Home » Administratie » Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui și-a făcut planul la încasări în luna martie

Administrației Județene a Finanțelor Publice Vaslui și-a făcut planul la încasări în luna martie

Totalul veniturilor bugetare colectate de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vaslui în luna martie a fost de 59,3 milioane lei. Suma reprezintă un grad de realizare de 101,97% a programului de încasări. La bugetul de stat suma încasată a fost de 23,9 milioane lei, la bugetul asigurărilor sociale de stat s-au încasat 21,3 milioane lei iar la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate s-au încasat 13,2 mil. lei. La bugetul asigurărilor sociale pentru șomaj s-a încasat 0,9 mil. lei.

În vederea recuperării creanțelor fiscale restante, un accent deosebit s-a pus pe îndrumarea contribuabililor care se confruntă cu dificultăți financiare, care pot beneficia de facilitățile la plata obligațiilor fiscale prin accesarea eșalonărilor la plată. Astfel, în cursul lunii martie la nivelul administrației județene și a unităților teritoriale au fost organizate 5 întâlniri cu contribuabilii la care au fost prezentate: avantajele și condițiile derulării unei eșalonări la plată.Totodată, au fost prezentate și prevederile Codului Fiscal privind impozitul pe profit, depunerea Declarației privind impozitul pe profit (D101), precum și serviciile oferite contribuabililor la distanță, servicii oferite electronic și telefonic. Urmare a acestor acțiuni, pe parcursul lunii martie, au fost aprobate 53 cereri ale contribuabililor prin care au fost acordate eșalonări la plată pentru o valoare a creanțelor fiscale de 0,38 milioane lei.

De asemenea, pentru prevenirea constituirii de arierate, în cazul debitorilor care nu și-au plătit de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, au fost întreprinse o serie de măsuri de executare silită. Au fost emise și comunicate 1574 somații pentru o valoare a creanțelor de 11,98 mil.lei. Au fost înființate 1044 popriri asupra disponibilităților din conturile bancare ale contribuabililor și 468 popriri pe conturile terților pentru creanțe în valoare de 3,53 mil.lei. Au fost instituite 18 sechestre pe bunurile mobile și imobile ale debitorilor în sumă de 1,1 mil. lei. Au fost organizate 10 licitații publice în vederea valorificării bunurilor sechestrate. Urmare a aplicării măsurilor de executare silită, în perioada menționată au fost încasate creanțe bugetare în sumă de 6,2 mil.lei.

În cursul lunii martie organele de inspecție fiscală din cadrul Activității de Inspecție Fiscală, au efectuat verificări fiscale la 54 contribuabili, stabilind diferențe suplimentare de obligații fiscale în sumă de 15 milioane lei. Sumele suplimentare de plată reprezintă diferențe de TVA și accesorii, în cuantum de 9,6 mil. lei; diferențe de impozit pe profit și accesorii în sumă de 3,7 mil. lei precum și impozit pe dividende inclusiv accesorii în sumă de 1,1 mil. lei și alte impozite în sumă de 0,6 mil lei. Pentru încălcarea unor acte normative, organele de inspecție fiscală au aplicat pe parcursul verificărilor un număr de 13 amenzi contravenționale în sumă de 19,55 mii lei.

Acțiunile de inspecție fiscală au vizat verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale; verificarea corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil/plătitor; respectarea prevederilor legislației fiscale și contabile; verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente; stabilirea diferențelor de obligații fiscale principale. (G.P)

About Tehno Redactor

%d blogeri au apreciat: