Home » Administratie » Declarația anuală de venit

Declarația anuală de venit

Până la data de 25 mai, trebuie depusă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui declarația privind venitul realizat în 2013 (Formularul 200). Cei care nu se conformează riscă o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei.

Declarația se poate depune direct la sediul AJFP sau se poate trimite prin poștă. Atenție: păstrați documentele originale după care ați completat declarația și trimiteți odată cu Formularul 200 doar copiile lor!

Veniturile pentru care trebuie depusă declarația sunt: venituri din activități independente, unele venituri din investiții (transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract), venituri din cedarea folosinței bunurilor (chirii), venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură impuse în sistem real.

Declarația se completează pentru fiecare sursă și categorie de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere.

Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declarațiilor de venit de către persoanele fizice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 de lei la 500 de lei. Totodată, nedepunerea declarației dă dreptul organului fiscal să procedeze la stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Există anumite activități pentru care plățile anticipate sunt finale, iar contribuabilii respectivi nu au obligația depunerii Formularului 200 – activitățile pentru care venitul net se stabilește pe baza normelor de venit și unele venituri din cedarea folosinței bunurilor.

Nu depun declarația persoanele fizice care au avut anul trecut doar venituri din salarii, pensii, salarii din străinătate, premii sportive, premii din jocuri de noroc, dobânzi, dividende, alocații și șomaj.

Până la data de 25 mai, trebuie depusă la Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui declarația privind venitul realizat în 2013 (Formularul 200). Cei care nu se conformează riscă o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei. Declarația se poate depune direct la sediul AJFP sau se poate trimite prin poștă. Atenție: păstrați documentele originale după care ați completat declarația și trimiteți odată cu Formularul 200 doar copiile lor! Veniturile pentru care trebuie depusă declarația sunt: venituri din activități independente, unele venituri din investiții (transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, în cazul societăților închise, operațiuni…

Review Overview

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: