistrați în evidențele AJOFM Vaslui pot beneficia de prime de mobilitate

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui reamintește că șomerii înregistrați în evidențele sale pot beneficia de prime de mobilitate (prima de încadrare și prima de instalare).

Persoanele înregistrate ca șomeri în evidențele AJOFM Vaslui și care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, beneficiază de o primă de încadrare al cărei cuantum se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Persoanele înregistrate ca șomeri în evidențele AJOFM Vaslui care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de instalare.

Prima de instalare se acordă diferențiat: 12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri în evidențele AJOFM Vaslui și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul/ reședința; 15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri în evidențele AJOFM Vaslui și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere; în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare, în cuantumurile enunțate mai sus, se acordă în două tranșe: 50% din suma stabilită, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel: 3.500 lei pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau reședința; 6.500 lei atât în cazul persoanelor care își schimbă domiciliul sau reședința și sunt însoțite de membrii familiei, cât și în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere; 3.500 lei pentru fiecare soț care îndeplinește condițiile pentru acordarea primei de instalare.

Prima de instalare, stabilită prin excepțiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Prima de încadrare și prima de instalare nu se cumulează. (G.P)

Patru cursuri gratuite de formare pentru șomerii vasluieni în luna aprilie

În luna aprilie Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează patru programe de formare profesională, fiecare pentru câte 14 șomeri. La Vaslui va avea loc un curs de formare pentru lucrător în comerț, la Bârlad pentru manichiurist – pedichiurist, iar la Huși vor avea loc un curs de formare profesională pentru agent de securitate și unul pentru inspector (referent) resurse umane.

Cursurile de calificare/recalificare organizate de AJOFM Vaslui sunt gratuite pentru șomerii înregistrați în evidențele instituției. Astfel, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii care să mărească șansele ocupării unui loc de muncă.

Șomerii care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională au o serie de facilități. Beneficiază de pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului și să susțină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea cursului. Au parte de rechizite și materiale de instruire. Primesc, dacă este cazul de echipament de protecție pe timpul instruirii practice. Beneficiază pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire. Șomerilor li se mai oferă consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.

Înscrierea la cursuri se face la birourile de informare și consiliere din agențiile locale din Vaslui (strada Spiru Haret, nr.5, cam.3. parter), Bârlad (Bulevardul Epureanu nr.8) și Huși (str. A.I Cuza, bl.45, sc.A, parter).

Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii neindemnizați aflați în evidența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Persoanele care doresc să urmeze un curs de formare profesională se pot înscrie pe baza unui dosar cu următoarele documente: copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii, adeverință medicală din care să reiasă că solicitantul este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale. (G.P)

Șomerii vasluieni au la dispoziție în luna martie trei cursuri gratuite de formare profesională

În luna martie Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui organizează trei programe de formare profesională. La Vaslui vor avea loc un curs de agent de securitate pentru și un curs de lucrători în structuri pentru comunicații. La Bârlad se va desfășura un curs de formare profesională pentru meseria de bucătar. Fiecare curs este pentru 14 șomeri.

Cursurile de calificare/recalificare organizate de AJOFM Vaslui sunt gratuite pentru șomerii înregistrați în evidențele instituției. Astfel, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii care să mărească șansele ocupării unui loc de muncă.

Șomerii care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională au o serie de facilități. Beneficiază de pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului și să susțină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea cursului. Primesc rechizite și materiale de instruire. Beneficiază dacă este cazul de echipament de protecție pe timpul instruirii practice. Pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire vor avea abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire. Cursanții beneficiază de asemenea de consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.

Înscrierea la cursuri se face la birourile de informare și consiliere din agențiile locale Vaslui, Bîrlad și Huși.

Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii neindemnizați aflați în evidența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Persoanele care doresc să urmeze un curs de formare profesională se pot înscrie pe baza unui dosar cu următoarele documente: copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii, adeverință medicală din care să reiasă că solicitantul este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale. (G.P)

Șomerii înregistrați în evidențele AJOFM Vaslui pot beneficia de prime de relocare

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui reamintește vasluienilor că șomerii înregistrați în evidențele sale pot beneficia de prime de relocare.

Persoanele înregistrate ca șomeri în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de 36 de luni.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. (G.P)

Șomerii vasluieni neindemnizați, în anumite condiții, pot primi o primă de 1.000 de lei

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui reamintește că șomerii înregistrați în evidențele sale de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj și care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de trei luni beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei.

Prima de activare stabilită în cuantumul de 1.000 lei se acordă în două tranșe: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Prima de activare se acordă, la cerere, persoanelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: sunt înregistrate la agenția pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile și nu beneficiază de indemnizație de șomaj; s-au angajat cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni; în ultimele 12 luni anterioare angajării nu au lucrat la acel angajator; nu au beneficiat de primă de activare în ultimele 12 luni.

Pentru a veni în sprijinul integrării pe piața forței de muncă a șomerilor neindemnizați, Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui implementează proiecte cu finanțare europeană prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 prin care sunt susținute financiar aceste măsuri. (G.P)

Peste 11.000 de șomeri în județul Vaslui

La sfârșitul lunii noiembrie 2018 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui erau înregistrați 11.242 șomeri (din care 4.480 femei), rata șomajului fiind de 8.17 %. Cei mai afectați erau cei cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, nu mai puțin de 3.851.

În evidențele AJOFM Vaslui mai sunt 2.165 de șomeri care au peste 55 de ani, 2.041 cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani și 1.957 de șomeri care au intre 30 și 39 de ani. Alți 865 de vasluieni au mai puțin de 25 de ani și 363 dintre ei au între 25 și 29 de ani.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 8.15, în această lună acest indicator a înregistrat o crestere cu 0,02 puncte procentuale.

Din totalul de 11.242 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vaslui, 981 erau beneficiari de indemniziție de șomaj, iar 10261 erau șomeri neindemnizați.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vaslui (4.173 someri ), urmat de cei cu invățământ profesional/arte și meserii (3.354), studii primare sau fara studii ( 2.621 someri), iar 930 someri au absolvit studii liceale,73 someri au absolvit studii postliceale iar 91 someri au studii universitare.

Informații detaliate despre structura șomajului la nivelul județului Vaslui sunt afișate pe pagina de internet a AJOFM Vaslui la adresa www.vaslui.anofm.ro. (G.P)

Vasluienii cu vârste între 40 și 49 de ani, cei mai afectați de șomaj

Conform Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui la sfârșitul lunii septembrie 2018 în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui erau înregistrați 11.651 șomeri (din care 4.576 femei), rata șomajului fiind de 8.33 %. Cei mai afectați erau cei cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, nu mai puțin de 3.982.

În evidențele AJOFM Vaslui mai sunt 2.2258 de șomeri care au peste 55 de ani, 2.057 cu vârsta cuprinsă între 50 și 55 de ani și 2.007 de șomeri care au intre 30 și 39 de ani. Alți 965 de vasluieni au mai puțin de 25 de ani și 382 dintre ei au între 25 și 29 de ani.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 8.70, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 37 pp. Din totalul de 11.651 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Vaslui, 829 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 10.822 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 10.274 șomeri provin din mediul rural și 1.377 sunt din mediul urban.

Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele AJOFM Vaslui (5.000 someri ), urmat de cei cu studii primare sau fara studii ( 2919 someri), iar 1.997 someri au absolvit studii liceale, 69 someri au absolvit studii postliceale iar 116 someri au studii universitare.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 7.919 persoane foarte greu ocupabile, 1.550 greu ocupabile, 1.997 mediu ocupabile, iar 185 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activității de profilare a persoanelor înregistrate în evidențele noastre. (G.P)

Bani mai mulți pentru firmele care angajează șomeri și tineri cu risc de marginalizare

Guvernul a aprobat o hotărâre prin care se prevede acordarea de subvenții atât pentru angajatori, cât și pentru angajați.

Astfel, angajatorii care încheie un contract de ucenicie sau de stagiu, după caz, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie/stagiu, de 2.250 lei/lună. Suma acordată anterior era de 1.125 lei, în cazul ucenicilor, și 1.350 lei, în cazul absolvenților.

De asemenea, angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare (în prezent valoarea indicatorului social este de 500 de lei, astfel că subvenția nu poate depăși 2.000 de lei).

În același timp, cuantumul primei de activare acordată șomerilor înregistrați care nu beneficiază de indemnizație de șomaj este majorat de la 500 lei la 1.000 lei, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin trei luni. «Prima de activare, în valoare de 1.000 de lei, se va plăti în două tranșe, 50% în luna următoare lunii în care s-a solicitat acordarea ei și 50% în luna următoare expirării perioadei de trei luni de la angajare», a spus Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui. (Dănuț Ciobanu)

634 locuri de muncă vacante pentru vasluieni

Potrivit datelor rezultate din ofertele angajatorilor privind locurile de muncă vacante, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui sunt înregistrate 634 locuri de muncă.

La Agenția Locală Vaslui sunt disponibile 344 locuri de muncă, la Agenția Locală Bârlad 189, iar la Agenția Locală Huși 101 locuri de muncă.

La nivel județean, există 35 locuri de muncă pentru care se solicită persoane cu studii superioare, pentru specializările: inginer instalații, manager marketing, inginer constructor, economist, inginer industria alimentară, inginer mecanic, inginer automatist, inginer chimist, inginer electromecanic, inginer mașini-unelte, consilier în administrația publică, inspector de specialitate în administrația publică, consilier juridic, inginer autovehicule rutiere, subinginer mecanic automobile, tehnician dentar.

Pentru studii medii și profesionale sunt disponibile 599 de locuri de muncă, în meserii precum: maiștri constructori, tehnician instalații, învățătoare, tehnolog (industrie alimentara), contabil, facturist, mecanic utilaj, tehnician agronom, vânzător, patiser, instalator, electrician, operator abator, operator siloz, dulgher, fierar, zugrav-finisor, mecanici auto, electrician de întreținere și reparații, forjor manual, frezor universal, galvanizator, sculer-matrițer, sortator produse, strungar universal, manipulant ,muncitor necalificat,etc.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE

Agenția Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940

Locuri de muncă disponibile la data 09.08.2018: 344

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC VASTEX SA

4 muncitor necalificat

10 confectioner

SC COMCONSTRUCT SRL

4 dulgher

8 muncitor necalificat

6 pavator

2 inginer constructor

3 maistru constructor

SC BURINST GAZ SRL

2 instalator sanitar-gaze

1 inginer instalatii

1 tehnician instalatii

SC DISCLIMA SRL

2 instalator aer conditionat

SC VIBO INSTAL CONSTRUCT SRL

1 electrician

1 instalator

6 muncitor necalificat

SC PASSIFLORA SRL

1 vanzator

2 patiser

SC GOSCOM SA

5 muncitor necalificat

SC VIDPRO CONSTRUCT SRL

8 dulgher

8 fierar

8 zugrav-finisor

10 muncitor necalificati constructii

ASOCIATIA INIMA DE COPIL

1 invatatoare

1 educatoare

SC EMITSAT SRL

2 muncitor necalificat

2 electrician

SC DOMIGHIAN’S PARK SRL

6 lucrator pt salubrizare

3 sofer

1 contabil

1 casier

1 asistent manager

SC XANADU SRL

20 confectioner

5 calcator

SC TAVERNA MOLDOVA SRL

4 ospatar

1 bucatar

SC MOPAN SUCEAVA SA-sectia Vaslui

4 brutar

1 electrician

SC CROWD SPAL SRL

1 strucurist constructii

SC DC COMERCIAL SRL

3 manipulant marfa

1 facturist

SC DASOROM CONSTRUCT SRL

2 dulgher

2 fierar

2 zidar

2 zugrav

1 lacatus mecanic

1 tehnician agronom

SC BREEL’S SRL

1 manager marketing

SC HOVIOPROD SRL

10 brutar

1 tehnolog (industria alimentara)

2 conducator auto

SC NIVA INVEST SRL

2 executant mobilier PAL

1 tamplar

SC BOSTY-VDM SRL

2 barman

2 agent paza

SC SHERIFF GUARD GRUP SECURITY SRL

1 sofer

SC BERGOLO SRL

1 tractorist

1 bucatar

1 ospatar

SC FUSUL SRL

3 spalator auto

SC SAMISOL INVEST SRL

1 bucatar

SC BLUHAF SRL

1 muncitor

SC SOF CONSTRUCT COR SRL

2 muncitor necalificat

SC BEST DIVISION GROUP Iasi

1 agent vanzari

SC SDF AUTO SRL

1 vanzator magazin piese auto

1 muncitor necalificat

4 mecanici auto

SC NEI DIVIZIA DE SECURITATE Bucuresti

2 agent securitate

SC KRISTODENT SRL

2 tehnician dentar

1 Ingrijitor cladiri

SC ELDAC GRUP SRL

1 montator tamplarie PVC

2 electrician

SC NICOMIPS SRL

1 manichiurist

SC CONFECTII SA

5 confectioner

5 muncitor necalificat

SC ROMOLD SRL

3 muncitor necalificat

1 economist

SC BENAVI SRL

1 spalator auto

Asoc. De Proprietari, nr.17

2 femeie serviciu

Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti

1 ingrijitoare

SC BRC COMPANY SRL

2 tamplar

2 vanzator

2 muncitor necalificat

1 operator calculator

1 sofer

SC DINFEL BRETONEL SRL

2 frizer

SC DC COMERCIAL SRL

2 sofer

SC SAVIDEL CONSTRUCT SRL

4 muncitor necalificat

SC ARTISANAT SRL

1 barman

SC BEL SAD MEDCENTER SRL

1 femeie serviciu

I.I. CRETU NELU

2 sofer

10 brutari

10 muncitor necalificat

SC SAFIR SRL

2 inginer chimist

4 mecanic utilaj

10 manipulant

20 operator abator

1 operator siloz

SC Atelierul de dinti Iordan Ionut

2 asistent medical

SC VASCAR SA

2 muncitor igienizare

4 muncitor sectie productie

1 inginer industria alimentara

1 Inginer mecanic

1 vanzatoare

2 lacatus mecanic

SC LIVADA ORANGE SRL

1 manipulant marfuri

SC NICTALOPUS SRL

10 confectioner

3 brutar

5 muncitor necalificat industria usoara

5 muncitor necalificat industria alimentara

SC MIGMER SRL

2 patiser

1 ambalator

Agenția Locală Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988,

Locuri de muncă disponibile la 09.08.2018: 189

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

AQUAVAS SA

1 electrician de întretinere si reparatii

3 sapator manual

1 instalator apa, canal

BIROU NOTAR PUBLIC BARBU TONY

1 operator introducere, validare si prelucrare date

CARITAS SRL

1 manipulant marfuri

CONBIRLAD SA

3 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

4 zidar rosar-tencuitor

CRISMIH SRL

6 manipulant marfuri

Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad

3 lucrator pentru salubrizare cai publice

FEPA SA

2 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala

5 electrician de întretinere si reparatii

3 forjor manual

10 frezor universal

4 galvanizator

2 inginer automatist

1 inginer chimist

2 inginer electromecanic

3 inginer masini-unelte

3 inginer mecanic

5 lacatus mecanic

10 lacatus-montator

8 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

10 operator la masini-unelte cu comanda numerica

5 operator la prelucrarea maselor plastice

3 presator metale la rece

5 rectificator universal

10 strungar universal

5 sudor

3 turnator metale si neferoase

4 vopsitor industrial

OLARU LENUTA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ

1 lucrator comercial

PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD

3 consilier administratia publica

2 inspector de specialitate în administratia publica

1 consilier juridic

PRISCOM SRL

2 manipulant marfuri

PRODINVEST GRUP SRL

2 vânzator

SAMNOVE SRL

1 confectioner-asamblor articole din textile

SC COMPACTUS GRIMS SRL

1 barman

1 ospatar (chelner)

SC NEGOCOMIS SRL

2 tractorist

SC REMARDO SRL

1 lucrator comercial

SC RULMENTI SA

2 ambalator manual

1 controlor calitate

6 electrician de întretinere si reparatii

2 forjor mecanic

1 inginer energetica industriala

1 inginer mecanic

2 lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale

2 lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole

1 sculer-matriter

1 sortator produse

11 strungar universal

SC SANREVO SRL

3 ajutor bucatar

SC URBAN PROIECT SA

3 dulgher (exclusiv restaurator)

1 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

3 zidar rosar-tencuitor

SC VANBET SRL

1 muncitor necalificat în agricultura

TUSSILAGRO TECH SRL

1 tractorist

1 muncitor necalificat în agricultura

UNIVERSAL AUTOSERVICE SRL

1 inginer autovehicule rutiere

1 subinginer mecanic automobile

VIA-EDEN IMPEX SRL

1 vânzator

Agenția Locală Huși, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

Locuri de muncă disponibile la 09.08.2018: 101

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC ADISAMCOR SRL

2 dulgher (exclusiv restaurator)

2 fierar betonist

2 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

1 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

2 zidar rosar-tencuitor

2 zugrav

SC AFLUENT SRL

1 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC ALDELIA SRL

14 ucenic

SC ALDESVEX SRL

5 muncitor constructor bârne, chirpici, piatra

SC ASEM COMERȚ SRL

1 vânzator

SC BIND SRL

1 lacatus mecanic

1 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

1 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

SC CARISAB SRL

1 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

2 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

SC CHIRUXEL SRL

3 confectioner-asamblor articole din textile

SC COSILMARD SRL

2 vânzator

SC COSMAZ TRANS SRL

1 vânzator

SC DYPRIM WINE SRL

1 manipulant marfuri

SC EDIVALMIM SRL

4 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC ENGINEERS TEAM SRL

3 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

ICOMET CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII S.R.L.

3 muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

SC INDOREX SRL

4 muncitor necalificat în industria confectiilor

IOLEA MARGARETA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

1 vânzator

SC LORA FASHION SRL

6 cusator piese din piele si înlocuitori

4 muncitor necalificat în industria confectiilor

MĂRĂNDESCU DANIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

2 frizer

SC PANTOCIM SRL

4 confectioner articole din piele si înlocuitori

3 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC RIZOTEX SRL

4 confectioner-asamblor articole din textile

1 director societate comerciala

ROMEMA COM SRL

1 sofer de autoturisme si camionete

SC TILHOLM REPARATII SRL

1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

SC SPIDER FLUX FRESH SRL

1 barman

3 barman

SC SPIDER-FLUX SRL

2 spalator vehicule

1 spalator vehicule

TRANMEXTIM SRL

1 vânzator

TRAVKA SRL

3 operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

VASEA SRL

4 ajutor bucatar

Cum pot șomerii vasluieni să se angajeze mai ușor

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui le reamintește vasluienilor care sunt măsurile active prin care șansele lor de a se angaja cresc.

Una din abordări o reprezintă serviciile specializate.

Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătura a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Serviciile de mediere se acordă gratuit de pentru persoanele înscrise în baza de date a ANOFM. În cadrul acestei activități fiecărei persoane și se întocmește planul individual de mediere.

Informarea și consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă,care au ca scop furnizarea de informații privind piața muncii și evoluția ocupațiilor; profilarea și încadrarea în nivelul de ocupabilitate: ușor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil și foarte greu ocupabil; îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă pentru persoanele cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu și foarte greu ca urmare a profilării după încadrarea în muncă pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.

Evaluarea și recunoașterea competențelor profesionale obținute în sistem nonformal și informal este cel de-al treilea serviciu specializat aflat la îndemâna vasluienilor. Accesul la serviciile gratuite de evaluare și certificare a competențelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, acordate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere, în situația în care, în cadrul acestor activități, se constată că persoanele nu dețin certificat de competențe profesionale, calificare sau absolvire pentru unitățile de competențe, ocupația ori calificarea pentru care se asigură gratuit evaluarea competențelor profesionale și nu au eventuale restricții medicale cu privire la acestea.

Accesul la programele de formare profesională se face în urma activității de informare și consiliere profesională sau de mediere. Participarea la programe de formare profesională se realizează gratuit pentru persoanele înregistrate în baza de date a AJOFM-urilor și asigură creșterea și diversificarea competențelor profesionale în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii.

Acordarea de prime șomerilor care se încadrează în muncă este o altă direcție prin care autoritățile vin în sprijinul vasluienilor.

Șomerii înregistrați la agenția pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pe o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior înregistrării în baza de date a agenției pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei. Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare (mobilitate).

Persoanele care primesc indemnizația de șomaj în perioada prevăzută de lege și care se angajează, cu normă întreagă și ca urmare a angajării beneficiază, din momentul angajării până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizație de șomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cuantum de 30% din indemnizația de șomaj stabilită și, după caz, recalculată conform legii, pentru completarea veniturilor salariale.

Se mai acordă prime de mobilitate, inclusiv șomerilor de lungă durată (prima de încadrare și prima de instalare. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanță mai mare de 15 km de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, beneficiază de o primă de încadrare al cărei cuantum se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporțional cu numărul de zile în care își desfășoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni. Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de instalare.

Primesc drept primă de instalare 12.500 lei persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul/ reședința. Suma de 15.500 de lei se acordă pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere. În cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare, în cuantumurile enunțate mai sus, se acordă în două tranșe: 50% din suma stabilită, la data instalării și 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat: 3.500 lei pentru persoanele care își schimbă domiciliul sau reședința; 6.500 lei atât în cazul persoanelor care își schimbă domiciliul sau reședința și sunt însoțite de membrii familiei, cât și în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere; 3.500 lei pentru fiecare soț care îndeplinește condițiile pentru acordarea primei de instalare.

Prima de instalare, stabilită prin excepțiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni. Prima de încadrare și prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de 36 de luni.Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.Prima de relocare nu se cumulează cu prima de încadrare, cu prima de instalare sau cu prima de activare.

Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.

Prima de inserție stabilită în cuantumul de mai sus se acordă în două tranșe, astfel: o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării și o tranșă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare. (G.P)

Șomerii cu vârsta de peste 45 de ani își găsesc cu greu un loc de muncă

Numărul persoanelor de peste 45 de ani, care primesc un loc de muncă, scade de la un an la altul.

În primele șase luni ale acestui an, s-au încadrat în muncă 1.345 de șomeri în vârstă de peste 45 ani, cu 210 mai puțini față de perioada similară a anului precedent, conform datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui În același timp a scăzut și numărul angajatorilor care solicită subvenționarea locurilor de muncă pentru încadrarea în muncă a acestor persoane. Conform sursei citate în primul semestru din acest an angajatorii au cerut subvenții pentru 166 de persoane în vârstă de peste 45 de ani, ceea ce reprezintă cam jumătate din numărul subvențiilor acordate, pentru această categorie de șomeri, în aceeași perioadă a anului trecut.

În iulie a fost majorată subvenția de la 900 de lei, la 2.250 de lei, în speranța că acest stimulent, care este mai mare cu 300 de lei decât salariul minim brut pe economie, îi va determina pe angajatori să-și îndrepte atenția către această categorie de șomeri.

“Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminatã, cu normă întreagă, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, dar și șomeri de lungă durată, tineri NEET sau șomeri care sunt părinti unici susținători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni”, ne-a declarat Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al AJOFM Vaslui.

În evidențele AJOFM Vaslui sunt 4.212 șomeri cu vârsta între 40-49 ani, 2.106 șomeri cu vârsta între 50 și 55 ani și 2.324 șomeri cu vârsta peste 55 ani. (Cristian DIMA)

Șomerii vasluieni înregistrați recent la AJOFM pot primi 1.000 de lei, neimpozabili

Șomerii înregistrați la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de trei luni, ulterior datei înregistrării la agenție, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă.

Prima de activare se acordă în două tranșe egale. Jumătate din aceasta se oferă șomerului la data angajării și cealaltă jumătate după expirarea perioadei de trei luni de la angajare.

Șomerii neînregistrați care doresc să se înregistreze în evidența A.J.O.F.M. Vaslui în vederea obținerii unui loc de muncă și pentru a participa la măsurile active oferite, respectiv informare consiliere, medierea muncii, formare profesionala, ș.a., se vor prezenta la sediul instituției sau la agențiile locale din Bârlad și Huși. Vor trebui să prezinte actul de identitate; actele de studii și de calificare; carnetul de muncã sau alte acte care atestă, potrivit legii, existența unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă; adeverința medicală din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptă de muncă ori că are eventuale restricții medicale.

În cazul neîncadrării în muncă cererea în vederea medierii trebuie reînnoită la șase luni. (G.P)

Județul Vaslui avea la sfârșitul lunii aprilie, în acte, peste 12.000 de șomeri și-n realitate de vreo trei ori mai mult

Nu mai puțin de 12.191 de locuitori ai județului Vaslui nu aveau loc de muncă la sfârșitul lunii aprilie. Acesta este numărul oficial înregistrat în evidențele Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui la data indicată, din care este vorba de 988 șomeri indemnizați și 11.203 neindemnizați.

Cu alte cuvinte, rata șomajului în 31 aprilie era în județul Vaslui de 8.72%, mai mică, spun autoritățile, cu 586 persoane (0.41 procente) față de luna martie. Nu mai puțin de 10.837 dintre șomerii înregistrați în bazele de date ale AJOFM Vaslui sunt din mediul rural, iar 1.354 sunt din mediul urban.

Cel mai greu își găsesc de muncă vasluienii cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, nu mai puțin de 4.307 dintre aceștia fiind șomeri. Foarte afectați sunt și cei care au între 50 și 55 de ani (2.091 șomeri) și cei care au peste 55 de ani (2.187). În județ mai există înregistrați 679 de șomeri care nu au împlinit încă 25 de ani și 506 șomeri care au între 25 și 29 de ani.

În ce privește repartizarea șomerilor pe niveluri de educație cei mai mulți șomeri din județ la sfârșitul lunii aprilie sunt absolvenți de învățământ gimnazial, respectiv 5.817. Nu mai puțin de 3.109 șomeri au la bază învățământul primar sau nu au studii deloc. Alți 2.375 vasluieni care sunt șomeri au absolvit învățământul profesional / școala de arte și meserii. Alți 735 de șomeri din județ au promovat liceul, iar 57 sunt absolvenți de învățământ postliceal. Studiile superioare nu asigură întotdeauna liniștea vasluienilor, dovadă faptul că 98 de absolvenți de învățământ universitar erau șomeri la sfârșitul lunii aprilie.

Realitatea este însă mult mai cruntă, pentru că un număr important de locuitori ai județului, fără niciun loc de muncă, nu sunt înregistrați la AJOFM. Drept urmare, cele 12.191 de persoane care figurează în evidențele AJOFM fără niciun venit sunt doar vârful icebergului, numărul real al celor fără niciun loc de muncă în județ fiind de două sau trei ori mai mare.

Derularea Programului de Ocupare a Forței de Muncă de la începutul anului 2018 până la 30 aprilie 2018 a condus la crearea și ocuparea a 2005 de locuri de muncă, un efort binevenit, dar minor față de numărul foarte mare de vasluieni care nu se pot întreține singuri și nu pot fi un sprijin pentru familiile lor. (G.P)

448 locuri de muncă vacante în județul Vaslui

Agenția Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940

Locuri de muncă disponibile la data 17.05.2018: 160

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC AROMA DESERT SRL

2 ospatari

1 barmani

2 ajutor pizzar

2 debarasatori

SC REAL REZIDENT SRL

4 muncitor necalificat

SC VASCAR SA

1 inginer industria alimentara

1 lacatus mecanic

1 transatori

2 muncitor productie

2 muncitor igienizare

I.I. MEREUTA GEORGE

2 barmani-ospatari

SC OLIROBY S.R.L.

2 patiser

SC MECATRONIC SRL

1 frezor

1 sudor

1 lacatus

SC RADICAL GRUP SRL

10 muncitor necalificat

5 sofer

SC TWOVET-FARM SRL

1 medic veterinar

1 asistent veterinar

SC LIKEGEO SRL

1 vanzator

I.I. STEFANITA IONEL LAURENTIU

1 croitor

1 calcator

1 confectioner

1 vanzator

SC DACTRANS SRL

1 conducator auto profesionist

SC DANINA LINE SRL

4 confectioner

4 calcator

4 CTC-ist

1 croitor

SC METROPOLIS GROUP SRL

10 spalator vehicule

SC NOBILI SRL –terasa Nobili

4 ospatar

SC MOBINAL CODRIANU SRL

2 tamplar

SC GENIPET SRL

1 vanzator

SC CELINE MARIA SRL

1 lucrator comercial

SC SOPHPANIS SRL

2 brutar

1 barman

2 agent vanzari distributie paine

SC BRC COMPANY SRL

2 confectioner

1 croitor

SC CONFECTII SA

4 confectioner

3 muncitor necalificat

SC REDCON UNU SRL

1 vanzator

3 manipulant marfuri

2 sofer masini mare tonaj

SC CVESTOR CONSULT SRL

2 ospatar

1 bucatar

2 muncitor necalificat

SC AKY-NICADOR SRL

1 fierar-betonist

2 tamplar universal

1 dulgher

SC BELMI TRADE SRL

2 pizzar

Asoc. De proprietari nr. 27

1 femeie serviciu

SC DARIENSEM SRL

3 muncitor necalificat

SC RALEMI SRL-D

4 spalator vehicule

1 casier

SC DC COMERCIAL SRL

3 muncitor necalificat

SC PANCARPATICA INVEST SRL

1 secretariat-achizitii

SC BODEN ROT SRL

1 contabil

SC CARASVALI SRL

2 conducator auto

4 brutar

SC MALINATRANS SRL

1 sofer

I.I. BOZIANU

1 vanzator

SC AQUAVAS S.A.

2 sudor

1 electrician

SC C&A CONSULTING SRL

10 instalator termo-sanitar

10 sudori electrici-autogeni

SC UNIMATEX SRL

2 femeie serviciu

2 lucrator comercial

Agenția Locală Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988,

Locuri de muncă disponibile la 17.05.2018: 108

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC AQUAVAS SA

1 sapator manual

1 instalator apa, canal

1 laborant chimist

SC BAMBUS SRL

1 manipulant marfuri

1 sef depozit

1 sofer autocamion/masina de mare tonaj

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

1 contabil bugetar

SC CONFECTII SA

1 analist

5 muncitor necalificat în industria confectiilor

6 operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad

1 administrator

1 femeie de serviciu

2 lucrator pentru salubrizare cai publice

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA

5 agent de vânzari

SC IORGU SRL

4 brutar

2 muncitor necalificat în agricultura

JARDIANU KEOPS SNC

3 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

2 tâmplar universal

PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD

1 consilier administratia publica

1 sef serviciu institutie publica

SC ROMOLD SRL

3 agent securitate

SC RULMENTI SA

2 operator la prelucrarea maselor plastice

12 rectificator universal

1 presator metale la rece

10 strungar universal

3 inginer mecanic

5 sortator produse

SC ISIS COMPREST SRL

1 agent curatenie cladiri si mijloace de transport

SC NEGOCOMIS SRL

1 confectioner-asamblor articole din lemn

1 sofer autocamion/masina de mare tonaj

SC ZIBAMINIONS SRL

2 vanzator

SOCIETATE PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI REISER S.A.

6 pavator

SC VANBET SRL

2 ciontolitor transator carne

2 gestionar depozit

2 inginer în industria alimentara

10 muncitor necalificat în agricultura

1 sef coloana auto

1 tehnician în industria carnii, laptelui si conservelor

SC VANITA & BELLETZA SRL

1 cosmetician

1 manichiurist

Agenția Locală Huși, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

Locuri de muncă disponibile la 17.05.2018: 178

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC ADISAMCOR SRL

1 electrician de întretinere în constructii

1 inginer constructii civile, industriale si agricole

1 instalator retele termice si sanitare

SC ALDESVEX SRL

9 confectioner-asamblor articole din textile

7 confectioner-montator structuri metalice pentru constructii

7 muncitor necalificat în industria confectiilor

7 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

SC ANDARAS SRL

3 confectioner, prelucrator în industria textila

SC ENRI ANGEL SRL

5 confectioner articole din piele si înlocuitori

5 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC NICOMON SRL

1 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC PANTOCIM SRL

3 confectioner articole din piele si înlocuitori

SC PETAL SA

1 femeie de serviciu

5 frezor universal

3 inginer mecanic

5 lacatus mecanic

16 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

10 strungar universal

4 sudor

4 turnator formator

PID-CONF SRL

1 asistent manager

ROMEMA COM SRL

1 lucrator comercial

SC BUCUROSII SRL

1 sofer de autoturisme si camionete

SC HLADEM SRL

3 confectioner, prelucrator în industria textila

SC MARTICDAV SRL

1 vânzator

SC PRODIVA SRL

3 cusator piese din piele si înlocuitori

3 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

SC REIAda SHOES SRL

1 confectioner articole din piele si înlocuitori

1 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC STARTAF SRL

4 bucatar

4 camerista hotel

4 lucrator bucatarie (spalator vase mari)

5 ospatar (chelner)

3 peisagist-floricultor

SC SPIDER FLUX FRESH SRL

4 spalator vehicule

4 ospatar (chelner)

SC TGA TRANS SRL

5 confectioner-asamblor articole din textile

5 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC VALCONS SHOES SRL

20 cizmar-confectioner încaltaminte, dupa comanda

VERFILDAN SRL

1 administrator

SC SEBAC INVEST SRL

4 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

SC VICTORIA UNIC SRL

2 zidar rosar-tencuitor

622 locuri de muncă vacante în județ

LOCURI DE MUNCA VACANTE LA DATA 03.05.2018

Agenția Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940

Locuri de muncă disponibile la data 03.05.2018: 251

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC VASTEX SA

10 confectioner textile

3 calcator

1 lacatus mecanic

SC AUROCOR SRL

5 lucrator comercial

SC HOVIOPROD SRL

6 brutar

2 conducator auto

1 femeie serviciu

SC RISAL SRL

1 vanzator

SC COMCONSTRUCT SRL

4 dulgher

6 pavator

8 muncitor necalificat

SC AROMA DESERT SRL

2 ospatari

1 barmani

2 ajutor pizzar

2 debarasatori

SC BIDICAM TRANS SRL

2 sofer taxi

SC ROMOLD SRL

1 agent securitate

SC REAL REZIDENT SRL

4 muncitor necalificat

SC SAFIR SRL

2 inginer chimist

30 operator abator

4 mecanic intretinere

SC VASCAR SA

1 inginer industria alimentara

2 sofer profesionist

1 lacatus mecanic

2 transatori

2 muncitor productie

2 muncitori igienizare

SC EPYTRANS AQUA SRL

1 sofer profesionist

SC DEM DYO LUX SRL Negresti

1 vanzator

SC EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA

5 agent vanzari

1 manager relatii cu clientii

Fundatia SPURGEON ROMANIA

1 bucatar

1 infirmier

1 ingrijitor

SC CASSA TOSCA SRL

1 economist

SC VIDPRO CONSTRUCT SRL

5 dulgher

5 fierar

5 finisor

SC MOBEXPORT SRL

5 tapiter

5 confectioner asamblor articole textile

5 muncitor necalificat

I.I.MEREUTA GEORGE

2 barmani-ospatari

SC AQUAVAS SA

2 sudor

1 inginer mecanic

SC AGRO DAMI ENERGY SRL

1 mecanic agricol

SC LUCIO CONSTRUCTION SRL

1 muncitor necalificat

SC OLIROBY SRL

2 patiser

SC MECATRONIC SRL

1 frezor

1 sudor

1 lacatus

SC RADICAL GRUP SRL

10 muncitor necalificat

5 sofer

SC TWOVET-FARM SRL

1 medic veterinar

1 asistent veterinar

SC LIKEGEO SRL

1 vanzator

I.I. STEFANITA IONEL LAURENTIU

1 croitor

1 calcator

1 confectioner

1 vanzator

SC DACTRANS SRL

1 conducator auto profesionist

SC DANINA LINE SRL

4 confectioner

4 calcator

4 CTC-ist

1 croitor

SC METROPOLIS GROUP SRL

10 spalator vehicule

Terasa NOBILI

4 ospatari

SC MOBINAL CONDRIANU SRL

2 tamplari

SC GENIPET SRL

1 vanzator

SC CELINE MARIA SRL

1 lucrator comercial

SC KING CLUB SRL

3 supraveghetor jocuri

SC SOPHPANIS SRL

2 brutar

1 barman

1 agent vanzari distributie paine

SC CONFECTII SA

5 confectioner

5 muncitori nelaificati

SC FLEISCHPARTY SRL

5 manipulant marfa

4 soferi

1 contabil

Agenția Locală Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988,

Locuri de muncă disponibile la 03.05.2018: 240

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC AQUAVAS SA

2 lacatus mecanic

3 sapator manual

SC BAMBUS SRL

1 manipulant marfuri

1 sef depozit

1 sofer autocamion/ masina de mare tonaj

SC BERLIN SRL

4 lucrator gestionar

2 manipulant marfuri

SC CONFECTII SA

1 analist

5 muncitor necalificat în industria confectiilor

10 operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

EASY ASSET MANAGEMENT IFN SA

6 agent de vânzari

SC IORGU SRL

4 brutar

4 muncitor necalificat în agricultura

PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD

1 consilier administratia publica

1 sef serviciu institutie publica

SC PRISCOM SRL

1 consilier /expert/inspector/referent / economist în economie generala

SC FEPA SA

3 electrician de întretinere si reparatii

2 galvanizator

2 inginer automatist

1 inginer chimist

2 inginer electromecanic

3 inginer masini-unelte

3 inginer mecanic

5 lacatus mecanic

5 lacatus-montator

5 operator la masini-unelte cu comanda numerica

3 presator metale la rece

3 rectificator universal

8 strungar universal

3 sudor

2 turnator metale si neferoase

2 vopsitor industrial

SC RINGO SRL

2 barman

SC RULMENTI SA

1 inginer energetica industriala

3 inginer mecanic

2 operator la prelucrarea maselor plastice

17 rectificator universal

1 presator la rece

20 strungar universal

1 operator mase plastice

SOCIETATE PENTRU LUCRĂRI DE DRUMURI ȘI PODURI REISER S.A.

6 pavator

2 auditor intern

1 economist

1contabil

SC TRANSMIR SRL

10 asfaltator

2 masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice

5 mecanic utilaj

10 muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

10 pavator

10 sofer autocamion/masina de mare tonaj

SC ADR GOLDBOX CONSTRUCT SRL

2 faiantar

1 masinist la masini pentru terasamente (ifronist)

2 montator pereti si plafoane din ghips-carton

5 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

2 zidar rosar-tencuitor

SC LIDL DISCOUNT SRL

1 vânzator

SIMBA TOURS SRL

1 barman

1 bucatar

1 lucrator bucatarie (spalator vase mari)

1 sef restaurant

SC NEGOCOMIS SRL

1 confectioner asamblor articole din lemn

SC TRANSMIR SRL

10 asfaltatori

2 masinist la instalatiile de preparat si turnat beton si mixturi asfaltice

5 mecanic utilaj

10 muncitor necalificat la întretinerea de drumuri, sosele, poduri, baraje

10 pavator

10 sofer autocamion/masina de mare tonaj

SC VANBET SRL

2 ciontolitor transator carne

2 gestionar depozit

2 inginer în industria alimentara

10 muncitor necalificat în agricultura

1 sef coloana auto

1 tehnician în industria carnii, laptelui si conservelor

Agenția Locală Huși, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

Locuri de muncă disponibile la 03.05.2018: 131

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC ADISAMCOR SRL

1 electrician de intretinere in constructii

1 inginer constrctii civile

1 instalator retele termice si sanitare

SC ALDESVEX SRL

10 confectioner-asamblor articole din textile

7 confectioner montator structuri pentru constructii

7 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

SC ANDARAS SRL

3 confectioner, prelucrator în industria textila

SC BRANISS SRL

1 vânzator

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL

1 lucrator pentru salubrizare cai publice

SC NELCRIST CONSTRUCT SRL

1 muncitor necalificatla intretinerea de drumuri sosele poduri

SC PETAL SA

2 femeie de serviciu

5 frezor universal

3 inginer mecanic

5 lacatus mecanic

16 muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide

10 strungar universal

4 sudor

3 turnator formator

SC PANTOCIM SRL

3 confectioner articole din piele si înlocuitori

SC ROMEMA SRL

1 lucrator comercial

SC HLADEM SRL

3 confectioneri industria textila

SC MADEROM SHOES SRL

3 confectioner piele si inlocuitori

4 muncitori necalificati industria confectiilor

SC PRODIVA SRL

2 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

SC REIAda SHOES SRL

1 confectioner piele si inlocuitori

1 muncitor necalificat in industria confectiilor

SC STARTAF SRL

4 bucatar

4 camerista hotel

4 spalator vase

5 ospatar

3 peisagist-floricultor

SC SEBAC INVEST SRL

2 muncitor necalificat la asamblarea , montarea pieselor

SC SPIDER FLUX FRESH SRL

1 spalator vehicule

1 ospatar (chelner)

SC TGA TRANS SRL

1 confectioner

5 muncitori necalificati industria confectiilor

SC VERFILDAN SRL

1 administrator

SC ZOOPROD SRL

1 magaziner

Vineri are loc Bursa Generală a Locurilor de Muncă în județul Vaslui

AJOFM Vaslui va organiza vineri, 20 aprilie, Bursa Generală a Locurilor de Muncă, când persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă vor avea șansa de a intra pe piața muncii.

Vasluienii vor trebui să se prezinte la sediul Centrului de Resurse Județean pentru Asistență Educațională, situat pe strada Donici, nr. 2. Pentru bârlădeni evenimentul va fi găzduit de Centrul Militar, pe strada 1 Decembrie, nr. 25. Hușenii sunt așteptați la Casa Armatei, pe strada General Teleman, nr. 6.

Obiectivul principal îl constituie creșterea gradului de ocupare, prin întâlnirea directa a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condițiile unei concurente loiale și transparente, care să permită realizarea unui echilibru intre acestea în timpul cel mai scurt. Bursa Generală a Locurilor de Muncă reprezintă o oportunitate pentru toți solicitanții de locuri de munca interesați de a cunoaște mai bine piața muncii, ofertele de locuri de munca, pentru a putea astfel sa aleagă un loc de munca, conform pregătirii lor profesionale, sau în ultima instanță, să se (re)orienteze profesional spre ocupații cu posibilități mai mari de angajare pe termen mediu și lung.

Agenții economici care vor participa la eveniment vor avea prilejul să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, in funcție de cerințele concrete ale locului de munca pe care îl oferă.

Pentru rezervarea standurilor agenții economici interesați se pot adresa la la sediul AJOFM Vaslui. (G.P)

393 locuri de muncă vacante în județul Vaslui

Agenția Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940

Locuri de muncă disponibile la data 22.02.2018: 202

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC FANION SRL

1 ingrijitor animale

1 buldozerist excavatorist

2 vanzator

SC MORANDI-COM SRL

1 medic veterinar

1 instalator

SC Fabrica de Carne MORANDI SRL

1 ambalator manual

1 instalator

1 inginer industria alimentara

SC TRUST ELECTRO-M SA

4 electrician

2 muncitor necalificat

SC G&I VLAMITEX SRL

6 confectioner

SC POPAS SRL

1 ospatar

1 ajutor bucatar

SC MECATRONIC SRL

1 sudor

1 lacatus

1 frezor

SC ELDAC GRUP SRL

1 electrician

1 montator tamplarie PVC si aluminiu

SC EPYTRANSAQUA SRL

1 sofer profesionist

SC BUDURCA PFA

4 legumicultor

1 tractorist

1 dulgher

1 sudor

SC LUKO MARKET SRL

1 lucrator comercial

SC DALSOR COMPANY SRL

1 vanzatoare

SC SAFIR SRL

20 operator abator

1 manipulant marfa

5 inginer chimist

SC PROFI ROM FOOD SRL

3 casier

3 vanzator

1 receptioner marfa

1 lucrator comercial

SC JES-RAL SOFT SRL

2 operator IT

SC PANCARPROD SRL

1 vanzator

SC TEHNIC ASIST SRL

2 inginer ofertare

SC CREDIUS IFN SA

1 agent vanzari

SC FLEISCHPARTY SRL

1 inginer tehnolog industria alimentara

SC LALA PABITEX SRL

10 confectioner

GMT EVALUARI SI CONSULTANTA

1 operator introducere, prelucrare, validare date

SC SERV PRODMED IMPEX SRL

1 vanzator

SC RALEMI SRL-D

3 spalator vehicule

SC GABRIEL GRUP SRL

2 lucrator fast food ( aj. Bucatar)

SC TRIPLU ARMI SRL

1 femeie servicu

1 receptioner

I.I. CUZUC LUMINITA MIHAELA

2 cameriste

1 ingrijitor

SC TRANSURB SA

1 electrician auto

SC VASCAR SA

2 manipulant depozit

1 sofer profesionist

1 lacatus mecanic

2 vanzatoare

1 inginer industria alimentara

SC XANADU SRL

4 muncitor necalificat

SC VAREDO SRL

1 lucrator comercial

SC MOBEXPORT SRL

10 tapiter

10 confectioner asamblor articole textile

10 muncitor necalificat in confectii

SC ECOMATIX MOBILI SRL

4 tamplar universal

1 vopsitor slefuitor

SC MIGMER SRL

4 patiser

3 muncitor necalificat

SC SANOINSTAL THERMICA SRL

1 inginer instalatii pentru constructii

1 instalator instalatii tehn-sanitare

SC YACOCONSTRUCT SRL

2 muncitor necalificat

2 fierar-betonist

2 mozaicar-faiantar

2 zidar

SC CASA TUDORA SRL

3 gestionar

1 agent vanzari

13 brutar

2 lucrator gestionar

6 patiser

SC SOPHPANIS SRL

3 brutar

1 muncitor necalificat

SC TIPARTOS SRL

1 lacatus mecanic

SC ECO SHEREDDING SRL

1 sortator produse

1 debitator

SC DC COMERCIAL SRL

3 manipulant marfuri

SC CERTEVAL SRL

1 consilier expert economist

Agenția Locală Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988,

Locuri de muncă disponibile la 22.02.2018: 83

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC CONFECTII BIRLAD SA

1 muncitor necalificat în industria confectiilor

2 operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

SC DAVIFER SRL

1 contabil

Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad

2 administrator

1 casier

1 inspector de specialitate în administratia publica

1 magaziner

1 sef serviciu institutie publica

1 strungar universal

SC FEPA SA

3 electrician de întretinere si reparatii

2 galvanizator

2 inginer automatist

1 inginer chimist

2 inginer electromecanic

3 inginer masini-unelte

3 inginer mecanic

5 lacatus mecanic

5 lacatus-montator

5 operator la masini-unelte cu comanda numerica

3 presator metale la rece

3 rectificator universal

8 strungar universal

3 sudor

2 turnator metale si neferoase

2 vopsitor industrial

SC GEO-ELLA EXCHANGE SRL

1 casier valuta

SC IRIS COMPANY SA

1 electrician de întretinere si reparatii

SC LEOSLO SRL

1 cofetar

SC MANDRA SA

1 lacatus mecanic

1 operator la fabricarea nutreturilor combinate

1 sudor

PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD

2 consilier administratia publica

1 inspector de specialitate în administratia publica

SC RULMENTI SA

1 inginer mecanic

1 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate

1 metrolog verificator

1 ambalator manual

2 forjor mecanic

1 frezor universal

2 sortator produse

SC LIDL DISCOUNT SRL

2 vanzator

Agenția Locală Huși, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

Locuri de muncă disponibile la 22.02.2018: 108

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC ADISAMCOR SRL

1 dulgher (exclusiv restaurator)

1 electrician de întretinere în constructii

2 fierar betonist

1 instalator retele termice si sanitare

3 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

1 zidar rosar-tencuitor

SC ALDELIA SRL

2 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC ASEM COMERȚ SRL

2 vânzator

SC AUTO AMABIL SRL

1 barman

BAHNARU ANTONIO-FLORENTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

1 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

SC BENCONSTRUCT SRL

1 tâmplar universal

SC CIDOTEX SRL

1 confectioner, prelucrator în industria textila

SC CNC STEP COMPLEX SRL

1 lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale

SC ECODION SRL

3 confectioner-asamblor articole din textile

SC EDIL MAMONIC SRL

1 zugrav

1 zidar pietrar

SC ELDODEL SRL

5 cizmar-confectioner încaltaminte, dupa comanda

SC IDENT WORK SRL

5 femeie de serviciu

1 îngrijitor cladiri

SC INTERONYTRANS SRL

1 mecanic auto

1 sofer autobuz

SC IOCLUB SRL

2 confectioner tâmplarie din aluminiu si mase plastice

SC LORA FASHION SRL

1 cizmar-confectioner încaltaminte, dupa comanda

3 confectioner încaltaminte ortopedica

3 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

SC MADEROM SHOES SRL

10 confectioner articole din piele si înlocuitori

20 muncitor necalificat în industria confectiilor

MATEI M. PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

1 vânzator

SC MIRTOFAR SRL

2 confectioner articole din piele si înlocuitori

SC NICOMON SRL

1 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC PARCURI VERZI SRL

1 îngrijitor spatii verzi

SC SPIDER FLUX FRESH SRL

2 barman

3 ospatar (chelner)

SC TGA TRANS SRL

5 confectioner-asamblor articole din textile

4 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC VIOBALTEX SRL HUSI

5 confectioner-asamblor articole din textile

SC VIODAR-PROD SRL

3 sofer de autoturisme si camionete

SC WILL SHOES SRL

6 muncitor necalificat în industria confectiilor

348 locuri de muncă vacante în județul vaslui

Agenția Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940

Locuri de munca disponibile la data 15.02.2018: 183

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC FANION SRL

1 ingrijitor animale

1 buldozerist excavatorist

2 vanzator

SC MORANDI-COM SRL

1 medic veterinar

1 instalator

SC Fabrica de Carne MORANDI SRL

1 ambalator manual

1 facturist

1 instalator

1 inginer industria alimentara

SC TRUST ELECTRO-M SA

4 electrician

2 muncitor necalificat

SC G&I VLAMITEX SRL

6 confectioner

SC POPAS SRL

1 ospatar

1 ajutor bucatar

SC MECATRONIC SRL

1 sudor

1 lacatus

1 frezor

SC ELDAC GRUP SRL

1 electrician

1 montator tamplarie PVC si aluminiu

SC BUDURCA PFA

4 legumicultor

1 tractorist

1 dulgher

1 sudor

SC RADICAL GRUP SRL

10 operator calculator

SC LUKO MARKET SRL

1 lucrator comercial

SC DALSOR COMPANY SRL

1 vanzatoare

SC SAFIR SRL

30 operator abator

1 manipulant marfa

5 inginer chimist

SC PROFI ROM FOOD SRL

3 casier

3 vanzator

1 receptioner marfa

1 lucrator comercial

SC JES-RAL SOFT SRL

2 operator IT

SC VALAHIA SECURITY SERVICE SRL

10 agent securitate

SC PANCARPROD SRL

1 vanzator

SC FLEISCHPARTY SRL

1 inginer tehnolog industria alimentara

SC LALA PABITEX SRL

10 confectioner

SC SERV PRODMED IMPEX SRL

1 vanzator

SC SOPHPANIS SRL

1 gestionar

SC RALEMI SRL-D

3 spalator vehicule

SC GABRIEL GRUP SRL

2 lucrator fast food ( aj. Bucatar)

SC TRIPLU ARMI SRL

1 femeie servicu

1 receptioner

I.I. CUZUC LUMINITA MIHAELA

2 cameriste

1 ingrijitor

SC TRANSURB SA

1 electrician auto

SC VASCAR SA

2 manipulant depozit

1 sofer profesionist

1 lacatus mecanic

2 vanzatoare

1 inginer industria alimentara

SC XANADU SRL

4 muncitor necalificat

SC MOBEXPORT SRL

10 tapiter

10 confectioner asamblor articole textile

10 muncitor necalificat in confectii

SC ECOMATIX MOBILI SRL

4 tamplar universal

1 vopsitor slefuitor

SC MIGMER SRL

4 patiser

4 muncitor necalificat

Agentia Locala Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988,

Locuri de munca disponibile la 15.02.2018: 41

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

1 contabil bugetar

SC COMPAS SRL

1 operator la masini-unelte cu comanda numerica

SC CONFECTII BIRLAD SA

2 muncitor necalificat în industria confectiilor

4 operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

SC DAVIFER SRL

1 contabil

SC GEO-ELLA EXCHANGE SRL

1 casier valuta

SC IRIS COMPANY SA

1 electrician de întretinere si reparatii

SC LADY MD SRL

1 coafor

1 manichiurist

SC LEOSLO SRL

1 cofetar

SC MANDRA SA

1 lacatus mecanic

1 operator la fabricarea nutreturilor combinate

1 sudor

PRIMARIA MUNICIPIULUI BIRLAD

2 consilier administratia publica

1 inspector de specialitate în administratia publica

SC RULMENTI SA

1 inginer mecanic

1 inginer electronist transporturi, telecomunicatii

4 electrician de întretinere si reparatii

1 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate

1 metrolog verificator

1 ambalator manual

2 forjor mecanic

1 frezor universal

7 rectificator universal

2 sortator produse

Agenția Locală Husi, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

Locuri de munca disponibile la 15.02.2018: 124

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC ADISAMCOR SRL

1 dulgher (exclusiv restaurator)

1 electrician de întretinere în constructii

2 fierar betonist

1 instalator retele termice si sanitare

3 muncitor necalificat la spargerea si taierea materialelor de constructii

1 zidar rosar-tencuitor

SC ALDELIA SRL

2 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC ANTA ’95 SRL

1 sofer autobuz

SC ASEM COMERȚ SRL

2 vânzator

SC AUTO AMABIL SRL

3 barman

SC BENCONSTRUCT SRL

1 tâmplar universal

SC CIDOTEX SRL

1 confectioner, prelucrator în industria textila

SC DILEGO-TEX SRL

3 confectioner-asamblor articole din textile

3 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC ECODION SRL

3 confectioner-asamblor articole din textile

SC EDIL MAMONIC SRL

1 gipsar

2 zidar pietrar

SC ELDODEL SRL

5 cizmar-confectioner încaltaminte, dupa comanda

SC FINEUROCONT SRL

1 referent de specialitate financiar-contabilitate

SC INDOREX SRL

4 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC INTERONYTRANS SRL

1 mecanic auto

1 sofer autobuz

SC LORA FASHION SRL

1 cizmar-confectioner încaltaminte, dupa comanda

3 confectioner încaltaminte ortopedica

3 muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor

MATEI M. PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

1 vânzator

SC MIRTOFAR SRL

2 confectioner articole din piele si înlocuitori

SC NASTIMARI SRL

2 cusator piese din piele si înlocuitori

SC NICOMON SRL

1 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC RIZOTEX SRL

1 confectioner-asamblor articole din textile

SC CNC STEP COMPLEX SRL

1 lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale

SC IDENT WORK SRL

5 femeie de serviciu

1 îngrijitor cladiri

SC MADEROM SHOES SRL

15 confectioner articole din piele si înlocuitori

25 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC VIOBALTEX SRL HUSI

5 confectioner-asamblor articole din textile

SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE ASISTENTA SOCIALA

1 asistent medical generalist

SC SPIDER FLUX FRESH SRL

2 barman

2 ospatar (chelner)

SC STABIL SRL

1 vânzator

SC TGA TRANS SRL

5 confectioner-asamblor articole din textile

4 muncitor necalificat în industria confectiilor

300 locuri de muncă vacante în județul Vaslui

Agenția Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940

Locuri de muncă disponibile la data 25.01.2017: 112

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC VASTEX SA

3 muncitor necalificat

SC CUVAS SRL

1 tinichigiu auto

1 electrician auto

1 bucatar

2 ospatar

SC PECO VAS SRL

2 lucrator sala jocuri

2 lucrator benzinarie

1 barman-ospatar

1 bucatar

SC BRC COMPANY SRL

1 confectioner

SC MOBEXPORT SRL

10 tapiter

10 confectioner textile

10 muncitor necalificat confectii

SC WYLMOB HOUSE SRL

1 tamplar

SC BERGOLO SRL

1 ospatar

SC PRISCOM SRL

1 sofer pentru autovehicul pana in 3.5 t

SC FANION SRL

1 ingrijitor animale

1 buldozerist excavatorist

2 vanzator

SC MORANDI-COM SRL

1 medic veterinar

1 instalator

SC Fabrica de Carne MORANDI SRL

1 ambalator manual

1 facturist

1 instalator

1 inginer industria alimentara

SC ZIG-ZAG SRL

1 lucrator comercial

SC DANSUATRANS SRL

1 sofer camion

SC TRUST ELECTRO-M SA

4 electrician

2 muncitor necalificat

SC AMENINTER CONSTRUCT SRL

3 finisor

SC RODAV SRL

1 tinichigiu auto

1 vopsitor

1 mecanic

SC A&A INVENT SRL

1 operator calculator

SC POPAS SRL

1 ospatar

1 ajutor bucatar

SC MECATRONIC SRL

1 sudor

1 lacatus

1 frezor

SC RISAL SRL

1 vanzatoare

SC XOV FOOD SRL

1 bucatar

1 ospatar

SC L.C.L. ROMANIA SRL

5 confectioner

2 muncitor necalificat

1 inginer proiectant

SC BENAVI SRL

2 spalator auto

SC EPYTRANSAQUA SRL

1 sofer profesionist

SC ALLYSYS ENERGY SA

1 cititor contor electric

SC DALSOR COMPANY SRL

1 manipulant marfuri

SC RADICAL GRUP SRL

10 operator calculator

SC REALMET SRL

1 sofer

SC VASCAR SA

1 manipulant depozit congelare

1 sofer profesionist marfa

1 lacatus mecanic

1 vanzatoare

1 inginer industria alimentara

SC LUKO MARKET SRL

1 lucrator comercial

1 gestionar

Agentia Locală Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988,

Locuri de muncă disponibile la 25.01.2017: 86

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC AQUAVAS SA

1 sudor

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL

1 contabil bugetar

SC COMPAS SRL

1 operator la masini-unelte cu comanda numerica

SC CONFECTII BIRLAD SA

5 muncitor necalificat în industria confectiilor

5 operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

SC CORTEX IMPLANTS SRL

1 asistent medical generalist

Directia Administrare piete, parcari, cimitire Barlad

2 administrator

1 casier

1 inspector de specialitate în administratia publica

1 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

4 lucrator pentru salubrizare cai publice

1 magaziner

1 referent

1 sef serviciu institutie publica

1 strungar universal

SC FEPA SA

2 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala

2 turnator metale si neferoase

SC LEOSLO SRL

1 cofetar

SC RULMENTI SA

1 auditor în domeniul calitatii

2 electrician de întretinere si reparatii

2 forjor mecanic

1 inginer electronist transporturi, telecomunicatii

3 lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole

1 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio

10 strungar universal

1 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate

SC SAMNOVE SRL

2 confectioner-asamblor articole din textile

SC LIDL DISCOUNT SRL

1 vânzator

SC SGP FORCE SECURITY SRL

1 agent de securitate

SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA “ELENA BELDIMAN” BARLAD

7 asistent medical generalist

5 bucatar

1 consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generala

3 infirmier/infirmiera

2 îngrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara

1 îngrijitor spatii verzi

1 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

6 lucrator bucatarie (spalator vase mari)

1 magaziner

1 psiholog în specialitatea psihologie clinica

1 registrator medical

Agenția Locală Huși, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

Locuri de muncă disponibile la 25.01.2017: 102

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC ALDESVEX SRL HUSI

3 confectioner asamblor articole din textile

5 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC ASEM COMERȚ SRL

2 vânzator

SC AUTO AMABIL SRL

2 barman

SC DIAGNOSE SRL

1 asistent medical generalist

SC DILEGO TEX SRL HUSI

3 confectioner asamblor articole din textile

3 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC DOCATANA SRL

2 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC DOREXROM SRL

5 confectioner articole din piele si înlocuitori

5 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC EDIL MAMONIC SRL

2 instalator retele termice si sanitare

3 zidar pietrar

3 zugrav

SC ELDODEL SRL

5 cizmar-confectioner încaltaminte, dupa comanda

SC INDOREX SRL

4 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC LUPUPROD SRL HUSI

1 vanzator

SC MACRIPROD SRL

1 vânzator

MATEI M. PETRU ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

1 vânzator

SC MIRTOFAR SRL

5 confectioner articole din piele si înlocuitori

SC NICOMON SRL

3 confectioner articole din piele si înlocuitori

3 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC PANTOCIM SRL

5 confectioner articole din piele si înlocuitori

3 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC PID-CONF SRL

1 administrator societate comerciala

SC BENAZA SRL

1 operator introducere, validare si prelucrare date

SC IOCLUB SRL

2 agent de securitate

1 barman

1 barman

SC WILL SHOES SRL

8 muncitor necalificat în industria confectiilor

SC SEBDADPIKA SRL

10 confectioner asamblor articole din textile

SC SPIDER FLUX FRESH SRL

1 ospatar (chelner)

1 barman

SC VIOBALTEX SRL

6 confectioner asamblor articole din textile

Vasluienii pot munci în Danemarca, la cules de mazăre

Vasluienii pot să își încerce norocul pentru a prinde unul din cele 100 de locuri de muncă disponibile în Danemarca, pentru culegători de mazăre. Selecția se va organiza la finalul lunii februarie, la Râmnicu Vâlcea.

Dacă acceptă provocare vor munci într-o fermă cu lucrători din diverse țări, cu oportunități de dezvoltare a abilităților de muncă și socializare. Compania promovează respectul reciproc, responsabilitatea și încrederea reciprocă între lucrători. Durata contractului este între lunile iunie și octombrie ale acestui an, cu un program de lucru de 30 – 40 de ore pe, respectiv șase zile / săptămână.

Cazarea se face în rulote. În camping sunt disponibile bucătărie, sală de mese, toalete, baie cu dușuri, mașini de spălat și internet wireless. Taxa de cazare plătită de lucrător/zi este de opt euro și acoperă inclusiv gazul, apa și electricitatea. Pentru transportul de la locul cazării la locul de muncă sau pentru cumpărături, angajatorul va pune la dispozitia lucrătorilor un autobuz, contracost pentru 1,5 euro/zi/persoană. Opțional, lucrătorii pot să își aleagă alt mijloc de transport la locul de muncă. Transportul dus-întors România-Danemarca este în responsabilitatea lucrătorului.

Vasluienii vor fi plătiți în funcție de cantitatea culeasă în lădițe sau caserole cu gramaj specific. Salariul este 0,6 euro brut/kg + 12,5% alocație de concediu. Impozitul și contribuțiile sociale se vor deduce din salariu conform legislației daneze. Mai multe informații despre impozite pe http://www.skat.dk.

Cei care vor să prindă  un loc de muncă în Danemarca, pe postul de culegător de mazăre, trebuie să aibă minim 18 ani și să fie dispuși la muncă fizică grea, indiferent de climă. Angajatorii ar prefera să aibă cunoștințe minime de limbă engleză, dar nu este o cerință obligatorie.

Candidații trebuie să trimită un CV model EUROPASS în limba română sau în limba engleză, cu poză inclusă, pe adresa de e-mail: work@greenpeas.dk. Preselecția aplicanților se face de către angajator. Invitarea la selecție a persoanelor preselectate de către angajatorul danez se va face în timp util de consilierii EURES. Detalii referitoare la data, locul și programul selecției vor fi trimise numai persoanelor invitate. Nu sunt admise alte persoane la interviu.

Instrucțiunile de aplicare se găsesc pe website-ul: www.My-greenpeas.com. Termen limită de trimitere a CV-ului este 20 februarie 2018.

Informații suplimentare găsiți și pe site-ul ANOFM: www.eures.anofm.ro, sau la sediul agenției din Vaslui, str. Spiru Haret, nr. 5, Compartiment EURES, telefon: 0235/318184, 0733.975.394. (G.P)

Cursuri gratuite de calificare pentru șomerii vasluieni

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice care să mărească șansele ocupării unui loc de muncă. Înscrierea la cursuri se face la birourile de informare și consiliere din agențiile locale Vaslui, Bârlad și Huși.

În luna februarie AJOFM Vaslui va deschide la Vaslui un program de formare profesională pentru coafor și un program de formare profesională pentru barman. La Bârlad va avea loc un program de formare profesională pentru confecționer îmbrăcăminte.

Șomerii care beneficiază gratuit de servicii de formare profesională vor avea parte de pregătire teoretică și practică pe toată durata cursului. Dacă nu vor reuși din prima să absolve cursul la finalizarea acestuia, vor mai primi a doua șansă, tot gratuit. Vor primi rechizite și materiale de instruire și dacă este cazul echipament de protecție, pe timpul instruirii practice. Șomerii ar mai putea beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire. De asemenea vor beneficia de consultații medicale, analize medicale și teste necesare frecventării cursului.

Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii vasluieni neindemnizați aflați în evidența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care dorește să beneficieze în mod gratuit de serviciile oferite de către AJOFM Vaslui se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii și adeverință medicală din care să reiasă că este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale.

Planul de formare pentru anul 2018 cuprinde un număr de 59 de programe de formare profesională pentru un număr de 1015 de șomeri și 48 de deținuți. Vasluienii primesc anul acesta oportunitatea de a se pot califica pentru meseriile de agent de securitate, barman, brutar, bucătar, coafor, cofetar-patiser, contabil, cusător piese din înlocuitori, casier, formator, frizer, inspector (referent) resurse umane, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, lucrător în comerț, lucrător în cultura plantelor, manager proiect, manichiurist-pedichiurist, pizzar, etc. (G.P)

 

Vasluiul și-a respectat „blazonul” în luna mai, când a fost încă o dată județul cu cea mai ridicată rată a șomajului din țară

Cea mai ridicată rată a șomajului din țară în luna mai a fost la Vaslui – 10,49%. Județul nostru a fost primul la acest capitol ingrat și în luna martie, când rata șomajului în Vaslui era de 10.90%.

Următoarele județe “fruntașe” au fost Teleorman (9,67%), Galați (9,23%), Buzău (8,94%), Mehedinți (8,71%), Dolj (8,48%), Gorj (7,67%), Olt (6,87%), urmate de județele Ialomița (6,34%) și Bacău (5,80%). Rata șomajului s-a diminuat în schimb în 33 de județe, cele mai mări scăderi înregistrându-se în județele Giurgiu (cu 0,71 pp), Mehedinți (cu 0,63 pp), Gorj (cu 0,57 pp), Constanța (cu 0,55 pp), Dâmbovița (cu 0,53 pp), Prahova (cu 0,50 pp) și Alba (cu 0,43 pp).

Dintre cele 367.161 persoane înregistrate în evidențele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, 67.676 primeau indemnizație de șomaj. Comparativ cu luna precedentă, rata șomajului masculin a scăzut de la 4,71% în luna aprilie 2017 la 4,56% în luna mai, iar rata șomajului feminin a scăzut de la 3,90% la 3,74%. La finele lunii mai, în funcție de mediul de rezidență, 104.766 de șomeri proveneau din mediul urban, iar 262.395 de șomeri din mediul rural. Cei mai mulți șomeri aveau între 40 – 49 de ani (111.205), urmați de cei din grupa de vârstă 30 – 39 de ani (78.916), la polul opus aflându-se persoanele între 25 și 29 de ani (29.160).

În ceea ce privește structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional aveau ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele ANOFM (82,33%), în timp ce șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezentau 13,48%, iar cei cu studii universitare 4,19 %.

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost, în mai, de 4,18%, cu 0,16 puncte procentuale (pp) sub cea din luna anterioară și cu 0,50 pp mai mică față de cea din luna mai a anului 2016, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Județul Ilfov a continuat să înregistreze, și în luna mai 2017, cea mai mică rată a șomajului (0,95 %). (George PROCA)

Cursuri gratuite de calificare/recalificare pentru șomerii vasluieni

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii care să mărească șansele ocupării unui loc de muncă.

Planul de formare profesionala pentru anul 2017 cuprinde o gama variata de meserii / ocupații, incluzând cursuri de calificare/recalificare, inițiere, perfecționare și specializare. Cursurile de calificare/ recalificare se adresează persoanelor cu studii diferite de pregătire: învățământ obligatoriu (inclusiv persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu la cursurile de nivel 1 de calificare), școli de arte și meserii; școli profesionale; liceu.
În luna aprilie AJOFM Vaslui intenționează să înceapă derularea programelor de formare profesională „asfaltator” (pentru 14 șomeri), „inspector resurse umane” (20) și „manichiurist-pedichiurist” (14). De asemenea la Bârlad 25 de șomeri pot accesa cursurile pentru „îngrijitor bătrâni” (pentru 25 șomeri) și „confecționer asambleor articole din textile” (26). În municipiul Huși 14 șomeri pot participa la cursurile de „coafor” și alți 20 la cel de „cusător din piele și înlocuitori”.

Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii neindemnizați aflați în evidența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care dorește să beneficieze în mod gratuit de serviciile oferite de către AJOFM Vaslui se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii și adeverință medicală din care să reiasă că este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să urmeze unul din programele de formare profesională menționate, pot afla informații suplimentare la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui din str. Spiru Haret nr. 5, etaj 1, camera 18, sau la telefon: 0235/318184. (G.P)

Cursuri gratuite pentru șomerii vasluieni

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii care să mărească șansele ocupării unui loc de muncă.

Planul de formare profesionalã pentru anul 2017 cuprinde o gamã variatã de meserii / ocupații, incluzând cursuri de: calificare/ recalificare, inițiere, perfecționare și specializare. Cursurile de calificare/ recalificare se adreseazã persoanelor cu studii diferite de pregãtire: invațãmant obligatoriu (inclusiv persoane care nu au absolvit invãțãmantul obligatoriu – la cursurile de nivel 1 de calificare); școli de arte și meserii; școli profesionale; liceu.

Pentru șomerii cu studii superioare planul de formare profesionalã pentru anul 2017 cuprinde cursuri de inițiere, perfecționare, specializare, care le oferã posibilitatea îmbogãțirii pregãtirii profesionale și facilitarea gãsirii unui loc de muncã, ca de exemplu: Manager de proiect; Formator; Inspector Resurse Umane; Inspector in domeniul sãnãtãții și securitãții în muncã; Contabil, etc.

Din Planul de Formare Profesionala pentru anul 2017 putem enumera meserii/ocupații ca:agent de securitate, agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, asfaltator, barman, brutar, bucatar,coafor, cofetar-patiser, confecționer-asamblor articole din textile,contabil, cusător piese din înlocuitori, formator, frizer, infirmiera, inspector (referent) resurse umane, inspector în domeniul sanatatii si securității în muncă, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, îngrijitoare bătrâni la domiciliu, competente comune – comunicare în limba engleza.

AJOFM Vaslui își propune să deschidă luna aceasta două cursuri de formare profesională: Primul este de ”Tehnician maseur“ pentru 14 șomeri, în municipiul Vaslui. Cel de-al doilea este de “Lucrător în comerț“ pentru 28 șomeri, în municipiul Bârlad. În luna februarie urmează alte cinci cursuri: Contabil (20 șomeri, în municipiul Vaslui); ”Brutar” (28 șomeri, în municipiul Bârlad:); “Lucrător în structuri pentru construcții“ (14 șomeri, în municipiul Bârlad:); Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (28 șomeri, în municipiul Huși:); Formator (14 șomeri, în municipiul Huși).

Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii neindemnizați aflați în evindența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care dorește să beneficieze în mod gratuit de serviciile oferite de către agenția noastră se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde: copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii, adeverință medicală din care să reiasă că este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de munca care doresc sa urmeze unul din programele de formare profesionala menționate, pot afla informații suplimentare la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Vaslui din str. Spiru Haret nr. 5, etaj 1, camera 18, sau la telefon: 0235/318184.

Șomerii vasluieni se pot înscrie gratuit la cursuri de formare profesională

Șomerii vasluieni se pot înscrie gratuit în luna iulie la cursuri de formare profesională pentru meseriile de confecționer, secretară dactilografă, inspector resurse umane, instalator tehnico-sanitare și de gaze, coafor și inițiere în limba engleză.

În vederea participării la unul din cursurile de formare profesională, cei dornici trebuie sa aibă terminat liceul pentru cursurile de secretară dactilografă și inspector resurse umane. Pentru sudori, trebuie să fi absolvit școală profesională. Au nevoie doar de studii minime în cazul cursurilor de confecționer, coafor și inițiere in limba engleză.

De asemenea, în luna august se preconizează organizarea a mai multor programe de formare profesională. La Vaslui se vor derula cursuri de coafor, inspector resurse umane, inspector în domeniul sănătății și securitate în muncă, lucrător în comerț, lucrător în structuri pentru construcții. La Bârlad, cursurile vor fi pentru meseriile de ospătar și contabil.. Iar la Husi, pentru inspector resurse umane și lucrător în comerț.

Pentru a participa la cursurile de cursul de contabil, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă și inspector resurse umane, vasluienii trebuie sa aibă liceul terminat. În schimb pentru cursurile de coafor, lucrător în comerț, lucrător în structuri pentru construcții și ospătar se cer studii minime.

Aceste cursuri sunt organizate, în mod gratuit, pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui (șomeri indemnizați și neindemnizați).

Documentele necesare inscrierii la un program de formare profesională sunt următoarele:

– actul de identitate, în original și copie;

– certificat de naștere, în original și copie;

– actele de studii eliberate în condițiile legii, în original și copie;

actul medical din care să rezulte starea sănătății persoanei și faptul că aceasta este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei în care dorește să se califice;

– cerere de înscriere la programul de formare profesională și angajament ;

– recomandare din partea biroului de informare și consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere, din cadrul agenției.

Informații suplimentare despre aceste programe de formare profesională se pot obține la sediul instituției din Vaslui, Str. Spiru Haret, nr.5, cam.18 sau la tel. 0235/318184. (George PROCA)

323 de locuri de muncă pentru șomerii vasluieni

În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui sunt înregistrate 323 locuri de muncă. La Vaslui sunt 209 locuri de muncă vacante, la Bârlad 50 și la Huși 64. La nivel județean există 27 locuri de muncă pentru care se solicita persoane cu studii superioare: inginer mecanic, economist, inginer, jurist, proiectant inginer electronist. Pentru studii medii și profesionale sunt disponibile 296 de locuri de muncă în meserii precum: tehnician tâmplar, tehnolog panificație, maistru tâmplar, contabil, facturist,lucrător comercial, ospătar, barman, bucătar, cosmeticiana, instalator, sudor, tâmplar universal, vopsitor lemn, șofer camion, mecanizator agricol (tractorist, combinier), tractorist forestier,coafor, frizer, gaterist, lucrător în industria lemnului, operator la mașina de capse, operator mașină butoniere spălător autovehicule, manipulant, confecționer articole din textile,îngrijitor, muncitor necalificat, etc.

LOCURI DE MUNCĂ VACANTE LA DATA 07.07.2016

Agenția Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0235 /369940

Locuri de muncă disponibile la data 07.07.2016: 209

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC C&A CONSULTING SRL

5 instalator

4 sudor

2 inginer mecanic

1 sofer

SC DIVAMAR SRL

4 confectioner textile

SC MARCOMOVAS SRL

2 confectioner

1 gestionar

SC PASTE-VAS SRL

4 lucrator in industria lemnului

SC EVEREST SRL

1 cofetar

I.I. PLATON FLORIN EUGEN

1 mecanizator agricol (tractorist, combinier)

I.I. HELLFEUER RUDOLF

2 muncitor necalificat in constructii

2 finisor

2 dulgher

SC ALB & NEGRU SRL

4 frizer-coafor

3 manichiurist-pedichirist

2 cosmeticiana

SC IANIS & IOANA SRL

2 vanzator

SC BENAVI SRL

2 spalator auto

SC GEAVAS SRL

1 agent de vanzari tamplarie (studii medii sau superioare si permis auto)

SC GMT EVALUARI CONSULTANTA SRL

4 economist

10 inginer

4 jurist

4 agent vanzari

1 contabil sef

2 contabil

3 brutar

7 patiser

SC GABRIEL GRUP SRL

1 bucatar

1 vanzator

SC PERPETUUS COM SRL

2 sofer

2 manipulant marfuri

SC AGRO LANUL-MARE SRL

1 sef ferma

1 inginer agronom

1 operator calculator

2 tractorist

SC LIVASTI SRL

1 operator calculator

SC SOPHPANIS SRL

2 brutar

SC GOSCOM SA

8 muncitor necalificat

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

1 consilier juridic asistent

1 consilier juridic superior

DIRECTIA DE ADMINISTRARE PIETE, TARGURI SI OBOARE

1 casier

SC MIR AUTO SHOP SRL

1 reprezentant vanzari

SC PRISCOM SRL

1 manipulant marfuri

SC BLAST 2014 SRL

4 curatitor sablor

4 muncitor necalificat demolare cladiri

SC SOREX TOP SRL

3 inginer geodez

1 topometrist

SC AGUA LIMPIA SRL

3 vanzator

SC LCL ROMANIA SRL

3 confectioner

4 muncitor necalificat in confectii

FUNDATIA SPURGEON ROMANIA – FILIALA AGAPE

1 asistent social

SC DROBETA FASHION IMPEX SRL

20 confectioner

5 ambalator textile

5 finisor textile

SC DC COMERCIAL SRL

3 manipulant marfa

SC NEOLUMEC SRL

1 sudor

1 lacatus

SC AGRO LANUL-MARE SRL

1 contabil

SC KING CLUB SRL

5 supraveghetor jocuri (cazino)

SC CONFECTII SA

5 confectioner

3 muncitor necalificat in confectii

SC KAUFLAND ROMANIA SRL

5 lucrator comercial

SC XANADU SRL SC INNESS ANNELLISSE SRL

1 electrician

10 confectioner

5 calcator

SC INNESS ANNELLISSE SRL

1 vanzator

I.I. SPIRIDON MARA

1 sofer – categoria B

SC DANINA LINE SRL

5 confectioner

SC AQUAVAS SA

1 electrician intretinere

1 sudor

Agenția Locală Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988,

Locuri de muncă disponibile la 07.07.2016: 50

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC BET CAFE ARENA SRL

2 casier

SC CONFECTII BIRLAD SA

5 muncitor necalificat în industria confectiilor

5 operator confectioner industrial îmbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

SC ELESAN SERV-COM SRL

1 vanzator

MOBILA SA BIRLAD

1 confectioner, prelucrator in industria textila

5 tamplar universal

SC PRISCOM SRL

1 manipulant marfuri

SC PROMOTORIS SRL

4 bucatar

2 camerista hotel

4 ospatar (chelner)

SC SERVEXPERT SRL

1 electrician de întretinere si reparatii

1 lacatus mecanic de întretinere si reparatii universale

SC VANBET SRL

2 electrician de intretinere in constructii

1 inginer in industria alimentara

10 muncitor necalificat in agricultura

2 proiectant inginer electronist

3 sudor

Agenția Locală Huși, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989, 0235/481720

Locuri de munca disponibile la 07.07.2016: 64

Denumire agent

Meseria / ocupatia/ Locuri de munca vacante

SC LIVADA SRL

10 muncitor necalificat in agricultura

SC TRANMEXTIM SRL

1 manipulant marfuri

SC MARCAM-CONSTRUCT SRL

10 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie

SC BENAZA SRL

2 contabil

2 gestionar depozit

SC VASEA SRL

2 barman

3 ospatar (chelner)

1 femeie de serviciu

SC ENACHE-MORARIT SRL

2 ambalator manual

2 brutar

1 sofer autocamion/masina de mare tonaj

GISCA ANCUTA INTREPRINDERE INDIVIDUALA

3 vanzator

SC NICOMON SRL

4 muncitor necalificat in industria confectiilor

SC DOCATANA SRL

3 muncitor necalificat in industria confectiilor

SC SAVDECOM SRL

6 muncitor necalificat in industria confectiilor

SC DACPETROL SRL

1 sofer autocamion/masina de mare tonaj

DODU CONSTANTIN INTREPRINDERE INDIVIDUALA

6 confectioner articole din piele si inlocuitori

SC INTERONYTRANS SRL

1 maistru mecanic auto

PISALTU VERONEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA

1 muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet

SC ZOOPROD SRL

1 sofer autocamion/masina de mare tonaj

SC COSPRIM SRL

1 vanzator

SC AUTOROM SRL

1 zidar rosar-tencuito

 

Șomerii pot urma gratuit cursuri de calificare/recalificare

Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă posibilitatea dobândirii cunoștințelor teoretice și practice specifice unei noi meserii care să mărească șansele ocupării unui loc de muncă. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează gratuit cursuri de calificare/recalificare pentru șomeri.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui organizează în perioada imediat următoare cursuri în meseriile de confecționer, secretară dactilografă, agent de securitate, inspector resurse umane, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze.

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să urmeze unul din programele de formare profesională menționate, pot afla informații suplimentare la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui din str. Spiru Haret nr. 5, etaj 1, camera 184, sau la telefon: 0235/318184.

Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii neindemnizați aflați în evidența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care dorește să beneficieze în mod gratuit de serviciile oferite de către agenția noastră se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde: copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii, adeverință medicală din care să reiasă că este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale. (G.P)

Mii de șomeri nu au dreptul la cursuri de calificare. Care categorii de șomeri nu au nicio șansă de a se integra pe piața muncii!

Mii de șomeri din județul Vaslui nu au dreptul de a participa la cursuri de formare profesională, din cauză că nu au nici măcar studii gimnaziale finalizate.

Statisticile realizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui în acest an, la finele lunii mai, prezintă o situație incredibilă. Un procentaj de 92,76% (15.398) din cei 16.599 de șomeri (indemnizați și neindemnizați) aflați în baza de date a AJOFM, au cel mult studii gimnaziale. Marea majoritate însă, nu au decât studii primare. Acești oameni nu au și nu vor avea nici o șansă de a se integra pe piața muncii. Chiar dacă știu să scrie, să citească și să execute calcule elementare, nici un angajator nu îi dorește, deoarece nu au nici o calificare. În ciuda faptului că AJOFM organizează anual cursuri de formare profesională, în meserii diverse, care nu necesită cunoștințe sau o cultură generală deosebită, cum ar fi lucrător în creșterea animalelor, brutar, pavator, pizzar, sau masseur, persoanele care nu au absolvit gimnaziul sunt ținute la distanță(Bogdan RUSU)

 

Sistemul de învățământ produce șomeri pe bandă rulantă – Jumătate din tinerii prezenți la BAC vor deveni șomeri

În ultimii doi ani, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui a acordat ajutoare de șomaj la jumătate din totalul absolvenților de clasa a XII-a de liceu, cu diplomă de bacalaureat.

În 2014, AJOFM a plătit indemnizații de șomaj unui număr de 1.109 de absolvenți de liceu, iar în anul 2015, unui alt eșantion de 1.035 de absolvenți de studii liceale. Laura Toporăscu, purtătorul de cuvânt al AJOFM, ne-a declarat că în general, din totalul de absolvenți indemnizați la nivelul județului, 60-70% sunt tineri care abia termină liceul.

Amintim că în anul 2014, Bacalaureatul a fost promovat de 2.025 de candidați, iar în 2015 de 2.143. Cu alte cuvinte, dacă raportăm numărul de tineri care iau diploma de bac la numărul de șomeri, proaspăt absolvenți de liceu, se observă că jumătate din cei care promovează examenul de Bacalaureat devin imediat șomeri. Anul acesta, prima probă a examenului de Bacalaureat a fost susținută de 2.390 de elevi. Potrivit estimărilor, jumătate vor intra în baza de date a AJOFM, pentru a primi ajutoare de șomaj. (Bogdan RUSU)

Șomajul se menține la cote ridicate în județ, depășind 10 procente

Rata șomajului în județul Vaslui se menține, în continuare, la cote ridicate și este formată din două cifre, respectiv 10,51%, chiar dacă, în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, este mai mică cu 0,64 procente.

Șomajul rămâne în continuare o problemă delicată la nivelul județului Vaslui. Conform datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, numărul celor aflați oficial în statistică fără un loc de muncă la 31 decembrie 2015 este de 16.386 de persoane, din care 86% sunt șomeri care nu primesc nici un fel de ajutor bănesc. Practic, doar 2.222 vasluieni din întreg județul sunt indemnizați, restul de 14.164 fiind în evidență doar ca persoane fără un loc de muncă. Totuși, reprezentanții AJOFM Vaslui susțin că ar fi și momente de bucurie dacă ar fi să privim în urmă în ceea ce privește șomajul.

Comparativ cu decembrie 2014, rata șomajului este mai mică cu 0,64%, iar față de luna anterioară cu 0,01%. Totodată, numărul șomerilor indemnizați a crescut cu 296 de persoane, iar al celor care nu primesc ajutor de șomaj a scăzut cu 304 persoane”, a declarat purtătorul de cuvânt al AJOFM Vaslui, Laura Toporăscu.

Repartizați pe zone ale județului, cei mai mulți șomeri rămân în mediul rural, acolo unde trăiesc 14.373 persoane care, oficial, nu au un loc de muncă. (Ionuț PREDA)

„Fii activ la orice vârstă!”

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui participă la implementarea proiectului strategic “Fii activ la orice vârstă!” al cărui beneficiar este Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Obiectivele acestui proiect sunt, pe de o parte, conștientizarea clienților Serviciului Public de Ocupare (șomeri peste 55 de ani și angajatori) cu privire la importanta conceptului de îmbătrânire activă pe piața muncii, iar pe de alta parte, oferirea de instrumente informative, necesare structurilor teritoriale ale SPO pentru a putea asigura servicii personalizate.

Prin derularea programului de ocupare a forței de muncă, în luna octombrie 2015 au fost încadrate un total de 345 persoane, din care 171 de persoane prin servicii de mediere și consiliere profesională și 174 de persoane au beneficiat de măsurile active finanțate din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Dintre cele 174 persoane încadrate, beneficiare de măsurile active finanțate prin bugetul asigurărilor de șomaj – 33 de angajări au fost ca urmare a absolvirii cursurilor de formare profesională, 20 au beneficiat de alocații pentru încadrarea în muncă înaintea expirării șomajului (5 absolvenți și 15 șomeri), 87 de angajări pentru persoanele din evidența agenției care au vârsta peste 45 de ani, 21 persoane care îndeplinesc în termen de cinci ani condițiile pentru a solicita pensie partială anticipată sau pentru limită de vârsta, 12 absolvenți (1 ciclul inferior al liceului, 9 învățământ secundar superior și 2 învățământ superior).

“Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui are calitatea de mediator între persoanele neocupate peste 55 de ani și angajatori iar prin toate demersurile pe care le întreprinde facilitează încadrarea pe piața muncii a acestei categorii vulnerabile, cu atât mai mult cu cât datele statistice arată că în viitorul apropiat, populația vârstnică va atinge un procent îngrijorător. Prin participarea la această campanie de comunicare ce se desfășoară în prezent la nivel național pe toate canalele media dorim să facem și un prim pas în schimbarea de mentalitate în ceea ce privește fenomenul de îmbătrânire activă, și implicit de prelungire a vieții active”, a declarat Daniel Olteanu, directorul AJFOM Vaslui.

Șomeri “țepari”, buni de plată

de Roxana NĂSTASĂ

Zeci de vasluieni trebuie să returneze statului indemnizațiile de șomaj primite pentru că „au uitat” să anunțe la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui că s-au angajat sau obțin venituri și din alte surse.

Unii șomeri vasluieni s-au specializat în fraudarea bugetului de șomaj. Pentru a-și rotunji veniturile, aceștia se angajează fără să-i anunțe pe cei de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui și pe lângă indemnizația de șomaj iau și salariu.

Potrivit reprezentaților AJOFM Vaslui sunt șomeri care recurg la tot felul de strategii pentru a încasa venituri lunare substanțiale. Cum indemnizația de șomaj este departe de a acoperi cheltuielile cu întreținerea, alimentele, medicamentele și ce mai au nevoie, ocolirea prevederilor legale este una din soluțiile salvatoare. Astfel, tot mai multe persoane se angajează pe durata cât primesc indemnizația de șomaj pentru a încasa venituri din două surse. În semestrul al doilea al anului au fost prinși 26 de șomeri “țepari”. Au încasat și indemnizația de șomaj și salariul, pensia sau alte venituri și acum sunt nevoiți să dea banii înapoi statului.

“De la 1 iunie până acum au fost depistate 15 persoane care luau indemnizație de șomaj și aveau și venituri salariale, șase persoane cu șomaj și pensie, trei cu șomaj și cu venituri din activități autorizate și două persoane cu șomaj și cu venituri din concediu medical. Pentru acestea, s-au întocmit dosare de debit și le luăm banii, încasați necuvenit, înapoi”, ne-a declarat Daniel Olteanu, directorul AJOFM Vaslui.

Numărul total al șomerilor din județ este de 16.411, Vasluiul nemaifiind pe primul loc la rata șomajului de mai mult timp, însă tot pe podium.

Cursuri de calificare pentru șomeri

de Roxana NĂSTASĂ

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au posibilitatea reconversiei profesionale, urmând cursuri de calificare în alte meserii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui organizează luna aceasta șase programe de formare profesională în cele mai căutate meserii pe piața muncii. Pentru șomeri aceste cursuri sunt gratuite.

La nivelul județului Vaslui, luna aceasta, AJOFM organizează șase cursuri de calificare pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă. Potrivit reprezentanților instituției, la Vaslui se va desfășura un curs de recepționer hotel pentru 20 de persoane, un curs în meseria de tehnician maseur pentru 14 persoane, un curs pentru expert achiziții publice pentru 14 persoane și un curs pentru confecționer – asamblor articole din textile, tot pentru 20 persoane. Nici cei din Bârlad și Huși nu au fost uitați. Pentru primii se organizează un curs de barman pentru 14 persoane, iar pentru cei din urmă un curs de inspector ( referent) resurse umane pentru 20 persoane.

Daniel Olteanu

Daniel Olteanu

Pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă aflate în evidențele AJOFM, respectiv șomeri aflați în plată sau neindemnizați, cursurile sunt gratuite.

Înscrierea la cursuri se face la birourile de informare și consiliere din agențiile locale din Vaslui, Bârlad și Huși ale AJOFM. Orice persoană care dorește, se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde: copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii și adeverință medicală din care să reiasă că este apt de muncă sau are eventuale restricții medicale.

“Prin organizarea și derularea cursurilor de calificare, AJOFM Vaslui își propune să vină, în egală măsură, atât în sprijinul persoanelor neocupate, care să dobândească noi competențe solicitate pe piața muncii, cât și în sprijinul angajatorilor care doresc să angajeze personal calificat”, ne-a declarat Daniel Olteanu, directorul executiv al AJOFM Vaslui.

Îți cauți de muncă? Hai la bursă!

de Roxana NĂSTASĂ

Daniel Olteanu

Daniel Olteanu

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui organizează astăzi Bursa locurilor de muncă pentru absolvenții promoției 2015. Astfel, cei care au terminat studiile și sunt în căutarea unui loc de muncă, precum și alte categorii de persoane sunt așteptați să-și încerce șansa de a se integra pe piața muncii.

Bursa locurilor de muncă are loc de la ora 9, la sediul Centrului de Resurse Județean pentru Asistență Educațională, strada Donici, nr. 2 din Vaslui, la Cantina de ajutor social, strada Stefan Procopiu nr. 7, din Bârlad și Casa Armatei, strada General Teleman, nr. 6 din Huși.

„Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare pentru absolvenți, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin întâlnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condițiile unei concurențe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea. Agenții economici care vor participa la bursă vor avea prilejul să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcție de cerințele concrete ale locului de muncă pe care îl oferă”, ne-a declarat Daniel Olteanu, directorul AJOFM Vaslui.

În atenția absolvenților care se vor șomeri!

de Roxana NĂSTASĂ

Mâine este ultima zi în care absolvenții de liceu promoția 2015 se pot  prezenta cu actele la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui pentru a lua indemnizație de șomaj.

Asăzi și mâine, absolvenții de liceu promoția 2015 își mai pot depune actele de șomaj. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în raza cărora își au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenților de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie. Astfel, termenul limită până la care își pot depune actele de șomaj este 30 iulie.
Excepție sunt coringenții sau cei cu situația școlară neîncheiată la toate materiile. Aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens, adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență. Dacă absolvenții nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire la AJOFM, ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj. În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte: act de identitate fotocopie și original, certificat de naștere fotocopie și original, act de studii și adeverința eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este „apt de muncă” sau „clinic sănătos”.
Indemnizația de șomaj a absolvenților este de 250 lei timp de șase luni. În afara banilor, ei pot beneficia gratuit, de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea.

Circa 2.000 de liceeni vor lua cu asalt AJOFM – Școala de șomeri

de Roxana NĂSTASĂ

Ca în fiecare an, absolvenții de liceu dau năvală la șomaj. Fie că doar pentru perioada verii, până încep facultatea, fie pentru mai mult timp, pentru că n-au luat bacalaureatul și n-au alte perspective, o bună parte din cei care termină liceul se înscriu în rândul șomerilor. Așa se face că, la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, tinerii dau năvală în această perioadă să-și depună actele de șomaj, numărul șomerilor crescând considerabil în perioada verii. Conform reprezentanílor instituției, cam 50% din cei ce termină liceul, adică în jur de 2.000 de persoane, se înscriu pentru șomaj în fiecare vară.

De parcă numărul șomerilor nu ar fi fost destul de mare, perioada verii vine cu mai mulți șomeri. Acest lucru se petrece în fiecare an pentru că cei ce termină liceul nu stau prea mult pe gânduri și-și depun actele de șomaj. Fie că doar pentru perioada verii până încep facultatea, fie până își găsesc un loc de muncă pentru că nu au luat examenul de bacalaureat și nu au prea multe alternative, cert este că cei mai mulți se înscriu la șomaj.
„Știu din anii trecuți de la cei mai mari că se poate să iei șomaj. Mi-am depus și eu, că nu strică un ban în plus în vacanță. După aia, plec la facultate”, ne-a declarat Andreea, o elevă de la Liceul „Emil Racoviță” Vaslui.
Mulți însă, prinși de febra examenului maturității nu au apucat încă să-și depună dosar pentru șomaj, însă mai au timp până pe 30 iulie.
„Nu am avut timp nici măcar să mă gândesc la asta. După ce se termină cu bacul, cred că o să-mi depun și eu. Dar, să scap mai întâi de griji și după văd și de șomaj și de altele”, ne-a spus Matei, elev la același liceu.
Nu de mult s-a dat startul depunerii dosarelor și deja până la finele lunii trecute, conform reprezentanților AJOFM Vaslui, 133 de absolvenți de liceu s-au înregistrat în evidențele instituției.
„Până la data de 30 iulie s-au înregistrat în evidențele AJOFM Vaslui un număr de 133 de absolvenți ai promoției 2015”, ne-a declarat Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al AJOFM Vaslui.
Anul trecut, la sfârșitul lunii iunie erau 186 de absolvenți înscriși la șomaj, mai mulți ca anul acesta. Din experiența anilor trecuți însă, potrivit reprezentanților instituției, e știut că după primirea rezultatelor finale de la examenul de bacalaureat, vor depunde dosare foarte mulți absolvenți, ajungând să beneficieze de indemnizație aproximativ 50% din cei ce termină liceul anul acesta. Suma de care vor beneficia absolvenții șomeri va fi de 250 de lei lunar, timp de șase luni, reprezentând valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau al școlilor de arte și meserii.

Corigenții, șomeri mai târziu

Absolvenții de liceu promoția 2015 se pot prezenta în continuare pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă și obligatorie pentru obținerea indemnizației de șomaj în intervalul până pe 30 iulie. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în raza cărora își au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenților de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie.
În situația în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens, adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență.
În situația în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent daca s-a prezentat sau nu la acesta) acesta are dreptul să se prezinte la agenția de ocupare cea mai apropriată în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2015.
În situația în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat acesta are obligația de a se prezenta în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2015 deoarece acesta este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal și are situația școlară încheiată la toate materiile.
Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (1 iunie – 30 iulie 2015), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.
În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte: act de identitate fotocopie și original, certificat de naștere fotocopie și original, act de studii și adeverința eliberată de medicul de familie din care sa rezulte dacă este „apt de muncă” sau „clinic sănătos”.

Șomaj sau recalificare?

Potrivit conduceruii AJOFM Vaslui, absolvenții promoției 2015, înregistrați în evidența instituției pot beneficia, în mod gratuit, în afara sumei de 250 de lei, de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea.
În acest sens, luna iulie, vor fi deschise 11 cursuri de formare profesională pentru 220 de cursanți, între care la Vaslui un curs de secretară dactilografăunde sunt 24 de cursanți și un curs de tâmplar universal pentru 20 de cursanți. La Bârlad, se va deschide un curs de brutar de 20 persoane , un curs de bucătar pentru 20 persoane, un curs de inspector sănătate și securitate în muncă pentru 20 de persoane, un curs de coafor pentru 14 persoane, un curs de secretară dactilografă de 14 persoane, un curs de tâmplar universal pentru 20 de cursanți, iar la Huși, un curs de secretară dactilografă pentru 20 de persoane.

Subvenții pentru angajatori

AJOFM Vaslui subvenționează angajatorii care încadrează pe timpul verii elevi sau studenți. Potrivit reprezentanților instituției, sprijinul financiar reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință, pentru fiecare elev și student și se acordă efectiv pe timpul lucrat. Întrucât valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj este de 500 de lei, un angajator va lua pentru fiecare student sau elev încadrat 250 de lei lunar. Perioada de acordare este 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

„Angajatorii care încadrează elevi sau studenți pe perioada verii primesc o subvenție de la AJOFM care reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referință. Mai exact, 250 de lei lunar va lua un angajat pentru fiecare elev sau student angajat. Această subvenție se acordă 60 de zile lucrătoare, adică două luni, pe perioada vacanței”, a declarat Laura Toporăscu, purtător de cuvânt al AJOFM Vaslui.

Pentru a primi acest stimulent financiar, angajatorul trebuie să încheie cu AJOFM o convenție, în termen de 30 de zile de la încadrarea elevului sau studentului. Firma trebuie să anexeze: adeverință care să ateste că persoana este elev sau student, copie după actul de identitate al elevului sau studentului și copia contractului individual de muncă cu o durată determinată care să fie înregistrată în REVISAL.

De asemenea, angajatorii care acceptă să încadreze absolvenți, pe perioadă nedeterminată, vor beneficia de subvenții lunare, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent angajat: 500 de lei pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte si meserii; 600 de lei pentru absolvenții de învățămât secundar superior sau învățământ postliceal și 750 de lei pentru absolvenții de învățământ superior.

În schimb, angajatorii care încadreaza în muncă absolvenți din rândul persoanelor cu handicap, vor primi aceleași sume de bani, însă timp de un an și jumătate.

Singura condiție impusă angajatorilor este aceea de a menține raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților încadrați, pentru o perioadă de minimum 18 luni. În această situație, vor primi pentru fiecare an de continuare a acestor relații, ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate pentru aceste persoane.

Șomerii se dau bolnavi

de Marian MOCANU

Sute de șomeri vasluieni și-au luat de la începutul acestui an concediu medical, pentru a-și prelungi perioada în care beneficiază de un venit. Cei mai mulți dintre ei, cunoscând normele legale, au depus documente medicale imediat după intrarea în șomaj, pentru a beneficia de indemnizații calculate în funcție de salariile pe ultimele trei luni

Șomerii aflați în evidența AJOFM au dreptul să intre în concediu medical, dar pe această perioadă ei nu mai primesc indemnizația de șomaj, ci o indemnizație pentru incapacitate temporară. Ulterior expirării concediilor medicale, ei sunt repuși în plată după ce fac o cerere la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM).

Numărul șomerilor care depun documente pentru a beneficia de concedii medicale destul de mare, în special în timpul sezonului rece, pentru ca, ulterior, odată cu încălzirea vremii, numărul cererilor să scadă.

„În primele cinci luni ale acestui an, la instituția noastră s-au înregistrat un număr de 567 de concedii medicale, cele mai multe fiind în sezonul rece: 115 în luna ianuarie, 146 în luna februarie și 124 în luna martie. În lunile aprilie și mai am avut 92, respectiv 90 de astfel de solicitări venite din partea persoanelor care primesc indemnizație de șomaj”, a declarat Laura Toporăscu, purtător de cuvânt în cadrul AJOFM Vaslui.

Persoanele fără loc de muncă, dar care sunt asigurate în sistemul de asigurări de sănătate, pot cere, în baza unei adeverințe de la medicul de familie, concediu medical, moment în care indemnizația de șomaj se suspendă, primind în schimb o cotă din media veniturilor din ultimele luni lucrate. Pentru o persoană abia intrată în șomaj, la calcularea concediului medical se ia în considerare salariul primit în perioada în care aceasta a fost angajată. Inspectorii din cadrul AJOFM au obligația să verifice documentele prezentate de persoana aflată în incapacitate temporară de muncă, dar nu au competențe în a verifica modul de eliberare a certificatelor medicale sau diagnosticul persoanei.

Cei mai mulți șomeri care depun documente în vederea primirii de indemnizații pentru concedii medicale sunt dintre cei proaspăt înscriși pe listele AJOFM ca fiind în căutarea unui loc de muncă.

Cunoscând foarte bine cadrul legal, aceștia, pe de o parte, beneficiază de prelungirea perioadei în care primesc indemnizație de șomaj. În plus, pe de altă parte, pe perioada în care sunt în „concediu medical”, ajutoarele primite din partea AJOFM, fiind calculate în funcție de veniturile pe ultimele trei luni când erau angajați, pot fi chiar mai mari decât indemnizația de șomaj.

Bani pentru patronii vasluieni care angajează tineri fără experiență – “Primul loc de muncă”, salvarea a mii de șomeri

Simona MIHĂILĂ

* Un proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului prevede că angajatorii care încadrează tineri, pe durată nedeterminată, cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, vor primi un ajutor financiar egal cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat. De asemenea, patronii vor fi scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru aceste persoane, pe o perioada de 18 luni.

Mii de vasluieni care nu reușesc să-și găsească un loc de muncă din cauza lipsei experienței profesionale ar putea fi salvați. După programe precum “Prima casă” sau “Prima mașină”, parlamentarii lucrează acum la o lege prin care tinerii cărora angajatorii le trântesc ușa în nas din cauză că nu au experiență profesională vor putea fi incluși într-un program numit “Primul loc de muncă”.
În județul Vaslui ar putea beneficia de acest program în jur de 1.800 de șomeri, ceea ce reprezintă aproximativ 10% dintre șomerii înregistrați în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui.
Prin aceast act normativ, legiuitorii urmăresc reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor lipsiți de experiență profesională și stimularea cererii de forță de muncă în vederea angajării. De asemenea, se dorește facilitarea dobândirii de competențe și abilități profesionale de către tinerii fără experiență și asigurarea tranziției rapide de la școală la piața muncii.
Concret, angajatorii care încadrează persoane aflate în căutarea primului loc de munca, pe durată nedeterminată, tineri, cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani, vor beneficia de un ajutor financiar egal cu valoarea salariului de bază minim brut pe țară. De asemenea, patronii vor fi scutiți de la plata contribuțiilor de asigurări sociale pentru aceste persoane, pe o perioada de 18 luni.
Singura condiție este ca angajatorii să-i mențină angajați pe tinerii respectivi, minimum 36 de luni de la data încheierii contractelor de muncă.
Măsurile se vor acorda angajatorilor proporțional cu timpul efectiv lucrat de tinerii angajați.
Patronii care vor înceta raporturile de muncă anterior termenului de 36 de luni vor fi obligați să restituie în totalitate agențiilor pentru ocuparea forței de muncă sumele încasate pentru fiecare tânăr.
Dar asta nu e totul, căci proiectul de lege prevede ca la aceste sume să se adauge și dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării raportului de muncă.
Ca peste tot în țară, și în județul Vaslui, unul dintre motivele îngroșării rândurilor șomerilor este faptul că patronii nu vor să își asume responsabilitatea formării tinerilor, căutând în special oameni cu experiență. Așa se face că, de ani de zile, în această zonă există un cerc vicios: angajatorii vor experiență, iar persoanele fără loc de muncă nu pot dobândi experiență din cauză că nimeni nu îi angajează.
Potrivit declarației lui Daniel Olteanu, directorul AJOFM Vaslui, la sfârșitul lunii aprilie, în județul nostru figurau în evidențele instituției în jur de 17.000 de șomeri, din care puțin peste 1.800 aveau vârste cuprinse între 18 și 25 de ani.

Tinere, Vasluiul te vrea șomer!

de Roxana NĂSTASĂ

Deși unul din scopurile Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui este acela de a preveni șomajul, reprezentanții instituției sunt mai degrabă preocupați să-i anunțe pe absolvenții de liceu că pot fi șomeri. Astfel, după ce s-au „spetit” patru ani la liceu, absolvenții sunt răsplătiți cu o indemnizație de șomaj de 250 de lei timp de șase luni.

În loc să atragă tinerii spre cursuri de calificare sau spre un loc de muncă, cei de la instituție anunță absolvenții intervalul depunerii dosarelor pentru indemnizație, pentru a îngroșa numărul șomerilor în județ.
Din experiența anilor trecuți, potrivit celor de la AJOFM Vaslui, ajung să beneficieze de indemnizație aproximativ 50% din cei ce termină liceul. Suma de care vor beneficia absolvenții șomeri va fi de 250 de lei lunar, timp de șase luni, reprezentând valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau al școlilor de arte și meserii.
Conform unui comunicat remis de cei de la AJOFM Vaslui, absolvenții de liceu promoția 2015 se pot înregistra ca șomeri, în căutarea unui loc de muncă în perioada 1 iunie-20 iulie 2015. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 absolvenții trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în raza cărora își au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenților de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie.
În situația în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, aceștia se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. În acest sens adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență.
În situația în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) acesta are dreptul să se prezinte la agenția de ocupare cea mai apropriată în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2015.
În situația în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat acesta are obligația de a se prezenta în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2015 deoarece acesta este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal și are situația școlară încheiată la toate materiile. Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (1 iunie – 30 iulie 2015), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.
În vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absolvenții trebuie să prezinte: act de identitate fotocopie și original, certificat de naștere fotocopie și original, act de studii, adeverința eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau „ clinic sănătos”.
De asemenea, cei ce vor fi șomeri, în afara sumei de 250 de lei lunar vor avea și câtva facilități precum: informare și consiliere profesională gratuită, mediere pentru identificarea unui loc de muncă și formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea.

Șomerii s-au întâlnit la Bursa locurilor de muncă

de Roxana NĂSTASĂ

Vineri, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui a organizat Bursa generală a locurilor de muncă. Persoanele dornice să se angajeze au avut de ales dintre 311 locuri de muncă puse la dispoziție de 50 agenți economici din județ. Acțiunea s-a desfășurat concomitent în Vaslui (la sediul Centrului de Resurse Județean pentru Asistență Educațională), Bârlad (Cantina de Ajutor Social) și Huși (Casa Armatei), de la ora 9.

Scopul acțiunii a fost de a veni, în egală măsură, atât în sprijinul persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, cât și angajatorilor care nu au avut posibilitatea selecționării personalului necesar activităților din cadrul firmei.
Din cei peste 1.500 de agenți economici din județ contactați de către AJOFM Vaslui, în vederea identificării cererii de forță de muncă, au confirmat participarea la bursă 50 care au oferit 311 locuri de muncă vacante (la Vaslui 19 firme au oferit 164 locuri de muncă, la Bârlad, șase firme – 62 posturi și la Huși, 25 firme – 85 posturi). Dintre acestea, 25 se adresează persoanelor cu studii superioare și 226 persoanelor fără studii superioare.
Printre meseriile cele mai solicitate se numără – pentru persoanele cu studii superioare : medic veterinar, grafician, inspector asigurări, profesor de limba engleză, educatoare, economist, manager contracte, coordonator SSM, inginer modelare hidraulică, proiectant inginer mecanic, inginer prelucrări metalurgice, iar pentru persoanele fără studii superioare oferta este formată din: vânzător, operator introducere validare și prelucrare date, cofetar, frizer, coafor, manichiuristă, cosmeticiană, agent de intervenție, dispecer, designer vestimentar, operator confecționer îmbrăcăminte, stivuitor, șofer, electrician în construcții, îngrijitoare copii, personal întreținere, muncitor necalificat în confecții, muncitor necalificat în agricultură și altele.
În baza protocolului încheiat între Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale si Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, la Bursa locurilor de muncă au participat și 85 de elevi ai claselor terminale, acțiunea organizată de AJOFM Vaslui oferindu-le viitorilor absolvenți posibilitatea unui prim contact cu piața muncii.
De asemenea, în baza protocolului încheiat cu Penitenciarul cu regim închis Vaslui, la bursă au participat și 10 persoane private de libertate ce mai au maxim 6 luni până la eliberarea din detenție.
O noutate pentru aceasta bursă o constituie participarea reprezentanților Administrației Naționale a Penitenciarelor cu o ofertă educațională foarte interesantă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.
La bursa de anul acesta au participat 1.385 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, fiind selectate în vederea încadrării, un număr de 394 persoane.

Șomeri șmecheri

de Roxana NĂSTASĂ

Unii șomeri vasluieni s-au specializat în fraudarea bugetului de șomaj. Pentru a-și rotunji veniturile, aceștia se angajează fără să-i anunțe pe cei de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui și pe lângă indemnizația de șomaj iau și salariu.

Potrivit reprezentaților AJOFM Vaslui sunt șomeri care recurg la tot felul de strategii pentru a încasa venituri lunare substanțiale. Cum indemnizația de șomaj este departe de a acoperi cheltuielile cu întreținerea, alimentele, medicamentele și ce mai au nevoie, ocolirea prevederilor legale este una din soluțiile salvatoare. Astfel, tot mai multe persoane se angajează pe durata cât primesc indemnizația de șomaj pentru a încasa venituri din două surse.

Conform datelor oferite de cei de la AJOFM Vaslui, debitele care trebuie recuperate din indemnizația de șomaj se ridică la suma de 15.250 lei. Banii au fost încasați ilegal din cauză că persoanele care primeau indemnizație nu au anunțat la timp ocuparea unui nou loc de muncă sau pensionarea. Mai exact, pe anumite perioade de timp, șomerii au luat și indemnizatie șomaj, dar și salariu sau pensie. Alte persoane aflate în evidențele AJOFM Vaslui au primit prime la angajare și apoi au renunțat la locul de muncă înainte de 12 luni, din motive imputabile lor (prin demisie). În acest caz, debitele înregistrate la data de 31 marite 2015 erau în valoare de 400 lei. Un alt segment al debitorilor la AJOFM este cel al șomerilor care s-au înscris la diferite cursuri de formare profesională, au primit rechizite și alte materiale, dar nu au mai finalizat cursurile. Astfel, debitele provenite de la cei din urmă se ridică la suma de 763 lei.

Rata șomajului, în ușoară scădere

Din datele statistice oferite de cei de la AJOFM Vaslui, în luna martie numărul șomerilor înregistrați a fost de 17.855 de persoane, în scădere cu 254 de persoane față de luna precedentă și tot în scădere cu 465 de persoane comparativ cu luna martie 2014. Astfel, la finele lunii martie, rata șomajului înregistrat în județ era de 11.46%, înregistrându-se o ușoară scădere.

Cu toate astea, Vasluiul nu reușește să coboare de pe podium atunci când vine vorba de șomeri, clasându-se ca de obiecei, în primele județe din țară în acest top negativ.

Vasluieni șomeri în UE

de Roxana NĂSTASĂ

Criza economică a umplut Europa de șomeri vasluieni. În ultima perioadă, tot mai mulți sunt cei care au plecat să se îmbogățească în țări precum Spania sau Italia, însă planurile nu le-au ieștit conform așteptărilor, fapt pentru care, după o perioadă de lucru, au solicitat șomaj acolo. Chiar și fără un loc de muncă însă, vasluienii din țările comunitare se pot declara multumiți din punct de vedere financiar, valoarea unei indemnizații de șomaj putând ajunge până la 1.000 de euro.

Conform datelor Agenției Judetene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, în cursul anului trecut, instituția a eliberat 73 de formulare E 302, pentru certificarea informațiilor referitoare la veniturile membrilor de familie. Din numărul total al dosarelor, 70 au fost pentru Spania, două pentru Italia și unul pentru Norvegia. Tot în cursul anului 2014, AJOFM Vaslui a emis 23 de formulare E 301, pentru certificarea perioadelor de asigurare pentru șomaj, din care, unul pentru Austria, unul pentru Elveția, unul pentru Franța, două pentru Germania, cinci pentru Italia și 13 pentru Spania.

Anul acesta, până la data curentă, aceeași isntituție a eliberat un număr de șapte formulare E 301, trei pentru Italia și patru pentru Spania și 34 de formulare E 302 – pentru certificarea informațiilor referitoare la veniturile membrilor de familie, dim care unul pentru Italia și 33 pentru Spania. Se constată astfel, că în doar trei luni jumătate s-au depus atâtea formulare câte s-au depus anul trecut în jumătate de an, fiind tot mai mulți șomeri valsuieni în UE, Spania și Italia fiind principalele rezervoare de șomeri.

Formularul de tipul E 301 este cerut de o persoană care lucrează într-o țară UE și achită contribuții la fondul de șomaj. În condițiile în care muncitorul lucrează o perioadă și îi încetează contractul de muncă, dar fără a avea vechimea suficientă pentru a obține șomaj, acesta poate solicita prin formularul E 301 să i se transmită vechimea din țară. Astfel, AJOFM Vaslui transmite perioada de vechime lucrată în țară care, cumulată cu cea lucrată în străinătate, să îi dea dreptul muncitorului migrant la indemnizația de șomaj. Formularul E 302 este folosit pentru verificarea de către AJOFM a unui cetățean dacă primește ajutor de șomaj în țară. Această certificare îi folosește muncitorului migrant pentru a solicita șomaj în țara unde lucrează și are domiciliul.

Lista locurilor de muncă vacante în județ

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Vaslui are în prezent în evidență 137 de locuri de muncă vacante pentru cei cu studii medii cât și pentru cei cu studii superioare. Cele mai multe locuri vacante sunt la Bârlad- 101, urmat de Huși unde se găsesc 35 de locuri de muncă, iar la Vaslui un singur loc ca vânzător.

Agenția Locală Vaslui, str Spiru Haret, nr.5, Telefon 0372 / 764488
Locuri de munca disponibile la data 19.02.2015: 1

SC INNESS ANNELLISSE SRL VASLUI
1 vanzator

Agentia Locala Bârlad, Bulevardul Epureanu, nr.8, Telefon 0371 / 073988
Locuri de munca disponibile la 19.02.2015: 101

ASOCIATIA DE LOCATARI 16A BIRLAD
1 femeie de serviciu

LUCHIANOV FANI – INTREPRINDERE INDIVIDUALA
1 operator introducere, validare si prelucrare date

SC ANDRAVISAGE SRL BARLAD
10 operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

SC COMECU CONSTRUCT SRL
3 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

SC CONFECTII BÂRLAD SA
5 muncitor necalificat in industria confectiilor

3 operator confectioner industrial imbracaminte din tesaturi, tricotaje, materiale sintetice

1 mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale

9 zidar rosar-tencuitor

SC FLADOCRIN SRL BARLAD
1 vanzator

SC IRIS COMPANY SA BUCURESTI PUNCT LUCRU BARLAD
1 electromecanic

SC PAN-MUR SRL MURGENI
2 mecanic auto

1 lucrator gestionar

SC ROMOLD SRL
1 agent de securitate

SC RULMENTI SA BARLAD
1 programator

1 logistician gestiune flux

1 inginer prelucrari metalurgice

1 subinginer mecanic

2 consilier/expert/inspector/referent/economist in economie generala

1 montator-reglor, depanator aparate electronice, telecomunicatii, radio

14 strungar universal

5 forjor mecanic

2 termist tratamentist de piese semifabricate, finite

1 inginer energetica industriala

2 inginer/subinginer tehnolog prelucrari mecanice

1 topitor, turnator metale si aliaje neferoase

2 termist-tratamentist de produse brute, forjate, turnate sau laminate

6 lacatus montator pentru utilaje industriale, de constructii si agricole

1 lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale

1 operator la masini-unelte cu comanda numerica

3 presator metale la rece

1 inginer mecanic

SPITALUL DE URGENTA ELENA BELDIMAN BIRLAD
3 asistent medical generalist

1 infirmier/infirmiera

4 asistent medical generalist

3 ingrijitoare la unitati de ocrotire sociala si sanitara

1 asistent medical generalist

1 instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

1 asistent medical generalist

Agenția Locală Husi, str. A.I. Cuza, bl. H5, sc A, telefon 0371/ 073989
Locuri de munca disponibile la 19.02.2015: 35

I.I. GHEUCA SIMION
1 vanzator

SC ENACHE MORARIT SNC
2 tractorist

SC CROIALY CONSTRUCT SRL
5 fierar betonist
5 rosar-tencuitor;
5 dulgher(exclusive restaurator);
3 muncitor necalificat la demolarea cladirilor

SC AUTOBUZUL HUSI
1 mecanic auto

SC TRANMEXTIM SRL
1 sofer autobuz

SC SPIDER FLUX SRL
2 barman
2 ospatar

SC LIDL DISCOUNT SRL
2 vanzator

SC BALANEL SRL
1 confectioner-asamblor articole din textile

S.C. ECASIM PROD SRL
2 muncitor necalificat in constructii
1 dulgher

I.I. ANDREI A MARCEL
2 muncitor necalificat in confectii

Cursuri de calificare pentru șomeri

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui organizează, luna aceasta, cursuri de calificare pentru barman, ospătar, inspector sănătate și securitate în muncă și operator introducere, validare și prelucrare date. Cursurile sunt gratuite și pentru șomerii neindemnizați aflați în evindența agenției ca persoane în căutarea unui loc de muncă. Orice persoană care dorește să beneficieze în mod gratuit de serviciile oferite de AJOFM Vaslui se poate înscrie pe baza unui dosar care cuprinde copie după cartea de identitate, copie după certificatele de studii și adeverință medicală din care să reiasă că este apt de muncă sau are eventuale restrictii medicale. (R.N.)

Șomeri cu patru clase

Proverbul „Ai carte, ai parte” își demonstrează aplicabilitatea și în rândul șomerilor. Așa se face că, potrivit statisticilor, cei mai mulți aflați în căutarea unui loc de muncă n-au nici măcar liceul făcut.
În județul Vaslui, rata șomajului este cea mai mare, de 11,15%, iar locurile de muncă sunt foarte puține. În evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui sunt 17.369 de persoane care își caută serviciu, dintre care doar 3.372 primesc indemnizații de șomaj. Din păcate, cei mai mulți dintre aceștia au abia patru sau opt clase, ceea ce înseamnă o limitare a opțiunilor în ceea ce privește angajarea.
Și la nivel național, șomerii fără studii și cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă (74,71%). Șomerii cu nivel de instruire liceal și postliceal reprezintă 19,24% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 6,05%. (R.N.)

Munca-i doar pentru mașini!

Gândind, probabil, că munca este doar pentru mașini, 56 de vasluieni au devenit din șomeri indemnizați, șomeri neindemnizați. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a sistat plata indemnizațiilor de șomaj celor în cauză, deoarece beneficiarii au refuzat locurile de muncă puse la dispozitie, potrivit legii, de instituție.

Alți șapte vasluieni au fost eliminați din lista beneficiarilor indemnizației de șomaj deoarece au refuzat să se recalifice prin programele de formare profesională organizate la nivelul autorității în domeniul muncii.

“Într-un județ în care un loc de muncă se gasește destul de greu, unii cetăteni refuză să muncească. Este cazul a 56 de șomeri, dintre care 29 de femei, cărora le-a fost încetată plata indemnizației pentru refuzul unui loc de muncă oferit prin intermediul instituției noastre”, a declarat Daniel Olteanu, directorul executiv al AJOFM Vaslui.

Comparativ, în anul 2013, opt persoane au fost scoase de la plata indemnizației pentru refuzul de a participa la programele de formare profesională, iar alți 30 de șomeri nu au mai putut fi plătiți fiindcș au refuzat locurile de muncă. (Bogdan RUSU)

Avem specialiști, dar nu avem ce face cu ei – Șomeri cu licență

111 tineri vasluieni care au absolvit facultatea anul acesta sunt șomeri cu diplomă. Au muncit cel puțin trei ani și s-au zbătut să termine o facultate, însă diploma nu le-a asigurat un loc de muncă. După zeci de interviuri de angajare eșuate, absolvenții stau acasă pe banii părinților sau fac cursuri de cofetari, bucătari sau frizeri.

Roxana NĂSTASĂ

Tinerii absolvenți de facultate își găsesc cu greu un loc de muncă. Deși statul român oferă angajatorilor anumite beneficii pentru angajarea tinerilor ieșți de pe băncile școlii, agenții economici nu se înghesuie să ofere locuri de muncă. Acest lucru nici nu mai încape în discuție într-un județ extrem de sărac, cum e Vaslui.

Mereu pe podium atunci când vine vorba de rata șomajului, Vasluiul se pare că nu oferă nimic tinerilor cu studii superioare. Numai anul acesta 111 absolvenți de studii superioare au încercat toată vară să-și găsească un loc de muncă, însă în zadar. Și dacă e să-i punem la socoteală și pe cei care au absolvit facultatea în anii trecuți, cifra se ridică la peste 500 de persoane din județ cu titlul de șomeri cu licență. Acest lucru nu este de mirare însă, în condițiile în care în evidența AJOFM Vaslui nu prea sunt locuri de muncă vacante pentru cei cu studii superioare.

De exemplu, conform unui comunicat de presă, emis ieri de AJOFM Vaslui, din 200 de locuri de muncă vacante în județ, doar 11 erau pentru cei cu studii superioare, mai multe decât în lunile precedente, când erau doar cinci-șase locuri, însă tot puține având în vedere număul de șomeri.

Luna aceasta se caută actor, medic stomatolog, consilier, inginer agronom și șef secție industrie prelucrătoare. Dacă nu ați terminat una din facultățile din domeniile în care sunt locurile de muncă vacante, mai aveți de așteptat. Mult și bine, pentru că locurile de muncă la Vaslui, pentru cei licențiați nu apar ca ciupercile după ploaie, ci dimpotrivă, sunt aproape pe cale de dispariție.

Principala cauză pentru care există mulți absolvenți de studii superioare șomeri este în primul rând sărăcia din județ, sărăcie care se cumulează cu lipsa locurilor de muncă. Acest lucru îi determină pe cei mai mulți dintre cei care s-au spetit ani de zile să termine o facultate, să mai stea acasă pe banii părinților până la găsirea unui loc de muncă, ori să facă cursuri de frizeri, bucătari sau cofetari care sunt mult mai căutate, sau dacă nu, să ia calea străinătății.

“Eu am terminat Biologia și îmi caut de muncă în domeniu de când am luat vacanță, însă nu am găsit nimic. Așa că m-am hotărât să mă înscriu la un curs de make-up și coafor și să mă reprofilez, dacă nu am de ales. Nu pot să mai stau așa pe banii părinților la nesfârșit” a declarat pentru Est News, o absolventă șomeră din Vaslui, Oana M.

Oana nu e singura în această situație. La fel e și pentru Cristina S. care a terminat Psihologia.

“Aștept să-mi găsesc ceva în domeniu în Vaslui, însă cred că aștept degeaba. Nu aș vrea să plec în alt oraș chiar dacă știu că aici nu prea ai viitor. Sper totuși că se va întâmpla o minune. Până atunci m-am înscris la un curs de bucătar pentru că se caută și se câștigă bine din asta” ne-a mărturisit aceasta.

O altă cauză a situației prezente este și aceea că puținii angajatori care sunt în județ nu-i iau pe proaspeții absolvenți să le dea o șansă, ci preferă să angajeze oameni care deja au experiență în domeniu. Vechimea în muncă e una din cerințele majorității angajatorilor, vechime pe care tânărul absolvent nu are cum s-o acumuleze.

O altă problemă este aceea a tinerilor care, în momentul în care aleg să urmeze o facultate nu se gândesc la posibilitățile de angajare pe care le au la terminarea studiilor. Astfel, fără a lua în calcul cererile de forță de muncă de pe piață, urmează o facultate doar pentru că e mai ușoară, sau pur și simplu să fie că nu strică. Așa cheltuie banii părinților și se trezesc după absolvire că nu au unde să se angajeze. O parte dintre ei, trec prin facultate „ca gâsca prin apă” și au pretenția ca la final să-și găsească un loc de muncă bine plătit, cu cât mai puțin efort depus și cât mai puțină muncă prestată, lucru bineînțeles imposibil.

Totuși, în timp ce absolvenții de Istorie, Geografie, Filosofie, Știinte Politice și alte asemenea fac cursuri de frizeri și bucătari sau se angajează ca lucrători comerciali, există și specializări cu mare căutate pe piață, precum cele în domeniul ingineriei și IT-ului.

Prea puțin zgomot pentru prea puțină muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui a organizat, vineri , Bursa Locurilor De Muncă dedicată absolvenților din județ. Deși s-a vrut a fi un eveniment de amploare, AJOFM Vaslui contactând 1.649 de agenți economici, la eveniment s-au prezentat doar 52 de firme. Acest lucru arată foarte bine nivelul de interes al firmelor, cât și nivelul de dezvoltare a economiei locale. În plus, nici prezența celor în căutarea unui loc de muncă nu a fost pe măsura așteptărilor.

Acțiunea s-a desfășurat concomitent în Vaslui, Bârlad și Huși. La Vaslui și Huși s-au prezentat 22 de firme cu o ofertă de 103 locuri de muncă. La Bârlad, oferta a fost cea mai redusă, cu doar opt agenți economici și 63 de locuri de muncă.

Dintre slujbele propuse doar două s-au adresat persoanelor cu studii superioare, restul de 238 fiind adresate celor cu studii medii.

bursa-locurilor-munca-barlad1someriConform comunicatului emis de AJOFM Vaslui, printre meseriile cele mai solicitate se numără: funcționar economic, secretară, tehnician alimentație publică vânzător, amanetar, măcelar, patiser, ospătar, bucătar, agent asigurări, tâmplar, șofer, operator confecționer articole din textile, manipulant mărfuri.

În cadrul evenimentului au fost invitați și elevi din anii terminali de liceu cu scopul de a li se prezenta proiectul „YES – Young Europeans Startup”. Proiectul vizează susținerea pregătirii tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani, din interiorul Uniunii Europene și Turcia, pentru viața profesională și socială.

La Bârlad s-au arătat interesați în jur de 160 de absolvenți, dar și un număr destul de mare de elevi. În urma interacțiunii acestora cu agenții economici prezenți, s-au arătat dezamăgiți, atât de domeniile unde ar putea activa, cât și de numărul posturilor disponibile.

„Oferta este într-adevăr îngrijorător de scazută, iar în domeniul economic sau cel informatic, pentru care elevii liceului nostru sunt pregătiți, nu a existat nici o alternativă”, ne-a declarat Carmen Filichi, profesor la Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” Bârlad. (R.C., A.A.)

Șomerii, față în față cu angajatorii

Vinerea viitoare, absolvenții care să află în căutarea unui loc de muncă vor avea șansa de a-și găsi unul și de a sta față în față cu cei care îl oferă. Acest lucru se va întâmpla în cadrul Bursei locurilor de muncă organizată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, în fiecare din cele trei orașe importante din județ după cum urmează: la Vaslui – la sediul Centrului de Resurse Județean pentru Asistență Educațională; la Bârlad – la Cantina de ajutor social, iar în Huși – la sediul Casei Armatei.

Obiectivul principal al acestui eveniment îl constituie creșterea gradului de ocupare prin întâlnirea directă cu angajatorii.

Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ, promoția 2014, au parte de diverse stimulente financiare, pe durata a 12 luni. Aceleași facilități primesc și în situația în care angajează absolvenți cu handicap, însă pe o perioadă de 18 luni.

Sumele primite din bugetul asigurărilor pentru șomaj cresc în funcție de ciclul de învătâmănt absolvit. Se pornește de la o sumă egală cu indicatorul social de referință pentru absolvenții de liceu, până la multiplicarea lui cu 1,5 în cazul absovenților de facultate. (Andrei ARSENE)

Dacă UE dă bani, de ce să nu îi luăm aiurea? Afaceri cu șomeri pe bani europeni

Calificarea/recalificarea unui șomer cu bani de la Uniunea Europeană poate costa chiar și peste 10.000 de lei! Proiectele de acest gen sunt vizează, de obicei, aglomerări urbane și zone rurale defavorizate, iar pentru școlarizarea a câtorva zeci de oameni în meserii, se cheltuie sume care ar putea acoperi costul unor microînteprinderi capabile să-i angajeze pe cei “școlarizați” chiar și fără a fi calificați. Ce e și mai grav e că miliardele cheltuite pentru cu formarea profesională nu au aproape niciun efect. Statisticile arată cu procentul celor integrați/reintegrați pe piața muncii după ce au fost calificați/recalificați este sub 5%. Așadar, cursurile de formare prestate pe miliarde de lei sunt la fel de utile ca frecția la piciorul de fag.

Bogdan RUSU

Odată cu lansarea Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), un sistem de finanțare europeană nerambursabilă a entităților economice cu personalitate juridică în vederea recalificării unor aumite categorii socio-profesionale, căpușele sistemului au și început să pompeze proiecte pe bandă rulantă. Desigur, proiecte cu finalitate discutabilă, pe principiul că dacă UE dă bani, de ce să nu îi luam aiurea?

Recalificarea șomerilor în vederea reintegrării lor pe piața muncii este o idee superbă atât timp cât este eficientă. În majoritatea cazurilor însă, sumele solicitate respectiv acordate de UE pentru aceste proiecte-parazit sunt colosale. Managerii de proiect exagerează puternic necesarul de capital și s-a ajuns în situația în care pentru a califica o serie de două sute de șomeri, să se solicite Autorității de Management POSDRU câteva zeci de miliarde de lei.

În județul Vaslui, Asociația Ecovas a scris un proiect denumit pompos și cu foarte multe cuvinte: “PROȘANSA – Program de promovare și implementare a măsurilor active de ocupare în rândul șomerilor de lungă durată, tineri și adulți din județul Vaslui”. Durata proiectului a fost de un an (ianuarie 2011 – decembrie 2012) și viza recalificarea unui număr de 200 de șomeri. Pentru asta, potrivit calculelor realizate, Asociația Ecovas a avut nevoie de suma nerambursabilă de 2.017.310,4 lei noi – adică puțin peste 20 de miliarde de lei. În ianuarie 2011, cursul valutar fiind de 4.26 lei/euro, suma nerambursabilă solicitată de Ecovas era de 480.312 euro. Și asta doar pentru a califica 200 de vasluieni.

Ca să vă puteți imagina valoarea acestor cursuri, calculată de experții Ecovas, trebuie să vă spunem că: o fabrică de mezeluri din Bistrița costă 1.5 milioane de euro, o fabrică de produse lactate din Timiș 350.000 de euro, o fabrică de napolitane din Iași -120.000 de euro, o fabrică de pufuleți din Iași – 20.000 de euro, iar o fabrică de mezeluri plus un restaurant în Timiș -650.000 de euro. Cu alte cuvinte, atât de bine au fost calificați oamenii din grupul țintă al proiectul că s-a impus cheltuirea unor sume egale cu prețul unor fabrici la cheie.

Explicația celor care au lucrat la proiecte de acest gen este simplă: lucrurile sunt foarte complexe și acest buget solicitat nu este folosit doar pentru instrucția șomerilor ci și pentru altele. Cert este că oricât de multe cheltuieli ar fi conexe instruirii a 200 de șomeri, nu poți avea nevoie de peste 20 de miliarde pentru asta. E de bun simț și oricine poate pricepe asta, chiar și un pom uscat.

Ecovas, doar un mic exemplu

Asociația Ecovas nu poate fi pusă pe tapet ca exemplu al acestui sistem. Există și alți beneficiari care realizează proiecte pe aceeași schemă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, asociații, firme private și primării din județ. La data curentă, există peste 70 de asemenea proiecte în derulare cu o țintă respectabilă: calificarea și integrarea în muncă a peste 1.500 de oameni.

Cert este că banii europeni băgați în această afacere ar fi putut ajuta, cu succes, la ridicarea din temelii a unui număr apereciabil de fabrici într-un singur an. Și ar fi existat locuri de muncă pentru toți șomerii, fără a fi necesar în mod deosebit o recalificare a lor.

În plus, cu toate că aceste formări de personal sunt scumpe, calitatea lor pare îndoielnică. De exemplu, Ecovas a reușit să califice șomeri cu o viteză apreciabilă: în 360 de ore de curs s-au creat gestionari, îngrijitori de copii și de bătrâni, în 80 de ore de curs s-au lansat pe piață inspectori responsabili de securitatea și sănătatea în muncă, iar în 720 de ore tâmplari, dulgeri și parchetari. Aceste proiecte s-au desfășurat în 2012, 2013 și afacerea continuă…

Locuri de muncă în Spania pentru șomerii vasluieni

Șomerii vasluieni dornici să muncească peste hotare în domeniul agricol au acum o nouă șansă. Conform reprezentanților Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, o firmă spaniolă selecteză forță de muncă pentru domeniul agricol.

Surexport Compania Agrara SL cu sediul în P.I. Mantlagrana s/n 21730 Almonte, Huelva, Spania oferă 800 de locuri de muncă pentru recoltarea de căpșuni cu contract pe o perioadă de aproximativ trei luni, data estimată de angajare fiind 15 februarie 2015.

Cei care doresc să meargă trebuie să știe că timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39 de ore pe săptămână, împărțite în șase zile, a șaptea zi fiind pentru odihnă, zi care poate să nu coincidă cu duminica. Programul de lucru începe la primele ore ale dimineții, iar pe timpul orelor de lucru, angajații beneficiază de o pauză de jumătate de oră.

Salariul va fi de 39,48 de euro brut pe zi, conform Convenției colective aplicabile plătibil la două săptămâni prin transfer bancar. Contribuțiile datorate sunt 2% impozit pe venit și 113 euro asigurare socială.

Cazarea este oferită de către angajator contra unei sume de 1 euro pe zi, iar transportul către locul de muncă este plătit de angajator și se decontează din salariile pe care le va primi în timpul lucrat la firmă.

Perioada de probă este de 15 zile timp în care atât angajatul cât și angajatorul pot rezilia unilateral contractul. Dacă în perioada de probă decizia de reziliere a contractului aparține angajatului, acesta va suporta din buzunarul propriu contravaloarea drumului de întoarcere. În situația în care decizia aparține angajatorului, costurile drumului de întoarcere vor fi suportate de angajator.

La selecție vor putea participa doar persoanele apte pentru munca la câmp și care sunt înregistrate în baza de date AJOFM Vaslui ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate.

Actele necesare înregistrării în baza de date sunt: copie act de identitate (cu o valabilitate de minim șase luni), adeverință medicală eliberată de medicul de familie (apt pentru muncă), cazier judiciar (fară antecedente penale) și Curriculum vitae.

Termenul limită pentru înregistrarea în baza de date a agenției este 15 ianuarie 2015.

Tododată, AJOFM Vaslui anunță că are în prezent în evidență în județ, 222 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Bârlad (108), urmat de Vaslui (65) și Huși (53). Dintre acestea, șapte locuri de muncă sunt pentru cei cu studii superioare: inginer constructor, subinginer mecanic automobile, inginer zootehnist și jurist, iar 215 pentru cei cu studii medii și profesionale. (Roxana NĂSTASĂ)

Campioni din nou la șomaj

Așa cum ne-am obișnuit de ceva timp, Vasluiul e în fruntea clasamentului atunci când vine vorba de rata șomajului. Așa se face că nici în luna iulie a acestui an nu a cedat locul altui județ, fiind tot pe primul loc, cu o rată de 10,83%.

Conform Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, județul Vaslui se află pe primul loc la numărul de șomeri cu rata șomajului de 10,83%, fapt ce reflectă pe de o parte sărăcia, devenită deja subiect de legendă în acest județ și pe de altă parte lipsa locurilor de muncă în ciuda faptului că promisiunile curg râu.

În afară de Vaslui, nivele ridicate ale ratei de șomaj au fost înregistrate în Teleorman (10,31%), Mehedinți (9,71%), Galați (9,17%), Buzău (9,11%), Dolj (8,64 %), Gorj (7,77%) Olt (7,69%),Giurgiu (7,42%) și Dâmbovița (6,73%).

Rata șomajului înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2014, la nivel național, a fost de 5,09%, mai mare cu 0,22 pp decât cea din luna iunie a anului 2014. Astfel, numărul total al șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă la sfârșitul lunii iulie a fost de 460.990 persoane, cu 19.389 persoane mai multe față de cele de la finele lunii anterioare. În mod sigur, creșterea ratei șomajului din această lună se înregistrează datorită faptului că s-a terminat anul școlar, iar foarte mulți absolvenți 2014 au considerat că e mai facil să obțină câțiva bani stând acasă decât muncind sau continuându-și studiile.

În ceea ce privește rata șomajului înregistrat pe sexe, în luna iulie 2014, comparativ cu luna precedentă, rata șomajului masculin a crescut de la 5,35 % în luna iunie la 5,52%, iar rata șomajului feminin a crescut de la 4,33 % în luna iunie la 4,60%.

Structura șomajului pe grupe de vârstă în luna Iulie 2014 se prezintă astfel : 77.008 șomeri au sub 25 de ani; 34.479 șomeri au între 25 și 29 de ani; 98.458 șomeri au între 30 și 39 de ani; 123.979 șomeri au între 40 și 49 de ani; 59.962 șomeri au între 50 și 55 de ani; 67.104 șomeri au vârsta peste 55 ani.

Referitor la structura șomajului după nivelul de instruire, șomerii fără studii si cei cu nivel de instruire primar, gimnazial și profesional au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați în evidențele agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă (72,48 %). Șomerii cu nivel de instruire liceal și post-liceal reprezintă 21,69% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii universitare 5,83%.

Din totalul șomerilor înregistrați, 111.954 au fost șomeri indemnizați și 349.036 neindemnizați. Numărul șomerilor indemnizați a scăzut cu 3.544 persoane, iar numărul șomerilor neindemnizați a crescut cu 22.933 persoane față de luna precedentă. (R.N)

Facilități pentru angajatori

În vederea reducerii șomajului, creșterii gradului de ocupare a forței de muncă și a creșterii eficienței măsurilor active, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vaslui vine în sprijinul atât a agenților economici din județ cât și a șomerilor din evidența sa prin acordarea de subvenții în conformitate cu Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Astfel, angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ, promoția 2014, primesc o subvenție pe o perioadă de 12 luni.

Încadrarea șomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau a șomerilor care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale pe perioadă nedeterminată este, de asemena, subvenționată pe o perioadă de 12 luni, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni.

Totodată, angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.

Cei care angajează tineri cu risc de marginalizare socială și care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, sunt denumiți angajatori de inserție și beneficiază lunar, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncă, poate primi lunar, pe perioada derulării contractului, o sumă egală cu 60% din valoarea indicatorului social de referință în vigoare.

Angajatorii care încheie un contract de stagiu cu absolvenții de învățământ superior primesc o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referință. (R.N.)

Reprezentanții AJOFM Vaslui vor mai mulți șomeri

Deși unul din scopurile Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui este acela de a preveni șomajul, reprezentanții instituției sunt mai degrabă preocupați să-i anunțe pe absolvenții de liceu că mai au doar 21 de zile la dispoziție în care își pot depune dosarele pentru a primi indemnizația de șomaj. Directorul instituției, Daniel Olteanu, manifestă un interes deosebit în ceea ce privește informarea celor care s-au „spetit” patru ani pe băncile școlilor cu privire la acest aspect, declarând că informația trebuie să ajungă la cât mai mulți. El a inițiat chiar și o campanie de informare în licee în acest sens.

Roxana NĂSTASĂ

Până la sfârșitul lunii iunie, 186 de absolvenți și-au depus dosarele în vederea obținerii indemnizației de șomaj, directorul instituției anticipând din experiența anilor precedenți că, după primirea rezultatelor finale de la examenul de bacalaureat, vor depunde dosare foarte mulți absolvenți, ajungând să beneficieze de indemnizație aproximativ 50 % din cei ce termină liceul anul acesta. Suma de care vor beneficia absolvenții șomeri va fi de 250 de lei lunar, timp de șase luni, reprezentând valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau al școlilor de arte și meserii.

daniel olteanuDaniel Olteanu, directorul AJOFM Vaslui, pare foarte interesat de creșterea numărului șomerilor prin anexarea tinerilor care au absolvit liceul. Cel puțin așa reiese din politica de promovare a instituției pe care cu onor o conduce. El consideră că e mult mai important să promoveze aspectul legal în baza căruia tinerii absolvenți de XII clase pot beneficia de indemnizația de șomaj decât eventualele cursuri de calificare/recalificare la care aceștia se pot înscrie. Dovadă în acest sens stă un comunicat de presă, despre care Daniel Olteanu spune cu nemulțumire că, deși l-a trimis principalelor organisme mass-media, nu a fost publicat.

„Absolvenții de liceu promoția 2014 se mai pot prezenta pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă până pe 30 iulie. Potrivit prevederilor legii nr. 76/2002 aceștia trebuie să se prezinte la agențiile pentru ocupare în raza cărora își au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat. În situația în care unii tineri mai au corigențe și nu au situația școlară încheiată la toate materiile, se vor prezenta în termen de 60 de zile de la susținerea și promovarea examenului de corigență. Adeverința eliberată de instituția de învățământ va specifica data promovării examenului de corigență. În situația în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) și acesta are dreptul să se prezinte la agenția de ocupare cea mai apropriată în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2014. în situația în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat, acesta are în continuare obligația de a se prezenta în intervalul 1 iunie – 30 iulie 2014, deoarece acesta este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal și are situația școlară încheiată la toate materiile. Dacă absolvenții aflați în una din situațiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (1 iunie – 30 iulie 2014), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj. în vederea înregistrării la agențiile de ocupare, absovenții trebuie să prezinte: act de indentitate fotocopie și original, certificat de naștere fotocopie și original, act de studii din care să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 30 mai 2014 și adeverință eliberată de medicul de familie din care sa rezulte dacă este «apt de muncă»”, se arată în comunicatul menționat.

Șomaj sau recalificare?

În afara sumei de 250 de lei, absolvenții promoției 2014 înregistrați în evidența Agenției Județene pentru Ocupare a Forței de Muncă Vaslui pot beneficia, în mod gratuit, de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă și formare profesională gratuită prin programe care asigură inițierea, calificarea, recalificarea, perfecționarea și specializarea. în acest sens, AJOFM pune la dispoziție 21 de cursuri atât la nivel urban, în Vaslui, Bârlad și Huși, cât și la nivel rural în comune precum Zorleni, Berezeni și Ferești. Absolvenții pot astfel să se înscrie la cursuri de lucrător comercial, ospătar, bucătar, agent de securitate, coafor, lucrător în cultura plantelor în mediul rural, tehnician maseur, cosmetician, apicultor, barman, brutar, cusător de piese din piele, contabil, exepert în achiziții publice, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, zidar, zugrav, confecționer textile, lucrător în creșterea animalelor, în Vaslui urmând să se deschidă și curs de secretară dactilografie, iar în Huși curs de sudor.

Conform reprezentanților AJOFM Vaslui, un procent considerabil din cei ce se înscriu la aceste cursuri se angajează, cel mai mare procent fiind reprezentat de cei ce termină cursuri de cusător piese din piele (92 %), cei din domeniul culturii plantelor (90 %) și ce fac cursul de agent de securitate (67 %). Important pentru scăderea ratei șomajului este însă ca absolvenții șomeri să-și dorească să muncească. în prezent, în județ sunt înscriși 157 de cursanți șomeri, dintre care 49 sunt femei. în cazul în care sunt angajați, ei pot beneficia și de o primă de încadrare în valoare de 500 de lei, chiar dacă nu au primit indemnizație.

Conferință de presă la AJOFM Vaslui: “Șomeria” spectaculoasă

Daniel Olteanu, directorul AJOFM Vaslui, s-a hotărât să treacă peste canoane și să apeleze la presă pentru popularizarea “nedreptățitelor” măsuri pe care instituția le poate lua pentru nenumărații șomeri și suferindul mediu de afaceri din județ.
Nu suntem o instituție spectaculoasă și avem probleme de comunicare, acestea au fost două adevăruri rostite ieri, în cadrul unei conferințe de presă, de relativ noul director al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vaslui, Daniel Olteanu, decis s-o rupă la timp cu trecutul instituției.
Până să fie prea târziu, omul a ieșit în presă, cu trei săptămâni înainte de sfârșitul anului, pentru a face tot ceea ce este posibil pentru a face cunoscută “lucrarea” cea schimbătoare de destine pe care AJOFMa o poate face pentru nevolnicii șomeri și oropsiții angajatori din județ: “Vasluienii trebuie să cunoască toate facilitățile pe care putem să le acordăm  angajatorilor și celor care se află în căutarea unui loc de muncă”.
Astfel, cei care încadrează, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituți de învățământ din promoția 2013 pot primi, lunar, timp de 12 luni, câte cinci milioane de lei vechi de angajat în cazul absolvenților ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, în jur de șase milioane pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ post liceal și peste șapte milioane pentru cei care au absolvit o formă de învățământ superior. Cei care vor angaja persoane cu handicap din rândul absolvenților vor primi aceste sume pentru 18 luni. Sunt niște măsuri pe care oamenii de afaceri vasluieni ar trebui să le cunoască și să profite de ele. Aceleași facilități sunt valabile și pentru șomerii de peste 45 de ani sau pentru părinții unici susținători ai familiilor monoparentale.
Într-un județ în care șomajul înregistrează cele mai multe victime la nivel național, pe care și le alege îndeosebi din rândul celor care abia au părăsit școala, de facilitățile oferite de agenție au profitat prea puțini angajatori, AJOFM oferind doar 50 de astfel de subvenții dintr-un total de 800, câte sunt disponibile.
“Având în vedere problemele cu care se confruntă mediul de afaceri și numărul mare de șomeri, este foarte important să le aducem la cunoștință toate facilitățile pe care putem să le acordăm angajatorilor  și celor în căutarea unui loc de muncă”, a declarat Daniel Olteanu.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d blogeri au apreciat: