Home » Social » Fermierii fără certificat de producător nu primesc compensații pentru pagubele pricinuite de secetă

Fermierii fără certificat de producător nu primesc compensații pentru pagubele pricinuite de secetă

de Marian Mocanu

Deși la nivelul județului Vaslui, mii de agricultori au dreptul – până la sfârșitul lui noiembrie – de a cere despăgubiri de la Guvern pentru pagubele pricinuite de secetă, până acum, doar 27 de producători au depus la APIA documentația necesară.

Guvernul a aprobat, la sfârșitul lunii octombrie, instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate seceta de astă-vară, la nivelul județului Vaslui având dreptul la aceste compensații 7.373 de producători agricoli, potrivit proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor încheiate de primării. Din totalul lor, 366 sunt ale societăților comerciale și agricole, restul aparținând producătorilor agricoli individuali, asociațiilor crescătorilor de animale sau altor categorii de mici fermieri. În total, conform unei situații centralizate la nivelul Direcției pentru Agricultură a Județului Vaslui, seceta a afectat nu mai puțin de 135.021 ha, aproape o treime din întreaga suprafață agricolă a județului.

Problema este că, deși este vorba de mii de producători păgubiți, este foarte posibil ca mulți să piardă banii, întrucât nu pot beneficia de acest ajutor decât dacă dețin atestat de producător. Fie din ignoranță, fie din comoditate, puțini sunt cei care au intrat până acum în posesia acestei banale hârtii.

În afara producătorilor individuali, pot beneficia de aceste compensații și producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale și producători agricoli persoane juridice, precum și orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică, constituite conform legii.

Plățile compensatorii se acordă pentru pierderile de venit survenite la culturile de porumb boabe, floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, plante de nutreț, pășuni și fânețe. Nu sunt despăgubite pierderile suferite la culturile de toamnă, grâu, orz, ovăz, rapiță, etc. Cuantumul maxim al ajutorului de stat acordat variază în funcție de cultură, între 50 de lei/hectar, în cazul fânețelor, și 1.490 lei/hectar, pentru legume în câmp, în cazul producătorilor individuali sau persoane fizice autorizate, și este dublu, în cazul fermierilor – persoane juridice. De exemplu, în cazul producătorilor individuali, se acordă o despăgubire maximă de 280 lei/ha în cazul culturilor de porumb boabe, 285 lei/ha pentru floarea soarelui, 335 lei/ha pentru soia, 600 lei/ha la sfeclă, 222,50 lei pentru plantele de nutreț și 75 lei/hectar în cazul pășunilor declarate calamitate în proporție de 100%.

Cererile de ajutor de stat se pot depune la centrele locale sau cel județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), până la data de 30 noiembrie 2015, ulterior ca banii să fie virați ulterior, posibil până la sfârșitul acestui an. Pentru a beneficia de ajutorul de stat pentru compensarea pagubelor produse în agricultură, producătorii trebuie să dețină proces-verbal de constatare și evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, semnat de membrii comisilor special constituite la nivelul Unităților Administrativ Teritoriale și în care să fie înscrise cel puțin informații privind cultura, suprafață calamitată, precum și procentul de calamitare de peste 30%. În plus, nu pot beneficia de aceste ajutoare decât fermierii care au depus la APIA cerere unică de plată aferentă anului 2015. Nu sunt eligibili acestei scheme beneficiarii declarați de APIA, neeligibili pentru schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 2015, în urma controlului administrativ.

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: