Home » Social » Totul despre obținerea certificatului de cazier judiciar, după ce de la 1 februarie taxa va fi anulata

Totul despre obținerea certificatului de cazier judiciar, după ce de la 1 februarie taxa va fi anulata

Taxa de cazier judiciar, în sumă de 10 lei, va fi eliminată de Serviciul de Cazier Judiciar Vaslui începând cu 1 februarie 2017, de această facilitate beneficiind atât persoanele fizice cât și firmele.

Vasluienii au scăpat, de la mijlocul săptămânii viitoare, de plata taxei de cazier judiciar. Conform Legii nr. 1/2017 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, ce intră în vigoare la 1 februarie 2017, a fost abrogată prevederea referitoare la încasarea taxei, în cuantum de 10 lei, necesară pentru eliberarea certificatelor de cazier judiciar persoanelor fizice și juridice. Astfel, începând cu această dată, la primirea cererii de obținere a certificatului de cazier judiciar, nu se va mai solicita chitanța prin care se face dovada achitării taxei de 10 lei.

La nivelul județului nostru, cazierul judiciar se eliberează de către birourile polițiilor din municipiile Vaslui, Bârlad și Huși, precum și cea a orașului Negrești.

Pentru a obține un certificat de cazier judiciar, persoanele interesate pot depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar. Cererea trebuie însoțită de actul de identitate, respectiv cartea de identitate, buletinul de identitate, pașaport, cartea de identitate provizorie și certificat de înregistrare a cetățenilor UE, carte de rezidență, carte de rezidență permanentă, permis de ședere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate. Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora. În țară, se va face numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public, în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila. Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului. În situația în care cererea se depune prin împuternicit, aceasta va fi însoțită de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a împuternicitului și de procura autentificată în condițiile legi. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele acestei țări, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de grațiere individuală, acesta poate fi solicitat de persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soțul persoanei condamnate, ascendenții, frații ori surorile celui condamnat sau ai soțului acestuia.

Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari, în document se înscriu, pe lângă sancțiunile penale din hotărârile judecătorești rămase definitive, și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale. Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării. Documentele sunt valabile 6 luni de la data primirii și numai în scopul pentru care au fost eliberate.

Serviciul de cazier judiciar de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui eliberează certificate de cazier judiciar persoanelor juridice. Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să facă dovada calității, la orice unitate ori subunitate de poliție conectată la ROCRIS (Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Român). La depunerea cererii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va anexa următoarele documente: dovada calității de persoană juridică, dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice solicitante, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal. Certificatul de cazier judiciar se eliberează persoanelor juridice în cel mult trei zile de la data solicitării. (Ionuț PREDA)


Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te ca să primești ultimele articole prin email.

About Tehno Redactor

Descoperă mai multe la Est News

Abonează-te acum ca să citești în continuare și să ai acces la întreaga arhivă.

Continuă lectura