Home » National » Totul despre noua lege! Conversia creditelor în franci elvețieni, pas cu pas

Totul despre noua lege! Conversia creditelor în franci elvețieni, pas cu pas

Zilele trecute, a fost adoptată în Parlament Legea pentru conversia creditelor în franci elvețieni, la cursul istoric. Cine și în ce condiții va beneficia de acest act normativ? Ce poți să faci dacă banca refuză să-ți convertească, totuși, creditul? Iată câteva întrebări legate de aplicarea noii legi, la care răspunde Av Adrian Cuculis.

Legea a fost trimisă la Președinție spre promulgare. Președintele Klaus Iohannis a evitat să spună dacă o va promulga sau nu. Acesta a precizat că o va analiza și va cere o opinie și din zona bancară. Dacă nu va fi întoarsă la Parlament, legea urmează a fi publicată în Monitorul Oficial al României și pusă în aplicare, cel mai probabil, la 60 de zile după publicare.

Cine beneficiază de conversia creditelor din franci în lei?

De prevederile noii legi beneficiază persoanele fizice care au calitatea de consumator în înțelesul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare. A fost eliminat alineatul inițial, care spunea că de această lege beneficiază consumatorul ale cărui credite au valoare cumulată de maximum 250.000 de franci elvețieni, la momentul semnării contractului de credit sau că trebuie să aibă un grad de îndatorare mai mare de 50% din venituri. Prin eliminarea celor două praguri, noua formă a legii amestecă astfel creditele ipotecare cu cele de consum. Ca urmare, se poate, practic, converti în lei, la cursul din momentul acordării, orice tip de credit, indiferent de destinația sa.

Primul pas: notificarea băncii

Dar, până la intrarea legii în vigoare a noii legi (60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial), ratele lunare vor trebui achitate, conform graficului de rambursare stabilit prin contractul de credit. După ce legea va intra în vigoare, cu efecte depline, trebuie formulată o solicitare/notificare (în oglindă, cu darea în plată), prin care să-ți manifești interesul, în vederea conversiei creditului, din franci, în lei .

Pregătește-te pentru negociere cu banca

Atenție! După ce vei depune notificarea către bancă, trebuie să te pregătești de negociere, pentru că iată ce spune textul de lege: Conversia se realizează, prin act adițional la contractul de credit, la cursul de schimb de la data încheierii contractului. Costurile creditului convertit în lei vor fi negociate cu consumatorul, respectându-se principiul bunei-credințe și diligențele profesionale, astfel încât, obligațiile de plată să nu fie mai împovărătoare pentru consumator.

Ce presupune negocierea?

Dar, ce presupune această negociere? În esență, pentru a putea avea o justă negociere, asta ar presupune că aceste costuri să fie tranșate în așa fel încât, prin dobânda supusă noului contract (un act adițional), costul plătit de către debitor să nu fie exponential, în detrimentul debitorului Or, acest lucru presupune întrunirea consimțământului între creditor și debitor, adică, între bancă și client! Prin urmare, dacă banca va propune o marjă de 7,8,9 sau10 puncte procentuale și Robor la 2016, iar clientul nu este de acord, ce-i de făcut? Clientul aflat într-o asemenea situație, în mod cert, va fi constrâns în menghina bancă-lege, iar, problematic ar fi și faptul că banca, deși are obligația de conversie, atâta vreme cât nu indicăm în mod clar băncii că este necesară aplicarea unei formule de dobândă, aceasta poate spune că a dispus conversia creditului, însă, apare un impediment pe costurile acestuia. În mod efectiv, legea ne dă câteva pârghii după care ne putem ghida, și anume, „respectându-se principiul bunei-credințe și diligențele profesionale, astfel încât obligațiile de plata să nu fie mai împovărătoare pentru consummator „.

Dacă banca și debitorul nu ajung la consens?

În acest caz, ne întoarcem la rădăcini, și anume, la instanța de judecată!  Așa cum am arătat și mai sus, atâta vreme cât cei doi actori implicați în conversie nu se înțeleg, atunci situația va fi tranșată de către instanța de judecată, singura soluție care rămâne în acest context, instanța urmând să analizeze toate elementele și să dispună un just preț al contractului, în situația în care leguitorul nu a stabilit acest lucru în mod clar. Obligația băncilor la conversie  rezidă chiar din textul legii. Astfel, Art. 491 (1) stabilește: Pentru creditele acordate în franci elvețieni, creditorii sunt obligați să efectueze conversia în lei a soldului creditului exprimat în franci elvețieni. Neîndeplinirea acestei obligații se sancționează cu amendă contravențională, conform art. 86 alin. (2) și cu sancțiuni contravenționale complementare, conform art. 88 alin. (1) lit. c) și art. 89 alin. (1) lit. b). (2) Conversia se va realiza prin act adițional acceptat de consumator.

Ce facem dacă banca refuză aplicarea legii?

În acest caz, legea stabilește niște amenzi. Așadar, dacă banca nu își îndeplinește obligația de a începe demersurile pentru conversie, atunci putem sesiza organele competente în acest sens, pentru aplicarea amenzii, iar ulterior, putem sesiza instanța de judecată, pentru a primi o hotărâre judecătorească de conversie.

Dacă un credit a fost cesionat sau pus în executare silită?

Dispozițiile acestei legi se vor aplica și contractelor de credit care au fost deja externalizate, vândute sau cesionate, precum și în cazul contractelor încheiate cu consumatori care au fost supuși executării silite, indiferent de titularul creanței, de stadiul ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. Dar atenție! În acest caz, consumatorul se poate adresa instanței de judecată în vederea recalculării debitului conform art. 492 din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 50/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 288/2010, cu modificările și completările ulterioare.

Ce se întâmplă cu cei care au acceptat ofertele băncilor?

În mod firesc, apare întrebarea: Pot cere conversia creditelor și cei care au acceptat ofertele băncilor de conversie și reducere în sold? Răspunsul este  DA! Acesta este un argument extrem de important, fiindcă cei ce au acceptat în trecut ofertele de conversie ale băncilor, oferte mai bune sau mai rele, acum au posibilitatea să fie la egalitate cu ceilalți împrumutați în CHF, în sensul că, dacă au făcut conversia doar cu o simplă scădere în sold, acum vor putea beneficia de noua lege a conversiei, și astfel, vor putea recupera inclusiv sumele de bani plătite de la acceptarea ofertei băncii, până la noul act adițional de conversie, prin nouă lege. Iată prevederea legii: (4) La cererea consumatorilor, băncile care au procedat la conversia creditelor în franci elvețieni pot să revină, la contractul în franci elvețieni și vor efectua conversia în condițiile prezenței legi. Sumele pe care creditorul le-ar fi încasat în plus de la împrumutat în perioada scursă de la dată efectuării conversiei din franci elvețieni (în lei sau euro conform ofertei băncii), până la data încheierii noului act adițional pentru conversia efectuată se calculează, conform contractului de credit și ultimului plan de rambursare emis în franci elvețieni și se achita debitorului, în tranșă unică, la data semnării actului adițional de conversie sau, la cererea împrumutatului, se vor adauga la ultimul sold al creditului exprimat în franci elvețieni, după care se va efectua conversia în lei.

Sursa: libertatea.ro

About Mihai Vasile

%d blogeri au apreciat: