Home » Social » Donați 2% din impozitul pe venit!
Directia Finantelor Publice (constructie)

Donați 2% din impozitul pe venit!

Termenul limită pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit este 26 mai.

Salariații angajați pe bază de contract individual de muncă, funcționarii publici și cei care au obținut venituri asimilate salariilor pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venit obținut în 2013 (plătit deja statului) pentru susținerea entităților non-profit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private.

Conform Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui, pentru a redirecționa acești 2% trebuie să comnpletați și să depuneți, după caz, formularul 230 – “Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% din impozitul anual și deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locatic” sau formularul 200 – “Declarație privind veniturile realizate în România”, pentru veniturile obținute din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole pentru care venitul net se stabilește în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare, operațiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, și orice alte operațiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacționate pe piețe autorizate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Opțiunea de virare a sumei de până la 2% se face către o singură enitate non-profit sau unitate de cult. Formularele 200 și 230 se pot obține direct de la sediul unităților fiscale sau pot fi descărcate de la adresa www.anaf.ro – secțiunea Asistență contribuabili/Toate formularele.

Termenul limită pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit este 26 mai. Salariații angajați pe bază de contract individual de muncă, funcționarii publici și cei care au obținut venituri asimilate salariilor pot dispune asupra destinației unei sume reprezentând până la 2% din impozitul pe venit obținut în 2013 (plătit deja statului) pentru susținerea entităților non-profit care se înființează și funcționează în condițiile legii, unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private. Conform Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Vaslui, pentru a redirecționa acești 2% trebuie să comnpletați și să depuneți, după caz, formularul 230 - “Cerere privind…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: