Home » Administratie » Amenajamentul pastoral a pajiștilor, obligație a primăriilor

Amenajamentul pastoral a pajiștilor, obligație a primăriilor

de Marian MOCANU

Conform legii, consiliile locale au obligația să elaboreze amenajamentul pastoral valabil pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ – teritorială, pentru a putea da în concesiune islazurile comunale. Acest document este absolut necesar nu doar pentru alegerea celor mai adecvate tehnologii pentru culturile agricole, dar și pentru concesionarii de islazuri, pentru a primi în continuare, începând cu anul 2016, subvenții agricole. Doar zece Unități Administrativ Teritoriale de pe raza județului Vaslui au încheiate, cu OJSPA Vaslui, contracte de elaborare a amenajamentelor pastorale.

Din 2016 acordarea subvențiilor pentru pășunat va fi condiționată de aplicarea amenajamentului pastoral și a studiilor pedologice aferente. În lipsa acestor documente, nici primăriile și nici asociațiile de crescători de animale care au concesionate diverse suprafețe de teren din islazurile aparținând domeniului public nu vor mai fi eligibile pentru acordarea de subvenții pe suprafață. Întocmirea documentaților de amenajament pastoral cade în obligația consiliilor locale pentru toate pajiștile aflate pe unitatea administrativ – teritorială. Mai mult decât atât, pe baza studiilor pedologice realizate, consiliile locale pot impozita veniturile realizate din activități agricole, precum și a impozitelor pe teren sau venit agricol, diferențiate în funcție de clasele de calitate ale acestora.

„Referitor la utilitatea studiului pedologic menționăm că potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și Legii nr. 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, acesta va contribui la stabilirea taxelor cuvenite bugetului de stat pentru folosirea temporară sau definitivă a terenurilor în alte scopuri decât cel de producție, precum și pentru respectarea condițiilor stabilite de lege privind amplasarea construcțiilor pe terenurile agricole în funcție de clasele de calitate ale acestora. Prin datele specifice de specialitate ce le furnizează, studiul contribuie la fundamentarea alegerii folosințelor optime, a planificării legate de exploatarea fondului funciar, la alegerea celor mai adecvate tehnologii pentru culturile agricole. De asemenea, acest studiu stă la baza întocmirii monitorizării naționale de evaluare a calității solurilor, la întocmirea programelor de creștere a fertilității și corectarea reacției acestora, la fundamentarea proiectelor de ameliorare a solurilor degradate, precum și la prevenirea poluării terenurilor și apelor”, ne-a declarat ing. Marius Ionel Popovici Ciurea, directorul Oficiului Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Vaslui.

Instituția derulează în prezent activități privind recoltarea probelor de sol necesare elaborării studiilor pedologice și agrochimice, precum și a planurilor de fertilizare în vederea întocmirii amenajamentelor pastorale, documentul fiind necesar în cadrul documentației de concesiune sau încheiere a pajiștilor permanente. Până în prezent Oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Vaslui a încheiat contracte de prestări servicii privind execuția de studii pedologice și agrochimice necesare întocmirii amenajamentelor pastorale cu primăriile comunelor Pochidia, Cozmești, Bogdănești, Codăești, Muntenii de jos, Dimitrie Cantemir, Hoceni, municipiul Vaslui, orașul Negrești.

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: