Home » Social » Grijă mare la recolta cerealelor!

Grijă mare la recolta cerealelor!

Având în vedere faptul că în perioada campaniei agricole de vară crește riscul de producere a incendiilor la miriști, utilaje agricole cât și la depozite de cereale și furaje, evenimente ce pot avea consecințe grave asupra vieții, mediului înconjurător și bunurilor materiale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” al județului Vaslui recomandă agricultorilor să respecte anumite reguli de prevenire și stingere a incendiilor.

Astfel, pentru desfășurarea campaniei de recoltare în condiții optime, fără pierderi de vieți omenești sau de bunuri materiale, proprietarii de terenuri agricole și deținătorii de utilaje agricole și de transport trebuie să-și revizuiască mașinile de recoltare, transport și depozitare a cerealelor în vederea remedierii deficiențelor la instalațiile electrice și de alimentare cu combustibil. Este interzisă folosirea acestora fără dispozitive de reținere a scânteilor.

Depozitarea carburanților necesari lucrărilor de recoltare se va face la cel puțin 100 metri față de lanuri și 50 metri față de orice fel de construcții, pe terenuri curățate de iarbă, rădăcini, tufișuri și înconjurate cu o fâșie arată de cel puțin 5 metri, amenajate cu pante și rigole de scurgere precum și gropi de colectare a reziduurilor. Lucrările de recoltare vor începe prin izolarea lanurilor față de drumurile și căile ferate din apropiere. Lățimea fâșiei de izolare va fi de 20 metri față de drumuri și 50 metri față de căi ferate. Pentru preîntâmpinarea propagării incendiilor se vor parcela lanurile. Se interzice fumatul pe timpul activității de recoltare a cerealelor și folosirea surselor de iluminat cu foc deschis. Se va asigura instruirea salariaților cu privire la folosirea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor precum și cunoașterea procedeelor de stingere.

Pentru parcele cu suprafața de peste 50 hectare vor exista unu sau două pluguri sau discuri și mijloace de tractare a acestora, o remorcă echipată cu cinci stingătoare cu spumă, cinci stingătoare cu pulberi, unelte și alte mijloace tehnice de primă intervenție (cinci coase, 10-15 mături de nuiele cu coadă de minimum trei metri, zece găleți cu apă și un rezervor de apă de minimum 500 litri, o cisternă remorcabilă cu pompă).

Pentru parcele de recoltat cu suprafața de 10-50 hectare comasateva exista un plug sau o grapă cu discuri și mijloc de tractare a acestora, o semiremorcă echipată cu: două stingătoare cu spumă, două stingătoare cu doi pulberi, utilaje, unelte și alte mijloace tehnice de primă intervenție.

Combina autopropulsată de recoltat cereale trebuie dotată cu un stingător cu pulberi, stingătoare și o rezervă apă de 100 litri.

Arderea miriștilor, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, respectiv amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor, se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei. (Roxana NĂSTASĂ)

Având în vedere faptul că în perioada campaniei agricole de vară crește riscul de producere a incendiilor la miriști, utilaje agricole cât și la depozite de cereale și furaje, evenimente ce pot avea consecințe grave asupra vieții, mediului înconjurător și bunurilor materiale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Podul Înalt” al județului Vaslui recomandă agricultorilor să respecte anumite reguli de prevenire și stingere a incendiilor. Astfel, pentru desfășurarea campaniei de recoltare în condiții optime, fără pierderi de vieți omenești sau de bunuri materiale, proprietarii de terenuri agricole și deținătorii de utilaje agricole și de transport trebuie să-și revizuiască mașinile de recoltare,…

Review Overview

User Rating: Be the first one !

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: